Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

PP7b

Kurziv - Platforma za pitanja kulture, medija i društva

Abeceda nezavisne kulture

Abeceda nezavisne kulture kontinuirani je i dugogodišnji projekt istraživanja i dokumentiranja nezavisne kulturne scene – aktera, sadržaja, procesa i praksi koje nastaju od 1990-ih do danas – te njene kontekstualizacije korištenjem prikupljene građe. Prijavljeni projekt dokumentira nezavisnu kulturnu scenu sadržajnim i formalnim proširenjem javno dostupne online arhivske platforme Abeceda nezavisne kulture, putem analitičkih tekstova etabliranih autora o umjetničkoj produkciji nastaloj na nezavisnoj kulturnoj sceni u Hrvatskoj od 1990-ih. Tekstovi će biti sintetizirani u publikaciju koja će na jednom mjestu obuhvatiti uvide različitih autora o raznorodnim umjetničkim praksama te koja će te iste prakse staviti u širi kontekst razvoja nezavisne kulturne scene. Objavljenu publikaciju organizacija će iskoristiti za otvaranje novog ciklusa projekta putem otvorenih razgovora koji će u tri hrvatska grada otvoriti teme koje se tiču konkretnih umjetničkih scena, ali i aktualnih društvenih tendencija koje uvjetuju i o(ne)mogućavaju razvoj praksi i modela koji nastaju na nezavisnoj kulturnoj sceni.

Siva zona . prostor medijske i suvremene umjetnosti

... siva) (zona ... diskursi s periferije ...

Siva zona svojim djelovanjem od 2006. do danas aktivno uključuje suvremeno lokalno i međunarodno umjetničko stvaralaštvo u postojeće okvire tzv. kulturnog turizma koji se uglavnom oslanja na tradicionalne sadržaje kulturne baštine, uvodeći, uz prezentacije recentne prakse, i baštinjenje povijesti suvremenosti 20. stoljeća kao ravnopravnog čimbenika kulturnog nasljeđa. Time se ostvaruje kontekstualizacija vlastitog djelovanja, ali i sličnih nastojanja na otoku, u republici[MJ1] , regiji i šire. U tom smislu kontinuirani rad na pamćenju organizacije siva) (zona ujedno je i kontinuirani rad na pamćenju relevantnih kulturnih, znanstvenih, kustoskih te nadasve umjetničkih praksi koje su obilježile lokalni kontekst i povezale ga s globalno bitnim strujanjima (poput Korčulanske ljetne škole i Međunarodnih susreta umjetnika), kao i na bilježenju intervencija suvremenih domaćih umjetnika u lokalni kontekst, kronici nastalih radova i produkciji kritičkih refleksija na umjetničke i kulturne prakse o kojima je riječ. Cilj je objaviti dvojezičnu monografiju koja će prezentirati dokumentaciju inovativnih umjetničkih praksi koje siva) (zona kao organizacija potiče, uz kritičku refleksiju pozvanih autora.

Domino

Politički performans

Projekt će obuhvatiti istraživanje građe od 1970-ih do danas, detaljno mapirajući topografiju političkih performansa u Hrvatskoj u posljednjih 20 godina tijekom kojih je politička i društvena klima doživjela niz previranja, uz istovremeni razvoj civilnog sektora, a ponekad i uz veliku reakciju i uključivanje građana u protestne i druge akcije. Artikulaciji političke kritike obol su pružili i umjetnici u obliku političkih performansa, happeninga i akcija. Uz predstavljanje djelovanja širokog raspona umjetnika i različitih pristupa društvenom promišljanju, projekt tako iscrtava i tijek razvoja snažnog mirovnjačkog i ljudskopravaškog pokreta, pojavljivanje queer pokreta i njegov jasni razvoj u današnju borbu za trans prava, pojavljivanje inicijativa za obranu javnih prostora, slobodu medija, kontinuiranu borbu za ženska i manjinska prava, pojavljivanje recentnog otpora neokonzervativizmu i mnogih drugih. Projekt će uključivati istraživanje arhiva u suradnji s ključnim organizacijama civilnog društva i nezavisne kulture Hrvatske, pripremanje i objavu detaljno pretražive online baze performansa uz naglasak na regionalnu zastupljenost i tematske segmente te javne formate izložbi, predavanja i re-kreacije.

