Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

PP5

Kooperativa - Regionalna platforma za kulturu

Kultura povezivanja - povezivanje kulturom: jačanje prostora regionalne suradnje

"Kultura povezivanja – povezivanje kulturom: jačanje prostora regionalne suradnje" nastavak je aktivnosti platforme Kooperativa i oko nje okupljenih organizacija. Misija je platforme djelovati na problem nedostatka dugoročnog i održivog okvira za suradnju i programsku razmjenu nezavisnih kulturnih organizacija iz zemalja Jugoistočne Europe. Aktivnosti u narednom razdoblju realizirat će se u tri segmenta: oblikovanje i zagovaranje modela institucionalne podrške za razvoj regionalne suradnje; osnaživanje aktera nezavisne kulturne scene za zagovaračko djelovanje te snaženje suradnje s institucijama kroz razmjenu znanja i iskustava. Aktivnosti u prvom segmentu obuhvaćaju: oblikovanje modela dugoročne, institucionalne podrške za programe organizacija u regiji, a temeljeno na prethodno ostvarenim ishodima. U segmentu usmjerenom na zagovaranje modela, odnosno, uspostavu fonda naglasak će biti stavljen na sastanke i javna događanja. Aktivnosti će obuhvatiti nastavak implementacije inovativnog programa Regionalnog akcijskog kulturnog laboratorija koji organizacijama omogućava zajedničko djelovanje prema donositeljima odluka i javnosti kroz istraživanja, savjetovanja i razmjenu znanja.

VRUM umjetnička organizacija

Generator

Generator je međuregionalna suradnička platforma namijenjena razvoju i istraživanju novih suvremenih izvedbenih i plesnih praksi namijenjenih mladoj publici. Djelovanje platforme usmjereno je na međukulturalnu suradnju, razmjenu i diseminaciju inovativnih te interaktivnih umjetničkih formi, kritičko preispitivanje i vrednovanje te teorijsko promišljanje umjetničkih sadržaja, edukaciju i mapiranje stanja u široj regiji. Partnerske organizacije u platformi svojim su višegodišnjim djelovanjem za mladu publiku osigurale potrebna znanja, vještine i kompetencije za razvoj cjelogodišnjeg plana aktivnosti koji uključuje nekoliko glavnih programskih linija. Navedene programske linije predstavljaju cjeloviti pristup razvoju mlade publike koji uključuje ne samo neposrednu suradnju s njima nego i ostale faktore koji utječu na njihov kulturno-umjetnički razvoj – suradnju s odgojno-obrazovnim institucijama, sudionicima umjetničke scene, roditeljima i slično. Jedna od linija usmjerena je i na poticanje umjetničkog djelovanja za mladu publiku kroz osiguravanje prostornih i materijalnih resursa za istraživanje te produciranje radova kroz zagovaračke aktivnosti i posredničko djelovanje.

Prostor rodne i medijske kulture K-zona

Mreža kulturnih rodnih praksi JI Europe

Platforma predstavlja mrežu organizacija koje se bave kulturnim rodnim praksama kroz medijske, festivalske i produkcijske programe, a koja za cilj ima osnaživanje regionalne rodno osviještene kulturne i civilne scene putem razmjene programa, znanja i iskustva te kreiranjem novih programskih sadržaja i alata. Platformu odlikuje izrazito angažiran i konstruktivan pristup doprinosu jačanja rodne ravnopravnosti u zemljama regije. Cilj platforme je predočiti i na inovativan način diseminirati mnoštvo neospornih dokaza doprinosa žena kroz povijest i u sadašnjosti, jer jedino osporivši dominantni konzervativizam baštine, moguće je učiniti daljnje korake prema ravnopravnosti u našim društvima.

