Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

PP1b2

Labin Art Express XXI

Djelatnost KuC-a "Lamparna" 2015. - 2017.

KuC „Lamparna“predstavlja najnovije trendove na domaćoj i svjetskoj kulturno-umjetničkoj sceni, potiče razvoj novih umjetničkih praksi, promiče korištenje novih medija i tehnologija, ali i aktivno, kreativno provođenje slobodnog vremena oko 3.500 mladih (16-30 godina) na Labinštini te u Istarskoj županiji generalno, posebno na području kulturno-umjetničkog stvaralaštva, kako bi se unaprijedila kvaliteta življenja i potaknuo njihov veći društveno-politički angažman, posebno na području zaštite okoliša te vrijedne industrijske baštine na Labinštini i u cijeloj regiji. Putem izložbi, koncerata, performansa, projekcija i akcija alternativnog "off" predznaka, kao i radionica, tribina, predavanja i drugih edukativnih aktivnosti te besplatnom distribucijom atraktivnih, moderno dizajniranih promotivnih materijala i intenzivnom medijskom kampanjom u lokalnim i regionalnim, tiskanim i elektronskim medijima, korisnici KuC-a "Lamparna" imat će mogućnost upoznavanja novih kulturno-umjetničkih praksi u svijetu, ali i informirati se o trenutnoj društveno-političkoj, gospodarskoj i općoj društvenoj situaciji u općini/gradu/županiji/državi te o mogućnostima koje im stoje na raspolaganju da sudjeluju u procesima odlučivanja te time utječu na kvalitetu življenja vlastite lokalne zajednice, čime bi se usporio i dalje prisutan trend odlaska mladih obrazovanih ljudi u druge sredine i inozemstvo. Jedan od ciljeva jest pomoći mladima u stjecanju raznih znanja i vještina potrebnih za organizirano djelovanje u svrhu postizanja vlastitih ciljeva unutar njihovog svakodnevnog okruženja. Projekt se realizira u suradnji s 12-ak tuzemnih i inozemnih udruga i organizacija te uz potporu 30-ak volontera Kluba mladih KuC-a "Lamparna".

Što, kako i za koga

Program Galerije Nova

Program Galerije Nova u 2015. godini nastavlja se temeljiti na uvjerenju da suvremena umjetnost može artikulirati kritičku raspravu od društvenog značenja i komunicirati sa širokim krugom publike. Tematske smjernice programa usmjerene su na proučavanje kontradikcija ekonomizacije kulturne produkcije, figure umjetnika kao modela neoliberalnog radnika, prekarnih radnih stilova te implikacija kritike i protesta protiv neoliberalne privatizacije i rasta kapitala. Metodološki, program će se temeljiti na istraživanjima i aktivnostima u području likovne umjetnosti, performansa, novih medija i aktivizma te predstavlja pokušaj da se aspekti znanja među disciplinama i medijima povežu i da na nehijerarhijski način uključuje umjetničke i izvanumjetničke materijale.  Glavni ciljevi programa su: produkcija i prezentacija novih umjetničkih radova s područja društveno angažirane suvremene umjetnosti; jačanje razumijevanja suvremene umjetnosti kao prostora za diskusiju i preispitivanje aktualnih društvenih pitanja; razvijanje teorijskog i kritičkog okvira za društveno angažiranu suvremenu umjetnost; razvoj novih oblika suradnje i izmjene znanja, osnaženje resursa domaće izvaninstitucionalne scene; razvijanje međunarodnog konteksta za nastajanje i izlaganje lokalne umjetničke produkcije; podrška društvenom aktivizmu koji umjetničke geste na kreativne načine isprepliće s formom javnog protesta. Primarni korisnici programa su: profesionalna publika suvremene umjetnosti iz Hrvatske;  sudionici i publika izvaninstitucionalne scene; studenti i istraživači iz različitih humanističkih i društvenih znanosti; aktivisti u području edukacije, ljudskih prava, ekologije, razvoja demokracije, antiglobalizacijskih pokreta; međunarodna profesionalna publika suvremene umjetnosti.

