Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

PP1b2

BLOK - LOKALNA BAZA ZA OSVJEŽAVANJE KULTURE

Godišnji program BAZE

Crvena nit koja povezuje različite formate u programu BAZE i glavna odrednica djelovanja organizacije je društveni angažman kroz umjetnost. Kroz produkcijsku liniju ("Umjetnici za kvart") umjetnicima se osigurava materijalna baza za produkciju angažiranih radova. Uslijed društvenih procesa koji uključuju propadanje javno dostupne kulturne infrastrukture i krizu obrazovanja suvremena se umjetnost povukla u uski krug upućenih stručnjaka, što vrijedi i za društveno angažirane prakse. Stoga je koncept BAZE proizvoditi i predstavljati društveno angažiranu umjetnost obraćajući se kvartu i razvijajući specifične modele demokratizacije, a tome su komplementarne i aktivnosti u polju edukacije (Mikropolitike, Politička škola za umjetnike). Besplatna predavanja i seminari usmjereni su na kodifikaciju angažiranih praksi, ali i kritičku analizu svijeta umjetnosti u širem društvenom kontekstu. Demokratizacija znači i otvaranje udrugama i inicijativama sa sličnom agendom koje nemaju vlastiti prostor, a čija su gostovanja redoviti dio programa. Opisani je pristup u otklonu od još dominantnog shvaćanja umjetnosti kao autonomne sfere orijentirane na estetski užitak i njezine rastuće komercijalizacije.

Labin Art Express XXI

Djelatnost KuC-a Lamparna 2018-2020

U 2020. nastavlja se pretvorba "Lamparne" iz alternativnog u društveno-kulturni centar. Stoga su djelatnosti KuC-a u idućoj godini, osim predstavljanja najnovijih kulturno-umjetničkih trendova, razvoja i promicanja novih umjetničkih praksi te novih medija i tehnologija, usmjerene i na uspostavu sudioničkog modela upravljanja "Lamparnom", koji će omogućiti ne samo pristup kulturno-umjetničkim sadržajima svim građanima nego i stvaranje te razvoj nove publike, ali i dalje s naglaskom na organizirano i kreativno provođenje slobodnog vremena oko 3.500 mladih na Labinštini u svrhu unapređenja kvalitete življenja i poticanja aktivističkog građanstva, posebno na području održivog turističkog razvoja te zaštite i revitalizacije industrijske baštine. Putem izložbi, koncerata, performansa, tribina, javnih rasprava, predavanja, radionica i raznih edukacija te provedbom lokalnih medijskih kampanja popraćenih atraktivnim promotivnim materijalima korisnici centra moći će se u 2020. upoznati s najnovijim umjetničkim praksama u svijetu (IAB 03), ali i potencijalima lokalne umjetničke scene, te unaprijediti svoja znanja i vještine na raznim područjima i suočiti se s izazovima lokalnog razvoja.

Što, kako i za koga

Program Galerije Nova

Strateški se pozicioniravši prema potrebama lokalne sredine i dugogodišnjom međunarodnom profilacijom programa Galerije Nova u čijem je programu sudjelovao niz priznatih domaćih i međunarodnih umjetnika i umjetnica, kao i onih mlađih koji se tek afirmiraju na sceni, program Galerije Nova u posljednjih dvadeset godina jedno je od ključnih mjesta umjetničke, kustoske i edukativne produkcije u Hrvatskoj. Kustoski tim WHW vodi program Galerije od 2003. godine. Galerijski program temeljen na nizu samostalnih i grupnih izložbi domaćih i međunarodnih umjetnika i umjetnica te diskurzivnih sadržaja, osmišljen je kao kontinuirani niz aktivnosti za povećanje zanimanja javnosti za kritičku praksu suvremene umjetničke i vizualne produkcije. Program za 2020. pod nazivom "Otvorena Nova" će nastaviti omogućavati umjetničku artikulaciju ključnih kulturnih tema i pitanja koja su potisnuta iz sfere javnosti te će se i dalje odvijati po izrazito suradničkim principima, a koji će se iduće godine dodatno naglasiti pozivanjem na suradnju niza gostujućih kustosa. Nezavisnim inicijativama Galerija se ustupa besplatno.

Udruga za promicanje kultura Kulturtreger

Klub Booksa

Program kluba Booksa inovativan je program koji nudi sudjelovanje u kulturnim aktivnostima, potiče na kritičko razmišljanje, društveni angažman te nudi neformalnu edukaciju. Program je osmišljen za ciljanu skupinu koju čine prvenstveno mladi, odnosno studenti, akteri nezavisne kulture, umjetnici, aktivisti, mladi zaposleni profesionalci u kreativnim industrijama te organizacije civilnog društva (primarno iz područja nezavisne kulture). Korisnicima program omogućuje da sudjeluju u osmišljavanju i provedbi kulturnih i umjetničkih programa, da se educiraju u područjima u kojima im formalno obrazovanje ne nudi nikakve sadržaje, da se društveno angažiraju te da, bilo samostalno, bilo u suradničkim inicijativama, istražuju širok spektar kulturnih i društvenih zbivanja i postignuća. Aktivnosti u klubu dijele se na: književne (razgovori, tribine, predavanja); edukacijske (radionice kreativnog pisanja, čitateljski klubovi, putopisna predavanja); glazbene (serija koncerata autorske glazbe); podrška i solidarnost (ugošćavanje organizacija i umjetnika); društveno-kulturna događanja za zajednicu i sa zajednicom; ljetni program "Booksa u parku".

Mirovna grupa mladih Dunav

Klub YPGD

Cilj projekta je osigurati da Klub djelujući kao sociokulturni centar za mlade realizira aktivnosti koje doprinose razvoju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva u gradu Vukovaru u proizvodnji i participaciji u kulturi. Klub kao mjesto doprinosi razvoju nezavisne kulturne scene u gradu kroz aktivnosti koje promiču suvremeni audiovizualni izričaj, uključuju korisnike u realizaciju i pridonose stvaranju stabilnijih i kvalitetnijih preduvjeta za osmišljavanje, izradu, distribuciju i promociju djela različitih disciplina. Ciljevi programa su: biti središnjim okupljalištem vukovarskih nezavisnih i neafirmiranih umjetnika i aktivista koji, djelujući u prostoru, stvaraju nova autorska djela i prezentacijom potiču zajednicu na djelovanje. Aktivnosti projekta uključuju osiguranje prostora i mjesta za svakodnevni rad samih umjetnika i kreativaca, organiziranje i provedu radionica, produkciju glazbenih djela, umrežavanje glazbenika, radionice digitalnog crtanja, društvene interkulturalne večeri, izložbe radova, fotografske radionice i izložbu, radionice grnčarstva, audio radionicu Soundscape, organizaciju Dana mladih, jam sessiona, socio-kulturalnih aktivnosti u Klubu te okrugli stol.

