Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

Pitanja i odgovori

Pitanja se mogu postavljati u razdobljima od 7.6.2018. do 26.7.2018. te od 16.8.2018. do 27.8.2018.

Sve opće informacije o javnim pozivima pruža Zaklada. S obzirom na to da Zaklada ne može ulaziti u specifičnosti pojedinih programa/projekata te da, u svrhu osiguranja ravnopravnosti svih prijavitelja, ne daje savjete organizacijama prilikom podnošenja prijava na javne pozive, na pitanja o konkretnim programima/projektima Zaklada ne može odgovarati. Prijavitelji će na postavljena pitanja o javnim pozivima u najkraćem mogućem roku dobiti odgovor na e-adresu s koje je upućeno pitanje, a sva pitanja i odgovori bit će objavljeni u rubrici PiO na mrežnoj stranici Zaklade. Također preporučujemo da prijavitelji prije postavljanja pitanja u rubrici PiO provjere je li pitanje za koje se traži odgovor već postavljeno te Pojmovnik

Pitanja se mogu postavljati isključivo na e-adresu: podrska@kulturanova.hr u razdobljimaod 7.6.2018. do 26.7.2018. te od 16.8.2018. do 27.8.2018.

************************************************

 

1. Pitanje: Može li se na objavljene javne pozive prijaviti d.o.o. koje je osnovano i registrirano za izvedbene djelatnosti, kulturu, a razvija suradničku platformu za cijelu Europu i svijet? Firma je u vlasništvu osobe koja je magistrirala glumu.

Odgovor: Svrha Zaklade "Kultura nova", koja je propisana člankom 3. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11), je promicanje i razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti. U skladu s navedenom svrhom Program podrške 2018 namijenjen je organizacijama civilnog društva - udrugama i umjetničkim organizacijama - koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti. Kao što je navedeno u Vodiču za prijavu i Pravilniku o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava u skladu s osnovnom svrhom Zaklade, na javne pozive objavljene u okviru Programa podrške 2018 s rokom prijave 30.8.2018., mogu se prijaviti udruge upisane u Registar udruga Republike Hrvatske ili umjetničke organizacije upisane u Registar umjetničkih organizacija. S obzirom na navedeno, gospodarski subjekti u kulturi nisu prihvatljivi prijavitelji na raspisane javne pozive.

2. Pitanje: Pitanje se odnosi na Program podrške 2018, Programsko područje 1. Može li jedan prijavitelj podnijeti prijavu u kategorijama b1) ili b2) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost za određeni prostor, te navesti sve aktivnosti koje se odvijaju u tom prostoru, a koje su, osim aktivnosti prijavitelja, aktivnosti i drugih korisnika, koji također prijavljuju svoje aktivnosti na isti natječaj? Ako jedan prijavitelj prijavljuje upravljanje prostorom, je li on dužan u prijavnici navoditi samo vlastite aktivnosti unutar tog prostora ili treba uključiti i aktivnosti drugih prijavitelja (one koje su naveli u njihovim prijavnicama)?

Odgovor: U Programskom području 1 kategoriji b: upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost organizacija koja podnosi prijavu na javni poziv mora tim prostorom i upravljati, a što se dokazuje odgovorima na pitanja navedena u e-prijavnici. Kulturne i umjetničke aktivnosti u prostoru moraju se odvijati kontinuirano tijekom cijele godine te je u prijavnici potrebno navesti sve aktivnosti koje se odvijaju u prostoru, dakle i prijaviteljeve kulturne i umjetničke aktivnosti, kao i kulturne i umjetničke aktivnosti ostalih korisnika prostora. Napominjemo da nije propisano koliko dugo organizacija mora voditi prostor za kulturu i umjetnost, ali u sklopu prijavnice postoji niz pitanja koja se odnose na prostor za kulturu i umjetnost kojim Vaša organizacija upravlja, od godina i načina korištenja prostora do opisivanja najznačajnijih kulturno/umjetničkih programa koje ste realizirali u prethodnim godinama u prostoru kojim upravljate. U skladu s navedenim procjenjuju se razvijeni kapaciteti, angažman i iskustvo organizacije u upravljanju prostorom u kojem se već realiziraju aktivnosti kulturnog i umjetničkog programa (npr. filmske projekcije, kazališne predstave, koncerti, okrugli stolovi itd.).

3. Pitanje: S obzirom na to da je navedeno da je svrha Zaklade "Kultura nova", propisana člankom 3. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11), promicanje i razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti, možete li pobliže definirati pojam suvremene kulture? Je li to kultura koja se stvara i djeluje u suvremenosti ili mora biti dijelom suvremene umjetnosti, novog suvremenog stvaralaštva? Postoji li onda u tom smislu riječi kultura, bilo kakva kultura osim suvremene? Naime, naša udruga se bavi očuvanjem i promoviranjem predmeta zavičajne zbirke. U tu svrhu otvaramo izložbe, snimamo filmove, planiramo rekonstruirati kuharicu iz 19. st. i neke stare alate, ali usmjereni smo na proučavanje i educiranje o povijesti, što je naša struka. S druge strane za to upotrebljavamo suvremena sredstva i medije. Zanima nas jesmo li prihvatljivi korisnici?

Odgovor: Pod pojmom suvremene kulture i umjetnosti Zaklada "Kultura nova" ne podrazumijeva cjelokupnu kulturu i umjetnost koja nastaje u suvremenosti. U Vodiču za prijavu na Program podrške 2018 u uvodnom tekstu na str. 6 opisano je na koji način Zaklada shvaća suvremenu kulturu i umjetnost. Također su na str. 7. Vodiča za prijavu navedeni prioriteti Programa podrške 2018 (kritičnost i refleksivnost, otklon od dominantnih koncepcija, angažiranost, inovativnost i istraživački pristup) iz kojih je moguće iščitati koje su za Zakladu ključne odrednice suvremene kulture i umjetnosti. Sve prijave kako na razini organizacijskog djelovanja tako i na razini predloženih programa/projekata moraju uključivati 3 od 5 navedenih prioriteta.

Procjenu kvalitete prijava obavit će nezavisno stručno tijelo, Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava, koje će procjenjivati sve prijave koje zadovolje propisane formalne uvjete na temelju kriterija za dodjelu sredstava koji su propisani za svako programsko područje u Vodiču za prijavu na Program podrške 2018, a nalaze se i na mrežnim stranicama Zaklade. U prvoj skupini kriterija Prihvatljivost prijavljenoga programa/projekta članovi Povjerenstva procjenjuju djeluje li organizacija u skladu s prioritetima Programa podrške 2018, je li program/projekt u skladu s prioritetima Programa podrške 2018 te je li prijava usklađena s programskim područjem i kategorijom u kojoj je prijavljena. Ako članovi Povjerenstva utvrde da područje djelovanja organizacije nije u skladu s prioritetima Programa podrške 2018, da prijavljeni program/projekt nije usklađen s prioritetima Programa podrške 2018 i/ili da program/projekt nije u skladu s programskim područjem i kategorijom u kojoj je prijavljen, prijava će biti isključena iz daljnjeg postupka dodjele bespovratnih sredstava.

4. Pitanje: Pojedinci se ne mogu prijaviti za dodjelu sredstava? Fotograf sam i trebao bih sredstva za izdavanje knjige fotografije.

Odgovor: Svrha Zaklade "Kultura nova", koja je propisana člankom 3. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11), je promicanje i razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti. U skladu s navedenom svrhom Program podrške 2018 s rokom prijave 30.8.2018. namijenjen je organizacijama civilnog društva (udrugama i umjetničkim organizacijama) koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti. Kao što je navedeno u Vodiču za prijavu i Pravilniku o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava u skladu s osnovnom svrhom Zaklade, na javne pozive objavljene u okviru Programa podrške 2018 s rokom prijave 30.8.2018., mogu se prijaviti udruge upisane u Registar udruga Republike Hrvatske ili umjetničke organizacije upisane u Registar umjetničkih organizacija. S obzirom na navedeno, pojedinci nisu prihvatljivi prijavitelji na raspisane javne pozive.

