Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

PP1a2

Centar za kulturne djelatnosti

4RAZ - RAZNOLIKOST, RAZMJENA, RAZUMIJEVANJE, RAZVOJ

"4RAZ - RAZNOLIKOST, RAZMJENA, RAZUMIJEVANJE, RAZVOJ" je projekt koji kroz zajednički rad srednjoškolaca različitih nacionalnosti na produkciji dokumentarnih filmova doprinosi odgoju srednjoškolaca o multikulturalnosti i toleranciji između nacionalnih manjina. U vukovarskim i osječkim srednjim školama održat će se radionice kroz koje će se pružiti znanje o nastanku dokumentarnog filma i produkciji profesorima srednjih škola, radi pokretanja filmske ili medijske sekcije u školi. U okviru projekta bit će organizirane edukativne radionice za nastavnike, edukativne radionice za učenike te će biti omogućeno učenicima da rade na snimanju dokumentarnog filma u profesionalnim uvjetima i uz pomoć iskusnih mentora. Također će biti održan sastanak "Pitanja&odgovori" na kojemu će se okupiti gradonačelnici ili zamjenici gradonačelnika grada Vukovara i Osijeka. Na sastanku će učenici predstaviti svoje videouratke i njima će se prikazati problemi s kojima se susreću srednjoškolci nacionalnih manjina koji pohađaju srednje škole u Vukovaru i Osijeku. Ciljevi su: osvijestiti različite strane nacionalnosti i naglasiti vrijednosti i bogatstva koja predstavljaju, pružiti srednjoškolskim nastavnicima dodatno obrazovanje i vještine i ohrabriti ih da rade s učenicima na promicanju kulturne raznolikosti, tolerancije i međusobnog poštovanja, pokrenuti medijske radionice i pružiti dodatnu edukaciju za učenike koji ih pohađaju, pospješiti nova partnerstva između nastavnika i organizacija civilnog društva i producirati 2 dokumentarna filma čiji će autori biti srednjoškolski učenici iz Vukovara i Osijeka.
Kroz suradnju s lokalnim OCD-ima želimo doprinijeti uravnoteženoj regionalnoj zastupljenosti kulturnih i umjetničkih programa organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti.

Fotografska udruga Fotogard

Fotografi govore

Cilj ovog projekta je predstaviti hrvatske autore, fotografe, i njihov rad putem dokumentarnih filmova u trajanju do sat vremena te upoznavanje s istima na promociji svakog filma. U naredne tri godine intervjuirat će se i snimiti u obliku dokumentarnog filma dvanaest autora. Osim snimanja i prikazivanja filma, svaki autor predstavit će se na samostalnoj izložbi na vidikovcu Zagreb Eye, na 16. katu na neboderu na Trgu bana J. Jelačića, gdje će se upriličiti i njihovo predstavljanje i upoznavanje sa svima zainteresiranima.

Glazbeno-scenski ansambl Medley Teatar

Rock mjuzikl "ANA K."

Rock mjuzikl "Ana K." adaptacija je Tolstojeve "Ane Karenjine” u produkciji Medley Teatra. Namjera kreativnog tima i ansambla je pretočiti klasične lektirne naslove u publici atraktivna i kvalitetna glazbeno-scenska djela, pritom potičući kod publike čitanje klasika, promišljanje društva u kojem žive i poveznice s klasičnom literaturom, te potičući oslobađanje kreativnih tokova kod pojedinaca kroz sve popularniju kazališnu formu. Ukratko, projekt je usmjeren edukaciji mladih kroz atraktivni kulturni projekt.Projekt se razvija prema najsuvremenijim tekovinama angažiranog glazbeno-scenskog stvaralaštva, s usporednim naglascima na brodvejskim djelima koja uz obilje kreativnosti imaju i veliku snagu doprijeti do najširih slojeva publike. "Ana K." je predstava u predstavi, priča o malom hrvatskom kazalištu koje postavlja mjuzikl o Ani Karenjini, a jedini adut kojeg imaju je poznata i posrnula glumica Ana K., čiji će dolazak u ansambl uzburkati odnose u kazalištu te brisati granicu između Tolstojeva klasika i suvremenih društvenih zbivanja u koja glumci i njihov redatelj ostaju uhvaćeni.Ana Karenjina ispričana suvremenim jezikom i na mladima prepoznatljiv način dotaknut će tako društvo u kojem živimo, potaknuti na razmišljanje i povući paralelu s velikim klasičnim djelom. Cilj je napraviti prepoznatljiv kulturni proizvod s brojnim popratnim događanjima, a koji će publiku, pogotovo mlade vratiti u kazalište i potaknuti na promišljanje svijeta, kulture i vlastitih kreativnih mogućnosti.

