Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

Pitanja i odgovori

Pitanja se mogu postavljati u razdoblju: od 16. 5. 2019. do 10. 6. 2019.

Sve opće informacije o ovom Javnom pozivu pruža Zaklada. S obzirom na to da Zaklada ne može ulaziti u specifičnosti pojedinih prijava te da, u svrhu osiguranja ravnopravnosti svih prijavitelja, ne daje savjete organizacijama prilikom podnošenja prijava na javne pozive, na pitanja o konkretnim prijavama Zaklada ne može odgovarati.

Prijavitelji će na postavljena pitanja o Javnom pozivu u najkraćem mogućem roku dobiti odgovor na e-adresu s koje je upućeno pitanje, a sva pitanja i odgovori bit će objavljeni u rubrici PiO na mrežnoj stranici Zaklade. Također preporučujemo da prije postavljanja pitanja u rubrici PiO prijavitelj provjeri je li pitanje na koje se traži odgovor već postavljeno te da se provjeri Pojmovnik.

******************

1. Pitanje: Može li se e-prijavnica ispunjavati i pospremati na računalo tijekom nekoliko dana, do konačne odluka slanja u e-sustav prijava te na koji način?

Odgovor: E-prijavnicu možete ispunjavati i uređivati prema potrebi tijekom nekoliko dana sve do zatvaranja Javnog poziva, odnosno do zaključavanja prijavnice i njenog slanja u Zakladinu elektroničku bazu prijavnica. Kada otvorite novu prijavnicu, da biste je pohranili u Zakladinu elektroničku bazu prijavnica, morate ispuniti samo polje "Naziv projekta". Sva ostala polja označena crvenim zvjezdicama su pitanja na koja morate odgovoriti prije zaključavanja i slanja prijavnice u elektroničku bazu. Prilikom prvog spremanja e-prijavnice potrebno je pritisnuti polje "Pohrani e-prijavnicu". Prilikom svakog sljedećeg uređivanja e-prijavnice, da biste pohranili sve izmjene i dopune koje ste unijeli prilikom uređivanja, obavezno je kliknuti na polje "Spremi promjene" koje se nalazi na dnu e- prijavnice. Napominjemo da provjerite sve podatke upisane u prijavnicu prije njenog zaključavanja i slanja u elektroničku bazu prijavnica jer zaključanu i poslanu prijavnicu nećete moći obrisati kako biste u tom području ili kategoriji otvorili i ispunili novu prijavnicu.

2. Pitanje: Od dokumentacije koju dostavljamo uz e-prijavnicu ( izvod iz Registra umjetničkih organizacija, potvrda porezne uprave i sl.), dostavljamo li uz e-prijavnicu navedene dokumente kao privitak ili ih dostavljamo naknadno na upit Zaklade nakon prijave ako smo zadovoljili formalne uvjete? Također, u e-prijavnici je potrebno navesti linkove na popratne dokumente. Odnosi li se to na dokumentaciju one navedene u prethodnom pitanju ?

Odgovor: Dodatna dokumentacija traži se isključivo od onih prijavitelja kojima su odobrena bespovratna sredstva te ju je potrebno dostaviti prije potpisivanja ugovora. Kao što je navedeno u kalendaru provedbe Javnog poziva dodatnu dokumentaciju trebat će dostaviti u razdoblju od 9. 7. 2019. do 19. 7. 2019., a obavijest o tome bit će dostavljena svim prijaviteljima u dopisu s rezultatima Programa podrške 2019 s rokom prijave 14. 6.

U samu e-prijavnicu nije potrebno učitavati dodatnu dokumentaciju koja se traži za potpisivanje Ugovora. Potrebno je samo u polju koje je za to predviđeno navesti poveznice (linkove) koji ilustriraju navedeno recentno djelovanje i postignuća vaše organizacije u području razvoja publike.

