Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

PP1a1

Studio Pangolin

Studio Pangolin 2020

U 2020. Pangolin radi na filmskoj produkciji, medijskim radionicama, autorskim, suradničkim i kolektivnim projektima. Film "Žene Minorne Spekulacije" završava s postprodukcijskom fazom, a nastavlja se rad unutar kolektiva Zvukospjevi, zatim provođenje umjetničkog istraživanja te rad na istraživačkom projektu "Vremeplovke" kroz tekstove, tiskovine, vizualne i audio materijale. Autorski projekt "Pustijerna" se nastavlja i realiziraju se istraživački projekti "Pionirski grad", "Skupina 0" i "Čovjek bez kuće beskućnik, a što je kuća bez stanara". Realizirat će se autorski projekt V. Guzmić "Naivno za žene" u formi videa, instalacije i teksta. Medijske radionice, kao platforma za nove suradnje kao i intergeneracijske i intermedijalne susrete, nastavljaju se u dva smjera: "Grrrl power" – feministička medijska radionica za mlade djevojke i "Spoken word" u drugom filmu – medijski projekt koji okuplja mlade iz međimurskog romskog naselja Kuršanec, a koji se ostvaruje u suradnji s B. Muckom i suradnicima iz pjesničkog i hip hop izričaja. Kao zaključak višegodišnjeg multimedijskog projekta "Ova žena se zove Jasna" izdaje se knjiga na hrvatskom i engleskom jeziku.

Kolektiv za razvoj, istraživanje i propitivanje queer kulture - queerANarchive

queerANarchive 2020.

"queerANarchive 2020." program je produkcije i distribucije kulturnih i umjetničkih programa u sklopu godišnjeg rada kolektiva, koje se realiziraju kroz programske linije qRADIONICE, qIZLOŽBE, qFEST te društveno-kulturni program ZVJERINJAK. Kroz programe inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi, programe vizualnih umjetnosti i audio-vizualne kulture kolektiv promiče razvoj queer scene i zajednice u gradu Splitu. Time doprinosi pluralizmu lokalne umjetničke i kulturne scene te potiče razvoj uključive i afirmativne društvene klime.

RadioTeatar Bajsić i prijatelji

Produkcija, distribucija i afirmacija programa RadioTeatra

Prije nešto više od godinu dana, iz petogodišnjeg zametka radiofonskog teatra unutar druge organizacije (Multimedijalne kolibe), a pogotovo oko predstave Hoerspiel: mala igra za slušanje (i gledanje), formirao se krug solidarnih suradnika i nove publike zainteresirane za ovakve sadržaje. Nastala je potreba da se osnuje posebna umjetnička organizacija koja će moći te sadržaje još više produkcijski profilirati i kroz koju će publika lakše prepoznavati ponuđene programe. RadioTeatar privlači umjetnike izrasle iz različitih konteksta i generacija: radijske, kazališne, glazbene i filmske umjetnike koji istražuju točke spajanja i preklapanja s radijskom praksom. Pod tom se praksom podrazumijeva cijeli njezin spektar, od radijskog programa, radiodrame i svih njezinih hibridnih oblika pa do sound arta, audio knjige. Takvi "trajajući" elementi koji traže publiku fokusiranu prvenstveno na slušanje kao čin recepcije, ali i osobne, mentalne kreacije, mogu se s valjanim razlogom u ovom vremenu distrakcije i atrakcije smatrati vrstom društvenog otpora. RadioTeatar također razvija specifičnu inovativnu vrstu umjetničke intervencije u eteru, u prirodi i u neočekivanim prostorima izvedbe.

Ansambl za suvremeni ples Zadarski plesni ansambl

Razvoj produkcije Zadarskog plesnog ansambla 2019

Ovim programom osigurava se sustavno djelovanje u području razvoja umjetničke produkcije s ciljem jačanja stabilnosti poslovanja i poboljšanja uvjeta za rad. Glavni fokus je održavanje kvalitetne produkcijske baze kako bi se programska sredstva ulagala za unapređenje programa te daljnju profesionalizaciju ZdPA. Projekt je usmjeren na produkciju, distribuciju, edukaciju, diseminaciju unutar suvremenog plesnog izričaja s fokusom na lokalnu sredinu u kojoj ansambl djeluje. Specifičnost programa očituje se kroz okruženje u kojem ZdPa djeluje kao jedini ansambl suvremenog plesa te širinom projektnih aktivnosti: organizacijom Monoplay festivala, edukativne platforme Stream, produkcijom novih predstava, distribucijom postojećih te koordinacijom gostovanja drugih UO. Edukacije, sudjelovanje u brojnim događanjima u Zadru te na široj razini sustavna profesionalizacija plesne scene u lokalnom kontekstu važan su dio poslovanja. Aktivnosti planirane ovim projektom usmjerene su na sveukupni razvoj suvremene plesne scene, a unutar šireg socioekonomskog konteksta. Specifičnost ovog projekta očituje se u organizaciji i realizaciji aktivnosti koje se jednako obraćaju stručnjacima i profesionalcima kao i široj publici.

Platforma za unapređenje kulture

Grad na drugi pogled

"Grad na drugi pogled" je putujući interdisciplinarni istraživačko-edukacijski i izložbeni projekt koji povezuje angažirano promišljanje grada, umjetničku produkciju city-specific radova, edukaciju učenika i studenata kroz radionice s vizualnim umjetnicima i razvoj publike. Projekt je namijenjen strateškom umrežavanju svih sudionika projekta i jačanju interesa zajednice za praćenje i sudjelovanje u programima suvremene kulture u lokalnom kontekstu. Za vrijeme provedbe projekta u svakom gradu organiziraju se urbane šetnje, popratna predavanja i dodatne radionice iz društveno-umjetničkih područja vezanih za urbani kontekst, a koja doprinose sagledavanju, propitivanju i imaginiranju urbanih identiteta. Završni rezultat višemjesečnog procesa bit će izložba u partnerskom lokalnom izložbenom prostoru na kojoj će zajedno i ravnopravno biti predstavljeni radovi mentora-umjetnika i sudionika radionica, čime sudionici i njihova šira okolina dugoročno markiraju izložbeni prostor.

Umjetnička organizacija 21:21

21:21 - Produkcija:Distribucija

Projekt "21:21 – Produkcija:Distribucija" koji provodi Umjetnička organizacija 21:21 u 2020. godini podijeljen je u dvije jedinice: produkciju – pojačane aktivnosti na poslovima produkcije kroz nastavak angažmana stalne producentice čime se osigurava sustavno i kontinuirano djelovanje u području razvoja produkcijskih kapaciteta i poslova specifično za novu plesnu produkciju "Skupa", umjetničko istraživanje "Samo", razvoj platforme za mlade i profesionalne plesače te "Monoplay festival" kroz partnerski udio; distribuciju – plasman postojećih radova u inozemstvo i Hrvatsku. Naglasak je na predstavi "Kompas" i predstavi "Vratiti nekoga kući". Ova jedinica također podrazumijeva povezivanje i nadogradnju međunarodne i domaće mreže s festivalima, kazalištima i promotorima. Cjelokupni projekt zagovara istraživački pristup, potiče kolaboracijski rad i autorsku samostalnost, permanentnu edukaciju i transfer znanja te stvara uvjete održivosti nekomercijalnih programa u okruženju tržišnog pritiska. Širenje aktivnosti u druge regionalne centre, međunarodna suradnja, umrežavanje i formalizacija odnosa sa stranim partnerima prioritetne su aktivnosti ovog projekta.