Udruga za promicanje kultura Kulturtreger

Centar za dokumentiranje nezavisne kulture

Centar za dokumentiranje nezavisne kulture sakuplja, obrađuje, katalogizira, arhivira i digitalizira materijale koji su nastali radom organizacija nezavisne kulture u RH od 1990-ih naovamo. Centar u svom radu surađuje s organizacijama kako na arhiviranju tako i na edukaciji i zagovaranju jačanja praksi arhiviranja i prenošenja organizacijskog pamćenja, a sve u cilju jačanja i razvoja nezavisne kulturne scene i njezinih praksi. Centar kontinuirano surađuje i s relevantnim institucijama na edukaciji mladih arhivista te povećanju vidljivosti kritičkih, inovativnih i angažiranih kulturnih i umjetničkih praksi u zemlji, kao i s istraživačima s ciljem historizacije i interpretacije tih praksi u suvremenom kontekstu. Centar je fizički prostor u kojem su materijali dostupni svim zainteresiranim korisnicima šest dana u tjednu, a ima i mrežne stranice na kojima se korisnici i šira javnost informiranju o Centru i njegovim aktivnostima. Centar ima online bazu podataka pristup kojoj će od 2020. biti omogućen zainteresiranim korisnicima.

Udruga za razvoj audio vizualne umjetnosti Metamedij

Izmisliti prostor - fragmentarna mapa (inovativnih) suvremenih  kulturnih i umjetničkih praksi u Istri nakon 2000

Projekt je usmjeren na istraživanje i tumačenje umjetničkog i kulturnog djelovanja manifestacija, organizacija i pojedinaca koji su djelovali u Puli i Istri od 2000-ih godina u području suvremene i novomedijske umjetnosti, s ciljem da se dokumentira i kontekstualizira njihovo djelovanje i uloga u kulturnom i umjetničkom životu. Početkom 2000-ih pojavile su se različite inicijative koje su prisvojile interdisciplinarnost suvremene umjetničke i kulturne prakse kao dominantan oblik djelovanja. Projekt će mapirati neke od njih kako bi se uspostavio pogled na početke djelovanja, razvoj, dosege, uvjete i kontekste. Fragmentarno i nedovoljno dokumentirane izložbe i manifestacije, smještene izvan vodećih umjetničkih institucija i središta u Hrvatskoj, potrebno je istražiti kako bi im se mogla ispisati povijest i ravnopravno ih uključiti u narativ inovativnih interdisciplinarnih projekata i praksi. Fokus projekta jest ispitati načine na koje se ove manifestacije upisuju u sredine iz kojih su potekle, kako i u kolikoj mjeri utječu na rad i programe umjetničkih institucija te na koje načine pridonose oblikovanju kulturnih utjecaja.

Ured za fotografiju

Živi arhivi

Prikupljanje i obrada arhivske dokumentacije ključni su za razumijevanje, kontekstualizaciju i valorizaciju suvremenih umjetničkih praksi na polju fotografije i novih medija te za (neposredni) transfer i stvaranje novih znanja, pogotovo u slučaju povijesnih razdoblja koja izazivaju šire društvene prijepore ili preispitivanja, dopunjavanja ili odmak od dominantnih narativa. U tom kontekstu privatni arhivi su od posebne važnosti jer služe kao izvor za usvajanje pojedinačnih, drugačijih perspektiva. Razvijanjem kontinuiranog programa obrade privatnih arhiva kroz model skrbništva UzF izgrađuje bazu koja će omogućiti artikulaciju i kontekstualizaciju razvojnih procesa, ključnih problema i postignuća pojedinih umjetnika i kulturnih radnika. Obradom i istraživanjem doprinosi se valorizaciji arhiva i rada stvaratelja uz paralelnu promociju i dizanje vidljivosti, dok se građa fizički štiti neovisno o dinamici državnih službi. Od 2017. UzF surađuje s Petrom Dabcom te razvija metode obrade i zaštite imajući u vidu specifičnosti rada s privatnim arhivima, a ovisno o financijskim i ljudskim kapacitetima ovaj bi se model primijenio na još dva arhiva.

