Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

PP3

Kotar teatar

Emocionalna pismenost

U suvremenom je društvenom okružju sve teže jasno artikulirati vlastite emocije i unutrašnje svjetove. Traganje za korijenima društveno uvjetovanih ponašanja, odnosima i ulogama koje u njima izvodimo, a ponajviše pokušaj širenja vokabulara za ono što se u nama zbiva, vraća nas među one koji svakodnevno uče o svojoj okolini, intuitivno reagiraju na nju i neprestano ju redefiniraju – u doba puberteta. Razvojne etape u djetinjstvu oblikuju svijest, identitet, utječu na poimanje sebe i drugih, sebe u odnosu na druge i svijeta koji nas okružuje. Istovremeno nas uče regulirati emocije, prigušivati reakcije, odnosno oblikuju alate za suočavanje s društvenim izazovima. Stoga bi se, u suradnji s osnovnim školama i vrtićima Gorskog kotara te stručnjaka razvojne psihologije, nastojalo istražiti proces emotivnog opismenjavanja mladih i rasvijetliti mehanizme pomoću kojih djeca ovladavaju afektivnim stanjima te uče raspolagati njima. U nadi da će htjeti podijeliti svoja iskustva, želja je potaknuti sudionike na preispitivanje društvenih, emotivnih i rodnih narativa, a stečena znanja i iskustva iskoristiti kao materijal za nove izvedbene modalitete.

Montažstroj

TKO NEĆE DA RADI, NEKA I NE JEDE!

Umjetničko istraživanje "Tko neće da radi, neka i ne jede!" proces je razrade umjetničkih ideja na temu univerzalnog temeljnog dohotka kao jednog od alata ostvarivanja društvene pravednosti. Ideja o minimalnom iznosu koji bi primao svaki član zajednice nije nova, a u digitaliziranom i automatiziranom društvu zagovaraju je i s lijeve i s desne strane političkog spektra. Namjerava se istražiti kako umjetnici mogu odgovoriti na krizu u kojoj su se našli ne samo oni sami, nego i milijuni drugih prekarnih radnika. Istraživanje je višedimenzionalno i stavit će umjetnike u interakciju s različitim disciplinama. Rastakanjem naslovnog biblijskog citata, odnosno ideje produktivizma po kojoj je rad jedini valjani oblik moralne ekonomije, kritički će se preispitati dominantnu zabrinutost da bi uvođenje univerzalnog temeljnog dohotka destimuliralo potrebu za radom, pa tako i umjetničkim radom. Pokušat će se osmisliti djelo čiji bi primarni cilj bio da potakne raspravu o potrebi uvođenja univerzalnog temeljnog dohotka na području Republike Hrvatske. Otvaranje ove rasprave nije važno samo u vrijeme krize uzrokovane pandemijom i recesijom, već i radi promišljanja o vremenu koje slijedi nakon nje.

Format C

Autonomna {digitalna | mrežna} umjetnost

Umjetničko istraživanje na temu autonomije digitalne, mrežno posredovane umjetnosti teži pronaći i raščlaniti potencijal neovisnosti digitalnog umjetničkog objekta u odnosu na ustaljene energetske i informacijske fizičke infrastrukture, s ciljem umanjivanja "digitalne podjele" i općeg novomedijskog ekološkog otiska. U kontekstu recentne digitalne centralizacije i sve korporativnijeg interneta, traži se novi spektar metoda radikalnih, angažiranih i decentraliziranih instanci umjetničkog rada kao aktivnog, kritičkog i etičkog djelovanja u širem digitalnom ekosustavu. Ovom gestom želi se stvoriti nove prilike za autonomno postavljanje i predstavljanje digitalne umjetnosti posredstvom neovisnih infrastruktura koje su upogonjene obnovljivom energijom. Metode istraživanja su interdisciplinarne i suradničke, temeljene na etosu haktivizma, novomedijskoj instalaciji, permisivnom licenciranju i kolektivnom stvaralaštvu. Javno objavljeni strukturirani kvalitativni i kvantitativni rezultati omogućit će novo razumijevanje mrežno utemeljenih umjetničkih produkcija kao i daljnju razradu koncepta neovisne "mrežne skulpture" u hibridnom području između računarstva, ekologije i vizualne umjetnosti.

Umjetnička organizacija P137

SICOMAT

Alen Sinkauz i Nenad Sinkauz stvaraju glazbu preko dvadeset godina i aktivno rade na koncertnim nastupima, audiovizualnim performansima, filmu, radiofoniji, suvremenom plesu i kazalištu spajajući akustične, električne i ambijentalne izvore zvuka. Novi istraživački projekt pod nazivom "Sicomat" spoj je zvukova mašina i strojeva nedavno ugašenog brodogradilišta Uljanik i štrajkova koji predstavljaju posljednji organizirani pokušaj očuvanja proizvodnje na pulskim navozima te novonastale pulske tišine, tj. zvuka deindustrijalizacije. Sicomat je stroj za rezanje lima, a njegovi plamenici režu lim u omjeru 1:10. Inspirirani omjerom 1:10, ali i samim zvukom Sicomata, autori su se odlučili metaforički baviti omjerima katastrofe koja nastaje s gašenjem brodogradilišta zbog kojeg je moderna Pula i postala gradom. Kontekstualizirajući industrijsku buku i njezin kulturološki, ali i ekonomski značaj, viša razina buke značila je povećanje prihoda, dok su niže razine buke ukazivale na smanjenu zaradu. U tom smislu tišina, iako je u eri industrijalizacije bila vrijedan komoditet, može ujedno konotirati užas, samoću i smrt. Danas možemo konstatirati da je novonastala tišina trajno promijenila ritam grada.

koautorska inicijativa OOUR

FemArhiv: Žene spajaju kontinente

Razvojem istraživačkog projekta FemArhiv: Žene spajaju kontinente, koji se naslovom referira na vizionarski bakropis Naste Rojc iz 1908. godine, započinje istraživački, umjetnički i aktivistički projekt o ženama, njihovoj svakodnevici i pripovijedanju kao transformativnoj praksi. Kroz povijest žene su se okupljale kako bi dijelile svoje priče, slušale predano i djelovale hrabro u ime potlačenih. Njihova tijela, baš kao i ono na Nastinom bakropisu, govore o dugoj povijesti ugnjetavanja koja je ujedno i povijest oslobađanja sa svojim revolucijama, zajednicama, radikalnim pokretima, kao i našim "običnim" dostignućima. Uporni prelasci preko granica, baš kao i radikalni društveni pokreti uzrokovani različitim oblicima sustavnog nasilja, socijalne i okolišne nepravde i društveno-ekonomske nejednakosti kojima su izložene posebice žene, ne sadrže samo strategije za opstanak. Neprekidne borbe žena u pokretu kao i žena u raznim društvenim pokretima narušavaju tehnologije zatočeništva, podrivaju uvjete ugnjetavanja i izazivaju naše "univerzalno" razumijevanje slobode.

Studio Pangolin

meso:maline:metal_lemni plam

Projekt se bavi međuvrsnim i medijskim sjecištima, istražuje načine kako interpretirati neljudske percepcije onkraj korporativne i digitalne informacije koje o njima imamo u cross-species vrstama. Ideja prijevoda, alternativne interpretacije i transpozicije neljudskog osjetilnog je suprotan antropocentričnom i dolazi iz pozicije ljudskog suradnika umjesto eksploatatora. Planirana su teorijska i materijalna istraživanja multiperceptivnosti stvaranja rada kroz međuvrsni pomak: koristeći medijske transpozicije satelitskih, meteoroloških, seizmičkih, botaničkih i jezičnih podataka u jezično, akustično, performativno, vizualno kolažirano. Analiza čovjeka kao pripadnika ljudske vrste u odnosu na životinjsko, biljno, geološko i atmosfersko kroz medijsku suradnju: stvaranje treće vrste sadržaja, korporativno neovisnog prikaza neljudskog iz premise entanglementa – prožimanja ekološkog s ekonomskim. Nastavno istraživanje live castova i internetskih baza podataka, posjet institutima za mjerenje prirodnih pojava, flore i faune, uz proučavanje životinjskih glasanja manifestirat će se kroz medijski eksperimentalnu i prijevodnu metodologiju u obliku videa, fotografija, teksta i zvuka.

Ured za fotografiju

Borovo-Bat’a: zapreteni apostrof

Istraživanje se referira na povijest Vukovarsko-srijemske županije s aspekta danas zaboravljenih tema, a koje su umjetnici posebno zanimljive s obzirom na dosadašnja istraživanja koja je sprovela na području navedene županije. Istraživanje se odnosi na radnike kombinata Borovo u sklopu satelitskog naselja (Borovo naselje) te koncepta rada i života koji je početkom 20. stoljeća u Slavoniju donio češki industrijalac Tomáša Bat’a. Umjetnici je koncept novog umjetničkog istraživanja intrigantan jer pretendira na uspostavljanje novog dijaloga putem više aktivnosti tijekom uzastopnog terenskog istraživanja. Metodologija podrazumijeva istraživanje arhivskih podataka o navedenim temama te produbljivanje smjera umjetničke ideje koja za cilj ima osigurati uspostavljanje novog jezika i percepcije Vukovarsko-srijemske županije te njezine dalje i bliže povijesti.

