Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

Pitanja i odgovori

Pitanja se mogu postavljati u razdobljima definiranim u aktualnom Javnom pozivu.

Sve opće informacije o javnim pozivima pruža Zaklada. U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih prijavitelja Zaklada ne može ulaziti u specifičnosti pojedinih programa/projekata. Stoga Zaklada ne daje savjete organizacijama prilikom podnošenja prijava na javne pozive i ne može odgovarati na pitanja o konkretnim programima/projektima.

Prijavitelji će na postavljena pitanja o javnim pozivima u najkraćem mogućem roku dobiti odgovor na e-adresu s koje je upućeno pitanje, a sva pitanja i odgovori bit će objavljeni u rubrici PiO na mrežnoj stranici Zaklade. Prije postavljanja pitanja prijavitelji mogu u rubrici PiO provjeriti je li pitanje na koje se traži odgovor već postavljeno ili mogu provjeriti Pojmovnik .

Pitanja se mogu postavljati isključivo na e-adresu: podrska@kulturanova.hr u razdobljima od 30. 6. 2022. do 28. 7. 2022. i od 17. 8. 2022. do 26. 8. 2022.

*******

1. Pitanje: Za razvoj suradničkih platformi u EU, može li Srbija biti punopravni partner?

Odgovor: Programsko područje 5 odnosi se na razvoj suradničkih platformi u Europi te su prihvatljive članice registrirane u jednoj od europskih država. Dakle, pod Europom se ne misli na Europsku uniju nego geografski na Europu.

2. Pitanje: Mogu li u javnom pozivu sudjelovati i udruge za osobe s invaliditetom? Ako ne mogu samostalno, je li moguće da sudjeluju u partnerstvu s udrugom ili organizacijom iz umjetničkog područja?

Odgovor: Svrha Zaklade, koja je propisana člankom 3. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11), je promicanje i razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti. U skladu s navedenom svrhom Programi podrške namijenjeni su organizacijama civilnog društva (udrugama i umjetničkim organizacijama) koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti, odnosno, da bi prijava bila prihvatljiva, organizacija i prijavljeni program/projekt moraju pripadati području suvremene kulture i umjetnosti. U Vodiču za prijavu koji se objavljuje za svaki javni poziv u Uvodnom tekstu na str. 8 navedeno je kako Zaklada "Kultura nova" shvaća suvremenu kulturu i umjetnost.

Što se tiče sudjelovanja u okviru partnerske suradnje, Zaklada u okviru Programskih područja 4 i 5 potiče povezivanje organizacija koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti s ustanovama i drugim pravnim subjektima u kulturi te s udrugama iz bilo kojeg područja djelovanja civilnog društva kroz pružanje podrške otvorenim i dugoročnim suradničkim platformama s ciljem razvijanja dinamičnih, samoorganiziranih i dugoročnih suradničkih praksi koje proizvode nova znanja i razmjenjuju postojeća. Podrška za razvoj suradničkih platformi raspisuje se u programskim područjima za razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj te za razvoj suradničkih platformi u Europi, a posebno se potiče suradnja između različitih disciplina, sektora i teritorija.

Prihvatljive članice platforme su udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti te, pod uvjetom da je njihovo sudjelovanje opravdano doprinosom cjelokupnom razvoju platforme, udruge iz bilo kojeg područja djelovanja civilnog društva, ustanove u kulturi te drugi pravni subjekti u kulturi.

3. Pitanje: Može li umjetnička organizacija koja je osnovana u srpnju prošle godine prijaviti neke od programskih područja? Osobito nas zanima PP1 i PP3.

Odgovor: Popis formalnih uvjeta za prijavu na Programe podrške koji se odnose na sva programska područja možete pronaći u Vodiču za prijavu i na mrežnim stranicama Zaklade, dok dodatne formalne uvjete za pojedino programsko područje možete pronaći u poglavljima koja se odnose na pojedinačno programsko područje.

U slučaju podnošenja prijave u Programskom području 1: Podrška za organizacijski razvoj za malu podršku (do 25 000 kn) – organizacija mora biti upisana u matični registar do dana zaključivanja ovog Javnog poziva. U slučaju podnošenja prijave za srednju i veliku podršku (do 50 000 odnosno 100 000 kn) – organizacija mora aktivno djelovati najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana zaključivanja ovog Javnog poziva.

U Programskom području 3: Razvoj novih umjetničkih ideja ne postoji ograničenje koliko dugo organizacija mora postojati ili djelovati odnosno prijavu u tom programskom području može podnijeti i novoosnovana udruga ili umjetnička organizacija na području suvremene kulture i umjetnosti, što znači da organizacija mora biti upisana u matični registar i Registar neprofitnih organizacija do dana zatvaranja Javnog poziva.

4. Pitanje: Udruga koja se prijavljuje na ovaj javni poziv želi organizirati i provesti kazališnu predstavu, koja bi se ujedno i snimila te zatim uz druge materijale udruge, objavila na novoizrađenoj digitalnoj platformi/mrežnoj stranici. Zanima nas, da li se pod troškove nabave i/ili izrade različitih materijala u PP7 mogu staviti troškovi opreme/materijala potrebnih za organizaciju i provedbu predstave (npr. scenografija, maske, kostimografija i slično)? Tj., je li aktivnost organiziranja i provođenja kazališne predstave prihvatljiva za PP7 ili bi je bilo bolje prijaviti u PP1a? S druge strane, PP1a u prihvatljivim troškovima ne navodi troškove nabave i/ili izrade različitih materijala.

Odgovor: Zaklada "Kultura nova" pruža opće informacije o javnim pozivima te ne može ulaziti u specifičnosti pojedinih programa/projekata. Međutim, napominjemo da prijava koja se podnosi na javni poziv mora odgovarati definiciji programskog područja i kategorije na koje se upućuje.