Udruženje za razvoj kulture „URK“

Veliki Močvarni album: otvorena digitalna arhiva kluba Močvara i URK-a

Projekt Veliki Močvarni album ima za cilj digitalizirati dio arhivske građe prikupljene u fizičkom arhivu udruge, učiniti digitaliziranu građu javno dostupnom putem internetske stranice, aktivno uključiti publiku u prikupljanje materijala za arhivu te predstaviti rezultate navedenih aktivnosti kroz publikacije i javna događanja. Kao jedna od najdugovječnijih organizacija na nezavisnoj kulturnoj sceni, URK je tijekom 24 godine postojanja kroz više od 5000 provedenih projekata i programa skupio značajnu i opsežnu arhivsku građu koja svjedoči ne samo o programima udruge nego i o nastanku i razvoju nezavisne scene u Hrvatskoj, suradnjama i umrežavanjima aktera, radu niza kvalitetnih umjetnika i kreativaca te razvoju zajednice koju profesionalni život, slobodno vrijeme i brojne osobne životne priče vežu uz URK i Močvaru. Provedbom ovog projekta želi se nadograditi kontinuirani dugogodišnji rad na URK-ovoj arhivi, dati veću vidljivost prikupljenim arhivskim materijalima, osigurati jednostavan i praktičan pristup materijalima i informacijama putem interneta te transformirati vlastite prakse dokumentiranja i arhiviranja prema participativnim modelima community archive prakse.

Kino klub Split

Medijski Arhiv

Djelovanje Kino kluba odvija se kroz tri primarna područja: Edukacija, Produkcija i prezentacija audiovizualnih djela, i Arhiv. Svi materijali, od pisane i foto dokumentacije, promotivni i video materijali te audiovizualni radovi postaju dio Arhiva koji obuhvaća sačuvanu građu od osnutka kluba 1952. Program digitalizacije Arhiva i otvaranje Medijskog Arhiva kluba za širu upotrebu može se podijeliti u dva segmenta djelovanja. Prvi dio obuhvaća pripremu i odnosi se na prikupljanje, skeniranje, obradu i organizaciju materijala prije samog unošenja podataka u digitalnu bazu, što je već djelomično započeto. Drugi dio, koji je također u tijeku, odnosi se na digitalno sortiranje podataka i prezentaciju materijala. Za potrebe projekta razvila se arhitektura weba u suradnji s Hrvatskim filmskim savezom kroz program Modulor++, a javna dostupnost stranice s dijelom digitalizirane i obrađene građe planirana je do kraja 2019.

Savez udruga Klubtura

Povijest razmjene i suradnje na nezavisnoj kulturnoj sceni

Povijest programa razmjene i suradnje odražava složene procese razvoja i djelovanja organizacija u području nezavisne kulture i civilnog društva. Od 2002. godine do danas kroz program razmjene i suradnje Clubture-HR provedeno je više od 250 suradničkih projekata i turneja u čiju je provedbu uključeno više od 250 organizacija. Realizirano je preko 1400 javnih događanja u više od 100 gradova i manjih mjesta diljem Hrvatske. Program je tako odigrao značajnu ulogu u programskom razvoju organizacija nezavisne kulturne scene te ostavio doprinos kulturnom i umjetničkom razvoju gradova i manjih sredina u Republici Hrvatskoj. Projekt "Povijest razmjene i suradnje na nezavisnoj kulturnoj sceni" u svojoj prvoj fazi usmjeren je kontekstualizaciju povijesti suradničkih projekata i turneja provedenih kroz platformu Clubture od 2002. godine do danas. Projektom se promiče važnost suradničkih praksi i taktičkog umrežavanja u području kulture i umjetnosti te jača svijest o važnosti umjetničkog i kulturnog djelovanja izvan dominantnih praksi kroz bilježenje, analizu i javnu prezentaciju znanja o suradničkim procesima na nezavisnoj kulturnoj sceni.

Umjetnička organizacija Grupa Kugla,glumačka trupa

Kvadrofonija rumorista

Riječ je o memorijama koje se želi sačuvati u formatu paket glazbenog i DVD albuma, a proizvedene su u višegodišnjoj kontinuiranoj umjetničkoj suradnji Kuće Ekstremnog muzičkog kazališta (DB Indoš, Tanja Vrvilo, D. P. Kafka – Cul De Sac) i članova ex Grupe Sexa. Glazbeni umjetnici, članovi bivše noise skupine Sexa iz Zagreba, nakon raspada njihove muzičke grupe, Bilosnić Ivan i Danilović Ratko žive i djeluju od 1990. godine u Amsterdamu i Hamburgu, uz Ninu Prišutu iz Zagreba. Želja je obnoviti, odnosno redizajnirati njihov suvremeni glazbeni pristup kroz tetralogiju Grupe kugla pod imenom "Kvadrofonija rumorista", a do sada je izvedena "Matrica nasilja" 2017. godine u rezidenciji Muzičkog salona i festivala Izlog suvremenog zvuka u Studentskom centru, potom program "Sat pauk kiša Tivoli bewegen" u okviru Pogonatora Jedinstvo 2018. godine, F:I:L:M:S:K:A:T:E:K:A, u okviru Pogonatora Jedinstvo 2019. godine. Navedeni programi su audio, foto i video dokumentirani, a tetralogija se zaključuje u 2020. godini u okviru Pogonatora Jedinstvo s programom I:O:, dok se u 2020. i 2021.godini planira tisak publikacije te objava paket aranžmana DVD i glazbenog albuma koji će se temeljiti na arhiviranim materijalima.

