Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

PP1a2

25 FPS, Udruga za audio-vizualna istraživanja

Produkcija, distribucija i afirmacija programa Udruge 25 FPS

Projekt razvija i vrednuje nekomercijalne kulturne sadržaje inovativnog umjetničkog izraza, oblikuje nove produkcijsko-organizacijske modele u kulturi te promiče podzastupljene audiovizualne umjetničke i medijske forme (suvremeni, eksperimentalni, inovativni i kratki film te njihove medijske hibride i ekstenzije). Projekt se realizira kroz sljedeće kontinuirane aktivnosti: produkcija godišnje međunarodne filmske manifestacije "Festivala 25 FPS"; istraživanje u novomedijskoj i filmskoj kulturi kroz projekt "Kratke baze"; izdavaštvo; te distribucija i afirmacija kratkometražnog filma. U nacionalnom i internacionalnom okružju projektom se omogućuje istraživačka, produkcijska, prikazivačka i diseminacijska platforma sadržajima koje Udruga kao dionik u audiovizualnom sektoru promovira kao umjetnička djela i dobra s kulturnom, a ne isključivo ekonomskom vrijednošću, a čemu streme trendovi europskih audiovizualnih politika koje film sužavaju na komercijalni aspekt. Jedinstvenost projekta je profiliranost i specijaliziranost u oblikovanju i promoviranju eksperimentalne i inovativne suvremene umjetnosti, čime se osigurava različitost u sve uniformiranijem europskom audiovizualnom okružju.

Drugo more

Pogled u svijet

Pogled u svijet objedinjuje većinu aktivnosti koje provodi Drugo more. Radi se o festivalima Moje, tvoje, naše i Zoom. Moje, tvoje, naše se sljedeće godine bavi temom Jadrana o kojem u Hrvatskoj izravno ovisi život milijun ljudi (prema procjeni Svjetske banke). Tematizirat će se pitanja gospodarskog razvoja, turizma, prometne povezanosti, zanimanja i dr. Festival Zoom sljedeće je godine osmišljen u suradnji sa Silvijom Stipanov koja će predstaviti svoju viziju autorskog kazališta. Niz samostalnih izložbi (Galerija DM) i diskurzivnih i edukativnih programa (Refleks) tematizira različite odnose kulture, tehnologije i društva. U okviru projekta Žiroskop nastavit će se raditi na zagovaranju civilno-javnog partnerstva u upravljanju prostorima Filodrammatice i Palacha te stvaranju stabilnog dugoročnog okvira za djelovanje organizacija s nezavisne scene. Najveći izazov predstavlja program Europske prijestolnice kulture Dopolavoro koji se provodi u suradnji s više partnera, ali je udruga uključena u sve aspekte konceptualizacije, produkcije i promocije. U programu sudjeluje više od 200 umjetnika i drugih suradnika, a velik dio programa temelji se na novim tehnologijama što je uvijek izazov.

KONTEJNER | biro suvremene umjetničke prakse

Device_art 7.021

Međunarodni istraživački i komparativni projekt Device_art od 2004. godine bavi se umjetnošću tehnoloških naprava i robotikom u suvremenoj umjetnosti. Projekt potiče hrvatske umjetnike na istraživačko i produkcijsko bavljenje tehnologijom te kritičko promišljanje naprave kao medija. Kroz nove produkcije, izložbe, performanse, edukativne i diskurzivne programe i publikaciju projekt razvija, komunicira, kontekstualizira i interpretira lokalnu novomedijsku scenu u međunarodnim okvirima i u odnosu na svjetska zbivanja. U novom ciklusu (2018. – 2020.) intenzivira se rad s hrvatskim umjetnicima kroz povećanje produkcijskih resursa, ulaganje u edukaciju i jačanje međunarodne vidljivosti. Nakon razmjene s regijom (2004.), Kalifornijom (2006.), Japanom (2009./2010.), Češkom (2012./2013.) i Kanadom (2015./2016.) te internacionalnog izdanja (2018./2019.), u 2020. priprema se novi projektni ciklus usmjeren na fenomen internacionalizacije "device art" pokreta i poziciju Hrvatske na toj novoj umjetničkoj mapi. Poseban je fokus pritom stavljen na distribuciju radova hrvatskih autora produciranih do kraja 2019. i na prezentaciju projekta na renomiranim izložbama i kulturnim manifestacijama u Hrvatskoj i inozemstvu.

UDRUGA RESTART

Restartov program produkcije i distribucije

Program uključuje produkciju audiovizualnih djela autora, umjetnička istraživanja, promociju i razvoj nezavisne distribucije, razvoj suradnji i publike te organizacijsko osnaživanje i razvoj. Program produkcije u narednoj godini producira dugometražne dokumentarne filmove: "Fiume o’morte!" I. Bezinovića, "Manja" A.Z. Stolice, "Snajka traži sreću" T. Vidović, "Leopoldina" S. Mikelić, "Muzej revolucije" S. Keče i "Bubby sanja zeleno" R. Paukovića. Program Restart Laboratorija producira tri kratkometražna dokumentarna filma. Dokukino nastavlja svoj program u prostoru KIC-a, a program Masterclass kroz cjelogodišnja gostovanja stranih profesionalaca i autora nastavlja popularizaciju dokumentarne forme. Program distribucije "Label" nastavlja s razvojem inovativnih modela promocije i distribucije nezavisnih filmova domaćih autora u regiji i šire. Kontinuiranim djelovanjem, potičući istraživački pristup, probijajući i nanovo ispitujući granice dokumentarnog filma, njegujući hibridne forme bilo u produkciji, distribuciji ili promociji želi se doprinijeti razvoju publike, popularizirati dokumentarne filmske forme i aktivno utjecati na pozicioniranje nezavisnog audiovizualnog stvaralaštva na domaćoj i međunarodnoj kulturnoj sceni.

Udruga za razvoj audio vizualne umjetnosti Metamedij

Metamedia Lab 2020

Projekt Metamedia Lab usmjeren je na produkciju radova suvremenih intermedijalnih i interdisciplinarnih umjetničkih praksi koje se referiraju na različite fenomene suvremenog društva, naglašavajući pritom važnost suvremene umjetnosti i njezinog kritičkog odnosa naspram trenutne društvene i kulturne stvarnosti. Cjelogodišnje programske aktivnosti Metamedia Lab-a temelje se na integraciji umjetnosti, suvremenih tehnologija i znanosti inovativnim metodama eksperimentiranja, su-istraživanja i koautorske produkcije te zajedničke prezentacije i distribucije radova. Metamedia Lab spaja komplementarne perspektive, afinitete, znanja i vještine, otvarajući dijalog između različitih područja (umjetnosti, dizajna, znanosti itd.) te omogućuje razmjenu iskustava i nadogradnju znanja. Kroz sve aktivnosti u projektu potiče se su-istraživanje, su-kreacija i zajednička prezentacija. To su ključne vrijednosti projekta i zbog toga je jedinstven i značajan jer korisnike stavlja u jednu novu poziciju, ne samo kao konzumenta nego i kao su-istraživača te su-kreatora. Krovna tema Metamedia Lab 2020. su odnosi – veza između dvaju ili više predmeta ili bića, odnosno utjecaj jednog predmeta ili bića na drugo.

Udruga za promicanje književnosti i kulture Skribonauti

Izvana/Iznutra

Vođeni idejom da umjetničko djelo može biti polje susreta različitih društvenih skupina, osmišljen je program Izvana/Iznutra. Osnovna ideja programa je kolaborativna: riječ je o zajedničkom kreativnom radu marginaliziranih skupina i umjetnika s ciljem istraživanja mogućnosti umjetničke suradnje onih koji su izvana (isključeni iz umjetničke produkcije), a opet unutra (dio društva), s onima koji su unutra (uključeni u umjetničke tokove), a opet izvana (na slobodi). U ovom radu istražuju se dva pitanja: koliko rad s marginaliziranim skupinama i prilagodba ograničenjima institucija mogu potaknuti umjetnike na iznalaženje novih umjetničkih formi te koliko artikulacija životnih priča koje odstupaju od uobičajenog građanskog iskustva može doprinijeti propitivanju društvenih paradigmi i funkcija umjetničkog rada. Program se sastoji od kulturnih programa (kina, radija i književnog kluba), kreativnih radionica (stripa, kreativnog pisanja i radija) u dvije kaznionice i jednom zatvoru te promotivnih aktivnosti (multimedijalni festival, digitalizacija radova i medijska kampanja) namijenjenih promociji programa unutar institucija te uspostavljanju kontakta i dijaloga sa širom javnosti.FANTASTIČNO DOBRA

INSTITUCIJA - FADE IN

Fantastično dobri dokumentarci

Program "Fantastično dobri dokumentarci" usmjeren je na razvoj, produkciju i distribuciju audiovizualnog sadržaja čiji je osnovni cilj poticanje kritičkog mišljenja i razvijanje kreativnog sektora. Programom se nastoji osnažiti razvoj AV djela, posebice dokumentarnog filma te njegovog utjecaja u društvenom i kulturnom prostoru postavljajući ga kao bitan faktor propitivanja društveno relevantnih i aktualnih tema koje odmiču od dominantnih politika. Predloženi umjetnički projekti objedinjeni pod programom "Fantastično dobri dokumentarci" pojavljuju se u formi angažiranog, kreativnog, hibridnog, eksperimentalnog i istraživačkog dokumentarnog filma i videa. Organizacija zagovara razvoj demokratskog društva, potiče dijalog te ekološki i ekonomski razvoj zajednice. Navedeni program za cilj ima stvaranje stabilnih uvjeta i produkcijske podrške za razvoj novih ideja mladih neafirmiranih, ali i već afirmiranih autora koji se bave manje razvijenim, nekomercijalnim umjetničkim praksama te distribuciju njihovih radova na nacionalnom i internacionalnom nivou.

