U cilju osiguravanja urednog i kvalitetnog poslovanja Zaklada donosi opće akte, pojedinačne akte i druge akte poslovanja, izrađuje financijske dokumente, različite oblike izvještaja, obrazaca, planova i slično.

Svi dokumenti Zaklade su radi lakšeg snalaženja podijeljeni u nekoliko poglavlja.

Dokumenti su u .pdf formatu te su slobodni za preuzimanje.