Slobodne veze, udruga za suvremene umjetničke prakse

SLOBODNE VEZE: 2009.- 2019.

Slobodne veze, udrugu za suvremene umjetničke prakse osnovale su 2009. u Zagrebu umjetnice, kulturne radnice te kustosice Nataša Bodrožić, Tonka Maleković i Ivana Meštrov. Programi naziva "Slobodne veze, suvremene umjetničke prakse na međunarodnoj sceni danas" odvijaju još od 2006., godine u okviru MM centra Studentskog centra u Zagrebu. U tih više od deset godina Slobodne veze proizvele su veliki broj kulturnih događanja – izložbi, predavanja, radionica, istraživanja, edukacijskih platformi, kampanja za zaštitu modernističkog arhitektonskog naslijeđa, umjetničkih radova, publikacija i sl. Od samih početaka udruga razvija strategije u suradnji s drugim pojedincima, udrugama, institucijama te sve više postaje platforma za šire kulturno i društveno djelovanje nego zatvoreni organizam. S obzirom na desetu godišnjicu djelovanja Udruge javila se potreba za sistematiziranjem cjelokupnog znanja koje je unutar nje proizvedeno te bi prvi korak u tome bila izrada mrežne stranice udruge, na kojoj će se na reprezentativniji i temeljitiji način predstaviti čitavu dekadu djelovanja organizacije. Stranica bila bi dvojezična – na hrvatskom i engleskom jeziku.

Autonomni kulturni centar

Digitalni Attack

"Digitalni Attack" projekt je kontinuirane razrade i poboljšanja kvalitete prikupljanja, arhiviranja i distribucije tekstualne, slikovne i video dokumentacije preko 20 godina rada AKC-a i nebrojenih suradnika. Na mrežnim stranicama već se okuplja dokumentacija unikatnog primjera organizacije civilnog društva na hrvatskoj kulturnoj i aktivističkoj sceni, snažne platforme za razvoj društveno-kritičkih praksi, koja putem samoorganizacije i prijenosa znanja osigurava podršku i uvjete za afirmaciju nezavisnog kulturnog stvaralaštva. Projekt će opsežnu arhivu dodatno klasificirati te poboljšati korisničko sučelje za lakše pretraživanje i unos podataka krajnjim korisnicima. Povećat će frekventnost i poboljšati kvaliteta arhiviranja tekućeg programa u 2020. arhiviranjem razgovora s akterima nezavisne kulturne scene s kraja 1990-ih i početka 2000-ih, adresirat će izostanak materijala uzrokovanog neadekvatnom digitalnom infrastrukturom toga razdoblja. Takva javna arhiva stvara snažan i održiv temelj za vrednovanje nezavisne kulturne scene, dok znanje, informacije i kolektivno iskustvo ostaju trajno zapisanima i dostupnima novim naraštajima autora s interesom za raznim oblicima kulturnog organiziranja.

Vizura aperta

Vizura aperta 20 godina djelovanja web i monografija festivala Vizura aperta

Povodom obljetnice 20 godina festivala Vizura aperta osmišljen je projekt problemske monografije koja objedinjuje dvadesetogodišnji kustoski, umjetnički i istraživački rad. Time bi se objedinila foto dokumentacija tekstova i umjetničkih radova i projekata koji su se održavali na periferiji – u malim mjestima poput Momjana, Buja, Zlarina, Janjine, Purtnikovića, Žuljana, Drače i na Lastovu. Različite kustoske koncepcije – od prirode i društva, dokolice, prijateljstva, veza, odnosa privatnog i javnog, napuštanja i prihvaćanja – u svojem je radu problematiziralo oko 500 umjetnika među kojima su Siniša Labrović, Tina Gverović, Tanja Dabo, Slaven Tolj, Marko Marković, Pasko Burđulez, Ana Hušman, Ivan Slipčević, Nicole Hewitt, Boris Greiner, Boris Cvjetnović, Sandro Đukić, Jasmina Cibic, Marko Ercegović, Maja Marković i brojni drugi domaći i inozemni umjetnici i kustosi poput Ane Janevski, Lotte Moller, Igora Španjola, Marte Tolomelli, Michelngela Pistolettoia dr.