Kinoklub Zagreb

Amaterska filmska produkcija i distribucija radova Kinokluba Zagreb

Poticanjem amaterske filmske produkcije i distribucije Kinokluba Zagreb želi se pripadnicima lokalne kulturno-umjetničke i šire zajednice omogućiti lak pristup edukaciji i produkcijskim alatima potrebnima za kreativno izražavanje u filmskom mediju. Kroz cjeloviti program poticanja filmske proizvodnje – od početničkih filmskih škola namijenjenih svima do naprednih kreativnih radionica usmjerenih na već etablirane autore, od filmskih projekcija namijenjenih umrežavanju filmskih amatera do dubinskih analiza filma i predavanja profesionalaca, od besplatne posudbe filmske opreme do individualnog savjetovanja – želi se osvijestiti nužnost demokratičnosti amaterskog pristupa radu koji jedini dopušta potpunu autorsku slobodu te se u suradnji s organizacijama i izvan filmsko-umjetničkog područja nastoji potaknuti inovativnost i kreativnost korisnika i šire publike, podižući pritom kvalitetu proizvoda.

UDRUGA BACAČI SJENKI

Ipak se vrti i nije ploča

Na tragu glavne osnove djelovanja BS – produkcijska, stvaralačka i distribucijska učinkovitost, predložena je provedba programa "Ipak se vrti i nije ploča" čije su 4 glavne smjernice komplementarne s dosadašnjim djelovanjem organizacije. Prva smjernica djelovanja programa odnosi se na obrazovno produkcijske projekte putem kojih se provode kritičko-refleksivni te inovativno-istraživački obrazovno-odgojni programi opismenjavanja djece, mladih, odraslih te stručnjaka. Urbano-istraživački projekti čine drugu smjernicu provedbe programa te se bave baštinom i nasljeđem kroz suradnju s lokalnim zajednicama i interdisciplinarnim stručnjacima u pojedinom gradu, izabranom lokalitetu ili zgradi. Treća smjernica provedbe uključuje participativne, multimedijalne i izvedbene projekte koji inovativno i angažirano nakon kritičke analize odabranog problema društva ili društvene skupine te dubinske refleksije o mogućim rješenjima transparentno izlažu i proces rada kroz sudioničko izvedbeno djelo. Posljednja smjernica odnosi se na projektnu, istraživačku, predstavljačku i razvojnu suradnja te razmjenu sektorskih, profesionalnih i resursnih znanja. Sve smjernice provode se u RH i međunarodno.

Montažstroj

Stabilizacija udruge u novim strateškim izazovima

Montažstroj će se u 2020. godini nastaviti baviti društveno relevantnim temama: prekarnim radom, nesigurnosti, otuđenosti i neizbježnim ciklusima kriza koje divlji kapitalizam donosi u živote radnika u projektu "Radnička cesta" kroz adaptaciju crno-humorne drame "Gagarinov put" škotskog autora Gregorya Burkea i njenu preciznu lokalizaciju na primjeru transformacije Radničke ceste iz simbola industrijskog u simbol servisnog, financijskog centra Zagreba; otuđenošću i radikalizacijom mladih kroz reprize predstave "Mladež bez boga" u Zagrebačkom kazalištu mladih i u inozemstvu; zatim propitivanjem posljedica neoliberalne politike na zdravstveni sustav kroz završni rad na interdisciplinarnom projektu "Nedovršeno"; fenomenom usamljenosti koja se širi poput epidemije i postaje ozbiljna prijetnja visoko razvijenim zapadnim ekonomijama kroz umjetničko istraživanje "Ministarstvo usamljenosti". Projekt se usredotočuje na pitanje treba li Hrvatskoj sustavna javna politika koja bi jasno artikulirala i izradila strategiju rješavanja problema usamljenosti i može li interdisciplinarni umjetnički projekt postati začetak takvog pristupa, odnosno bavljenja "usamljenima".

Festival mediteranskog filma Split

Kino Mediteran

Projekt Kino Mediteran pokrenut je 2012. godine s ciljem revitalizacije kina u manjim mjestima diljem Dalmacije. Kroz 7 godina Kino Mediteran se od početnih trodnevnih gostovanja u 10 gradova razvio u cjelogodišnji projekt koji se trenutno odvija u 30 gradova. Uspješno smo zadnje četiri godine, kroz investicijske potpore Ministarstva kulture, tehnički opremili čak 11 gradova koji rade cijele godine: Bol, Supetar, Hvar, Jelsu, Komižu, Lastovo, Mljet, Imotski, Ploče, Podgoru i Ljetno kino Bačvice u Splitu. Preostale gradove obilazimo kroz cijelu godinu kao putujuće kino, a filmske programe organiziramo kroz dvodnevna i trodnevna gostovanja te tako stvaramo kontinuitet programskih aktivnosti i ostvarujemo cilj zbog kojeg je Kino Mediteran i pokrenut - oživljavanje cjelogodišnjeg kino programa na otocima, obali i u Zagori nakon više od 15 godina nepostojanja kinoprikazivačke aktivnosti. Dodatna vrijednost projekta je u našem fokusu na nezavisne filmove europske i svjetske produkcije te tako razvijamo publiku i senzibiliziramo lokalno stanovništvo o važnosti filma kao kulturnog proizvoda. U 2018. godini prikazali smo 126 filmova kroz 702 projekcije koje je posjetilo 48.628 gledatelja.

Udruga za kulturu i sport "Pozitivna sila"

Suvremeni cirkuski kolektiv ROOM 100

Projekt "Suvremeni cirkuski kolektiv ROOM 100" projekt je produkcijskog, distribucijskog, prezentacijskog i organizacijskog osnaživanja kolektiva, razvoja međunarodne suradnje i razvoja publike u sektoru umjetnosti suvremenog cirkusa. Projekt se realizira kroz produkciju i distribuciju angažiranih predstava suvremenog cirkusa, performansa i ostalih umjetničkih radova kolektiva, kroz rezidencijski, prezentacijski i edukacijski program HALE 100, organizaciju festivala suvremenog cirkusa "Festival neobičnih obitelji", program filmskih projekcija Kina Cirkus i program eksperimentalnih izvedbi ZVUKa 100, produkciju izložbe "Muzej relikvija Festivala novog cirkusa" i publikacije "Prvih 10" te provedbom partnerskih projekata financiranih sredstvima Kreativne Europe – Circostrada PLaTFoRm i Circostrada Network.

Slobodne veze, udruga za suvremene umjetničke prakse

Motel Trogir 2020.

MOTEL TROGIR od svog začetka funkcionira kao projekt i građanska kampanja usredotočena na društvenu valorizaciju i formalnu zaštitu arhitektonske ostavštine kasnog modernizma u Hrvatskoj, graditeljske baštine kojoj još uvijek nije posvećena sustavnija institucionalna pažnja, s posebnim naglaskom na zaštitu jadranskih motela arhitekata Ivana Vitića te arhitektonskih i urbanističkih vrijednosti srednjodalmatinskog modernizma. Strategijom prikupljanja stručne potpore, javnim informiranjem putem medija i društvenih mreža te partnerstvom s lokalnim udrugama koje se bave baštinskim aktivizmom, MOTEL TROGIR nastoji na preusmjeravanju javnog diskursa prema konstruktivnim idejama za očuvanje nasljeđa modernizma te artikulaciji društveno odgovorne pozicije nasuprot privatizaciji i devastaciji. Projekt je razvio specifičnu metodologiju koju se može opisati kao spoj građanskog aktivizma te znanstvenog, publicističkog, kustoskog i edukativnog rada. Uz javne tribine i predavanja, kontinuirano se organiziraju umjetnička događanja međunarodnog karaktera, stručno vođene šetnje te izložbeni projekti koji širu javnost senzibiliziraju za modernu arhitektonsku baštinu jadranske regije i šire.