Istra Inspirit

Istra Inspirit - Putujte kroz vrijeme

Istra Inspirit je doživljajni kulturno-turistički proizvod koji na više lokacija na istarskom poluotoku organizira gastro-teatarsku manifestaciju prilagođenu specifičnom lokalitetu, koristeći pritom za njega karakteristične mitove i legende. Na taj način kulturna nematerijalna baština (legende, starinski recepti, običaji) i materijalna baština (građevine poput gradskih kaštela, svjetionika, starogradskih jezgara i muzeja, rudnika ili arheoloških nalazišta) bivaju na jednak način prezentirane u jedinstvenom spoju gastronomije, modernog interaktivnog kazališta i glazbe. U ovom se spoju nalazi kulturna posebnost projekta. Nastoji se oživjeti usmenu povijest te relativno zapostavljene povijesne priče i legende. Umjetnička posebnost nalazi se u inzistiranju na isključivo interaktivnim višejezičnim predstavama i performansima koji, uz vrhunsku režiju, scenografiju, kostimografiju i glazbu bivaju prilagođene domaćem i inozemnom auditoriju. Težište je na prenošenju emocije pojedinog lokaliteta i dočaravanju trenutaka istarske povijesti. Za potpuni doživljaj, uz glazbu i ples određenih povijesnih razdoblja, nude se i prigodna jela: rimska gozba, ribarski meni, rudarska marenda ili srednjovjekovna gozba. Osim redovitih manifestacija, u programu se nalaze i Inspiritić manifestacije prilagođene školskoj i predškolskoj djeci, koje se održavaju na autentičnim lokacijama ili se premještaju u obrazovnu ustanovu, ovisno o potrebama i mogućnostima. Kao društvenu posebnost projekta možemo istaknuti osmišljavanje programa u smjeru edukacije najmlađih o istarskoj povijesti i kulturi te težnju da se program uvede u škole kao dio zavičajne nastave. Također, cilj projekta je i zaposliti što više lokalnih mladih glumaca, stručnjaka u kulturi.

Lutkarsko kazalište "Za bregom"

KAZALIŠNA LUTKA U KOMUNIKACIJI I KREACIJI / KaLuKoKre

Program KaLuKoKre povezuje u gibljivu cjelinu estetski doživljaj umjetnički vrijedne profesionalne lutkarske/kazališne predstave, susljednu stručnu skrb o voditeljima amaterskih lutkarskih družina/radionica i stvaralački proces (ili pokušaj) osobnog i skupnog likovnog, glazbenog, književnog, plesnog i glumačkog stvaralaštva članova (djece, mladeži, odraslih osoba i/ili kombinirano) postojećih i novoosnovanih amaterskih lutkarskih družina. Tako se iznimno složeni lutkarski umjetnički sadržaji spontano i sustavno implementiraju u svakodnevnu komunikaciju pojedinih naraštaja ili zasebnih skupina (djece, mladeži, odraslih-zaposlenika, umirovljenika) kao i naraštaja međusobno. Implementacija oplemenjene uljuđene komunikacije učinkovitija je unutar postojećih sustava (odgojno-obrazovnih, kulturnih, socijalnih) posebice ako se ista potiče, razvija i realizira – u stalno otvorenoj, nezavršenoj stvaralačkoj, možebitno i umjetničkoj kazališno/lutkarskoj komunikaciji. Konstitutivni elementi kazališta su predstava, prostor i gledatelji. Od ova tri elementa svaka odgojno obrazovna ustanova ima dva – prostor i gledatelje. Treći dio, predstava latentno postoji u većini odgojno-obrazovnih skupina. Taj se dio potiče i organizira, stručnim usavršavanjem i usmjeravanjem prosvjetnog djelatnika posebno zainteresiranog za kazališni medij koji potom organizira dio gledateljstva u permanentno otvorenu (za suradnju i nove članove), inovativnu, stvaralačku, maštovitu kazališnu/lutkarsku družinu. Iz navedenoga proizlaze i tri zasebna ali međusobno povezana sadržaja programa KaLuKoKre: produkcija i distribucija komornih lutkarskih i kazališnih predstava; stručna poduka za voditelje amaterskih lutkarskih družina; eksperimentalni lutkarski studio te posebni projekti i programi.

