Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

PP6

Udruga za promicanje književnosti i kulture Skribonauti

Nastavi priču

Projekt Nastavi priču ima za svoj cilj mobilizirati, educirati i kontinuirano razvijati publiku kroz direktan umjetnički rad sa zatvorenicima, suradnju sa suvremenim hrvatskim književnicama, rad u lokalnoj zajednici i korištenje tehnoloških alata za ostvarivanje kontakta s publikom. Osnova projekta je trostruka, a nju čine: književni klub i interaktivna književna događanja u dva zatvora i dvije kaznionice, newsletter kampanja Nastavi priču namijenjena uključivanju zainteresirane i mobiliziranju nove publike u proces recepcije suvremene hrvatske književnosti te promocija kolaborativne zbirke kratkih priča kroz interaktivna književna događanja sa suvremenim autoricama, nastale u suradnji s lokalnim akterima na polju kulture i književnosti te postavljanje priča u javni prostor u četiri lokalne zajednice.

KONTEJNER | biro suvremene umjetničke prakse

Razvoj publike udruge KONTEJNER

U 2020. KONTEJNER nastavlja raditi na razvoju publike svojih projekata: implementira se nova komunikacijska strategija izrađena 2019., jačaju se suradnje s vanjskim stručnjacima za promociju i vidljivost, testiraju novi komunikacijski alati, jača međusektorsko umrežavanje i suradnja s obrazovnim institucijama s fokusom na umjetničke, humanističke, tehničke i prirodoslovne fakultete. Značajan broj aktivnosti posvećuje se edukativnom radu s mladima i ranjivim skupinama koji pridonosi dobrobiti šire zajednice, kao i jačanju vlastitih kapaciteta kroz studijska putovanja i edukaciju članova – primjerice za evaluaciju provedbe projekata. Povećava se opseg javnih događanja usmjerenih specifičnim publikama poput djece, širi se mreža partnera i ulažu veći resursi u strukturirani istraživački rad kako bi se dodatno motiviralo mlade članove udruge koji pokazuju afinitete za razvoj publike. Kroz nadogradnju projekata aktivnostima različitih formata cilj je doprinijeti razvoju cijelog kulturnog sektora u području rada s publikama različitih profila, povećati brojnost i raznolikost vlastite publike, privući i uključiti nove skupine te aktivnije involvirati publiku koja već prati i poznaje rad organizacije.

Ured za fotografiju

Spotizacija

Rad UzF-a općenito je usmjeren ka podizanju opće vizualne pismenosti kroz medij fotografije, a ključnu ulogu u postizanju ove misije organizacija prepoznaje upravo u edukativnim participativnim formama. Ideja iz aktivnosti u okviru SPOTizacije počiva na stavu da je za njegovanje kontinuiranog interesa publike potrebno razvijati senzibilitet i razumijevanje suvremenih umjetničkih radova. Stoga se aktivnosti baziraju na poticanju kritičnosti i refleksivnosti, stimuliranju razmišljanja, razumijevanja, povezivanju i, naposljetku, generiranju novih znanja. Umjesto pasivnih recipijenata UzF potiče aktivno uključivanje i sudjelovanje te publici donosi sadržaje koji predstavljaju značajno polje za širenje znanja o umjetničkoj fotografiji i novim medijima. UzF vjeruje da se jedino širenjem znanja i edukacijom publike, posebno kada je riječ o umjetničkim praksama koje su izvan dominantnih strujanja i koje češće nailaze na nerazumijevanje, može potaknuti širu publiku na promišljanje onoga što vide i na postavljanje pitanja.

Udruga za promicanje kultura Kulturtreger

Booksino kulturno dvorište

Posljednjih par godina klub Booksa sredinom lipnja "iseli" svoj program u park ispred kluba. S obzirom na to da se članovima udruge, suradnicima, susjedama, postojećoj i novoj publici jako svidjelo sudjelovati na kulturnim i umjetničkim događanjima na otvorenom, učestalo su predlagali da ih se organizira što više. S druge strane, u istraživanju publike koje je provedeno ove godine, dio publike koja rad organizacije prati online, no ne dolazi na događanja u Booksi, stekao je dojam kako je Booksa mjesto "samo za jako pametne i načitane" te percipira udrugu kao prostor namijenjen usko određenom profilu ljudi. Ovo istraživanje također je pokazalo kako "izlazak" u javni prostor razbija takvu percepciju i potiče sliku Bookse kao otvorenog i inkluzivnog prostora. Ovaj projekt povećat će broj Booksinih aktivnosti u javnom prostoru u čije će se osmišljavanje i provedbu uključiti postojeća publika, članovi udruge, suradnice i suradnici, a oni će također biti uključeni i u komunikaciju prije, za vrijeme i nakon ovih događanja. Time će se osnažiti odnos s postojećom publikom te ukloniti perceptivna blokada koja potencijalnu publiku udruge obeshrabruje da prisustvuje programima i postane dio zajednice koja se u Booksi okuplja.

Kurziv - Platforma za pitanja kulture, medija i društva

Izvan sigurne zone

Četiri su smjera strategije razvoja publike Kurziva: istraživanje, edukacija, umrežavanje i promocija. Za organizaciju koja proizlazi iz neprofitnog medija specijaliziranog za suvremene kulturno-umjetničke prakse, medijacija sadržaja i komunikacija s publikom kralježnica je organizacije. Transformacijom medijskog polja pokazalo se da je za dopiranje do novih publika potrebno izaći iz okvira medija te tragati za pristupima publici drugim metodama, izvan sigurne zone postojeće publike i formata komunikacije. U prvom dijelu 2020. stoga je naglasak na istraživanju navika praćenja kulturnih sadržaja na različitim online platformama. Konferencija će krajem godine, uz prezentaciju rezultata istraživanja, ali i predstavljanje iskustva jedanaestogodišnje provedbe edukativnog novinarskog programa, biti prilika za dvosmjernu komunikaciju o budućnosti rada u medijima i kulturi. Na to se nadovezuju neformalni susreti i predavanja koja pridonose prijenosu znanja o suvremenim umjetničkim praksama i nezavisnoj kulturnoj sceni na mlade generacije, ulažući tako u trajnu i stabilnu bazu njihove publike te osiguravajući vidljivost i održivost njenih emancipatornih, inovativnih i progresivnih ideja.

