Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

Pitanja i odgovori

Pitanja se mogu postavljati u razdoblju od 03.02.2016. do 10.03.2016.

Sve opće informacije o ovom javnom pozivu pruža Zaklada. U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih prijavitelja Zaklada ne odgovara na pitanja o konkretnim projektima. Pitanja se mogu postavljati isključivo na e-adresu: podrska@kulturanova.hr u razdoblju: od 03. veljače do 10. ožujka 2016.

Prijavitelji će na postavljena pitanja u najkraćem mogućem roku dobiti odgovor na e-adresu s koje je upućeno pitanje. Pitanja i odgovori bit će objavljeni u rubrici PiO na mrežnoj stranici Zaklade. Preporučujemo da prije postavljanja pitanja u rubrici PiO provjerite je li pitanje za koje tražite odgovor već postavljeno, a također možete provjeriti i Pojmovnik koji se nalazi na kraju Vodiča za prijavu.

***********************

1. Pitanje: Na vašoj web stranici pronašli smo nedavno objavljen natječaj za Program podrške za međunarodne projekte. Pišemo vam kako bismo od vas dobili neke konkretnije informacije vezano za naš projekt za koji nismo sigurni kvalificira li se uopće za vaš natječaj. Riječ je o projektu koji će se održati u rujnu 2016. u Londonu. Izložba ide u London i dio troškova snosit će drugi izvor financiranja. No, jedan dio ljudi iz tima bi trebao ići u London na svojevrsnu inspekciju prostora za izlaganje prije samog postava. Pregledavanja prostora je nužno s obzirom da se svi radovi potrebni za postav produciraju u Hrvatskoj i bit će novi radovi osmišljeni posebno za potrebe tog izlaganja. Naše pitanje je, s obzirom da imate kategoriju c) putovanje u inozemstvo radi selekcije programa i da je projekt zbog kojeg je potreban taj put već osmišljen, kvalificiramo li se mi uopće za vaš natječaj? Ili se možemo prijaviti u kategoriju b) priprema međunarodnih suradničkih projekta?

Odgovor: Na javni poziv Programa podrške 2016 s rokom prijave 16.03.2016. mogu se prijaviti organizacije civilnog društva (udruge i umjetničke organizacije) na području suvremene kulture i umjetnosti u Republici Hrvatskoj s prijedlozima projekata u sljedeće dvije kategorije:

b) priprema međunarodnih suradničkih projekta
c) putovanje u inozemstvo radi selekcije programa.

Napominjemo da podrška u Programskom području 2 nije namijenjena za produkciju i realizaciju nego za osmišljavanje i pripremu novih projekata/programa, dakle odnosi se na fazu koja prethodi samoj produkciji. Na službenim mrežnim stranicama Zaklade "Kultura nova" možete pronaći detaljniji opis kategorija. Kategorija b odnosi se na pripremu novih međunarodnih suradničkih projekata pri čemu je važno istaknuti da međunarodni partner i domaća organizacija trebaju zajednički razvijati projektnu ideju. Da bi partnerstvo dovelo do rezultata neophodno je već u pripremnoj fazi razviti projektnu ideju, dogovoriti uloge partnera te postaviti cjelokupan okvir suradnje. Osmišljavanje i priprema novih suradničkih međunarodnih projekata zahtjevan je proces koji iziskuje mnogo vremena za dogovore i sastanke s partnerima kako bi se usuglasio koncept, osmislile aktivnosti i plan provedbe, podijelili zadaci, definirali troškovnici projekta itd., te u konačnici ostvarila uspješna suradnja koja će dati očekivane rezultate.

Kategorija c odnosi se na podršku za putovanja u inozemstvo radi selekcije programa inozemnog programa za potrebe održavanja domaćih manifestacija ili redovnih programa organizacije. Dakle, kako bi se razvio kvalitetan kulturni i umjetnički program domaćih manifestacija ili redovnih programa, koji će publici predstaviti suvremene trendove međunarodne kulturne i umjetničke scene, potrebno je omogućiti kvalitetnu selekciju programa: putovanja na događanja (festivale i druge manifestacije) u inozemstvu te praćenja redovnih programa organizacija u inozemstvu. Dodatno Vam savjetujemo da pročitate i sažetke odobrenih projekata u ovim kategorijama u sklopu Programskog područja 2 prijašnjih godina u Arhivi.