OKSIMORON

IGRAJMO MATOŠA

Međunarodni intermedijalni projekt razumijevanja i igranja Matoševih književnih tekstova mišljen je, kao policentrični izvor interdisciplinarnih i intermedijalnih pristupa Matoševu djelu u cjelini, a kojih bi se uviri u današnjici pronalazili u Razigravanju Matoša, kako u polju književnosti tako i u likovnosti, kazališnim, scenskim i inim izvedbenim praksama. Svi nabrojeni vidovi umjetničkog izražavanja i stvaranja svoje bi poticaje pronalazili upravo u Matošu – njegovu životu, stvaranju, mentalitetu, prostornoj (ne)pripadnosti i/ili sl. Cilj programa jest pokušati proniknuti u svojstvenost književno-umjetničkoga uma čija produktivnost i inspiracija niti na početku 21. stoljeća ne jenjavaju, već naprotiv, mogu biti poticajni za bolje razumijevanje međunacionalnih umjetničkih praksi i uspostavljanje snažnijih književno-umjetničkih odnosa s centrima zemalja koji slove žarištima europske i svjetske umjetnosti uopće (Beč, Pariz). Težište ovoga programa jesu upravo kazališne i druge izvedbene umjetnosti, odnosno predstave, performansi i sl. nastali redefiniranjem, ponovnim iščitavanjem i suvremenim razumijevanjem Matoševa književnog djela, a koji su upravo metodologijom svojih umjetničkih praksi razumljivi publici širega spektra interesa.

Otvorena medijska grupacija

Cast4Pro

Cilj projekta je pokretanje web servisa za poslovno spajanje kulturnih profesionalaca i amatera u filmskoj i kazališnoj industriji na regionalnom i globalnom tržištu. Ovaj projekt predstavlja direktno ulaganje u razvoj novih kulturnih tehnologija koje dovode do stvaranja nove vrijednosti za kulturnu scenu, osobito za glumce, udrugu i vrlo je važan na domaćoj, regionalnoj i globalnoj razini. Korisnicima usluga ovog kulturnog web servisa otvorit će se mogućnost direktne tržišne utakmice na razvijenim tržištima kojima inače nemaju pristup zbog nedostatka komunikacijskih kanala. Pokretanjem web servisa stvorit će se novi tip poslovanja, tek u povojima na hrvatskom tržištu, kojim će organizacija, kao njegov pokretač, imati povlaštenu poziciju prije pojave konkurencije. Osnaživanje svih usluga organizacije sinergijom web servisa s već postojećim uslugama ojačat će tehnološku bazu i kapacitete za razvoj daljnjih kulturnih inovacija znanjem stečenim provedbom projekta, povećati konkurentnost i omogućiti novo zapošljavanje u organizaciji. U prilog projektu ide nerazvijenost i slaba globalna prisutnost domaće i regionalne filmske i kazališne industrije, jer će web servis svojom globalnom bazom djelatnika filmske i kazališne industrije, omogućiti spajanje i širenje ograničenih uslužnih kapaciteta domaćeg i regionalnog tržišta (potencijalni korisnici servisa su u cijelom svijetu). Plan aktivnosti projekta uključuje pripremne aktivnosti,istraživanje tržišta i razrada poslovnog modela,programiranje/izrada web servisa,izrada i početak primjene marketinškog plana baziranog na istraživanjima iz prve faze,pokretanje pilot projekta kulturnog web servisa