Zaklada "Kultura nova" kroz Programsko područje 7 koje se odnosi na organizacijsko i umjetničko pamćenje nastoji osigurati stabilnije i kvalitetnije uvjete za dokumentiranje i tumačenje djelovanja pojedinih organizacija u suvremenoj kulturi i umjetnosti, umjetnika ili specifičnih suvremenih i/ili progresivnih umjetničkih i kulturnih područja koji nisu na adekvatan i/ili dostatan način istraženi i zabilježeni, a koji su značajni za razvoj određenog umjetničkog i kulturnog područja te sredine u kojoj djeluju ili su djelovali.

S druge strane, podrška u Programskom području 1 usmjerena je na unapređenje organizacijskih kapaciteta organizacija civilnog društva za produkciju i distribuciju radova, djela i projekata u svim disciplinama umjetnosti te za upravljanje i sudioničko upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost. S obzirom na to da u okviru postojećeg kulturnog sustava organizacije civilnog društva na nacionalnoj i subnacionalnim razinama mogu osigurati uglavnom programska sredstva, financijska podrška u ovom programskom području namijenjena je za operativne troškove, odnosno za troškove povezane s onim permanentnim operativnim aktivnostima organizacije koje su temelj za svako programsko djelovanje.

Što se tiče prihvatljivih troškova, Zaklada je definirala poglavlja proračuna koja se odnose isključivo na prihvatljive troškove za pojedino programsko područje, pa tako i za Programsko područje 7 (npr. https://kulturanova.hr/program-podrske/programska-podrucja/pp7-organizacijsko-i-umjetnicko-pamcenje), a prijavitelji prilikom ispunjavanja e-prijavnice sami odabiru poglavlja proračuna (jedno ili više) za koje traže podršku od Zaklade.

5. Pitanje: Vidjela sam navedeni javni poziv pa me zanima ako smo u ovom trenutku u fazi promjene statuta jer nemamo trenutno područje suvremene kulture i umjetnosti, ali kako jačamo kapacitete udruge pa imamo kolegicu koja se bavi suvremenom kulturom, možemo li se prijaviti na javne pozive ako statutarna promjena još uvijek do navedenog datuma ne bude provedena u sustavu?

Odgovor: Svrha Zaklade, koja je propisana člankom 3. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11), je promicanje i razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti. U skladu s navedenom svrhom Programi podrške namijenjeni su organizacijama civilnog društva (udrugama i umjetničkim organizacijama) koje djeluju primarno na području suvremene kulture i umjetnosti. Također, pod pojmom suvremene kulture i umjetnosti Zaklada "Kultura nova" ne podrazumijeva cjelokupnu kulturu i umjetnost koja nastaje u suvremenosti te je u Vodiču za prijavu koji se objavljuje za svaki javni poziv u uvodnom tekstu opisano kako Zaklada "Kultura nova" shvaća suvremenu kulturu i umjetnost.

Za svako programsko područje i kategoriju definirana su tri kriterija prihvatljivosti prijavljenoga programa/projekta koja procjenjuju članovi Povjerenstva: djeluje li organizacija na području suvremene kulture i umjetnosti; pripada li program/projekt području suvremene kulture i umjetnosti te je li prijava usklađena s programskim područjem i kategorijom u kojima je prijavljena. Ako članovi Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava utvrde da organizacija ne djeluje na području suvremene kulture i umjetnosti, da prijavljeni program/projekt ne pripada području suvremene kulture i umjetnosti i/ili da prijava nije usklađena s programskim područjem i kategorijom u kojima je prijavljena, prijava će biti isključena iz daljnjeg postupka dodjele bespovratnih sredstava.

Dakle, bez obzira na to što piše u statutu, suvremena kultura i umjetnost moraju biti primarno područje djelovanja za svakog prijavitelja na javne pozive Zaklade. Ako je to tek jedan manji segment djelovanja organizacije, ona neće biti prihvatljiva prilikom procjene kvalitete prijava.

6. Pitanje: Javljam se s pitanjem u vezi prijave na Program podrške 2022, konkretno za PP4. Naime, naša organizacija želi u PP4b prijaviti projekt za subnacionalnu zagovaračku platformu kao prijavitelj/koordinator, dok u PP4a za nacionalnu programsku platformu bi za drugi projekt prijavitelj/koordinator bila druga mreža odnosno organizacija koju smo osnovali zajedno s još nekoliko organizacija. Ta organizacija trenutno nema zaposlenih, već bi na projektu bile zaposlene osobe iz druge organizacije, koja i trenutno daje velik dio operativne podrške radu mreže. Zanima nas, s obzirom na to da je ograničenje da organizacija može biti nositelj/koordinator samo u jednoj prijavi po programskom području, može li se smatrati da je ovakav način prijave tih projekata prihvatljiv? Organizacija u svakom drugom smislu zadovoljava uvjete da bude prijavitelj (registriran više od godine dana, kao udruga, itd.)

Odgovor: Službeno nema prepreke da prijavite s dvije organizacije, bez obzira na način zaposlenja odnosno vođenja te druge organizacije dok god ona odgovara formalnim uvjetima za PP4 te formalnim uvjetima koji su istovjetni za sva programska područja (da je organizacija registrirana i sl.). Također napominjemo da će Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava prema zadanim kriterijima za pojedinu kategoriju unutar Programskog područja 4 koji su dostupni na mrežnim stranicama Zaklade vrednovati između ostaloga kvalitetu suradnje i kapacitete te potencijalnost platforme.

7. Pitanje: Ispunjavamo prijavnicu za Program podrške 2022, PP1 Podrška za organizacijski razvoj i imamo jedan upit. Trebalo bi nam pojašnjenje pitanja 11., 12. i 13. iz odjeljka C. Područje djelovanja organizacije. Naime, kako se naša organizacija primarno bavi produkcijom i distribucijom filmova, za ova tri pitanja nam se odgovori u dobrom dijelu preklapaju, tj. odgovor na svako od njih bi velikim dijelom bio popis produciranih i distribuiranih filmova u posljednje tri godine. Zbog navedenog, molimo pojašnjenje, odnosno prijedlog kako da izbjegnemo ponavljanje istog odgovora za sva tri pitanja.