Umjetnička organizacija Histeria Nova

Biennale Novog pokreta

Suvremena plesna umjetnost je osjetljiva znanost o Čovjeku i pokretu. Biennale Novog pokreta je razvojni projekt autorice Marije Šćekić koji istražuje esencijalnu (prirodnu) potrebu Čovjeka da se pokreće, stvara, istražuje, doprinosi i proizvodi nove ideje kako bi zadovoljio svoju elementarnu, prirodnu potrebu za duhovnim samoočuvanjem. Projekt spaja naizgled nespojive pravce ljudskog djelovanja u jedinstven program u cilju promocije Čovjeka i njegove prirode, temeljnih ljudskih vrijednosti, znanstveno-umjetničkih i tehnoloških dostignuća te zaštiti kulturno-prirodne baštine Republike Hrvatske. Svrha projekta je da okupi vrhunske stručnjake iz područja plesne umjetnosti (suvremene, vertikalne i borilačke), astronomije, speleologije, podvodne biologije, medicine, glazbe (mikrotonalne i elektroakustike), filma i fotografije i to prvenstveno stručnjake iz naše zemlje. Takav bi tim ljudi u uskoj suradnji s inozemnim umjetnicima i stalnim stručnim suradnicima Histeria Nove rezultirao javnim izvođenjem programskih jedinica u 2020. godini, a u cilju početka Biennala Novog pokreta koji bi službeno započeo u rujnu 2021. godine u gradu Zadru te se nastavio održavati svake druge godine.

de facto, kazališna grupa

Visiting Arts

Projekt Visting Arts u 2020. se ostvaruje kroz tri programske jedinice. Prva je proizvodnja međunarodnih i koprodukcijskih projekata kroz "Isolde" i "Twins", kroz suradnju hrvatskih i francuskih umjetnika; nastavak izuzetno uspješnog projekta "Kompas" nazvanog "Kompas Rijeka" u suradnji s UO 21:21 i švicarskom organizacijom Verein fur alles. Druga je distribucija postojećih produkcija de facta: trilogija "On entertainment" ("Born to Please", "Folk Acts", "Bolji život") te trilogija "Love will Tear us Apart". Treća je razvoj hrvatske i međunarodne umjetničke platforme kroz festival Dance INN i suradnju u realizaciji platofme StudioChekhov. Projekt uključuje i podrazumijeva suradnju sa stalnim programskim partnerima Teatom ITD, ART Lazareti, Knap te umrežavanje s novim, regionalnim i inozemnim partnerima kroz europske inicijative. Visiting Arts ima za cilj približiti suvremeni ples i kazalište široj publici; povezati hrvatske i međunarodne umjetnike u promišljanju inovativnih načina produkcije i distribucije radova u suvremenom umjetničkom okruženju. Projekt je dugogodišnji plod rada organizacije de facto na obogaćivanju vlastitih resursa i suradnji s nizom europskih i hrvatskih i europskih umjetnika.

Umjetnička organizacija Grupa Kugla,glumačka trupa

Antikviranost  br.4

Projekt Antikviranost br. 4 radi s materijalima koji izvorno datiraju u 1912., 1980., 1950, i 1932/2017. godinu: Šahtofonija Požuda (Feminizam za 99 % Manifest), I:O: (Stradanje Ivane Orleanske), Doktor Faustus br.14, Radionica Šahtofonije (Pramaljeće). Radi se o prožimanju radova autorica Dunje Robić, Valentine de Saint -Point (Cinzia Arruzza, Nancy Fraser, Tithi Bhattacharya), Vesne Parun i autora Ivana Martinca o fotografskom uobličavanju filma T.Dreyera o Ivani Orleanskoj. Ovo izrazito feminističko višeglasje, format u kojem ga zatičemo, mogao bi se nazvati širim pojmom aktivističkom umjetničkom praksom, a u užem smislu praksom umjetnosti u umu. Naslovni projekt Antikviranost br.4 razvija svoja četiri tetraloška koncepta u kojem svaki od njih dolazi u najveću blizinu četiri poglavlja iz knjige filozofskog antropologa G. Andersa "Zastarjelost čovjeka" koji se dovodi u najbližu vezu s budućim umjetničkim radovima organizacije: Iracionalizam kao moral i Doktor Faustus br.14, Teologija atomske situacije i I:O: (Stradanje Ivane Orleanske), Unazadno uobličavanje i Šahtofonija Požuda(Futuristički Manifest Požude), Naša shizotopija i Radionica Šahtofonije (Pramaljeće).

Umjetnička organizacija "Bezimeno autorsko društvo" - kazališna družina

Produkcija i distribucija umjetničkih radova BADco. u 2020. godini

Dvadeseta godina rada izvedbenog kolektiva BADco. bit će obilježena nastupima u sklopu projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture te suradnjom s projektom SuKultura (Domino, Centar za kulturu Novi Zagreb, Gong, Grad Zagreb, KC Travno, Eurokaz) u Zagrebu. U Rijeci se premijerom predstave "Rad panike" zatvara trilogija "Poetike nemogućeg". U 2020. planirana su gostovanja u Poljskoj i Španjolskoj, kao i nekoliko gostovanja u Hrvatskoj. Kroz cijelu godinu provodit će se i radionice "Jednom nogom u plesu" s novom web aplikacijom Whatever Dance Toolbox alatke.

Domino

Program produkcijske i distribucijske podrške udruge Domino 2020

Dominova platforma podrške produkciji i distribuciji hrvatskih umjetnika provodi se kroz strateške pravce djelovanja udruge – organizacije događaja u kulturi te podrške nezavisnoj sceni. U sklopu organizacije događaja u kulturi Domino distribuira radove umjetnika na festivalima udruge u Hrvatskoj – Queer Zagreb, Perforacije i Sounded bodies festival, čime se ostvaruje prezentacija u više gradova: Zagrebu, Rijeci, Zadru, Splitu, Dubrovniku, Osijeku i drugdje. Programom podrške nezavisnoj sceni realiziraju se produkcije i koprodukcije te distribucije radova i izvan naših festivala u Hrvatskoj – gostovanjima na drugim programima te u inozemstvu. U sklopu ove programske linije producira se i distribuira više od desetak produkcija godišnje te organizira i do 20-ak gostovanja u inozemstvu. Organizacija potiče međusektorsko razmatranje područja od društvene važnosti (marginalizirane identitete, politički angažiran izričaj, pitanja ekologije), suradnje institucionalne i nezavisne kulturne scene te nedovoljno od strane sustava podržane forme (suvremeni ples, eksperimentalni pristup, performans).

Siva zona . prostor medijske i suvremene umjetnosti

Ekologije suvremenosti 2020-2022 //  Ecologies of Contemporaneity 2020-2022

Glavni rezultat trogodišnjeg projekta Ekologije suvremenosti // Ecologies of Contemporaneity 2020 – 2022 je velika međunarodna izložba u MMSU Rijeka čija je okosnica interdisciplinarni, dijakronijsko-sinkronijski osvrt na manifestaciju "Međunarodni umjetnički susreti u Veloj Luci 1968-1972", s recentnim kustosko-umjetničkim produkcijama uz međunarodno vrednovanje kroz popratnu dvojezičnu publikaciju i simpozij. Strateški partneri su MMSU Rijeka i Delta Lab Sveučilišta u Rijeci, uz niz lokalnih, regionalnih i međunarodnih aktera. Polazeći od istraživanja i kritičke refleksije, uz otklon od dominantnih koncepcija i umrežavanje s brojnim ustanovama i organizacijama u kulturi, organizacija u tom periodu stavlja težište na dva od četiri tematska područja svog dugoročnog interesa – Povijest suvremenosti i Kritički turizam, čiji se diskurzivni kapaciteti kao i modaliteti umrežavanja, intersektorske i međunarodne suradnje ciljano usmjeravaju ka glavnom cilju projekta – produkciji međunarodne izložbe o konkretnim povijesnim iskustvima privremenih zajednica umjetnika 20. stoljeća, mogućnostima razvoja umjetničkih zajednica i njihovom utjecaju na lokalne društvene zajednice u doba kapitalocena.

VRUM umjetnička organizacija

VRUM 

Umjetnička organizacija VRUM svoj novi trogodišnji ciklus započinje tematskom sistematizacijom u kontekstu razvoja mlade publike i prvom temom u nizu "Diverse Bodies", istražujući različito, raznovrsno i drugačije tijelo kao izvedbeni medij s vlastitim praksama i poetikama, ali i kao izvor konstituirajućih činova/performativa koji konstruiraju društvene identitete. Ciklus se nastavlja razvijati kroz temu čija je namjera izmjestiti fokus s percepcije vlastitog tijela na pitanje transpozicije i sigurnosti. Navedeni trogodišnji ciklus osmišljen je ne samo tematski nego i kao cjeloviti pristup razvoju mlade publike koji uključuje rad s djecom i mladima, rad za djecu i mlade, suradnju s dionicima kulturnog, odgojno-obrazovnog i javnog sektora, inovativnu autorsku produkciju, distribuciju, zagovaračke aktivnosti, istraživanje, edukaciju i promociju. Program uključuje međunarodne koprodukcije i razmjenu programa, koordiniranje međunarodne suradničke platforme GENERATOR, rad u svjetskoj mreži Young Dance Network, produkciju festivala KLIKER i Parka kreative te aktivnosti umjetničkog i teorijskog istraživanja, edukacije i VRUM Outreach Europe – zagovaračke i promotivne aktivnosti.