Studio za suvremeni ples

Poezija i fizikalitet

Proces istraživanja radnog naziva Poezija i fizikalitet dramaturginje Ivane Đule i plesačice Martine Tomić objedinjuje dva poetična umjetnička prostora poezije i plesa za stvaranje novog imaginarnog. Stvaralački proces se zasniva na ideji slušanja i prenošenja tih mehanizama u metaforičnost koja izlazi iz propitivanja slušanja: kako i čime slušati, stišavanje ili poglašnjavanje zvuka, artikulacije, pokreta, izbora riječi. Ideja je pronaći poetski materijal koji se stavlja u korelaciju s tijelom, plesom te obrnuto: iz tijela, plesa u zvuk, poeziju.

Umjetnička organizacija Građanke svom gradu

Tabakina sam – moj rad sav u dim ide

Umjetničko istraživanje "Tabakina sam – moj rad sav u dim ide" kao radni naziv preuzima stihove dviju riječkih kanconeta, posvećenih radnicama u Tvornici duhana u Rijeci (1851.–1944.), popularno zvanoj Tabakera, najvećoj takvoj tvornici u Austro-Ugarskoj Monarhiji u kojoj su većinu radne snage činile žene. Istraživački proces će se ponajprije fokusirati na specifičnost i ulogu ženskog rada kao ključnog faktora tvorničkog proizvodnog kapaciteta i pokušaj da se umjetničkim alatima, kombinacijom različitih tehnika i postupaka rekonstruira subjektivni ženski diskurs koji službena, faktografska povijest ne bilježi i koji izmiče autoritativnim sustavima znanja. U tom kontekstu potrage za alternativnom nevidljivom poviješću posebno će se ispitati veza između rada i pjesme kao jednog od važnih načina artikulacije ženskog glasa u okviru industrijskog rada. Kroz participativne radioničke formate, suradnju s muzikolozima i glazbenicima, eksperimentiranje s napjevima i tekstom, živu izvedbu te zajedničko pjevanje promišljat će se emancipatorski potencijal pjesme i kanconete u suvremenom kontekstu te ispitati mogu li postati alat senzibilizacije za pitanje ženskog rada u postindustrijskom vremenu.

Labin Art Express XXI

UCXXI (Urbi et Orbi)

G. d’Annunzio, talijanski književnik, vojni zapovjednik i političar, u Rujnu 1919. sa svojim je paravojnim jedinicama okupirao Rijeku, proglasio je nezavisnim gradom-državom i sudjelovao u stvaranju njenog Ustava, koji je priznavao "suverenitet svih građana bez obzira na spol, porijeklo, jezik, klasu, religiju", a glazba je proglašena jednim od temelja države. Bio je to prvi povijesni primjer spajanja umjetnosti i politike u procesu stvaranju države, što je primjer tzv. "social sculpture" puno prije Beuysa i konceptualnih stremljenja 1960-ih. U d’Annunzievoj viziji Rijeke iščitavaju se i elementi "bratstva i jedinstva" te "nesvrstanosti" na kojima se temeljila kohezija bivše Jugoslavije. Taj će ustav Metal Guruu poslužiti kao predložak za projekt audio-vizualizacije Ustava Podzemnog grada (UCXXI), kojim ujedno želi istražiti gubitak ideala nakon revolucije te represivnost sustava koja dolazi poput otrježnjenja nakon utopijskih snatrenja, bila ona "crnog" ili "crvenog" ili "zelenog" predznaka. Tijekom razvoja ideje za umjetnički rad/instalaciju "UCXXI (Urbi et Orbi)" u MMSU Rijeka, naglasak će biti upravo na patogenim elementima koji redovito osujećuju stvaranje "boljeg društva".

Centar za dramsku umjetnost

Pravila igre – "alati" za participativni teatar

Kao relativni izvedbeni novitet, participativna umjetnost i dalje egzistira na umjetničkim marginama gdje još uvijek opstaje pitanje – kad određena izvedba postaje participativnom? Uvođenje elemenata igre u izvedbu pokazalo se kao jednim od osnovnih mehanizama kako umjetnici postižu "participativnost" u teatru. Upravo u izučavanju odnosa igre i izvedbe namjera je istraživačkog projekta "Pravila igre - alati za participativni teatar" zakrpati konceptualne rupe koje nastaju zbog pomanjkanja sustavnog i kritičkog proučavanja ovih hibridnih, interaktivnih formi. Ovaj interdisciplinarni projekt povezuje dizajnere igara s kazališnim umjetnicima u radioničkom ciklusu. U sklopu radionica cilj je pokušati, putem izučavanja načela dizajniranja igre, napraviti korak bliže metodologiji kreiranja participativnih, izvedbenih formi. Istraživanje koje će se provoditi u radioničkom formatu na praktičan će način pokušati artikulirati koje su konceptualne kvalitete, a da bi se određena forma mogla nazivati participativnom te se formalno prosuđivati u vrijednosti svoje "participativnosti". Krajnji ishod bolje je razumijevanje i kako praktični tako i teorijski iskorak u promišljanju participacije.

K.U.U. PROMO-ART

Machine Learning palica za vibrafon

Projekt Machine Learning palica za vibrafon nastavak je znanstvenog rada "50 shades of vibraphone" Filipa Merčepa. Ovo umjetničkog istraživanja naučit će kompjuter da za vrijeme sviranja umjetnika na vibrafonu, uz pomoć Machine Learning (grane umjetne inteligencije), prepoznaje različite vrste udaraljkaških palica s kojima izvođač nastupa. Pritom će se razviti aplikaciju koja će moći mapirati (povezivati) prepoznate palice s parametrima za stvaranje i kontrolu audio-vizualne elektroničke glazbe. To će dovesti do toga da će izvođač moći kontrolirati razne efekte i podešavati parametre samo mijenjajući palice. Spektri frekvencija koji proizlaze iz različitih materijala kuglica unutar palice i različiti tipova konaca kojima se vežu palicama daju svoj specifičan zvuk i time ostavljaju unikatan digitalni trag, koji će se kroz istraživanje pretvoriti u skriptu podataka potrebnu da bi ih kompjuter prepoznao. Kao opći cilj istraživanja razvile bi se nove tehnike sviranja, improviziranja, skladanja i kreiranja suvremene elektroničke audio-vizualne glazbe.

Udruga Sensoria

"Classica Transforma"

Classica Transforma je proces kojim se provodi istraživanje mogućnosti raspisivanja aranžmana te reinterpretacije kompozicija snimljenih akustičnom solo izvedbom različitih klasičnih instrumenata. Reinterpretacije bi se producirale sekvenciranjem dijelova/uzoraka originalnih snimaka te bi predstavljale simbiozu akustične glazbe, glazbene tehnologije i kreativne produkcije. Izvođači originalnih kompozicija bili bi učenici lokalnih i dislociranih podružnica Glazbene škole Josipa Hatzea. U pripremi istraživanja nameću se pitanja harmonijske, ritmičke, dinamičke i na kraju, ne manje važne, emocionalne kompatibilnosti raznih kompozicija iz raznih povijesnih perioda skladanja glazbe. Cilj je od potpuno različitih komponenata klasične glazbe pokušati skladati nova djela, koja bi posjedovala ritam, harmoniju i karakter sintetiziran u nove nekompromitirane skladbe. Postupak bi se naslonio na pojam "reduciranog slušanja" koje je Michael Chion definirao kao slušnu usredotočenost na kvalitativna svojstva samog zvuka, visinu tona, timbra, neovisno o izvoru i značenju, te na prakse koje godinama zagovara Brian Eno.

Umjetnička organizacija "Malo sutra"

Tjelesnost u izolaciji

Tjelesnost je osnovni element ljudske egzistencije. Temeljna filozofijska pitanja o čovjeku i svijetu nužno uključuju pitanja o tjelesnosti. Opipljivo fizičko tijelo, organizam, uvijek predstavlja neukidivu osnovu. Umjetničko istraživanje "Tjelesnost u izolaciji" nastoji proučiti efekte koje pandemija bolesti COVID-19 ima na tijelo te analitički i kritički preispitivati direktne utjecaje restriktivnih mjera lockdowna na ljudsko psihofizičko stanje, direktno na tijelo, a onda i posljedično, na tjelesnost i svakodnevno kretanje. Uslijed mjera karantene ljudska se svakodnevica ispunila novom vrstom opreza, a stroga svijest o fizičkoj distanci dovela je do mentalne i tjelesne prilagodbe neočekivanim stvarnostima i nepredvidivoj budućnosti te se izgradio novi osjećaj prostora i tijela. Istraživanje će sustavno sagledati utjecaje "novog normalnog" na tijelo, na novu organizaciju privatnog i javnog prostora, na "koreografiju" bivanja u javnosti i svakodnevnih poslova. Kako razne mjere opreza u socijalnoj interakciji utječu na naše kretanje i kretnje? Uzet će se u obzir na koji način psihofizička stanja utječu na ljudsku tjelesnost.