poprock škola

POPROCK ŠKOLA

PRŠ (pop rock škola) svojim djelovanjem stvara važan socijalno-kulturni segment u kojem se generiraju i isprepliću kreativnost i inovativnost unutar specifičnog kulturnog polja. Produciraju se i prezentiraju interdisciplinarni i često međunarodni kulturni sadržaji. Stječu se vještine i znanja putem neformalne edukacije, potiču se suradnički projekti i društveni angažman. Naglasak je na mladima, uz osjetljivost prema potrebama različitih subkulturnih i drugih skupina, koje se putem programa educiraju. PRŠ svoje ciljeve postiže redovitom organizacijom edukacije mladih glazbenika za glazbene stilove koji se ne uče u klasičnim glazbenim školama. U nastavnom programu je učenje sviranja bass gitare, solo gitare, klavijatura, bubnjeva, saksofona, rock pjevanja. Udruga ima vlastitu stručnu literaturu koja se sastoji od tehničkih vježbi za solo gitaru, bass gitaru, klavijature i bubnjeve te dvije brošure za teoretsku nastavu, solfeggio. Učitelji i profesori PRŠ su uglavnom akademski i veoma iskusni rock glazbenici koji se sa svojim znanjem i kvalitetom muziciranja nalaze u samom vrhu hrvatske glazbene scene, a sviraju ili su nekoć svirali u našim vodećim rock i blues bendovima. U svom radu, udruga organizira i izložbe radova članova "Art orkestra Hrvatske" u prostorima i galerijama gradova u kojima djeluje.

Udruga A.na.nas.

Biennale mozaika Rijeka

Biennale mozaika Rijeka (BMR) je nastavak vrlo uspješnog istoimenog projekta iz 2011. godine koji je obogatio kulturno-turističku ponudu grada Rijeke i ostavio snažan dojam kako među sudionicima tako i među mnogobrojnom publikom. Osmišljen je s ciljem da marginaliziranu tehniku mozaika približi široj javnosti, da aktivira umjetničke ideje te da popularizira mozaik na ovim prostorima. U prethodna dva izdanja BMR predstavio je više od 100 umjetnika iz Hrvatske te ugostio 2 skupine umjetnika iz Italije i Francuske koje su se odazvale na poziv. Projekt nije osmišljen samo kao projekt informativnog karaktera već kao projekt koji potiče mlade na promišljanje o mogućnostima stvaranja u ovoj tehnici. Putem otvorenog natječaja na međunarodnoj razini pozvani su umjetnici iz svih kreativnih sfera od kojih se zahtjeva da se u mediju u kojem inače djeluju inspiriraju klasičnim mozaikom i stvore nešto potpuno neuobičajeno, ali što kompozicijski asocira na mozaik. Dakle, mozaik kao vodeća tema, ali otvorena inovativnom i suvremenom pristupu. Značaj projekta za lokalnu zajednicu je velik, ne samo kao dopuna postojećim kulturno-turističkim programima, već i kao manifestacija sa stručnim predznakom. BMR ima veliku važnost i izvan lokalnih okvira, pružajući mogućnost svim umjetnicima iz regije ali i šire da razmjene profesionalna iskustva i umjetničke ideje.

Udruga marketinških aktivnosti 'Lima'

Bicikademija

Projekt predstavlja inovativni pristup povezivanja kulture, održive mobilnosti i turizma s ciljem promicanja regije Slavonije kao destinacije bogate kulturnom i prirodnom baštinom, odnosno inovativni pristup u području kulturnog turizma. Određene su 32 lokacije u Slavoniji i Baranji po zadanim kriterijima (važnosti za regiju, geografski položaj, pristup) koje se obilaze biciklom i na taj način skupljaju nagrade. Za svaku lokaciju postoji snimljen kratak film s prijevodom na engleski. Cilj je promovirati (prvenstveno cikloturistima) kulturno bogatstvo Slavonije i potaknuti ih na obilazak kulturne baštine i/ili institucija. U sljedećoj godini obilazit će se, snimati i dokumentirati ostale lokacije koje Slavonija nudi i radit će se kratki promotivni filmovi kulturne baštine. Također, bit će snimljene i izjave sudionika inozemnih i domaćih posjetitelja koji će govoriti o svojim iskustvima baštine koje su obišli. Uz sve navedeno, ovim projektom kontinuirano će se komunicirati s korisnicima (usmjeravanje ka dodatnim kulturnim institucijama) i ostalim dionicima projekta (konzultacije, savjetovanja) kako bi im se što više približili bogatstvo kulturne baštine Slavonije. Konačni cilj je promocija kulturne baštine većinom promotivnim online alatima i to ciljanoj skupini u Hrvatskoj, ali i u susjednim zemljama. Uz to, održavat će se press konferencije, predavanja, sastanci u regiji vezani za projekt i kulturni turizam.

