Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

Rezultati Programa podrške 2021 s rokom 7. 10. 2021.

Zaklada "Kultura nova" je 11. studenoga 2021. objavila rezultate Programa podrške 2021 s rokom prijave 7. 10. 2021.

Program podrške 2021 s rokom prijave 7. 10. 2021. bio je raspisan u Programskom području 9: Program podrške za pomoć u kriznim situacijama.

Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava donijelo je Prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama pristiglim na Program podrške 2021 s rokom prijave 7. 10. 2021., koji je Upravni odbor prihvatio te je time odobrio podršku u iznosu od 198,316.00 kn za 20 programa/projekata organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti koji se realiziraju tijekom 2021. godine.

Na Program podrške 2021 s rokom prijave 7. 10. 2021. pristiglo je sveukupno 26 prijava, od toga je 25 prijava zadovoljilo formalne uvjete te su upućene na procjenjivanje na temelju kriterija za dodjelu sredstava imenovanom nezavisnom stručnom tijelu – Povjerenstvu za procjenu kvalitete prijava, čija će imena članova biti objavljena nakon završetka cjelokupnog postupka dodjele bespovratnih sredstava.

U skladu s člankom 13. stavkom 2. Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade "Kultura nova" članovi Povjerenstva su na temelju kriterija za dodjelu sredstava, propisanih u Vodiču za prijavu, procijenili kvalitetu prijava. Povjerenstvo je kvalitetu prijava procjenjivalo na temelju kriterija u skupini Prihvatljivost prijavljenoga programa/projekta i u skupini Kriteriji kvalitete, bodovi u 2. skupini automatski su se dodjeljivali na temelju odgovora u e-prijavnici, dok su organizacije kojima su odobrena bespovratna sredstva za provedbu programa/projekata tijekom 2020. godine bile vrednovane i na temelju sljedeće dvije skupine kriterija: "Kriteriji vrednovanja administrativne kvalitete provedbe" i "Kriteriji vrednovanja sadržajne kvalitete provedenih programa/projekata". Procijenjene prijave za svaku lokalnu sredinu u kojoj je sjedište prijavitelja rangirane su od najvećeg mogućeg postotka ostvarenih bodova prema najmanjem, s označenim prijavama koje su isključene u skupini kriterija Prihvatljivost prijavljenog programa/projekta. Konačna rang lista formirana je tako da su na nju najprije ušle sve prvorangirane prijave iz svih lokalnih sredina, i to prema postotku ukupno ostvarenih bodova. Nakon što su u prvom krugu na rang listu uključene sve lokalne sredine, sljedeće na rang listu ušle su drugorangirane prijave iz svih lokalnih sredina, i tako redom sve do iscrpljivanja proračuna za ovaj Javni poziv.

Sveukupno je odobrena podrška za 20 programa/projekata, što čini 77 % od ukupnog broja prijava pristiglih na Program podrške 2021 s rokom prijave 7. 10. 2021. te 80 % od prijava koje su zadovoljile formalne uvjete i koje je procjenjivalo Povjerenstvo.

Broj podrški i iznosi raspoređeni su na sljedeći način:

Programsko područje 9: Program podrške za pomoć u kriznim situacijama – 198,316.00 kn za 20 programa/projekata koje provodi 20 organizacija

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type