Centar za dramsku umjetnost

Centar za dramsku umjetnost - program razvoja organizacijskih, produkcijskih i prezentacijskih kapaciteta, 2020.

Centar za dramsku umjetnost je udruga osnovana 1995. koja kroz svoje kontinuirano djelovanje oblikuje kontekst i uvjete za rad suvremene izvedbene scene u Hrvatskoj istovremeno se povezujući s međunarodnom mrežom partnera. Godišnji program CDU-a artikulira se s obzirom na tri temeljne sastavnice: otvaranje prostora eksperimenta i istraživanja (u 2019. godini projekt "Food for Thought" Nine Gojić i Yalde Pakzad Afshar); decentralizacija programskih aktivnosti i prostora suradnje izmještajući većinu programskih aktivnosti u manje zajednice izvan Zagreba u kojima suvremene umjetničke prakse nisu zastupljene (projekt UNSEEN mini film festival); razvoj nove publike pomoću novih metodologija edukacije (diskurzivni dio UNSEEN festivala; izdavačka djelatnost, sistematsko obrađivanje bitnih i dugogodišnjih aktera na nezavisnoj sceni, poput kolektiva BADco. u predstojećem projektu Une Bauer).

Vizura aperta

Vizura aperta godišnji program izložbi, istraživanja i festivala

Festival Vizura aperta karakterizira produkcija novih umjetničkih radova, izložbe, predavanja, produkcija videa i eksperimentalnog filma, kao i projekcije i distribucije istih. Društvena angažiranost i otklon od dominantnih pristupa prisutan je u djelovanju organizacije kroz suradnju s lokalnom zajednicom, istraživanje društvenog i političkog konteksta, kroz teme privatnog – javnog, kritike turistifikacije, izolacije i sl., aktivirajući pritom mještane kao i rad Domova kulture, čime se utječe na razvoj publike i doprinosi decentralizaciji kulture. Inovativnost suvremenih umjetničkih i kustoskih praksi karakterizira izložbena prakse van galerijskih institucija, multidisciplinarna produkcija radova audio-vizualnih umjetničkih instalacija u javnom prostoru, na trgovima, ulicama i napuštenim kućama gdje rade umjetnici, arhitekti, sociolozi i mještani. Vizura aperta je međunarodni festival suvremene umjetnosti i pripada krugu novomedijskih kulturnih praksi, održava se na Lastovu, u Janjini, Žuljani, Draču, Momjanu, Bujama, Putnikovićima te Zlarinu. Daljnja post-festivalska događanja odvijaju se kroz izložbe i festivale u suradnji s OTFF, Greta, ARL, Gliptoteka te Galerie Stock u Beču.

Udruga za interdisciplinarna i interkulturalna istraživanja

Grad :: Film : kako nastaje zajednica?

"Grad::Film: kako nastaje zajednica?" je istraživačko-produkcijski i distribucijski program koji proizlazi iz kontinuiteta napora Udruge za interdisciplinarna i interkulturalna istraživanja da u Hrvatskoj pokrene sinergiju arhitektonsko-filmskih kultura. Istraživački segment programa polazi od povijesnosti i suvremenosti odnosa filma i srodnih medija i urbanog mjesta te društvenih interakcija koje iz takvih odnosa proizlaze. Takva diskurzivna linija počela je razvoja hibridnih umjetničkih strategija koje povezuju prošireni film, instalacije u javnom prostoru i mediascape s nasljeđem političkog i politički angažiranog filma, filmskih zajednica, filma kao medija zajednice i urbanističke kritike. Transkulturalnost i intenzivna intersektorska suradnja daljnje su karakteristike ovog programa koji se odvija u Karlovcu, Šibeniku i Zagrebu, transverzalno povezujući organizacije u kulturi s različitim ustanovama i institucijama, s ciljem aktivacije emancipacijskih potencijala modernističkog i avangardnog nasljeđa u rekonfiguraciji pojma zajednice te diverzifikacije publike kao aktivnog sudionika u tom procesu ostvarivanja prava na imaginaciju.

Udruga Sensoria

Sensoria 2020

Program udruge Sensoria za 2020. godinu definiran je planom koji uključuje tonsko-glazbene produkcije, izdavaštvo i edukacijske radionice. Započinjemo razvijanje glazbene ideje pod nazivom "Classica Transforma" u suradnji s Glazbenom školom Josipa Hatzea. Paralelno se radi na produkciji glazbenog albuma autorice i performerice Ane Paške (Ana-Marija Fabijanić) te produkcije poetskog autorskog glazbenog filma iste autorice. Planiran je susret s Janezom Križajem (Ljubljana) mentorom društva "Društvo za ENO glasbo" radi dogovora o organizaciji tzv. "blind date" koprodukcije parova glazbeno tonskih umjetnika iz Hrvatske i Slovenije. Sensoria planira urediti, remasterizirati i objaviti zanemarene tonske zapise više predstava splitske alternativne kazališne skupine Fraktal Falus Teatar i kolektiva Zidar Betonsky. Organizacija je pozvana sudjelovati u projektu "Pitanja i zviždanja (grupni portret)" autorice Neli Ružić kojim bi se kroz umjetničke strategije osnažila samopercepcija i osjećaj pripadnosti zajednici štićenika Doma za odgoj djece i mladeži Split. Također je planirano formiranje ozbiljnijeg edukacijskog programa koji bi obuhvaćao širok spektar tema na području tonske produkcije.

Kazališna družina KUFER

KUFER: razvoj produkcije i distribucije mladih dramskih umjetnika

Kazališna družina KUFER platforma je za prezentaciju, edukaciju, produkciju i distribuciju kazališnih predstava suvremenih neafirmiranih umjetnica i umjetnika mlađe generacije. KUFER djeluje u koprodukciji i suradnji s drugim kazališnim organizacijama i institucijama, a osim promocije suvremenog dramskog pisma i novog naraštaja dramskih umjetnika, KUFER zagovara istraživački i inovativan pristup, profesionalnost u umjetničkom radu te međugeneracijsku suradnju mladih s već etabliranim i profiliranim autorima i autoricama. U 2020. godini organizacija se nastavlja voditi navedenom misijom te će pružiti priliku kazališnim praktičarima da se okupe vođeni estetskim i/ili generacijskim motivima i istraže svoje umjetničke potencijale. U programu za 2020. godinu planirane su dvije nove produkcije, distribucije prošlogodišnjih aktivnih predstava u Zagrebu i na gostovanjima, zatim program Mala noćna čitanja u novom formatu te edukacijski program KUFERedu.