UDRUGA OMNIBUS

VIRTUALNA GALERIJA

Projekt "Omnibus virtualna galerija" zamišljen u sklopu izložbenog programa udruge ima za cilj promociju i razvitak umjetničke fotografije i ostalih oblika umjetnosti (slikarstvo, kiparstvo, multimedija...) putem organizacije, razvoja i provedbe ideje o stvaranju umjetničke virtualne galerije dostupne na internetskoj stranici. Umjetnička virtualna galerija funkcionira na temeljima interdisciplinarne suradnje s ciljem razvijanja nezavisnih kulturnih programa te prezentacije hrvatskih suvremenih umjetnika različitih profila (s naglaskom na suvremene hrvatske fotografe) u domaćem i međunarodnom okruženju. Virtualna izložbena galerija zamišljena je kao virtualni i interaktivni vodič kroz prostor koji u stvarnosti postoji, ali je prvotno bio namijenjen za drugačije svrhe i trenutno nema nikakvu funkciju. Ideja je da nakon identifikacije takvih gradskih prostora zainteresirani stručnjaci uključeni u projekt (arhitekti, dizajneri, studenti arhitektonskog fakulteta i dizajna) izrade 3d mapiranje kako bi se prostor mogao virtualno promijeniti, urediti i prilagoditi novoj, izložbenoj funkciju u koju ga se stavlja. Projekt je pozicioniran na omogućavanje pristupa izložbama osobama sa invaliditetom, teško pokretljivim osobama i osobama sa raznim bolestima.

Udruga Ples na svili

Flying Heel Cabaret

Flying Heel Cabaret je plesna predstava koja kroz više vrsta akrobacija na duhovit način prikazuje sadašnjicu suvremenog čovjeka. Predstava će se predstaviti u kazalištima te u okvirima drugih događanja. Aktivnosti projekta će se odvijati i prije same predstave, u vidu pripreme i proba sudionika projekta. Predloženi je program inovacija u sferi kulture i plesne kazališne scene. Zabavan i duhovit karakter ove predstave svakako je obogaćen prizorima nalik na cirkuske performanse te je time i pravo osvježenje za kazališnu publiku.

Udruga Vukovarci dobre volje

Vukovarske oči

Voditelj projekta će kroz cjelogodišnji kontinuirani rad sudionicima projekta prenositi praktička znanja s područja likovne umjetnosti: klasične tehnike crtanja, a zatim primjenjivost tog znanja u slikanju digitalnim tehnologijama. Sam naziv „Vukovarske oči“ simbolično predstavlja viđenje glavnih sudionika projekta koji će se baviti aktualnim problemima na području grada Vukovara, a koji su i globalno prisutni: ekologija, uništavanje i zanemarivanje kulturnih dobara i potrebe za povećanjem broja publike na likovno-kulturnoj sceni i to kroz stvaranje umjetničkih djela te njihovo javno izlaganje široj društvenoj zajednici putem izložbi u kulturnim ustanovama grada Vukovara. Direktnim uključivanjem građana u ovaj projekt podiže se njihova svijest o važnosti angažmana i aktivnog sudjelovanja u zajednici te se projektom omogućuje potencijalno stvaranje budućeg Kluba likovnih umjetnika na području grada Vukovara koji bi nastavili s započetom praksom. Sudionici ovog projekta bili bi 15 građana grada Vukovara starosne dobi od 15+ i to bez obzira na njihovu vjersku, nacionalnu, spolnu ili bilo koju drugu pripadnost, a čiji je zajednički cilj podržavanje i razvoj likovno-kulturne scene grada Vukovara kao i publike koja podržava tu scenu.

Udruga za promicanje kulture plesa

"Step je ples" - implementacija stepa u suvremenu plesnu kulturu

Projektom "Step je ples" - implementacija stepa u suvremenu plesnu kulturu uvodi se u plesni program step kao još jedan način umjetničkog izražavanja. Cilj je projekta uključivanje djece i mladih u afirmaciju plesne umjetnosti. Integracijom stepa u program prvenstveno nastoji se podići razina svijesti korisnika, potičući proaktivnost i utjecati na konstruktivno provođenje slobodnog vremena. Unatoč naporima pionira stepa u Hrvatskoj i zapaženim rezultatima Hrvatskih stepera na internacionalnim natjecanjima, danas se u Hrvatskoj organizirano bave stepom samo dva plesna studija, dok je u ostalim regijama države potpuno nezastupljen, a u potpunosti je neprisutan u dramskim i drugim glazbeno-scenskim djelima.Upravo ovim programom se nastoji ublažiti zapostavljenost stepa, kao plesa sa 150-godišnjom tradicijom koji ima poklonike u cijelom svijetu, u plesnoj i glazbeno-scenskoj kulturi, ali i obogatiti buduće umjetničke projekte novim plesnim stilovima. Približavanjem i populariziranjem stepa i plesa općenito djeci i omladini PS Shine nastavno na dosadašnju praksu nastoji, kroz poticanje igre, mašte, tjelesne aktivnosti i timskog rada, preventivno djelovati na nasilje među mladima, virtualno zlostavljanje, ali i otuđivanje pojedinca kao posljedice digitalnog doba, promičući toleranciju, prava pripadnika manjinskih skupina te otklanjanjem predrasuda svih vrsta.

