some

Upravitelja Zaklade imenuje i razrješava Upravni odbor većinom članova, a odluka se donosi na temelju provedenog javnog natječaja. Mandat upravitelja Zaklade traje četiri godine, s pravom ponovnog imenovanja.

Upravni odbor je na sjednici održanoj 2. travnja 2012. imenovao Deu Vidović za upraviteljicu Zaklade čiji je četverogodišnji mandat započeo 1. svibnja 2012. godine.

Upravni odbor je na sjednici održanoj 9. rujna 2016. imenovao dr. sc. Deu Vidović za upraviteljicu Zaklade čiji je četverogodišnji mandat započeo 1. listopada 2016. godine.