Kurziv - Platforma za pitanja kulture, medija i društva

Svijet oko nas - širenje kritičarskog dijaloga

Projekt "Svijet oko nas – širenje kritičarskog dijaloga" nastavak je trogodišnjeg djelovanja platforme, ali i višegodišnjeg zajedničkog djelovanja u različitim oblicima na temu kritike u regionalnom kontekstu. Cilj projekta u najnovijoj etapi je nizom javnih događanja proširiti polje dijaloga o kritici i susreta između kritičara, teoretičara, umjetnika i šire javnosti u regiji. Ključni iskorak koji u tom smislu projekt radi jest širenje aktivnosti na područje Bosne i Hercegovine, odnosno Sarajeva u kojem će dosadašnji rad, akumulirana znanja i rezultati projekta poput objavljenih publikacija poslužiti kao povod za umrežavanje i diskusiju s bosanskohercegovačkim kolegama i organizacijama srodnih interesa. Projekt pritom zadržava temelje koji su se razrađivali tijekom zadnje tri godine: raznovrstan program edukacijskih aktivnosti, od čitalačkih grupa sa srednjoškolcima i mladima do mentoriranja mladih kritičara, zatim izdavački segment kojim će se nastaviti praksa objavljivanja publikacija iz područja kritike, te diskurzivna događanja koja će okupljati kritičare, teoretičare i javnost te raspravljati o ključnim problemima kritike i njezinog društveno-političkog konteksta.

Labin Art Express XXI

Rudnici kulture

"Rudnici kulture" suradnička je platforma na području zaštite i revitalizacije rudarske baštine u državama na području bivše države, te od 2017. i u cijeloj JI Europi. Do sada je obavljeno istraživanje, prikupljena i digitalizirana velika količina rudarske građe, objavljene 2 monografije, dokumentarni video te vodič kroz rudarsku baštinu u ex-YU, realizirano 5 izložbenih turneja (18 izložbi) s radovima 10 suvremenih umjetnika iz regije. Godine 2016. osnovana je istoimena međunarodna udruga koja je konačno registrirana 2018. godine, na inicijativu 8 udruga (HR, BiH, RS, Crna Gora, Makedonija, Kosovo) i 1 javne ustanove (SLO), a 2017. formiran je i međunarodni ekspertni tim koji radi na prijedlogu znanstveno-istraživačke studije te rute rudarske baštine kao Europske kulturne rute. Putem zagovaračkih, promidžbenih i kulturno-umjetničkih aktivnosti, radionica i tribina te web portala rudnicikulture.com, projekt je do sada obuhvatio više desetaka tisuća građana u regiji. U tijeku je provedba aktivnosti u Srbiji (Bor, Majdanpek), a u 2020. fokus projekta biti će ponovno na rudarskoj baštini u državama bivše Jugoslavije, tj. na početku rada, jačanju i stabilizaciji Udruge Rudnici kulture.

Kreativni laboratorij suvremenog kazališta

MAKE A MOVE cooperation platform

MAKE A MOVE je neformalna suradnička platforma koja okuplja europske nezavisne kazališne umjetnike i organizacije, te institucije visokog umjetničkog obrazovanja. Prvotna projektna ideja oko koje se okupila osnivačka ekipa platforme u 2016. jesu "Nestvarni gradovi", koji su sastavni dio programa Rijeka 2020 – EPK "Luka različitosti". Misija platforme jest stvaranje održive transnacionalne strukture koja omogućuje su-stvaralaštvo i jača kapacitete europskih nezavisnih organizacija i umjetnika, zatim progresivnih umjetničkih formi suvremenog kazališta, a koje ostaju uglavnom marginalizirane unutar vaninstitucionalnog sektora i kojima nedostaju kapaciteti i resursi da dimenzioniraju svoje aktivnosti i učine ih dostupnima široj publici. Strateški ciljevi su: jačanje kapaciteta nezavisnih kazališta i umjetnika stvaranjem održivog transnacionalnog stvaralačkog inkubatora na području suvremenog kazališta; poboljšanje mobilnosti nezavisnih suvremenih kazališnih umjetnika u Europi; bolja vidljivost, pozicioniranost i vrednovanje vaninstitucionalnih kazališnih praksi. U 2020. aktivnosti platforme uključuju projekte MAKE A MOVE – Umjetnički inkubator, TranziT Festival i "Nestvarni gradovi".