Odgovor: Pretpostavljamo da se referirate na ogledni obrazac prijavnice u kojem su navedene tri varijante istog pitanja. U prijavnici je potrebno prvo odabrati između „produkcije“, „distribucije“ i „produkcije i distribucije“ odnosno onoga na čemu se bazira program koji prijavljujete te će se, ovisno o odabiru, otvoriti samo jedno pitanje na koje treba odgovoriti.

8. Pitanje: Htjela bih provjeriti koje su zemlje prihvatljive kao partnerice u okviru suradničkih mreža u Europi (odnosno odnosi li se poziv samo na EU, ili Ukrajina, Rusija i Sjeverna Makedonija mogu biti partnerice).

Odgovor: Programsko područje 5 odnosi se na razvoj suradničkih platformi u Europi te su prihvatljive članice registrirane u jednoj od europskih država. Dakle, pod Europom se ne misli na Europsku uniju nego geografski na Europu.

9. Mi smo umjetnička organizacija koja je otvorena u srpnju prošle godine i koja je od tada aplicirala za financiranje za 2022. godinu. To znači da financijski izvještaj za 2021. nemamo jer nismo imali prometa. Htjeli bismo s vama provjeriti je li to u redu odnosno jesmo li prihvatljivi prijavitelji za PP1?

Odgovor: Za sve prijavljene organizacije Zaklada će podatke provjeravati uvidom u e-registre. Konkretno za organizacije koje u prethodnoj godini nisu imale poslovnih aktivnosti Zaklada će uvidom u Registar neprofitnih organizacija provjeravati je li u roku propisanom za predaju godišnjih financijskih izvještaja Ministarstvu financija dostavljena Izjava o neaktivnosti za prethodnu godinu. Ako Komisija prilikom provjere utvrdi da prijavitelj nije predao Izjavu o neaktivnosti za prethodnu godinu, prijava će biti isključena iz daljnjeg postupka.

Svi formalni uvjeti koji se provjeravaju detaljno su objašnjeni u Vodiču za prijavu te na mrežnim stranicama (https://kulturanova.hr/program-podrske/o-programu-podrske/postupak-prijave-i-dokumentacija; https://kulturanova.hr/program-podrske/o-programu-podrske/formalni-uvjeti).

10. Pitanje: U prijavnici u Programskom području 8: Podrška za programe neformalnog obrazovanja, pitanje 14. glasi "Je li obrazovni program dostupan javnosti bez naknade?" Je li uvjet za dobivanje potpore da program bude dostupan bez naknade? Ako nije uvjet, vrednuje li se manje program ako je s naknadom? Podržava li se jednako program za profesionalce i neprofesionalce? Podržava li se jednako program za različite dobne skupine: djeca, mladi, odrasli? Naime, naš edukacijski program traje od 2011. i s naknadom je jer ga drugačije ne bi ni mogli provoditi. Naime cijelo vrijeme smo se samofinancirali od mjesečnih ili drugih kotizacija.

Odgovor: Kao što je navedenom na mrežnim stranicama Zaklade u opisu Programskog područja 8 i u Vodiču za prijavu na str. 74, "neformalni obrazovni programi u okviru ovog programskog područja mogu biti namijenjeni najrazličitijim društvenim skupinama bez naknade te mogu obuhvaćati različite formate neformalnog obrazovanja poput seminara, treninga, tečajeva, radionica, predavanja i sl. kojima se proširuju i nadograđuju postojeća znanja i vještine te usvajaju nova znanja, sposobnosti i vještine i šire spoznajne mogućnosti". Dakle, program mora biti bez naknade, a može biti namijenjen najrazličitijim društvenim i dobnim skupinama odnosno stvarati funkcionalna znanja, vještine, tehnike i metode u suvremenoj kulturi i umjetnosti dostupne zainteresiranoj javnosti.

11. Pitanje: Koliko se dobije bodova za zapošljavanje ako udio Zaklade u financiranju ukupnog mjesečnog iznosa bruto naknade za rad iznosi najmanje 25 % te ako je osoba zaposlena na najmanje pola radnog vremena (4 sata) za predviđeno radno mjesto?

Odgovor: Bodovi za zapošljavanje se dodjeljuju isključivo u Programskom području 1, kod srednje i velike podrške (do 50.000 odnosno 100.000 kn). U okviru Kriterija za dodjelu sredstava za takve podrške u fusnoti kod kriterija "Doprinos zapošljavanju u organizaciji civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti" razloženo je na koji se način boduje zapošljavanje:

  • Srednja podrška: 5 bodova za 1 ili više radnih mjesta, 0 bodova za 0 radnih mjesta.
  • Velika podrška: 5 bodova za 2 ili više radnih mjesta; 2,5 boda za 1 radno mjesto; 0 bodova za 0 radnih mjesta.

12. Pitanje: Prijavio bih projekte na srednju podršku PP1. Budući da ću projekte izvoditi u partnerstvu, trebam li u dodatnoj dokumentaciji priložiti i izjave o partnerstvu? Dalje, u pitanjima 16 – 17 – 18 u prijavnici koriste se pojmovi: program / programska linija / programska aktivnost. Zanima me, npr. ako su programi: koncertna promocija uređaja i interaktivna instalacija/izložba, da li je programska linija isto to – odnosno jedna je koncertna promocija uređaja, a druga je interaktivna instalacija/izložba – nakon čega dolazim na razinu programskih aktivnosti koje treba raspisati: 1. Osmišljavanje programa – kuriranje postojećih skladbi te njihova prilagodba; 2. Osmišljavanje programa – razgovori s potencijalnim suradnicima; 3. Odabir suradnika, inicijalne upute o tehnologiji koja se koristi, itd..