5. Pitanje: Može li se udruga koja je prvenstveno angažirana na polju ljudskih prava, ali sve više radi i na promociji i razvoju queer i feminističke kulture prijaviti na neki od navedenih natječaja? Kao udruga bismo prijavili festival, no u nekoliko programskih pravaca nije nam baš posve jasno podržava li se organiziranje manifestacije, s obzirom na to da je ipak navedeno da se program treba provoditi kontinuirano tijekom godine?

Odgovor: Svrha Zaklade "Kultura nova", koja je propisana člankom 3. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11), je promicanje i razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti. U skladu s navedenim kultura i umjetnost, kako u području djelovanja udruge, tako i u predloženom projektu, moraju činiti okosnicu aktivnosti i projekta i misije udruge, a ne biti tek sredstvo kojim se postižu drugi ciljevi. U Vodiču za prijavu na Program podrške 2018 s rokom prijave 30.8.2018. u uvodnom tekstu na str. 6 opisano je na koji način Zaklada "Kultura nova" shvaća suvremenu kulturu i umjetnost dok su na str. 7 Vodiča za prijavu navedeni prioriteti Programa podrške 2018 s rokom prijave 30.8.2018. (kritičnost i refleksivnost, otklon od dominantnih koncepcija, angažiranost, inovativnost i istraživački pristup) iz kojih je moguće iščitati koje su za Zakladu ključne odrednice suvremene kulture i umjetnosti. Sve prijave kako na razini organizacijskog djelovanja tako i na razini predloženih programa/projekata moraju zadovoljiti 3 od 5 navedenih prioriteta. Prijavitelji prilikom podnošenja prijave na Program podrške 2018 u e-prijavnici sami odabiru 3 prioriteta koji u najvećoj mjeri oslikavaju djelovanje organizacije te 3 prioriteta koji u najvećoj mjeri oslikavaju predloženi program/projekt, pri čemu je odabrane prioritete potrebno i obrazložiti. Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava ocjenjuje organizaciju i relevantnost predloženoga programa/projekta s obzirom na odabrane i u e-prijavnici obrazložene prioritete. Prijavitelji također, ovisno o programskom području za koje su odlučili podnijeti prijavu, odgovorima na pitanja u e-prijavnici navode glavne programe organizacije, dosadašnja postignuća i provedene kulturne i umjetničke programe/projekte, tj. dokazuju djelovanje svoje organizacije kao i predloženog programa/projekta na području suvremene kulture i umjetnosti.

Što se tiče drugog pitanja, jedan od posebnih ciljeva u Programskom području 1 je poticanje programa/projekata koji su usmjereni na provođenje cjelogodišnjih programskih/projektnih aktivnosti što je također i jedan od kriterija prilikom ocjenjivanja kvalitete prijava, međutim kontinuirana provedba u kontekstu onih javnih poziva gdje se to ekplicitno traži shvaća se i kao cjelogodišnje bavljenje programom/programima, a koji uključuju kako pripremu tako i provedbu programskih aktivnosti obuhvaćenih predloženim programom/projektom.

6. Pitanje: Obraćamo se u ime umjetničke organizacije vezano uz javne pozive u okviru Programa podrške 2018. Naime, iako naša organizacija udovoljava svim formalnim uvjetima natječaja (koji su potvrđeni i kroz kratki upitnik na početnoj stranici na mrežnim stranicama Zaklade), u svih sedam programskih područja navodi se da se podrška odnosi na organizacije koje djeluju u području „suvremene kulture i umjetnosti“. Ovim putem molimo za odgovor na sljedeće pitanje: može li se na ove javne pozive sa svojim programom ili projektom prijaviti umjetnička organizacija koja ne djeluje primarno u području suvremene umjetnosti, odnosno što sve pod tim pojmom u slučaju ovih javnih poziva podrazumijevate?

Odgovor: Svrha Zaklade "Kultura nova", koja je propisana člankom 3. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11), je promicanje i razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti. U Vodiču za prijavu na Program podrške 2018 s rokom prijave 30.8.2018. u uvodnom tekstu na str. 6 opisano je na koji način Zaklada "Kultura nova" shvaća suvremenu kulturu i umjetnost dok su na str. 7 Vodiča za prijavu navedeni prioriteti Programa podrške 2018 s rokom prijave 30.8.2018. (kritičnost i refleksivnost, otklon od dominantnih koncepcija, angažiranost, inovativnost i istraživački pristup) iz kojih je moguće iščitati koje su za Zakladu ključne odrednice suvremene kulture i umjetnosti. Sve prijave kako na razini organizacijskog djelovanja tako i na razini predloženih programa/projekata moraju zadovoljiti 3 od 5 navedenih prioriteta. Prijavitelji prilikom podnošenja prijave na Program podrške 2018 u e-prijavnici sami odabiru 3 prioriteta koji u najvećoj mjeri oslikavaju djelovanje organizacije te 3 prioriteta koji u najvećoj mjeri oslikavaju predloženi program/projekt, pri čemu je odabrane prioritete potrebno i obrazložiti. Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava ocjenjuje organizaciju i relevantnost predloženoga programa/projekta s obzirom na odabrane i u e-prijavnici obrazložene prioritete.

7. Pitanje: Razmišljamo o obnovi predstave jednog multimedijalnog umjetnika prvi put izvedene 1983. godine. Zanima nas u koju bi eventualno kategoriju podrške predstava mogla ući, jer se radi o specifičnom obliku umjetničkog pamćenja, kroz projekt koji bi na inovativan način uprizorio novu izvedbu prema starom predlošku.

Odgovor: Zaklada "Kultura nova" pruža opće informacije o javnim pozivima te ne može ulaziti u specifičnosti pojedinih programa/projekata, odnosno davati savjete o tome u koje programsko područje prijaviti program/projekt i kako razvijati projektnu logiku. Međutim napominjemo da prijava koja se podnosi na određeni javni poziv mora odgovarati definiciji programskog područja i kategorije na koje se upućuje. Svako programsko područje opisano je i definirano u Vodiču za prijavu u kratkom tekstu u kojem je navedena njegova svrha te je dodatno specificirano kroz posebne ciljeve. Iz opisa navedenog u Vašem pitanju čini se da je riječ o produkciji i distribuciji predstave iz ranijeg vremena. U okviru Programskog područja 1 podrška je usmjerena na unapređenje organizacijskih i programskih kapaciteta organizacija civilnog društva za produkciju i distribuciju radova, djela i projekata u svim disciplinama umjetnosti. Na koji način će pojedina organizacija koncipirati svoj program/projekt, ovisi o potrebama i mogućnostima same organizacije.

8. Pitanje: Molimo vas za pojašnjenje stavke zapošljavanja (str. 24. Vodiča za prijavu) u Programskom području 1: Razvojna podrška za organizacije. Radi se o rečenici "radno mjesto (...) za čiji je udio u financiranju predviđeno najmanje 25 % ukupnog iznosa naknade za rad iz sredstava Zaklade". Znači li to da, ako Zaklada primjerice odobri 40.000 kn, barem 10.000 kn treba biti predviđeno za osobu zaposlenu temeljem ugovora o radu na npr. mjestu voditelja ureda? Treba li prilikom prjave dostaviti scan Ugovora o radu i kako dokazujemo (osim u izvješću) da je je tih 25 % predviđeno za tu osobu?