Multimedijalni institut

Kulturni i društveni centar MaMa

Osnovni cilj MaMe u području kulture je promicanje inovativnih kulturnih praksi povezanih ponajprije s novim tendencijama u umjetnosti i teoriji, kao i s razvojem komunikacijskih tehnologija, dok MaMa kao društveni centar i svojevrsni inkubator potiče razvoj zajednica oko pojedinih društveno relevantnih tema i artikulaciju kritičkih društvenih pozicija. U programu će se godišnje realizirati preko 60 programskih jedinica u organizaciji Multimedijalnog instituta, a očekuje se ukupno više od 160 javnih događanja u MaMi (što uključuje brojne gostujuće programe). Programi Multimedijalnog Instituta su Cruising sa Srđanom Sandićem, Konstelacije suvremenog mišljenja, Digitalizacija knjiga, Medijski arhiv, Hacklab u MaMi, Javna knjižnica "Borbe s papirom". Događanja u organizaciji drugih korisnika MaMe; Servisi u MaMi (kao prostor za ne-javna događanja te uredski prostor za druge organizacije). Program MaMe se primarno obraća mlađoj publici, zainteresiranoj za nove tendencije u kulturnoj proizvodnji kao i za razvoj novih tehnologija. Programi u MaMi su otvoreni i za najšire građanstvo, što se posebno odnosi na brojne aktivističke inicijative.

ART RADIONICA LAZARETI

ARL 2020 - godišnji program

ARL će u razdoblju 2020. – 2021. nastaviti provoditi i stvarati aktivnosti postojećih i kontinuiranih programskih jezgri na kojima se temelji koncept programa i prostora ARL kao javnog prostora i mjesta djelovanja. Aktivnosti su posvećene produkciji, distribuciji i razvoju suvremenih umjetnosti, nezavisne kulture, inovativnih umjetničkih, društvenih i kulturnih praksi kroz aktivnosti godišnjih programa Galerije Otok, Scena Karantena, Artists-in-residence, Grad je mrtav. Živio Grad!, muzičkog programa i programa participacija / protuotrov i kroz projekt  "Mjesto zajednice – razvoj društveno-kulturnog centra u Lazaretima". Nastavit će se s radom na istraživanju i sumiranju rada i djelovanja ARL 1989. – 2019. kroz razgovore, fokus grupe, intervjue s ključnim akterima u djelovanju ARL kao i na pripremi i tisku publikacije. Ishodišna ideja djelovanja ARL jest stvaranje novih komunikacijskih situacija i modela društvenosti te stvaranje zajednice kroz umjetnost, kulturu, neformalnu i vaninstitucionalnu edukaciju, razmjenu znanja i vještina i neposredno djelovanje kao potencijalnih pokretača participacije i pozitivnih društvenih promjena.

Savez udruga Rojca 

Dnevni boravak DC Rojc

Dnevni boravak Rojca zajednički je prostor i mjesto susreta udruga u Društvenom centru Rojc kojim upravlja Savez udruga Rojca. Samostalno i u suradnji s udrugama iz DC Rojc u prostoru se organiziraju kulturni i društveni programi. Korištenje prostora za sve korisnike je besplatno, kao i programi koji se održavaju. Vrste programa koji se provode su: izložbeni, filmski, književni, kazališni, programi novomedijske kulture i interdisciplinarni programi. Predstavljaju se programi udruga koje se bave vaninstitucionalnom kulturom, s naglaskom na promoviranje suvremenih inovativnih praksi, prožimanje socijalnog i kulturnog polja djelovanja u suvremenom kulturnom kontekstu, angažirano djelujući u zajednici. Dnevni boravak svojim prostornim resursom potiče komunikaciju i suradnju među udrugama različitih područja djelovanja te povezuje umjetnike, kulturne djelatnike i građane/publiku. Jedinstvenost crpi iz svih 17 tisuća kvadrata Rojca koji su kulturni inkubator grada Pule. Prezentiranjem programa u Dnevnom boravku razvija se kulturna i društvena javna uloga Društvenog centra Rojc kao nezavisnog i autonomnog prostora koji ima značajan utjecaj na razvoj lokalnih zajednica u cjelini.

Centar za ženske studije

Suvremene feminističke kritičke intervencije u kuturnoumjetničkom polju

Projekt će obuhvatiti edukativne cikluse posvećene suvremenim feminističkim teorijama i praksama te njihovo zrcaljenju u području kulture i umjetnosti. Kroz različite programe bavit će se politikama umjetnosti kao i materijalnim uvjetima njezine proizvodnje i reprodukcije, klasnom i rodnom dimenzijom institucije umjetnosti te umjetničkog rada kroz teorije socijalne reprodukcije, imajući u vidu socioekonomske kao i historijske silnice te umjetničke i političke progresivne pokrete i udruženja na lokalnoj i globalnoj razini. Kroz feminističku epistemologiju bavit će se i kritičkom analizom sistemske situiranosti percepcije femininosti, rodnim, rasnim, etničkim i seksualnim slobodama u kapitalizmu, ali i refleksijama na potonje u (angažiranim politikama) umjetničkog diskursa kroz različite formate (film, književnost, popularnu kulturu, izvedbene umjetnosti, vizualnu umjetnost itd.) koji se svakodnevno prelijevaju i oblikuju kroz društvene i proizvodne odnose. Povezivanjem različitih rodno osviještenih kulturnih i umjetničkih praksi i teorija utjecat će se na pozitivne promjene u demokratizaciji šire društvenosti koja počiva na emancipatornim, solidarnim i feminističkim uvidima.