Odgovor: U Programskom području 1 podrška je usmjerena na unapređenje organizacijskih kapaciteta organizacija civilnog društva za produkciju i distribuciju radova, djela i projekata u svim disciplinama umjetnosti te za upravljanje i sudioničko upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost, a financijska sredstva namijenjena su za operativne troškove, odnosno za troškove povezane s onim permanentnim operativnim aktivnostima organizacije koje su temelj za svako programsko djelovanje. Kao što je navedeno u formalnim uvjetima za ovo programsko područje, prihvatljivi prijavitelji su udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje su registrirane u Republici Hrvatskoj i upisane su u Registar neprofitnih organizacija. Stoga partnerstvo pa time i bilo kakve izjave o partnerstvu nisu okosnica ovog programskog područja već unapređenje kapaciteta organizacije-prijavitelja.

Što se spomenutih pitanja tiče, više o definiciji pojmova koje navodite možete pronaći u Pojmovniku koji se nalazi na kraju Vodiča za prijavu te na mrežnim stranicama Zaklade. Pod pitanjem br. 16 traži se opis kulturnog i/ili umjetničkog koncepta predloženog odnosno cjelokupnog programa/projekta koji prijavljujete. Pitanja 17. i 18. bi trebala imati povezanu logiku, odnosno ono što (i ako) se definira kao programska linija (širi pojam) u pitanju br. 17 bi na isti način trebalo biti postavljeno u pitanju br. 18. Logika svakog prijavljenog programa/projekta je individualna te dok god je sve jasno i povezivo, možete primjenjivati onu koja se najbolje odnosi na Vaš program/projekt. Nažalost, ne možemo davati konkretne upute jer je dalje riječ o specifičnostima programa/projekta kojeg planirate prijaviti.

13. Pitanje: Možemo li u prijavnici navesti pod "ime i prezime" da će se osoba odabrati putem javnog natječaja, ili je zbilja potrebno već sada u prijavnici navesti ime i prezime osobe koju ćemo zaposliti?

Odgovor: U Programskom području 1 osoba za koju se traže sredstva ne mora biti zaposlena u trenutku podnošenja prijave. U skladu s navedenim u e-prijavnici u poglavlju proračuna "Troškovi naknada za rad menadžera, producenata, programskih/projektnih voditelja, financijskih administratora, voditelja ureda i drugih izvršitelja operativnih poslova od nesamostalnog rada (isključivo ugovor o radu)" možete navesti da ćete ime i prezime osobe za predviđeno radno mjesto naknadno potvrditi.

Napominjemo samo da u slučaju odobravanja bespovratnih sredstava iz tog poglavlja proračuna tijekom provedbe programa/projekta nije moguće ukidati radna mjesta za koja su ostvareni bodovi prilikom procjene kvalitete prijava.

14. Pitanje: Je li projekt u Programskom području 8 prihvatljiv ako sudionici ne budu samo osobe iz Hrvatske nego i iz Slovenije i Srbije?

Odgovor: U Programskom području 8 nije propisano da sudionici obrazovnog programa moraju biti samo iz Republike Hrvatske te je stoga prihvatljivo da u njemu sudjeluju osobe i iz drugih država.

Napominjemo samo da se ovaj obrazovni program mora provoditi bez naknade za skupine kojima je namijenjen da bi bio prihvatljiv u ovom programskom području.

15. Pitanje: Je li potrebno da se u Programskom području 8 edukacija događa kontinuirano tijekom cijele godine (na tjednoj, mjesečnoj bazi) ili je prihvatljivo prijaviti npr. dva intenzivna masterclassa od kojih svaki traje do 10 dana?

Odgovor: Obrazovni program u Programskom području 8 ne mora se kontinuirano odvijati tijekom cijele godine, već provedba aktivnosti mora započeti i završiti bilo kad tijekom 2023. godine.

16. Pitanje: S obzirom na to da nemamo ured već umjetnička voditeljica i producentica rade od kuće, zanima nas odnose li se pitanja vezana za ekološku tranziciju i na njihove individualne pristupe okolišu odnosno moramo li to nekako u odgovorima naglasiti?

Odgovor: Odgovori na pitanja vezani za ekološku tranziciju trebaju sadržavati osnovne principe i stavove organizacije o istoj koje primjenjuju zaposlenici i suradnici te se trebaju odnositi i na organizacijsko i na programsko djelovanje organizacije. Dakle, bez obzira na to radite li od kuće ili u poslovnom prostoru odgovori bi trebali odražavati osnovna načela i prakse u tom području kojih se u radu pridržavate.

Napominjemo da se odgovori na navedena pitanja u okviru ovog Programa podrške ne vrednuju, već služe kao uvid u  trenutno stanje te kao prvi korak prema pružanju podrške za prilagodbu načina rada kulturnog sektora klimatskim promjenama i održivom razvoju.

17. Pitanje: U pitanju "Navedite ciljane skupine programa/projekta." navedeno je da ciljane skupine moraju biti jasno definirane. Znači li to da se navede samo ime ciljane skupine (uz kratak opis), bez dodatnog objašnjenja? Postoji samo jedan stupac.

Odgovor: Ciljane skupine potrebno je identificirati prema određenim karakteristikama i kratko ih opisati. Iz opisa bi trebalo biti jasno zašto je sadržaj programskih/projektnih aktivnosti relevantan za te ciljane skupine.

18. Pitanje: U poglavlju Proračuna koje se odnosi na neoporezive primitke zaposlenika moguće je prikazati dodatak na plaću u iznosu do 5.000 kn, itd. Znači li to da je u proračunu, koji se odnosi samo na plaću (ugovor o radu) u skupnom iznosu 50,000.00 kn, moguće prikazati iznos udjela za plaću od 45,000.00 kuna, a preostalih 5,000.00 kn preusmjeriti u ovu kategoriju koja se onda neovisno isplati?

Odgovor: Prilikom ispunjavanja e-prijavnice svi prijavitelji sami odabiru poglavlja proračuna (jedno ili više) za koje traže podršku od Zaklade. U skladu s navedenim, možete veći dio proračuna staviti u poglavlje "Troškovi naknada za rad menadžera, producenata, programskih/projektnih voditelja, financijskih administratora, voditelja ureda i drugih izvršitelja operativnih poslova od nesamostalnog rada (isključivo ugovor o radu)", a preostali dio u poglavlje "Neoporezivi primici zaposlenika".