Multidisciplinarni autorski projekti i akcije - MAPA

„Vi ste Partiju izdale onda kada je trebalo da joj pomognete“

Projekt se temelji na angažiranim umjetničkim praksama koje propituju ideološko, društveno i političko okruženje te prave otklon od dominantnih koncepcija memorijalne spomeničke prakse, a u čijem je središtu tema ženske traume i povijest ženskog zatvora na Golom otoku. Multidisciplinarni projekt nastaje u suradnji vizualne umjetnice Andreje Kulunčić s etnologinjom Renatom Jambrešić Kirin i psihoterapeutkinjom Dubravkom Stijačić. Cilj projekta je otvoriti novi oblik suočavanja s prostorom dehumanizacije kroz istraživanje i uspostavljanje ženske memorije na traumatičnu prošlost kroz site-specific umjetničku intervenciju. Aktivnosti uključuju istraživanje, izradu objekta/spomenika i info tabli, produkciju site-specific umjetničke instalacije, probu za izvođače, performativnu izvedbu na Golom otoku, ciklus radionica u Pakracu, Rijeci i Zagrebu, produkciju izložbe u Puli, izradu web stranice te publikaciju. Projekt će otvoriti pitanja ženske participacije u povijesti, kritičkog promišljanja memorijalnih spomenika i (ne)pravednosti pozicije žrtve, kao i položaja povijesnih narativa u suvremenom kulturnom kontekstu kroz multidisciplinarni pristup suvremenim umjetničkim praksama.

KA-MATRIX - Udruga za društveni razvoj

Nova Kultura_Hibridni Grad 020.

Nova Kultura_Hibridni Grad je interdisciplinarni program u suvremenoj kulturi koji na kritičan i kreativan način preispituje društveni angažman kroz suvremenu umjetnost. Rezidencijalni program FLAG5x2020 koristi nove pristupe u stvaranju umjetnosti kombinacijom analognih i digitalnih medija u izravnoj vezi s publikom kroz interpretaciju društvenih vrijednosti dok Grand prix experimental art challenge kroz inovativne i umjetničke prakse povezuju istraživanje fizikalnih i kemijskih eksperimenata s likovnim izražavanjem. Prostorna instalacija Mie Maraković LOST/FOUND archieve i Readymades polaze od dadaizma kojemu cilj nije stvaranje estetski ugodnih predmeta, nego stvaranje umjetničkih djela koja su u suprotnosti s dominantnim koncepcijama, stavljajući naglasak na propitivanje uloge umjetnika u umjetničkom procesu. Kroz ovaj proces traži se kritika i osvrt publike na način da se sami angažiraju u umjetničkom produktu kao što to čini i Industrija u galeriji – kustoski desk koji tvori dokumentacijski centar; multimedijsku izložbu i umjetničku instalaciju gdje se publiku poziva i uključuje na analitičko/kritičko preispitivanje i sagledavanje trenutne životne sredine na drugačiji način.

UMJETNIČKA ORGANIZACIJA - OTVORENI LIKOVNI POGON - ZAGREB

Umjetnost u javnom i socijalnom prostoru

U sljedeće tri godine nastavit će se s radom na Umjetničkom pojmovniku javnog prostora – UPJP i Demokratizaciji kulture sjećanja – DKS te će se baviti lokalno akutnim temama: odnosom institucionalnog i osobnog sjećanja (Vukovar, Gospić), migracijama, okolišem te deindustrijalizacijom (Knin, Split, Osijek, Slavonski Brod, Šibenik). U zagrebačkom naselju Gajnice pokreće se Laboratorij Gajnice – program za kvalifikaciju umjetnika za rad u socijalnom i javnom prostoru. Radi se o proširenju UPJP-a na prostor Zagreba, tj. o mentoriranoj produkciji site-specific intervencija mladih lokalnih umjetnika. Time se stvara kompendij kritičke umjetničke prakse u javnom i u prostoru zajednice te jača umjetničku produkciju u manjim sredinama. Programsko područje DKS i dalje se bavi instrumentalizacijom spomenika. Nastavlja se s istraživanjem primjera prijepornih spomenika in situ, a u suradnji s građanima otvara se siguran prostor za razmjenu mišljenja kroz radionice, javne razgovore te manju mobilnu izložbu. Iskorak u pravcu međunarodne suradnje očituje se kroz povezivanje s Platformom Novi pokrovitelji, u suradnji s kojom će se osmisliti projekt za 2021. godinu s perspektivom za dugoročnu suradnju.

Mavena - 36 njezinih čuda

NMG – NovoMedijska Galerija

NMG – NovoMedijska Galerija je platforma suvremene novomedijske umjetnosti pokrenuta 2010. godine s ciljem produkcije, prezentacije, promocije i distribucije NM umjetnosti i umjetnika mlađe generacije. Koncept NMG usmjeren je na istraživačke i participativne programe vezane za teme aktivnog sudjelovanja u suvremenom društvu koji rezultiraju kustoskim konceptima, intermedijskim događajima, međunarodnim NM suradnjama te kreiranjem novih medijskih projekata. Kontinuirani godišnji program realizira se kroz programe NMG PRODUKCIJA, NMG EDUKACIJA, NMG REZIDENCIJA i NMG@PRAKTIKA. Programi se odvijaju u prostoru galerije Praktika i Doma mladih Split, kao i u javnim gradskim prostorima te je dosad realizirano više od 80 različitih medijskih projekata mladih umjetnika. Kroz nove medije i eksperiment u različitim formama umjetničkog izražaja projekti problematiziraju aktualne teme suvremenog društva. Ovaj program tako ne samo da pruža uvid u najnovije umjetničke prakse nego i odabirom autora i tema aktivno sudjeluje u pozicioniranju suvremene umjetnosti kao kritičkog faktora naspram društvene stvarnosti, a publici predstavlja stalan program suvremene umjetnosti koji je participativan, edukativan i besplatan.

POLYGON - CENTAR ZA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJ PROJEKATA U KULTURI

Polygon OS - Polygon operativni sustav - umjetničko istraživačka platforma za produkciju i distribuciju radova iz područja suvremenih umjetničkih praksi

Polygon OS ima za cilj razvoj i poboljšanje temeljnog organizacijskog modela rada u sferi suvremenih kulturnih i umjetničkih praksi sa svrhom uspostavljanja stabilne logistike i profesionaliziranja administrativno-produkcijskog okvira kako bi se stvorila platforma rada i razmjene i potaknula istraživanja i propitivanje granica disciplina i područja, inovativnih pristupa u korištenju materijala, metoda, formata i medija, estetskih i konceptualnih iskoraka u suvremenim umjetničkim i kulturnim praksama okrenutima prema društvenom angažmanu i zajednici baveći se pitanjima kao što su društvena kohezija, izgradnja potencijala zajednice, pitanja manjina, ljudski rad, migracije, teritoriji i moć, arhitektura i pokret, ekonomija i povijest i konkretnim delikatnim temama zajednica. Polygon kao organizacijska forma i nadalje zadržava eksperimentalni oblik koji je zamišljen kao prostor propitivanja modela organizacijske arhitekture u prostornom i protokolarnom smislu u kontekstu novih medija i interneta kao logističko-komunikacijske platforme. I dalje se teži inovativnim organizacijskim formatima i "ne-prostoru", tj. prostoru društvenih mreža kao logističkoj platformi.

Plesni centar Tala

TALA

Talin program proizlazi iz kontinuiranog i sistematičnog rada organizacije u području suvremene izvedbene umjetnosti na mapi Zagreba, Hrvatske i Europe. Načini, modeli i pristupi na kojima se temelji Talin program su interdisciplinarni i multimedijalni oblici stvaralaštva, istraživački i eksperimentalni aspekti suradnje koji rezultiraju novim autorskim konceptima, novim umjetničkim praksama, novim strujanjima, estetikama i poetikama. Aktivnosti Talinog programa u 2020. uključuju produkciju i realizaciju 8. izdanja Streetforme, snimanje dokumentarnog filma o 20 godina neprekidnog rada PC Tala, novi ciklus LLB EU projekta, kao i daljnje razvijanje publike kroz različite programe koji pokrivaju sve životne dobi. Kroz 2020.godinu nastavlja se provedba niza stručnih seminara, rezidencija, plesnih tečajeva i međunarodnih suradnji. Osim distribucije postojećih autorskih projekata, u pripremi je i nova kazališna predstava autorice Larise Navojec, trajna interaktivna instalacija "Mjesto za ples" i novo izdanje site-specific predstave "Zebre su u gradu – Silent Disco Volume 5".

Udruga Blank

Blankov istraživački inkubator

Blankov istraživački inkubator intermedijalni je program s filmom kao ključnim medijem, koji spaja dokumentarni film i istraživačko novinarstvo. S obzirom na izostanak društveno angažiranog filma u hrvatskoj kinematografiji (angažiranog na način da se temelji na ozbiljnom istraživačkom radu), ovaj projekt veliki je korak naprijed, a u neku ruku čak i eksperimentalan, s obzirom na trenutno stanje u kojem dominiraju tzv. osobne priče i cinéma vérité. Blankov istraživački inkubator podrazumijeva produkciju i distribuciju dokumentarnih filmova temeljenih na ozbiljnom istraživačkom radu te komplementarne aktivnosti poput Muzeja korupcije, projekta Kiosk koji spaja istraživačko novinarstvo i filmski medij te filmsko djelovanje Blankove grupe umirovljenika koji rade društveno propitivačke, angažirane i autorefleksivne filmove.