Odgovor: Jedan od posebnih ciljeva u programskom području 1 - Razvojna podrška za organizacije, kao i jedan od kriterija, je pridonijeti zapošljavanju u organizacijama civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti. Prilikom procjene kvalitete prijava boduje se svako radno mjesto za koje je sklopljen ugovor o radu za obavljanje poslova menadžera, producenata, programskih/projektnih voditelja, financijskih administratora, voditelja ureda i drugih izvršitelja operativnih poslova od nesamostalnog rada. Kako bi se ostvarili dodatni bodovi, osoba treba biti zaposlena na najmanje pola radnog vremena, a udio u financiranju iz sredstava Zaklade za predviđeno radno mjesto treba iznositi najmanje 25 % ukupnog iznosa mjesečne naknade za rad. Dakle, nije nužno 25 % ukupno odobrenih sredstava od Zaklade uložiti u određeno radno mjesto, nego udio Zaklade u iznosu jedne mjesečne naknade predviđene za određeno radno mjesto na temelju ugovora o radu mora iznositi najmanje 25 %. Ako je udio manji, ili je osoba zaposlena na manje od pola radnog vremena, za to radno mjesto nećete ostvariti dodatne bodove. Prilikom predaje polugodišnjeg i završnog opisnog i financijskog izvještaja Zakladi te popratne dokumentacije dokazuje se da je osoba bila zaposlena u skladu s gore navedenim uvjetima. Prilikom prijave na Program podrške 2018 s rokom prijave 30.8.2018. nije potrebno dostavljati kopije ugovora o radu.

9. Pitanje: Koliko dugo udruga mora postojati da bi se mogla aplicirati?

Odgovor: Aktivno djelovanje organizacije ovisi o programskom području koje prijavljujete. U Vodiču za prijavu na Program podrške 2018 s rokom 30.8.2018. navedeni su svi formalni uvjeti za pojedino programsko područje. U Programskim područjima 2: Osmišljavanje i priprema novih programa/projekta i 3: Razvoj novih umjetničkih ideja ne postoji ograničenje koliko dugo organizacija mora postojati pa prijavu u tim programskim područjima može podnijeti i novoosnovana udruga ili umjetnička organizacija na području suvremene kulture i umjetnosti, što znači da organizacija mora biti upisana u matični registar i Registar neprofitnih organizacija do dana zatvaranja javnih poziva. Međutim, u slučaju prijave na PP1: Razvojna podrška za organizacije, PP4: Razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj, PP5: Razvoj suradničkih platformi u Europi, PP6: Podrška za razvoj publike i PP7: Podrška za organizacijsko i umjetničko pamćenje, prijavitelj može biti udruga ili umjetnička organizacija na području suvremene kulture i umjetnosti, registrirana u Republici Hrvatskoj, koja aktivno djeluje najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana zatvaranja Javnog poziva.

10. Pitanje: Može li se u okviru Programskog područja 1 (Razvojna podrška za organizacije) navesti financiranje prijevoznog sredstva umjetničke organizacije, poput kupnje vozila za potrebe kazališta zbog igranja predstava izvana domicijalne "kuće" u kojoj umjetnička organizacija, u ovom slučaju kazališna družina, provodi svoje programe?

Odgovor: S obzirom na to da se prema računskom planu kao i prema stopama amortizacije prijevozna sredstva navode kao zasebna kategorija, a ne kao oprema, u okviru Programskog područja 1 nabava prijevoznog sredstva nije prihvatljiv trošak. 

11. Pitanje: Je li prihvatljivo za realizaciju jedne projektne aktivnosti iz budžeta Zaklade, u kategoriji PP1b1, osigurati putne troškove za dvoje ili troje voditelja aktivnosti (npr. umjetničkog voditelja i administratora)? Također, je li prihvatljivo, u kategoriji PP1a1 u niz aktivnosti projekta uključiti putovanje u inozemstvo, a u svrhu umrežavanja radi realizacije aktivnosti u RH, ili bi to pripadalo isključivo u PP5?

Odgovor: U Vodiču za prijavu na Program podrške 2018 s rokom prijave 30.8.2018. na str. 22. navedeno je da je financijska podrška u Programskom području 1: Razvojna podrška za organizacije namijenjena isključivo za operativne troškove, odnosno za troškove povezane s onim permanentnim operativnim aktivnostima organizacije koje su temelj za svako programsko djelovanje. Riječ je o troškovima kao što su naknade za rad i putnih troškova menadžera, producenata, programskih/projektnih voditelja, financijskih administratora, voditelja ureda, odnosno izvršitelja operativnih poslova; financijsko-administrativni troškovi; troškovi najma ureda; režijski troškovi; troškovi komunikacije itd., a sredstva za same programske aktivnosti trebaju se osigurati iz drugih izvora, što je ujedno i jedan od formalnih uvjeta u ovom programskom području. U skladu s navedenim, moguće je iz sredstava Zaklade pokriti putne troškove, ali isključivo za izvršitelje operativnih poslova. Također je prihvatljivo u aktivnosti projekta uvrstiti putovanje u inozemstvo u svrhu umrežavanja, ako je povezano s realizacijom aktivnosti, s tim da treba voditi računa o tome da je, kao što je navedeno u odgovoru na prethodno pitanje, iz sredstava Zaklade moguće pokriti putne troškove isključivo za izvršitelje operativnih poslova.

12. Pitanje: U procesu smo osnivanja zagovaračke filmske platforme. Da li platforma može imati dva koordinatora? Jedna bi organizacija koordinirala kinoprikazivače, a druga proizvođače programa, videodružine, produkcijske kuće, udruge i druge aktere kojima treba program i edukacija.

Odgovor: Svrha Zaklade "Kultura nova", koja je propisana člankom 3. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11), je promicanje i razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti. U skladu s navedenom svrhom Program podrške 2018 namijenjen je organizacijama civilnog društva - udrugama i umjetničkim organizacijama - koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti. Stoga na javni poziv u Programskom području 4: Razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj prijavu dostavlja samo koordinator platforme, tj. udruga ili umjetnička organizacija koja djeluje na području suvremene kulture i umjetnosti, registrirana je u Republici Hrvatskoj te aktivno djeluje najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana zaključivanja javnog poziva. Dakle, za Zakladu je koordinator patforme ona organizacija koja podnosi prijavu na ovaj javni poziv, što znači da platforma na razini prijave može imati samo jednog koordinatora.

Zaklada je također u Vodiču za prijavu na str. 46. za potrebe ovog Javnog poziva definirala koordinatora platforme kao organizaciju u platformi koja koordinira aktivnosti suradničke platforme tijekom njihove provedbe. Koordinator je odgovoran za sve razine provedbe – sadržajne i financijske, podnosi prijavu i sve izvještaje, potpisuje ugovor sa Zakladom te je zadužen za komunikaciju sa Zakladom tijekom svih faza provedbe. Za odobrena sredstva odgovara koordinator, na čiji se poslovni račun uplaćuju sredstva koja potom može izravno trošiti ili ih može dalje transferirati isključivo članicama koje su registrirane za obavljanje djelatnosti u Republici Hrvatskoj, a prema odobrenom proračunu.
 
S druge strane, članice platforme su organizacija koje sudjeluje u osmišljavanju i provedbi aktivnosti te pridonose njihovu financiranju. Sve članice moraju doprinositi razvoju suradničke platforme. Svaka članica suradničke platforme ispunjava, ovjerava i potpisuje svoju Izjavu članice o suradnji kojom izražava svoj pristanak da koordinator preuzima koordinacijsku ulogu te da će sudjelovati u razvoju suradničke platforme. Članica svojim potpisom također preuzima odgovornost za sudjelovanje u provedbi, kako na sadržajnoj tako i na financijskoj razini. U tom smislu, članica se obavezuje koordinatoru dostaviti sve potrebne izvještaje (opisne i financijske) i preslike računa koji su vezani za troškove financirane iz sredstava Zaklade. Članice platforme mogu biti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti, udruge iz bilo kojeg područja djelovanja civilnog društva, ustanove u kulturi i drugi pravni subjekti u kulturi. Sve članice moraju biti registrirane u Republici Hrvatskoj.