19. Pitanje: Pitanje se odnosi na prijavnicu za Podršku za organizacijski razvoj; razvoj produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata srednja podrška. Ne razumijem razliku u pitanjima 10 i 11 u odnosu na 12. Ako ispunim 10 i 11, onda pod 12 samo ponovim isti odgovor? Molim vas dodatno pojašnjenje ukoliko je potrebno nešto drugo.

Odgovor:  U oglednom primjerku prijavnice koji u .pdf obliku koji možete preuzeti na mrežnim stranicama Zaklade ili u e-korisničkom profilu navedena su sva tri spomenuta pitanja, broj 10, 11 i 12 pri čemu se 10 odnosi na distribuciju, 11 na produkciju, a 12 na distribuciju i produkciju. Međutim, kada budete ispunjavali e-prijavnicu za Programsko područje 1 kategorije Razvoj produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 50.000 u e-sustavu Zaklade ovisno o odgovoru na pitanje br. 6 "Prijava se odnosi na produkciju; distribuciju ili produkciju i distribuciju" otvorit će Vam se i odgovarajuće pitanje u e-sustavu. Dakle, ako se Vaša prijava odnosi samo na produkciju prilikom ispunjavanja e-prijavnice otvorit će Vam se pitanje u kojem se traži da navedete najznačajnije radove/djela/projekte koje je vaša organizacija producirala, ako se Vaša prijava odnosi samo na distribuciju otvorit će Vam se pitanje u kojem se traži da navedete najznačajnije radove/djela/projekte koje je vaša organizacija distribuirala. U skladu s navedenim, odgovarate samo na jedno od postavljenih pitanja.

20. Pitanje: Vezano uz stavke proračuna, moguće je navesti vrste troškova i iznos koji se traži od Zaklade. Pritom uz vrstu troška ne postoji rubrika u koju bismo upisali iznos troška koji se ne traži od Zaklade. Dakle, ako dobro razumijem, popišemo sve troškove bez obzira tražimo li financiranje Zaklade ili ne, i bez obzira što nigdje ne možemo upisati iznos tih troškova ako ne traže financiranje Zaklade? I da li onda u stavci 34. prijavnice upisujemo ukupnu vrijednost cjelogodišnjeg programa sa svim troškovima, bez obzira što je nemamo dovoljno znakova detaljno obrazložiti?

Naime, drugi troškovi financirat će se kroz druge natječaje i vlastita sredstva. Ako to ne stavimo u proračun, on će imati jednu stavku u kojoj je upisan konkretan trošak, svi ostali bit će samo nabrojani. Čini mi se da će predloženi proračun u kojem je naveden samo iznos honorara za vanjskog suradnika izgledati neozbiljno.

Odgovor: Dio e-prijavnice koji se odnosi na Proračun sadrži pitanja o svim troškovima koji su prihvatljivi u određenom programskom području i kategoriji. Ovisno o potrebama same organizacije možete zatražiti sredstva za jednu ili više stavki navedenih u e-prijavnici u poglavlju Proračun. U skladu s navedenim, u potpunosti je prihvatljivo sva tražena sredstva staviti u jedno poglavlje. Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava je upoznato s navedenom praksom i ne gleda na nju negativno, pri čemu napominjemo da sam proračun nije predmet procjene te se ne vrednuje u okviru Kriterija kvalitete.

Preostala predviđena sredstva za provedbu programa/projekta nije potrebno navoditi po izvorima, već je potrebno navesti predviđeni trošak u ukupnom iznosu u okviru pitanja "Navedite ukupan iznos predviđenih troškova za program/projekt iz svih izvora u 2023. godini.". Cjelokupni proračun možete dodatno obrazložiti kao što ste i sami naveli.

21. Pitanje: Pitanje 17. u prijavnici za programsko područje 4 - zagovaračka platforma na nacionalnoj / subnacionalnoj razini do 90 tisuća kuna tablica je u kojoj je potrebno upisati za svaku članicu platforme njeno recentno programsko područje djelovanja, kompetencije i najveća postignuća te očekivanu ulogu i doprinos u platformi. Je li potrebno staviti i koordinatora platforme u ovu tablicu, a s obzirom da su njegovo djelovanja, kompetencije i postignuća već opisana u prethodnim pitanjima ili samo članice platforme i njihov opis?

Odgovor: U Programskom području 4 u tablici u kojoj je potrebno za svaku članicu platforme ukratko opisati njezino recentno programsko područje djelovanja, kompetencije i najveća postignuća te očekivanu ulogu i doprinos u platformi, kako ste i sami naveli, nije potrebno navoditi koordinatora platforme jer je njegovo dosadašnje djelovanje, postignuća i kapacitete potrebno detaljno opisati u prethodnim pitanjima.

22. Pitanje: Zamolili bismo Vas odgovor u vezi prijave na PP1: Podrška za organizacijski razvoj - je li prihvatljiv trošak usluga press clippinga?

Odgovor: U Programskom području 1 trošak usluge press clippinga je prihvatljiv te ga možete uvrstiti u poglavlje proračuna "Troškovi dokumentiranja rezultata rada organizacije".

23. Pitanje: Prolazila sam natječajnu dokumentaciju iako znam da ste prošle godine imali uvjet da se organizacije mlađe od godinu dana ne mogu prijaviti za podršku. Nisam uspjela ove godine pronaći taj podatak u Vašim uvjetima pa me zanima je li moguće da se prijavimo za podršku kao organizacija koja tek u listopadu navršava godinu dana?