Multimedijalna koliba

O slatkoj i nasilju

Zrinka Užbinec će se u umjetničkom istraživanju "O slatkoj i nasilju" baviti otkrivanjem učinaka ljupkosti i epiteta "slatka" kao protuotrova nasilju. Temeljna pitanja koja će voditi ovo istraživanje su: Koja je veza između ljupkosti i nasilja?; Kako razumijevamo podrazumijevanu ranjivost ljupkog subjekta/objekta?; Primjećujemo li vezu rodne predodređenosti epiteta "slatka"? Kako se "slatka" štiti?; Koja je uloga romantičnog obećanja u toj vezi?; Kako se u tom udesu snalazi tijelo? Teoretske okosnice proizlaze iz tekstova Maggie Nelson, Judith Butler, Sianne Ngai, Jen Boyle i Wan-Chuan Kao. Njihova saznanja o vezi ljupkog, nasilja, ranjivosti i okrutnosti u društvu nude priliku za artikuliranjem ovog intuitivnog interesa i zamršenih nedoumica oko veze nasilja i umjetničke prakse. Kroz čitanja i vlastitu umjetničku praksu autorica istraživanja propitat će posljedice pisanja o, zamišljanja ili pak uprizorenja nasilja testirajući premisu kojom pretpostavlja da koreografijom možemo osvijestiti, ali i misliti osobno-političko nasilje drugačije. Ovo istraživanje o toj zamršenoj vezi planira uspostaviti mrežu različitih mišljenja, zapisa, niz feminističkih vježbi i koreografskih scenarija.

Udruga Prostor Plus

Ženski rad u prijestolnici

Nastavno na istraživanje Kako žive umjetnice? kojim je organizacija započela razgovor o tome kako žive umjetnice u Rijeci i okolici te istoimenu publikaciju, čiji centralni dio čini opsežna analiza stanja ženskog rada u kulturi te diskurzivno-radionički program Kako žive žene? kojim su se uočeni problemi i pojave u toj domeni nastojali proširiti na pitanje kako žive žene, istraživanjem Ženski rad u prijestolnici nastavlja se tematizirati ženski rad u kontekstu EPK – Europske prijestolnice kulture, europskog kulturnog projekta i titule koju je ponijela Rijeka. Ovim istraživanjem umjetničke ideje želi se uočiti nove tendencije, probleme i pojave u domeni ženskog rada u kulturi koje su se stvarale u periodu pripreme i provedbe europskog kulturnog projekta, istražiti na koji se način EPK – Rijeka 2020 kao transformativni kulturni projekt bavio pitanjima ženskog rada i života žena općenito, kako je priprema i provedba tog projekta programski i strukturno utjecala na položaj ženskog kulturnog rada u Rijeci i okolici te otvoriti nove diskurzivne i teorijske perspektive za razgovor i razumijevanje ženskog rada općenito.

Udruga za kulturu i sport "Pozitivna sila"

Dramaturg u kreativnom procesu suvremenih izvedbenih umjetnosti

Glavni ciljevi ovog teorijsko-praktičnog istraživanja su redefinirati ulogu dramaturga u kreativnom procesu suvremenih izvedbenih umjetnosti, definirati vlastite dramaturške pristupe i postupke i dokazati da je u suvremenoj dramaturškoj praksi tradicionalna uloga dramaturga kao ''vanjskog oka'' nedostatna. Dramaturgija teksta i izvedbe u izvedbenim umjetnostima ima dvije glavne karakteristike. Prva je ta da se dramaturgija u svakom procesu nanovo definira, uvijek poprima specifičnu formu koja odgovara specifičnosti svakog od projekata. Druga karakteristika je da je rad dramaturga nevidljivi rad. Uz analizu predstava i istraživanje procesa rada skupine The Wooster Group, rada dramaturga i redatelja Ivana Penovića, glumačku radionicu i autorefleksiju na vlastitu praksu u izvedbenim umjetnostima, Ivana Vuković ispitat će mogućnost da se, uz zadržavanja nužne otvorenosti dramaturgije da na svakom procesu poprimi novu formu i nevidljivosti, pokaže nužnost kontinuiranih dramaturških postupaka i pristupa te definitivno odbacivanje tradicionalnog viđenja uloge dramaturga.

Umjetnička organizacija kazališna družina Cirk Pozor

Kultura tereta

Projekt Kultura tereta usmjeren je ka istraživanju fenomena nošenja tereta na glavi, povijesno prisutnog u mnogim krajevima Hrvatske, te mogućnosti povezivanja ovog zaboravljenog segmenta ruralne i gradske svakodnevice iz bliske prošlosti sa suvremenošću, prvenstveno kroz pronalaženje umjetničkih oblika i intervencija kao mogućih načina njegovog "oprisutnjavanja" u suvremenoj kulturi. Naglasak u istraživanju bit će na stvaranju dokumentacije o radu, prvenstveno radu žena (jer su tradicionalno teret na glavi gotovo uvijek nosile žene), uz pokušaj komparacije sa suvremenom situacijom i položajem žena u segmentu rada s obzirom na terete koje nose. Projekt će se provoditi kroz razgovore sa stručnjacima te razgovore sa ženama koje imaju iskustvo nošenja tereta u prošlosti (ili ga ima netko u njihovoj obitelji), i to u Zagrebu, Splitu, Zadru i Rijeci. Materijal dobiven istraživanjem nastojat će se prenijeti u izvedbeni kontekst, prije svega traženjem načina i oblika njegovog prevođenja u umjetničku poetiku suvremenog cirkusa, ali i u kontekst vizualne i filmske umjetnosti. Tragat će se za umjetničkim alatima za prenošenje segmenata fenomena rada u šire umjetničke radne procese.

VRUM umjetnička organizacija

VRUM lite

"VRUM lite" projekt je umjetničkog istraživanja eksperimentalnih i alternativnih digitalnih umjetničkih formata i različitih medija, odnosno digitalizacije kazališnog djelovanja. Pojam "lite" upotrebljava se za proizvode sa smanjenim udjelom određenog sastojka, odnosno u tehnološkom svijetu, za proizvode s pojednostavljenim specifikacijama. Preuzeta ideja smanjenog udjela i pojednostavljivanja u ovom se projektu odnosi na izostanak izvođača i izvedbe uživo. Tako je cilj ovog projekta istražiti nadopunjavajuće online i digitalne formate Vrumovih autorskih projekata koji će istima osiguravati dodanu vrijednost, a istovremeno funkcionirati kao zasebni umjetnički elementi unutar vlastite virtualne realnosti. Umjetničko istraživanje temeljit će se na UX i storytelling metodama te multidisciplinarnim formatima (audio i video zapisi, podcast, ilustracije, igre, vizualna umjetnost i dizajn, 3D i AR) koji posjeduju potencijal komuniciranja i interpretiranja suvremenog plesa i pokreta bez izvođača. Umjetničko istraživanje okuplja autorski tim sastavljen od plesnih umjetnika, programera i dizajnera s ciljem istraživanja ideje digitalnog kazališta kratkih formi za mladu publiku.

KONTEJNER | biro suvremene umjetničke prakse

Toni Meštrović – nova zvučna istraživanja i eksperimenti

Umjetničko istraživanje Tonija Meštrovića u 2021. nadovezuje se na njegove zvučne eksperimente i minimalističku estetiku. Fokus je na istraživanju prostornih specifičnosti zvuka i ideje glazbenog instrumenta u multikanalnim kompozicijama na različitim lokacijama te istraživanju apstraktne, poetične, asocijativne kvalitete zvučnog zapisa kao umjetničkog medija. Istraživanje je interdisciplinarno, a uključuje rad na literaturi i relevantnim dokumentima, terenska istraživanja u više hrvatskih gradova, rad s tehničkom opremom za snimanje i reprodukciju zvuka te softverom za obradu, komponiranje i dekonstrukciju prikupljenih materijala, radne sastanke i finalno vrednovanje provedbe i rezultata. Istraživanje se provodi u ateljeima u Rijeci i Kaštel Gomilici te u Zagrebu, u suradnji s kustosicama udruge KONTEJNER, i predstavlja novi doprinos razvoju potencijala hrvatske eksperimentalne scene posvećene zvuku kroz podršku sustavnom i kritičkom pristupu u konceptualizaciji umjetničkih ideja, interdisciplinarnosti, ambicioznijem radu s novim tehnologijama, decentralizaciji u suvremenim umjetničkim istraživanjima i "site-specific" promišljanju lokaliteta, fenomena i društvenog konteksta.

Umjetnička organizacija Grupa Kugla, glumačka trupa

Udaljena Holografonija

Razvoj umjetničke ideje Udaljene Holografonije je projekt koji je predviđen za tri online holografonista istovremeno, a po završetku istraživanja moguće je raditi s više grupa po tri člana kontinuirano tijekom budućih godina. Izvođački imperativ za projekt holografonije na daljinu koji zamišljamo za usko profesijske ili šire amaterske sudionike glasi: Holografonija je za svakoga, holografon je objekt koji je slobodan za svakoga, holografoniraj i budi na mjestu holografonista! Prvi holografonist, po zamišljenom predlošku u kojem se pojavljuju fragmenti improvizacije, ostvaruje putem Zoom aplikacije jednom tjedno komunikaciju s akterima sesije, grupom od troje holografonista u dogovorenom terminu u trajanju od 120 minuta s pauzama neophodnima za ponovno pokretanje aplikacij. Radilo bi se o radnom godišnjem ciklusu svakog četvrtka koji se odvija na tri međusobno udaljene lokacije. Ključna značajka za svakog konkretnog holografonista je postepeno akumulirajuća osobna fascinacija "alkemijskim" činom praktikanta u uvjetima udaljenih zajedničkih praksi istraživanjem djelatne moći slike, gledatelja ili osobe u kadru, šumova u prijenosu, neobičnih dispozitiva gledanja.