U skladu s navedenim, spomenuta agencija prihvatljiva je članica zagovaračke platforme. Što se tiče koordiniranja aktivnosti unutar platforme i raspodjele zadataka na razini platforme, to je stvar dogovora među samim članicama platforme.

13. Pitanje: Imamo pitanje u vezi javnih poziva u okviru Programa podrške 2018. Naime, ispunili smo upitnik na stranici, ali se kroz poziv opetovano naglašava područje suvremene kulture i umjetnosti te nismo sigurni pripadamo li u skupinu udruga kojima je ovaj natječaj namijenjen. Udruga smo koja u svojem statutu kao područja bavljenja izdvaja obrazovanje, kulturno-umjetničke i audiovizualne prakse te njihovu produkciju, no naša je primarna djelatnost (barem zasad) web portal i YouTube kanal koji je pridružen elektroničkoj publikaciji i kao takav zaveden u registru AEM-a. Kao elektronička publikacija koja proizvodi i audiovizualni sadržaj proizvodimo i potičemo na kritičku i argumentiranu diskusiju i kroz naše tekstove kojima također pokrivamo i područje kulture i umjetnosti.

Odgovor: Svrha Zaklade "Kultura nova", koja je propisana člankom 3. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11), je promicanje i razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti. U skladu s navedenom svrhom Program podrške 2018 namijenjen je organizacijama civilnog društva (udrugama i umjetničkim organizacijama) koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti. U Vodiču za prijavu na Program podrške 2018 u uvodnom tekstu na str. 6 opisano je na koji način Zaklada "Kultura nova" shvaća suvremenu kulturu i umjetnost. Također su na str. 7. Vodiča za prijavu navedeni prioriteti Programa podrške 2018 (kritičnost i refleksivnost, otklon od dominantnih koncepcija, angažiranost, inovativnost i istraživački pristup) iz kojih je moguće iščitati koje su za Zakladu ključne odrednice suvremene kulture i umjetnosti. Sve prijave kako na razini organizacijskog djelovanja tako i na razini predloženih programa/projekata moraju zadovoljiti 3 od 5 navedenih prioriteta. Prijavitelji prilikom podnošenja prijave na Program podrške 2018 u e-prijavnici sami odabiru 3 prioriteta koji u najvećoj mjeri oslikavaju djelovanje organizacije te 3 prioriteta koji u
najvećoj mjeri oslikavaju predloženi program/projekt, pri čemu je odabrane prioritete potrebno obrazložiti u e-prijavnici. Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava ocjenjuje organizaciju i relevantnost predloženoga programa/projekta s obzirom na odabrane i u e-prijavnici obrazložene prioritete.

14. Pitanje: Imamo nekoliko pitanja vezanih uz javne pozive u okviru Programa podrške 2018. Prvo je u vezi proračuna za Programsko područje 2, tj. kategoriju "Putovanje u inozemstvo radi selekcije programa", gdje treba navesti osobe koje će biti angažirane u aktivnostima. Naveli smo samo jednu osobu koja je ujedno i vlasnik kazališta te nas zanima koja vrsta ugovora se izdaje.

Također bismo htjeli pojašnjenje za pitanje pod rednim brojem 14. Opišite programski profil i relevantnost manifestacije/stalnog programa kojeg posjećujete u inozemstvu radi selekcije programa u odnosu na prioritete Programa podrške 2018. Zahtjeva li ovo pitanje odgovor samo ako smo se prijavljivali i prošle godine?

Posljednje se pitanje tiče prijavnice "Razvoj produkcije i distribucije umjetničkih radova do 50 000 kn", pitanje pod rednim brojem 31. Troškovi naknade za rad menadžera, producenata, programskih/projektnih voditelja, financijskih administratora, voditelja ureda i drugih izvršitelja operativnih poslova od nesamostalnog rada. (isključivo ugovor o radu). Naziv radnog mjesta je organizator te je ista osoba i vlasnik kazališta te me zanima koja je to vrsta ugovora?

Odgovor: U Programskom području 2, kategoriji putovanja u inozemstvo radi selekcije programa u poglavlju proračuna koje se odnosi na troškove naknada za rad ti se troškovi mogu odnositi na voditelje, producente, kustose, umjetnike, stručnjake i/ili autore angažirane u aktivnostima te su u skladu s tim prihvatljive sve vrste ugovora, ugovor o djelu, ugovor o radu, ugovor o suradnji, studentski ugovor, autorski ugovor i sl., a što ovisi o potrebama Vaše organizacije i projekta koji prijavljujete. Treba voditi računa o tome da svi prijavljeni troškovi moraju korespondirati s aktivnostima navedenima u prijavnici.

U pitanju u kojem se traži da opišete programski profil i relevantnost manifestacije/stalnog programa kojeg posjećujete u inozemstvu radi selekcije programa u odnosu na prioritete Programa podrške 2018 potrebno je opisati manifestaciju i/ili stalni program neke organizacije koji posjećujete u inozemstvu bez obzira na to jeste li se prijavljivali prošle godine ili ne. Na temelju odgovora na ovo pitanje Povjerenstvo treba procijeniti je li program i/ili manifestacija koja se posjećuje značajna za kulturni/umjetnički program i/ili manifestaciju prijavitelja za koji se putuje u inozemstvo te u kakvom je suodnosu program i/ili manifestacija koja se posjećuje prema prioritetima Programa podrške 2018, odnosno uključuje li kritičko i/ili refleksivno promišljanje, ima li otklon prema dominantnim koncepcijama, je li program i/ili manifestacija angažiran, inovativan i uključuje li istraživački pristup.

U Programskom području 1 u poglavlja proračuna koja se odnose na troškove naknada za rad menadžera, producenata, programskih/projektnih voditelja, financijskih administratora, voditelja ureda i drugih izvršitelja operativnih poslova osoba na koju se odnosi stavka može s organizacijom imati sklopljen ugovor o radu, ugovor o djelu, ugovor o suradnji, studentski ugovoru i sl. s tim da treba voditi računa da se u ovo poglavlje ne mogu unositi ugovori o autorskom djelu. Koju vrsta ugovora ćete sklopiti ovisi o potrebama Vaše organizacije. Ako osoba ima sklopljen ugovor o radu, bilo na određeno bilo na neodređeno, tada se troškovi njegove naknade za rad unose u poglavlje proračuna "Troškovi naknade za rad menadžera, producenata, programskih/projektnih voditelja, financijskih administratora, voditelja ureda i drugih izvršitelja operativnih poslova od nesamostalnog rada. (isključivo ugovor o radu)." Ako osoba ima sklopljenu neku drugu vrstu ugovora, tada se troškovi njegove naknade za rad unose u poglavlje proračuna "Troškovi naknade za rad menadžera, producenata, programskih/projektnih voditelja, financijskih administratora, voditelja ureda i drugih izvršitelja operativnih poslova po ugovoru o djelu, ugovoru o suradnji, studentskom ugovoru i sl."

15. Pitanje: Imamo pitanje koje se odnosi na PP7: Podrška za organizacijsko i umjetničko pamćenje, a vezano je uz prihvatljive troškove. U sklopu projekta koji bismo prijavili htjeli bismo angažirati ne osobu kao suradnik nego gospodarsku subjekt koji bi nam u sklopu projekta pružao usluge programiranja baze i njezino održavanje. Zanima nas je li takav trošak prihvatljiv, te koji je maksimalni postotak (od ukupnog iznosa) Vašeg sufinanciranja koji možemo predvidjeti za spomenutu stavku?

