Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

PP2: Osmišljavanje i priprema novih programa/projekata

Rok: 03. rujna 2019.

Prijave su zatvorene

Financijska podrška u ovom programskom području namijenjena je fazi koja prethodi svakom kulturnom i umjetničkom pothvatu: osmišljavanju i pripremi programa ili projekta na području suvremene kulture i umjetnosti. Ovo nije podrška za produkciju i distribuciju postojećih ili novih projekata.

Kategorije

    a) osmišljavanje međunarodnih suradničkih projekata do 15.000 kn
    b) putovanje u inozemstvo radi selekcije programa do 15.000 kn

Prva kategorija odnosi se na osmišljavanje međunarodnih suradničkih projekata. Da bi partnerstvo dovelo do rezultata neophodno je već u pripremnoj fazi razraditi i propitati projektnu ideju, dogovoriti uloge partnera te postaviti cjelokupan okvir suradničkog odnosa. Osmišljavanje novih suradničkih međunarodnih projekata zahtjevan je proces koji iziskuje mnogo vremena za dogovore i sastanke s partnerima kako bi se usuglasio koncept, osmislile aktivnosti i plan provedbe, podijelili zadaci, definirali troškovnici projekta itd., što je temelj za ostvarivanje uspješne suradnje u slučaju buduće implementacije projekta. Organizacija koja podnosi prijavu u ovoj kategoriji u okviru e-prijavnice treba predstaviti partnera/e iz inozemstva s kojim/a će zajednički osmišljavati i razrađivati projektnu ideju, odnosno međunarodni suradnički projekt u koji će biti uključeni svi partneri te obrazložiti njihov izbor i doprinos. Ako prijavitelj u ovoj kategoriji prijavi produkciju ili distribuciju već osmišljenog međunarodnog suradničkog projekta ili ne opiše u e-prijavnici aktivnosti koje se odnose isključivo na dogovaranje između prijavitelja i partnera iz inozemstva tijekom procesa osmišljavanja i razrade budućeg zajedničkog projekta, prijava neće biti prihvatljiva.

Druga kategorija odnosi se na podršku za putovanja u inozemstvo radi selekcije programa. Da bi se razvio kvalitetan kulturni i umjetnički program domaćih manifestacija ili redovnih programa, koji će publici predstaviti suvremene trendove međunarodne kulturne i umjetničke scene, potrebno je omogućiti kvalitetnu selekciju programa: putovanja na događanja (festivale i druge manifestacije) u inozemstvu te praćenja redovnih programa organizacija u inozemstvu. Prijavitelj u e-prijavnici mora jasno opisati koji program planira selektirati u inozemstvu za program svoje organizacije koji se odvija u Republici Hrvatskoj. Ako prijavitelj u ovoj kategoriji prijavi gostovanje, prezentaciju i sl. svog programa u inozemstvu ili ne opiše u prijavnici namjeru da selektira kulturni i/ili umjetnički program, prijava neće biti prihvatljiva.

Posebni ciljevi:

 • doprinijeti uravnoteženoj regionalnoj zastupljenosti kulturnih i umjetničkih programa organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti
 • doprinijeti razvoju novih programa/projekata organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti
 • poticati umjetničke prakse koje su slabije razvijene i/ili marginalizirane

Dva javna poziva u ovom programskom području
Ovaj Javni poziv raspisuje se za aktivnosti koje moraju započeti u razdoblju od 1. 1. 2020. do 30. 6. 2020., a završiti u razdoblju od 1. 1. 2020. do 31. 12. 2020.

Podrška za aktivnosti koje će se provoditi u drugoj polovici godine, od 1. 7. 2020. do 31. 12. 2020., dodjeljivat će se putem javnog poziva na predlaganje programa i projekata koji će biti raspisan početkom 2020. godine. Prijavitelji kojima bude dodijeljena podrška u kategorijama a ili b u okviru ovog Javnog poziva neće imati pravo na podnošenje prijave na javni poziv za projekte koji s provedbom započinju u drugoj polovici godine, od 1. 7. 2020. do 31. 12 .2020., u ovom programskom području.

Formalni uvjeti
Komisija za provjeru formalnih uvjeta provjerava zadovoljava li prijava formalne uvjete koji su propisani za sva programska područja, kao i one koji se odnose na svako pojedino programsko područje i kategoriju (vidi Tablicu 2. u vodiču za prijavu).

a) Tko se može prijaviti?
Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje su registrirane u Republici Hrvatskoj do dana zatvaranja ovog Javnog poziva.

b) Broj prijava
Prijavitelj ima pravo na ovaj Javni poziv uputiti jednu (1) prijavu.

c) Iznos koji se može tražiti
Da bi prijava bila prihvatljiva prijavitelj u obje kategorije može tražiti iznos do 15.000 kn.

d) Što se može prijaviti?
Da bi prijava bila prihvatljiva:

 • provedba aktivnosti mora započeti u razdoblju od 1. 1. 2020. do 30. 6. 2020., a završiti u razdoblju od 1. 1. 2020. do 31. 12. 2020.
 • prijavitelj ne može tražiti iznos veći od propisanoga za kategoriju u kojoj se prijavljuje

Prihvatljivi troškovi
Zaklada je definirala poglavlja proračuna koja se odnose isključivo na ovdje navedene prihvatljive troškove, a prijavitelji prilikom ispunjavanja e-prijavnice sami odabiru poglavlja proračuna (jedno ili više) za koje traže podršku od Zaklade.
Ovdje navedeni prihvatljivi troškovi odnose se na obje kategorije.

 • troškovi naknada za rad voditelja/producenata/kustosa/umjetnika/stručnjaka/autora angažiranih u aktivnostima
 • putni troškovi (put, smještaj, viza, dnevnice ili prehrana – isključivo za osobu na koju glasi putni nalog) uz ograničenje za kategoriju b: svako putovanje po jedna osoba
 • troškovi nabave literature
 • troškovi dokumentiranja
 • troškovi najma prostora za provedbu aktivnosti – isključivo u kategoriji a: osmišljavanje novih međunarodnih suradničkih projekata
 • nepredviđeni troškovi u iznosu do najviše 5 % nužni za provođenje projekta, a koji se odnose na prethodno navedene prihvatljive troškove
×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type