Fotoklub Split

Sistematizacija i digitalizacija arhivske građe Fotokluba Split

Fotoklub Split osnovan je 1911. godine i u kontinuitetu djeluje više od stoljeća. Riječ je o udruzi od posebnog značaja za grad Split i lokalnu zajednicu uz koju se veže začetak fotografskih aktivnosti na širem području Dalmacije. Tijekom dugogodišnjih aktivnosti, Fotoklub Split iznjedrio je i okupljao neka od najzvučnijih imena hrvatske fotografije 20. stoljeća – Umberto Girometto, Andro Damjanić, Ivo Eterović, Karmel i Anka Marasović, Pero Dragičević, Zrinka Buljević, Feđa Klarić, Stanko Karaman, Duško Kečkemet i mnogi drugi. Udruga posjeduje bogat i neistražen arhiv koji je djelomično usustavljen u vrijeme pisanja monografije Fotokluba, ali još nije konzistentno sistematiziran, istražen, valoriziran niti dostupan javnosti. Ovim bi se projektom krenulo u dugotrajan proces istraživanja, sistematizacije i digitalizacije bogate fotografske arhive koja bi postala dostupna javnosti kroz online bazu na internetskoj stranici Fotokluba Split.

Umjetnička organizacija Zagreb Film Festival

croatian.film - Internetska platforma za promociju hrvatskog kratkometražnog filma

Internetska platforma croatian.film posvećena je promociji hrvatskog kratkometražnog profesionalnog filma u sklopu koje je moguće besplatno gledati filmske naslove te se informirati o novostima iz svijeta kratkometražne produkcije. Ova internetska platforma svojevrstan je razvoj i nadogradnja nacionalnog natjecateljskog programa kratkometražnog igranog filma Kockice koji se preko 10 godina održava u sklopu Zagreb Film Festivala, a ideja za istu proizašla je iz činjenice da se filmovi gube iz javnog prostora nakon njihovih eventualnih prikazivanja na festivalima. U sklopu projekta prikupljaju se, sistematiziraju, dokumentiraju te postavljaju na online platformu kratkometražni filmski uradci koji su trajno, javno i besplatno dostupni svima. Platforma croatian.film djeluje u području distribucije audiovizualnih sadržaja, ali i u području obrade i tumačenja samih djela, prenošenja vrijednih informacija o djelima te arhiviranja djelovanja i razvoja kratkometražnih umjetničkih praksi. Na taj se način stvara značajna baza iskoristiva za nove generacije te osiguravaju uvjeti za daljnje proučavanje i razvoj kratkometražnog filmskog stvaralaštva te kulturnih praksi.

Udruga za kulturu i sport "Pozitivna sila"

Prvih 10

Projekt "Prvih 10" odnosi se na prikupljanje, sistematizaciju, obradu i tumačenje produkcijskog, distribucijskog, prezentacijskog i edukacijskog rada te postignuća kolektiva ROOM 100 u prvih deset godina postojanja, od njegovog osnivanja 2010. godine, te osiguranja prijenosa znanja putem javno dostupne mrežne stranice (digitalnog arhiva) i publikacije koje svjedoče o razvoju i djelovanju kolektiva i njegovog utjecaja na suvremenu cirkusku umjetnost u Hrvatskoj. Realizacijom mrežne stranice osiguravaju se stabilniji i kvalitetniji uvjeti za kontinuirano dokumentiranje i tumačenje djelovanja ROOM 100 u specifičnom kulturnom i umjetničkom polju djelovanja – suvremenoj cirkuskoj sceni na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Ovo područje djelovanja u Hrvatskoj je minimalno dokumentirano i protumačeno zbog čega se želi producirati publikaciju u fizičkom i digitalnom obliku te internet stranicu radi očuvanja organizacijskog i umjetničkog pamćenja kolektiva kao i epohe u razvoju suvremenog cirkusa u Hrvatskoj.