Odgovor: U okviru Programa podrške 2022 s rokom prijave 1. 9. 2022. prijavu mogu podnijeti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje su registrirane u Republici Hrvatskoj i koje aktivno djeluju od dana registracije do dana zaključivanja javnog poziva onoliko vremena koliko je propisano za pojedino programsko područje i/ili kategoriju, ako zadovoljavaju ostale uvjete javnog poziva u programskog područja i/ili kategorije u kojoj se prijavljuju. Formalni uvjeti, uključujući i propisano aktivno djelovanje prijavitelja, navedeni su za svako programsko području i/ili njegovu kategoriju u Vodiču za prijavu na aktualne javne pozive te na mrežnoj stranici Zaklade: https://kulturanova.hr/program-podrske/aktivni-pozivi/program-podrske-2022-rok-1-9-2022.

U skladu s navedenim, programska područja i kategorije na koja se mogu prijaviti organizacije koje su registrirane kraće od godinu dana, odnosno upisane su u matični registar i Registar neprofitnih organizacija do dana zaključivanja javnih poziva su Programsko područje 1, kategorija Mala podrška (do 25.000 kn): razvoj produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata; Programsko područje 2: Podrška za mobilnost teProgramsko područje 3: Razvoj novih umjetničkih ideja.

24. Pitanje: Prijavnica za Programe podrške 2022 s rokom prijave 1. 9. 2022. sadrži sljedeća dva pitanja: 11. Navedite najznačajnije radove/djela/projekte jednog ili više umjetnika koje je vaša organizacija producirala u prethodnoj godini.(najviše 2500 znakova s razmacima); 12. Navedite najznačajnije radove/djela/projekte jednog ili više umjetnika koje je vaša organizacija producirala i radove/djela/projekte koje je vaša organizacija distribuirala u prethodnoj godini.(najviše 2500 znakova s razmacima). Možete li nam pojasniti razliku? Pitanje broj 12 u sebi sadrži i cijelo pitanje 11 pa nam nije jasno ponavljamo li u odgovoru 11 naprosto dio odgovora 12.

Odgovor: U oglednom primjerku prijavnice koji u .pdf obliku koji možete preuzeti na mrežnim stranicama Zaklade ili u e-korisničkom profilu navedena su sva tri spomenuta pitanja, broj 10, 11 i 12 pri čemu se 10 odnosi na distribuciju, 11 na produkciju, a 12 na distribuciju i produkciju. Međutim, prilikom ispunjavanja e-prijavnice u kategoriji Razvoj produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata u e-sustavu Zaklade ovisno o odgovoru na pitanje br. 6 "Prijava se odnosi na produkciju; distribuciju ili produkciju i distribuciju" otvora se i odgovarajuće pitanje u e-sustavu, odnosno samo jedno od tri ponuđena pitanja. Dakle, ako se Vaša prijava odnosi samo na produkciju prilikom ispunjavanja e-prijavnice otvorit će Vam se pitanje u kojem se traži da navedete najznačajnije radove/djela/projekte koje je vaša organizacija producirala. U skladu s navedenim, odgovarate samo na jedno od postavljenih pitanja.

25. Pitanje: Je li moguće kao trošak u PP8, neformalnim obrazovnim programima tražiti djelomično subvencioniranje ulaznica za predstave koje su sastavni dio programa?

Odgovor: Obrazovni program mora se provoditi bez naknade za skupine kojima je namijenjen da bi bio prihvatljiv u ovom programskom području.

26. Pitanje: Obraćam se prema uputama vezanim za prijavu programa, ispred grupe ljudi povezanih kroz tvrtku i njenu sestrinsku udrugu kao pravni oblik koji može pristupiti Vašem pozivu za prijedlog programa. Prijaviti se mogu isključivo udruge i umjetničke organizacije kao pravni oblik osobe? Neformalna umjetnička organizacija u obliku filmske produkcije određenog projekta to ne može? Primjerice, grupa ljudi koja radi društveno odgovorne dokumentarne filmove iako nisu vezani formalnim članstvom, a ono što ih veže su projekti tipa - dokumentarni film?

Odgovor: Svrha Zaklade "Kultura nova", koja je propisana člankom 3. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11) je promicanje i razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti. U skladu s navedenom svrhom Program podrške 2022 s rokom prijave 1. 9. namijenjen je isključivo organizacijama civilnog društva – udrugama i umjetničkim organizacijama – koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti i koje su upisane u Registar udruga Republike Hrvatske, odnosno u Registar umjetničkih organizacija i Registar neprofitnih organizacija, te koje moraju zadovoljavati sve druge propisane formalne uvjete za pojedino programsko područje i kategoriju. U skladu s navedenim, neformalne grupe i inicijative nisu prihvatljive za prijavu na Program podrške 2022.

27. Pitanje: Kakav tip poslova mimo navedenog na siteu se može prijaviti u okviru Podrške za mobilnost?

Odgovor: Zaklada ne može ulaziti u specifičnosti pojedinih programa/projekata te ne može davati savjete organizacijama prilikom podnošenja prijava na javne pozive i ne može odgovarati na pitanja o konkretnim programima/projektima. U opisu svakog programskog područja navedene su njegove osnovne postavke te svaka organizacija na temelju svojih potreba definira projekt vodeći računa o tome da je prihvatljivo sve što odgovara postavkama pojedinog programskog područja.

U okviru ovog programskog područja bespovratna sredstva se dodjeljuju za transnacionalnu mobilnost, odnosno kako bi kulturni radnici (zaposlenici i vanjski suradnici udruge ili umjetničke organizacije) i/ili umjetnici otišli na putovanje u inozemstvo ili kako bi organizacija ugostila umjetnike i/ili kulturne radnike iz inozemstva u svrhu stvaranja, povezivanja, istraživanja i/ili učenja. Prihvatljiva je mobilnost iz bilo koje i u bilo koju drugu državu. Dakle, moguće je prijaviti sudjelovanje umjetnike i/ili kulturnih radnika na različitim događanjima, konferencijama, seminarima, edukacijskim programima, studijskim putovanjima, rezidencijama i sl., zatim dogovaranje nove ili jačanje postojeće međunarodne suradnje te osmišljavanje novih programa i projekata. Potrebno je međutim imati na umu da se podrška u ovom programskom području ne odnosi se na transnacionalnu mobilnost u svrhu produkcije, distribucije, prezentacije tj. međunarodnih gostovanja programa/projekata te takvi projekti neće biti prihvatljivi.