de facto, kazališna grupa

Centre Stage

Jedna od činjenica zagrebačke kulturne scene jest diskontinuitet prostora za suvremenu umjetnost, koji onemogućava razvoj publike za aktere na sceni. Centre stage kao projekt odnosi se na niz aktivnosti kojim kazališna kompanija de facto kani oformiti novi izvedbeni prostor u Gajevoj 10 (prostor StudiaChekhov), dajući prostor već etabliranim umjetnicima suvremenog kazališta i plesa te mladim umjetnicima za probe, prezentacije i radionice. Time se StudioChekhov ostvaruje kao mjesto susreta publike i umjetnika u bilo kojoj fazi umjetničkog rada; za odgoj nove publike kroz pedagoško vođenje radionica; za razvijanje svijesti o mogućnostima nezavisne scene u Zagrebu kroz razgovore publike i umjetnika koji rade u prostoru; za programaciju kulturnih sadržaja okrenutih studentskoj i urbanoj populaciji grada s naglaskom na inovaciji i novim načinima razvoja publike; za poboljšanje vidljivosti i reorganizaciju marketinških akcija u svrhu privlačenja većeg broja zainteresiranih građana s kojima i za koje se ti kulturni sadržaji kreiraju; te kao mjesto suradnje studenata s ponajboljim hrvatskim i međunarodnim umjetnicima u polju istraživanja u umjetnosti i društveno-humanističkih znanosti.

Ansambl za suvremeni ples Zadarski plesni ansambl

Razvoj publike ZdPA

Projekt razvoja publike ZdPA odnosi se prvenstveno na jačanje aktivnosti usmjerenih prema korisnicima te uključivanje ranjivih i marginaliziranih skupina u umjetničko stvaralaštvo. Aktivnosti poput prilagodbe plesnih programa za slijepe i slabovidne koje su usmjerene na otvaranje mogućnosti marginaliziranim skupinama za sudjelovanje u kulturnim programima okosnica su predloženog projekta. Osim navedenog, program je usmjeren na intenzivnu edukaciju publike, uključivanje publike u rad i kreativne procese ZdPA te sudjelovanje u mnogobrojnim programima koji se odnose na intenzivnije povezivanje umjetnika i publike, razgovore, diskusije itd. Također važan dio programa odnosi se i na stvaranje umjetnosti dostupne svima s fokusom na manje lokalne zajednice u Zadarskoj županiji te osobe slabijeg imovinskog statusa kojima se omogućava sudjelovanje u različitim umjetničkim programima. Uz navedene aktivnosti ovim programom se dodatno usmjerava na direktniju i intenzivniju komunikaciju s već postojećom publikom te se radi na širenju promotivnih aktivnosti van domena lokalne zajednice.

Zagrebački plesni ansambl

Mediteranski plesni centar- razvoj plesne publike u Istri

Razvoj publike kao zaseban projekt Mediteranskog plesnog centra odvijat će se u suodnosu s umjetničkim programom centra, odnosno kao priprema i/ili nastavak pojedinačnih umjetničkih programa, ali će imati vlastiti kontinuitet i trajati kroz cijelu godinu. Posebno orijentiran na istarsku i lokalnu zajednicu, projekt će kroz koncept "aktivnog posjetitelja" nastojati privući novu publiku i njegovati dijalog i odnos s postojećom. Projekt obuhvaća niz edukativnih aktivnosti te društvenih i umjetničkih akcija osmišljenih prema načelima uključivosti, dostupnosti, interakcije, socijalne pravde te interkulturalnog dijaloga. Projekt će poticati aktivnu participaciju publike kroz posebno osmišljene formate te u lokalnoj zajednici stvoriti mogućnost za sudjelovanje u planiranju, stvaranju i evaluaciji programa. Kroz projekt MPC Učionice poticat će edukaciju učitelja i pedagoga o važnosti uključivanja plesa u živote djece od njihove najranije dobi. Cilj programa je senzibilizacija javnosti za suvremeni ples, edukacija lokalne zajednice, jačanje kulturne produkcije, decentralizacija suvremene plesne i srodnih umjetnosti, te konačno povećanje educiranih posjetitelja kulturnih aktivnosti u regiji.

Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika

IN DIS PUBLIC

IN DIS PUBLIC je višegodišnji projekt razvoja publike Hrvatskog udruženja interdisciplinarnih umjetnosti (HUiU), prvog strukovnog udruženja interdisciplinarnih umjetnika u RH, osnovanog 2013., koje broji 33 člana i koje od 2016. djeluje u polivalentnom prostoru u Puli. IN DIS PUBLIC aktivno uključuje lokalnu zajednicu u kreativne procese te interakciju s umjetnicima i stručnjacima, s obzirom na to da HUiU želi da upravo stvaralaštvo bude centralno mjesto okupljanja osnažene i educirane publika koja stvara i sudjeluje te razmjenjuje znanja i iskustva. U 2020. projekt je usmjeren na ostvarenje 3 cilja: osvijestiti i educirati sve dobne skupine građana grada Pule o važnosti i nužnosti sudjelovanja u kulturno-umjetničkim te edukativnim sadržajima kao preduvjetu za stvaranje pozitivnih promjena u društveno-kulturnom životu zajednice; izgraditi i definirati suradnju sa zainteresiranim dionicima s ciljem popularizacije interdisciplinarne umjetnosti te kulture i umjetnosti općenito među stanovnicima grada Pule bez obzira na životnu dob, spol ili stupanj obrazovanja; potaknuti postojeću i educirati buduću publiku da angažirano sudjeluje u kreiranju i provedbi programa i aktivnosti HUiU-a.

