Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

PP7a

Studio Pangolin

Ova žena se zove Jasna / knjiga

Kao dokumentaciju višegodišnjeg izvedbenog/filmskog projekta Studio Pangolin predlaže skicu za povijesni roman u obliku knjige koji kao polazište uzima međuprostor osobne i službene povijesti, proces postojanja i nepostojanja u medijima, u arhivu i u društvu, prevođenje i prenošenje društvenih percepcija, upisivanje i neupisivanje u kolektivnu memoriju sadržaja i poruka slika, filmova i teorija. Roman se bavi proteklim razdobljem od 20 godina, ženom iz Vukovara koja je na početku zadnjeg rata imala dvadesetak godina, a sada je zaposlena na Haškom sudu, kao administratorica i podrška svjedocima. Projekt kroz tekst, arhive, osobne povijesti i službene povijesti propituje intimno i kolektivno sjećanje. Projekt koristi osobne memorije, arhivski materijal i fiktivne situacije susreta između protagonista koji se nisu nužno susreli. Negdje između projekcijske kabine i zatamnjenog gledališta, u tijelima prikazanih djevojaka na naslovnicama omladinskih i studentskih listova, između kabine prevoditelja na Haškom sudu i sobe za svjedoke – lebde tragovi nevidljive žene – Jasne.

Ansambl za suvremeni ples Zadarski plesni ansambl

‘Arhiviranje 30 godina umjetničkog rada ZdPA’

" Arhiviranje 30 godina umjetničkog rada ZdPA" je online publikacija u kojoj će se objaviti rezultat istraživanja, prikupljanja i sistematiziranja građe – svih članaka, fotografija, video uradaka, razgovora, performansa, kritika od 1991. do danas. Projekt je koncipiran na istraživanju, detektiranju, povezivanju i objavljivanju najznačajnijih projekata, razgovora, studija, foto i video materijala nastalih u posljednjih 30 godina. Projektom se ne želi prikazati samo kronološki slijed umjetničkog rada nego kroz istraživački proces koji uključuje razgovore i intervjue s akterima koji su živi i još uvijek prisutni na umjetničkoj sceni na kojoj su bili i prije 30 godina, prikazati i pokazati zašto je Zadarski plesni ansambl važan za kulturu grada i plesnu scenu u Hrvatskoj te zašto je bitno prikupiti, sistematizirati i objediniti arhivsku građu jednog Ansambla koji je, zahvaljujući dosljednosti rada, neiscrpnom stvaranju, kreativnosti i bezuvjetnoj umjetničkoj strasti, održavao i održava zadarsku plesnu scenu ukorak s mnogo većim i razvijenijim područjima i zajednicama.

Umjetnička organizacija za otvaranje novih polja kazališne komunikacije "Četveroruka"

Od terora do udaljenosti...

Zbog nemogućnosti pronalaska zajedničkog jezika s dominantnim strujanjima unutar suvremene, posebno institucionalne, hrvatske kazališne scene, M. Petković je 2011. započela umjetničko-istraživačke projekte s ciljem razvijanja autentičnog kazališnog izričaja. Želja je bila stvoriti okolnosti u kojima je moguće dopustiti da se razviju specifični elementi, strategije i postupci stvaranja predstave uz drugačiji pristup suradnji s izvedbenim umjetnicima, publikama te produkcijskim i prostornim uvjetima. Namjera je bila ispitati mjesto kazališta u suvremenom društvu, pronaći mogućnost njegovog aktivnog i angažiranog djelovanja unutar zajednice. Kroz cikluse "Od terora" i "Udaljenosti " provedeno je 15 različitih izvedbenih fragmenata i predstava. Uspostavljena je prepoznatljivost pristupu temama, izvedbenom jeziku i publici. Radovi i procesi su izvedeni malo puta za malo gledatelja, ali su snimljeni. Obrada, analiziranje i sistematiziranje tih radova omogućili bi razumijevanje, razvoj i artikulaciju na novoj razini, postigla bi se vidljivost, a novim mladim umjetnicima i svim zainteresiranima omogućio uvid u jedan kazališno-razvojni proces koji se razlikuje od dominantne kazališne struje u Hrvatskoj.