Romska organizacija mladih Hrvatske

RoUm

RoUm je zajednica umjetnika, dizajnera, zanatlija i stručnjaka – Roma i ne-Roma koja djeluje od 2017. godine, a od 2019. predstavlja jedan od programa/projekata Romske organizacije mladih Hrvatske – ROM.hr. Osnovna je ideja RoUM-a povezivanje primijenjenih umjetnika i mladih Roma na izradi predmeta od 90 % reciklirane sirovine, pri čemu od jedne vrste upotrebnih ili upotrebno-ukrasnih predmeta nastaju posve drugi, s dodanom umjetničkom i ekološkom vrijednosti. RoUm, kroz niz proizvodnih radionica, radionica storytellinga, prodajnih i umjetničkih izložbi svojih produkata, paralelno djeluje na nekoliko neuralgičnih točaka društva. Program istovremeno osnažuje pripadnike jedne marginalizirane društvene skupine, uspijeva prožeti romsku kulturu i dominantne kulturne i umjetničke obrasce kroz međusobno i partnersko učenje i razmjenu vještina i iskustava, te naposljetku, od odbačenih predmeta stvara nove predmete, djelujući izravno na smanjenje otpada od metala, drva, plastike i tekstila (nadciklaža/upcycling). RoUm je ideja, način razmišljanja i princip djelovanja koji je do sada uspješno djelovao u Slavonskome Brodu, Zagrebu, Rijeci, Beogradu, Brodu na Kupi, a uskoro i Plovdivu (Bugarska).

Socijalni rub: zanimljive neispričane priče

Priče s ruba

Priče s ruba redoviti su godišnji program javnih formata koji nadopunjuje SF:iusove projekte te im podiže vidljivost prema različitim publikama. One promoviraju javne umjetničke i kulturne formate, umjetnička i kulturna istraživanja, kao i produkciju radova i intervencija koji se bave društveno marginaliziranim temama, temama s rubnih područja i sjecišta kulture, umjetnosti i znanosti, kao i one aktivnosti i djela koji u svoj fokus uzimaju marginalizirane i granične prostore u najširem smislu. Osnovni cilj programa je povećati vidljivost marginaliziranih tema te potaknuti kulturne radnike i umjetnike da se bave ne samo "nepopularnim" temama nego i da svoje radove izlažu na inovativne načine, izvan konvencionalnih galerijskih prostora te izvan centara u kojima je koncentrirana umjetnička i kulturna produkcija. Distribucijom ovih aktivnosti i radova ciljani korisnici će kroz različite javne formate biti educirani o marginaliziranim temama te će biti pozvani na sudjelovanje u njihovom daljnjem promišljanu i razradi. U tu će svrhu SF:ius producirati i distribuirati jednu publikaciju, jednu edukaciju, dvije audio-vizualne produkcije te će raditi na dva istraživanja.

Plesna mreža Hrvatske

Plesna mreža Hrvatske

Plesna mreža Hrvatske (PMH) je organizacija osnovana 2016. godine koja se bavi distribucijom djela suvremene plesne umjetnosti na nacionalnoj razini putem gostovanja predstava selektiranih godišnjim javnim natječajem. Gostovanja se realiziraju u suradnji s odabranim partnerima projekta što uključuje i sve aktivnosti vezane za promociju, distribuciju, razvoj publike i jačanje postprodukcije suvremene plesne umjetnosti na nacionalnoj razini. Projekt je potaknut činjenicom da je izvaninstitucionalna plesna produkcija, zbog nedostatka strukture koja bi osigurala izvedbe mimo premijernih izvedbi i gostovanja na manjim specijaliziranim plesnim festivalima, teško dostupna široj publici. Plesna mreža Hrvatske želi osigurati mjesto plesnim predstavama na pozornicama i drugim izvedbenim prostorima kazališnih kuća, festivala, centrima za kulturu, otvorenim učilištima, raznim multimedijalnim, alternativnim i ambijentalnim prostorima, kao i sama poticati, organizirati i staviti u funkciju adaptabilne prostore s obzirom na vrlo bogatu i različitu poetiku suvremenog plesnog stvaralaštva u RH.

Teatar to go

TTG 2020

Teatar to go nastoji svojim djelovanjem uskladiti potrebe zajednice i ciljeve organizacije, s općim ciljem razvoja nezavisne scene na istoku Hrvatske. Program polazi od kulturne politike zasnovane na istraživanju, evaluaciji i potrebama pojedinca/zajednice, te donosi skup aktivnosti koje su istodobno i raznolike i integrirane. Cijeli program odražava spremnost organizacije da jača kulturnu, umjetničku i društvenu zajednicu. Aktivnosti možemo podijeliti u blokove vezane uz kazališnu i filmsku djelatnost. Kazališni segment donosi produkciju i distribuciju predstava te okupljanje osječke kazališne zajednice oko neformalnog kluba kazališne publike KLAP–KLAP. Okosnica audio-vizualnog segmenta organizacije je Revija hrvatskog kratkog filma Filmska RUNDA na koju se nadovezuju panel, radionice i autorske večeri. Svaka aktivnost povezana je s angažmanom volontera i suradničkom praksom, što podupire i osnažuje realizaciju cijelog programa.

Udruga za razvoj cirkuskih i izvedbenih umjetnosti Tricycle Trauma

Produkcija umjetničkih radova udruge Tricycle Trauma u 2020. godini

Umjetničko istraživanje koje provodi Jasmin Dasović primarno kao cilj ima ovladavanje tehnikom korištenja strojnog učenja i neuralnih mreža kao kreativnog alata u produkciji umjetničkih djela, no također i uvođenje interaktivnih neuralnih mreža i umjetne inteligencije u uloge subjekta, gledatelja / konzumenta ili operatera u izvedbama i drugim umjetničkim djelima – direktno problematizirajući i promišljajući o antagonizmima i strahovima vezanima za potencijalno najviši doseg tehnološkog razvoja čovječanstva. Istraživanje se prije svega provodi eksperimentalnim radom na opremi prikladnoj za obavljanje kompleksnih, paralelnih komputacija prirođenih ovim metodama, no također i proučavanjem tematski vezane literature teorijsko-filozofskog, nepraktičnog karaktera kao temelja za daljnji razvoj ideje i formulacije iste u koncepte budućih umjetničkih radova. Kroz istraživanje se u isto vrijeme putem umjetnikove posjete EvoMUSART konferenciji u Sevilli želi razviti umrežavanje s drugim umjetnicima i stručnjacima s mlade i geografski raštrkane scene implementiranja komputacijske inteligencije u umjetnost.