Motovun Film Festival, umjetnička organizacija

365 DANA MOTOVUNA

"365 dana Motovuna" je projekt čiji je primarni cilj jačanje produkcijskih kapaciteta umjetničke organizacije Motovun Film Festival kroz zapošljavanje projektne menadžerice, angažiranje troje vanjskih suradnika te povećanje produkcijskih kapaciteta udruge. Projekt je nužan zbog širenja programskih aktivnosti udruge s polugodišnje na cjelogodišnju djelatnost. Primarni zadaci novog, proširenog tima MFF-a, bit će osiguravanje održivosti rada udruge sa svim novim i postojećim programima, provođenje programa "Kino kod nas" u gradovima i selima koja nemaju vlastite kinodvorane te razrada i priprema za implementaciju projekta "Kino Sloboda", čija bi provedba u Zagrebu trebala krenuti 2021. godine, a uključivala bi osnivanje novog kulturnog centra s ciljem predstavljanja nezavisne umjetničke scene, nezavisne filmske produkcije te nevladinih organizacija i društveno angažiranih grassroots inicijativa široj publici. Organizacija filmskih festivala u Motovunu i Buzetu te popratnih projekcija u većim hrvatskim gradovima ostaje važan dio, ali ne i jedini cilj udruge.

Film-protufilm umjetnička organizacija

MOĆ KINOSRAZA: Platforma umjetničke produkcije, prikazivanja i distribucije programa FILMSKIH MUTACIJA u 2020. godini

Platforma Moć kinosraza objedinjuje kontinuirane aktivnosti umjetničke produkcije, prikazivanja, distribucije i izdavaštva proširenih programa Filmskih mutacija koje priprema kustoski tim 2020. revalorizirajući stoljeće anarhije moći, od futurističkih do post-futurističkih ikonoklastičkih strategija u podzastupljenim umjetničkim pokretima i inovativnom radu slika. Multidisciplinarni programi tematiziraju odnose destitucije moći misaonim slikama i gorućim konceptima (od eurocentričnih do anti-orijentalističkih) te njihove suspenzije u zbiljnosti. Platforma uključuje: produkciju i prikazivalaštvo festivala i simpozija jedinstvenog projekta o politikama filmskog kustostva Filmskih mutacija – "XIV. Festivala nevidljivog filma" (Zagreb, Rijeka); produkciju, izvedbu i distribuciju višemedijskih simpozija "Serija za invizibilno kino" za galerijske i javne prostore; remedijalizaciju "Ekscentričnih kinosinteza u kući br. 462. "; izdavaštvo i umjetničku edukaciju "Futuristički čovjek za 100 godina". Glavni partneri u projektu su Art-kino Croatia u Rijeci i Nara International Film Festival.

Udruga Liburnia Film Festival

Seciramo/dekodiramo stvarnost

Seciramo/dekodiramo stvarnost je cjelogodišnji program koji obuhvaća sve dosadašnje napore Udruge Liburnia Film Festival za razvoj publike i povećanje distribucije domaće produkcije dokumentaraca. Već postojećim programima Liburnia uplovljava i Slučajno kino organizacija želi povećati opseg i zahvatiti što više malih zajednica na prostoru PGŽ nastavljajući trend razvoja publike kojoj ovakav sadržaj zbog infrastrukturnih razloga nije dostupan. Cilj je i diverzifikacija publike za hrvatske dokumentarce, povećanje produkcije istog, pogotovo na lokalnom području, produživanje "životnog vijeka" hrvatskih dokumentaraca i predstavljanje autora amatera. Edukacijom kroz praksu želi se poticati produkciju kreativnog dokumentarca i prelaženje granica žanra, otvoriti društveno važne teme, utjecati na inkluziju isključenih skupina društva, približiti procese nastanka AV djela te poticati medijsku pismenost mladih. U suradnji s Rijeka 2020 – EPK planira se novi projektni društveno angažirani pravac u međunarodnoj suradnji – Stanje pripravnosti – usmjeren na kritičko promišljanje ksenofobije i jačanja narativa desnih marginalnih skupina na međunarodnom nivou te posljedicama istih koje se odražavaju na našu stvarnost.

Udruga Filmaktiv

Filmaktivizacija_03

Temeljne odrednice programa su jačanje produkcijskog okvira za razvoj filmskih i umjetničkih projekata, suradnji i istraživanja, distribuciju radova te razvoj publike. Ovim se programom želi osnažiti riječku audiovizualnu scenu kroz proizvodnju novih i distribuciju postojećih radova hrvatskih autora nastalih u produkciji Filmaktiva. Filmaktivovu produkciju karakterizira snažan društveni angažman, poticanje i razvijanje kritičkog mišljenja, istraživanje različitih audiovizualnih formi, propitivanje dominantnih obrazaca djelovanja, odnosa moći, javnog i privatnog te odnosa društva i pojedinca. Projektima filmske distribucije i promocije želi se doprinijeti decentralizaciji filmskih i audiovizualnih radova organizirajući festivale, projekcije, razgovore i tribine. Razvojem suradnji i suradničkih projekata potiče se stvaranje novih platformi s ciljem otvaranja medijske kulture različitim subjektima. Rad organizacije usmjeren je na stvaranje platforme za rad zainteresiranih pojedinaca, što uključuje produkcijsku i distribucijsku podršku u realizaciji radova na širem polju audiovizualnog stvaralaštva te drugim projektima hibridnog karaktera.

Eurokaz

Eurokaz sezona 2020.

Program se sastoji od produkcijskog, distribucijskog i segmenta usmjerenog na umjetničko-društvene prakse. "Gilgameš u godini s 13 mjeseca" projekt je skupine djelatnika hrvatskog i danskog kazališta, filma, glazbe i vizualnih umjetnosti pod vodstvom Zlatka Burića Kiće, koji se odvija na rubovima glazbenog koncerta, kontroliranog hepeninga, strukturiranih improvizacija, vizualne instalacije i zadatosti dramske predstave. Obrušava se na ekonomiju i pristalost različitih formi zloupotrebljavajući rigidnost njihovih značenja i suprotstavljajući njihove jezike. "Zašto hrvati djecu jedu" I. Srnec kao bazu koristi Šenoine Povjestice, feljtone Zagrebulje te citate arija opere N. Šubić Zrinjski. Približavanjem struktura koje ne mare za žanrovsku ujednačenost predstava dotiče dva temata: onaj nacionalnog identiteta i onaj njegove mentalitetske fantazmagorije. "Hamlet's lunacy“ kolektiva The Crew računalnom grafikom, 3D-om i tjelesnom izvedbom dekonstruira povijesnu pozadinu Shakespeareovog klasika, pomiče granice vizualne reprezentacije i razotkriva nove modalitete percepcije. "SuKULTURA" pokušava dinamizirati smisao javnih kulturnih ustanova, a "Publikaz" poraditi na približavanju publike i na rub odbačene umjetnosti.

Format C

Inquiry Inc.[2020]

"Inquiry Inc." je kontinuirana programska koncepcija koja u svojoj petoj godini obuhvaća 12 mjeseci, 6 logičkih cjelina i 17 međusobno komplementarnih cjelina kulturnih aktivnosti koje oslovljavaju i artikuliraju područje digitalnog, nematerijalnog i neprofitnog stvaralaštva recentne novomedijske umjetnosti. Provedba programa odvija se u mrežnom prostoru i na 4 lokacije RH, a namijenjena je širokom spektru primarno lokalnih i transnacionalnih stručnih i općih zajednica. Uvelike je utemeljena na bliskim suradnjama s umjetnicima i drugim organizacijama i kolektivima, te transdisciplinarnoj suradničkoj i kritičkoj produkciji. U okviru programa podržana i nastala djela, izložbe i diskurzivne teme prikazat će se u formi javno dostupnih internetskih izložbenih postava i publikacija (s hrvatskim umjetnicima po pozivu, i inkluzivnom otvorenom pozivu), fizičkih izložbenih postava produciranih djela (u dijalogu s nizom projektnih partnera), te kontinuirano otvorenog poziva za suradničkom i decentralizirajućom koprodukcijom multimedijskih eksperimentalnih projekata suvremene umjetnosti i kulture – namijenjenog samostalnim autorima i nezavisnim neprofitnim kolektivima.