Udruga Sensoria

"FFT/ZBT - Sensoria katalog"

Koncept projekta "FFT/ZBT – Sensoria katalog" zasnovan je na pripremi CD izdanja tonskih zapisa pet predstava kolektiva Fraktal Falus Teatar (FFT): "Šah Mat" (premijera ATTACK, Zagreb, 1997.), "Olovni vojnici" (premijera EUROKAZ, Zagreb, 1998.), "Judita" (premijera XONTAKT/MKC, Split, 2010.), "Proces Protokol" (premijera MKC, Split, 2011.) i "Victimize" (Gender Crossroads – Rijeka, IKS Festival – Split, Pogon jedinstvo – Zagreb 2013.). Spojem tehnoloških načela , ali i društveno angažiranih tema, FFT postavlja gledatelja u izravno stanje aktivnog promišljanja i djelovanja. FFT je predvidio masovnu hipnozu koju će petnaest godina kasnije proizvesti utjecaj interneta na pojedinca i društvo u cjelini. Ujedno je upozoravao na ekološke probleme, odnose kapitala i radnika, prava ugroženih i ranjivih skupina, utjecaja religije te smisla života i postojanja. Fraktal Falus Teatar je gotovo višedesetljetna pojavnost na hrvatskoj suvremenoj kazališnoj sceni koja svojim kontinuiranim djelovanjem propituje ne samo izvedbenu scenu nego i društvo u cjelini.

Zagrebački plesni ansambl

“ZPA - Istraživanje arhivske građe / Od Lele do danas: 50 godina ZPA"

Projekt "ZPA – Istraživanje arhivske građe / Od Lele do danas" podrazumijeva prikupljanje i obradu arhivske građe Zagrebačkog plesnog ansambla od osnivanja 1970.godine do danas. Usprkos bogatom opusu ZPA do današnjeg dana materijali ansambla (tekstovi, fotografije, audio i video zapisi) nisu sustavno arhivirani niti obrađeni. Zagrebački plesni ansambl kao nositelj projekta angažirat će vanjske stručnjake za provedbu projekta kako bi istraživanju omogućio profesionalan i objektivan pristup. Cilj istraživanja nije potvrditi uspjehe ZPA, nego sustavno i istinito zabilježiti njegov rad i utjecaj na razvoj plesne scene u zemlji, pri čemu se polazi od pretpostavke da je isti nedvojbeno ostvaren. Trenutno ne postoji popis predstava i suradnika koji su djelovali u okviru ZPA, a većina njih s početka djelovanja organizacije danas je u srednjoj i starijoj životnoj dobi te bi se ovim projektom istražilo i zabilježilo važnu povijest koja će u protivnom nestati zajedno s njezinim akterima. Trenutno stanište svih audio, video snimki, pisanih osvrta i kritika nije poznato te se kroz istraživanje tek treba ustanoviti, digitalizirati i izraditi PDF publikaciju koja će se nalaziti na web stranici.

Labin Art Express XXI

Organizacijsko i umjetničko pamćenje Bijenala industrijske umjetnosti

Drugo Bijenale industrijske umjetnosti s velikim je uspjehom (gotovo 50.000 posjetitelja) održano od 29. 7. do 28. 10. 2018. u Istri (Labin, Raša, Pula, Vodnjan) i Rijeci (MMSU). Dvadeset i osam umjetnika iz cijelog svijeta pod kustoskim vodstvom kolektiva WHW predstavilo je uglavnom nove radove s još uvijek nedovoljno (pre)poznatog područja novih umjetničkih praksi. Zato se ovim projektom pamćenja kroz razne formate (katalog, video/DVD, web stranica) želi zabilježiti djelovanje svih partnera u provedbi 2. Bijenala (L.A.E. XXI, WHW, MMSU, Arheološki muzej Istre), kao i samih umjetnika u procesu nastanka umjetničkog djela, ali i publike u participativnim umjetničkim projektima (program za mlade "Iznad zemlje"). Na taj će način foto-video-audio dokumentacija 2. Bijenala postati javno i trajno dostupna ne samo današnjim i budućim generacijama nego i učesnicima i posjetiteljima 3. Bijenala 2020. godine. Osim obrade, digitalizacije i diseminacije arhivske bijenalne građe, projekt uključuje i dovršetak digitalne baze podataka fundamentalnog L.A.E. projekta "Podzemni grad XXI", u sklopu Virtualnog muzeja rudarstva Istre (vmrii.com), kao polazišne točke 3. Bijenala, ponovno u sklopu projekta Rijeka 2020 – EPK.