Umjetnička organizacija ON/A

Transformers 3

Transformativna tijela uspostavljaju komunikaciju između dva živa entiteta, prostora i vizualnih medija. Tijela se preobražavaju kroz ekspresiju pokreta, mimiku i glas u suodnosu na okolni prostor. Koristeći više povezanih prostorija za izvedbu tijelo je u stalnoj mijeni pokušavajući se povezati s okolinom. Promjene prostora, kretanje tijela i video materijal stvaraju dinamičnu strukturu interakcija. Konstruiranjem umjetne komunikacije, vizualni mediji povezuju tijelo i prostor u cjelinu.

Umjetnička organizacija za otvaranje novih polja kazališne komunikacije "Četveroruka"

Druga lica

Ovaj projekt bavit će se istraživanjem, produbljivanjem i pokušajem strukturiranja izvedbene tehnike transformacije u kontekstu kazališnog rada uspostavljenog unutar Četveroruke. Dosadašnja kazališna istraživanja koja su provedena uz podršku Zaklade odnosila su se na istraživanje teme i specifične izvedbenosti u suodnosu s publikom. U ovom trenutku, s obzirom na COVID-19, želja je produbiti izvođačke tehnike i staviti ih u suodnos s dosadašnjim istraživanjima i rezultatima istraživanja koja su u predstavama organizacije uspostavila specifičnu kazališnu poetiku i estetiku, te ih pokušati staviti u novi kazališno-medijski kontekst internetskih platformi. Kao najveći nedostatak ili izazov unutar hrvatske umjetničke zajednice pokazao se osjećaj nemoći izvođača (u prvom redu glumaca) da u okvirima standarda kazališnih (i edukacijskih) uvjeta razviju svoje prakse i mogućnosti koje bi ih osposobile da različitim izvedbenim zadacima pristupe na potpuno različiti način, da se maksimalno transformiraju i tako pristupe drugačijim izvedbenim izazovima. Želja je razviti nove izvedbene mogućnosti i otkriti kako to unapređuje dosadašnja izvedbena postignuća i kako se to mijenja (ili kako doprinosi) u novim okolnostima.

KOLEKTOR – centar za vizualne umjetnosti

Razglednice s Jadrana

Umjetničko istraživanje radnog naslova "Razglednice s Jadrana" propituje društvenu memoriju i važnost filmskih slika na percepciju i interpretaciju prošlosti. Posebnost ovog istraživanja nalazi se u činjenici da su se u inozemnim arhivima pronašle do sada neobjavljeni i javnosti nepoznati radovi filmskih amatera koji su nastajali prilikom njihovih posjeta bivšoj Jugoslaviji. Riječ je o unikatnim i posebno zanimljivim materijalima, mahom snimljenim na 16 i 8 mm filmskim vrpcama koji po prvi put prikazuju našu obalu i gradove viđene očima turista. Početkom sedamdesetih hrvatski, ali i jugoslavenski turizam reklamirao se u inozemstvu pod sloganom "Dođite i vidite istinu", čime se zapadne turiste željelo privući u novu socijalističku državu. Obiteljski i amaterski filmovi, tzv. home movies, snimljeni od strane filmskih amatera za vrijeme obiteljskih ljetovanja u Jugoslaviji, jedinstveni su privatni zapisi, lišeni propagandnih pretenzija svojstvenih televizijskim prilozima i reklamama, koji predstavljaju pogled stranca koji može biti kolonijalan, patronizirajući, prijateljski, ali i neprijateljski.

Generator multidisciplinarnih koprodukcija

I, ili i također

Umjetničko istraživanje "I, ili i također" zamišljeno je kao proces građenja praktično-teorijskog prostora za kritičko promatranje i stvaranje queer znanja o digitalnoj slici. Zaokupljeno raščlanjivanjem kategorija pogleda kao što su prepoznatljivost, uvjerljivost i "istinskosti" (realness), istraživanje se kritički postavlja prema fenomenu ružičastog tržišta (pink market), razumijevajući digitalnu sliku kao njegovu dominantnu valutu. Promatrajući afekte koje tehnologija prikaza proizvodi, fokus je na razočarenju koje nastaje jednom kada ona ne uspije ispuniti obećanje uključivosti. Autora zanima kako slijediti strategije nošenja s tim razočarenjem koje potencijalno vode drugačijem odnošenju spram (proizvodnje) slike. Nastavljajući se na prethodno istraživanje slika generiranih putem strojnog učenja, umjesto same nepotpunosti i uvjetovanosti baza podataka autora zanima (ne)vidljivost i učinak svega što nedostaje u prikazima nastalih kao posljedice automatiziranog rada algoritma. Simulirajući automatizirani rad algoritma manualnim kroz pokušaje otjelovljenja algoritma, istraživanje će se odviti u različitim materijalima i medijima te kroz različite formate.

Udruga Diston

Žene Balkana

Žene Balkana je projekt čiji proces umjetničkog istraživanja propituje i razrađuje temu zvuka i glazbe korištene u terapeutske svrhe. Kroz metode zvukoterapije i muzikoterapije te slične metoda projekt će pokušati dati odgovor na pitanje mogu li suvremeni glazbeni uzorci (različiti zvukovi i frekvencije) postići terapeutsko djelovanje. Projekt se zasniva na ideji da bi se ovom metodom moglo pozitivno (terapeutski) utjecati na osjećaje tuge, krivnje i sramote te tradicionalne uvjetovanosti društvene uloge žena koje to proživljavaju, a dolaze s prostora zemalja bivše Jugoslavije. Istraživanje će se provesti proučavanjem postojeće literature, prisustvima na seminarima i radionicama koje će pomoći u oblikovanju specifičnih glazbenih uzoraka namijenjenih ovom istraživanju. U završnoj fazi, odabranom uzorku žena puštat će se snimljeni glazbeni uzorci i na temelju njihovih reakcija, ekspresija i emocija dobit će se odgovor na postavljeno pitanje. Istraživanje će se završiti obradom dobivenih informacija.

Zajednica udruga "Centar nezavisne kulture"

ZANEMARENI PROSTORI – POLITIKE SJEĆANJA

Zanemareni prostori-politike sjećanja je interdisciplinarni projekt istraživanja zanemarenih prostora u gradu Zadru, većinom zapuštenih ruševina industrijskih postrojenja i raznih institucionalnih objekata prepuštenih zaboravu u kontekstu politike sjećanja koja podrazumijeva društvene, političke, ekonomske i filozofske paradigme i njihove mijene. Na istraživanju multi perspektivnih i dosad neistraženih suodnosa prostora, vremena, ljudi i umjetničkog poimanja surađivali bi tako filmolog i povjesničar umjetnosti Mario Županović, multimedijalni umjetnik Bojan Gagić, ing. građevine Kristina Bradara, konzervator-restaurator Tomislav Grzunov i teatrologinja Ana Gospić Županović. Cilj projekta je eksperimentalno i inovativno propitivanje politike sjećanja zanemarenih prostora grada Zadra kroz idejnu, terensku i procesualnu suradnju petero stručnjaka različitih profila. Projekt bi kroz eksperiment propitivao prožimanje zvuka (field recording na specifičnim lokacijama), slike (kroz fotografsko i filmsko sekvencioniranje prostora) i prostora; uspostavljajući dramaturgiju politike sjećanja zanemarenih prostora kroz cijelu godinu i kroz različite prirodne, ekonomske, imovinsko-pravne i estetske promjene tih prostora.

"Culture Hub Croatia" Platforma za edukaciju, kreativnost i poticanje razvoja kroz kulturu

Tvornica – Škultura (radni naziv)

Istraživanje Lane Stojićević započet će proučavanjem lokalne industrije cementa, s naglaskom na Prvu dalmatinsku tvornicu cementa Gilardi i Bettiza u Splitu koja je proizvodila historicističke betonske dekoracije. Stojićević će analizirati sačuvane dekoracije na fasadama i katalog proizvoda tvornice koja je gotovo iščezla iz prostora i svijesti građana. Tradiciju će povezati sa suvremenim neohistoricističkim odjecima, fenomenom dalmatinske novokomponirane gradnje koja je dekorirana betonskom galanterijom. Pored scenografskog pristupa arhitekturi, bitno je i evociranje neohistoricističkog principa koji karakterizira nesklad povijesnih motiva i suvremenog materijala, maskulino konotiranog betona. Potaknuto zapuštenim fasadnim dekoracijama koje pucaju i predstavljaju opasnost, promišljanje estetike raspadanja bit će povezano s teorijama ruinizma i restauracije sklone interpretaciji. Terensko, teorijsko i vizualno istraživanje, razgovori sa stručnjacima, istraživanje arhivskih i muzejskih zbirki, eksperimentiranje s materijalima, detaljna analiza i interpretacija industrijsko-arhitektonske baštine iz suvremenog očišta, bit će polazište za koncept budućeg izložbenog projekta.