Kino klub Split

Centar za audiovizualnu kulturu i umjetnost

Kino klub Split udruga je građana osnovana 1952. koji se brinu za razvoj i očuvanje audiovizualne umjetnosti i kulture. Djeluje kroz Edukativne programe, Produkciju audiovizualnih djela i Arhiv. Edukativni program provodi se kroz predavanja (seminare, masterclassove), radionice (osnovne, specijalizirane i usmjerene, teoretske i praktične) i projekcije (ciklus filmova, večeri analize, autorske večeri). Edukativne programske aktivnosti realiziraju se samostalno ili modularno pokrivajući različite tematske cjeline: Škola KKS-a; Škola medijske kulture za nastavnike; Laboratorij, tj Kinolab koji objedinjuje sve pilot projekte, jednokratne, interdisciplinarne, eksperimentalne i specijalizirane programske aktivnosti. Produkcija audiovizualnih djela zagarantirana je besplatnim korištenjem opreme i prostora. Infrastruktura se kontinuirano unapređuje, a klub na ovaj način producira više desetaka radova godišnje. Djelovanje arhiva odvija se kroz zaseban set istraživačkih i promotivnih aktivnosti, ovisno o aktualnim mogućnostima. Arhiv sadrži audiovizualna djela (oko 620 uradaka) i materijale, foto dokumentaciju, pisane materijale, vlastite publikacije i drugu edukativnu literaturu.

Hrvatsko dizajnersko društvo

Izložbeni i diskurzivni program HDD galerije

HDD galerija svojim izložbenim i diskurzivnim programom sustavno nastoji promovirati inovativni i istraživački pristup u kontekstu dizajna, a zamišljena je kao laboratorij za dizajn koji ne prezentira "lijepe" plakate i predmete, nego je mjesto na kojem se dekonstruira sam sadržaj pojma dizajn te govori o načinima kako dizajn stvara nove odnose i hijerarhije. U okviru tog programa realiziraju se projekti istraživačkog karaktera, usmjereni na kritičko rasvjetljavanje odnosa između dizajna, društva, kulture i svakodnevnog života, na otvaranje novih tema poput spekulativnog i kritičkog dizajna, na promoviranje dizajna kao suštinski interdisciplinarne djelatnosti te na proizvodnji ozbiljnog, relevantnog i informiranog diskursa o dizajnu kao praksi. Program je podijeljen u pet programskih linija koje pružaju različite rakurse na pojam dizajna: Dizajn iz drugog rakursa, Dizajniranje povijesti – historizacija dizajna, Diskurzivni objekti, Studije slučajeva i U prvom licu.

Atelieri Koprivnica

AK galerija - prostor suvremene umjetnosti

AK galerija je prostor suvremene umjetnosti otvoren svim oblicima multimedijalnih, angažiranih i inovativnih umjetničkih praksi, a djeluje kao jedino izvaninstitucionalno izlagačko mjesto u gradu, potiče izložbenu djelatnost, produkciju novih umjetničkih radova, razmjenu znanja, kritičko promišljanje kulturnog, društvenog, ekonomskog i političkog okruženja te ističe suvremenu umjetnost kao polje od izrazite važnosti za kulturni razvoj grada. AK galerija dio je udruge Atelieri Koprivnica i od 2013. godine djeluje kao poseban izlagački prostor u sklopu kompleksa bivše koprivničke vojarne, sadašnjeg Kampusa. Program za 2020. godinu je podijeljen na tri segmenta: izložbeni program kojeg čine samostalne i grupne izložbe, akcije, performansi, teorijsko-edukativni program kroz predavanja kustoskih kolektiva u koje se uključuje lokalna zajednica te program Bijenala suvremene umjetnosti "Kompleksi: memorija prostora" koji se bavi specifičnostima bivšeg vojnog kompleksa, istražuje mogućnosti utjecaja umjetničkih strategija i praksi na sudbinu javnih prostora kroz participativne metode, umjetničke intervencije, rezidencije, razgovore, mapiranja, propitivanja odnosa memorije i prostora.

HRVATSKA UDRUGA LIKOVNIH UMJETNIKA

HULU 2020

HULU se isprofilirao kao udruga koja kontinuirano promovira suvremene oblike umjetničkog izražavanja na lokacijama povijesne kulturne baštine. Salon Galić je jedina galerija neprofitne udruge u strogom centru Splita koja se bavi isključivo suvremenom umjetnošću. Cjelogodišnja prisutnost suvremenih umjetničkih praksi u staroj gradskoj jezgri predstavlja odmak od dominantne kulturne ponude u centru i omogućava sustavni utjecaj na razvoj interesa šire javnosti za suvremenu umjetnost. Program se temelji na recentnim umjetničkim produkcijama profesionalnih umjetnika koji kroz različite oblike suvremenog izražavanja reagiraju na društvenu, političku, gospodarsku, povijesnu, kulturnu i etičku zbilju te otvaraju prostor za kritičko promišljanje i dijalog s publikom. Okosnicu programa 2020. čine multidisciplinarni projekti s fokusom na novomedijske umjetničke prakse kao što su video, interaktivne instalacije, device art, digitalna umjetnost i performansi. Osim izložbenog dijela program uključuje edukativno-diskurzivne aktivnosti, rezidencije te suradnje s domaćim i stranim organizacijama na području suvremene umjetnosti. Svi programi su uvijek otvoreni za javnost i besplatni.

Udruga za promicanje kulture i umjetnosti Dobre Dobričević

Kulturni centar Dobre Dobričević

Osnovni cilj ovogodišnjeg projekta jest revitalizacija nekoć zapuštenog prostora Kulturnog centra u naselju Lastovo kroz provođenje različitih aktivnosti i programa za osobe svih životnih dobi, naročito za mlade. Centar se nalazi uz povijesni vrt pozicioniran uz školu, crkvu i općinu, ujedno povijesnom zbornom mjestu. Sadržava kino salu i urede dviju važnih otočkih udruga. Upravljanje prostorom je predviđeno tako da Udruga Dobre Dobričević osmišljava aktivnosti i programe koji će se održavati u centru, ali i da koordinira aktivnosti ostalih otočkih udruga koje će koristiti ili već koriste Centar za vlastite aktivnosti (KUD Lastovo, Udruga Val – za brigu o starijim osobama, klape, udruga LA!UVO!, Liga protiv raka). U centru se već održavaju radionica, simpozij, izložbe, a od rujna 2019. planirano je premještanje predstava, koncerata, kino-projekcija, dječjih i drugih edukativnih radionica, predavanja, okruglih stolova itd. Ovakav model upravljanja prostorom omogućit će i uspješno poticanje suradnje s drugim organizacijama na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Ured za fotografiju

Galerija Spot

Galerija Spot djeluje kao mjesto izlaganja dokumentarno-konceptualne i društveno angažirane fotografije, radova nastalih na razmeđi fotografije i novih medija, a koji su slabije dostupni publici i ne ulaze u područje tzv. mainstream produkcije, te kao mjesto otvaranja rasprave i razvijanja dijaloga o naprednim umjetničkim praksama i teoriji fotografije. Program Galerije Spot osmišljen je kao niz izložbeno-didaktičkih jedinica, pri čemu UzF ima ulogu kreatora i koordinatora svih događanja. Osim izložbi, u program su uključene pojedinačne aktivnosti usmjerene na podizanje vizualne pismenosti: čitalačke grupe, radionice, panel diskusije, filmske projekcije i razgovori o fotografiji. Godišnji galerijski program čini 6 do 8 izložbi – dio su kustoske koncepcije članova UzF-a, dio su kustoski projekti vanjskih suradnika, a dio se bira putem javnog poziva. Glavni ciljevi su poticanje te produkcija i distribucija novih umjetničkih projekata i radova, popularizacija dokumentarno-konceptualne i neoavangardne fotografije te stvaranje poticajnog okruženja za razgovor, razvoj novih znanja o mediju i teoriji fotografije.