Studio za suvremeni ples

Razvoj organizacijskih i programskih kapaciteta Studija za suvremeni ples

Studio za suvremeni ples (SSP) se tijekom 2020. godine želi posvetiti razvoju organizacijskih i programskih kapaciteta organizacije, u kontekstu produkcije novih radova, novih umjetničkih aktivnosti, kao i distribucije postojećih radova organizacije. Ovo se realizira kroz premijerne predstave (predstava radnog naslova "Plesna predstava" u koreografiji Irme Omerzo, predstava radnog naslova "Iscjelitelji" prema konceptu Jasne L. Vinovrški); distribuciju aktivnih i postojećih plesnih predstava SSP-a ("Conversation Pieces" i "Ritam Tam"); programe profesionalnih treninga i radionica za plesače; te kroz razvoj publike. Projektom se ujedno žele stvoriti profesionalniji uvjeti za umjetnički rad, stabilizirati organizacija te postaviti uvjeti za rast i razvoj organizacije. Projekt predviđa angažman stalne producentice u periodu od godine dana, ulaganje u porast vidljivosti organizacije, pojačane digitalne strategije razvoja publike putem digitalnih medija te tisak promidžbenih materijala za aktivnosti koje organizacija provodi tijekom godine.

Udruga Diston

Distune 2020.

Distune 2020. je glazbeno-umjetnički program koji se tematski nastavlja na prethodne godine, s jasnom i kvalitetnom nadogradnjom kao i vizijom. Program se odnosi na glazbenu kulturu koja obuhvaća više segmenata: klupski nastupi, edukacija, multimedijski festivali. Promocijom navedenih aktivnosti i programa prezentiraju se recentna i nova glazbena postignuća domaćih i inozemnih gostiju, koji se ističu različitošću u provedbi i inovativnošću u izričaju, izuzeti od medijskog mainstreama. Ugovaranje domaćih i inozemnih glazbenika održava se na mjesečnoj bazi u svim adekvatnim klubskim prostorima, kako bi se publika konstantno upoznavala i na određeni način odgajala s novim izdanjima i imenima te tako razvijala klupsku scenu. Glazbena edukacija provodi se kroz program Let's Talk About Music uz specijalizirane warm up slušaonice i sajmove ploča. Impulse festival je klupski boutique festival koji spaja riječke gradske lokacije s misijom promocije dobre glazbe i urbane kulture. Velvet festival je višednevno kulturno događanje koje objedinjuje glazbu, multimedijsku umjetnost i performans.

Kreativni laboratorij suvremenog kazališta

Godišnja produkcija KRILA

Festival je zamišljen kao višemjesečni program koji je usmjeren na promociju i predstavljanje nezavisne europske produkcije suvremenih kazališnih praksi i koje će svoje pilot izdanje imati u Rijeci u 2020. u sklopu programa Rijeka 2020 – EPK "Luka različitosti". U strateškom fokusu festivala jest istraživanje novih pristupa razvoja kazališne publike na način da se iskorištavaju kreativni i inovativni potencijali suvremenih kazališnih praksi. Konceptualno festival jest publikocentričan, usmjeren je na ljude, građane te ih stavlja u fokus. Produkcije koje će biti realizirane kroz festival su u sinkronicitetu sa suvremenom publikom te društvenim i tehnologijskim kontekstom. Svaka produkcija istražuje nove pristupe razvoja kazališne publike na način korištenja nekonvencionalnih kazališnih prostora; uključivanja publike u kreativni proces; uključivanja publike u samu izvedbu segmentacijom kao artikulacijom vrijednosti. One također snažno angažiraju publiku i artikuliraju probleme s kojima se suvremeno društvo suočava: osamljenost, potreba za komunikacijom, ekologija / odnos s prirodom, migracije, odnos tijela i tehnologije, ženska pitanja, nedostatak vremena i dr.

KULTURNO UMJETNIČKA  UDRUGA UZGON - SPLIT

Toward europe faza 5

Osnovna ideja projekta je da se zajedničkim radom suvremenih umjetnika i prepoznatljive dalmatinske životinje – magarca, omogući produkcija vrhunskih umjetničkih djela te da se projekt nametne kao prepoznatljiva Hrvatska i lokalna atrakcija i time spriječi izumiranje kritično ugrožene životinjske vrste. Projekt objedinjuje umjetničku, edukativnu, ekološku i socijalnu komponentu. U sklopu prvih 5 godina projekta realizirano je više izložbi, radionica, rezidencijalnih boravaka gostujućih umjetnika, filmova, publikacija i predstava na ovoj platformi, a uz nastavak rada na navedenim aktivnostima fokus djelovanja u slijedećoj fazi projekta bit će na prezentiranju do sada nastalih umjetničkih djela široj javnosti, kako u lokalnom tako i na nacionalnom nivou. Projekt se trenutno izvodi u suradnji s više lokalnih ustanova i organizacija, a jedan od ciljeva projekta je proširenje partnera i lokacija za provođenje projekta. Navedeni ciljevi se provode kroz više programskih linija, a fokus aktivnosti ovogodišnjeg programa bit će usmjeren prema distribuciji suvremenih umjetničkih djela u manje sredine te uspostavljanje stalnog i suvremenog umjetničkog programa unutar park šume Marjan.

Hrvatski institut za pokret i ples

Tjedan suvremenog plesa

Tjedan suvremenog plesa (TSP), pokrenut 1982. godine, festival je s najduljom tradicijom u Hrvatskoj. Višeslojno umrežen u međunarodne inicijative kroz programsko djelovanje bitno pridonosi razvoju suvremene plesne umjetnosti kako u Hrvatskoj tako i u regiji. Tijekom 36 sezona predstavljeno je preko 1000 međunarodno afirmiranih umjetnika/ grupa, a uz nove tendencija predstavljeni su i projekti koji su povijesno značajni za razvoj djelatnosti te se tako i hrvatska scena pozicionira unutar globalnog konteksta. Festival je razvijao i nadalje potiče razvoj interesa šire publike za ovu disciplinu osvješćujući njezinu kompleksnost. Podržano je preko 300 predstava hrvatskih autora, sustavno se poticao razvoj plesa diljem Hrvatske ulaganjem u začetke festivala u Splitu, Zadru, Rijeci, Karlovcu, Varaždinu. Festivalu je 2010. dodijeljena Povelja Predsjednika Republike Hrvatske za doprinos razvoju suvremenog plesa u RH. Godine 2017. Europska Asocijacija Festivala dodjeljuje festivalu priznanje EFFE (European Festivals for Europe) za umjetničku kvalitetu te posvećenost festivala široj društvenoj inkluzivnosti i kontinuirani utjecaj na uspostavljanje i provođenje paneuropskih vrijednosti.

One Take Film Festival

Umjetnička produkcija i distribucija programa One Take Film Festivala

One Take Film Festival promovira kreativnost i inovativnost unutar zadanog okvira jednog kadra, a otvoren je svim stavovima i profilima, bilo da dolaze iz filmskih krugova ili srodnih vizualnih umjetnosti. Projekt obuhvaća produkciju filmske manifestacije 10. OTFF koje bi obilježilo partnerstvo i umrežavanje te širenje programskog sadržaja izvan granica filmske umjetnosti koje organizacija razvija već niz godina. Kako se festival sastoji od niza programa, osim filmova u konkurenciji koji ne smiju sadržavati nikakve montažne spone, u popratnim programima i programima izvan konkurencije kroz filmske projekcije, izložbene i multimedijalne projekte, radionice, masterclassove, tribine i okrugle stolove promovira se umjetnička suradnja kroz ideju jednog kadra. Jedan od takvih programa je izložbeni koncept "Nine Minds Against Mindless" koji će objediniti devet grana umjetnosti kroz zajedničku temu i nametnuta ograničenja. Nastavit će se i s projektom umrežavanja malih festivala, ali i sa suradnjom s drugim organizacijama u kulturi sa svrhom razvijanja kvalitetnije realizacije projekata, prelaska granica među medijima te stvaranja platformi za povećanje vidljivost festivala novoj publici.