Umjetnička organizacija Atelijeri Žitnjak

Arhiv Žitnjak

Arhiv Žitnjak novi je projekt Atelijera Žitnjak, umjetničko istraživanje samog gradskog (sub)urbanog prostora u kojem se zgrada AŽ (do kasnih 90-ih osnovna škola) nalazi: jugoistočne polovice zagrebačke četvrti Peščenica-Žitnjak, ali i umjetničko istraživanje povijesti i porijekla same zgrade, njenih arhitektonskih, obrazovnih, kulturnih i društvenih posebnosti i kapaciteta. Konzultiranjem sekundarnih izvora i komunikacijom sa stanovnicima četvrti cilj je postupno graditi bazu podataka i zbirku žitnjačkih artefakata, koji će i članovima AŽ i stanovnicima kvarta poslužiti kao niz dobrodošlih referenci na kontekst zajedničkog života i rada, za osnaživanje kolektivne svijesti o sadašnjem stanju zagrebačkog post-industrijskog i post-agrarnog, zanemarenog predgrađa. Ondje se AŽ: Centar periferije pojavljuje i kao potencijalni laboratorij za ispitivanje današnjih mogućnosti preživjelih modernističkih društvenih resursa, i kao mjesto za eventualno buduće udomljavanje prikupljene građe, nastavljajući tako ispunjavati svoju ulogu suvremenog javnog resursa u specifičnom, ni posve urbanom, ni sasvim ruralnom gradskom predjelu.

Ansambl za suvremeni ples Zadarski plesni ansambl

Opera mediteranea

Opera mediteranea je interdisciplinarno umjetničko istraživanje koje se bavi odnosom ljudskog glasa i tijela te odnosom riječi i zvuka. Polazeći od pretpostavke da je svakodnevica teatar, predmet ovog istraživanja je prenošenje mediteranskog podneblja u scenski materijal te manipuliranje istim kroz glazbeni softver i/ili izvođačko tijelo. Zamišljeno u formi opere 21. stoljeća, ovo istraživanje ima cilj dokumentirati postojeće rituale svakodnevice na multidisciplinaran način koristeći elektroničku glazbu, autorski tekst, poeziju mikrolokaliteta i suvremeni plesni pokret. Antropološki pristup Mediteranu kao identitetskoj odrednici, s naglaskom na razgovorni folklor te verbalizaciju misli i osjećaja, tematizira se između dvije žene, tehnoloških uređaja i kazališnog nasljeđa. Cilj je kreirati metodu rada koja je inkluzivna i eklektična, a premda počinje iz koreografskog promišljanja sakupljene građe, stavlja naglasak na eksperimentiranje s glasom i mogućnosti glazbene produkcije. Oblikovana metoda služit će kao predfaza daljnjeg umjetničkog istraživanja gdje je budući proizvod hibridna forma koja teži inovativnom pristupu žanrovima scenske umjetnosti.

AVANTI! Centar avangardi

Traženje Utopije

Traženje utopije proces je razrade umjetničke ideje koja se bavi fenomenom utopije te poznatim i manje poznatim definicijama prisutnima u područjima vizualnih umjetnosti, literature, filma, dizajna, arhitekture i izvedbenih umjetnosti. Vođeni načelima ideje o sintezi umjetnosti prisutnoj u avangardi te novim tendencijama, dizajneri će istražiti tematsku literaturu s područja književnosti i filozofije, umjetničke pristupe iz područja vizualnih i izvedbenih umjetnosti te će mapirati koncepte i rješenja u dizajnu i arhitekturi kako bi otkrili međuprostore i povezanosti koje nanovo kontekstualiziraju taj pojam u vremenu intenzivnih promjena načina života, rada te socijalizacije. U istraživanje se uključuj gradić Svetvinčenat, ruralno mjesto s tendencijama turističke destinacije, kako bi se adresiralo probleme koje donosi takav status i kritički sagledalo različite oblike utopija, one lokalnog stanovništva, turista te povremenih stanovnika. Koristeći različite participativne formate uključivanja sudionika u proces pokušat će se ocrtati odnose rada i odmora, lokalnog stanovništva i turista, mjesta i destinacije, te materijalnih i nematerijalnih potreba za formiranjem vlastitih utopijskih mjesta.

Vizura aperta

VERTIKALE

Istraživanje se bavi morfologijom javnog prostora, s fokusom na odnos Crkve i države u suvremenom hrvatskom kontekstu. Kroz fotografski analitički pogled bilježe se urbani i suburbani prostorni sklopovi koji su obilježeni suvremenom sakralnom arhitekturom. Sakralni objekti grade se na reprezentativnim lokacijama u gradskim i seoskim središtima, unoseći nove oblikovne elemente u postojeći prostorni kontekst. Istraživanje provodi Bojan Mrđenović, vizualni umjetnik s diplomom fotografa i povjesničara umjetnosti, koji se u svom fotografskom radu kontinuirano bavi relevantnim društvenim temama kroz analitičko promatranje javnog prostora.

Cirkus Kolektiv – udruga za suvremeni cirkus i srodne umjetničke prakse

Nomad cirkus

Projekt se odnosi na istraživanje umjetničke ideje koja se oslanja na dijalog dviju umjetničkih disciplina – arhitekture i suvremenog cirkusa. Autorice iz jedinstvenog položaja diplomiranih arhitektica s iskustvom umjetničkog rada u suvremenom cirkusu u projektu spajaju znanja i iskustva iz obje sfere s ciljem produciranja umjetničkog sadržaja. Projekt se bavi propitivanjem klasične kazališne prostorne konfiguracije i redefiniranjem jednoznačno određenih prostornih elemenata i njihovih odnosa u arhitekturi izvedbenih umjetnosti. Srž istraživanja je odnos arhitektonske strukture i njezina utjecaja na formiranje koncepta izvedbe, i obrnuto, istraživanje načina projektiranja prostora kada je polazišna točka misao o određenom konceptu u scenskoj izvedbi.

Udruga za razvoj cirkuskih i izvedbenih umjetnosti Tricycle Trauma

Prostor i pokret između konopa

Umjetničko istraživanje koje provodi Ivana Pedljo za cilj ima usavršavanje tehnike plesnog trapeza kao medija kojim se namjerava dalje koristiti u umjetničkom radu na polju suvremenog cirkusa, a za koji u regiji nije moguće dobiti adekvatno obrazovanje. Ono podrazumijeva rad na usavršavanju tehnike, metodologije i rukovanja zračnim aparatusom te razvoj vokabulara na polju fizičkog teatra i eksperimentalnih praksi. Istraživanje se provodi eksperimentalnim radom na opremi prikladnoj za obavljanje kompleksnih akrobatskih praksi uz metode sourcing movement, no također tematski vezane literature teorijsko-filozofskog, nepraktičnog karaktera kao temelja za daljnji razvoj umjetničke ideje i formulacije iste kao temelja za buduće umjetničke radove. U sklopu projekta vrši se dodatno usavršavanje na tehničkom nivou kroz European aerial dance festival konvenciju u Eastleighu. Kvalitativno istraživanje scenskog pokreta s aparatusom bi se odvijalo uz mentorstvo Shannon Gray Collier, autorice metode sourcing movement, proučavanjem stručne literature postdramskog kazališta kao utemeljenja za daljnje koncepte umjetničkih radova.

Tigar teatar

Virtualno kazalište PROMJENA (VKP)

Projekt izvedbenu umjetnost promatra s "druge strane" odnosno, propituje kako katarzu kao primarni cilj umjetnosti možemo postići kod gledatelja i izvođača putem nametnutog rada na online komunikacijskim kanalima. VKP propituje online formate kazališnog stvaranja i što nam novo ne-normalno donosi u radu te s kojim izazovima se susrećemo kao pojedinci i umjetnici koji su do sada imali naviku stvaranja u jedinstvu vremena, prostora i radnje. U sklopu stvaranja nove umjetničke vrijednosti želja je uključiti što veći broj sudionika te doprijeti do što većeg broja publike koja bi aktivno sudjelovala u procesu stvaranja prvog virtualnog kazališta u Hrvatskoj. Želja je stvoriti kazalište koje funkcionira online s potpuno istim dnevnim rasporedom kao i fizička kazališta, a ovim istraživanjem potaknut će se procesi važni za njegovo osnivanje. S jedne strane želja je osmisliti alate za kontinuirano promišljanje o repertoaru i pojedinim programskim jedinicama kazališta, dok se s druge strane želi kreirati virtualne protagoniste (avatare uobičajenih kazališnih profesija) koji žive i djeluju u tom VKP online sustavu.

Udruga za medijsko stvaralaštvo i kulturne aktivnosti Media Punkt

Plesno filmsko tijelo

Umjetničko istraživanje "Plesno filmsko tijelo" je interdisciplinarnog karaktera te uključuje skupinu umjetnika; scenarista, redatelja, snimatelja, koreografa i glazbenika kako bi ispitali nove načine prevođenja i oblikovanja premošćujući žanrove i tehnologije, kako filmske tako i plesne. Kroz ovo istraživanje skupina umjetnika će kroz zapise dnevnika rada, bavljenje tijelom kao centrom spoja dvije umjetnosti i zapisivanjem te proučavanjem njegovih karakteristika unutar dva medija (film i ples) pokušati proniknuti nove filmske, odnosno plesne narative. Ovim istraživanjem planiraju se pronaći metode rada koje bi pomogle plesačima u kreiranju još intimnijeg gledatelja koji iz pozicije publike traži način kako shvatiti ono što je neizrečeno, a zapisano je u tijelu/pokretu. Uz to, potencijalni ishod istraživanja je i kreacija filmske plesne abecede koja će, kada se izvodi kao dijalog između dva lika, za gledatelja biti razumljiva bez obzira na to što sami likovi ne pričaju.

