Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

Pitanja i odgovori

Pitanja se mogu postavljati u razdoblju od 3. 2. 2020. do 12. 3. 2020.

Rok: 19. ožujka 2020.

Sve opće informacije o ovom Javnom pozivu pruža Zaklada. S obzirom na to da Zaklada ne može ulaziti u specifičnosti pojedinih projekata te da, u svrhu osiguranja ravnopravnosti svih prijavitelja, ne daje savjete organizacijama prilikom podnošenja prijava na javne pozive, na pitanja o konkretnim projektima Zaklada ne može odgovarati.

Prijavitelji će na postavljena pitanja o Javnom pozivu u najkraćem mogućem roku dobiti odgovor na e-adresu s koje je upućeno pitanje, a sva pitanja i odgovori bit će objavljeni u rubrici PiO na mrežnoj stranici Zaklade. Prijavitelji prije postavljanja pitanja u rubrici PiO mogu provjeriti je li pitanje na koje se traži odgovor već postavljeno ili mogu provjeriti Pojmovnik koji se nalazi na kraju Vodiča za prijavu.

Pitanja se mogu postavljati isključivo na e-adresu: podrska@kulturanova.hr u razdoblju: od 3. 2. 2020. do 12. 3. 2020.

**************************************************

1. Pitanje: Je li Udruženje obrtnika prihvatljiv prijavitelj na natječaje za bespovratna sredstva. Udruženje broji 12.000 obrtnika i neprofitna je organizacija. Pitanje se odnosi na sve Zakladine natječaje, a također i na: Program podrške 2020 s rokom prijave 19. 3. 2020. Javni poziv na predlaganje projekata u Programskom području 2.

Odgovor: Svrha Zaklade, koja je propisana člankom 3. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11), je promicanje i razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti. U skladu s navedenom svrhom svi javni pozivi za dodjelu bespovratnih sredstava koje Zaklada raspisuje u okviru Programa podrške namijenjeni su isključivo organizacijama civilnog društva (udrugama i umjetničkim organizacijama) koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti. U Vodiču za prijavu koji se objavljuje za svaki javni poziv u uvodnom tekstu opisano je kako Zaklada "Kultura nova" shvaća suvremenu kulturu i umjetnost te su navedeni prioriteti Programa podrške (kritičnost i refleksivnost, otklon od dominantnih koncepcija, angažiranost, inovativnost i istraživački pristup) iz kojih je moguće iščitati koje su za Zakladu ključne odrednice suvremene kulture i umjetnosti. Sve prijave kako na razini organizacijskog djelovanja tako i na razini predloženih programa/projekata moraju zadovoljiti 3 od 5 navedenih prioriteta. Prijavitelji prilikom podnošenja prijave na Program podrške 2020 u e-prijavnici sami odabiru 3 prioriteta koji u najvećoj mjeri oslikavaju djelovanje organizacije te 3 prioriteta koji u najvećoj mjeri oslikavaju predloženi projekt, pri čemu je odabrane prioritete potrebno obrazložiti u e-prijavnici. Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava ocjenjuje organizaciju i relevantnost predloženoga programa/projekta s obzirom na odabrane i u e-prijavnici obrazložene prioritete.

2. Pitanje: Ako smo se već bili prijavili u istoj kategoriji u okviru Programa podrske 2019, možemo li se za istu kategoriju prijaviti sada u okviru novog poziva, s tim da bi datum provedbe projekta trebao biti usklađen s partnerima?

Odgovor: Ako niste ostvarili podršku u Programskom području 2 u okviru Programa podrške 2019 s rokom prijave 3. 9. 2019., možete prijaviti projekt na aktualni javni poziv. Napominjemo da projekt odnosno aktivnosti moraju započeti i završiti u razdoblju od 1. 7. 2020. do 31. 12. 2020.

3. Pitanje: Naša organizacije će popunjenu prijavu zajedno s pratećom dokumentacijom podići putem elektroničkoga obrasca. Međutim, prije slanja imamo pitanje tehničke naravi. Tajnik udruge je odsutan te se neće vratiti do datuma zatvaranja javnog poziva. Može li kompletiranu dokumentaciju i obrazac proračuna potpisati predsjednica jedne sekcije društva?

Odgovor: Prijavnica Zaklade popunjava se online te se predaje u elektroničkom obliku. Predstavnici organizacije – osoba ovlaštena za zastupanje organizacije i voditelj projekta zaključavanjem e-prijavnice jamče istinitost navedenih podataka. Dakle, nikakvu dokumentaciju nije potrebno dodatno potpisivati i slati u fazi predaje e-prijave.

4. Pitanje: Želimo se javiti na Javni poziv, no nije nam posve jasan pojam selekcije programa te Vas molimo da nam odgovorite zadovoljava li naš program uvjete za procjenu. Naime, komorni zbor kao udruga amatera s glazbenom i izvedbenom djelatnošću planira održati koncert komorne glazbe predstavljajući takvu vrstu glazbe u hrvatske skladatelje u inozemstvu. Zadovoljava li takav opis kriterije u okviru kategorije "Putovanje u inozemstvo radi selekcije programa"?