Umjetnička organizacija Ateatar

Digitalna Infrastruktura

Digitalna Infrastruktura projekt je kojim je razrađen jednogodišnji plan diseminacije umjetničkih radova Ateatra u mediju Virtualne stvarnosti (VR), jačanja prisutnosti i vidljivosti Ateatra na međunarodnom tržištu storytelling based VR iskustava, jačanja kapaciteta organizacije, otvaranja dijaloških okvira za debatu o razumijevanju naravi medija VR-a iz pozicije Virtualnosti, otvaranju distribucijskih kanala za stvaranje krajnjih korisnika te pronalazak divergiranih izvora financiranja proizvodnje umjetničkih dijela u mediju VR-a kao odgovor na nevidljivost ove umjetničke prakse kroz institucionalnu podršku u RH. Infrastruktura u nazivu sugerira stvaranje sustava i struktura koje pomažu Ateatru u komunikaciji s krajnjim korisnicima te koje pomažu rastu i razvoju organizacije, a digitalnost infrastrukture upućuje na njezin gradivni materijal.

Nevidljivi Sisak

Festival Željezara- kulturna revitalizacija

Tematizirajući industrijsko naslijeđe i bogatu kulturno-umjetničku baštinu projekt će predstaviti recentne edukativne, aktivističke i umjetničke prakse s naglaskom na modelima razvoja grada i urbane regeneracije. Sa sve naglašenijim edukativnim pristupom namjerava se dodatno intenzivirati suradnja s lokalnim stanovništvom odnosno poraditi na informiranosti gradskog stanovništva i institucija o razvoju projekta obnove skulptura odnosno cjelokupne industrijske baštine, a sa svrhom njezina konkretnijeg uvrštavanja u edukativnu kulturno-turističku ponudu grada. Program se odvija kontinuirano tijekom cijele godine, a čini ga nekoliko radionica, predavanja i diskusija te aktivnosti na društvenim mrežama – mini feljtoni i ogledi o provedenim aktivnostima, kao i standardni festivalski program.

UDRUGA za VIDLJIVOST OTOKA! LASTOVO!

LA!otokglazbe

"LA!otokglazbe" je program, tj. strategija kojoj je ideja kroz dugoročni period postati nova i specifična "kulturna iskaznica" otoka LAstova. Zamišljen je kao cjelogodišnji program kulturno umjetničkih "momenata" isključivo u okvirima glazbene umjetnosti te vezan isključivo za lastovski otočni kontekst.

"Culture Hub Croatia" Platforma za edukaciju, kreativnost i poticanje razvoja kroz kulturu

Praznine

Ovaj projekt potaknut je problematikom masovnog turizma i naizgled nemoćnom situacijom u Splitu te pitanjem treba li 40 godina od upisa na UNESCO-vu listu svjetske baštine stvarati novi centar. Projekt se odnosi primarno na reapropriaciju ne samo prostora gradske jezgre i "vlasništva" nad baštinom koja ponajprije pripada lokalnoj zajednici nego i na potencijal kreativne zajednice koja je trenutno potisnuta i nevidljiva, a sastavni je dio genetskog koda grada Splita. U veljači je izbrojeno ukupno 15 zatvorenih i uglavnom praznih prostora u samo jednoj ulici povijesne jezgre. Projektom "Praznine" želja je otvoriti prostore koji se ljeti koriste u turističke svrhe za umjetničke intervencije "van sezone", tijekom zimskog perioda. Dugoročni cilj ovog projekta je da to postane praksa. Do sada je dominantni umjetnički diskurs bio uglavnom fokusiran na kritiziranje trenutne situacije i obično se predstavljao izvan zidova Palače. "Praznine" će kritiziranje zamijeniti promišljanjem o prisvajanju i djelovanju u stvarnom vremenu i prostoru i omogućiti svima da (barem) zimi oblikuju svoj grad i općenito urbani prostor.

ARKTIK - Institut za budućnost

Godišnji program umjetničke organizacije ARKTIK

Godišnji program umjetničke organizacije ARKTIK – Institut za budućnost spoj je umjetničkog djelovanja organizacije u području eksperimentalne, suvremene umjetničke izvedbene, audiovizualne i multimedijske produkcije te želje da se u RH djeluje suradnički i da se distribuira sadržaj putem suradnji s partnerima okupljenima u aktivnostima "IF – Međunarodnog festivala postavljanja pitanja". ARKTIK u 2020. želi (nastaviti) producirati socijalno osviještene umjetničke radove, poticati i osnaživati slabo čujne glasove, komunicirati s različitim publikama, širiti publiku spremnu promišljati svijet kroz umjetnost. Svih 17 programskih aktivnosti na 7 lokacija u RH temelji se na kontinuiranoj i suradničko-multimedijskoj i audiovizualnoj izvedbenoj produkciji koja umjetnost čini inkluzivnom i pristupačnom običnom čovjeku. Koristeći suvremene tehnologije te inovativne pristupe izvedbenim i vizualnim umjetnostima, ova će umjetnost biti u svoj svojoj ozbiljnosti zanimljiva, zabavna i intrigantna, a produkcije će biti široko dokumentirane i distribuirane.

Udruga Pokretači alternativnog razvoja kulture

Godišnji program rada Udruge PARK

Godišnji program rada udruge PARK uključuje cjelogodišnju pripremu i provedbu dugogodišnjih i važnih projekata za razvoj nezavisne kulturne scene u Šibeniku i na otoku Murteru. Četiri su projekta u pitanju: dvodijelna kulturno-glazbena manifestacija Kulturaljka te glazbeni festivali Regius, Membrain i Više Rock n Rolla na Obali Mora. Projekt Kulturaljka se već devet godina održava u Šibeniku. Prvi dio prijavljenog projekta odnosi se na izložbe, tribine, edukacijska predavanja, radionice, a sve je zaokruženo velikim koncertnim finalem. Cilj projekta je aktivnije uključivanje mladih šibenskih umjetnika u društveni život grada te dobivanje prostora za kreativno izražavanje mladih. Regius je glazbeni festival koji već devet godina u Šibenik dovodi najbolje bendove iz regije na jedno mjesto, a za cilj ima poboljšanje dobrosusjedskih odnosa među mladima u regiji. Membrain već četiri godine radi na prezentaciji mladih lokalnih DJ-eva i promociji elektroničke glazbe široj publici. Festival Više Rock n Rolla na Obali Mora protekle dvije godine na otok Murter donosi kvalitetne autorske rock bendove, i tako pridonosi kvalitetnijoj ponudi glazbe u ljetnoj sezoni, gdje inače prevladava isključivo zabavna glazba.