CARGO

Improkvart

"Improkvart" je impro-kvartet, gudački kvartet koji stvara improviziranu glazbu, kvartet koji istražuje izvedbene mogućnosti gudačkih instrumenata i improvizirane glazbe u klasičnoj formi gudačkog kvarteta. Koncept se sastoji od dvije skladbe nastale iz improvizacije i četiri slobodno improvizirane skladbe, od kojih su dvije jednim dijelom zadane, odnosno zadani su neki od parametara kojima se opisuje željenu atmosferu, tempo, način izvođenja i slično. Preostale dvije skladbe su potpuno slobodno improvizirane i prepuštene zajedničkoj dinamici stvaranja, rezultatu suradnje glazbenika te istraživanja raznih izvedbenih mogućnosti tijekom proba. Uz glazbeni dio, na izvedbi će biti postavljena i scenografija, izložba svjetlosnih instalacija, svjetlosnih minijatura u A4 formatu koje se mogu okretati i vidljive su sa svih strana. One prikazuju savijene vremensko-prostorne kontinuume. Svjetlost je postavljena iza slika, pa one svijetle iz unutrašnjosti. Cilj projekta je istražiti izvedbene mogućnosti izvođača unutar klasične forme kvarteta te omogućiti glazbenicima (koji su uglavnom obrazovani klasično) da se izraze u širem spektru izražajnih sredstava na svom instrumentu.

Centar za kazalište potlačenih – POKAZ

Mrežna drama

Kazalište potlačenih društveno je angažirana kazališna forma koja je nastala kao odgovor na konkretne društvene i političke prilike te se razvijala i mijenjala s obzirom na okolnosti u kojima je kazalište djelovalo. Epidemija bolesti COVID-19 iznimno je izazovna društvena situacija bez presedana, s obzirom na koju istražujemo mogućnost umjetničkog odgovora, mijenjajući i prilagođavajući metodu, istražujući mogućnosti novih umjetničkih medija. Želja je omogućiti participaciju u kazalištu potlačenih (koje je uvijek u potpunosti ovisilo o aktivnoj publici) ne samo osobama koje zbog specifičnog rizika zaraze bolešću COVID-19 nisu u mogućnosti sudjelovati u izvedbama, već i onima koji su spriječeni udaljenošću, invaliditetom, ulogom osnovnog pružatelja skrbi (djeci, starijima i bolesnima) itd. Istražuje se mogućnosti proizvodnje novih izvedbenih vrsta unutar širokog metodološkog okvira kazališta potlačenih, pripremljenih upravo za društvene mreže i komunikacijske softvere.

Građanski aktivizam

Nek te ne sekira satira

Cilj projekta je istražiti mogućnost korištenja lutkarskih likova za satirično komentiranje aktualnih društveno političnih zbivanja kako bi se na duhovit i inovativan način utjecalo na podizanje znanja i javne svijesti o određenim društvenim temama koje su važne za širu zajednicu. Mogu li lutkarski likovi postati influenceri koji će ljude nasmijati, ali i potaknuti da promišljaju, prosuđuju, procjenjuju, rješavaju moralne dvojbe?

Kantun Art

Proizvodnja digitalnih bogova

Proizvodnja digitalnog boga istraživanje je suvremene dominacije cancel kulture i njezina utjecaja na stvaranje identiteta društva i pojedinca. Projekt se odvija istovremeno u kiberprostoru / digitalnom sučelju i u fizičkoj realnosti. Online aktivnost podrazumijeva višemjesečnu analizu podataka koji se izlučuju iz digitalnih komunikacijskih mreža nakon što istraživači tamo pošalju "podatkovnu sondu". Tako se za potrebe ovog projekta naziva svaka osmišljena intervencija u mreži. Cilj takvih intervencija je oformiti privremene digitalne umjetničke zajednice koje međusobno komuniciraju proizvodeći podatkovni materijal. Taj materijal analiziraju istraživači na projektu i prema njemu osmišljavaju scenarij u obliku baze podataka. Iz takve baze formira se nova osobnost, identitet kojega se tumači kao online božanstvo, onaj/ona/ono koji u sebi sadrži karakteristike svih sudionika. Posebnim analitičkim softverom iz tako prikupljenih podataka kreira se antropomorfni lik. Pomoću tehnike tiskanja taj lik online boga tiska se kao fizički artefakt koji sadrži i sve podatke od kojih je sastavljen. 2D slika online boga izlaže se javno i koristi kao ikona u liturgijskom performansu uživo.

Katedra Čakavskoga sabora Grobnišćine

Izložba "Priziv na devet 18"

Koncept izložaba pod nazivom Priziv ukazuje na mogućnost daleko isplativijeg korištenja izložbenih prostora jer tijekom trajanja izložbe omogućava provedbu niz izložaba u istome prostoru i u isto vrijeme Od otvaranja izložbe 15. svibnja (u sklopu programa Europska noć muzeja u Kaštelu Grobnik), do kraja kolovoza po opisanom će se konceptu provesti čak 26 izložbi, 8 skupnih i 18 samostalnih, na kojima će 18 umjetnika izložiti najmanje 468 svojih djela. Do sada se nigdje na svijetu nisu provele "izložbe u izložbi", osim u Galeriji suvremene umjetnosti Grobnik. Na otvaranju izložbe svaki od umjetnika-sudionika zastupljen je s najmanje dva djela. U nastavku u projekt uključeni umjetnici u isto vrijeme zamjenjuju svoja djela novima te tako tijekom trajanja izložbe svaki izloži najmanje 16 svojih djela, što je dostatno za samostalnu izložbu. Otvaranje ove neuobičajene izložbe te njeno prerastanje u 26 izložbi (8 zamjena) prati se kamerom, što omogućava izradu video-kataloga/dokumentarnog filma koji prikazuje 18 samostalnih i 8 skupnih izložbi.

Kino klub Split

Sedamdeset

Povodom 70-te obljetnice Kino kluba Split 2022. planira se izložba u prostoru Doma mladih koja će uključivati kustose, arhitekte, dizajnere, renomirane i mlade autore, čiji će zadatak biti stvoriti nova site-specific umjetnička djela od postojećih materijala i inovativne pristupe u izlagačkim praksama – kreativno osmišljene prezentacije. Za inicijalnu pripremu projektne dokumentacije odabran je tim troje suradnika, dizajner i multimedijalni umjetnik Hrvoje Hiršl, povjesničar umjetnosti, kustos i aktivist Tonči Kranjčević Batalić s iskustvom u radu na prezentaciji arhivske građe kao posebnim područjem interesa i vizualna umjetnica i voditeljica Kino kluba Sunčica Fradelić. Tim će istražiti i selektirati građu za dalju obradu, strukturirati materijale, odabrati buduće okvire rada i napraviti predselekciju tema i umjetnika te osmisliti vizualni identitet projekta kako bi ga se pripremilo za daljnje prijave i produkciju. Izložba je planirana za prostor kluba, galerije i amfiteatra Doma mladih pri čemu bi se aktivirao i dugi hodnik koji ih povezuje i uobičajeno ne koristi na takav način, što bi doprinijelo osjećaju prostorne cjelovitosti zgrade, ali i prisutnosti kluba u zgradi.

Kolektiv za razvoj, istraživanje i propitivanje queer kulture – queerANarchive

Paslika vanjskog objekta

Premisa istraživanja je povratak kategorije prirode kao središnjeg referenta u suvremenoj proizvodnji kako znanja tako i umjetnosti te činjenica da se taj referent nalazi u ekstremnom stanju izmjene. Eksperimentalnim pristupom stvaralačkim praksama i medijima raščinit će se queer fenomenološko promišljanje predmetnosti i postajanja tvari, odnosa i značenja. Temeljna pitanja umjetničkog istraživanja su materijalizacija znanja i pretvorba ontoloških preduvjeta nastajanja predmeta kontekstualiziranih u polju umjetnosti, a principi rada – sposobnost (kolektivnog) opažanja i razvoj osobitosti objektne osjetilnosti. To će uključivati hibridnu izvedbeno-izlagačku formu sastavljenu od lirskog teksta, zvuka, slika i predmeta kao objekata koji razlažu znanje o svom nastanku. Paslikom ili susljednom slikom vanjskog objekta naziva se međuodnos privremeno obustavljenog trenutka postajanja između ničega i objekta koji smješten u vremenu i prostoru otvara potencijalnost za izmjenom učinaka te slike i značenja objekta koji nastaje. Drugim riječima, čas naknadnog dolaska slike označava vremensko-prostornu tenziju naspram koje se objekt usmjeruje kako bi ga se moglo prepoznati kao formu određene namjene.