Kreativni veznik alternativnog razvoja kulture

K.V.A.R.K. - Fotomonografija "Nezavisni 20 godina"

Monografija Udruge K.V.A.R.K. središnja je aktivnost obilježavanja 20 godina postojanja Udruge. Istovremeno se navršava 15. godišnjica Kluba kulture, stalnog programskog projekta Udruge. Tijekom trajanja projekta uređivat će se sabrani materijal i tekstovi: digitalizirati grafički materijal i fotografije, uređivati tekstovi, vršiti konačni odabir materijala, tiskati monografiju. Monografija će sabrati bogati materijal koji nije samo kronika prvih dvadeset godina Udruge K.V.A.R.K., nego i presjek lokalne i regionalne nezavisne scene, koje je K.V.A.R.K. lider u Sjeverozapadnoj Hrvatskoj.

Centar za ženske studije

Prema kreativnim zagovaračkim strategijama u polju umjetničkog rada

Izložba predstavlja izbor radova bivših polaznika Obrazovnog programa Centra za ženske studije koje djeluju u različitim poljima umjetnosti te prateće etnografske podatke prikupljene kroz pojedinačne intervjue s autorima. Poseban naglasak u istraživanju stavlja se na nadnični i neplaćeni umjetnički rad, imajući u vidu aktualna strujanja na domaćoj, regionalnoj, ali međunarodnoj umjetničko-feminističkoj sceni. Na tragu tekstova teoretičarki društvene reprodukcije, želi se ispitati i kontekstualizirati analogiju (re)produciranja specifičnih obrazaca neplaćenog kućanskog rada u sferi umjetničke produkcije te kontradikcija još uvijek historijski dominantnog patrijarhalnog i autonomnog poimanja institucije umjetnosti te umjetničkog rada. Projekt će kroz razgovore s umjetnicima rekonstruirati utjecaje feminističke teorije i prakse na njihov umjetnički rad, a kao izložbeni prostor poslužit će upravo prostor Centra koji djeluje kao jedan od primarnih označitelja iskustva vaninstitucionalnog obrazovnog programa za suvremenu feminističku teoriju i praksu te neka vrsta sigurnog prostora za pomicanje granica institucionalno ovjerene proizvodnje znanja, istraživanja i prezentacije.

KA-MATRIX - Udruga za društveni razvoj

Potraga za prostorima - nezavisna kulturna scena u Karlovcu

Projekt " Potraga za prostorima – nezavisna kulturna scena u Karlovcu" istražuje i dokumentira djelovanje nezavisne kulturne scene u Karlovcu koja je kroz petnaestak godina uspješno svojim kritičkim djelovanjem u području suvremene umjetnosti i kulture ukazivala na potrebu pronalaska prostornih resursa za njihovu izvedbu i razvoj. Nikada zabilježena, a značajno utjecajna za razvoj cijele kulture zajednice grada ostala je dokumentacijski zanemarena. Upravo izradom monografije i kratkim video dokumentarnim filmom javnosti će se prikazati početci nastajanja današnjih prostora u kulturi za programe suvremene umjetnosti. Prikazat će se značajne organizacije i njihovi programi koji su utjecali na razvoj scene te će se prikazati kakva je bila njihova uloga u cijelom kulturom razvoju grada, ali i širi utjecaj u kontekstu stvaranje prostora za izvedbu suvremene umjetnosti i kulture u drugim gradovima.