Udruga za promicanje kultura Kulturtreger

Klub Booksa

Program kluba Booksa inovativan je program koji svojim korisnicima nudi uključivanje i sudjelovanje u kulturnom djelovanju, potiče ih na kritičko razmišljanje, društveni angažman te nudi kvalitetno provođenje slobodnog vremena i neformalnu edukaciju prilagođenu njihovim potrebama. Kao takav, klub Booksa jedan je od rijetkih prostora u Gradu Zagrebu koji pruža odmak od standardnih, odnosno konvencionalnih načina konzumiranja kulturnih sadržaja. Program je osmišljen za ciljanu skupinu koju čine prvenstveno mladi (od 18 do 30 godina), odnosno studenti, akteri nezavisne kulture, umjetnici, aktivisti, mladi zaposleni profesionalci u kreativnim industrijama te organizacije civilnog društva (primarno iz područja nezavisne kulture). Program u klubu podijeljen je u tri dijela – dnevni, večernji i Centar za dokumentiranje nezavisne kulture a karakterizira ga sinergija različitih formata aktivnosti koje omogućuju korisnicima da aktivno i konstruktivno provedu slobodno vrijeme, sudjeluju u osmišljavanju i provedbi kulturnih i umjetničkih programa, da se educiraju u područjima u kojima im formalno obrazovanje ne nudi nikakve sadržaje, da se društveno angažiraju te da bilo samostalno, bilo u suradničkim inicijativama istražuju i propituju širok spektar kulturnih i društvenih zbivanja i postignuća. Aktivnosti u klubu dijele se na: 1) književne (razgovori i tribine), 2) edukacijske (radionice kreativnog pisanja, book clubovi, putopisna predavanja), 3) glazbene (serija koncerata autorske glazbe), 4) istraživačko-arhivske (Centar za dokumentiranje nezavisne kulture), 5) podrška i solidarnost (ugošćavanje organizacija i umjetnika) te 6) kvalitetno provođenje slobodnog vremena.

ART RADIONICA LAZARETI

ARL 2015 // U srcu sezone - Grad je mrtav. Živio Grad 2015 //

Program se bavi odnosom najučestalijih fraza koje opisuju i sumiraju život suvremenog Dubrovnika - "mrtvi grad" i "hit destinacija", a obuhvaća sljedeće aktivnosti: urbane intervencije, izložbe, okrugle stolove, publikaciju, radionice, javne akcije, performanse, instalacije i dr. Program sažima i objedinjuje djelovanje ARL kroz programe Galerije Otok, Scene Karantena i Protuotrov te dugogodišnje preokupacije ARL pitanjima javnih prostora, utjecaja turizma na život lokalne zajednice, kao i mogućnostima i načinima umjetničkog i građanskog aktivizma u neposrednoj okolini. U srcu sezone 2015. bit će realiziran niz audio-instalacija i intervencija u javnim prostorima u Gradu, dok će tijekom godine biti organiziran niz drugih umjetničkih, informativnih i edukativnih događanja.

Multimedijalni institut

Kulturni i društveni centar MaMa

Program Kulturnog i društvenog centra MaMa temelji se na kritičkim društvenim pozicijama, idejama otvorenih resursa za širu zajednicu te inovativnim teorijskim i tehnološkim temama kojima će se Multimedijalni institut posvetiti kroz vlastite programe. Program MaMe podijeljen je u tri glavna segmenta: (1) Program u organizaciji Multimedijalnog instituta dominantno je diskurzivnog formata. Niz predavanja, simpozija i tribina bavi se filozofskim pitanjima u umjetničkoj, političkoj i tehnološkoj domeni; program se posvećuje suvremenim reperkusijama klasičnih filozofskih misaonih sistema koji su (društvenu) negaciju učinili produktivnom pozicijom; kroz niz tribina i predavanja MaMa ugošćava mlade lokalne i regionalne intelektualce, a posebno se posvećuje kazališnim i književnim temama; nizom tekstova Iz medijskog arhiva promoviraju se novi naslovi pristigli u biblioteku; kroz program Hacklab u MaMa podupire se zajednica tehnoloških entuzijasta koji se u prostoru okupljaju i rade; kroz aktivnosti Digitalizacije podupire se digitalizacija starih knjiških i časopisnih izdanja. (2) MaMa kao prostorni resurs dostupan drugim korisnicima mjesto je događanja u organizaciji drugih korisnika MaMe. MaMa okuplja brojne inicijative, udruge i zajednice koje, s jedne strane promoviraju manjinske identitete, i s druge strane, one koje su zainteresirane da kroz kulturni program eksperimentiraju, istražuju i bave se praksama koje su rubne ili manje vidljive. Osiguravanjem besplatnog prostora za njihov program, MaMa služi kao mjesto povezivanja sa sličnim strujanjima na široj sceni. (3) MaMa korisnicima, posebno drugim kulturnim organizacijama nudi resurs i servise u vidu prostora za rad i produkciju, uredski prostor te Medijski arhiv kao specijaliziranu biblioteku s preko 2000 naslova.