Udruga profesionalnih plesnih umjetnika "PULS"

UPPU PULS: razvoj produkcije i distribucije mladih koreografa i plesača

PULS je udruga koja okuplja profesionalne plesače, koreografe i plesne pedagoge s ciljem afirmacije i razvoja plesne umjetnosti. Od 2018. PULS je preuzelo novo vodstvo koje Udrugu vidi kao tijelo koje treba pružiti produkcijsku podršku umjetnicima, istovremeno stvarajući osnove za bolje uvjete rada na plesnoj sceni. Namjera nije propisivati unisona mišljenja, nego kroz projekte odgovoriti na pojedinačne zahtjeve članova. Program Produkcija i distribucija sastoji se od nekoliko segmenata. Prvi projekt je produkcija novih predstava odabranih na temelju kriterija mladih koreografa i/ili plesača ili da je sam projekt društvenog i/ili umjetničkog istraživačkog karaktera. Projekt RESURS omogućuje mladim plesnim umjetnicima odlazak na rezidencijalne programe diljem Europe dok je projekt PULS GRADA istraživačko-izvedbeni projekt koji propituje pripadanje plesa kao potrebe u kulturi u trenutne modele financiranja te analizira načine nestajanja i nastajanja nekog plesnog djela. Uz navedene projekte koji se tiču produkcije i distribucije novih predstava, PULS provodi i projekt DEBATE ZA PLESNE ELABORATE u sklopu kojega se organiziraju tribine i/ili radionice na temu važnih pitanja plesne scene.

Triko Cirkus Teatar

TRIKO U 2020

TRIKO u 2020. nastavlja provoditi programe u kojima se sustavno bavi razvojem, istraživanjem, produkcijom i promocijom novog cirkusa kao multidisciplinarne te vaninstitucionalne izvođačke umjetničke prakse. Uz popularizaciju same forme kojoj je cilj proširiti opseg publike, jednako ih i educirati kroz nizove radionica i programa za sve generacije i pružiti im tako umjetničke doživljaje producirajući i izvodeći predstave, Triko i u ovoj godini nastavlja raditi na produbljivanju i usavršavanju cirkusko-scenskih perspektiva kod postojećih korisnika. Program donosi nove majstorske radionice klaunskih tehnika namijenjenih profesionalnim izvođačima u okviru Klaunske Platforme, te će se organizirati prvi internacionalni festival klaunskog kazališta u Hrvatskoj kao kruna međunarodne suradnje s klaunskim europskim centrima. Svi programi organizacije inspirirani su "cirkuskom svijesti" koja u sebi nosi ideju nomadizma, drugosti, nedeklarativnog (posrednog) aktivizma, izvrtanja perspektive, ispitivanja granica tijela, poigravanja s fizičkim silama, pitanja maske i s tim identiteta, problematiziranje "četvrtog zida", tj. moduse i mogućnosti komunikacije između pojedinca i društva.

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Osijek

Godišnji izložbeni program Galerije Kazamat za 2020. godinu

Galerija Kazamat djeluje od 2003. godine te je u svojih šesnaest godina postojanja ugostila preko stotinu izložbi, performansa i umjetničkih manifestacija. Godišnji program galerije Kazamat odnosi se na cjelokupnu godišnju izložbenu djelatnost galerije koju je na osnovu prijava na javni natječaj za izlaganje u 2020. odredio Umjetnički savjet galerije. U sklopu godišnjeg programa galerije za 2020. predložene su sljedeće izložbe: Ivana Škvorčević, Marko Jović – "Bure baruta IX"; Dalibor Martinis – "Kazamatski data recovery"; Kata Mijatović – "Anima, animalis"; Antonio Grgić – "Et in Arcadia ego: kartografija vođenja ljubavi na spomenicima NOB-a"; Leo Vukelić – "To build weapon you need support"; Sara Sonas, Santos Ocasio, Cui Qin – "Nostalgia – nevrijeme vremena"; Ivan Midžić – "EkoTehnologija – Posveta Kargo kultovima"; Yun Woo Chui (kustosica Marija Lopac) – Other side project VI: "Different dimension"; Mario Kolarić – "Svjetlo svjetlu"; Lana Stojičević – "Inventura"; Godišnja izložba članova HDLU-a Osijek. Umjetnički savjet odabrao je one umjetničke projekte koji koriste potencijale umjetničkog medija na promišljen i upečatljiv način.

Binokular teatar

Produkcija i distribucija projekata Binocular Teatra

Binocular Teatar producira i distribuira programe koji se odlikuju visokim stupnjem kritičnosti i refleksivnosti, otklonom od dominantnih koncepcija i angažiranošću. U 2020. godini, uz distribuciju postojećih predstava, u planu je produkcija i distribucija Njemačke crne komedije "Gospodin Kolpert" koja oslikava posljedice posvemašnje amerikanizacije na europsku kulturu. Ova komedija bila je u temelju jedne od najvećih europskih suvremenih kazališnih scena, onoj Berlinske The Schaubühne am Lehniner Platz (Theatre on Lehniner Square). Ona spaja stilove Tarantina i Ayckbourna te kao takva duhovito portretira posljedice kapitalizma na čovjeka.

Plesna udruga "Tiramola"

Jačanje produkcijskih i distribucijskih kapaciteta plesne udruge "Tiramola"

Program plesne udruge "Tiramola" donosi otklon u odnosu na dominantne umjetničke koncepcije i discipline u lokalnom kontekstu te utječe na razvoj slabije razvijenih praksi suvremenog plesa i pokreta u Splitu. Također osnažuje regionalnu zastupljenost suvremene plesne umjetnosti te pridonosi decentralizaciji iste. Fokus se stavlja na kvalitetnu produkciju cjelogodišnjih plesno-kazališnih projekata, distribuciju, edukaciju, umjetnička istraživanja i kolaboraciju s drugim dionicima izvedbene scene u Hrvatskoj. Navedeno se provodi kroz redovne treninge suvremenog plesa i edukativnu platformu "Merge in motion" koja je namijenjena educiranju plesača, plesnih pedagoga, koreografa, performera, glumaca i ostalih umjetnika te zainteresiranih pojedinaca bez obzira na prethodno plesno iskustvo za usavršavanje i učenje na polju suvremenog plesa i pokreta kroz radionice koje vode hrvatski i inozemni umjetnici. U dvije godine postojanja organizacije producirane su dvije uspješne cjelovečernje plesne predstave "Vaše vrijeme je isteklo" i "Crveno kao zeleno" te će se iste i distribuirati. U 2020. producirat će se nova cjelovečernja predstava i provesti dva istraživačka rada te organizirati radionica vertikalnog plesa.

