Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

Javni poziv na Program podrške 2022 s rokom prijave 24. 3. 2022.

Zaklada "Kultura nova" je 18. veljače 2022. godine objavila Javni poziv na predlaganje projekata u okviru Programa podrške 2022 s rokom prijave 24. 3. 2022.

Rok: 24. ožujka 2022.

Prijave su zatvorene

U skladu s člankom 3., stavkom 2. i člankom 15. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11) te člancima 6. i 26. Statuta Zaklade, odredbama Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15, ) te Odlukom Upravnog odbora Zaklade "Kultura nova" od 15. veljače 2022. godine, Zaklada je 18. veljače 2022. u okviru Programa podrške 2022 s rokom prijave 24. 3. 2022. objavila Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava projektima organizacija civilnog društva (udruga i umjetničkih organizacija) na području suvremene kulture i umjetnosti u Programskom području 7: Podrška za organizacijsko i umjetničko pamćenje.

S obzirom na to da u okviru Programa podrške 2021 nije raspisan javni poziv na predlaganje projekata u Programskom području 7, a kako bi se omogućila provedba aktivnosti za organizacijsko i umjetničko pamćenje i u 2022. godini, Zaklada je na temelju ostvarenja prihoda od igara na sreću u 2021. koji će biti doznačeni Zakladi u 2022., odlučila raspisati ovaj Javni poziv.

Na Javni poziv u okviru Programa podrške 2022 mogu se prijaviti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje:

 • su upisane u matični registar u Republici Hrvatskoj
 • su upisane u Registar neprofitnih organizacija
 • su uskladile svoj statut ili drugi opći akt na temelju kojeg su osnovane i na temelju kojeg djeluju s odredbama važećih propisa
 • vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija
 • aktivno djeluju u području koje je predmet financiranja
 • su ispunile svoje ugovorne obaveze u provedbi odobrenih podrški od strane tijela državne uprave i tijela javne vlasti
 • nemaju dug prema državi i jedinicama lokalne samouprave po osnovi javnih davanja
 • nemaju pokrenut kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje organizacije
 • imaju osobu ovlaštenu za zastupanje (i potpisivanje ugovora o financiranju programa/projekta u mandatu što se potvrđuje uvidom u matični registar ili na drugi odgovarajući način)
 • zadovoljavaju sve ostale uvjete navedene u Vodiču za prijavu na Program podrške 2022.

Proračun

Indikativni proračun za Program podrške 2022 s rokom prijave 24. 3. 2022. iznosi 240,000 kn.

Programsko područje 7

Podrška u Programskom području 7 ostvaruje se putem Javnog poziva na predlaganje projekata u jednoj od sljedećih kategorija:

a) podrška za jednokratne projekte do 40,000 kn

b) podrška za kontinuirane projekte do 40,000 kn

Provedba aktivnosti

 • u kategoriji a) može započeti i završiti bilo kad u razdoblju od 1. 7. 2022. do 30. 6. 2023.
 • u kategoriji b) mora trajati kontinuirano tijekom 12 mjeseci, od 1. 7. 2022. do 30. 6. 2023.

Napomena: S obzirom na to da se ovaj Javni poziv provodi u prvoj polovici 2022. prijava iznimno može sadržavati i aktivnosti koje su se provodile od 1. 1. 2022. do 30. 6. 2022. ako su one sastavni dio projekta.

Na Javni poziv prijavu mogu podnijeti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana zaključivanja ovog Javnog poziva.

Svaki prijavitelj ima pravo podnijeti jednu (1) prijavu na ovaj Javni poziv.

Da bi prijava bila prihvatljiva moraju proći najmanje dvije (2) godine od dana donošenja odluke o dodjeli bespovratnih sredstava prijavitelju u Programskom području 7, kategoriji a.

Dokumentacija za prijavu

Obavezna dokumentacija u elektroničkom obliku:

 • ispunjena prijavnica u elektroničkom obliku (opisni i proračunski dio) za kategoriju u kojoj se prijavljuje, a koja je dostupna na mrežnim stranicama Zaklade.

Obavezna financijska dokumentacija:

a) Organizacije koje u prethodnoj godini nisu imale poslovnih aktivnosti uz prijavu dostavljaju:

 • Skeniranu potvrdu o tome da je Izjava o neaktivnosti za 2021. godinu predana u Ministarstvo financija

b) Organizacije koje su obveznici dvojnog knjigovodstva, a u prethodnoj su godini imale poslovnih aktivnosti uz prijavu dostavljaju:

 • skeniranu potvrdu o preuzetom izvještaju koju izdaje FINA te
 • skeniranu Bilancu i izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za 2021. godine

c) Organizacije koje su obveznici jednostavnog knjigovodstva, a u prethodnoj su godini imale poslovnih aktivnosti uz prijavu dostavljaju:

 • skeniranu potvrdu o preuzetom izvještaju koju izdaje FINA te
 • skenirani Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za 2021. godinu

Podaci koje će Zaklada provjeravati uvidom u e-registre:

Zaklada će podatke o tome je li organizacija upisana u odgovarajući registar provjeravati uvidom u Registar udruga, Registar umjetničkih organizacija te Registar neprofitnih organizacija.

Postupak prijave

Prijave se predaju isključivo u elektroničkom obliku. E-prijavnice za obje kategorije dostupne su na mrežnim stranicama Zaklade.

Vodič za prijavu koji sadrži praktične informacije o tome kako se prijaviti, koje je dokumente potrebno dostaviti te koja se proceduralna i ugovorna pravila primjenjuju i detaljno opisuje sve upute, pravila, uvjete, programska područja i kriterije kao i ostala dokumentacija Programa podrške 2022 s rokom prijave 24. 3. 2022. dostupni su na mrežnim stranicama Zaklade.

Rok

Rok za podnošenje prijava je 24. ožujka 2022., 16 h.

Pitanja i odgovori

Pitanja se mogu postavljati isključivo na e-adresu: podrska@kulturanova.hr u razdoblju od 18. 2. 2022. do 18. 3. 2022.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type