Kulturno Umjetničko Društvo - INA

Godišnji program Galerije Miroslav Kraljević

Galerija Miroslav Kraljević je nezavisna i neprofitna platforma i prostor za suvremenu umjetnost, posvećena poticanju, istraživanju, predstavljanju i dokumentiranju suvremenih umjetničkih i intelektualnih praksi koje analitički i kritički propituju sadašnjost, osobito odnose politike i estetike. Godišnji program temelji se na izložbenoj djelatnosti, ali i radioničkim, diskurzivnim i edukativnim projektima. Osnovu programa čine samostalne izložbe domaćih i stranih umjetnika te dva višegodišnja projekta (Urbanizam Roma i Srami se!) i niz popratnih istraživanja, prezentacija, okruglih stolova, predavanja, čitalačkih grupa i filmskih večeri. Galerija stavlja poseban naglasak na poticanje stvaralaštva kod mlađe generacije umjetnika putem natječaja za produkciju novih radova, koncepta open studio i suradnje zagrebačke i londonske akademije. Također, Galerija radi na ustaljivanju rezidencijskih boravaka (kroz projekt Srami se! i suradnju s austrijskim Ministarstvom kulture) te aktiviranju najmlađe publike kroz radionice (filmske radionice u suradnji s udrugama Restart i Pangolin, radionice u okviru projekta Srami se!). Glavni ciljevi programa su: poticanje umjetničkog istraživanja, pružanje podrške mladim umjetnicama i umjetnicima, produkcija novih radova, lokalno specifični participativni projekti i međunarodno umrežavanje kroz rezidencijske programe. Program je namijenjen širem krugu kulturne javnosti, a primarni korisnici programa su: umjetnička zajednica, interdisciplinarna stručna javnost te mladi i studenti.

Zagrebački plesni ansambl

Mediteranski plesni centar

Mediteranski plesni centar (MPC) kao osnovne pojmove na kojima temelji rad koristi Kreaciju, Prezentaciju i Edukaciju. Kreacija je izražena kroz rezidencijalne boravke umjetnika te razvojnu podršku i produkciju novih projekata samostalno i u suradnji s međunarodnim partnerima, umjetničkim organizacijama i sličnim rezidencijalnim centrima. Sve što je kreirano u MPC-u doživi i svoju prezentaciju, koja ne služi samo promociji, već daje i povratnu informaciju za nastavak rada, a može uključivati izvedbu, okrugli stol i/ili razgovor s publikom. Edukativni segment rada očituje se kroz radionice za različite dobne skupine, amatere i profesionalce. Prezentacija također uključuje sve javne prezentacije umjetničkih radova u nastajanju te završenih projekata, a organizirana je tijekom cijele sezone te tijekom Festivala plesa i neverbalnog kazališta. MPC umjetnicima pruža prostor i vrijeme za propitivanje, eksperimentiranje te istraživanja koja će rezultirati novim spoznajama, znanjima i vještinama u suvremenoj plesnoj umjetnosti čime daje velik doprinos očuvanju i promociji plesne umjetnosti, potiče interkulturalni dijalog i suradnju u duhu otvorenosti i nekomercijalne kulturne razmjene. Misija MPC-a aktivno je pomicanje granica izvrsnosti u svim aspektima plesne umjetnosti; izvedbenim, obrazovnim, teorijskim, kritičkim. Stvaranjem dinamičnog sociokulturnog okruženja, kako za sudionike tako i za korisnike Centra, a u sinergiji s edukacijom i stvaralaštvom, potiče se kreativnost, unaprjeđuje poznavanje suvremene umjetnosti te potiče svjesnost o prednostima kulturološke raznolikosti Istre kao dijela zajedničkog europskog identiteta. Rezidencijalni centri poput MPC-a svojevrstan su novitet u Hrvatskoj, za razliku od zemalja EU gdje su dio već uvriježene umjetničke prakse.