Hrvatski institut za pokret i ples

Arhiviranje Memorije Plesa

Hrvatski institut za pokret i ples tijekom više od 30 godina kontinuirane djelatnosti uz dva značajna projekta: međunarodni festival Tjedan suvremenog plesa (od 1984 do danas) te projekt osmišljavanja, realizacije i vođenja Zagrebačkog plesnog centra (1998. – 2016.) prikupio je niz dokumenata (programske knjižice, intervjui objavljeni u više medija i različitim formatima, video snimke, fotografije). Namjera je ovog projekta sortirati građu po vrsti, vremenski, kategorizirati te popisati postojeće stanje uz utvrđivanje nedostataka temeljem inventarizacije građe. Nadalje, namjera je utvrditi kronologiju događanja te intervjuirati ključne osobe koje su bile aktivne u ovom dugom periodu kako bi se dokumentiralo njihovo sjećanje o događanjima. Građa se nalazi na raznim lokacijama, uključujući podrume članova udruge te je podložna vlazi, što dodatno naglašava važnost iniciranja ovog projekta. Dosadašnji volonterski angažman pojedinaca nije dostatan. Intervjuirat će se i prikupiti osvrti aktera scene koji su bili dio ovih procesa kako bi se osigurao kritički osvrt protoka vremena i rezultata.

Eurokaz

Monografija 30 godina Eurokaza

Monografija o Eurokazu povodom jubilarne 30. obljetnice od osnutka organizacije, 1987. godine, pružit će cjelovit, sintetički i analitički uvid u djelovanje festivala koji je prvi ovoj sredini predstavio umjetnike novog kazališta koji su svojim inovativnim i istraživačkim pristupom, a usuprot dominantnoj kazališnoj praksi, oslobađali teatar ideologije logocentričkih sustava, otvarajući ga prema novim medijima, visokoj tehnologiji i znanosti, vizualnim umjetnostima, pokretu i plesu, određujući pravac svjetskog teatra od osamdesetih godina prošlog stoljeća do danas. Monografija se neće temeljiti samo na sistematizaciji i obradi arhivske građe i programskih sadržaja već i na kritičkoj refleksiji o utjecaju Eurokaza na hrvatsku i regionalnu scenu te njegovu relevantnost u međunarodnom kontekstu. Arhivska građa još uvijek nije dokraja obrađena, a mladim su generacijama gotovo nepoznata uloga i važnost Eurokaza u artikulaciji i kontekstualizaciji bitnih strujanja u izvedbenim umjetnostima u posljednjih trideset godina. Ova bi monografija trebala nadoknaditi taj nedostatak te potaknuti daljnja istraživanja u sistematizaciji znanja o recentnim pojavama u suvremenom kazalištu.

Društvo arhitekata Zagreba

Publikacija – Stambena arhitektura 1990/2020

Kvaliteta stambenog fonda i kvaliteta stanovanja dio su vrijednosti društva u cjelini, a publikacijom o stanovanju – Stambena arhitektura 1990/2020 – Društvo arhitekata Zagreba želi potaknuti stvaranje novog sustava vrednovanja stambene arhitekture. Nužnost ovakvog poduhvata nameće se jer ne postoji niti jedan sintetski i sveobuhvatan pregled suvremene hrvatske stambene arhitekture, koja se prepoznaje i valorizira kao izuzetan, no još uvijek nedovoljno obrađen dio šire europske arhitektonske baštine. Imajući u vidu naš povijesni trenutak i pitanje perspektive rješavanja stambenih problema, kao prvorazredna tema ukazuje se tema stanovanja sa svim svojim aspektima: političkim, socijalnim, tehničko-tehnološkim, organizacijskim i arhitektonskim. Fokus je postavljen na prostorno planiranje stambenih naselja, probleme vezane za stanovanje u gradskim i državnim projektima, stanovanje u zajednici i stambene politike, a donijet će se i pregled recentnih ostvarenja u području stambene arhitekture. Stanovanje kao najvažnija sastavnica socijalnog razvoja društva, a posljedično i gospodarskog napretka, treba biti društveno regulirano i kontrolirano područje.