Labin Art Express XXI

Razvoj publike DKC-a Lamparna

Koncept razvoja publike za programe DKC-a Lamparna temelji se, kao i svi ostali programi/projekti koje provodi L.A.E. XXI, na interdisciplinarnom, intersektorskom pristupu, metodi što direktnijeg pristupa publici, posebno učenicima SŠ Mate Blažine u Labinu te drugim mladima na Labinštini, edukaciji publike kroz kreativne radionice te stručna vodstva kroz izložbe i lokalnu rudarsku baštinu, medijskim kampanjama i distribuciji promidžbenih materijala, a odnedavno i intenzivnijem korištenju društvenih mreža. Od 2017. udruga uključuje publiku u osmišljavanje, pripremu i produkciju kako umjetničkih radova (participativna umjetnost) tako i u planiranje, programiranje i upravljanje aktivnostima KuC-a (od 2018. DKC) "Lamparna", posebno Kluba mladih "Klub 21" u kojem se već nekoliko godina provodi eksperimentalni oblik kulturnog "samoupravljanja". Kako će u 2020. najvažniji projekti udruge biti priprema i provedba 3. Bijenala industrijske umjetnosti u sklopu Rijeka 2020 – EPK te dovršetak pretvorbe KuC-a "Lamparna" u društveno-kulturni centar, prvenstveno putem sudioničkog upravljanja u kulturi, najveći broj aktivnosti razvoja publike provodit će se u sprezi s navedena dva projekta.

Što, kako i za koga

Susreti s publikom

Program Galerije Nova, koji se sastoji od međunarodnih izložbi i predavanja, te obrazovnih aktivnosti, bit će upotpunjen tijekom 2020. cjelogodišnjim programom "Susreti s publikom". Program uključuje besplatne participativne i edukativne aktivnosti: vodstva kroz izložbe za različite socijalne i dobne grupe, edukativne programe, susrete s umjetnicima, sudjelovanja u umjetničkim projektima, internet podcast i transsektorsku suradnju kroz koje se razvijaju metode privlačenja i sudjelovanja publike. Uz širenje opće publike, ciljane skupine su mladi, osobito studentska populacija, i ranjive društvene skupine, poput tražitelja azila, nacionalnih I drugih manjina. Program će unaprijediti dosadašnje strategije za razvoj publike i kontinuirano implementirati komunikacijske metode koje vode ka izraženijoj prisutnosti programa udruge na internetu, društvenim mrežama, medijima i javnosti. Provođenje aktivnosti temelji se na inkluzivnim modelima prezentacije kulture širokom krugu publike. Program se nadovezuje na suradnju WHW-a s umjetničkim akademijama i fakultetima i na iskustva transsektorske suradnje s organizacijama civilnog društva kroz uključivanje manjinskih skupina u umjetničke sadržaje.

UDRUGA RESTART

Dokukino za odrasle (55+)

Dokukino je jedino kino u regiji specijalizirano za dokumentarni film s redovnim najnovijim međunarodnim, regionalnim i domaćim filmskim programom, predavanjima, promocijama i diskusijama vezanim za teme filma te mjesto okupljanja svih generacija u potrazi za aktualnim filmskim sadržajem. Uz to, Dokukino sve vrijeme postojanja predstavlja i "izlog " rezultata svih ostalih programa u Restartu – produkcije, distribucije i edukacije. Prije dvije godine započelo se s posebnim programima namijenjenima starijoj populaciji, zatim s filmskim radionicama, projekcijama i moderiranim razgovorima nakon projekcija. Udruga se bavila ispitivanjem populacije te je napravljena lista tema koje su publici zanimljive. Koristeći dodatne alate i metode u 2020. želja je pokrenuti seriju redovitih dokumentarnih programa namijenjenih starijoj populaciji te im dati mogućnost sukreiranja sadržaja, volontiranja te aktivnog sudjelovanja u diskusijama nakon projekcija. Cilj projekta je i stvoriti mjesto susreta te druženja (i to ne samo s vršnjacima) na kojemu se razmjenjuju stavovi, problemi i rješenja, stvoriti mjesto "društvene katarze" čiji se program i metode mogu primijeniti i u drugim kinima ili društvenim centrima u RH.

Studio za suvremeni ples

SSP: Razvoj publike

Projekt "SSP: Razvoj publike" predstavlja zaokret u politici Studija za suvremeni ples u kontekstu razvoja publike. SSP, koji je do sada koristio uglavnom konvencionalne metode razvoja publike, u 2020. godini namjerava strateški usmjeriti organizaciju prema razvoju publike implementirajući inovativne pristupe koji, prije svega, podrazumijevaju aktivnu participaciju publike u aktivnostima organizacije. Istovremeno se namjerava intenzivno raditi na povećanju vidljivosti organizacije, koristeći društvene mreže kao medij, a kroz širok dijapazon interaktivnih materijala kroz koje će organizacija komunicirati s publikom. Ovo ujedno podrazumijeva i zahtijeva povećanje kapaciteta organizacije upravo u segmentu komunikacije kako bi se ostvarili svi postavljeni ciljevi i osmišljene projektne aktivnosti koje dovode do razvoja nove publike, kao i do produbljivanja odnosa s postojećom publikom.

Umjetnička organizacija Zagreb Film Festival

Filmski programi za djecu i mlade Umjetničke organizacije Zagreb Film Festival

Filmski programi za djecu i mlade UO Zagreb Film Festival programi su koji se održavaju tijekom cijele godine, a sastoje se od nekoliko različitih projekata i aktivnosti koje na sveobuhvatan način pristupaju djeci, razvoju mlade publike te uključuju različite generacije mladih, od 3 do 20 godina starosti, u svoje aktivnosti. Program za djecu razvio se iz programa Bibijada koji se već 12 godina održava u sklopu Zagreb Film Festivala. Programi za djecu i mlade UO ZFF donose odabrane kvalitetne naslove recentne europske i svjetske nezavisne kinematografije, filmske radionice, razgovore o filmu, mogućnost sudjelovanja u žirijima za djecu i mlade i druge aktivnosti, a sastoje se od cjelogodišnjeg filmskog programa za djecu i mlade, KinoKino Međunarodnog filmskog festivala za djecu, razgovora o filmu, filmskih radionica, organiziranih školskih projekcija, dodjele Nagrade za najbolji europski film za djecu, programa Bibijada i PLUS u sklopu Zagreb Film Festivala, radionica i programa namijenjenih profesionalcima koji rade s djecom i mladima. Filmski programi za djecu zamišljeni su kao mjesto za edukaciju djece kroz film i o filmu kroz uključenost i aktivno sudjelovanje.

