Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

PP4b

Platforma Doma mladih

Platforma Doma mladih

Platforma je pokrenuta zbog dugogodišnje potrebe aktera nezavisne kulturne scene u Splitu za zajedničkim djelovanjem u identificiranju problema lokalne kulturne politike. Projektom se nastavlja i nadograđuje zagovarački proces platforme da se problem neadekvatnih uvjeta u kojima djeluje scena riješi uređenjem Doma mladih. Projektom se nastavlja razvoj Doma mladih kao društveno-kulturnog centra kroz suradnju grada, ustanove u kulturi i udruga. Kroz predložene aktivnosti Platforma utječe na stvaranje pozitivnih promjena u lokalnoj kulturnoj politici što se očituje u transparentnijim natječajnim procedurama, sustavnoj međusektorskoj suradnji, prijavi DM-a na infrastrukturne natječaje i ESF, stvaranju pozitivnog okruženja za formalizaciju partnerstva koje omogućuje ravnopravno suupravljanje DM-om, programsko profiliranje, bolje produkcijske uvjete, transparentnije korištenje prostora DM-a i razvoj publike. Kroz predložene aktivnosti Platforma će ojačati postojeće suradnje i ostvariti nove, kvalitetnije se pozicionirati na lokalnoj sceni, formalizirati civilno-javno partnerstvo, povećati sudjelovanje korisnika u organizacijskoj strukturi DM-a i građana kroz participativne i inovativne prakse.

Savez udruga Operacija grad

Upgrade - istraživanje potencijala Interkulturnog društvenog centra

"Upgrade – Istraživanje potencijala interkulturnog društvenog centra" pridonosi transformaciji kulturnog sustava odmičući se od shvaćanja kulture kao isključivo sektorske politike, približujući je i povezujući s drugim područjima društvenosti, obrazovanja i integracije. U fokusu platforme Upgrade je iznalaženje sistemskih rješenja za pitanja upravljanja javnom infrastrukturom, istovremeno istražujući inovativne modele upravljanja koji bi uključivali širok spektar aktera: od organizacija nezavisne kulture, preko organizacija civilnog društva do samih građana, pripadnika lokalne zajednice. Upgrade navedeno nastoji ostvariti zagovaranjem te osnivanjem novog tipa ustanove – Interkulturnog društvenog centra koji se naslanja na već postojeće prakse društveno-kulturnih centara u HR i svijetu, ali ide korak dalje uključujući u svoje djelovanje / upravljanje i pitanja obrazovanja te integracije. Holističkim pristupom izgradnji novog tipa ustanove u kulturi Upgrade želi se odgovoriti na realne potrebe koje se nameću novom slikom grada, istražiti koji bi utjecaj takva ustanova imala na lokalnu zajednicu te otvoriti prostor kulturnim i umjetničkim praksama svim stanovnicima zajednice.

Kolektiv za razvoj, istraživanje i propitivanje queer kulture - queerANarchive

LGBT centar Split

Opći cilj povezivanja organizacija civilnog društva koje djeluju u polju pravno-zagovaračkog aktivizma, kulture, društva, sporta i rekreacije te socijalne i zdravstvene podrške je razvoj LGBT centra Split u programski bogat društveno-kulturni centar baziran na sudioničkom upravljanju, društveno-kulturni centar koji će biti žarište LGBTIQ+ kulture i društvenog života, ne samo u gradu Splitu nego i regiji te time značajno utjecati na kvalitetu života LGBTIQ+ zajednice. Projekt se realizira kroz nastavak zagovaračkih aktivnosti prema zajednici i jedinicama lokalne samouprave, aktivnosti jačanja kapaciteta partnerskih organizacija, aktivnosti razvoja i pozicioniranja LGBT centra kao društveno-kulturnog centra izgrađenog na temeljima sudioničkog upravljanja te vrijednostima participativne demokracije i društvene pravde, aktivnosti komunikacije i promocije te aktivnosti umrežavanja i pozicioniranja platforme LGBT centra na lokalnoj i nacionalnoj razini.