Zagrebački plesni ansambl

Mediteranski plesni centar

Mediteranski plesni centar (MPC) kao osnovne pojmove na kojima temelji rad koristi Kreaciju, Prezentaciju i Edukaciju, koji su ujedno nazivi 3 modula aktivnosti u prostoru. MPC kroz cjelogodišnji program doprinosi decentralizaciji i razvoju suvremene plesne umjetnosti u Hrvatskoj unutar europskog konteksta. Kreacija je izražena kroz umjetničke rezidencije domaćih i inozemnih umjetnika kojima pružamo uvjete za propitivanja i eksperimentiranja koja će rezultirati novim znanjima i vještinama u suvremenom plesu i cross-over žanrovima. Modul edukacije odnosi se na radionice i seminare za različite ciljane skupine, amatere i profesionalce. Prezentacija uključuje sve javne izvedbe radova u nastajanju te završenih projekata, okrugle stolove, projekcije i izložbe popraćene diskusijama kroz koju dobivamo i povratnu informaciju za nastavak rada. Stvaranjem dinamičnog sociokulturnog okruženja, kako za sudionike tako i za korisnike programa, a u sinergiji s edukacijom i stvaralaštvom, potiče se kreativnost i unaprjeđuje poznavanje suvremene umjetnosti. Rezidencijalni centri poput MPC-a još su novitet u RH i bližoj regiji, za razliku od zemalja EU gdje su dio već uvriježene prakse.

Udruženje za razvoj kulture „URK“

Klub Močvara

Klub Močvara mjesto je stvaranja i prožimanja kulturnih, umjetničkih, urbanih i alternativnih programa. Raznoliki program okuplja raznovrsnu publiku, čime nastaje važan socijalno-kulturni kontekst kroz koji se stvaraju i povezuju brojne kreativne i inovativne kulturne prakse. Močvara je mjesto produkcije i prezentacije interdisciplinarnih lokalnih, regionalnih i međunarodnih sadržaja, poticanja i razvoja suradničkih projekata i artikulacije različitih društvenih angažmana, ali i mjesto koje korisnicima pruža mogućnost stjecanja znanja i vještina putem programa neformalne edukacije, kao i uključivanje u aktivnosti. Programi su naročito usmjereni prema mladima te njeguju vrijednosti tolerancije i osjetljivi su na potrebe različitih supkulturnih i ranjivih društvenih skupina. Program se osmišljava prema kriterijima društvene i kulturne relevantnosti, a ne prema kriterijima profita i komercijalne uspješnosti. Redovitom organizacijom likovnih, glazbenih, književnih, kazališnih i filmskih programa te programa neformalne edukacije i javnih diskusija, Klub katalizira aktivan interes za suvremenu kulturu i umjetnost, obrazovanje, razvoj kritičkog mišljenja i aktivno sudjelovanje u društvu.

Prostor rodne i medijske kulture K-zona

Šesnaestica: Društveno-kulturni centar na Trešnjevci

Projekt "Šesnaestica" oživljava puls Trešnjevke sjever stavljajući u pogon dugo godina zapušteni gradski prostor na adresi Ozaljska 16; pretvarajući ga u javni prostor za korištenje unutar lokalne zajednice. Prostor je 2017. dodijeljen na korištenje udruzi K-zona na period od 5 godina za kulturne i umjetničke sadržaje za lokalno stanovništvo na javnom natječaju Grada Zagreba. Projektom društveno-kulturnog centra odgovara se na problem slabe fokusiranosti kulturno-umjetničkih, radioničkih i edukativnih sadržaja na prostore van centra grada. Također se uključuje lokalno stanovništvo, s posebnim naglaskom na mlade, umirovljenike, žene i LGBT osobe na aktivno sudjelovanje u programu, njegovo kreiranje te edukacije kojima se poboljšavaju njihove vještine, samopouzdanje, mogućnost organizacije i participiranja u sadržajima unutar kvarta u kojem žive. Kao društveno-kulturni centar "Šesnaesticu" karakterizira okrenutost urbanoj kulturi i kulturi mladih, inovativni modeli organizacije i suradnje te građanska participacija u kreiranju programa kroz ispitivanje potreba lokalnog stanovništva.

Umjetnička organizacija Atelieri Žitnjak

Centar periferije 2020.

Centar periferije je krovni projekt umjetničke organizacije Atelieri Žitnjak za 2020., čiji se programi i aktivnosti odvijaju u istoimenom radnom, izložbenom i rezidencijalnom, tj. interdisciplinarnom prostoru na jugoistočnoj periferiji Zagreba, nekadašnjoj OŠ na Žitnjaku, koja od 2003./2004. funkcionira kao umjetničko-kulturni prostor, jedini na toj polovici gradske četvrti Peščenica-Žitnjak. Projekt čine izložbeni program suvremeno-umjetničke Galerije AŽ, gdje je od 2005. održano oko 150 izložbi i drugih kulturnih sadržaja; program međunarodne umjetničke razmjene Zagreb – Düsseldorf (od 2007.), prepoznatljiv u gradu i zemlji po boravcima umjetnika iz inozemstva u prostoru koji objedinjuje sve potrebe rezidenata na jednom mjestu; Dani otvorene galerije (od 2018.), kada AŽ ugošćuju kustose s novim, site-specific izložbenim konceptima; te Centriranje periferije (od 2017.), program posvećen edukacijskim i istraživačkim aktivnostima s različitim društvenim skupinama, s općim ciljem rasta prisutnosti prostora u svojoj neposrednoj, lokalnoj zajednici.