2. Pitanje: Da li se za Vaš PP2 program mogu prijaviti i kulturno umjetnička društva? Pišem u ime jednog HKD-a. Planiramo odlazak na međunarodnu smotru u Italiju.

Odgovor: Na stranici 5 Vodiča za prijavu na Program podrške 2016 s rokom prijave 16.03.2016., a kojeg možete preuzeti u .pdf obliku na službenim mrežnim stranicama, u uvodnom tekstu možete pronaći kako Zaklada "Kultura nova" shvaća suvremenu kulturu i umjetnost. Također su na str. 6 Vodiča za prijavu navedeni prioriteti Programa podrške 2016 s rokom prijave 16.03. (kritičnost i refleksivnost, otklon od dominantnih koncepcija, angažiranost, inovativnost i istraživački pristup) iz kojih je moguće iščitati koje su za Zakladu ključne odrednice suvremene kulture i umjetnosti.
U Vodiču za prijavu propisani su svi formalni uvjeti koje prijava na Program podrške 2016 s rokom prijave 16.03.2016. mora zadovoljiti, kao i kriteriji za dodjelu sredstava za Programsko područje 2, kategorije b i c na temelju kojih se donosi prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava Zaklade. Procjenu kvalitete prijava obavit će nezavisno stručno tijelo, Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava, koje će procjenjivati sve prijave koje zadovolje propisane formalne uvjete na temelju kriterija za dodjelu sredstava koji se nalaze i na mrežnim stranicama Zaklade.
U prvoj skupini kriterija Prihvatljivost prijavljenoga projekta članovi Povjerenstva procjenjuju da li organizacija djeluje u skladu s prioritetima Programa podrške 2016, da li je projekt u skladu s prioritetima Programa podrške 2016 te da li je prijava usklađena s programskim područjem i kategorijom u kojoj je prijavljena. Ako članovi Povjerenstva utvrde da i jedan kriterij prihvatljivosti nije zadovoljen, prijava će biti isključena iz daljnjeg postupka dodjele bespovratnih sredstava. Napominjemo da sve prijave kako na razini organizacijskog djelovanja tako i na razini predloženih projekata moraju uključivati najmanje 3 od 5 navedenih prioriteta.Na javni poziv Programa podrške 2016 s rokom prijave 16.03.2016. mogu se prijaviti organizacije civilnog društva (udruge i umjetničke organizacije) na području suvremene kulture i umjetnosti u Republici Hrvatskoj s prijedlozima projekata u sljedeće dvije kategorije:
b) priprema međunarodnih suradničkih projekta
c) putovanje u inozemstvo radi selekcije programa.
Napominjemo da podrška u Programskom području 2 nije namijenjena za produkciju i realizaciju nego za osmišljavanje i pripremu novih projekata/programa, dakle odnosi se na fazu koja prethodi samoj produkciji. Na službenim mrežnim stranicama Zaklade "Kultura nova" možete pronaći detaljniji opis kategorija.

3. Pitanje: Interesiram se da li se može prijaviti udruga koja ima godišnje donacije i ukupan promet do 50.000 kn pa nije dužna podnositi godišnje izvješće? Odnosno što od dokumenta o urednom financijskom poslovanju treba predati uz prijavu u tom slučaju?

Odgovor: Upućujemo Vas da provjerite u Ministarstvu financija je li Vaša organizacija obveznik sastavljanja i predaje financijskih izvještaja. Financijski izvještaji za neprofitne organizacije sastavljaju se i predaju u skladu s Pravilnikom o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 31/15). Odredbe ovog pravilnika možete pronaći na ovoj mrežnoj poveznici.

4. Pitanje: Mogu li se na javni poziv Zaklade "Kultura nova” od 03. veljače 2016. godine, u okviru Programa podrške 2016 za predlaganje projekata u Programskom području 2, kategorijama b i c s rokom prijave 16.03.0216. javiti udruge koje se nisu prijavile na vaše javne pozive ili natječaje u prethodnom roku za provedbu međunarodnih aktivnosti?
Naime, prijavili smo međunarodnu strip koloniju samo na natječaj jedinica lokalne samouprave za što nismo dobili potporu, ali bismo se sada javljali na sve druge natječaje koje sada slijede (EU program za mlade ERASMUS+ - za samu provedbu i druge), no nismo na Vaše. Mi smo načelno dogovorili suradnju i upravo Vaš javni poziv bi nam omogućio kvalitetnije pripreme. Možemo li se prijaviti na ovaj javni poziv jer bi voditelj i njegovi kolege iz inozemstva održali nekoliko sastanaka u kojem bi dogovorili temu, dinamiku i način rada?

