Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

Razvoj suradničkih platformi

Razvoj suradničkih platformi

Mreže omogućuju učinkovito djelovanje, brz protok informacija i prijenos ideja u konkretne radnje te nude niz pogodnosti koje unapređuju suradnju te stoga predstavljaju važan način povezivanja organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti koje nemaju osigurane adekvatne uvjete za kvalitetan rad, već djeluju u vrlom nestabilnom i nesigurnom okruženju. Horizontalna struktura, učinkovitost zajedničkog rada, učenja, prijenos znanja, stručnosti, podrška između članova i ekonomično iskorištavanje resursa samo su neke od karakteristika mreža koje osiguravaju kvalitetnu suradnju između članica i jačaju njihove stručne i organizacijske kapacitete. S obzirom na to da u Hrvatskoj još uvijek ne postoje mjere za osiguravanje podloge za dugoročno povezivanje i poticanje suradnje između organizacija koje bi nadilazilo okupljanja u projektne konzorcije, Zaklada u okviru Programskih područja 4 i 5 potiče povezivanje organizacija koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti s ustanovama i drugim pravnim subjektima u kulturi te s udrugama iz bilo kojeg područja djelovanja civilnog društva kroz pružanje podrške otvorenim i dugoročnim suradničkim platformama s ciljem razvijanja dinamičnih, samoorganiziranih i dugoročnih suradničkih praksi koje proizvode nova znanja i razmjenjuju postojeća. Podrška za razvoj suradničkih platformi raspisuje se u programskim područjima za razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj te za razvoj suradničkih platformi u Europi, a posebno se potiče suradnja između različitih disciplina, sektora i teritorija.

Kako bi dodatno pridonijela izgradnji strukturirano vođenih procesa i horizontalnih organizacijskih struktura koje se temelje na suradničkim principima, komunikacijskim i upravljačkim protokolima, Zaklada osim jednogodišnje dodjeljuje i višegodišnju podršku razvoju suradničkih platformi.

Osnovni pojmovi i uloga organizacija uključenih u platformu

Suradnička platforma

Suradnička platforma je mreža organizacija s jedinstvenim ciljevima usmjerena na dugoročno djelovanje. Platforma mora imati jasno definiran model suradnje i odlučivanja te mora biti orijentirana na dugoročnu suradnju i otvorena za uključivanje novih organizacija. Platformama se ne smatraju privremeni projektni konzorciji, kao ni pojedinačne aktivnosti organizacija članica koje se provode izvan suradničke platforme. Suradnička platforma može djelovati kao registrirana pravna osoba ili neformalna inicijativa. Svaka platforma razvija svoje specifične poslovne modele i programske linije i aktivnosti koje uzimaju u obzir potrebe i interese članica, vlastite kapacitete i resurse te prilike u okruženju.

Koordinator platforme

Koordinator platforme je organizacija u platformi koja koordinira aktivnosti suradničke platforme tijekom njihove provedbe. Koordinator je odgovoran za sve razine provedbe – sadržajne i financijske, podnosi prijavu i sve izvještaje, potpisuje ugovor sa Zakladom te je zadužen za komunikaciju sa Zakladom tijekom svih faza provedbe. Za odobrena sredstva odgovara koordinator na čiji se poslovni račun uplaćuju sredstva koja potom može izravno trošiti ili ih može dalje transferirati isključivo članicama koje su registrirane za obavljanje djelatnosti u Republici Hrvatskoj, a prema odobrenom proračunu. Koordinator platforme može biti udruga ili umjetnička organizacija na području suvremene kulture i umjetnosti registrirana u Republici Hrvatskoj, koja aktivno djeluje najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana zaključivanja javnog poziva na koji se predaje prijava. Organizacija može koordinirati samo jednu suradničku platformu koju Zaklada financijski podržava u okviru programskog područja u kojem koristi podršku. Organizacija koja koordinira platformu koju Zaklada već podržava može sudjelovati kao članica u neograničenom broju platformi u okviru tog programskog područja.

Članica platforme

Članica platforme je organizacija koja sudjeluje u osmišljavanju i provedbi aktivnosti te pridonosi njihovu financiranju. Sve članice moraju doprinositi razvoju suradničke platforme. Prihvatljive članice su udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti te, pod uvjetom da je njihovo sudjelovanje opravdano doprinosom cjelokupnom razvoju platforme, udruge iz bilo kojeg područja djelovanja civilnog društva, ustanove u kulturi te drugi pravni subjekti u kulturi. Ako prijavu ne podnosi savez udruga svaka članica mora popuniti, ovjeriti i potpisati Izjavu članice o suradnji, kojom izražava svoj pristanak da koordinator preuzima koordinacijsku ulogu te da će sudjelovati u razvoju suradničke platforme. Ako prijavu podnosi savez udruga, Izjavu članice o suradnji popunjavaju, ovjeravaju i predaju samo one članice platforme koje nisu članice saveza. Članica preuzima odgovornost za sudjelovanje u provedbi, kako na sadržajnoj tako i na financijskoj razini. U tom smislu, članica se obavezuje koordinatoru dostaviti sve potrebne izvještaje (opisne i financijske) i preslike računa, ugovora, bankovnih izvoda itd. koji su vezani za troškove financirane iz sredstava Zaklade. Jedna organizacija ima pravo kao članica suradničke platforme sudjelovati u neograničenom broju platformi.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type