Generator multidisciplinarnih koprodukcija

Program GMK

Generator multidisciplinarnih koprodukcija kao nezavisna i neprofitna platforma i prostor za suvremenu umjetnost razvija programe podrške umjetničkim produkcijama, edukativne te istraživačke programe. Kroz projekte Tvornica i Otvoreni studio domaćim umjetnicima se pruža financijska, prostorna, promocijska i kustoska podrška u razvijanju novog umjetničkog rada. Edukacijskim programima potiče se suradnja sa srednjim školama, umjetničkim fakultetima, djecom predškolske dobi te korisnicima domova za starije i nemoćne osobe. Inovativnim modelima edukacijskog rada promišlja se alternativa institucionaliziranom vizualnom obrazovanju, uključuju se različite dobne skupine u angažiranu raspravu, potiče se upoznavanje sa suvremenom umjetničkom scenom te direktnije uključivanje raznolikog profila korisnika u galerijski program. U istraživačkim projektima poput suradnje GMK i ZMAG isprepliće se odnos umjetnosti i ekologije te problematiziraju teme kao što je politika sjemena, proizvodnja hrane i ekstraktivizam. Također, galerija podupire istraživanja na polju kritičkog pristupa turizmu, a rad na tu temu se nadalje razvija lokalnim umrežavanjem i sudjelovanjem u Platformi za kritički turizam.

Savez udruga KAoperativa

Mala Scena Hrvatskog doma

Otkako je 1.9.1988. Mala Scena započela rad u svom prostoru kao jedino privatno kazalište u RH izgrađeno sredstvima i radom osnivača, izvedeno je 125 premijera. Aktivnosti MS su priprema i izvođenje predstava za djecu i mlade, a korisnici su publika (djeca, mladi i odrasli), umjetnici i stručnjaci koji rade predstave, kao i građani. Posebnosti programa su suvremenost, društvena odgovornost te okrenutost pitanjima s kojima se mladi suočavaju u suvremenom svijetu. Program je segmentiran prema dobi publike, a tijekom 2020. izvodit će se 19 repriznih i 4 premijerna naslova. Prostor na Medveščaku u kojem predstave igraju svakoga dana veličine je 188,11 m2, sastoji se od dvorane, garderobe za publiku i izvođače te ureda, a održavaju ga zaposlenici organizacije. MS je jedino privatno kazalište u HR koje je uspješno prošlo tranziciju s osnivača na profesionalni menadžment. Financijska podrška za održavanje hladnog pogona MS i zapošljavanje voditeljice umjetničkog programa kroz trogodišnje financiranje omogućit će opstanak i daljnji razvoj organizacije prema top formi i izvrsnosti. MS trenutačno zapošljava 3 djelatnice i ima 70-ak umjetnika koji ostvaruju dohodak putem autorskih ugovora.

Udruga Ri Rock

Alternator 2

Cilj ovog projekta je podrška alternativnom kulturnom izričaju koji je zaslužan za stvaranje novih kulturnih i umjetničkih programa. Fokus je stavljen na podizanje društvene svijesti, razine znanja i interesa za alternativnu kulturu i ekonomiju, razvoj kulturno-kreativnih industrija, razvoj civilnog društva i volonterstva te jačanje društvenih vrijednosti. Kroz javne prostore Omladinskog kulturnog centra Palach, MusicBox prostorije te prostor Umjetničkog kontejnera pruža se mogućnost umjetničkog stvaranja svima zainteresiranima. Prostori su javno otvoreni i dostupni za kreativno izražavanje mladih umjetnika, dok starijoj populaciji predstavljaju značajan urbani resurs za razvoj kulturno-umjetničkih sadržaja. Razvojem novih modela suradnje s udrugama osoba starije životne dobi te modela javno-civilnog partnerstva u suradnji s lokalnom samoupravom, nastoje se osmisliti i formirati novi modeli suradnje i upravljanja prostorima za kulturu.

KULTURNA ALTERNATIVA MLADIH - HRAM

2020 / Program udruge Kam Hram

Osnovni koncept djelovanja udruge podijeljen je na tri područja fokusirana na suvremeni cirkus: organizaciju i distribuciju kulturno-umjetničkog programa, edukaciju u cirkuskim i povezanim disciplinama kroz promišljenu metodologiju te produkciju performansa i predstava suvremenog cirkusa. Koncept proizlazi iz nekoliko ciljeva: educiranje publike, približavanje suvremene cirkuske umjetnosti široj javnosti, pružanje mogućnosti za profesionalno ostvarivanje i razvitak individualnog i grupnog potencijala i identiteta kroz aktivnosti suvremenog cirkusa, razvijanje specifičnog umjetničkog izričaja koji se oslanja na posebnosti lokalnog konteksta i reinterpretaciju istih te aktivno sudjelovanje u kulturnoj ponudi grada i šire. Rad udruge se uvelike oslanja na suvremene cirkuske prakse u kojima se potiče analitičnost, kritičnost, istraživanje i razumijevanje suvremenih uvjeta koji nas oblikuju, te izraz u cirkuskim disciplinama ponajprije uz otvorenost prema sinergiji s drugim poljima umjetnosti. Udruga etablirane strukture djelovanja i poučavanja modificira, prenamjenjuje i prenosi nastojeći stvoriti optimalno radno okruženje za istraživanje, produkciju i distribuciju suvremene umjetnosti.

Kreativni veznik alternativnog razvoja kulture

Klub kulture - multimedijalni centar

Klub kulture – multimedijalni i kulturni centar želi komplementarno integrirati tri segmenta unutar svojih prostora: kulturnu ponudu, prostor za probe umjetnika i program neformalnog obrazovanja. Projektom se želi obogatiti i upotpuniti sadržaje koji se nude u gradu Križevcima i na području sjeverozapadne Hrvatske s ciljem uključivanja umjetnika, kulturnih radnika i mladih na korištenje resursa kluba. Kroz neformalni sadržaj želi se poticati mlade na korištenje alternativnih i nedovoljno zastupljenih formi obrazovanja. U sklopu Kluba kulture – multimedijalnog i kulturnog centra djeluju tri prostora: Klub kulture kao multimedijalni prostor (220 m2), Individuum – prostor za individualne probe (24 m2), Galerija K2 s terasom i dvorištem kao likovna galerija i prostor za ljetna događanja udruge KVARK (320 m2). Aktivnosti Kluba kulture su organizacija glazbenih događanja (koncerti, DJ programi, slušaonice i sl.), organizacija kazališnih programa (kazališne predstave, performansi, žonglerske predstave), organizacija edukativnih programa (neformalno obrazovanje), galerijski prostor (postav izložbi i audiovizualnih radova), prostor za probe (kazalište, žongleri, glazbenici, DJ-evi).