Odgovor: Na Program podrške 2016 s rokom prijave 16.03.2016. mogu se prijaviti organizacije koje se nisu prijavljivale na prethodno objavljene javne pozive Zaklade "Kultura nova". Sve detalje i upute za podnošenje prijave kao i formalne uvjete koje prijava mora zadovoljiti da bi bila upućena na procjenu kvalitete prijava te kriterije za dodjelu sredstava možete pronaći na službenim mrežnim stranicama Zaklade te u Vodiču za prijavu. U Vodiču je također detaljno opisana kategorija: priprema međunarodnih suradničkih projekata te su navedeni i prihvatljivi troškovi pa Vas upućujemo da ih proučite prije nego što pristupite ispunjavanju prijave.

5. Pitanje: Namjera nam je prijaviti projekt za podršku u kategoriji b Programskog područja 2. U vezi te prijave imamo sljedeća pitanja:
1. Da li se naknade za rad umjetnika/stručnjaka/autora smiju isplaćivati stranim fizičkim ili pravnim osobama? Konkretno unutar EU - bugarskim građanima/društvima?
2. Da li se trošak slanja opsežnijih tiskanih izdanja nota može prihvatiti kao opravdani trošak? Konkretno poštarina kurirske službe ili pošte ili slično?
3. Da li posudba notnih materijala čini prihvatljiv trošak?
4. Da li naknada za autorska prava ulazi u prihvatljive troškove?
5. Da li je prihvatljivo da se pripremna faza projekta odvija u Bugarskoj?

Odgovor: 1. Prihvatljivi su troškovi naknada za rad umjetnika/stručnjaka/autora angažiranih u aktivnostima. Ne postoji ograničenje vezano uz državljanstvo osobe kojoj se isplaćuje naknada za rad. Isplata naknade za rad društvima (pravnm osobama) nije moguća.
2. Troškovi poštarine se smatraju administrativnim troškom i nisu dopušteni u ovom programskom području.
3. Da, prihvatljivi su troškovi najma prostora za provedbu aktivnosti, opreme, alata i sl.
4. Prihvatljivi su troškovi nabave literature, opreme, alata, materijala i sl. Iz Vašeg pitanja nije moguće procijeniti prirodu otkupa autorskih prava.
5. Da.

6. Pitanje: Udruga za promicanje kulture i umjetnosti namjerava prijaviti međunarodni suradnički projekt na tekući poziv KULTURA NOVA. Naš upit je administrativne prirode i odnosi se na uvjet o ispunjenju ugovornih obveza prema državnim tijelima. Naime, udruga je ostvarila financijsku potporu od strane jednog ministarstva za provedbu projekta. Sklopljen je Ugovor o dodjeli sredstava koji obvezuje udrugu do 1. listopada 2016. (rok za dostavu izvješća i završetka projektnih aktivnosti). S obzirom da sredstva još nisu utrošena (i ne mogu biti dok projekt traje), da li udruga ostvaruje pravo prijave na natječaj KULTURA NOVA?

Odgovor: Jedan od formalnih uvjeta za prijavu na javni poziv na predlaganje projekata u Programskom području 2, kategorijama b i c s rokom prijave 16.03.2016. je da je organizacija ispunila svoje ugovorne obaveze u provedbi odobrenih podrški od strane tijela državne uprave i tijela javne vlasti. Navedeni formalni uvjet se ne odnosi na ugovore čija je provedba u tijeku nego na to je li organizacija uredno ispunila obaveze iz prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz javnih izvora ili je npr. nenamjenski utrošila sredstva, nije uopće podnijela izvještaj o utrošenim sredstvima i sl. Dakle, vaša organizacija može podnijeti prijavu na navedeni javni poziv. Napominjemo samo da su sredstva u ovom programskom području namijenjena za pripremnu fazu, a ne za produkciju i realizaciju projekata te da sve uvjete, postupke, informacije o svakoj kategoriji kao i kriterije možete pronaći u Vodiču za prijavu koji je objavljen na službenim mrežnim stranicama Zaklade.