Odgovor: U Vodiču za prijavu navedeno je da se druga kategorija odnosi se na podršku za putovanja u inozemstvo radi selekcije programa te da prijavitelj u e-prijavnici mora jasno opisati koji program planira selektirati u inozemstvu za program svoje organizacije koji će se odvijati u Republici Hrvatskoj. Ako prijavitelj u ovoj kategoriji prijavi gostovanje, prezentaciju i sl. svog programa u inozemstvu ili ne opiše u e-prijavnici namjeru da selektira kulturni i/ili umjetnički program u inozemstvu, prijava neće biti prihvatljiva. S obzirom na opis iz pitanja, riječ je gostovanju Vašeg zbora koje, kako je poviše navedeno, nije prihvatljiva aktivnost u ovom programskom području i kategoriji.

5. Pitanje: Za prijavu projekata na rok 19. 3. 2020., ako smo predali Godisnji izvještaj na FINA-u, je li dovoljan sken potvrde da je izvjestaj predan ili treba i uploadati i izvještaj u prijavnicu?

Odgovor: Za prijavu na Javni poziv objavljen u okviru Programa podrške 2020 s rokom prijave 19. 3. 2020. potrebno je uz skeniranu potvrdu o preuzetom izvještaju koju izdaje FINA dostaviti i skeniranu Bilancu i izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za 2019. godinu, odnosno skenirani Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za 2019. godinu.

6. Pitanje: Je li dozvoljeno prijaviti projekt koji je vezan uz već postojeće projekte koji se održavaju u RH, no u okvirima je popratnih događanja? Također, je li obavezno osim održanih sastanaka i putovanja u navedenom periodu do kraja prosinca u potpunosti realizirati projekt? Neki od programa a se održavaju pri samom kraju prosinca kada bi bio planiran sastanak i putovanje, te ne bi bilo vremena za krajnju provedbu. Što se dogada u slučaju da su sredstva dobivena, no putovanje je zabranjeno zbog koronavirusa? Pokrivaju li se troškovi planiranog i u tom slučaju otkazanog putovanja, a planirani sastanci prebacuju u nove termine? Također nas zanima je li prihvatljiv program odlaska na neki od programa radi sastanka s organizatorima kako bi se isti event u manjem opsegu mogao organizirati u RH? Mora li organizacija s kojom se planira suradnja snositi dio troškova projekta u trenutku apliciranja na Program podrške?

Odgovor: Zaklada o Javnom pozivu pruža opće informacije te da u svrhu osiguranja ravnopravnosti svih prijavitelja ne odgovara na pitanja o konkretnim projektima. Prihvatljivost projekta procjenjuje Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava. Međutim, napominjemo da je podrška u Programskom području 2 namijenjena pretpripremnoj fazi, a ne produkciji i/ili distribuciji postojećih ili novih projekata. Dakle, podrška u kategoriji a) osmišljavanje međunarodnih suradničkih projekata odnosi se na aktivnosti kojima će organizacija zajedno s partnerima iz inozemstva osmišljavati i razrađivati budući zajednički projekt. Ako prijavitelj u ovoj kategoriji prijavi produkciju ili distribuciju već osmišljenog međunarodnog suradničkog projekta ili ne opiše u e-prijavnici aktivnosti koje se odnose isključivo na procese dogovaranja između prijavitelja i partnera iz inozemstva u svrhu osmišljavanja i razrade budućeg zajedničkog projekta, prijava neće biti prihvatljiva. Sama realizacija projekta koji se osmišljava s partnerima nije predmet ove kategorije te se ona ne treba dogoditi u prihvatljivom razdoblju provedbe projekta.

U slučaju odobravanja bespovratnih sredstava korisnik može zatražiti promjenu aktivnosti i plana njihove provedbe pod uvjetom da navedene promjene ne mijenjaju bitno sadržaj i prirodu projekta te da se zahtjev za promjenu temelji na objektivnim razlozima. U skladu s navedenim, moguće je promijeniti datume putovanja i održavanja sastanaka.

Troškove predviđene projektom može u potpunosti snositi ona organizacija koja podnosi prijavu na Javni poziv.

7. Pitanje: U opisu Programa podrške 2020 piše da se potpora odnosi na aktivnosti u periodu 1.7.-31.12.2020. Član sam glazbene skupine čija su tri člana pozvana na festival koji se održava od 4.6. do 7.6.2020, te nas zanima ima li smisla prijavljivati ako termin blago odstupa od onog napisanog u natječaju? 

Odgovor: Podrška u Programskom području 2 nije namijenjena za produkciju i realizaciju nego za osmišljavanje i pripremu novih programa/projekata, dakle odnosi se na fazu koja prethodi samoj produkciji. Kategorija b) odnosi se na podršku za putovanja u inozemstvo radi selekcije inozemnog programa za potrebe održavanja domaćih manifestacija ili redovnih programa organizacije. Dakle, u okviru ove kategorije može se ostvariti podrška za putovanje u inozemstvo na događanja (festivale i druge manifestacije) u okviru kojega će se selektirati program koji će se dovesti u Republiku Hrvatsku na domaće manifestacije ili redovne programe organizacije. U skladu s navedenim, prijava neće biti prihvatljiva ako prijavitelj u ovoj kategoriji prijavi gostovanje, prezentaciju i sl. svog programa u inozemstvu.

Također, jedan od formalnih uvjeta je da trajanje projekta mora biti u skladu s propisanim trajanjem za programsko područje i kategoriju, odnosno provedba provedba aktivnosti mora započeti i završiti u razdoblju od 1. 7. 2020. do 31. 12. 2020. Samo prijave koje zadovolje sve propisane formalne uvjete mogu biti upućene u daljnji postupak procjene kvalitete prijava.

 

 

 

 

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type