CIRKORAMA – udruga za promicanje kulture i umjetnosti u svakodnevnom životu

Program Cirkorame

Program Cirkorame oslanja se na upravljanje Dvoranom za izvedbene umjetnosti u AKC Medika i prvim cirkuskim šatorom u regiji – Cirkobalkana šator, s ciljem razvoja suvremene cirkuske umjetnosti u Hrvatskoj. U navedenim prostorima provode se edukacijski programi za profesionalno usavršavanje cirkuskih umjetnika i za zainteresirane građane i građanke, rezidencijalni programi te se produciraju predstave suvremenog cirkuskog izričaja. Na taj se način osnažuje i razvija hrvatska vaninstitucionalna izvedbena scena, razvijaju se produkcijski uvjeti za predstave suvremenog cirkusa te programi mobilnosti umjetnika radi razmjene znanja, vještina i iskustva. Cirkuski šator kao nezavisni nomadski izvedbeni, edukacijski i kreativni prostor udruga smatra konačno adekvatnim i pristupačnim prostorom za razvoj regionalne suvremene cirkuske scene. Kroz djelovanje u navedenim prostorima potiče se komunikaciju i suradnju među organizacijama koje se bave ovom umjetničkom formom te povezuju umjetnici, kulturni djelatnici i građani kao publika. Programom se promiče model otvorenog i zajedničkog korištenja i upravljanja prostornim resursima.

Seasplash - udruga za promicanje glazbene kulture, umjetnosti i slobode izražavanja

Klub Kotač

Klub Kotač je polivalentni prostor u Društvenom centru Rojc u kojem se provode programi za mlade i ostalu javnost s ciljem višenamjenskog korištenja, otvorenosti i dostupnosti mladima i široj javnosti sa svrhom razvoja kulturnog i socijalnog kapitala. Pored toga, zamišljen je kao netipično coworking mjesto u kojem mogu sudjelovati kolektivi, udruge, pojedinci koji se bave kulturom i umjetnošću, audio-vizualnom umjetnošću te digitalnim tehnologijama. Bogat program uključuje različite sadržaje u koje su mladi uključeni kao posredni i neposredni kreatori ili kao primarna publika, a koji obuhvaćaju različite prakse suvremene umjetnosti, urbane kulture, graffiti, street art, vizualne umjetnosti, nove medije i tehnologiju, DIY kulturu te kulturu mladih. Kroz prostore će kluba 2020. biti realizirano više od 150 kulturnih događanja koja će uključivati edukacijske programe, izložbe, grafitti jam, performanse, brojna glazbena događanja različitih formata i žanrova, projekcije filmova, stand-up večeri, čitanja poezije, radionice, predavanja, i sl., te promovirati glazbenike, umjetnike, različite umjetničke projekte, kolektive, inicijative koje djeluju u polju kulture i umjetnosti.

Stvaralačka mreža Zebra

Galerija Greta

Galerija Greta – najintenzivniji galerijski prostor za kreativne prezentacije u Hrvatskoj, koji od 2011. godine u kontinuitetu, kroz dinamičan sistem otvaranja novih izložbi svakog ponedjeljka, uspješno promovira i prezentira suvremene tendencije u umjetnosti, kulturi i audio-vizualnim produkcijama. Smještena u centru Zagreba, na frekventnoj lokaciji u prostoru koji optimalno zadovoljava sve programske potrebe, Greta je etablirana kao jedan od glavnih generatora suvremene umjetničke scene koji funkcionira u konstantnom prepoznatljivom ritmu. U Greti je do sada svoje radove predstavilo preko 600 umjetnika iz zemlje i inozemstva. Program obuhvaća izložbeni, prezentacijski i produkcijski dio, uključujući edukaciju kao sustavnu poveznicu svih aktivnosti. U novoj sezoni pokrenut je čitavi niz djelatnosti kojima se otvaraju nove mogućnosti za afirmaciju nadolazećih generacija umjetnika, kustosa, kulturnih menadžera, kuratora i organizatora, dovodeći ih u mogućnost direktne suradnje s inozemnim partnerima. Uz intenziviranje utjecaja na širi krug korisnika Greta u nadolazećem periodu pokreće i nove modele umrežavanja, razvoja suradničkih platformi te nastavlja proces zapošljavanja.

Savez udruga Molekula

Molekula - Razvijanje platforme i podrške nezavisnoj kulturi u centru

Savez udruga Molekula će u svome narednom programu nastaviti s provedbom primarnih aktivnosti i djelovanjem. Primarna aktivnost Saveza je ostvarivanje prostorne podrške nezavisnoj kulturnoj sceni u Rijeci kroz upravljanje dvaju najvećih prostora za takve vrste aktivnosti : Filodrammatica i OKC Palach. Također, nadovezujući se na primarnu aktivnost Saveza od listopada 2018. godine članice Saveza, Savez I Grad Rijeka unutar europskog projekta "Kultura u centru" provode projekt Žiroskop koji radi na uspostavljanju modela upravljanja prostorima Filodrammatice i OKC Palacha kako bi dugoročno iste prostore osigurali i poboljšali za aktivnosti cjelokupne nezavisne kulturne scene u Rijeci. Nastavit će s pružanjem logističke potpore umjetnicima, akterima ili organizacijama nezavisne kulturne scene, zalaganjem za poboljšanja i proširenja prostornih kapaciteta te će se omogućiti potrebnu tehničku opremljenost u realizaciji programa. U sklopu projekta europska prijestolnica kulture 2020. Savez će proširiti svoje djelovanje tako da će se zalagati za podrobniju uključenost aktera nezavisne kulturne scene i prostorno/logistički podržati samo provođenje programa Europske prijestolnice kulture.

Hrvatski filmski savez

Kino Tuškanac 2020

U današnjoj sveopćoj komercijalizaciji, kino Tuškanac predstavlja važan prostor za razvoj suvremenih audio vizualnih djelatnosti i jedno je od najistaknutijih zagrebačkih kina u kojem se okupljaju filmski znalci, srednjoškolci, studenti te djeca i mladi koji čine najveći dio publike. Cjelogodišnji program balansira između kinotečnih sadržaja i suvremene nekomercijalne produkcije u svim vrstama audiovizualnog izraza. Izmjenjuju se kinotečni programi, eksperimentalni filmovi, organiziraju se i suorganiziraju posebne premijere, festivali, okrugli stolovi i javne rasprave u području odnosa suvremene kulture, medija i društva te se razvijaju digitalne i inovativne tehnologije putem senzornih radionica za djecu s poteškoćama. Obrazovni program uključuje suradnju sa školama i fakultetima te udrugama u održavanju participativnih radionica u sklopu nastave medijske kulture i povijesti filma. Načinom rada kino Tuškanac otvara nove poglede i razvija nove pristupe shvaćanju filmske umjetnosti, donosi program koji predstavlja kritičnost i angažiranost društva u kojem kino djeluje (filmovi, suradnje, obrazovni program), čime se razvija i obogaćuje lokalnu zajednicu u pogledu kulturno umjetničkog djelovanja.