Savez udruga Rojca

Program Dnevnog boravka i Društvenog centra Rojc

Dnevni boravak zajednički je prostor udruga u Društvenom centru Rojc kojim upravlja Savez udruga Rojca. Samostalno i u suradnji s udrugama iz DC Rojc u prostoru se organiziraju kulturni i društveni programi. Korištenje prostora za sve korisnike je besplatno, kao i programi koji se održavaju. Vrste programa koje se provode su: izložbeni, filmski, književni, kazališni, programi novomedijske kulture i interdisciplinarni programi. Predstavljaju se programi udruga koje se bave izvaninstitucionalnom kulturom s naglaskom na promoviranje suvremenih inovativnih praksi, prožimanje socijalnog i kulturnog polja djelovanja u suvremenom kulturnom kontekstu, angažirano djelujući u zajednici. Upravljajući Dnevnim boravkom i sudjelovanjem u participativnom modelu upravljanja DC Rojc, promiče se model otvorenog i zajedničkog korištenja i upravljanja prostornim resursima te se na taj način doprinosi prepoznavanju važnosti kulture i umjetnosti u društvenom razvoju. Osim umjetničkih događanja organiziraju se i teorijska predavanja, okrugli stolovi, tribine i edukacijski programi koji prvenstveno građanima nude informacije i mogućnost stjecanja znanja o novim inovativnim rješenjima vezano za aktualna društvena pitanja. Dnevni boravak svojim prostornim resursom potiče komunikaciju i suradnju među udrugama različitih područja djelovanja te povezuje umjetnike, kulturne djelatnike i građane/publiku. Prezentiranjem programa u Dnevnom boravku, razvija se kulturna i društvena javna uloga Društvenog centra Rojc kao nezavisnog i autonomnog prostora koji ima značajan utjecaj na razvoj lokalnih zajednica u cjelini.

Kreativni veznik alternativnog razvoja kulture

Klub kulture - multimedijalni i kulturni centar

Klub kulture - multimedijalni i kulturni centar komplementarno integrira pet segmenata unutar prostora: kulturnu ponudu kluba, prostor za probe glazbenih sastava, kazališne probe i probe umjetnika, dnevni boravak, program neformalnog obrazovanja i besplatni pristup internetu kroz multimedijalni centar. Cilj je pružiti jedinstveno mjesto za razvoj i afirmaciju nezavisne kulture/umjetnosti i kulture mladih kroz jačanje i različitost programskog sadržaja. Klupski program obogaćujei i upotpunjava sadržaje koji se nude u gradu Križevcima i na području SZRH s ciljem uključivanja umjetnika, aktivista, kulturnih radnika i mladih I omogućavanja korištenja resursa kluba. Kroz neformalni sadržaj potiču se mladi na korištenje alternativnih i nedovoljno zastupljenih formi obrazovanja. Klub pruža kontinuiranu materijalnu i ljudsku platformu za razvoj kulturnog potencijala te potiče kulturnu afirmaciju umjetnika. Aktivnosti obuhvaćaju likovni program (izložbe slika, skulptura), audiovizualni program (projekcije, instalacije, performansi), glazbena događanja (koncerti i ostala glazbena događanja, DJ programi, slušaone i sl.), kazališni program (kazališne predstave, performansi, razvoj vlastite kazališne produkcije - Teatar KVARK), edukativni program (radionice vezane za likovnost, glazbu, književnost, nove tehnologije i medije, upravljanje opremom, kazališne radionice), galerijski prostor (postav izložbi slika, skulptura, audiovizualnih radova, instalacija), prostor za probe (kazališne skupine, bendovi, selektori DJ i slobodni umjetnici) i Internet caffe (besplatni internet i računala, edukativni programi vezani za nove tehnologije i medije).

Mala performerska scena

Cirkuski centar 2.0 - od informatora do inkubatora

"Cirkuski centar 2.0 - od informatora do inkubatora" zamišljen je kao tranzicija od centra koji je vrelo i ušće informacija u centar koji inkubira kreativne projekte domaćih produkcija, omogućuje umjetnicima susret s nekom europskijom stvarnosti, izvoz kreativnosti i uvoz dobrih ideja drugih. Program se fokusira na produkcijsko praćenje domaćih skupina, distribuciju domaćih predstava u inozemstvo (CCC Export), radioničke programe koji jačaju kapacitete aktera (komunikacija, marketing, pisanje...), veću uključenost domaćih snaga u strane programe (Bestiarum, Freaky Friday), ali i dalje važnu izdavačku, filmsku i drugu javnu aktivnost.