"Kazališna radionica Malik" Rijeka

Kazalište - mjesto metafizičke pobune mlađih naraštaja

Afirmiranjem ideje kazališta kao mjesta metafizičke pobune najmlađih naraštaja stvara se otklon od dominantnih koncepcija specifičnim pozicioniranjem u odnosu na vladajuće koncepcije paradigme te postavljajući u izvođačko, performativno i glumačko žarište najmlađe generacije, kojima ono postaje mjesto metafizičkog bunta, kritičkog preispitivanja i prikazivanja svojih unutarnjih nedoumica i kriza, ali i svih devijacija društva koje ih okružuje. Pozivajući profesionalce kazališne umjetnosti različitih senzibiliteta zajednički se stvara postdramska predstava Djeca luke, inspirirana pjesmama iz knjige Z. Žmirića kojom će se reanimirati i ponovno angažirati prepoznatljivi identitet grada Rijeke kao grada mladenačke energije i bunta iskazane putem rock i punk glazbe u njenom razvoju poslije 2. svjetskog rata, uočavanjem različitosti i sličnosti s današnjim vladajućim društvenim sistemom i etičkim, ideološkim političkim, društvenim, umjetničkim i kulturnim razmišljanjem i djelovanjima o tranzicijskim vrijednostima današnjeg društva. Repriziranje i gostovanje predstave Začarani sin i Antigona postavlja se pitanje opsesivne majčinske ljubavi i bijega u magično te opravdane simboličke smrti zbog promjena u društvu.

KULTURNO-UMJETNIČKA UDRUGA ROMB

Nema labavo

Kroz projekt "Nema labavo" provodit će se sljedeće projektne linije: edukacije, izložbe, audio vizualni program, parlaonica, oslikavanje i mapiranje. Umjetnička djela postižu basnoslovne svote, nalaze svoje mjesto u galerijama i muzejima, restauriraju se i zaštićuju, dok se rad street art umjetnika prefarba. Djelo Blek le Rata "Madonna s djetetom" zaštićeno je nakon što je bilo više od dva desetljeća prekriveno plakatima. Banksy je najpoznatiji nepoznati umjetnik, njegova djela krase zidove mnogih sakupljača umjetnina, a proveden je i referendum o njima. Pionir Harald Naegeli je priznat u Švicarskoj, njegovo djelo Undine je zaštićeno, no i zašarano. Iako se ovaj vid umjetnosti doživljava kao popularan i priznat, on je i dalje marginaliziran. Zbog bitnih elemenata kao što je ilegalnost i angažiranost smatra se vandalizmom i uništavanjem javnog i privatnog vlasništva, a u trenutku legalnosti zbog dužeg vremena stvaranja doživljava se kao puka estetika prostora, zanemarujući pri tom tehniku i stil umjetnika te njegov izražaj. Kroz projekt će se pokušati stvoriti novu umjetničku vrijednost, propitati odnose među dionicima, izvući street art s periferije u centar te mapirati djela u domaćem kontekstu.

Lauba

Program Laube 2020

Lauba – kuća za ljude i umjetnost otvorena je 2011. godine s ciljem produkcije i prezentacije suvremenih, urbanih i kulturnih sadržaja s naglaskom na promicanje rada mlađe generacije suvremenih hrvatskih umjetnika. Zahvaljujući programskim aktivnostima Laube Zagreb je u gradskoj četvrti Črnomerec dobio kulturni prostor po uzoru na zapadnoeuropske metropole koji je pridonio kulturnim sadržajima u tom dijelu grada i omogućio decentralizaciju kulturne ponude. Izlazeći iz okvira uobičajenog djelovanja komercijalnih galerija, a nemajući status muzejske institucije, Lauba se formirala kao mjesto okupljanja i interakcije različitih profila publike sa zajedničkim interesom za suvremenu umjetničku produkciju. Kontinuirani izložbeni program praćen je raznovrsnom ponudom interpretacijskih sadržaja (razgovori s umjetnicima, vodstva, radionice) kojima je cilj na nekoliko razina kontekstualizirati i interpretirati suvremeno likovno stvaralaštvo i tako ga približiti publici različitih znanja i interesa.

Kazališna družina Boom! teatar

Boom Boom! teatra

Boom! teatar od osnutka je fokusiran na mlade, visokoobrazovane kreativce iz širokog spektra umjetničkih preferencija. Projekti Boom! teatra rastvaraju područje angažiranijeg i inovativnijeg pogleda na kulturu. Kroz ostvarene suradnje s turističkim, gospodarskim, znanstvenim i drugim kulturnim ustanovama i organizacijama te tuzemnim i inozemnim gostovanjima razvijena je široka mreža partnera i suradnika determinirajući kulturu kao poligon susreta najrazličitijih društava i pojedinaca. Boom Boom! teatra plan je razvoja koji se odnosi na produkciju i distribuciju. U fokusu produkcije istraživački je komorno-kazališni projekt "Poigravanje umom" te glazbeno-scenski projekt "Glazbello". Distribucija omogućuje razvoj postojećih projekata kroz razvijanje mreže partera na nacionalnoj i međunarodnoj razini te nastavak razvoja publike kroz projekt "Boom kulture na otoku". Drugačije čitanje Antuna Šoljana – "Po domaću", korištenje holograma kroz znanstveno-kazališni projekt u suradnji sa Zvjezdarnicom Zagreb te humanitarna izvedba u suradnji s Global Shapers Community Zagreb (World Economic Forum) samo su neki od detalja koji ukazuju na drugačije promišljanje kulture 21. stoljeća.

KREATIVNA DE KULTURA

Kreativna de Kultura - O identitetu

Projekt radnog naziva "O identitetu" uključuje produkciju i distribuciju kazališne predstave u režiji Arije Rizvić, izvedbi Amara Bukvića i dramaturgiji Mirne Rustemović. Riječ je o suvremenoj monodrami koja koristi performativno dokumentarističku formu kako bi propitala koncept identiteta u suvremenom društvu, a to čini kroz primjer bošnjačke manjine u Hrvatskoj danas. Problematika migracije, radikalizma i prihvaćanja multikulturalizma u predstavi prikazuje se kroz osobne priče što pitanje pronalaženja identiteta u suvremenom društvu čini univerzalnim i bliskim svakom pojedincu. Predstava će biti ostvarena u nezavisnoj produkciji, a autorski tim čine Arija Rizvić i Mirna Rustemović, mlade autorice obrazovane na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu te renomirani kazališni glumac Amar Bukvić. Projekt je osmišljen u suradnji s udrugom Kreativna de Kultura.

Kulturni klub

Europa u kinu

Temeljem dugogodišnjeg iskustva u selektiranju i prikazivanju europskih filmova, razgovora s gledateljima te razgovora sa studentima, udruga Kulturni klub, koja je organizirala sva izdanja Dana europskog filma u Europskom tjednu i sva izdanja Revije europskog filma, program art-kina Grič (2012. – 2018.), a vodi i redoviti program Art-kina Metropolis MSU, pokrenula je 2019. godine program Europa u kinu. Projekt pridonosi ostvarivanju informiranja i komunikacije s građanima o ključnim problema današnjice i budućnosti Europe na moderan i pristupačan način, putem projekcija posebno odabranih uvodnih kratkih, angažiranih europskih filmova za sve gledatelje te diskusija sa studentima u kinu nakon posebno organiziranih projekcija selektiranih europskih angažiranih dugometražnih igranih i dokumentarnih filmova. Ključni je cilj programa upoznavanje opće kino publike europskih filmova te studenata s ključnim izazovima europske današnjice u područjima novih tehnologija, klimatskih promjena, migracija, sigurnosti, populacijskih i gospodarskih kretanja i jačanja populističke retorike te dobivanje povratnih informacija o njihovim stavovima, strahovima i željama o tim pitanjima.