Generator multidisciplinarnih koprodukcija

Razvoj publike u 2020.

S obzirom na interdisciplinarni i socijalno osviješteni aspekt djelovanja GMK kustosice uključuju pacijente dnevnih bolnica u Zagrebu (psihijatrijske bolnice Sveti Ivan u Jankomiru, psihijatrijske bolnice Vrapče te psihijatrijskih odjela KBC Rebro i Vinogradske bolnice) u posjet galeriji putem organiziranih vodstava osmišljenih u suradnji s voditeljima dnevnih bolnica. Time se pacijente dnevnih bolnica upoznaje s programom GMK i suvremenom umjetničkom scenom. Naglasak bi bio na održavanju prostora Galerije mjestom slobodnog dijaloga o umjetnosti i temama programa. Osim posjeta, u suradnji s osobljem dnevnih bolnica organizirao bi se i tematski književno-filmski program usmjeren prvenstveno pacijentima. Nadalje, u suradnji s psihoterapeutima, socioterapeutima i umjetnicima razvijao bi se edukativni program čija je centralna tema art terapija. Ciljana skupina ovog dijela projekta bila bi obitelj i neposredna okolina pacijenata. GMK se ovim programom bavi suvremenom vizualnom umjetnosti kao kanalom za ostvarivanje konstruktivne komunikacije o temi mentalnog zdravlja. Vrijedan čimbenik bila bi i suradnja s PR stručnjakom upravo zbog specifičnosti ciljanih skupina.

25 FPS, Udruga za audio-vizualna istraživanja

Udruga 25 FPS - razvoj publike

Projekt je usmjeren na razvoj publike u okviru eksperimentalnih i inovativnih filmskih i novomedijskih praksi koje su u fokusu djelovanja Udruge. Udruga nastoji integrirati prijašnje iskustvo u radu i provođenju programskih aktivnosti kako bi se razumio profil postojeće publike i produbila suradnja s istom. Kreirat će se strategije i provoditi aktivnosti kojima bi se obuhvatila i uključila nova publika. Ovim se projektom nastoji potaknuti transformacija stalne publike u aktera kontinuirano uključenog u aktivnosti Udruge i partnera u stvaranju budućeg sadržaja i djelovanja usmjerenog na podzastupljene i marginalizirane medijske forme. Razvijat će se potencijal programskih aktivnosti Udruge kao prostora/alata za razvoj dvosmjerne komunikacije s postojećom i novom publikom. Aktivnosti će biti usmjerene na istraživanje publike, rad s publikom kroz cjelogodišnje programe Udruge i programe visoke vidljivosti, promocije i informiranja o programu, umrežavanja i aktivno uključivanje publike u programske aktivnosti.

Festival mediteranskog filma Split

Kino Mediteran VOD

"Kino Mediteran: video na zahtjev" novi je projekt razvoja publike za nezavisni, europski igrani i dokumentarni film. Svi trendovi u audiovizualnoj industriji posljednjih godina pokazuju važnost razvoja Video On Demand platformi (VOD), a dio njih uspješan je i u Hrvatskoj poput Netflix-a, HBO-a itd. Iako svaka od postojećih platformi svojim korisnicima nudi i nezavisni, europski sadržaj, on je zbog velikog broja komercijalnih naslova na tim istim platformama gotovo nevidljiv te ga korisnici ne mogu lako pronaći. Upravo zato FMFS želi pokrenuti prvu VOD platformu u Hrvatskoj i regiji namijenjenu europskom filmu koja bi na godišnjoj razini sadržavala sve najvažnije naslove svjetske filmsko-festivalske scene te bi se upravo tako i brendirala te približila korisnicima. Kroz projekt Kino Mediteran organizacija je osjetila potrebu publike za ovakvim vidom sadržaja, a dodana vrijednost ovog projekta očitovala bi se u promociji samog brenda Kino Mediteran i u podizanju svijesti o tome da kina mreže prikazuju jedan pomno selektiran program. Osim novih sadržaja, kroz ovu bi se platformu arhiviralo i najuspješnije filmove iz povijesti Kina Mediteran, ali i Festivala mediteranskog filma Split.

Hrvatski institut za pokret i ples

Abecedarij Plesa

Abecedarij Plesa je inovativni pristup kroz primjenu otjelovljene kreativne prakse koju provode afirmirani umjetnici kroz susrete i dijalog s građanima. Projekt je zamišljen intergeneracijski, kroz seriju kreativnih laboratorija, susreta i posjeta plesnim predstavama i događanjima te uz moderirani feedback kojeg vode plesni stručnjaci. Laboratorij potiče dublji interes i razumijevanje građana za kompleksno područje suvremenog plesa, senzibilizirajući interes šire javnosti na drugačije i inovativne prakse uz razumijevanje povijesnog konteksta i pristupa, pruža cjeloviti potencijal koji suvremena plesna praksa pruža zdravom i cjelovitijem društvu koje je inkluzivno i koje s empatijom pristupa drugom i drugačijem.