Siva zona . prostor medijske i suvremene umjetnosti

Siva zona

Program se razvija preko tri programske linije koje se odnose se na tri aspekta ljudskog djelovanja promatranih kroz prizmu suvremene umjetnosti i kulture: održivost, ekonomiju i kontekst. Izvode se vlastita interdisciplinarna istraživanja te održavaju prezentacije domaćih i međunarodnih programa s težištem na likovnoj i medijskoj umjetnosti. 1. Perpetum mobile - energija i prehrana - kritički propituje pitanja održivosti. Polazi se od uvjeta preživljavanja na otoku i u globalnom kontekstu te obuhvaća teme osnovnih resursa, vode i hrane kao i pitanja prirodne i tehnološki medijatizirane energije. Istraživanje novih modela proizvodnje i distribucije energije uključuje low-power, low-tech, DIY i slične pristupe. 2. Novi materijalizam (materijalnost signala i informacija) - predstavlja umjetničke radove koji se odnose na ekonomiju i materijalnost signala i informacija i koji propituju narav same informacije i njenog digitalnog ili analognog medija te sukladno i granice ljudske percepcije u novonastalom podatkovnom, fizičkom i audiovizualnom okruženju. Materijalnost signala često se čini vidljivim kroz tranziciju iz jednog medija u drugi. 3. Povijest suvremenosti i kritički turizam - kroz istraživačke i umjetničke projekte i predavanja o povijesti suvremenosti na otoku Korčula udruga Siva zona također kontekstualizira vlastito djelovanje kao i svih drugih inicijativa koje potječu iz suvremenosti pristupa.

Autonomni kulturni centar Attack

Program Autonomnog kulturnog centra Attack

Program AKC Attack! -a mjesečno realizira u prosjeku 25 programa. Program je interdisciplinaran, a temelji se na neformalnoj edukaciji, produkciji, prezentaciji, izvedbi, društvenoj angažiranosti i kvalitetno ispunjenom slobodnom vremenu. Glazbeni program je najaktivniji i obuhvaća nezavisne glazbene stilove, povezane u najvećoj mjeri s tri supkulture: punk, dub i trance. Osnovna vodilja u kreiranju glazbenog programa je nezavisnost i nepripadnost mainstreamu, pa osim ove tri glavne struje svoje mjesto tu pronalaze i drugi pravci (d'n'b, techno, hip hop, jungle, stoner i sl). Osim muzičkog programa Attack! svoj program temelji i na neformalnoj edukaciji kroz kreativne radionice, tribine, čitaonicu, slobodan pristup internetu, ali i omogućavanje prostora i opreme za produkciju iz različitih polja: muzička, filmska, kazališna, vizualna umjetnost. Program pokrenut u 2014. temelji se na društvenom angažmanu s ciljanom skupinom tražitelja/ca azila s kojima se radi kroz kreativne i praktične radionice. Internet radio - radio u zajednici otvora medijski prostor za nezavisnu kulturu i mlade, a fokusirat će se na ispunjavanje potreba zajednice koja stvara i djeluje po principima Attacka. Rezidencije umjetnika uglavnom se vežu uz male produkcije predstava. Senzibiliziranje javnosti i uključivanje lokalne zajednice provodi se kroz antifa uličnu akciju koja se svake godine održava u nekom od zagrebačkih kvartova u suradnji s Mladim antifašisticama Zagreba i udrugom Škatula iz Rijeke. Cilj programa je kroz male ulične aktivnosti razviti toleranciju prema drugima i drugačijima, razvijati prostor za prihvaćanje drugog mišljenja i ukazati na sve veći porast govora mržnje kroz medije i u javnosti.