3. Pitanje: Kod navođenja troškova smještaja, avio karte i sl., je li potrebno zatražiti ponudu hotela odnosno aviokompanije te iste priložiti uz e-prijavnicu ili troškove navodimo na osnovu trenutno ponuđenih cijena ponuđača navedenih usluga? Trebaju li iznosi biti zaokruženi ili je iste moguće unositi s decimalama?

Odgovor: Uz e-prijavnicu nije potrebno prilagati ponude hotela, smještaja, odnosno aviokompanije. U e-prijavnici se u poglavlju Proračun unosi procijenjeni trošak, a ako naknadno, nakon objave rezultata, bude potrebno usklađivati proračun, napravit će se prenamjena/izmjena proračuna. Iznos koji se unosi može biti do dvije decimale.

4. Pitanje: Da li je početak ljetne škole 23. 9.i završetak 27. 9., što znači da bi dolazak trebao biti 22. 9., a odlazak 28. 9., u slučaju da 27. 9. škola još traje?

Odgovor: Ljetna škola održava se od 23. 9. 2019. do 27. 9. 2019. godine u Lisabonu, a prihvatljivi putni troškovi (put, smještaj i dnevnice/prehrana) odnose se samo na jednu osobu iz jedne organizacije. Smještaj koji se pokriva iz sredstava Zaklade može uključiti najviše 7 (sedam) noćenja za jednu osobu tijekom boravka u Lisabonu u svrhu sudjelovanja na Ljetnoj školi. Datume odlaska u Lisabon i povratka iz Lisabona svaki sudionik sam određuje vodeći računa o ekonomičnosti putnih troškova.

5. Pitanje: Plaća li se Ljetna škola stručnog usavršavanja za razvoj publike u Lisabonu po sudioniku i po kojoj cijeni, odnosno kolika je kotizacija za sudjelovanje?

Odgovor: Financijska podrška u okviru Programa podrške 2019 s rokom prijave 14. 6. 2019. odnosi se na sudjelovanje jednog predstavnika organizacije na Ljetnoj školi u svrhu profesionalnog usavršavanja u polju razvoja publike uz financijsku podršku Zaklade. Ljetna škola stručnog usavršavanja za razvoj publike dio je europskog projekta ADESTE+ koji je podržan kroz program Kreativna Europa. Ljetna škola je besplatna, tj. nema kotizacije. Trošak koji Zaklada pokriva odnosi se isključivo na putne troškove (put, smještaj, dnevnice/prehrana), koji su ujedno i jedini prihvatljivi troškovi u okviru ovog Javnog poziva te koji ne mogu biti viši od 10.000,00 kn, što je maksimalni iznos podrške koji Zaklada može dodijeliti isključivo onim prijaviteljima kojima je odobrena podrška.

6. Pitanje: Znači li prijava na natječaj ujedno i prijavu/sudjelovanje na radionici ili je to potrebno napraviti zasebno te postoji li dodatan trošak sudjelovanja na radionici?

Odgovor: Financijska podrška u okviru Programa podrške 2019 s rokom prijave 14. 6. 2019. odnosi se na sudjelovanje jednog predstavnika organizacije na Ljetnoj školi u svrhu profesionalnog usavršavanja u polju razvoja publike uz financijsku podršku Zaklade. Ljetna škola stručnog usavršavanja za razvoj publike dio je europskog projekta ADESTE+ koji je podržan kroz program Kreativna Europa.

Ljetna škola je besplatna za sve sudionike, a Zaklada će prijaviteljima kojima budu odobrena bespovratna sredstva u okviru Programa podrške 2019 s rokom prijave 14. 6. 2019. pokriti putne troškove (put, smještaj, dnevnice/prehrana), koji su ujedno i jedini prihvatljivi troškovi u okviru ovog Javnog poziva te koji ne mogu biti viši od 10.000,00 kn, što je maksimalni iznos podrške koji Zaklada može dodijeliti pojedinačnom prijavitelju.