Autonomni kulturni centar

Attackova info ekspanzija - recepcija autonomije

Autonomni kulturni centar, iako lociran u centru grada, često predstavlja enigmu svojoj bližoj lokalnoj zajednici, ali i postojećoj publici, koji zbog karakterističnosti alternativnog programa nemaju dojam AKC-a kao mjesta otvorenog svim građanima koji bi potencijalno htjeli participirati u postojećim projektima, ili čak razvijati svoje projekte unutar zidina nekadašnje Medike. Kako percepcija Attacka od strane javnosti ne bi bila potpuna nepoznanica, Attack odlučuje provesti istraživanje o tome kako ga publika percipira te na koji način pojedinci žele sudjelovati u njegovim programima ili ih oblikovati. Istraživanje će se provoditi putem mrežnih (pogotovo vlastitih web stranica) i svih drugih elektroničkih komunikacijskih kanala te anketiranja sudionika koji pohode programe. Uključivanje novih korisnika u rad i osmišljavanje programa provodit će se i kroz volontiranje, ali kroz radionice i programe namijenjene marginalnim skupinama. U procesu razvoja publike Attack želi krenuti od vlastitiog susjedstva te propitati sklonosti najbliže lokalne zajednice, uključiti ih kroz aktivnosti "Otvorenih vrata", diskusiju i promociju drugih, manje vidljivih programa.

Udruga za razvoj audio vizualne umjetnosti Metamedij

Metamedijator

Projekt Novomedijski kultivator nudi niz edukativnih aktivnosti kojima se nastoji povećati interes mladih za kulturu te potaknuti njihovo aktivno djelovanje i praćenje kulturno-umjetničke scene Istarske županije. Projektom se želi mlađim pripadnicima zajednice, a posredno i čitavoj zajednici, skrenuti pažnju na dobrobiti njihova aktivnog uključivanja u kreativne i umjetničke sadržaje, ali i u širenju svijesti o izazovima koje susrećemo kada govorimo o demokratizaciji kulture i prava na istu. Aktivnosti koje bi se prožele u programu su gostujuća predavanja, radionice, stručno vodstvo po izložbenim prostorima lokalnih galerija i muzeja, studijski posjeti lokalnim organizacijama i studijski posjet Rijeci 2020 – EPK te mogućnost izlaganja vlastitih radova na festivalu Media Mediterranea 22. Svrha je projekta unaprijediti razumijevanje mladih za suvremenu medijsku umjetnost, a samim time i projekata udruge te cjelokupni rad i djelovanje organizacije približiti srednjoškolcima.

Socijalni rub: zanimljive neispričane priče

Razvoj publike: stručna javnost i lokalna zajednica

Socijalni rub: zanimljive neispričane priče (SF:ius) zalaže se za artikulaciju kritičkih stavova prema narativima proizvedenim od strane aktera na pozicijama moći. Svrha SF:ius-a je promoviranje i unapređenje ravnopravnosti, egalitarne distribucije moći, jednakih mogućnosti, održivih budućnosti, socijalne pravde i inovativnih rješenja društvenih tenzija. S obzirom na tako definiranu misiju i vrijednosti, organizacija je usmjerila rad na razvoju publike na dva osnovna segmenta: stručnu javnost i lokalnu zajednicu. S ciljem demokratizacije pristupa kulturi, ovaj program nudi edukacijske i komunikacijske aktivnosti kroz koje će se organizacija usmjeriti na povećanje postojeće (stručna javnost) i razvoj nove publike (lokalne zajednice), pritom šireći i gradeći mrežu suradnika i organizacija u kulturi, ali i u drugim sektorima. Taj se cilj postiže kroz edukacijsku studentsku radionicu, kritičke tekstove o umjetnosti na SF:iusovom portalu te razvoj digitalne platforme za uključivanje lokalne zajednice u predlaganje tema.

Udruga za interdisciplinarna i interkulturalna istraživanja

Koraci grada: malim koracima do velikih promjena

"Koraci grada: malim koracima do velikih promjena" program je kojim se želi ojačati kapacitete Udruge za interdisciplinarna i interkulturalna istraživanja za razvoj publike. Ciljna grupa su djeca u dobi od 9 do 13 godina u tri grada: Karlovcu, Šibeniku i Zagrebu. Rad s djecom konceptualizira se kao direktna intervencija u oblikovanje scenarija budućnosti, a intersektorska suradnja s nekoliko institucija omogućit će trajni efekt ovog jednogodišnjeg programa kroz edukaciju edukatora i dehijerarhizaciju procesa rada s djecom. Bitno obilježje projekta je i njegov interdisciplinarni karakter, pri čemu se ciljnoj grupi omogućava uvid u rekonfiguriranje osjetilnog u odnosu na svijet koji ih okružuje. Iako ovakva vrsta rada ne može nadoknaditi nedostatak estetskog i umjetničkog obrazovanja u redovnom kurikulumu, ona ipak kreira impulse koji predstavljaju male korake za velike promjene, promjene čiju nužnost naša ciljna grupa itekako osjeća. Stvoriti privremene uvjete za odbacivanje pritiska stvarnosti koja se svodi na reprodukciju nizova uzastopnih izvanrednih situacija ovdje znači i stvaranje uvjeta koji omogućavaju imaginaciju drugačijeg i (r)evoluciju osjetilnog.

Umjetnička organizacija Grupa Kugla,glumačka trupa

Situacionistička publika

Radi se o jednoj ili više umjetničkih situacija koje imaju za cilj raditi kroz više programskih linija razvijajući raznovrsne umjetničke prakse: muzičke, plesne, performerske, video eksperimentalne, ekstremno muzičke, interaktivne instalacijske skulpture, radikalno umjetničko edukacijske radionice. Projekti Grupe Kugla čini četiri izvođačke situacije koje prakticiraju pojam konkretnog i pojam slučaja, odnoseći se na pojedinačne zorne predmete, pristupačne osjetnom doživljavanju u formi – slika-riječ i zvuk-slika. Primjenjujući raznovrsne tehnike glasovnog, šumovnog, vizualnog izraza proizvodi se konkretnu poeziju, konkretnu muziku, konkretan video, konkretnu skulpturu, nadalje čije se konkretnosti objedinjuju u već zasluženim šahtofonskim formama šaht-rečeničnih rezova, šaht-opružnih fonija, šaht-pokretnih slika nadzornih kamera, šahtofonskih skulptura. Umjetnički materijali na kojima se radi odnose se na područje književnosti, filozofije, video umjetnosti, obrazovanja, pedagogije. U filozofskom smislu razvija se tezu o situacionizmu svijeta, situacionistički princip prakticira se kao pokretač akcija stvarajući ne-konzumerističke sinteze u činu gledanja i izvođenja.