Odgovor: Zaklada je za svako programsko područje, pa tako i za PP7, definirala prihvatljive troškove. Detaljan popis svih prihvatljivih troškova za PP7 nalazi se na str. 67. Vodiča za prijavu. Među ostalim prihvatljivim troškovima su i troškovi izrade i održavanja informacijskih tehnologija za organizacijsko i umjetničko pamćenje, a u okviru kojih možete prikazati trošak programiranja baze i njezino održavanje. Zaklada je ograničenje iznosa koji se može tražiti po pojedinoj stavki proračuna postavila samo kod administrativnih i uredskih troškova te troškova nabave opreme i/ili adaptacije prostora. Za sve ostale vrste prihvatljivog troška nisu postavljena ograničenja te prijavitelji mogu staviti cjelokupan traženi iznos na jednu stavku ili taj iznos mogu rasporediti na više stavki, a što ovisi o potrebama pojedinog prijavitelja.

16. Pitanje: Naša organizacija planira se prijaviti na natječaj za Program podrške 2018, na Programsko područje 6 - podrška za razvoj publike. Zanima nas da li se dodjeljivanje sredstava u ovoj kategoriji odnosi i na projekt koji nije usmjeren na razvoj publike unutar vlastite organizacije, već na razvoj publike na razini Hrvatske generalno? Konkretno, misli se na projekt koji bi podrazumijevao istraživanje o razvoju publike u kulturnim organizacijama u Hrvatskoj. Može li se to svrstati u područje PP6?

Odgovor: U Programskom području 6 program/projekt razvoja publike mora biti usmjeren na razvoj publike za cjelokupno programsko djelovanje organizacije, a aktivnosti razvoja publike moraju predstavljati dodanu vrijednost redovnim programskim/projektnim aktivnostima organizacije da bi prijava u ovom programskom području bila prihvatljiva. Ako organizacija u ovom programskom području prijavi projekt razvoja publike koji se odnosi na razvoj publike za kulturu i umjetnost općenito, prijava neće biti prihvatljiva. Dakle, podrška se daje organizacijama koje prijave program/projekt strateškog razvoja publike za sve umjetničke i kulturne programe koje organizacija realizira tijekom godine. U skladu s navedenim, ovo programsko područje nije namijenjeno za projekt razvoja publike koji je usmjeren na razvoj publike na razini Hrvatske općenito.

17. Pitanje: U uputama za podršku za jednokratne projekte do 40.000 kn u PP7 za 2019. navedeno je kako "prijavitelji kojima bude odobrena podrška u ovoj kategoriji neće imati pravo podnošenja prijava na javni poziv u ovom programskom području dvije (2) godine od dana donošenja odluke o dodjeli bespovratnih sredstava." Kako već provodimo projekt u PP7 koji je dobio sredstva u sklopu Programa podrške 2017, logično nam je da bismo nastavak istog projekta mogli prijaviti kao kontinuirani projekt u 2019. godini. Da li spomenuto ograničenje od dvije godine vrijedi i za ovogodišnje projekte, ili počinje od 2019.?

Odgovor: U okviru Programa podrške 2018 s rokom prijave 30.8.2018. u Programskom području 7 u kategoriji koja se odnosi na jednokratne projekte navedeno je da će za prijavitelje kojima bude odobrena podrška u ovoj kategoriji postojati ograničenje podnošenja prijava na javni poziv u ovom programskom području dvije (2) godine od dana donošenja odluke o dodjeli bespovratnih sredstava. Navedeno ograničenje primjenjivat će se prilikom podnošenja prijava na sljedeće javne pozive, dakle na Program podrške 2019.

Sve organizacije koje tijekom ove godine koriste sredstva u Programskom području 7 imaju pravo podnošenja prijave u istom programskom području u okviru Programa podrške 2018 s rokom prijave 30.8.2018. Prijavu možete podnijeti u onoj kategoriji koja odgovara prirodi projekta.  
Ako prijavu podnosite u kategoriji koja se odnosi na kontinuirane projekte, potrebno je voditi računa o tome da se projekt mora provoditi kontinuirano, tijekom cijele godine, od 1.1.2019. do 31.12.2019. i biti nastavak na već uspostavljenu kontinuiranu djelatnost prikupljanja, obrade i javne dostupnosti podataka.

18. Pitanje: 1) Da li troškovi naknade za rad 1 menadžera prema Ugovoru o radu mogu biti 80.63 % od ukupnog iznosa Zaklade ili taj postotak treba biti manji, tj. do kojeg postotka mogu ići troškovi prema prethodno navedenom za rad 1 menadžera?
2) Kod stavke "Navedite ukupan iznos predviđenih troškova za program/projekt iz svih izvora u 2019. godini" (bez da se navode izvori) ne razumijem što pripada programskim troškovima, a što operativnim. Da li troškovi za rad menadžera prema Ugovoru o radu pripadaju programskim troškovima, gdje ulaze troškovi knjigovodstva, autorski honorari prema Ugovorima o autorskim honorarima, troškovi materijala za scenografiju, kostime..?

Odgovor: 1. U okviru Programskog područja 1 prilikom procjene kvalitete prijava boduje se svako radno mjesto za koje je sklopljen ugovor o radu za obavljanje poslova menadžera, producenata, programskih/projektnih voditelja, financijskih administratora, voditelja ureda i drugih izvršitelja operativnih poslova od nesamostalnog rada. Kako bi se ostvarili dodatni bodovi Zaklada je propisala minimalne uvjete, a koji se odnose na to da osoba treba biti zaposlena na najmanje pola radnog vremena, dok udio u financiranju iz sredstava Zaklade za predviđeno radno mjesto treba iznositi najmanje 25 % ukupnog iznosa mjesečne naknade za rad. Dakle, riječ je o minimalnim uvjetima potrebnim za ostvarivanje bodova prilikom procjene kvalitete prijava. U slučaju potrebe, prijavitelj za radno mjesto može prijaviti i cjelokupan iznos troška naknade za rad iz sredstava Zaklade.

2. Pod operativnim troškovima smatraju se troškovi kao što su naknade za rad menadžera, producenata, programskih/projektnih voditelja, financijskih administratora, voditelja ureda, financijsko-administrativni troškovi, troškovi knjigovodstva, troškovi najma ureda, režijski troškovi, troškovi komunikacije i ostali troškovi redovnog poslovanja organizacije. Pod programskim troškovima smatraju se svi troškovi koji se odnose na pripremu i provedbu programskih aktivnosti poput autorskih honorara te, kao što ste i sami naveli, troškovi materijala za scenografiju i kostime i sl.

19. Pitanje: Treba li pri pisanju proračuna za PP3 točno i detaljno navoditi plan putnih troškova? Točnije, treba li zasebno navoditi datume i mjesta odlaska i dolaska posebno za svako putovanje? Drugo, treba li kod pisanja detaljnog plana aktivnosti navoditi točne datume od kad do kad pojedina aktivnost traje ili je dovoljno navesti samo mjesec u kojem će se aktivnost održati?

Odgovor: U Programskom području 3 u okviru proračuna potrebno je navesti ukupne putne troškove za sva putovanja prema stavkama navedenim u poglavlju proračuna "Putni troškovi". Lokacije putovanja kao i vrijeme putovanja, potrebno je navesti isključivo u planu aktivnosti pri čemu se razdoblje provedbe pojedine aktivnosti navodi po mjesecima.

20. Pitanje: Možemo li se prijaviti na PP1 a1) ako smo za 2017. predali FINI izjavu o neaktivnosti? Osnovani smo sredinom 2017. tako da te godine nismo imali nikakve financijske aktivnosti. Pisali smo natječaje i dobili sredstva za javne potrebe u kulturi za 2018., što spada u prihode za 2018.godinu.

Odgovor: U okviru Programa podrške 2018 s rokom prijave 30.8.2018. u Programskom području 1 prijavu mogu podnijeti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje su registrirane u Republici Hrvatskoj i koje aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana zaključivanja ovog Javnog poziva, bez obzira na to jesu li organizacije imala financijskih aktivnosti ili ne, ako zadovoljavaju ostale uvjete Javnog poziva u kategoriji u kojoj se prijavljuju.