BLOK - LOKALNA BAZA ZA OSVJEŽAVANJE KULTURE

Platforma za radne uvjete u kulturi

"Platforma za radne uvjete u kulturi" okuplja pet zagrebačkih organizacija nezavisne kulture (BLOK, CDU, Atelieri Žitnjak, OOUR, Skribonauti) u angažmanu za poboljšanje radnih uvjeta u polju te analizi kulturnih politika koje na njih utječu. Platforma je proizašla iz djelovanja inicijative Dosta je rezova!, koja je početkom 2019. u javnosti otvorila pitanje devastacije javnog financiranja kulture i njime uzrokovanih sve lošijih radnih uvjeta u tom području. Okupivši organizacije koje djeluju u različitim disciplinama – vizualna umjetnost, književnost, suvremeni ples, dramska i filmska umjetnost te inovativne kulturne i umjetničke prakse, članice će platformu razvijati zagovaranjem za zajedničke ciljeve – očuvanje javno financirane kulture te osnaživanje kulturnih radnika i umjetnika za međusobno organiziranje. U prvoj godini djelovanja platforma će kroz intervjue s akterima provesti kvalitativno ispitivanje stanja u pojedinim disciplinama te ga popratiti mapiranjem aktualnih tendencija kulturne politike kroz ključne izvore i linije financiranja od 2000. naovamo. Svoje djelovanje će javno predstaviti kroz okrugli stol i online kampanju usmjerenu stručnoj i širokoj javnosti.

Udruga za razvoj audio vizualne umjetnosti Metamedij

Zagovaračka platforma MI+

Platforma MI+ se okupila iz potrebe zagovaranja kvalitetnijih infrastrukturnih i tehničko-tehnoloških uvjeta za produkcijske i rezidencijalne programe u IŽ te zagovaranja provedbe IKS-a u području izvaninstitucionalne kulturne scene. Organizacije okupljene u mreži žele sudjelovati u osnivanju centra po modelu javno-civilnog partnerstva. Platforma je uspostavila čvrstu međusobnu suradnju s planom osnaživanja vlastitih zagovaračkih kapaciteta u narednim godinama. Osim zagovaračkih aktivnosti, članice razvijaju i vlastite suradničke programe kao što su međunarodni rezidencijalni programi za umjetnike, edukacijski programi za mlade te od 2019. i suradničke programe kao što su spin-off festivalski programi i koprodukcije radova domaćih autora.

ART RADIONICA LAZARETI

Platforma za Lazarete

Platforma za Lazarete neformalno je udruženje organizacija civilnog društva koje su svojim radom vezane za prostor Lazareta – Art radionica Lazareti, Udruga za promicanje medijske kulture Luža, Deša Dubrovnik, Teatar Lero te Audiovizualni centar Dubrovnik. Potreba za integracijom te formalnim načinom suradnje i odlučivanja postoji s ciljem utjecanja na dominantne lokalne politike, osnaživanja organizacija te dodatnog strukturiranja i artikulacije Lazareta kao za sad jedinog društvenog i kulturnog centra u Dubrovniku, nastalog "odozdo" – udruživanjem članica u zajedničkom stvaranju dostupnog i aktivnog javnog prostora žive kulture. Plan upravljanja Lazaretima i Strategija kulture grada Dubrovnika 2015. – 2025. potvrđuju razvoj DKC-a u Lazaretima, dok PZL od 2019. provodi projekt "Mjesto zajednice – razvoj DKC-a u Lazaretima" te projekt URBACT-a "Active NGOs" s ciljem bolje komunikacije udruga i JLU. Aktivnosti PLZ u 2020. bit će grupirane u tri skupine – zagovaračke, jačanje vidljivosti, jačanje i razvoj kapaciteta platforme te razvoj suradnje i zajedničkih aktivnosti. Navedeno pridonosi uspostavi horizontalno integriranog i programski povezanog prostora Lazareta, glavnom cilju PZL-a.

Savez udruga Rojca

Otvorena platforma Rojc

"Otvorena platforma Rojc" je platforma Saveza udruga Rojca. koja se rukovodi idejom otvorenosti te svoju svrhu vidi u razvijanju odnosa i suradnji kao temelja održivih zajednica. Misija Platforme je razvoj DC Rojc kao nezavisnog prostora u kojem se isprepliću kulturne i društvene prakse koje razvijaju i osnažuju zajednicu. Ciljevi platforme su: jačanje sudioničkog upravljanja DC Rojc; bolje pozicioniranje izvaninstitucionalne kulture i nezavisnih društveno-kulturnih centara na lokalnom i regionalnom nivou; razvoj medija zajednice; poticanje kulture uključivanja, dijeljenja i dijaloga i osnaživanje kapaciteta; podizanje vidljivosti DC Rojc. Platforma zagovara inovativne modele upravljanja i održivog razvoja DC Rojc kao polivalentnog kulturnog prostora sa širokim programskim aktivnostima, čije se bogatstvo očituje u pluralizmu ideja i odnosa. Platforma će provesti šest skupina aktivnosti: aktivnosti unapređenja su-upravljanja DC Rojc; razvoj medija zajednice; osnaživanje kapaciteta dionika su-upravljanja kulturnim resursima u DC Rojc; aktivnosti senzibiliziranja javnosti; provedba kulturnih i umjetničkih programa koji osnažuju uključivanje zajednice; podizanje vidljivosti.

 

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type