Udruženje za razvoj kulture „URK“

Nevidljiva Močvara #2

Projekt se oslanja na različite kulturne programe koje URK provodi u klubu Močvara te je nastavak projekta započetog prošle godine uz pomoć podrške ZKN. Osnovni cilj je povećati broj i raznovrsnost publike te poboljšati komunikaciju s javnosti specifičnim promotivnim iskoracima. Projekt se sastoji od tri dijela: programa Nevidljiva Močvara kojim se prošlogodišnji projekt prirodno nastavlja, programa Vidljiva Močvara te dodatnim ulaganjima u promotivne djelatnosti. Nevidljiva Močvara je niz susreta publike s voditeljima i protagonistima programa koji se provode u klubu. Održava se s ciljem zbližavanja i povezivanja publike i glazbenika, umjetnika, književnika i drugih relevantnih ljudi sa scene koji vode i realiziraju naše programe. Vidljiva Močvara predviđa neposrednu prezentaciju programa Močvare kroz kratke koncertne i kazališne nastupe na javnim i sveučilišnim prostorima. Cilj je približiti se publici koja je prijemčiva za sadržaje organizacije, ali ih nije dovoljno svjesna zbog udaljene lokacije kluba. Napokon, zahvaljujući zaključcima prošlogodišnjeg istraživanja publike, ove godine URK planira uložiti nešto više napora u promociju aktivnosti Kluba i samog projekta.

HRVATSKI CENTAR INTERNACIONALNOG TEATARSKOG INSTITUTA

Hrvatski centar ITI potiče pisanje izvedbe

Hrvatski centar ITI kroz svoj program kontinuirano radi na razvoju publike s glavnom strategijom obrazovanja i poticanjem kritičke misli kroz djelatnost nakladništva. Pisanje izvedbe je program kroz koji bi publika stekla teorijsku osnovu za praćenje i razumijevanje suvremene izvedbene umjetnosti. Cilj je u manjim sredinama (Bjelovar, Osijek, Varaždin, Dubrovnik, Pula), u kojima najčešće nije dostupna suvremena izvedbena umjetnost, stvarati publiku koja će biti senzibilizirana i zainteresirana za mogućnost budućeg širenja repertoara na suvremenije sadržaje kulturnih institucija tih krajeva, a ne samo za komercijalne uratke. Unutar grada Zagreba korisnici projekta bili bi članovi marginaliziranih skupina čije stalno boravište često nije Zagreb nego njegova okolica. Motivacija za radom na ovom projektu je i razvijanje tzv. social-art projekata koji se sve češće potiču i financiraju u razvijenim zemljama. Projekti organizacije mogu doprinijeti razvoju kritičke misli u kazalištu i oko njega, informiranosti na području drame, kazališta i plesne umjetnosti, inovativnosti umjetničkih praksi te aktivizmu u društvenoj zajednici.

Savez udruga Rojca

Radio Media Pub

Radio Media Pub program je razvoja publike Saveza udruga Rojca koji razvoj publike stavlja u fokus strateškog djelovanja organizacije te doprinosi društvenoj misiji organizacije i cjelokupnom razvoju Društvenog centra Rojc temeljenom na otvorenosti, uključivanju i angažiranom djelovanju u zajednici. Projektom se ostvaruju tri temeljna cilja: unapređenje odnosa s postojećom publikom, povećanje brojnosti, raznolikosti i kvalitete odnosa; osnaživanje kapaciteta organizacije i drugih lokalnih dionika u kulturi kroz edukacije, čime se može ostvariti sinergijsko djelovanje u području razvoja publike; osiguravanje provođenja dugoročnih ciljeva organizacije i održivi razvoj društvenog centra Rojc sustavnim, strateškim fokusom na unapređenje odnosa s korisnicima. Navedeni ciljevi će se ostvariti provođenjem slijedećih aktivnosti: uključivanjem korisnika u su-kreiranje programa Radio Rojca, poticanjem umjetničke kritike na Radio Rojcu, unapređenjem komunikacijskih alata i metoda, edukacijskim aktivnostima za osnaživanje kapaciteta u području razvoja publike, evaluacijama programa i istraživanjem te kreiranjem strategije razvoja publike kroz participativan proces.

Motovun Film Festival, umjetnička organizacija

MOTOVUN FILM FESTIVAL - SLUŠATI PUBLIKU

"Slušati publiku" je projekt razvoja publike u kojem se uspostavlja stalna i izravna komunikacija s gledateljima i omogućuje da publika osjeća mogućnost stalne uključenosti u programe umjetničke organizacije. "Slušati publiku" je podrška svim projektima i programima umjetničke organizacije, o kojima izvješćuje, komunicira i prikuplja reakcije putem e-biltena, društvenih mreža, izravnih susreta, prezentacija, promotivnih događanja, radionica i debata. Bitan čimbenik ovog koncepta je usmjerenost na sve dobi, tj. da ima poseban segment koji je usmjeren prije svega na djecu, i to na djecu u sredinama koje nemaju kino-dvorane (Istra i Kvarner), s Buzetom kao mjestom koje umjetnička organizacija već dugo koristi kao oglednu situaciju stvaranja nove publike u mjestu bez kina. U komunikaciji s odraslom publikom želi ih se animirati za sve programe umjetničke organizacije, kako filmske – u kojima se potiče interes za autorski i nezavisni film – tako i aktivističke, u kojima se gledatelje motivira da kroz medij društveno angažiranog filma kritički promatraju svijet u kojem žive.