21. Pitanje: U PP1 navodi se da se prijava mora zasnivati na razvoju umjetničke produkcije i/ili distribucije. Znači li to da produkcija mora biti i realizirana do kraja 2019. godine?

Odgovor: U Programskom području 1 u e-prijavnici koja se odnosi na razvoj produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata potrebno je navesti kulturne/umjetničke programske/projektne aktivnosti (npr. izložbene aktivnosti, gostovanja, kazališne predstave, akcije, performansi, audio, film, video, fotografija, filmske i video projekcije, izložbe, koncerti, publikacije, itd.) koje namjeravate provoditi u 2019. godini. U skladu s navedenim, tijekom 2019. godine potrebno je u e-prijavnici navedene aktivnosti i provesti.

22. Pitanje: U Vodiču za prijavu za Programsko područje 1 navedeno je sljedeće: "Prilikom procjene kvalitete prijava boduje se svako radno mjesto za koje je sklopljen ugovor o radu za obavljanje poslova menadžera, (...) i drugih izvršitelja operativnih poslova od nesamostalnog rada, a koje je prijavljeno na najmanje pola radnog vremena i za čiji je udio u financiranju predviđeno najmanje 25 % ukupnog iznosa naknade za rad iz sredstava Zaklade." Da li to znači da Zaklada isključivo sufinancira minimalno 25 % plaće za najmanje ½ radnog vremena, a ostatak mora biti sufinanciran iz drugih izvora? Ili je moguće da se iz sredstava Zaklade financira i 100% plaće za najmanje pola radnog vremena? Da li osoba mora već biti zaposlena u organizaciji u trenutku prijave na natječaj? Također, ako je isključivo sufinanciranje u pitanju, što se događa ako Kultura nova odobri ta sredstva, a organizacija koja je tražila sredstva ne uspije dobiti sufinanciranje za zapošljavanje iz drugih izvora?

Odgovor: Jedan od posebnih ciljeva u Programskom području 1 - Razvojna podrška za organizacije, kao i jedan od kriterija, je pridonijeti zapošljavanju u organizacijama civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti. Prilikom procjene kvalitete prijava boduje se svako radno mjesto za koje je sklopljen ugovor o radu za obavljanje poslova menadžera, producenata, programskih/projektnih voditelja, financijskih administratora, voditelja ureda i drugih izvršitelja operativnih poslova od nesamostalnog rada. Kako bi se ostvarili dodatni bodovi Zaklada je propisala minimalne uvjete, a koji se odnose na to da osoba treba biti zaposlena na najmanje pola radnog vremena, dok udio u financiranju iz sredstava Zaklade za predviđeno radno mjesto treba iznositi najmanje 25 % ukupnog iznosa mjesečne naknade za rad. Dakle,  riječ je o minimalnim uvjetima potrebnim za ostvarivanje bodova prilikom procjene kvalitete prijava. U slučaju potrebe, prijavitelj za radno mjesto može prijaviti i cjelokupan iznos troška naknade za rad iz sredstava Zaklade. Također, osoba za koju se traže sredstva ne mora biti zaposlena u trenutku podnošenja prijave, ali potrebno je voditi računa o tome da iz poglavlja proračuna koje se odnosi na ovu grupu prihvatljivih troškova nije moguće tijekom provedbe programa/projekta u slučaju odobravanja bespovratnih sredstava ukidati stavke za koje su ostvareni bodovi prilikom procjene kvalitete prijava.

23. Pitanje: Imamo tri pitanja vezana uz Programsko područje 3. 1) Da li je moguće pod brojem 14. upisati i poveznice (linkove) na radove ključnog suradnika na projektu koji nema status umjetnika, ali je njegov rad ključan za provedbu istraživanja? Također, da li taj ključni suradnik može biti odgovorna osoba u provedbi pojedinih aktivnosti?
2) U PP3, pod brojem 16. traži se da se opišu glavne aktivnosti procesa istraživanja, dok se pod brojem 17. traži detaljan plan provedbe aktivnosti navedenih pod brojem 16. Također piše da nazivi aktivnosti u obje tablice moraju biti isti. Da li to znači da i broj glavnih aktivnosti mora biti isti kao i broj detaljnih aktivnosti? Ako da, do koje mjere moraju biti razrađene te aktivnosti, jer glavne aktivnosti uglavnom imaju podaktivnosti koje bi se trebale navesti/razraditi u detaljnom planu. Glavnih aktivnosti obično ima manje od aktivnosti u detaljnom planu.
3) Treće pitanje je u vezi troškova naknada za rad umjetnika angažiranih u aktivnostima (pod brojem 20.) u PP3. Da li se i stručnim suradnicima koji su ključni za istraživanje, a službeno nemaju status umjetnika mogu isplaćivati naknade za rad, odnosno da li njihove naknade za rad mogu biti dio proračuna kao opravdani troškovi?

Odgovor: 1) Financijska podrška u Programskom području 3 odnosi se na istraživanje umjetnika te se u skladu s navedenim prilikom procjene kvalitete prijave procjenjuje recentno umjetničko iskustvo umjetnika, a što je potrebno opisati i obrazložiti u e-prijavnici. Također se u prijavnici mogu navesti poveznice (linkovi) koji ilustriraju navedeno recentno umjetničko djelovanje i postignuća umjetnika. Napominjemo da za prijavu unutar ovog programskog područja nije postavljen uvjet da umjetnik mora biti član u Hrvatskoj zajednici samostalnih umjetnika. Suradnik na razvoju umjetničke ideje koji nema status umjetnika, ali je njegov rad ključan za provedbu istraživanja, može biti odgovoran za provedbu pojedinih aktivnosti provedbe procesa umjetničkog istraživanja.

2) U Programskom području 3 u pitanju 16. Opišite glavne aktivnosti procesa istraživanja umjetnika na putu razvoja od umjetničke ideje do koncepta te u pitanju 17. Navedite detaljan plan provedbe gore navedenih aktivnosti procesa istraživanja umjetnika u kolonama Naziv aktivnosti potrebno je navesti iste aktivnosti. U okviru pitanja 17. za aktivnosti navedene u prethodnom pitanju potrebno je unijeti razdoblje provedbe, lokacije te osobu odgovornu za provedbu aktivnosti te je stoga ta tablica nazvana detaljnim planom. Podaktivnosti možete navesti u okviru pitanja broj 16. u koloni opis aktivnosti te za njih nije potrebno navoditi detaljan plan provedbe.

3) S obzirom na to da je u fokusu Programskog područja 3 istraživanje umjetnika u ovom programskom području prihvatljivi su isključivo troškovi naknada za rad umjetnika angažiranih u aktivnostima. U skladu s navedenim stručnim suradnicima koji su ključni za istraživanje, a nisu umjetnici ne mogu se isplaćivati naknade za rad.

24. Pitanje: Udruga smo koja obuhvaća više od sto članova (različitih kulturno-umjetničkih organizacija). Naime, u sklopu šireg petogodišnjeg projekta provodimo i format kulturno-umjetničke revitalizacije Ilice unutar, u napuštenim prostorima grada u suradnji s različitim javnim i obrazovnim institucijama te njihovim studentima, provodimo raznovrsni kulturno umjetnički program koji obuhvaća i suvremene izvedbene, (audio)vizualne, likovne i druge prakse. Iako se prema ispunjenom upitniku na vašim mrežnim stranicama možemo aplicirati na programe podrške, ipak nismo sasvim sigurni možemo li se kao Klaster s ovakvim tipom projekta prijaviti na vaše javne pozive. Možete li nam odgovoriti ulazi li ovakav tip organizacije/projekta u obzir?

Odgovor: Svrha Zaklade "Kultura nova", koja je propisana člankom 3. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11), je promicanje i razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti. U skladu s navedenom svrhom Program podrške 2018 namijenjen je organizacijama civilnog društva (udrugama i umjetničkim organizacijama) koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti.