28. Pitanje: Možemo li u okviru Razvoja novih umjetničkih ideja prijaviti scenarije dokumentarnih filmova društveno odgovorne tematike - poput usvajanja djece iz afričkih obitelji od strane domaćih obitelji uslijed neefikasnosti domaćeg sustava i sporosti istog, projekti resocijalizacije pripadnika romskih naselja u gradićima u RH. i slično?

Odgovor: Financijska podrška u ovom programskom području odnosi se isključivo na istraživanje umjetnika koje može rezultirati novim konceptima, teorijama, metodama, postupcima, podacima, alatima i sl., a koji mogu biti primjenjivi i u drugim umjetničkim praksama, područjima ili organizacijama. Podrška u ovom programskom području ne odnosi se na istraživanje kao jednu od metoda umjetničkog rada već je istraživanje umjetnika shvaćeno kao pretfaza stvaranja bilo kojeg umjetničkog djela, rada ili projekta. Odnosi se na proces razrade i propitivanja nove umjetničke ideje, koji prethodi konkretizaciji provedbe i cjelokupne produkcije i distribucije. Umjetničke ideje koje su već definirane, razvoj scenarija te produkcija i distribucija nisu prihvatljivi u ovom programskom području.

29. Pitanje: U okviru Razvoja suradničkih platformi u RH i u Europi, o kakvim je platformama i vidu organizacije riječ te aktivnosti s obzirom na to da naš projekt uz podršku Erasmus + ove godine radimo krajem listopada te bi nam svaka podrška u tom segmentu dobro došla, ali nismo sigurni na koji način ispuniti prijavnicu i participirati odnosno odgovara li ta aktivnost ovom Vašem segmentu. Možemo li s programom koji dostavljamo u info-packu aplicirati u nekom segmentu za programe zaklade Kultura nova?

Odgovor: Na mrežnim stranicama Zaklade, kao i u Vodiču za prijavu na Program podrške 2022 s rokom prijave 1. 9. 2022. navedeno je što za Zakladu znači razvoj suradničkih platformi te tko sve može biti uključen u iste. Dakle, Zaklada u okviru Programskih područja 4 i 5 potiče povezivanje organizacija – udruga i umjetničkih organizacija – koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti s ustanovama i drugim pravnim subjektima u kulturi te s udrugama iz bilo kojeg područja djelovanja civilnog društva kroz pružanje podrške otvorenim i dugoročnim suradničkim platformama s ciljem razvijanja dinamičnih, samoorganiziranih i dugoročnih suradničkih praksi koje proizvode nova znanja i razmjenjuju postojeća. Pod pojmom suradnička platforma Zaklada smatra mrežu organizacija s jedinstvenim ciljevima usmjerena na dugoročno djelovanje. Platforma mora imati jasno definiran model suradnje i odlučivanja te mora biti orijentirana na dugoročnu suradnju i otvorena za uključivanje novih organizacija. Platformama se ne smatraju privremeni projektni konzorciji, kao ni pojedinačne aktivnosti organizacija članica koje se provode izvan suradničke platforme. Suradnička platforma može djelovati kao registrirana pravna osoba ili neformalna inicijativa. Svaka platforma razvija svoje specifične poslovne modele i programske linije i aktivnosti koje uzimaju u obzir potrebe i interese članica, vlastite kapacitete i resurse te prilike u okruženju.

Kao što je navedeno u Vodiču za prijavu u Programskom području 4: Razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj podrška se pruža u dvije kategorije. Prva kategorija se odnosi na razvijanje programskih platformi na nacionalnoj razini kroz koje se razmjenjuju kulturni i umjetnički programi između različitih organizacija iz svih dijelova zemlje te članice surađuju na novim programima i/ili projektima, a druga na razvijanje zagovaračkih platformi na nacionalnoj i subnacionalnim razinama, usmjerenih prema postizanju pozitivnih promjena u polju nacionalne / regionalne / lokalne kulturne politike koje će doprinijeti ukupnom kulturnom razvoju te sredine te voditi prema uspostavljanju i funkcioniranju participativne, inkluzivne i demokratske nacionalne / regionalne / lokalne kulturne politike. U okviru Programskog područja 5: Razvoj suradničkih platformi u Europi Zaklada pruža podršku za unaprjeđenje suradnje i povezivanja organizacija iz različitih disciplina i sektora u Europi kroz programsku razmjenu i suradnju, širenje znanja, iskustava, praksi te zagovaranje između organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti i drugih pravnih subjekata u kulturi.

Koji smjer razvoja odabire pojedina platforma ovisi o potrebama i interesima članica, postojećoj misiji i viziji platforme te o prilikama i mogućnostima. Prilikom podnošenja prijave na jedno od programskih područja koje se odnose na razvoj suradničkih platformi potrebno je voditi računa o tome da se platformama ne smatraju privremeni projektni konzorciji, kao ni pojedinačne aktivnosti organizacija članica koje se provode izvan suradničke platforme.

Također napominjemo da Zaklada ne može ulaziti u specifičnosti pojedinih programa/projekata te ne može davati savjete organizacijama prilikom podnošenja prijava na javne pozive i ne može odgovarati na pitanja o konkretnim programima/projektima.

30. Pitanje: Može li u okviru Podrške za razvoj praksi sudjelovanja u kulturi tražiti sufinanciranje distribucije nekih projekata i širenja publike u tom smjeru - primjerice distribucije produciranih filmova?