Konkretno, ako prijavitelju budu odobrena bespovratna sredstva, isti je obavezan sudjelovati na Ljetnoj školi te odobrena bespovratna sredstva utrošiti u navedenu svrhu. Stoga za prijavitelje kojima budu odobrena bespovratna sredstva u okviru ovog Javnog poziva ova prijava znači ujedno i prijavu, odnosno garantira sudjelovanje na Ljetnoj školi. Isto tako, u ovom trenutku ne možemo znati hoće li postojati dodatni formular prijave koji će svi sudionici trebati ispuniti, ali on za prijavitelje kojima budu odobrena bespovratna sredstva ne bi trebao biti eliminacijskog karaktera.

7. Pitanje: Pišem vam ispred kazališne družine koja djeluje u Centru za kulturu, javnoj ustanovi koja je u nadležnosti grada, gdje radim u prodaji i organizaciji predstava kazališne dužine. Mogu li se prijaviti na Javni poziv za sudjelovanje na Ljetnoj školi stručnog usavršavanja za razvoj publike?

Odgovor: Svrha Zaklade "Kultura nova", koja je propisana člankom 3. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11) je promicanje i razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti. U skladu s navedenom svrhom Program podrške s rokom prijave 14. 6. namijenjen je organizacijama civilnog društva – udrugama i umjetničkim organizacijama – koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti i koje su upisane u Registar udruga Republike Hrvatske, odnosno u Registar umjetničkih organizacija te Registar neprofitnih organizacija.

Ako Vaša organizacija zadovoljava te uvjete, kao i ostale formalne uvjete navedene u Vodiču za prijavu, možete se prijaviti na Javni poziv za sudjelovanje na Ljetnoj školi stručnog usavršavanja za razvoj publike.

8. Pitanje: Je li moguće zamijeniti prijavljenu osobu drugom osobom iz organizacije ukoliko osoba koju prijavimo na ljetnu školu bude nekim slučajem spriječena sudjelovati u edukaciji?

Odgovor: Prilikom procjene kvalitete prijava pristiglih na Javni poziv za sudjelovanje na Ljetnoj školi stručnog usavršavanja za razvoj publike jedan od kriterija koji se ocjenjuje je i relevantnost stručnog iskustva u području razvoja publike osobe koja će sudjelovati u Ljetnoj školi. U skladu s navedenim, nakon odobravanja podrške samo u slučaju nepredviđenih okolnosti i iz opravdanih razloga Zaklada može razmotriti zamjenu prijavljene osobe drugom osobom, ali ta osoba mora imati iste reference te posjedovati iskustvo u području razvoja publike.

9. Pitanje: Javljamo se s dva pitanja u vezi programa podrške 2019: Ljetna škola stručnog usavršavanja za razvoj publike.

Jesu li sredstva iz jednog financijskog područja prenosiva u drugo? Na primjer, ako u proračunu stavimo 4.000,00 kuna za put, a na koncu pronađemo jeftiniji let, možemo li prenamijeniti ostatak tog iznosa za potrebe smještaja ili dnevnica/prehrane?

Hoće li se odobrena financijska sredstva u potpunosti isplaćivati (100 %) ili će se isplatiti 80 % odobrenih sredstava i nakon predaje izvještaja ostalih 20 %?

Odgovor: U slučaju odobravanja sredstava, Korisnik će moći prenamijeniti odobreni proračun unutar istog poglavlja proračuna. Dakle, ako za prijevoz utrošite manje sredstava od predviđenog, ostatak sredstava bit će moguće prenamijeniti na smještaj ili dnevnicu/prehranu. Prijedlog prenamjene proračuna bit će potrebno dostaviti Zakladi putem elektroničkog sustava za komunikaciju s korisnicima (Korisničke zone).

Odobrena financijska sredstva isplatit će se Korisniku u iznosu od 100 % ukupno odobrenih financijskih sredstava.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type