ARKTIK - Institut za budućnost

Umjetnost dostupna svima - Bus i sendvič

Umjetnost dostupna svima (UDS) – inkluzivna je, i socijalno osjetljiva inicijativa redefiniranja koncepta cijene posjeta izvedbenim programima, a pri kojoj posjetitelji sami definiraju cijenu predstave ovisno o svom životnom standardu i zadovoljstvu odgledanom predstavom, bez potrebe za etiketiranjem kao nezaposlene osobe, studenta, umirovljenika, osobe s invaliditetom ili slabijeg socijalnog statusa. Cilj inicijative je publici pružati stvarnu i neposrednu ulogu pri stvaranju, prikazivanju i daljnjoj distribuciji djela multimedijalnog eksperimentalnog i aktivističkog umjetničkog izričaja. Umjetnička organizacija ARKTIK kontinuirano podržava inovativnu i proaktivnu participaciju publike u stvaranju suvremene umjetničke scene. Tijekom 2020. u okviru UDS provodi se projekt "Bus i sendvič", koji je fokusiran na direktno omogućavanje mobilnosti same publike, a provodi se organiziranjem posjeta predstavama van Zagreba kao i dolaska osoba s otoka i udaljenih i ruralnih dijelova Hrvatske na izlet i predstave u Zagreb s naglaskom na podržavanje putovanja i za osobe s invaliditetom.

Kreativni laboratorij suvremenog kazališta

TranziT - Europski festival suvremenih kazališnih praksi

Festival je zamišljen kao višemjesečni program koji je usmjeren na promociju i predstavljanje nezavisne europske produkcije suvremenih kazališnih praksi i koje će svoje pilot izdanje imati u Rijeci u 2020. u sklopu programa Rijeka 2020 – EPK "Luka različitosti". U strateškom fokusu festivala jest istraživanje novih pristupa razvoja kazališne publike na način da se iskorištavaju kreativni i inovativni potencijali suvremenih kazališnih praksi. Konceptualno festival jest publikocentričan, usmjeren je na ljude, građane te ih stavlja u fokus. Produkcije koje će biti realizirane kroz festival su u sinkronicitetu sa suvremenom publikom te društvenim i tehnologijskim kontekstom. Svaka produkcija istražuje nove pristupe razvoja kazališne publike na način korištenja nekonvencionalnih kazališnih prostora; uključivanja publike u kreativni proces; uključivanja publike u samu izvedbu segmentacijom kao artikulacijom vrijednosti. One također snažno angažiraju publiku i artikuliraju probleme s kojima se suvremeno društvo suočava: osamljenost, potreba za komunikacijom, ekologija / odnos s prirodom, migracije, odnos tijela i tehnologije, ženska pitanja, nedostatak vremena i dr.

Hrvatsko kulturno vijeće

Suvremeno književno i publicističko stvaranje

Prikazi, recenzije i kritike književnih i publicističkih djela u hrvatskom su kulturnom prostoru svedeni na gotovo zanemarive pojave, što posljedično utječe i na smanjenje broja čitatelja, posebice suvremene književnosti koja ostaje gotovo nepoznata javnosti. Unatoč prednostima novih tehnologija, stotine knjiga koje se danas objavljuju u privatnim nakladama ili u manjim izdavačkim kućama, ali i mnoge koje su tiskane u većim kućama, ne dolaze do čitatelja jer o njima nema ni osnovne informacije, a kamoli šireg prikaza koji bi zainteresirao ljubitelja knjiga, što je nedopustivo, posebice s obzirom na bogatu čitateljsku tradiciju, golem i raznovrstan opus nacionalne književnosti te niz slavnih hrv. književnika koji ulaze u kategoriju europskih veličina. Projekt predviđa okupljanje dijela ponajboljih hrv. književnika i književnih kritičara koji će sustavno i objektivno pratiti hrv. književnu produkciju, vidljivu i nevidljivu, uz naglasak na mlade autore i publiku, te tako nastojati promijeniti paradigmu po kojoj je knjiga praktički postala povlastica suženog broja publike pod utjecajem modernog načina življenja i brojnih mnogo siromašnijih načina međuljudske komunikacije.

Katedra Čakavskoga sabora Grobnišćine

Treće desetljeće kulturne proizvodnje u Grobniku

Monografija obuhvaća uspješno provedenih preko tisuću znanstvenih, stručnih, kulturnih, kulturno-zabavnih i drugih programa, prikazujući suvremeno umjetničko stvaralaštvo u sinergiji s posebnostima kulturno-povijesne baštine na prostorima Grobnišćine u zadnjem desetljeću 20. stoljeća i dva desetljeća 21. stoljeća. Također obuhvaća sve kulturne proizvode, uključujući i njihove pojedinačne te ukupne vrijednosti po službenim procjenama i knjigovodstvenoj evidenciji od 1996. godine do danas.

Kulturni klub

Programi Kulturnog kluba

Ovim projektom razvijala bi se publika za cjelokupno programsko djelovanje organizacije. Kulturni klub nakladnik je šest elektroničkih publikacija: kazaliste.hr, filmovi.hr, klasika.hr i plesnascena.hr posvećenih sustavnoj kritici i analizi kazališne, filmske, glazbene i plesne umjetnosti u Hrvatskoj; opera.hr program je umjetničkog pamćenja za hrvatske operne pjevače, a kulturauzagrebu.hr na jednom mjestu donosi najave svih kulturnih događanja u Zagrebu. Projekt bi u segmentu elektroničkih publikacija bio usmjeren na povećanje njihove čitanosti u cijeloj Republici Hrvatskoj. Također bi se razvijalo publiku programa Kritički parkour (serija susreta i diskusija plesnih kritičara, umjetnika i publike) te publiku filmskih programa Art-kina Metropolis i KIC-a (cjelogodišnji program projekcija umjetnički vrijednih filmova europske i svjetske kinematografije u MSU te KIC-u), zatim publiku Revije europskog filma (svakog srpnja na Ljetnoj pozornici Tuškanac), Pule u Zagrebu (izbor filmova s Pulskog festivala u Zagrebu) i Europe u kinu (projekcije posebno odabranih europskih kratkih i dugometražnih filmova s tematikom relevantnom za sadašnjost i budućnost EU praćene diskusijama).