Hrvatsko dizajnersko društvo

IZLOŽBENI I DISKURZIVNI PROGRAM HDD GALERIJE

HDD galerija je platforma za izlaganje, istraživanje i eksperimentiranje u dizajnu, poticanje i produkciju novih autorskih eksperimentalnih projekata na sjecištima disciplina te projekata angažiranog karaktera koji propituju dizajn kao etički odgovornu disciplinu. Bitan cilj projekta je i kontinuirano njegovanje stručnog i javnog diskursa o dizajnu te su svi izložbeni i produkcijski programi popraćeni javnim razgovorima, okruglim stolovima i predavanjima te stručnim radionicama i radionicama za djecu. U programima Galerije često sudjeluju autori mlađe generacije otvoreni inovativnim i eksperimentalnim promišljanjima dizajna, profesionalni dizajneri koji svoje kompetencije koriste u različitim izložbenim projektima formirajući nove hibridne oblike kustoske-dizajnerske prakse, suradnici povjesničari umjetnosti, predstavnici edukacijskih ustanova, kao i organizacije civilnog društva. Izložbe i diskurzivni program odvijat će se kroz četiri posebno definirane programske i tematske linije: 1) Dizajn iz drugog rakursa (serija izložbi posvećena širim kulturnim fenomenima s izraženim dizajnerskim aspektom), 2) Diskurzivni objekti (polazište su procesi istraživanja i eksperimenta u kontekstu dizajna, specifično u odnosu na načine na koji dizajnirani predmeti govore o društvenom kontekstu u kojem nastaju), 3) Dizajniranje povijesti – historizacija dizajna (serija adresira ozbiljan problem nedostatka znanja, podataka i pripovijesti o povijesti domaćeg dizajna) te 4) Uzajamnosti i refleskije – studije slučajeva (fokusiraju se na pojedinačne dizajnerske projekte određenih autora koji se mogu promatrati kao složeni fenomeni).

Pulska filmska tvornica

Klub Pulske filmske tvornice

Klub Pulske filmske tvornice je posvećen razvitku, unapređenju i promociji kratkog filmskog i video stvaralaštva te filmske umjetnosti općenito, a u cilju postizanja kvalitetne produkcije suvremenih dokumentarnih, igranih i eksperimentalnih filmova. Aktivnosti Kluba dijele se na Klubodrom četvrtkom, Klupsku produkciju i Filmsku čitaonicu. Klubodrom četvrtkom je cjelogodišnji program. U njegovu se sklopu održavaju projekcije filmova, predstavljanja domaćih i inozemnih autora/organizacija/festivala/revija, tematske filmsko-književne večeri te susreti sa stručnjacima s područja filmske umjetnosti. Nezaobilazni dio programa su diskusije i analize filmova. Klupska produkcija se dijeli na: 1. Intenzivnu produkciju (jednomjesečna Ljetna radionica izrade filma, trodnevni Production In, specifične vikend radionice te projekt radnog naziva “InTime” zahvaljujući kojemu gledatelji tijekom nekoliko sati mogu pratiti izradu filma u realnom vremenu); 2. Višemjesečnu produkciju (Zimska radionica izrade filma i Namjenska produkcija za udruge civilnog društva, institucije, glazbenike...); 3. Kritičko rešeto odnosi se na gostovanje filmskog kritičara koji dvaput godišnje (proljeće i jesen) analizira i komentira nove filmove članova udruge; 4. Filmski servis pruža tehničku i logističku pomoć svim građanima te pomoć u distribuciji po domaćim i inozemnim festivalima. Filmska čitaonica sadržava književnu i vizualnu građu pretežno nedostupnu javnosti. Raznolikost programa doprinosi tomu da Klub sve više postaje svakodnevno mjesto okupljanja filmskih entuzijasta svih uzrasta, od osnovnoškolaca do umirovljenika, koji u poticajnom ambijentu razmjenjuju iskustva i ideje te razvijaju autorske projekte.

Udruženje za razvoj kulture „URK“

Klub Močvara

Klub Močvara mjesto je odvijanja, prožimanja i generiranja kulturnih, umjetničkih, urbanih i alternativnih programa. Djelovanjem Kluba Močvara i prožimanjem programa različitog tipa koji okuplja različite publike nastaje važan socijalno-kulturni kontekst koji stvara i međusobno povezuje brojne kreativne i inovativne kulturne prakse. Klub Močvara mjesto je produkcije i prezentacije interdisciplinarnih lokalnih, regionalnih i međunarodnih sadržaja, razvoja i poticanja suradničkih projekata i artikulacije društvenog angažmana, ali i mjesto koje korisnicima pruža mogućnost stjecanja različitih vještina i znanja putem programa neformalne edukacije. Programi Kluba Močvara naročito su usmjereni prema mladima, pri čemu se njeguju vrijednosti tolerancije i osjetljivost na potrebe različitih subkulturnih skupina. Program Kluba osmišljava se prema kriterijima društvene i kulturne relevantnosti, a ne prema kriterijima profita i komercijalne uspješnosti. Redovitom organizacijom likovnih, glazbenih, književnih, kazališnih i filmskih programa te programa neformalne edukacije i javnih diskusija, Klub Močvara katalizira, stimulira i stvara aktivan interes za suvremenu kulturu, obrazovanje u kulturi, kritičko mišljenje i aktivno kulturno djelovanje kod korisnika različitih generacija s posebnim naglaskom na generacije koje tek dolaze. Imperativ raznolikosti programa osnovna je okosnica djelovanja Kluba Močvara i jedan od glavnih razloga profiliranosti Kluba kao svojevrsnog društveno-edukacijskog inkubatora mladih kreativnih snaga. Koristeći privlačnost i jaku medijsku vidljivost glazbenog sadržaja, Klub Močvara korisnike programa involvira u različita kulturna područja i pitanja, dok sam djeluje kao utjecajan akter u kreiranju javnih kulturnih politika.