UDRUGA RESTART

KineDok 2020

KineDok je inovativna distribucijska platforma i alternativna kino-mreža kojoj je cilj povećati broj prikazivačkih kanala, a time i povećati i angažirati publiku za autorski dokumentarni film u šest zemalja centralne i jugoistočne Europe. Kroz suradnju partnerskih organizacija koje se sustavno bave organizacijom filmskih događanja u nezavisnim prikazivačkim prostorima u svakoj od zemalja, namjera projekta je održati i stvoriti novu zainteresiranu publiku za dokumentarni film. Projekcije filmova iz KineDok kataloga (15 filmova godišnje, po dva iz svake zemlje), zamišljene su kao cjelovečernja događanja popraćena gostovanjima autora, ponekad i drugih stručnjaka, na tzv. alternativnim, tj. netipičnim prikazivačkim lokacijama koje već okupljaju članove lokalne zajednice – galerije, knjižnice, nogometna igrališta, plaže, kulturni centri te projekcije na otvorenome. To je inovativan model distribucije i promocije nezavisnog europskog dokumentarnog filma kojim se dopire i do "nestandardne" publike. Projekt je pokrenut u siječnju 2015. na inicijativu Instituta dokumentarnog filma – IDF iz Praga (Češka), a Restart je hrvatski partner od samog početka.

Socijalni rub: zanimljive neispričane priče

Neprimjereni spomenici

Neprimjereni spomenici regionalna je suradnička platforma koja uspostavlja okvir za dugoročnu suradnju partnerskih organizacija iz država s područja EU i zapadnog Balkana koje svojim radom problematiziraju pitanja revalorizacije i zaštite antifašističke i socijalističke baštine. NS teži umrežiti stručnjake, udruge i institucije koje na angažiran i kritičan način pristupaju temi zaštite i upravljanja socijalističkom baštinom; osigurati nesmetan protok informacija i saznanja o temi pokretanjem web portala; podignuti razinu svijesti šire javnosti i pridonijeti vidljivosti problema ove baštine. NS problematizira današnju recepciju spomenute baštine i uvjete u kojima se ona pojavljuje, propitujući rastući revizionizam te propitujući modele revitalizacije ove baštine, njezine iskoristivosti u turističke svrhe i strukture upravljanja ovom baštinom. U 2020. godini NS nastavlja istraživanje i dokumentiranje spomenika NOB-a, razvija interaktivnu kartu, portal NS, tiska zbornik, organizira zagovaračke aktivnosti i niz javnih formata: ljetne škole, javne diskusije i izložbe. Voditelj-koordinator platforme je udruga SF:ius, a partneri su: Grupa arhitekata, Historijski muzej BiH i KUD Anarhiv.

AVANTI! Centar avangardi

Avanti! Poligon / Avanti! Polygon

Avanti! Poligon povezuje četiri umjetničke organizacije iz dvije EU regije s idejom suradnje i razvoja zajedničkih programa, istraživanja i umjetničke produkcije s područja multimedijskih i novomedijskih umjetnosti. Uključene organizacije, Rotor, Zavod P.A.R.A.S.I.T.E, Trieste Contemporanea i Avanti! Centar avangardi, prakticiraju aktivnosti razvijanja kritičkog pogleda na društvenu stvarnost referirajući se na iskustva avangardnih umjetničkih, kulturnih te recentnih društvenih praksi i avangardnih pojava prošlog stoljeća. Uglavnom su to aktivističke, istraživačke, zatim radikalne umjetničke prakse, preispitivanje uloga umjetničkih avangardi kao i kritika institucija. Prvenstveno, odnosi se to na okruženja u kojima ove organizacije djeluju, a čije aktivnosti, iako sličnog profila, imaju različite efekte na njihov kulturni i društveni okoliš. Razmjena iskustava na okruglom stolu, rezidencijama te kroz provedbu zajedničke izložbe bit će vrijedna polazišna točka za transfer znanja, bolje razumijevanje međusobnih programskih politika te bolje pozicioniranje umjetnika prema društvenoj stvarnosti jer će im umjetnički iskaz biti obogaćen iskustvom rada u novim specifičnim kontekstima.

 

 

 

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type