U Vodiču za prijavu na Program podrške 2018 u uvodnom tekstu na str. 6 opisano je na koji način Zaklada "Kultura nova" shvaća suvremenu kulturu i umjetnost. Također su na str. 7. Vodiča za prijavu navedeni prioriteti Programa podrške 2018 (kritičnost i refleksivnost, otklon od dominantnih koncepcija, angažiranost, inovativnost i istraživački pristup) iz kojih je moguće iščitati koje su za Zakladu ključne odrednice suvremene kulture i umjetnosti. Sve prijave kako na razini organizacijskog djelovanja tako i na razini predloženih programa/projekata moraju zadovoljiti 3 od 5 navedenih prioriteta. Prijavitelji prilikom podnošenja prijave na Program podrške 2018 u e-prijavnici sami odabiru 3 prioriteta koji u najvećoj mjeri oslikavaju djelovanje organizacije te 3 prioriteta koji u najvećoj mjeri oslikavaju predloženi program/projekt, pri čemu je odabrane prioritete potrebno obrazložiti u e-prijavnici. Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava ocjenjuje organizaciju i relevantnost predloženoga programa/projekta s obzirom na odabrane i u e-prijavnici obrazložene prioritete.

U Vodiču za prijavu su detaljno opisana sva programska područja i kategorije na koje je moguće podnijeti prijavu u okviru Programa podrške 2018 s rokom prijave 30. 8. 2018. Na koje programsko područje ćete uputiti prijavu ovisi o potrebama Vaše organizacije i konkretnom projektnom prijedlogu.

Procjenu kvalitete prijava obavit će nezavisno stručno tijelo, Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava, koje će procjenjivati sve prijave koje zadovolje propisane formalne uvjete na temelju kriterija za dodjelu sredstava koji su propisani za svako programsko područje u Vodiču za prijavu na Program podrške 2018, a nalaze se i na mrežnim stranicama Zaklade. U prvoj skupini kriterija Prihvatljivost prijavljenoga programa/projekta članovi Povjerenstva procjenjuju da li organizacija djeluje u skladu s prioritetima Programa podrške 2018, da li je program/projekt u skladu s prioritetima Programa podrške 2018 te da li je prijava usklađena s programskim područjem i kategorijom u kojoj je prijavljena.  Ako članovi Povjerenstva utvrde da područje djelovanja organizacije nije u skladu s prioritetima Programa podrške 2018, da prijavljeni program/projekt nije usklađen s prioritetima Programa podrške 2018 i/ili da program/projekt nije u skladu s programskim područjem i kategorijom u kojima je prijavljena, prijava će biti isključena iz daljnjeg postupka dodjele bespovratnih sredstava.

25. Pitanje: U PP1 moguće je podnijeti 1 prijavu - znači li to da je potrebno odabrati samo jednu kategoriju izmegju a1, a2, b1, b2? Ili, je li moguće odbrati više od jedne kategorije, npr. jednogodišnje a1 i b1?

Odgovor: Unutar Programskog područja 1 - Razvojna podrška za organizacije postoje 4 kategorije za dodjelu bespovratnih sredstava. Prijavitelj ima pravo na ovaj Javni poziv dostaviti najviše jednu (1) prijavu odabirom samo jedne od četiri ponuđene kategorije.

26. Pitanje: Javljamo se s pitanjem vezanim uz aplikaciju za Program podrške 2018. Prijavljujemo se za višegodišnju potporu te nas zanima trebamo li u tom slučaju tražiti sredstva za radno mjesto producenta za naredne tri godine, ili samo za prvih 12 mjeseci?

Odgovor: Prijavitelji koji prijave podnose u kategorijama a2 ili b2, a žele podnijeti prijavu za višegodišnju podršku, prilikom ispunjavanja e-prijavnice izabiru kao vrstu podrške koju prijavljuju višegodišnju podršku. Prijavnice koje prijavitelji ispunjavaju, kao i kriteriji za dodjelu sredstava, za jednogodišnju i višegodišnju podršku unutar iste kategorije su isti tako da svi prijavitelji kojima ne bude odobrena višegodišnja podrška imaju pravo na ostvarivanje jednogodišnje podrške ako prema zbroju bodova ulaze na rang listu koju Povjerenstvo predlaže za dodjelu jednogodišnje podrške. Prilikom ispunjavanja proračuna navode se stavke i iznosi planirani za prvih 12 mjeseci provedbe programa/projekta, odnosno isključivo za 2019. godinu. Ako program/projekt ostvari višegodišnju podršku, organizacija će za drugu i treću godinu ostvarene podrške, a na temelju predanih izvještaja u prethodnoj godini i uredno izvršenih obaveza definiranih ugovorom o financiranju, predati samo novi plan aktivnosti i proračun za godinu provedbe programa/projekta koja predstoji na temelju obrazaca koji će biti dostupni u korisničkim profilima organizacija. Napominjemo da iz poglavlja proračuna koje se odnosi na troškove naknade za rad izvršitelja operativnih poslova od nesamostalnog rada na temelju ugovora o radu nije moguće tijekom provedbe programa/projekta u slučaju odobravanja bespovratnih sredstava ukidati one stavke (odnosno radna mjkesta) za koje su ostvareni bodovi prilikom procjene kvalitete prijava.
Dakle, u e-prijavnici za višegodišnju podršku u proračun možete uvrstiti sredstva za radno mjesto producenta za narednu godinu, ali u slučaju odobravanja višegodišnje podrške, u proračun za 2. i 3. godinu višegodišnje podrške ponovno ćete uvrstiti troškove naknade za rad producenta.

27. Pitanje: Imamo jedno pitanje vezano za natječaj u Programskom području 1, kategoriji b2: Upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 100.000 kn. Naime, u proračunu pod točkom 37. Troškovi naknada za rad voditelja traži se da se navede njegovo ime. U našem slučaju to je predsjednik udruge, a nismo sigurni hoće li biti izabran sljedeće godine. Što da stavimo u tom slučaju, TBC ili njegovo ime?

Odgovor: U poglavlju proračuna Troškovi naknada za rad menadžera, producenata, programskih/projektnih voditelja, financijskih administratora, voditelja ureda i drugih izvršitelja operativnih poslova od nesamostalnog rada (isključivo ugovor o radu) potrebno je unijeti ime sukladno trenutnoj situaciji i planovima. U skladu s navedenim u Vodiču za prijavu na str. 74. u tom poglavlju moguća je, između ostalog, i zamjena postojećih radnih mjesta drugim radnim mjestima. Oni prijavitelji kojima budu odobrena sredstva imat će mogućnost prenamjene proračuna te će u skladu s time moći promijeniti i ime voditelja.

28. Pitanje: Molimo da nam odgovorite mogu li troškovi naknada za rad voditelja projekta te suradnika angažiranih u projektu organizacijskog i umjetničkog pamćenja mogu biti isplaćeni putem Autorskih ugovora?

Odgovor: U Programskom području 7, u obje kategorije za poglavlje proračuna Troškovi naknada za rad voditelja projekta te suradnika angažiranih u projektu organizacijskog i umjetničkog pamćenja moguće je uvrstiti sve vrste ugovora za isplatu honorara.

29. Pitanje: Kod podataka o organizaciji, na pitanje o broju ukupno odobrenih bespovratnih potpora organizaciji u 2017. godini odgovaramo li prema broju potpisanih ugovora u 2017. ili prema broju izvršenih uplata? Primjerice, nama su odobrena sredstva od strane Grada za projekt u 2017., ali nam je Grad uplatio tek u 2018, a sam projekt realiziran je u 2017.

Odgovor: Prilikom odgovora na pitanje o broju ukupno odobrenih bespovratnih potpora organizaciji u 2017. godini, u obzir se uzima ukupan broj odobrenih potpora za projekte koji se provode u 2017. godini, bez obzira na to kada su sredstva primljena na račun.