Udruga za promicanje vizualnih umjetnosti i kulturnu djelatnost - Vizkultura

Vizkultura.hr - internetski portal o vizualnim umjetnostima i kulturi

Vizkultura.hr je internetski portal koji kontinuirano i angažirano prati dominantno domaću scenu vizualnih umjetnosti i kulture fokusirajući se na teme iz suvremene likovne umjetnosti, grafičkog, produkt i industrijskog dizajna, arhitekture, suvremene fotografije, novih medija, ulične umjetnosti, ilustracije i srodnih disciplina iz sfere suvremene vizualne kulture i umjetnosti. Forma portala temelji se na različitim aktivnostima odnosno pristupima distribucije sadržaja suvremene kulturno-umjetničke tematike i produkcije domaćih autora; autorskim tekstovima uredništva i suradnika portala (kolumne, intervjui i osvrti), sustavnom i originalnom praćenju recentne produkcije umjetničko-dizajnerske te studentske scene kroz svakodnevnu dinamiku objavljivanja i predstavljanja novih projekata (kategorijski podijeljenih po odabranim područjima vizualnih umjetnosti te danima u tjednu) kao i dnevnom objavljivanju vijesti, najava događanja i manifestacija iz spomenutih sfera. Posebnost portala Vizkultura.hr, u kontekstu kulturno-umjetničkih medija, jest fokus na vizualnim umjetnostima, originalan i drugačiji pristup materiji, široki doseg čitatelja i publike, segment sustavnog praćenja produkcije scene u specijaliziranim kategorijama, participativnost odnosno otvorenost ka prijavama radova i projekata za predstavljanje od strane samih autora, praćenje studentske produkcije i 'sazrijevanja' mlađih autora, kao i težnja što češćem pokretanju polemika o društveno relevantnim temama iz niša vizualnih umjetnosti i suvremenog dizajna.

Umjetnička organizacija NOĆ HRVATSKOG FILMA I NOVIH MEDIJA

Noć hrvatskog filma i novih medija

Drugi put se u Hrvatskoj 13.6. 2015. održava manifestacija "Noć hrvatskog filma i novih medija", i to na 25 različitih lokacija diljem zemlje. U 15 gradova, Zagrebu, Splitu, Osijeku, Puli, Karlovcu, Hrvatskoj Kostajnici, Rijeci, Koprivnici, Zadru, Šibeniku, Varaždinu, Dubrovniku, Sisku, Požegi i Vukovaru, u jednoj će se večeri i noći od 18 do 2 sata prikazati više od 250 filmova. U suradnji s Hrvatskom Kinotekom javno će se po prvi put prikazati na velikom platnu digitalno restaurirani hrvatski filmski klasici, dokumentarni, animirani i igrani. Cilj projekta je u jednoj noći, u nekoliko sati, od hrvatskog filma učiniti prvorazredni i globalni hrvatski događaj, što se oslanja na više nego uspješna iskustva Noći muzeja kao i upravo održane Noći knjige, koje su privukle impresivan broj posjetitelja. Također, cilj je o stvoriti trajnu, čvrstu vezu hrvatskog filma i hrvatskih gledatelja koja će to zanimanje s vremenom pojačavati te prenositi na nove naraštaje.nastojat će se u jednoj noći ponuditi cijeloj hrvatskoj publici neki od najboljih hrvatskih filmskih i novomedijskih naslova svih vremena i raznih žanrova, na mjestima od najmodernijih multiplexa i digitaliziranih kina, preko starih kino dvorana u gradićima, pa sve do ljetnih kina uz popratne izložbe starih filmskih plakata. Centralni događaj održat će se u Kinu Europa, gdje će biti i tribina o statusu hrvatskog filma i novih medijskih kultura u RH.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type