Građanska organizacija za kulturu

Predgrađe Supkulture 2015.

Predgrađe Supkulture su godišnje aktivnosti udruge Gokul mješovitog tipa koje se u najvećoj mjeri događaju u Zelenoj dvorani. Riječ je o izložbama, promocijama knjiga, filmskim projekcijama, koncertima, kazališnim predstavama, radionicama i predavanjima. Uz to Zelena dvorana mjesto je druženja, tj. dnevni boravak za mlade, zamišljen i kao internet café. U redovne i glavne aktivnosti spadaju izlagački programi Green Room galerije, filmski programi pod nazivom Green Room Cinema i glazbeni program pod nazivom Green Room Sessions. Cilj je ojačati nezavisnu kulturnu scenu Krapinsko-zagorske županije nudeći kvalitetan i redovit program pod čim se podrazumijevaju izložbe suvremene umjetnosti, književna događanja, projekcije nezavisnog filma i koncerti nezavisne glazbe. Programom se nastoji potaknuti lokalnu zajednicu da podrži nezavisnu kulturnu scenu i angažira se u području umjetnosti.

Hrvatski institut za pokret i ples

Zagrebački plesni centar, Ilica 10/1

Zagrebački plesni centar (ZPC) u središtu Zagreba je koreografsko-plesni centar ali i hibridni prostor potpore za nezavisnu plesnu scenu u kojem se uz istraživačko-kreativne aktivnosti istovremeno sprovode izvedbeni, edukativni i participatorni programi uz raznolike druge programe (predavanja, izložbe, festivali itd.). Kao koreografsko-plesni centar ZPC autorima nezavisne plesne scene pruža prostorno-tehničke uvjete za istraživanje, dnevni rad na kreaciji, treninge kao i za izvedbe, a kroz: a) suradničku platformu podrške i b) rezidencijalni program. Edukativni program tijekom godine usmjeren je ka: a) profesionalnim plesačima i b) građanstvu. Popratni događaji u ZPC-u tijekom cijele sezone su: gostujući festivali, izložbe, promocije, predavanja i sl. u području kulture, ali i šire. ZPC udomljuje i četiri EU projekta u kojima Hrvatski institut za pokret i ples (HIPP) sudjeluje kao ravnopravni partner te doprinosi spajanju domaće i inozemne plesne scene, promociji hrvatskih umjetnika u inozemstvu te širi mogućnosti njihovih suradnji unutar međunarodnog konteksta. ZPC prostorno podupire i EU projekte drugih aktera na sceni. ZPC je: inkubator ideja i mogućnosti; mjesto za istraživanje i kreaciju; mjesto realizacije suradničkih platformi, te prezentacija i uvida u recentna domaća i inozemna ostvarenja; prostor profesionalnog usavršavanja. ZPC djeluje i na području širenja interesa za suvremeni ples kroz rad s građanstvom (edukativno kreativne radionice i participativne akcije) koje vode renomirani umjetnici te se na ovaj način nastoji u suradnji s umjetnicima sustavno razvijati publiku za ples. Godišnje se u ZPC-u održi preko 110 predstava, a prostor koristi u prosjeku 35 umjetnika/umjetničkih organizacija koje prate preko 6000 posjetitelja.