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika

Digitalni arhiv povijesti HDLU-a

Projekt digitalnog arhiva povijesti HDLU-a je nastavak istraživačkog rada i obrade arhivske građe o izložbenoj djelatnosti tijekom 150 godina djelovanja Udruge. Za potrebe izdavanja monografije koja je objavljena 2018. u suradnji s Institutom za povijest umjetnosti prikupljeni su materijali vezani za preko 1600 događanja. Tijekom istraživanja prepoznate su nepotpunosti u arhivskoj građi kao i potreba da se baza otvori prema javnosti, stoga je važno osigurati završetak rada na bazi. Za cjelovito kontekstualiziranje prošlosti te osvještavanje javnosti o kontinuiranom radu Društva potrebno je nastaviti prikupljanje i digitaliziranje arhiva te osigurati da se bazi može pristupiti online. Daljnji razvoj baze od iznimnog je značaja za HDLU i suvremenu hrvatsku likovnu scenu te je želja udruge nastaviti razvijati i dopunjavati bazu kroz već postojeću Can Is bazu koja predstavlja dugoročan projekt sveobuhvatnog bilježenja hrvatskog umjetničkog stvaranja u 20. i 21. stoljeću. Ovim bi digitalnim arhivom HDLU povećao interes javnosti, stručne i šire, za istraživanje i kontekstualiziranje prošlosti te za afirmiranje hrvatskih likovnih umjetnika.

Kulturno umjetnička udruga Sklad Bakar

To je Bakar

Skupina ljubitelja Grada Bakra, pretežno iz akademskog i kulturnog okruženja, osmislila je multimedijalni projekt To-je-Bakar, kao mrežno mjesto koje bi okupljalo dokumente iz prošlosti i sadašnjosti Grada Bakra. Cilj je ispuniti prazninu koja postoji u mrežnom prostoru, a za posljedicu ima nedostupnost građe i podataka o impresivnoj povijesti i dinamičnoj sadašnjosti Grada Bakra. Spriječit će se gubitak dokumenata (zapisa, pisama, dokumenata, fotografija, filmskog materijala..) prepuštenih propadanju uslijed nemogućnosti pohrane iz objektivnih i subjektivnih okolnosti. Projekt To-je-Bakar kompatibilan je s bogatim publicističkim, knjižničarskim i kulturološkim aktivnostima koje se u Gradu Bakru kontinuirano odvijaju u svih osam naselja koje tvore Grad Bakar, uključujući i Poslovnu zonu čija živa aktivnost postaje model privrednog razvitka u nacionalnim granicama. Očekuje se da To-je-Bakar postane kontinuirano ažurirano mrežno mjesto na kojem bi svi prilozi bili opremljeni meta-podacima i na taj način dostupni na različitim tražilicama. Osim na mrežnom, To-je-Bakar imao bi svoju inačicu i na čvrstom mediju, kako bi se osigurala njegova trajna dostupnost i zaštita.

Udruga za predstavljanje kulturne baštine ruskog govornog područja VERNISAŽ

HRVATI ZAMETENI U RUSKOJ POVIJESTI

Udruga Vernisaž priprema izložbu "Hrvati zameteni u ruskoj povijesti" kojom će biti obuhvaćena mnoga značajna imena iz vremena kada su čitave grupe Hrvata odlazile ili se našle na teritoriju Rusije. Sama priprema zahtjeva vrlo velika istraživanja u povijesnoj građi pa će u tu aktivnost biti uključena mnoga imena znanstvenika i drugih osoba koje poznaju tu tematiku. U pripremi izložbe sudjelovati će: dr. Škiljan, dr. Marin Knezović, admiral Domazet, Franjo Gregurić, dr. Jakovina te institucije Matica iseljenika, Hrvatska akademija znanosti, Hrvatski državni arhiv, Institut za povijest i dr. Potrebna su mnoga putovanja, obilasci i pregled privatnih zbirki, kontaktiranje još živućih pojedinaca. Provodit će se okrugli stolovi za dobivanje relevantnih podataka, a pred samu izradu izložbe bit će održan i Znanstveni skup kako bi se ujedinili svi podaci i još jednom provjerili. Izložba "Hrvati zameteni u ruskoj povijesti" otvorit će mjesto za mnoge daljnje skupove, simpozije, konferencije, snimanje filmova i pisanje knjiga. Stara povijest ponovo će oživjeti.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type