Udruga "Kazalište, audiovizualne umjetnosti i kultura Gluhih - DLAN"

Produkcija i distribucija Kulture i Umjetnosti Gluhih kroz multimediju

Projekt "Produkcija i distribucija Kulture i Umjetnosti Gluhih kroz multimediju" projekt je organizacijskog i proizvodnog karaktera. Služi i za daljnje dugoročno osnaživanje i učvršćivanje kapaciteta i potencijala Udruge "Kazalište, audiovizualne umjetnosti i kulture Gluhih – DLAN" kako na domaćoj tako i na međunarodnoj sceni. Ovim projektom želi se angažirati javnost, uspostaviti međunarodnu kulturnu i umjetničku suradnju te njegovati razvitak u Kulturi i Umjetnosti Gluhih Hrvatske, Europe i Svijeta. Program/projekt "Produkcija i distribucija Kulture i Umjetnosti Gluhih kroz multimediju" se ostvaruje kroz produkciju, koprodukciju, prezentaciju, promociju i distribuciju dramskih, plesnih, glazbenih i video performansa. Promiče Kulturu, Umjetnosti Gluhih i znakovnog jezika koje su uprizorene na audio-vizualni i tekstualni način. Ovim projektom stvaraju se temelji za smišljanje i realizaciju novih, inkluzivnih kulturno-umjetničkih programa i progresivnih ideja u kulturno-umjetničkoj politici. Inovativnim pristupom želi se unaprijediti kulturno-umjetničke aktivnosti Udruge DLAN, kao i drugih uključenih organizacija; smanjiti barijere i stvoriti nove mogućnosti za one koji ih trebaju.

Kazalište Hotel Bulić

Kazalište Hotel Bulić 2020

Ključni produkcijski poduhvati u planu za sljedeću godinu su: izvedbeni projekt Ljubavnice te serija radionica. U prvoj polovici godine radit će se na predstavi / performansu Ljubavnice prema istoimenom tekstu Elfriede Jelinek koja se kritički odnosi prema društveno nametnutim modelima braka, ljubavi i seksualnosti. Parodirajući ljubavni roman Jelinekova dekonstruira brojne mitove vezane za poziciju žene u svijetu vladajućih muških principa. Odabir teksta je izazov da se u suvremenom transformiranom društvenom kontekstu propituju pritisci na žensku poziciju koja je uzdrmana novim oblicima društvene i intimne represije. Materijal na kojem se temelji radionički dio programa je Coltesov tekst Coco. Pristup koji se koristi u radioničkim i edukacijskim formatima primarno je obilježen istraživanjem te prokušavanjem metoda prijenosa znanja, poticanja kreativnih kapaciteta i animacije djece, mladih i drugih ciljanih skupina s kojima organizacija radi.

Umjetnička organizacija Zagreb Film Festival

Zagreb Film Festival: produkcija i distribucija

Umjetnička organizacija Zagreb Film Festival bavi se produkcijom, organizacijom i distribucijom na području filma i filmske umjetnosti. Posljednjih 16 godina organizira Zagreb Film Festival koji je postao jedna od centralnih i najposjećenijih kulturnih manifestacija te najveći međunarodni filmski festival u Hrvatskoj. Od početaka usmjeren prema otkrivanju i promicanju suvremenog nezavisnog filma i debitantskih radova filmskih redatelja iz cijelog svijeta postao je jedan od najznačajnijih središta filmske industrije u regiji. Festival se u 16 godina svog održavanja pozicionirao kao vodeći promicatelj međunarodne nezavisne kinematografije u zemlji čime omogućuje lokalnoj publici uvid u suvremene nezavisne filmove te radove mladih međunarodnih redatelja. Jedan od glavnih ciljeva je kroz filmski program promovirati mlade lokalne autore te poticati razvoj hrvatske filmske produkcije. Iz festivala i njegovih programa razvila se i distribucija umjetničkih i nezavisnih filmova, KinoKino – Međunarodni filmski festival za djecu te croatian.film – internetska platforma za promociju hrvatskog kratkometražnog filma i grupa Filmski kritičari 54+ kao odgovor na prepoznate kulturne potrebe.

Festival suvremenog židovskog filma Zagreb

Festival tolerancije

Festival tolerancije – JFF Zagreb (u nastavku: FT) izrastao je iz Festivala židovskog filma kao jedinstvena platforma koja kontinuirano djeluje posljednjih trinaest godina. Svojim programima potiče publiku na promišljanje i stvaranje tolerantnijeg društva trudeći se otvoriti dijalog između suprotstavljenih strana, a pritom se ističe uloga umjetnosti u promoviranju interkulturnog dijaloga, tolerancije, ljudskih prava i društvene kohezije putem predstavljanja društveno angažiranih umjetničkih praksi. Središnji je godišnji događaj Festivala tolerancije filmski festival koji se održava početkom travnja u Zagrebu, no projekt djeluje tijekom cijele godine na nacionalnoj razini kroz programe koji su usmjereni na prikazivanje filmova kao odličnog temelja za diskusiju, okrugle stolove i predavanja. Iako je Festivalu tolerancije u fokusu filmska umjetnost, u svom radu on se okreće i drugim umjetnostima. Festival je tijekom godina organizirao brojne izložbe, koncerte, okrugle stolove i druga događanja s ciljem stvaranja tolerantnog, demokratskog i ravnopravnog društva. Koncept i program projekta predstavlja bitan čimbenik za dobrobit i razvoj kulture, umjetnosti i društva u cjelini.

Društvo za promicanje književnosti na novim medijima

Besplatne elektroničke knjige [BEK]

Internetski projekt Besplatne elektroničke knjige [BEK] nekomercijalni je sustav distribucije književnih djela koji kontinuirano djeluje od 2001. godine. Otad je objavljeno 235 naslova, od čega 196 pjesničkih, proznih i dramskih naslova suvremenih hrvatskih autorica i autora, kako onih uglednih, (višestruko) nagrađivanih, prevođenih i antologiziranih tako i onih mlađih i manje poznatih. Prema podacima objavljenim u prošlogodišnjem "Istraživanju tržišta knjiga u RH" agencije GfK Hrvatska, čak 11 posto građana RH starijih od 15 godina (399.653) čita, isključivo besplatne, e-knjige. Oni su prva primarna ciljana skupina projekta s obzirom na to da u hrvatskim knjižnicama sustavi posudbe e-knjiga ili ne postoje ili su tek u eksperimentalnoj fazi, što znači da su naslovi suvremene hrvatske književne produkcije (dakle oni zaštićeni autorskim pravima) objavljeni u okviru projekta BEK jedini legalno i besplatno dostupni. Druga primarna ciljana skupina suvremene su hrvatske autorice i autori s obzirom na to da im projekt BEK omogućava pristup masovnoj čitateljskoj publici: tijekom 2018. u prosjeku je preuzimano više od 200 e-knjiga dnevno, zajedno s više od 300 čitatelja online verzija e-knjiga.

Udruga Prostor Plus

Prostori širenja

Festival Periskop, Plesni zbirkus, Noć performansa i Varijete programi su na kojima gostuju internacionalni i domaći umjetnici s područja suvremenog plesa, novog cirkusa i drugih izvedbenih formi. U sklopu Periskopa program Novi horizonti fokusira se na prve radove mladih umjetnika, a programom "Lokalni autori" u festival se integriraju lokalne izvedbe. Za 2020. planira se produkcija "A Dissident Scene" u suradnji s argentinskom skupinom Una escena propia i HNK Ivan pl. Zajc na temu izvedbenih umjetnosti i rodnih perspektiva te istraživanje za novocirkuski projekt "Pendulum". U 2020. godini nastavit će se s izvedbenim programima s djecom i za djecu, ciklusom edukacija za djecu "Festivalska smišljaonica" u sklopu projekta Žiroskop, kao i rezultatom tog programa – manifestacijom "Plesni zbirkus". I dalje planiramo provoditi društveno angažirane programe – u sklopu Žiroskopa provodit će se inkluzivna radionica po DanceAbility metodi za skupine mješovitih fizičkih mogućnosti te produkcija "A Dissident Scene" koja propituje i razmatra patrijarhalne logike upisane u naše kulture i umjetničko stvaranje, a u sklopu projekta Stories Behind Cities upoznat će se gradovi kroz kazivanja njegovih stanovnika.

Udruga djelovanja u kulturi Arterarij

Arterarij: propitivanje društvenosti kroz umjetnost

Projekt "Arterarij: propitivanje društvenosti kroz umjetnost" je program Arterarija koji obuhvaća cjelokupni organizacijski rad. Ovaj program ima pet područja: produkciju, suradnju, distribuciju, organizacijski razvoj i razvoj kapaciteta te aktivizam. Produkcija se odnosi na projekte koje Arterarij producira u suradnji s umjetnicima i aktivistima (godišnje 1 do 2 projekta). Suradnja se odnosi na projekte i inicijative koje Arterarij provodi u suradnji s drugim organizacijama, uglavnom organizacijama za ljudska prava (Centar za mirovne studije, Kuća ljudskih prava, Inicijativa mladih za ljudska prava, itd.). Distribucija se odnosi na promicanje djela ostvarenih u sklopu produkcija Arterarija i kroz suradnje s drugim organizacijama (npr. gostovanja predstava, sudjelovanje na festivalima). Organizacijski razvoj i razvoj kapaciteta odnosi se na aktivnosti Arterarija kojima se nastoji razviti organizacijska infrastruktura te kapaciteti mladih (uglavnom pripadnika manjinskih i marginaliziranih skupina) za sudjelovanje u kulturnim produkcijama. Aktivizam je trajan program kroz kojega Arterarij pokreće ad hoc aktivnosti kao reakciju na društvene probleme i negativne tendencije.