7. Pitanje: Tražeći po internetu za financiranje neprofitnih organizacija došla sam do vaše web adrese. Organizacija je registrirana 28.05.2012. u registar neprofitnih organizacija te od tada djeluje na području Republike Hrvatske i Europske Unije. Svake godine sudjelujemo na državnim natjecanjima i europskim natjecanjima te svake druge godine na svjetskom natjecanju. Da li se možemo prijaviti za Vaš natječaj kroz naše projekte, tj pripreme i odlazak na turnire u 2016. na državnoj, europskoj i svjetskoj razini? Brojimo oko 95 članova.

Odgovor: Javni poziv na predlaganje projekata u Programskom području 2, kategorijama b i c s rokom prijave 16.03.2016. namijenjen je za projekte organizacija civilnog društva (udruge i umjetničke organizacije) na području suvremene kulture i umjetnosti, koji se provode u razdoblju od 1.7.2016. do 31.12.2016. godine.
U programskom području 2: Osmišljavanje i priprema novih projekata/programa sredstva su namijenjena za pripremnu fazu, a ne za produkciju i realizaciju projekata. Kategorije u okviru kojih se dodjeljuju sredstva jesu:
  b) priprema međunarodnih suradničkih projekata do 15.000 kn
  c) putovanje u inozemstvo radi selekcije programa do 15.000 kn
Kategorija b odnosi se na pripremu novih međunarodnih suradničkih projekata, odnosno uključuje pripremu i održavanje sastanaka s inozemnim partnerima u svrhu razvijanja same projektne ideje u koju će biti uključeni svi partneri. Kategorija c uključuje putovanje u inozemstvo u svrhu selekcije inozemnog programa za domaće manifestacije ili redovni program organizacije. Dakle, gostovanje na turnirima i natjecanjima nije prihvatljivo u navedenim kategorijama. Detaljne informacije o obje kategorije te sve uvjete, postupke kao i kriterije možete pronaći u Vodiču za prijavu koji je objavljen na službenim mrežnim stranicama Zaklade.

8. Pitanje: Imamo upit vezan za prijavu na programsko područje 2, kategorija b: priprema međunarodnih suradničkih projekata do 15.000 kn. Zanima nas postoji li vremensko ograničenje unutar kojega se navedeni suradnički projekt mora realizirati ukoliko ostvari podršku Zaklade za njegovu pripremu ili se rok 31. prosinca 2016. odnosi samo na završetak pripreme suradničkog projekta, ne i na njegovu realizaciju (postoji li rok za realizaciju)?

Odgovor: Podrška u Programskom području 2 nije namijenjena za produkciju i realizaciju nego za osmišljavanje i pripremu novih projekata/programa, dakle odnosi se na fazu koja prethodi samoj produkciji te se prihvatljivo razdoblje provedbe (od 1.7.2016. do 31.12.2016.) odnosi upravo na aktivnosti osmišljavanja i pripreme međunarodnih suradničkih projekata. U skladu s navedenim, ne postoje zahtjevi niti ograničenja koja se odnose na realizaciju samog projekta.

9. Pitanje: Pišem radi dodatnih informacija za prijavnicu u kategoriji "Priprema međunarodnih suradničkih projekata". Pokušavam ispuniti novu prijavnicu kako bi zatražila dodatna sredstva za europski projekt jedne udruge na području filmske kulture. U sklopu projekta organiziramo filmske projekcije, seminare i radionice u jednom hrvatskom gradu u lipnju 2016. godine. Možemo li se prijaviti na javni poziv Zaklade "Kultura Nova"?

Odgovor: Na javni poziv Programa podrške 2016 s rokom prijave 16.03.2016. mogu se prijaviti organizacije civilnog društva (udruge i umjetničke organizacije) na području suvremene kulture i umjetnosti u Republici Hrvatskoj. U Vodiču za prijavu na str. 11., objavljenom na službenim mrežnim stranicama Zaklade, navedeni su svi formalni uvjeti koje prijava mora zadovoljiti da bi bila upućena na procjenu kvalitete prijava. Također su na str. 17-21 detaljno opisane obje kategorije te su navedeni kriteriji za dodjelu sredstava. Na temelju navedenih uvjeta i kriterija možete procijeniti ispunjavaju li Vaša organizacija i projekt propisane uvjete. Napominjemo da podrška u Programskom području 2 nije namijenjena za produkciju i realizaciju nego za osmišljavanje i pripremu novih projekata/programa, dakle odnosi se na fazu koja prethodi samoj produkciji. Kategorija b odnosi se na pripremu novih međunarodnih suradničkih projekata pri čemu je važno istaknuti da međunarodni partner i domaća organizacija trebaju zajednički razvijati projektnu ideju.

 

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type