Lutkarska organizacija koju fakat trebamo

LOFT-ova inicijativa za razvoj kreativnih kompetencija, inovativne umjetnosti i kritičkog razmišljanja

LOFT-ova inicijativa za razvoj kreativnih kompetencija, inovativne umjetnosti i kritičkog razmišljanja označava novu fazu poslovanja organizacije s jasno postavljenim ciljem jačanja produkcijskih, organizacijskih i logističkih kapaciteta, vidljivosti i distribucije umjetničkog rada kroz razvoj ljudskih resursa te ulaganje u digitalnu prezentaciju, marketing i prodaju usluga i sadržaja. U prvom planu inicijative nalazi se promocija i plasman lutkarstva kao umjetnosti jednakovrijedne ostalim umjetnostima zastupljenima u suvremenom kazalištu – poput plesa, pokreta i multimedije, pri čemu se želi ukazati na svježu i inovativnu scensku inteligenciju koju ova, u profesionalnoj zajednici marginalizirana, umjetnost njeguje. Posebnu pažnju želi se posvetiti razvoju nove poslovne strategije ravnopravne i efikasne podjele rada. Pametna preraspodjela rada svih suradnika velikim bi dijelom rasteretila kreativne kapacitete organizacije, a to se u ovoj fazi razvoja organizacije kani provesti zapošljavanjem osobe na mjesto producenta te pokrivanjem troškova režija i PR usluge.

Organizacija mladih glazbenika

Koncertna sezona

Koncertna sezona je program u organizaciji članova udruge koju čine studenti i učenici srednjih škola. Članovi udruge, osim u samoj izvedbi, sudjeluju i u cijelom organizacijskom procesu te javnom plasiranju projekata u obliku izrade programskih knjižica, plakata, promotivnih materijala i PR usluga. Program koncertne sezone obuhvaća četiri projekta od kojih svaki ima specifični cilj napretka pojedinih aspekata umjetničke djelatnosti. Tako se projektom "Hollywood music" izvode suvremene adaptacije glazbe filmske tematike; "Glazbenim vremeplovom" interaktivnim putem razvijamo koncertne navike najmlađih članova zajednice; Makarska festival obuhvaća šire područje umjetničke profesije (simpoziji, koncerti, seminari, istraživanja, likovne izložbe), dok ciklus "Mladenački interludij" omogućuje nastup pred kolegama čime se simuliraju stresni uvjeti kao što je polaganje audicije za profesionalni orkestar. Program obuhvaća širok spektar mogućnosti napretka u mnoštvu glazbenih stilova što je od iznimne važnosti u karijeri profesionalnog glazbenika.

Teatar Don Hihot

Tko čita, ne skita

Projekt "Tko čita, ne skita" je interaktivno predstavljanje književnog susreta na kazališni način. U sklopu gostovanja po školama i knjižnicama, gostovat će po jedan književnik i jedan glumac koji će interpretirati književno djelo. Kazališni dio će biti obogaćen i scenografijom i kostimografijom da bi se što bolje dočarao svijet koji se u knjizi opisuje. Osnovni cilj je poticanje čitanja i funkcionalne pismenosti upoznavanjem živih pisaca i njihovih djela te ohrabrivanjem djece da se i sama okušaju u pismenom izražavanju. Osim toga, djecu se potiče da promišljaju o temama s kojima se još nisu sreli, kao i da traže moguća rješenja problema koji ih muče u drukčijem pristupu tom problemu, čime se potiče dječja kreativnost i kritičko promišljanje.

Udruga za promicanje kulture automobila i dizajna Scuderia Zagreb

Zagreb Design Week

Zagreb Design Week najveći je hrvatski festival dizajna. Pokrenut 2014. u posljednjem izdanju privukao je više od 25.000 posjetitelja. Festival se održava jednom godišnje na više desetaka lokacija diljem Zagreba. Središnja lokacija je Tehnički muzej Nikola Tesla, Hala V. Festival objedinjuje najveće izložbe dizajna, izložbe fakulteta i škola vezanih za dizajn, konferencije, predavanja, radionice, panele, prezentacije te portfolio rewiews za mlade profesionalce i studente. Orijentiran je na najširu publiku, a izborom sadržaja i formata nudi aktivnosti za sve dobne skupine i sve razine profesionalnog interesa. Svake godine u programu sudjeluje sve više stranih izlagača i predavača, a festival publici redovito prezentira i dovodi nove tendencije i teme u dizajnu. Svake godine festivalska tema određuje fokus zanimanja i izbor sadržaja određenog izdanja. Preuređena Hala V i ZGDW Dizajn park zajedno na više od 4.000 m2 ugošćuju brojne instalacije i prostorne intervencije te stavljaju ovaj prostor u funkciju, primjenjujući pri tome načela korištenja dizajna za afirmaciju prostora i oživljavanje zajednice.

umjetnička organizacija RIKŠAFILM

SMJER OSI SPINA

Namjerno izazvanim sukobom eksperimentalne audiovizualne umjetnosti i eksperimentalnog plesnog izričaja stvara se multimedijalna plesna predstava, a istraživanjem povijesti domaće umjetničke avangarde s fokusom na plesnu predstavu "Opera serija" Milane Broš postavlja se pitanje: Što je to umjetnički eksperiment?

Umjetnička organizacija "Tragači"

Unapređenje produkcije i distribucije predstava Tragača

Kazališna družina Tragači kroz istraživački i dugotrajni kazališni proces, koristeći suvremene i inovativne kazališne prakse, stvara predstave urbanog karaktera s naglaskom na glumačkoj kreaciji i priči. Godišnji program za 2020.g. obuhvaća produkciju nove predstave radnog naslova "Sreća", u sklopu koje će Tragači ojačati aktivnosti razvoja publike, distribuciju repertoarnih predstava u Zagrebu i na području Republike Hrvatske, te razvoj programa distribucije kazališnih predstava u inozemstvu i programa kazališnih radionica koji će se početi provoditi najkasnije 2021. godine. Realizacijom predloženog projekta Tragači će stvoriti stabilnije uvjete za cjelogodišnju provedbu aktivnosti kroz jačanje ljudskih kapaciteta, ojačat će svoje organizacijske kapacitete za produkciju i distribuciju predstava kroz izradu detaljne poslovne dokumentacije (poslovni planovi produkcije i distribucije predstava, strateški plan za naredno trogodišnje razdoblje), zatim kvalitetno i sustavno pripremiti programe planirane za provedbu tijekom 2021.godine te uključiti u rad nove metode razvoja publike.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type