Lutkarska organizacija koju fakat trebamo

Proces i progres

Proces i progres naziv je istraživačke suradnje i razvoja novih izvedbenih, edukativnih i metodoloških paketa umjetnica Lidije Kraljić, Anje Pletikosa i Morane Dolenc. U posljednje dvije godine ove umjetnice koje čine umjetnički pogon Lutkarske organizacije koju fakat trebamo kroz rezidencijalne boravke i provođenje intenzivnog zajedničkog vremena radile su na razvoju novih programskih aktivnosti organizacije te edukativnih projekata. U narednom periodu njihov fokus bit će stavljen na intenzivan istraživački rad čiji su predviđeni rezultati uspostavljanje novih programa i metoda umjetničkog stvaralaštva organizacije te sistematizacija dosad uspostavljene metodologije rada, kao i unapređenje postojećih modaliteta stvaralaštva te upravljanja organizacijom. Istraživanje će se sastojati od individualnog rada, proučavanja i nabavke relevantne literature, kolaborativnih sastanaka u svrhu izrade programskih paketa i kreativnih eksperimenata te pohađanja radionica i webinara za unapređenje suradnje, ali i upravljanja organizacijom. Program je zamišljen kao pripremna faza za širenje područja umjetničkog te planiranje naredne sezone, kao i optimizaciju operativnoga djelovanja organizacije.

Platforma za unapređenje kulture

Solaris

"Solaris" je umjetničko istraživanje koje na primjeru hotelskog kompleksa Solaris B. Magaša u blizini Šibenika kroz multidisciplinarni pristup, participaciju i subjektivni doživljaj sudionika istražuje fenomen (ne)poželjne obnove vrijedne arhitekture. Istraživanje se bavi vrlo aktualnom temom potrebe za očuvanjem modernističke baštine, ali iz pozicije manje istraženog fenomena loše obnove, fokusirajući se na destrukciju grotesknih obnova i nadogradnji, za razliku od destrukcije propadanja i zanemarivanja. Projekt otvara manje istražena pitanja i pozicije usvojene paradigme očuvanja modernističke turističke arhitekture.

Prokultura – Opservatorij kulturnih politika – Split

Voda i umjetnost

Projekt je umjetničko- eksperimentalno- ekološko promišljanje jednog od najvećih kulturoloških i klimatskih izazova današnjice. Voda znači život, povezanost i razvoj. U suradnji s različitim stručnjacima i studentima Umjetničke akademije u Splitu propitivat će se umjetnička percepcija i doživljaj vode kao sveprisutnog elementa. Grad Split i njegovo okruženje nalaze se na geostrateškom položaju zapadnog Mediterana te su more i rijeke značajno utjecali na suživot čovjeka i prirode. Civilizacije su se uvijek naseljavale u blizini vode, što omogućava mladim umjetnicima da istraže jednu takvu fascinantnu ideju. Aktivnim uključivanjem mladih umjetnika u ovaj projekt omogućio bi im sustavni rad na razvijanju novih umjetničkih metoda istraživanja, stvaranja, analize, inovativnih tehnika, eksperimentiranja s novim vizualnim konceptima, zvukovima i osmišljavanje jedinstvenog umjetničkog i ekološkog projekta u kojem bi umjetnici interaktivno surađivali s lokalnim stanovništvom koje tako postaje aktivnim sudionikom projekta. Za istraživačke potrebe i analize koristilo bi se dostupnom literaturom i informacijama u Hrvatskom pomorskom muzeju u Splitu i Etnografskom muzeju u Splitu.

RadioTeatar Bajsić i prijatelji

Prisutna poezija

Prisutna poezija projekt je čiji je osnovni cilj kroz različite oblike performativnih praksi pokrenuti i afirmirati izvedbu poezije unutar hrvatske suvremene scene. Okupljajući umjetnike različitih disciplina projekt je zamišljen tako da kroz istraživanja, radionice, prezentacije, diskusije i izvedbe, zajedničkim, multidisciplinarnim nastojanjima pokuša odgovoriti na pitanje kako se možemo poezijom baviti u okviru izvedbenog diskursa, te što bi za poeziju značilo rezervirati joj pažnju i prostor nove, privremene zajednice konstituiran trenutkom zajedništva koji forma izvedbe podrazumijeva. Temeljna je ideja projekta izmaknuti poeziji sigurnost zapisa, promišljati poeziju izvan pisma i zatvorenih knjiga, kako bi se kreirao prostor u kojem ona može pronaći svoj izvedbeni potencijal. Osim pokušaja redefinicije pjesničkih nastupa, projekt se bavi repozicioniranjem čitatelja odnosno konzumenata poezije, tražeći načine na koje se poeziju može promišljati kao slušatelj/gledatelj, kao aktivni participant bez kojeg pjesma nikad nije dovršena. Ishod projekta iznjedrit će nove oblike umjetničkih praksi usmjerene na performativni potencijal pjesničke riječi.

Stvaralačka mreža Zebra

Projekt Transmania – Novi nadrealizam

Projekt Transmania usmjeren je na istraživanje uzroka i posljedica u procesu kreiranja kolektivnog umjetničkog djela, a temelji se na upotrebi nadrealističkih metoda koje su razvijene početkom 20. stoljeća, no do sada još nisu doživjele svoju afirmaciju u domeni audio-vizualnog stvaralaštva i multimedije. Radi se o kompleksnom multidisciplinarnom umjetničkom projektu koji će uključivati veliki broj kreativaca, a nastavlja se na pozitivna iskustva stečena u procesu stvaranja filma Transmania. Tada je u projekt bilo uključeno 15 redatelja koji su snimili zajednički film tako da je svaki nastavljao priču prethodnog vidjevši samo zadnju minutu snimljenog materijala. Ovaj projekt koristi nove tehnologije, virtualna sučelja i potencijal online distribucije te udružuje najširi spektar likovnih, audio-vizualnih i filmskih stvaraoca u procesu kolektivne kreacije integralnog djela. Svaki autor svojim radom odgovarat će na djelo prethodnog, u koordiniranom sustavu aplikacije, koji će istovremeno predstavljati "komunitet" stvaranja muzičkog, zvučnog, video i likovnog uzročno posljedičnog niza radova koji generiraju kolektivno djelo.

Teatar Centralni Inovativni Razuzdani Kolektiv Umjetničkih Snaga Punkt

360Theatre

Projekt 360Theatre istraživanje je umjetničke ideje interaktivnog prijenosa kazališne izvedbe kao mjesta komunikacije uživo i prijenosa na društvenim mrežama pomoću digitalne tehnologije. Osnovna teza da statične snimke predstava ne mogu nadoknaditi izvedbu uživo pokušat će pomoću live opcije na kameri Insta360 gledatelju pružiti mogućnost selekcije kadra i staviti ga u aktivnog sudionika koji samostalno bira sadržaj koji ga zanima. Istraživanje provode tri kazališno-cirkuske umjetnice, Marijana Matoković, Lidija Kraljić i Ivana Pedljo. Istraživanje se radi na ciljanoj skupini tinejdžera u starosti od 15 do 18 godina u Požegi. Umjetnice planiraju tri susreta s ciljanom skupinom. U prvom pokreću tribinu na temu percepcije kazališta i digitalnih medija, u drugom ciljana skupina prati izvedbu umjetnica uživo (na kazališnoj sceni izvode akro, parkour, plesne elemente) i istovremeno na društvenim mrežama, dok u trećem publika ima mogućnost interakcije i zadavanja zadataka umjetnicama pomoću društvenih mreža dok traje izvedba uživo. Cilj je istražiti nove mogućnosti kreiranja umjetničko-kazališno-digitalnog sadržaja koji će dovesti do povećanog razvoja interesa za kazalište kod tinejdžera.

UDRUGA BACAČI SJENKI

Papa Franjo se hrva sa svojim anđelom

Arktik – institut za budućnost, Teatro VeRRdi i Udruga Bacači sjenki udružuju se u umjetničkom istraživanju teme koja se čini važnom za promišljanje naše stvarnosti i etike djelovanja u njoj. Uzima se lik i djelo Pape Franje kao središnju okosnicu istraživanja s namjerom stvaranja inovativne, kritički refleksivne, složene i diskurzivne (sudioničke) kazališne izvedbe koju provode poznati redatelj Zlatko Paković, glumac i performer Vilim Matula, koreografkinja, glumica i performerica Vesna Mačković, glumac, redatelj, intermedijalni umjetnik i producent Boris Bakal, glumica Hrvojka Begović te scenograf, intermedijalni umjetnik i performer Leo Vukelić. Ovo umjetničko istraživanje provodit će se i u suradnji s centrom Pact-Zollverein u Essenu, Zadarskim kazalištem lutaka te zagrebačkim centrom za nezavisnu kulturu i mlade – Pogon. U više faza ovog umjetničkog istraživanja umjetnici će istraživati i dokumentirati složen odnos hrvatskih vjernika i Svetog oca kroz "otvorene urede", predavanja, ankete i pozive na suradnju. Za projekt je već zainteresirano više gradova u RH, ali i festivala u Regiji.