Pulska filmska tvornica

Klub pulske filmske tvornice

Klub Pulske filmske tvornice posvećen je razvitku, unapređenju i promociji kratkog filmskog i video stvaralaštva te filmske umjetnosti općenito, a u cilju postizanja kvalitetne produkcije suvremenih dokumentarnih, igranih i eksperimentalnih filmova. Klub je svakodnevno mjesto okupljanja filmskih entuzijasta koji u poticajnom ambijentu razmjenjuju iskustva i ideje te razvijaju projekte za koje na raspolaganju imaju svu potrebnu logističku i tehničku potporu. U cilju pretvorbe Pule u kreativno raskrižje filmskog stvaralaštva i edukacije danas se ondje odvija lepeza programa i manifestacija – od cjelogodišnje produkcije, intenzivnih radionica, tjednih projekcija i predstavljanja popraćenih analizama i diskusijama, pa sve do revija i susreta sa stručnjacima s područja filmske umjetnosti koji građanima dočaravaju ljepotu i moć filma u svim njegovim tehničkim i umjetničkim aspektima.

Autonomni kulturni centar

Program Autonomnog kulturnog centra

Program AKC mjesečno realizira u prosjeku 20 programa. Program je interdisciplinaran, a temelji se na neformalnoj edukaciji, produkciji, prezentaciji, izvedbi, društvenoj angažiranosti. AKC svoj program razvija i gradi s ciljem stvaranja samoodrživog društveno-kulturnog centra s osnovnom ulogom platforme za različite organizacije, pojedince, kolektive. Neformalna edukacija kroz kreativne radionice, izložbe, predstave, tribine, čitaonice, produkciju filmova, open source i edukativne aktivnosti Hacklaba, aktivnosti namijenjene društveno osjetljivim skupinama, djeci, mladima – sastavni su dio programa. Glazbeni program u sklopu kluba Attack obuhvaća nezavisne glazbene stilove, povezane u najvećoj mjeri s tri subkulture punk, dub i trance, ali je otvoren i svim drugim glazbenim strujanjima te vjerno prati sve inovativnosti u glazbenim pravcima na međunarodnoj razini. Osnovna vodilja u kreiranju glazbenog, izvedbenog, izložbenog i filmskog programa je nezavisnost i nepripadnost mainstreamu. Radio u zajednici, program u živo, pokreće se 2016. te otvara medijski prostor za nezavisnu kulturu i mlade, a otvoren je i potrebama zajednice.

GRADSKA RADIONICA

Gradionica

Gradska radionica provodi cjelogodišnji program Gradionica kao skup raznovrsnih kulturnih i umjetničkih događanja i aktivnosti otvorenih i besplatnih za javnost. Rezidencijalni program omogućuje prostor za život i rad gostujućim umjetnicima i/ili angažman u programskim aktivnostima. Likovni studio usmjeren je na atelijerski i mentorski rad. Druženje s umjetnicima je aktivnost predstavljanja profesionalnih umjetnika iz različitih disciplina koji objedinjuje materijalnu i konceptualnu komponentu njihova rada. Vrtni đir je hibridna aktivnost predstavljanja autora iz različitih disciplina pretežno lokalne provenijencije. Musicpolis je eklektični koncertni program u kombinaciji druženja glazbenika i publike. Art Panoptikum je informativno-edukativna aktivnost predstavljanja aktualnosti iz svijeta vizualnih umjetnosti. Kreaktiv je radionica skladanja filmske glazbe za mlade. Pulski đir je serija javnih predavanja o kulturnoj povijesti Pule u relaciji sa suvremenom situacijom. Ostvarenjem predloženog programa afirmira se konceptualno disperziran oblik djelovanja u suvremenoj kulturi i umjetnosti usmjeren na publiku raznovrsnih ishodišta, prohtjeva, ambicija i ukusa.

Silba Environment Art

SEA

SEA Silba Environment Art prva je umjetničko-ekološka multimedijalna platforma na otoku u RH, a osnovali su je 2009. umjetnici, zaljubljenici u Silbu i njezine prirodne i kulturne ljepote te je od 2015. registrirana kao umjetnička organizacija. Posvećena je istraživanju i eksperimentu u suvremenim umjetnostima i ekološkim temama održivog razvoja otoka, sinergiji umjetnosti i prirode kroz hibridne umjetničke forme te međusektorskoj i međugeneracijskoj suradnji međunarodnih suvremenih umjetnika i lokalnog stanovništva na zajedničkim projektima koji unapređuju kvalitetu života na otoku. Program se realizira kroz umjetničke rezidencije, radionice, umjetničke kolonije, studijske boravke, performanse, izložbe, instalacije, akcije i izvedbe te kroz istraživački rad na vlastitim ili zajedničkim umjetničkim, kulturnim, ekološkim i projektima održivog razvoja, u suradnji s lokalnim organizacijama i ljudima. Fokus je na umjetničkom istraživanju i eksperimentu te razmjeni znanja i vještina u kreiranju novih umjetničko-ekoloških stanja i principa, a u korist razvoja lokalne zajednice te općenito kvalitete života na otoku s ciljem sinergije čovjeka i prirode.

Kazalište Mala scena

Upravljanje prostorom  - kazalište Mala scena

Otkako je 1.9.1988. MS započela rad u svom prostoru, izveli smo 125 premijera, a jedino smo privatno kazalište u RH izgrađeno sredstvima i radom osnivača. Aktivnosti MS su priprema i izvođenje predstava za djecu i mlade. Korisnici su publika (djeca, mladi i odrasli), umjetnici i stručnjaci koji rade predstave, kao i građani. Posebnosti programa su suvremenost, društvena odgovornost te okrenutost pitanjima s kojima se mladi suočavaju u suvremenom svijetu. Program je segmentiran prema dobi publike, a tijekom 2020. izvodit ćemo 19 repriznih i 4 premijerna naslova. Prostor na Medveščaku, u kojem igramo predstave svakoga dana, veličine je 188,11 m2, sastoji se od dvorane, garderobe za publiku i izvođače te ureda, a održavamo ga sami. MS je jedino privatno kazalište u HR koje je uspješno prošlo tranziciju s osnivača na profesionalni menadžment. Financijska podrška za održavanje hladnog pogona MS i zapošljavanje voditeljice umjetničkog programa kroz trogodišnje financiranje omogućit će opstanak i daljnji razvoj organizacije prema top formi i izvrsnosti. MS trenutačno zapošljava 3 djelatnice i ima 70-ak umjetnika koji ostvaruju dohodak putem autorskih ugovora.

Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika

IN DIS ART

IN DIS ART je višegodišnji razvojni projekt Hrvatskog udruženja interdisciplinarnih umjetnika (HUiU), prvog strukovnog udruženja interdisciplinarnih umjetnika u RH, osnovanog 2013. koji broji 33 člana. Od 2016. u polivalentnom prostoru u Puli u suradnji s afirmiranim i neafirmiranim umjetnicima, školama, fakultetima, institucijama i organizacijama u kulturi, privatnim i javnim tvrtkama te donosiocima kulturnih politika HUiU razvija i provodi programe projekta IN DIS ART čiji je cilj pridonijeti razvoju društva u kojem interdisciplinarni izričaj umjetnosti obogaćuje život svakog pojedinca te kvalitativno utječe na odnose u društvu potičući razvoj gospodarstva kroz kreativnost i umjetnost. U provedbu višegodišnjih programa projekta IN DIS ART (program strip čitaonice Mrkli Mrak, galerijski, edukativni i istraživačko-zagovarački program) te razvoj novih programa (u 2020. program samofinanciranja) HUiU transparentno uključuje lokalnu zajednicu, potičući korisnike programa na kreativno i angažirano izražavanje te aktivno sudjelovanje u provedbi postojećih te kreiranju novih aktivnosti, što pridonosi edukaciji i jačanju angažirane publike u suvremenom kulturno-umjetničkom društvu.

Fotoklub Split

Godišnji izložbeni program Galerije fotografije Fotokluba Split

Fotoklub Split osnovan je 1911. kao udruga građana i u kontinuitetu djeluje više od stoljeća. Galerija fotografije Fotokluba Split osnovana je 1956. i od tada do danas bez prekida obavlja izlagačku djelatnost isključivo fotografije kao umjetničkog i društvenog medija, što je čini jedinstvenom u Splitu i u Hrvatskoj. Zbog svog vrijednog doprinosa povijesti hrvatske fotografije i bogatstva arhivske građe, Fotoklub Split i Galerija fotografije registrirani su kao zaštićeno kulturno dobro u Registru dobara pri Ministarstvu kulture. S obzirom na to da Fotoklub Split nikada nije imao zaposlenog kustosa koji bi stručno vodio izložbeni program, prijavom na ovaj poziv žele se osigurati financijska sredstva za jačanje stručnih kapaciteta i revitalizaciju i afirmaciju ovog specifičnog galerijskog prostora koji se nalazi na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Hrvatskoj – u Marmontovoj ulici u Splitu. Galeriju fotografije posjeti i do 90 000 posjetitelja godišnje, a u okviru godišnjeg izložbenog programa Fotoklub bi u suradnji s mladim kustosima radio na afirmaciji mladih umjetnika iz zemlje i inozemstva te valorizaciji i kritičkom promišljanju fotografije kao dominantnog medija današnjice.

Udruga kultura i edukacija

PTP20

Platforma za transdisciplinarne prakse 2020 (PTP20) doprinosi razvoju suvremene kulture u prostorima Centra za kreativna rješenja Rasoja (Lovinac), kroz rezidencijalne boravke umjetnika, umjetničke kampove, umjetničko istraživanje i produkciju te umjetničke radionice. PTP koristi transdisciplinarne strategije kako bi povezao umjetnost i očuvanje okoliša kroz prakse koje vežu više disciplina kako bi sugerirale nove pristupe za rješavanje lokalnih i globalnih problema. Cilj projekta je veći protok kreativnih radova i umjetnika na području regije, a time i jačanja lokalne zajednice općine i regije, te intenzivniji rad na inovativnom povezivanju umjetničkih praksi i zaštite okoliša.

Likovna udruga Lika

Galerija LU

Galerija LU osnovana je 2013. godine na inicijativu članova upravnog odbora Likovne udruge Lika, a u uz podršku lokalne uprave i POU Gospić. Likovnoj udruzi upravljanje ovim prostorom značio je napredak u razvoju programskih i ljudskih kapaciteta jer joj je omogućio implementaciju osmišljenog programskog koncepta koji je bio u pripremi do dodjele odgovarajućeg prostora za rad. LU Lika se odmah nametnula redefiniranim poimanjem galerijskog prostora čime je predstavila potpunu suprotnost ostalim kulturnim institucijama u gradu. Pored projekta 4ART, koji se u organizaciji LU Lika provodi šestu godinu, od 2019. godine počinje se provoditi projekt Paket kulture koji predstavlja koncept izložbi renomiranih hrvatskih umjetnika i studenata ALU Zagreb, a financiran je sredstvima Ministarstva kulture RH. Od osnivanja Galerije LU do danas održano je više različitih kulturnih događaja (izložbe likovnjaka amatera, likovni natječaj i izložba dječjih radova, dvije izložbe renomiranih likovnih umjetnika, dvije likovne kolonije, likovne radionice). Prostor parka ispred Galerije LU zapušten je i marginaliziran. U planu je projekt koji bi mu dao novi značaj i proširio kapacitete udruge.

Zagrebačka kulturna unija

Multimedijalni centar Trešnjevka

Multimedijalni centar Trešnjevka je inovativni program Zagrebačke kulturne unije koji uključuje različite grane kulture u našoj gradskoj četvrti. Očekujemo oko 200 sudionika i gostiju svih dobnih skupina, oba spola. Program će se provoditi kontinuirano od 1. siječnja do kraja 2020. godine. Pod vodstvom voditelja programa i njegovih pomoćnika, obogatit ćemo kulturni život Trešnjevke, ali i Grada Zagreba. Uključivanje mladih ali ostalih dobnih skupina u kulturni život je prioritet našeg programa. Ponudit ćemo suradnju osobama s manje mogućnosti (osobe s invaliditetom, socijalno ugroženi, nacionalne manjine, itd.) te na taj način program će imati i društvenu dimenziju. Najkvalitetniji suradnici i gosti učinit će program kvalitetnim i dobrom prihvaćenim među građanima.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type