Mirovna grupa mladih Dunav

Klub kulture YPGD

Djelujući kao sociokulturni centar za mlade Klub realizira aktivnosti koje doprinose razvoju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva u Vukovaru, proizvodnji i participaciji u kulturi, razvoju nezavisne kulturne scene u gradu te promiču suvremeni audiovizualni izričaj i korištenje novih tehnologija u umjetničkoj produkciji i potiču razvoj street art umjetnosti. Ciljevi programa su: ostvariti središnje okupljalište vukovarskih nezavisnih i neafirmiranih umjetnika i aktivista koji djelujući u prostoru stvaraju nova autorska djela i prezentacijom potiču zajednicu na djelovanje. Aktivnosti uključuju osiguravanje prostora i mjesta za svakodnevni rad umjetnika i kreativaca, njihovo umrežavanje, organiziranje i provedbu koncerata, festivala, glazbenih, likovnih, video i foto radionica; prezentaciju umjetničkih radova i proizvoda nastalih u Klubu; sudjelovanje mladih umjetnika u nacionalnim i međunarodnim kulturnim projektima; produkciju street art aktivnosti te prakticiranje inovativnih oblika kulturnih aktivnosti - art jamm, jam sessions, radionice perkusija, digitalno crtanje, strip, grafitiranje. Kroz ove aktivnosti Klub pruža jedinstveno mjesto za razvoj i afirmaciju nezavisne kulture i kulture mladih te kontinuiranu materijalnu i ljudsku platformu za razvoj kulturnog potencijala te potiče kulturnu afirmaciju umjetnika. Društvena uloga Kluba jest da proizvodnjom i produkcijom potiče interes za suvremenu kulturu i kulturno obrazovanje kao jedinstven prostor u Vukovaru, ali i aktivno kulturno djelovanje i kritičko preispitivanje kulture kod novih generacija. Klub je ključan i utjecajan akter u kreiranju javnih kulturnih politika vezanih uz mlade.

Kazalište Mala scena

Podrška za upravljanje hladnim pogonom kazališta Mala scena

Aktivnosti Kazališta Mala scena su priprema i izvođenje predstava za djecu i mlade od 1,5 do 16 godina, a korisnici su publika (djeca, odrasli, studenti) i umjetnici koji rade predstave za djecu i mlade. Glavni cilj je omogućavanje nastavka rada Male scene kao najstarijeg poduzetničkog subjekta u kulturi u Hrvatskoj za djecu i mlade. Mala scena nalazi se na lokaciji Medveščak 2 u Zagrebu i to od 1. rujna 1988. godine.

Stvaralačka mreža Zebra

Galerija Greta

Galerija Greta jest prostor za kreativne prezentacije u kojem se kroz vrlo intenzivan program već četiri godine kontinuirano i uspješno predstavlja razvoj novih tendencija u suvremenoj umjetnosti. Smještena na frekventnoj gradskoj poziciji u prostoru koji optimalno zadovoljava sve programske potrebe, Greta djeluje u prepoznatljivom ritmu, otvaranjem novih izložbi svakog ponedjeljka te održavanjem bogatog popratnog programa kroz ostatak tjedna. Zahvaljujući jedinstvenom pristupu u organizaciji i radu, Greta danas predstavlja jedan od glavnih generatora suvremene umjetničke scene, koji uz intenzivan utjecaj na široki krug sudionika i korisnika, služi kao otvoreni kanal za nove profesionalne angažmane, stručnu suradnju na razvoju novih programa, proaktivno umrežavanje s inozemnim partnerima te zapošljavanje u sektoru kulture i umjetnosti. Uz širenje programskih aktivnosti program uključuje i niz inovacija koje su usmjerene na razvoj novih metoda izvaninstitucionalnog obrazovanja, implementaciju novomedijskih tehnologija, umrežavanje, stvaranje partnerskih odnosa kroz međunarodnu suradnju te na jačanje operativnih kapaciteta same organizacije. Osnova programa potencira primarnu usmjerenost kroz djelovanje u javnom prostoru koji kontinuirano prezentira inovativne modele umjetničkog stvaralaštva te nudi jednake prilike za afirmirane i neafirmirane stvaraoce iz šireg spektra kreativnih praksi.

Savez udruga Molekula

"Molekularni proces"

Unutar prostora (Palach, Filodrammatica, Marganovo) dobivenih programskim natječajem nužan je razvoj jasnijih uvjeta korištenja te pripreme novih modela upravljanja koje će provoditi koordinacijsko tijelo. Uz postojeće modele korištenja i raznovrstan program (glazbeni program, izvedbeno-scenski, filmske i audio/vizualne produkcije, novi mediji, književne večeri itd.) članica Molekule, aktivnosti obuhvaćaju i uspostavu programskog vijeća, povećanje broja udruga koje koriste prostore, veća medijska prisutnost, povećanjem broja korisnika programa. Na taj način prostori postaju centri razmjene znanja i vještina u kojima na dnevnoj bazi različiti programi mijenjaju kulturnu sliku grada.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type