Lutkarska organizacija koju fakat trebamo

LOFT u službi publike koju fakat trebamo

Program se odnosi na cjelogodišnju strategiju razvoja publike različitih profila okupljenih u programima lutkarskog sadržaja ili kazališta za djecu i mlade. Spektar aktivnosti uključuje direktnu online i offline komunikaciju s publikom, odnosno one sadržaje koji prate glavni program organizacije, a osmišljene su u vidu plasmana digitalnih sadržaja te komunikacije s publikom putem interneta, ili u formi "otvorenih minuta s LOFT-ovcima". Potonje se odnosi na kratke razgovore i diskusije, plenarne sastanka sa stručnom javnosti ili mini konferencije te radionice na određenu temu: na sve one aktivnosti koje mogu pratiti umjetnički program organizacije, a počivaju na metodi direktne komunikacije s publikom. Pritom se adresira publiku različitih iskustava, navika i generacijskih pozadina: onu koja lutkarstvo konzumira redovito ili ponekad, ali u njegovom vrlo rudimentarnom i zastarjelom obliku (djeca vrtićke i rane osnovnoškolske dobi); onu koja lutkarstvo nema priliku vidjeti kao dio kazališnog sadržaja koji posjećuje (šira javnost, posebice tinejdžeri); onu koja lutkarstvo uopće ne prepoznaje kao estetski vrijedan element suvremenog kazališta (kazališni profesionalci).

Plesno rekreacijski studio Dubrovnik

Postmodernizam u Dubrovniku

Postmodernizam u Dubrovniku popratni je program godišnjeg izložbenog programa postmoderne umjetnosti u suradnji Studija Dubrovnik i UR Instituta – kao sektora za novomedijsku i inovativnu umjetnost novoosnovanog Centra za Mlade Dubrovnik. Cilj programa je razvijati publike u vidu aktivnog angažmana i participacije osnovnoškolskih i srednjoškolskih učenika u izložbenom programu, kroz direktnu interakciju (dijalog) s umjetnicima putem kreativnih radionica i okruglih stolova. Kroz navedeno ciljevi su doprinijeti popularizaciji postmoderne umjetnosti i suvremenih inovativnih generativnih umjetničkih praksi, koje su u Dubrovniku, monokulturalnoj turističkoj sredini opterećenoj baštinom i tradicijom, izrazito marginalizirane i zapostavljene. Izravnim radom s djecom i mladima cilj je promijeniti situaciju, doprinijeti stvaranju i razvoju nove publike te potaknuti interes za postmoderno inovativno umjetničko stvaralaštvo kod djece i mladih kao doprinos održivom razvoju zajednice. Uz navedeno, u planu je i objava knjižice o povijesti postmoderne novomedijske i inovativne umjetnosti za učenike kao nadopuna školskoj literaturi koja navedeno ne pokriva te donacija iste školama u Dubrovniku.

UDRUGA OTOMPOTOM

ANIMIRANI ŠIBENIK

U Gradu Šibeniku posljednje kino zatvoreno je 1990. godine, kada i počinje sustavno marginaliziranje filmske kulture. Program Animirani Šibenik, kao i njegov krajnji cilj, baziran je oko tri nositelja koji se ponavljaju jednom mjesečno kroz cijelu godinu i na taj način, kroz animirani film, rade na razvoju prvenstveno filmske publike. 

Udruga za kreativni razvoj Osijek

Kutnjak podcast

U vremenu u kojemu kultura pronalazi nove formate kako bi uspostavila komunikaciju s današnjicom Udruga je odlučila razvijati video podcast u kojemu bi se ugostilo mlade i zanimljive umjetnike koji stvaraju likovna, glazbena, plesna i književna djela, a ujedno su spremni široko kontekstualizirati svoju poetiku i govoriti o širem okviru u kojima je prakticiraju. Ovaj podcast prvi je umjetnički podcast u Hrvatskoj jer se bavi temama iz kulture i umjetnosti te može poslužiti kao suvremeno i moćno "oruđe" u privlačenju i odgajanju nove publike navikle na brzu i spontanu interakciju. Podcasti nude dinamičan razgovor voditeljice s umjetnikom u kojemu se pokušava približiti umjetničko djelo široj publici, učiniti ga razumljivim, vidljivim i prepoznatljivim. Razgovor je pripremljen, ali dijalog teče spontano, služi se razumljivim rječnikom čime se ukida nerazumljivost koju često stvara metajezik prisutan u katalozima i programskim knjižicama. Osim toga, podcast bi podržavao demokratičnost dijaloga o umjetnosti jer bi sudionici razgovora uključili i publiku tako što bi ih pozvali na komentiranje, postavljanje pitanja i interakciju koja bi razgovor učinila još dinamičnijim.

Umjetnička organizacija KREATIVNA KUĆA

Gerila kultura na periferiji i ruralnom području

Gerila kultura na periferiji i ruralnom području posebnu pažnju posvećuje pružanju relevantnih i dostupnih iskustva za osobe s invaliditetom. U radionice animiranog filma u ruralnom području, na poljoprivrednom imanju, za 10 do 20 sudionika, uključene su sve generacije – od djece do osoba starije životne dobi. U barem dvije od tri radionice uključit će se po jednu osobu s invaliditetom. Sudionici radionice će u raznim tehnikama i frame by frame metodom izrađivati animirane kadrove koji će se spojiti u animirani film. Radionice će trajati 4 školska sata. Po završetku radionice animirani film će biti objavljen na društvenim mrežama.

Umjetnička organizacija "Tragači"

Nove metode razvoja publike

Cjelogodišnji razvoj kazališne predstave "Sreća" Tragači će koristiti kao poligon za cjelogodišnje aktivnosti razvoja publike. Kroz proces otvorenih proba, dijeljenje segmenata proba digitalnim putem i poticanje intersektorske suradnje, publici će se prepustiti dio stvaranja u umjetničkom procesu (co-creation) te će se potaknuti dvosmjerna komunikacija s publikom. Analiza podataka prikupljenih o publici i od publike direktno će utjecati ne samo na konačnu verziju predstave "Sreća" nego i na dugoročno planiranje i programiranje budućeg umjetničkog djelovanja Tragača. Na temelju podataka o publici prikupljenih kroz ovaj projekt, Tragači će redefinirati svoju ciljanu skupinu te izraditi Strategiju razvoja publike za razdoblje 2021. – 2023. godine.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type