30. Pitanje: U Programskom području 5 - Razvoj suradničkih platformi u Europi kao obavezni prilog navodi se Izjava članice o suradnji, a za članice koje su registrirane izvan RH i "skenirane registracije takvih članica" (str. 57. u Vodiču za prijavu). Odnosi li se to na sve Ili samo na primjer Saveza udruga?

Odgovor: Prilikom podnošenja prijave u Programskom području 5 koordinator platforme dužan je priložiti Izjavu članice o suradnji (obrazac se preuzima na mrežnim stranicama Zaklade u rubrici PP5 ili u e-sustavu za podnošenje prijava). Svaka članica suradničke platforme ispunjava, ovjerava i potpisuje svoju Izjavu te je dostavlja koordinatoru platforme koji potom sve Izjave članica o suradnji skenira i prilaže kao jedan dokument. U slučaju da prijavu u ovom programskom području kao koordinator podnosi savez udruga za članice saveza ne dostavlja se Izjava članice o suradnji nego skenirani registar članica, dok je za članice platforme koje nisu u savezu, bilo da su registrirane u Republici Hrvatskoj ili izvan nje, potrebno dostaviti Izjavu članice o suradnji.

Organizacije članice platforme (bez obzira na to jesu li u savezu udruga ili ne) koje su registrirane u Republici Hrvatskoj kao udruge ili umjetničke organizacije ne moraju dostavljati potvrde o registraciji jer se iste može provjeriti online. Za članice koje su registrirane kao organizacije civilnog društva izvan Republike Hrvatske te za druge pravne subjekte u kulturi u Republici Hrvatskoj i izvan nje, prijavitelj prilikom prijave prilaže i skeniranu potvrdu o registraciji takvih članica jer Zaklada nije u mogućnosti iste provjeriti online.

31. Pitanje: Možemo li se kao organizacija osnovana u siječnju 2018. godine prijaviti na Program podrške, kategoriju PP1_a1?

Odgovor: U Programskom području 1 prijavu mogu podnijeti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje su registrirane u Republici Hrvatskoj i koje aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana zaključivanja Javnog poziva. S obzirom na to da je Vaša organizacija registrirana u siječnju 2018. godine prijava ne može zadovoljiti propisani formalni uvjet o aktivnom djelovanju organizacije u trajanju godine dana.

32. Pitanje: Projekt naše udruge, koja je registrirana za obavljanje poslova u kulturi, bavi se napuštenim naseljima, tzv. gradovima duhova. Za njegovu provedbu smo financirani od strane Ministarstva znanosti i obrazovanje te Odjela za kulturu. Projektom nismo predvidjeli aktivnost promidžbe u cilju povećanja publike i približavanja projektnih rezultata. Željeli bi na ovaj Poziv isključivo prijaviti naknadu samostalnom umjetniku koji je afirmirani rock glazbenik, a čija bi se nova skladba (skladana za potrebe ovog projekta) koristila kao pozadinska glazba u projektu. Je li takva aktivnost prihvatljiva ovim Pozivom?

Odgovor: Svrha Zaklade "Kultura nova", koja je propisana člankom 3. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11), je promicanje i razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti. U skladu s navedenom svrhom Program podrške 2018 namijenjen je organizacijama civilnog društva (udrugama i umjetničkim organizacijama) koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti. Sva pravila, uvjeti i kriteriji detaljno su propisani u Vodiču za prijavu koji se nalazi na mrežnim stranicama Zaklade.

Zaklada ne može odgovarati na pitanja o specifičnim programima/projektima. Napominjemo da se bespovratna sredstva dodjeljuju kroz sedam programskih područja, a koja su navedena i detaljno opisana na mrežnim stranicama Zaklade, te u Vodiču za prijavu. Na koje programsko područje ćete uputiti prijavu ovisi o potrebama Vaše organizacije i konkretnom projektnom prijedlogu. Podrška u Programskom području 1 namijenjena je za operativne troškove, odnosno za troškove povezane s onim permanentnim aktivnostima organizacije koji su temelj za svako programsko djelovanje, podrška u Programskom području 2 namijenjena je pretpripremnoj fazi projekta: osmišljavanju i pripremi rada, djela, projekta ili programa na području suvremene kulture i umjetnosti, podrška u Programskom području 3 namijenjena je za razvoj umjetničke ideje, podrška u Programskom području 4 namijenjena je za razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj, dok je u Programskom području 5 namijenjena za razvoj suradničkih platformi u Europi. U šestom programskom području podrška se dodjeljuje za razvoj publike, a u sedmom za organizacijsko i umjetničko pamćenje.

Da bi prijava bila upućena na procjenjivanje nezavisnom stručnom tijelu Povjerenstvu za procjenu kvalitete prijava ona mora najprije zadovoljiti sve formalne uvjete koji su za svako programsko područje propisani u Vodiču za prijavu.

Da bi korisnik pristupio e-prijavnicama, najprije se mora registrirati u Zakladinu elektroničku bazu.

33. Pitanje: Prijavljujemo projekt u području PP5 - regionalna suradnja. Da li Izjavu članice o suradnji treba potpisati i priložiti i koordinator platforme ili samo članovi - partneri u platformi?

Odgovor: Koordinator platforme ne treba ispunjavati Izjavu članice o suradnji, ali je dužan sve Izjave članica o suradnji skenirati i priložiti kao jedan dokument.

34. Pitanje: Javljamo Vam se s kratkim upitom vezanim za ulogu članica platforme u projektu u sklopu Programskog područja 4 - Razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj. U uputama za prijavitelje u Programskom području PP4 navodi se sljedeće: "Članica svojim potpisom također preuzima odgovornost za sudjelovanje u provedbi, kako na sadržajnoj tako i na financijskoj razini. U tom smislu, članica se obavezuje koordinatoru dostaviti sve potrebne izvještaje (opisne i financijske) i preslike računa koji su vezani za troškove financirane iz sredstava Zaklade." Prema uputama, zanima nas da li članica platforme mora iz svojih sredstava doprinositi financiranju programa ili je financiranje svih programskih aktivnosti predviđeno iz sredstava Zaklade Kultura nova?

Odgovor: Platforma je mreža organizacija koja je okupljena oko nekog zajedničkog cilja, otvorena je različitim organizacijama i usmjerena prema dugoročnom djelovanju.  Napominjemo da Zaklada nije definirala da članica platforme mora iz svojih sredstava doprinositi financiranju programa, ali sve organizacije koje su uključene u platformu moraju doprinositi razvoju te suradničke platforme. Na koji način će se financirati programske aktivnosti platforme, ovisi o dogovoru i modelu suradnje koji je definiran za svaku platformu. U slučaju odobravanja bespovratnih sredstava Zaklada odobrena sredstva uplaćuje koordinatoru platforme, s kojim potpisuje ugovor. U tom slučaju koordinator može izravno trošiti sredstva ili ih dalje transferirati članicama platforme za provedbu aktivnosti te je odgovoran za podnošenje svih izvještaja sa zatraženom popratnom dokumentacijom. Sredstva se mogu transferirati isključivo onim članicama koje su registrirane u Republici Hrvatskoj te za koje je dostavljena Izjava članice o suradnji, odnosno koje su redovne članice saveza udruga koji koordinira suradničku platformu, i to za provedbu aktivnosti u skladu s utvrđenim planom provedbe aktivnosti i proračunom koji su sastavni dio potpisanog ugovora.

35. Pitanje: Mi smo udruga talijanske manjine te nas zanima možemo li se prijaviti na vaše javne pozive u svrhu održavanja tečaja limene glazbe i predavanja u zboru, kao i nabave opreme za iste?

Odgovor: Svrha Zaklade "Kultura nova", koja je propisana člankom 3. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11), je promicanje i razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti. U skladu s navedenom svrhom Program podrške 2018 namijenjen je organizacijama civilnog društva - udrugama i umjetničkim organizacijama - koje dj

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type