UMJETNIČKA ORGANIZACIJA OAZA

OAZA Books

OAZA Books predstavlja nezavisnu izdavačku inicijativu UO Oaza o suvremenoj umjetnosti i dizajnu s idejom prikupljanja, proizvodnje i promocije publikacija koje nude kritičku refleksiju, interdisciplinarni pristup radu i sadržajima te uspostavljanje veza između disciplina u kulturi i socijalno-političkih pitanja. Projekt je započet kao obaveza prema temama koje organizacija detektira kao relevantne, isprva kroz samoinicirane istraživačke projekte. Oaza Publishing trenutno broji 3 jasno definirane edicije. Edicija oBook uključuje istraživačke, eksperimentalne, kritičke i teorijske publikacije u području umjetnosti i dizajna realizirane kroz suradnje različitih profila ljudi i članica Oaza u funkciji urednica; aBook edicija je nastala u suradnji s kustosom Klaudiom Štefančićem i autorima čije djelovanje je vezano uz područje vizualnih i izvedbenih umjetnosti; Edicija Oaza&Sons stavlja u fokus inteligentne i inspirativne ilustrirane umjetničke knjige za djecu i odrasle nastale u suradnji s književnicima i ilustratorima. Projekt ima za cilj dovesti u vezu različita područja kulturnog djelovanja, staviti u fokus relevantne teme, te promovirati izdavaštvo na neočekivane i progresivne načine.

AVANTI! Centar avangardi

Avanti! produkcija i program 2020

Avanti! produkcija i program 2020. projekt je koji obuhvaća novu sezonu aktivnosti udruge Avanti! Centar avangardi, a koje ostvaruju glavne ciljeve organizacije: afirmaciju avangardnih umjetničkih i kulturnih praksi u RH i međuregionalno, unapređenje i širenje znanja u području avangardnih umjetnosti, uz intenzivan rad na razvoju sinergijskog spoja inicijativa s područja vizualnih umjetnosti, filma/videa, izvedbenih umjetnosti, dizajna i arhitekture u budućem Centru avangardi. Organizacijska podrška u tom smislu ojačala bi dinamiku provedbenih kapaciteta te omogućila kvalitetno i ciljano djelovanje kroz suradničke programe međuregionalne platforme poput cirkularne izložbe (Italija, Graz, Ljubljana, Svetvinčenat), produkciju i distribuciju novih umjetničkih radova hrvatskih i inozemnih umjetnika na nacionalnoj i međunarodnoj razini, kao i diseminaciju znanja, protočnost kulturnih proizvoda te suradničkih praksi u kulturi na području Istre i šire regije (okrugli stol, rezidencijalni i diskurzivni program).

Centar za plesnu i izvedbenu umjetnost F.R.E.E. D.A.N.C.E. Karlovac

Supporting and stimulating contemporary dance / Podrška i poticaj suvremenom plesu u Karlovcu

Projektni prijedlog odnosi se na produkciju i distribuciju u području suvremenih umjetničkih plesnih praksi, uz inovativan i interdisciplinaran pristup. Aktivnosti su usmjerene na razvoj i vrednovanje nekomercijalnih umjetničkih sadržaja, uz otklon od dominantnih koncepcija u produciranju novih plesnih i interdisciplinarnih radova. Želja je doprinijeti jačanju umjetničkih kapaciteta i sadržaja, konkretnim radom promovirati umjetnost suvremenog plesa – produkcijom i distribucijom vlastitih predstava, distribucijom programa suvremenih plesnih autora i kompanija, rezidencijama te organizacijom znanstveno-umjetničkih radionica. Time se nastavlja snažno djelovati na razvoj suvremenog plesa u lokalnoj i široj sredini, kao i na njegovu relevantnost u Hrvatskoj i na međunarodnoj kulturnoj sceni. Inovativnim i angažiranim pristupom u radu nastoji se izravno utjecati na poimanje suvremene kulture, posebno u lokalnom doticaju sa zajednicom. Spajajući posebnost stvaralačkih i izvedbenih lokacija (npr. splavi na Korani) s vrsnim umjetnicima i stručnjacima, predložene aktivnosti obećavaju inovativne produkcije i distribucije, s jasnim elementima nesvakidašnjeg i na zadovoljstvo svih uključenih dionika.

ViBRa

VIBRABOX - Dom nezavisne alternativne glazbe

Pomoću inovativno programiranog sustava VIBRABOX tehnički i kvalitativno pripremljena glazba distribuira se na okupljalištima mladih u svrhu popularizacije nezavisne glazbene scene s naglaskom na lokalne umjetnike. Slušatelj koji se nalazi u prostoru putem VIBRABOX web aplikacije ocjenjuje trenutnog izvođača i time utječe na izbor umjetnika koji se distribuira. VIBRABOX je inkluzivni, interaktivni multimedijski sistem umrežavanja umjetnika i publike za što Hrvatskoj ne postoji sličan organizirani sustav. Ovim projektom VIBRABOX želi nastaviti put ka svome cilju, a to je uspostavljanje slobodnog, kritičkog medijskog prostora kao temelja educirane i informirane publike i kvalitetnog nezavisnog glazbenog stvaralaštva. U tu svrhu pokrenut će se blog koji će pratiti sva aktualna kretanja i zbivanja na domaćoj nezavisnoj sceni, baza glazbe doseći će broj od najmanje 5,000 originalnih, autorskih pjesama, a najmanje 20 albuma promovirat će se putem jedinstvenog programa naziva "Najnovija glazbena izdanja" na svim VIBRABOX lokacijama. Ovim projektom nastoji se utabati put velikom projektu u budućnosti, a to je izrada jedinstvenog glazbenog arhiva domaće nezavisne glazbe.

Građanska organizacija za kulturu

Kiki u gradu 2020

Kiki u gradu 2020 je projekt koji se naslanja i nadopunjuje naš najuspješniji program, KIKI – međunarodni festival dječjeg filma koji već osam godina organiziramo u suradnji s Društvom Naša djeca Zabok. Prošlo 8. izdanje je posjetilo pet tisuća posjetitelja. Program se definira i bira na temelju međunarodnog javnog poziva upućenog filmskim profesionalcima. Filmovi su najčešće birani na principu da se kroz problem uvide što su pozitivne promjene u društvu. Također je naglasak na aktivnom gledanju filmova gdje djeca i mladi razgovaraju o filmovima nakon same projekcije sa stručnim edukatorima. Uz gledanje i diskusiju o filmovima organiziramo bogat radioničarski program kako bi djecu i mlade uključili u kreativni i produkcijski proces stvaranja filmova. Kiki festival bi bilo centralno mjesto tj. priredba koja nas etablira u zajednici na koju bi se nadovezale aktivnosti tijekom cijele godine od filmskih projekcija s analizama, istraživačkih projekata koji se referiraju na probleme i promjene u zajednici kroz likovnost, film tj. video uz stručno vodstvo prije svega filmskih i vizualnih tj. likovnih umjetnika.

Prirodno - umjetnički kružok

Prirodno – umjetnički kružok: razvojna podrška organizaciji u svrhu rasta produkcije programa iz područja vizualne umjetnosti, interdisciplinarnih praksi i edukacije

Područje djelovanja udruge Kružok su suvremene vizualne i interdisciplinarne prakse, likovna edukacija, ali i šire društveno-političko djelovanje kroz umjetnost i edukativne programe. Kružokovi programi promišljaju ulogu umjetnosti i njezin potencijal za društvenu promjenu kroz aktivnu participaciju i osobno iskustvo te su namijenjeni širokom krugu korisnika. Projekt za cilj ima rast broja i opsega projekata organizacije te povećanje njihove dostupnosti širem krugu korisnika. Kroz poticanje inovativnih izričaja Kružok pridonosi bogatstvu kulturne scene te doprinosi razvoju i edukaciji publike za suvremenu umjetnost (kroz participativne projekte, diskusije, opsežne radioničke programe i sl.). Jedan od ciljeva projekta je i pospješivanje povezivanja s partnerskim organizacijama bliskog područja djelovanja i s njim povezane nove mogućnosti financiranja i razvoja projekata na međunarodnoj razini.

Građanska organizacija za kulturu

Kiki u gradu 2020

Kiki u gradu 2020 je projekt koji se naslanja i nadopunjuje naš najuspješniji program, KIKI – međunarodni festival dječjeg filma koji već osam godina organiziramo u suradnji s Društvom Naša djeca Zabok. Prošlo 8. izdanje je posjetilo pet tisuća posjetitelja. Program se definira i bira na temelju međunarodnog javnog poziva upućenog filmskim profesionalcima. Filmovi su najčešće birani na principu da se kroz problem uvide što su pozitivne promjene u društvu. Također je naglasak na aktivnom gledanju filmova gdje djeca i mladi razgovaraju o filmovima nakon same projekcije sa stručnim edukatorima. Uz gledanje i diskusiju o filmovima organiziramo bogat radioničarski program kako bi djecu i mlade uključili u kreativni i produkcijski proces stvaranja filmova. Kiki festival bi bilo centralno mjesto tj. priredba koja nas etablira u zajednici na koju bi se nadovezale aktivnosti tijekom cijele godine od filmskih projekcija s analizama, istraživačkih projekata koji se referiraju na probleme i promjene u zajednici kroz likovnost, film tj. video uz stručno vodstvo prije svega filmskih i vizualnih tj. likovnih umjetnika.