Odgovor: U okviru Podrške za razvoj praksi sudjelovanja u kulturi sredstva se dodjeljuju isključivo za provedbu organizacijske transformacije prema smještanju publike u središte organizacijskog i programskog djelovanja, odnosno za razvoj praksi sudjelovanja u kulturi, a podrška se sastoji od dodjele financijskih sredstava i obrazovnog programa za sve zaposlenike i suradnike organizacija kojima budu odobrena bespovratna sredstva. Prihvatljive aktivnosti u ovom programskom području odnose se na sve one aktivnosti putem kojih se provodi organizacijska transformacija, od radionica za organizacijski tim, redovnih sastanaka planiranja organizacijske transformacije, preko prikupljanja podataka, studijskih putovanja, službenih putovanja u svrhu edukacije i/ili razvoja suradnji na razvoju publike, upoznavanje s relevantnom literaturom iz područja i slično.

U skladu s navedenim distribucija produciranih filmova nije prihvatljiva aktivnost.

Više o programskom području: https://kulturanova.hr/program-podrske/programska-podrucja/pp6-sudjelovanje-u-kulturi

31. Pitanje: Što se tiče Podrške za organizacijsko i umjetničko pamćenje, lijepo Vas molim za pojašnjenje o kojem je obliku riječ - nisam uspio shvatiti iz objašnjenja na stranicama o kojim se konkretnim procesima i praksama radi?

Odgovor: Podrška u ovom Programskom području dodjeljuje se za istraživanje, prikupljanje, sistematizaciju, obradu, analizu i tumačenje građe, materijala i podataka suvremenoga i/ili progresivnog umjetničkog i kulturnog djelovanja pojedinih organizacija, umjetnika ili umjetničkih i kulturnih područja.

Format u kojem će građa biti prezentirana i objavljena te dostupna javnosti nije propisan te može biti bilo koji format, a koji organizacija smatra prikladnim: monografija, katalog, film, video rad, interaktivna aplikacija, javni dokumentacijski prostor, publikacija, i sl.

Više o programskom području: https://kulturanova.hr/program-podrske/programska-podrucja/pp7-organizacijsko-i-umjetnicko-pamcenje

32. Pitanje: Odgovara li u okviru Podrške za programe neformalnog obrazovanja u suvremenoj kulturi i umjetnosti za javnost naš projekt Pop kulture za mogućnost apliciranja?

Odgovor: Kao što je već navedeno, Zaklada ne može ulaziti u specifičnosti pojedinih programa/projekata te ne može davati savjete organizacijama prilikom podnošenja prijava na javne pozive i ne može odgovarati na pitanja o konkretnim programima/projektima.

Podrška u ovom programskom području namijenjena je planiranju i osmišljavanju te provođenju različitih obrazovnih programa i aktivnosti organizacija civilnog društva, koji će stvarati funkcionalna znanja, vještine, tehnike i metode u suvremenoj kulturi i umjetnosti dostupne zainteresiranoj javnosti.

Neformalni obrazovni programi u okviru ovog programskog područja mogu biti namijenjeni najrazličitijim društvenim skupinama bez naknade te mogu obuhvaćati različite formate neformalnog obrazovanja poput seminara, treninga, tečajeva, radionica, predavanja i sl. kojima se proširuju i nadograđuju postojeća znanja i vještine te usvajaju nova znanja, sposobnosti i vještine i šire spoznajne mogućnosti.

Više o programskom području: https://kulturanova.hr/program-podrske/programska-podrucja/pp8-obrazovanje-za-javnost

33. Pitanje: Zanima nas je li se moguće prijaviti na Programsko područje 8 s besplatnim dijelom programa i za sufinanciranje samo besplatnog dijela koji sadrži webinare, društvene mreže, besplatne pdf materijale (e-bookovi) i slično.

Odgovor: U Programskom području 8 Podrška za programe neformalnog obrazovanja u suvremenoj kulturi i umjetnosti za javnost moguće je prijaviti samo dio obrazovnog programa ako taj dio odgovara osnovnim postavkama ovog programskog područja i predstavlja zaokruženu konceptualnu cjelinu. Kao što je navedeno u Vodiču za prijavu, podrška u ovom programskom području namijenjena je planiranju i osmišljavanju te provođenju različitih obrazovnih programa i aktivnosti organizacija civilnog društva, koji će stvarati funkcionalna znanja, vještine, tehnike i metode u suvremenoj kulturi i umjetnosti dostupne zainteresiranoj javnosti. Neformalni obrazovni programi u okviru ovog programskog područja mogu biti namijenjeni najrazličitijim društvenim skupinama bez naknade te mogu obuhvaćati različite formate neformalnog obrazovanja poput seminara, treninga, tečajeva, radionica, predavanja i sl. kojima se proširuju i nadograđuju postojeća znanja i vještine te usvajaju nova znanja, sposobnosti i vještine i šire spoznajne mogućnosti.

Više o programskom području 8 možete pronaći i na mrežnim stranicama na sljedećoj poveznici: https://kulturanova.hr/program-podrske/programska-podrucja/pp8-obrazovanje-za-javnost

34. Pitanje: U procesu ispunjavanja prijavnice za Razvoj produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata primijetili smo da u troškovniku nema nigdje opcija za unošenje produkcije (tisak radova/plakata koje planiramo izložiti i distribuirati). Kako je u našem projektu koji prijavljujemo produkcija jedna od najbitnijih stavki, molimo vas da nam pojasnite gdje je možemo unijeti u troškovniku.

Odgovor: Programsko područje 1, odnosno Podrška za organizacijski razvoj namijenjena je isključivo za operativne troškove koji su temelj za svako programsko djelovanje. Riječ je o troškovima kao što su naknade za rad menadžera, producenata, programskih/projektnih voditelja, financijskih administratora, voditelja ureda te drugih sudionika programa, financijsko-administrativni troškovi, troškovi najma ureda, režijski troškovi, troškovi komunikacija itd.

Za provedbu programskih aktivnosti (produkciju, distribuciju, kulturni i umjetnički program u prostoru kojim upravlja ili sudionički upravlja) prijavitelj mora imati sredstva iz drugih izvora što je i jedan od formalnih uvjeta u ovom programskom području. U skladu s navedenim, u proračun nije moguće unijeti troškove produkcije.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type