Film-protufilm umjetnička organizacija

MOBILIJAR EKSCENTRIČNIH KINOSINTEZA U KUĆI BR. 462

Mobilijar ekscentričnih kinosinteza u kući br. 462 je kontinuirani projekt druge faze remedijacije arhiva Filmskih mutacija: festivala nevidljivog filma, koji sadrži višemedijske artefakte i dokumente dvanaestogodišnjih programskih istraživanja za promišljanje modusa prijenosa sustava slika, znanja i memorije filmskog dispozitiva u digitalnom dobu. Pokrenut ove godine kao Mobilijar filmskog kustostva upućuje na kretanje arhivskog gradiva i rad na pamćenju i izvođenju promjenjivih oblika njegova stroja za blokirano viđenje u različitim kontekstima široj kulturnoj zajednici. Aktivirat će se njegovi dispozitivi za post-futurističke participativne kinematografsko-teatarske sinteze ili rane happeninge, koji se kao remedijacije iz programskog arhiva pripremaju za javne prostore Rijeke 2020 – EPK pod egidom "Kamov ide u post-futurističko kino, s Kamovljevim kinetičkim napomenama iz Lacerbe i istraživanjem filmskog programa koje je vodio njegov brat u kući br. 462." Projekt omogućuje razradu konceptualnih sastavnica Mobilijara: kategoriziranje umjetničkog samodokumentiranja, rezidencije, tisak knjige dokumenata, nadogradnju web stranice te izvođenje faza višemedijskog i digitalnog arhiva.

Hrvatski glazbeni zavod

Digitalizacija koncertnih programa i plakata iz arhiva Hrvatskoga glazbenog zavoda

Hrvatski glazbeni zavod (HGZ) osnovan je u Zagrebu 1827. Od početka je pohranjivao arhivsku građu vezanu za svoju djelatnost priređivanja koncerata, a od 1829., kada je osnovana glazbena škola HGZ-a, pohranjuju se i programi školskih koncerata. Zbirka koncertnih programa i plakata osobito se povećala nakon 1876. kada je HGZ sagradio zgradu s koncertnom dvoranom te su se počeli prikupljati programi i drugih organizatora. Danas je to najstarija takva zbirka u Hrvatskoj, s oko 10.000 programa i plakata i jedna od najvećih. Tijekom godina došlo je do oštećenja koncertnih programa i plakata te bi se građa digitalizacijom zaštitila. K tome, pretraživanje digitalizirane građe uveliko bi pomoglo korisnicima knjižnice, a postavljanjem građe na internet ona bi postala dostupna široj javnosti. O potrebi digitalizacije koncertnih programa govori i stalan interes korisnika knjižnice i arhiva HGZ-a, kako iz Hrvatske, tako i iz inozemstva. Digitalizaciju će obaviti tvrtka ArhivPRO, specijalizirana za usluge digitalizacije i uspostave repozitorija.

Organizacija mladih glazbenika

Glazbeni vremeplov

Glazbeni vremeplov je projekt članova udruge u suradnji sa studentima Muzičke i Dramske akademije te studenata Tekstilno-tehnološkog fakulteta. Članovi udruge sudjeluju u cijelom organizacijskom procesu, izvedbi te javnom plasiranju projekta u obliku izrade programskih knjižica, plakata, promotivnih materijala i PR usluga. Orkestar Mladih Glazbenika održava koncert u kojem publika cijelo vrijeme ima priliku sudjelovati. Koncert ima svoje moderatore, glumce pretvorene u čarobnjaka i čarobnjakinju, koji tijekom koncerta postavljaju ciljana pitanja publici (djeci), kako bi ih upoznali sa svim aspektima događanja na pozornici. Moderatori putuju kroz vrijeme i upoznaju skladatelje čija se djela izvode te na taj način educiraju i animiraju publiku. Njihov tekst pisao bi se u suradnji dramaturga i glazbenog pedagoga i/ili muzikologa. Svakom koncertu prethodila bi radionica s glazbenim pedagogom kako bi tijekom koncerta osvijestili na što sve mogu obraćati pažnju. Osim toga, planirana je i suradnja sa studentima Tekstilno-tehnološkog fakulteta radi izrade raznih vizuala i kostima. Ovim projektom najmlađi uzrast upoznaje više aspekata umjetnosti sjedinjenih jednim interaktivnim projektom.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type