Udruga Blank

Tlocrt Podolja 2020; kraljice, sirene, vučice i druga mitska bića

Projekt "Tlocrt Podolja 2020; kraljice, sirene, vučice i druga mitska bića" koncipira se na mapiranju akcija i priča iz ženskih percepcija u zagrebačkoj ulici Podolje za vrijeme lockdowna uzrokovanog korona virusom, nakon potresa i velike kiše koja je mjestimično prouzročila poplave. Unutar ovog multidisciplinarnog istraživačkog projekta autorica će arhivirati svjedočanstva kroz percepcije vlastitih susjeda koja na neki način predočavaju situacije nastale za vrijeme navedenih događaja. Prikupljene priče bit će vizualizirane kroz digitalnu interaktivnu mapu baziranu na tlocrtu ulice Podolje na kojoj će se uz pomoć ilustracija i fiktivnih priča predočiti njihova iskustva. Naime, arhiviranje njihovih iskustava polazit će od određenih činjenica (stvarnih situacija, osjećaja i događaja) koje su se zbile za vrijeme navedenih događaja, ali njihove vizije bit će formirane u obliku legende odnosno bit će protkane fiktivnim elementima te će se artikulirati kao umjetnički feministički koncept. S obzirom na to da je 2020. bila veoma intenzivna i na neki način povijesno važna i posebna, bilo bi vrlo zanimljivo prikupiti te arhivirati određeni segment tog povijesnog trenutka kroz prizmu emotivne ženske fikcije.

UDRUGA RODITELJA UČENIKA GLAZBE I PLESA HRVATSKE "LEOPOLD MOZART"

Novi pristup skladanju za čembalo

Okosnicu projekta čine predavanja i radionice koje za svoj cilj imaju razvoj slušanja, percipiranja, razumijevanja i tumačenja suvremene čembalističke literature. Radionice i predavanja će se održati najmanje tri puta na različitim lokacijama i u različitim sredinama i prilikama – seminari, tribine, skupovi, prezentacije, festivali. Čembalo kao instrument duge povijesti koja je naglo prekinuta oko 1800. svoj novi zamah u povijesti glazbe doživljava u 20. st. Nove tehnike skladanja, avangardni pristup tretmanu instrumenta bilo solistički ili u ansamblu/orkestru javljaju se i danas sve više i kod domaćih skladatelja. Važnost provođenja projekta jest približavanje tehnika skladanja i razumijevanja novih inovativnih tehnika pisanja za čembalo, ne samo za odgoj i edukaciju publike, već i kao poticaj instrumentalistima i kompozitorima da pišu za čembalo. Voditelj radionica i predavanja bit će najbolji mladi čembalist i najveći stručnjak za suvremenu čembalističku literaturu – Franjo Bilić, koji već šestu godinu naručuje i praizvodi najmanje jednu novu skladbu godišnje za čembalo. Poticaj je to za sve skladatelje i njihove inovativne ideje te platforma za alternativno i uvijek kreativno izražavanje.

Udruga za interdisciplinarna i interkulturalna istraživanja

Sedma

Projekt "Sedma" prijedlog je umjetničkog istraživanja šesteročlanog kolektiva "Ljubavnice" koji tematizira pokušaj kolektivnog stvaranja Sedme, nove virtualne sedme članice kolektiva. Pitanja koja projekt otvara usko su vezana za kolektivne informacije koje čine nečije postojanje, a donose u suodnos analogne baze podataka u širem smislu riječi (od genetskog materijala i društvenih struktura) i digitalne baze podataka (osobne "digitalne prašine" podataka koje sami dijelimo putem interneta i podataka koji ostaju na mreži nakon našeg odlaska, kao i onih koji komuniciraju unutar mreže u našem odsustvu). Uslijed sve integrativnije digitalizacije, novonastala Sedma članica spoj je mišljenja, karaktera i sjećanja autorica, društvenih novosti i osobnih datosti. Specifičnost alternativnog stvaranja nove virtualne "osobe" uključuje probleme s kojima se kolektiv generalno bavi i osjeća: metodologijske procese feminističkih epistemologija, prekarnost u kulturnom polju kao rezultat društvenih politika i klimatskih promjena. Želja je istražiti potrebe društva kroz kolektivno djelovanje, uz cjelovito shvaćanje potreba Sedme kao virtualnog entiteta digitalnih oblika: internetska stranica, video, zvuk itd.

Umjetnička organizacija Histeria Nova

Novo vertikalno

Program pod nazivom "Novi pokret" podrazumijeva: Vertikalnu plesnu predstavu "Zašto"; radionicu "Umjetnost koreografiranja"; simpozij "Drugačija perspektiva"; radionicu za osobe s invaliditetom "Novi pokret ". Cerebralna paraliza (CP) je grupa neprogresivnih poremećaja pokreta i položaja uzrokovanih prirođenom anomalijom ili oštećenjem nezrelog mozga. Neki od simptoma i znakova cerebralne paralize su: slaba napetost ili mlohavost mišića, nesposobnost sjedenja bez potpore u dobi od osam mjeseci, upotreba samo jedne strane tijela, teškoće s hranjenjem, jaka iritabilnost, odsutnost osmijeha. Radionica "Umjetnost koreografiranja" i simpozij "Drugačija perspektiva", koje su predviđene i planirane za 2021. godinu pod vodstvom britanskih umjetnika LIndsey Butcher (Gravity Levity), Fin Walker (CandoCo) i Alex Poulter, poslužit će kao praktično-teoretski uvod u organizaciju vertikalne plesne radionice za osobe s invaliditetom pod vodstvom Stevea Colleyja (dizajner penjačkih pojaseva za Paraolimpijske igre u Londonu) i LIndsey Butcher, a u suradnji s Udrugom Aurora iz Šibenika te u organizaciji Umjetničke organizacije Histeria Nova.

Umjetnička organizacija KREATIVNA KUĆA

ANIMIRANI FILM OD BILO ČEGA I BILO KADA

Istraživanje se bavi eksperimentiranjem s novim metodama izrade animiranog filma: kako tijekom šetnje šumom ili tijekom jedenja obroka kreirati animaciju? Prvo će se metodom fotografiranja bilježiti nasumce pomaknuti artefakti u šumi, grančice, lišće, slučajno prolazeći kukci, tanko i debelo drveće, šarene gljive, pa i vlastito lice tijekom šetnje šumom, naročito iz žablje perspektive. Nakon ubacivanja snimljenog materijala u računalo i daljnjom obradom, ponavljanjem naprijed i nazad, dobit će se smisleno-besmisleno sugestivan sadržaj koji omogućava nesvakidašnji doživljaj. Kako navesti slučajne prolaznike u parku da nacrtaju nešto na stazi kredom ili grančicom u prašini i blatu, kako od tih fotografija dobiti kadar koji tone u nihilizam ili egzistencijalnu nedoumicu, kako dalje!? U ostacima hrane na tanjurima leži pravo blago neotkrivenih asocijativnih oblika, naročito nakon jedenja cikle s đumbirom, cikla daje boju, a đumbir bijele niti koje spajaju crvene plohe u amorfne tvorevine čime dobijemo živopisne oblike koje uz minimalističke pomake i fotografiranje kasnije u računalnoj obradi najednom ožive, ovisno o našoj sposobnosti vizualne percepcije. Film možemo složiti od bilo čega.

Umjetnička organizacija SHOOMA

POD VEDRIM NEBOM

Pod vedrim nebom je umjetničko istraživanje procesa otvorenih mogućnosti, jako je životno i očekuje nestvarno. To je kolektivno umjetničko istraživanje za mlade i s mladima u dobi od 11 do 15 godina koje se oslanja na pitanje kako stvarati umjetnost koja komunicira s mladima. Povezivanjem sa suradnicima iz područja plesnih, vizualnih i glazbenih umjetnosti preispitat će se, osmisliti i provesti interdisciplinarne formati i hibridne radionice koje će se u praktičnom smislu baviti prevođenjem, preispitivanjem, traženjem i stvaranjem umjetničkog puta prema tijelu, pokretu i plesu, a nastajat će iz komunikacije s mladima. Ovo istraživanje daje puno prostora mladima da utječu na tijek stvaranja, postavljanja i građenja kreativne kolektivne zajednice za sebe te predstavlja mjesto povezivanja s vršnjacima različitim djelatnostima umjetničkog izražavanja. Tim će se radom pokrenuti slobodan prostor "pod vedrim nebom" i pružiti ga sudionicima koji su ujedno i sukreatori ovog projekta.

Umjetnička organizacija Škvadra

Izvedbene umjetnosti i turizam – (ne)suglasja

Projekt je usmjeren na analizu nedostataka u selekciji, pristupačnosti i predstavljanju kulturnih sadržaja mogućim inozemnim korisnicima (turistima). Bavi se suodnosom turizma i kulture, pritom se fokusirajući na izvedbene umjetnosti odnosno problem prilagodbe kulturne ponude gradova koja poseže isključivo za komercijalnim kriterijima odabira kulturnih sadržaja. Cilj umjetničkog istraživanja je detaljna analiza financiranja kulturnih projekata u velikim turističkim gradovima kao i komunikacija s turističkim dionicima i korisnicima ponuđenih sadržaja kako bi se prikupili podaci o tome na koji način turisti participiraju ili imaju želju participirati u izvedbenim umjetnostima. Finalni rezultati istraživanja bit će prezentirani i objavljeni na kreiranoj web stranici performingtourism.com koja će sadržavati i popis aktualnih kulturnih sadržaja vezanih za izvedbene umjetnosti na Jadranu 2021. godine.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type