Arteco Pavletić

Umjetnost življenja s prirodom

Udruga Arteco Pavletić kroz program "Umjetnost življenja s prirodom" želi osnažiti produkciju i distribuciju ekoloških umjetničkih skulptura od drveta šmrike, betona, piljevine i vinove loze. Kroz aktivnosti umjetničkih i kreativnih radionica ostvarit će se produkcija umjetničkog stvaralaštva, dok će kroz izložbe, sajmove i aktivnosti interpretativnih tematskih događanja raditi na distribuciji istih. Članovi udruge su po svome korištenju drveta vinove loze u umjetnosti jedinstveni i jedini u svijetu, dok su po pitanju korištenja betona u skulpturiranju trenutno jedini u Hrvatskoj.

Dječje kazalište „Ivana Brlić-Mažuranić“

"L.U.K.A - Lutkarsko-Umjetničko Kulturna mAnifestacija"

"Lutkarsko-Umjetničko Kulturna mAnifestacija – L.U.K.A. " naziv je projekta čiji je osnovni cilj stvoriti plodno kulturno kazališno tlo za grad Slavonski Brod, podignuti kulturnu razinu svijesti na stepenicu više i smanjiti stopu nezaposlenosti na području suvremene kulture i umjetnosti u Slavonskom Brodu. Dječje kazalište "Ivana Brlić Mažuranić" godinu 2020. usmjerilo je ka širenju i poticanju kritičkog razmišljanja, angažiranosti i inovativnosti stvarajući projekte namijenjene široj javnosti, predstave, izložbe, festivale i sajmove, prenoseći specifična vještina i znanje publici. Ovim projektom promiču se vrijednosti kazališta kao što su kreativnost i inovativnost djece i odraslih, senzibilitet za kvalitetnu kazališnu umjetnost i poštivanje tradicije uz pridržavanje moralnih vrednota uključujući i organizacijski rast zapošljavanjem stručnog kadra. Program će tijekom godine dana uz vrijedni volonterski angažman pružiti publici bogat kulturno umjetnički sadržaj popraćen vrijednostima kazališta, a sve sa svrhom društvenog i kulturnog doprinosa za širu zajednicu.

Katedra Čakavskoga sabora Grobnišćine

Međunarodna likovna kolonija Grobnik 2020.

Međunarodna likovna kolonija Grobnik (MLKG), sa sjedištem u Kaštelu Grobnik, svojevrsnim je rasadnikom posebnosti i inovacija. Pokretanjem ove umjetničke Kolonije, uz podršku HDLU-a Rijeke i HDLU-a Istre 1996. započela je jedinstvena kulturna proizvodnja – u cilju stvaranja nove hrvatske zbirke suvremene likovne umjetnosti. MLKG od početka do danas radi isključivo pod nadzorom povjesničara umjetnosti te je amaterizam isključen. Tijekom godina je u Grobniku radilo oko 200 umjetnika, osim iz Hrvatske, iz mnogih drugih zemalja Europe i drugih kontinenata.Za dosadašnjih su boravaka u Grobniku gosti-umjetnici stvorili preko 450 djela, od kojih 262 čini muzejski fundus, a ostala su djela stručnim selekcijama postala dijelom Artoteke Grobnik – prve posudionice umjetnina u ovome dijelu Europe. Nakon izrade svakog novog rada umjetnika u Grobniku, stručnom selekcijom novostvorenih djela se povećava muzejski fundus, kao i broj djela na raspolaganju Artoteke, što bi između ostalog osigurala i ova potpora.

Teatar Poco Loco

Teatar Poco Loco - razvoj produkcije i distribucije

Nakon pet godina kontinuiranog okupljanja profesionalnih glumaca, glazbenika, redatelja, dramaturga, vizualnih umjetnika i dramskih pedagoga u svrhu istraživanja novih izričaja u kazalištu za djecu i mlade, odigranih više od 700 izvedbi i osvojenih 9 nagrada – Teatar Poco Loco ulazi u novo razdoblje profesionalizacije u kojem je potrebno da prepoznata autentičnost, inovativnost i izvrsnost umjetničkog izričaja bude popraćena i profesionalnom organizacijskom podrškom. Stalno zaposlenje u trogodišnjem razdoblju omogućit će razvoj novih programa, produkciju alternativnih premijernih naslova, međunarodnu suradnju, pedagoški rad, razvoj publike kroz složenije promotivne aktivnosti te stručnu evaluaciju i dokumentaciju programa s objavom javnih godišnjih izvještaja. Cilj je zadržati visoku umjetničku kvalitetu izvedbi, profesionalni odnos prema suradnicima te učiniti izvedbe dostupnima što široj publici. Realizacijom ovog projekta zadržavaju se pristupačne cijene predstava te ostvaruje vizija izvrsnog, inovativnog i socijalno osjetljivog kazališta dostupnog svima.

UDRUGA MALE ŽICE

Međunarodni festival gitare Omiš guitar fest

Omiški gitaristički festival – Omiš Guitar Fest (OGF) je jedinstveni festival u Hrvatskoj, ali i u svijetu koji objedinjuje klasičnu, električnu i akustičnu gitaru. U proteklih 9 godina se po broju aktivnih sudionika (natjecatelja, sudionika majstorskih radionica i predavanja) prometnuo u najveći gitaristički festival u ovom dijelu Europe. Svake godine na festivalu aktivno sudjeluje preko 300 gitarista (izvođači, natjecatelji te sudionici predavanja) iz cijelog svijeta te nekoliko tisuća gostiju. Festival se već niz godina održava pod pokroviteljstvom predsjednika RH te uz podršku Ministarstva kulture RH, županije SD i grada Omiša te mnogobrojnih sponzora i donatora iz zemlje i svijeta koji su prepoznali ovaj jedinstveni i kvalitetan projekt. Sam festival se sastoji od natjecanja, predavanja i majstorskih radionica, izložbi i koncerata gdje se promoviraju mladi hrvatski gitaristi i skladatelji. Svake godine vrši se promocija notnih izdanja hrvatskih i stranih skladatelja te i ostale literature vezane za gitaru.

Umjetnička organizacija Kazalište Moruzgva

Brendiranje i jačanje prisutnosti Kazališta Moruzgva na domaćem i inozemnim tržištima

Trogodišnji program "Brendiranje i jačanje prisutnosti Kazališta Moruzgva na domaćem i inozemnim tržištima" odnosi se na razvoj Kazališta Moruzgva (KM) povećanjem broja gostovanja u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu s postojećim predstavama, kao i produkcijom novih predstava i njihovim daljnjim plasmanom. Istovremeno će se Kazalište Moruzgva brendirati kao važan čimbenik nezavisne kazališne scene u Republici Hrvatskoj ulaganjem u odnose s javnostima i komunikacijski menadžment na društvenim mrežama i izvan njih. Aktivnosti ovog programa nastavljaju se na dosadašnja nastojanja Kazališta Moruzgva da razvije jaku distribucijsku mrežu u RH i u inozemstvu. Glavni očekivani rezultati programa su: povećanje broja izvedbi za 20 % u odnosu na prethodno razdoblje; porast prihoda od prodaje za 30 %; postavljanje minimalno jednog modernog hrvatskog teksta godišnje; realizacija turneje u Poljskoj i učvršćivanje odnosa s tamošnjim partnerima. Kazalište Moruzgva veliku važnost pridaje reprezentaciji hrvatskog dramskog pisma u inozemstvu, stoga je plan proširenje na veća inozemna tržišta.

Umjetnička organizacija kazalište Ulysses

Brijunsko ljeto 2020

Kazalište Ulysses 2020. obilježava 20. obljetnicu postojanja. To je kazalište koje je tijekom toga dugoga plodnog vremena svojim predstavama, po ocjeni i publike i kritike, stvaralo prostor kreativne suradnje umjetnika s različitim iskustvima, s raznovrsnim vještinama i talentima, prostor u kojem se radom i teatarskim istraživanjima preispituje i proširuje kreativne horizonte, pomiče granice izričaja u kazališnom stvaralaštvu, prenosi poruke velikih suvremenih i klasičnih autora. Upravo zato 20. rođendan jedinstvena je prilika i obveza podsjetiti se korijena, vrijednosti i razloga osnivanja ovoga jedinstvenog kazališnog prostora, mjesta stvaralaštva i susreta, razmjene; osobnog, društvenog, emocionalnog traganja i pronalaženja, mjesta dijaloga. Navedeni porivi i razlozi doveli su do novoga projekta pod nazivom "ulysses, kazališni multiplex" prema romanu "Ulysses" J. Joycea.

 

 

 

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type