Financijska podrška u ovom programskom području namijenjena je fazi koja prethodi svakom kulturnom i umjetničkom poduhvatu: osmišljavanju i pripremi rada, djela, projekta ili programa na području suvremene kulture i umjetnosti. Ovo nije podrška za produkciju i distribuciju postojećih ili novih projekata/programa.

Kategorija b odnosi se na pripremu novih međunarodnih suradničkih projekata. Da bi partnerstvo dovelo do rezultata neophodno je već u pripremnoj fazi razviti projektnu ideju, dogovoriti uloge partnera te postaviti cjelokupan okvir suradnje. Osmišljavanje i priprema novih suradničkih međunarodnih projekata zahtjevan je proces koji iziskuje mnogo vremena za dogovore i sastanke s partnerima kako bi se usuglasio koncept, osmislile aktivnosti i plan provedbe, podijelili zadaci, definirali troškovnici projekta itd., te u konačnici ostvarila uspješna suradnja koja će dati očekivane rezultate. Ako prijavitelj u ovoj kategoriji prijavi produkciju ili distribuciju već osmišljenog međunarodnog suradničkog projekta ili ne opiše u e-prijavnici aktivnosti koje se odnose isključivo na dogovaranje međunarodnih partnera vezanu za osmišljavanje i pripremu zajedničkog projekta, prijava neće biti prihvatljiva.

Kategorija c odnosi se na podršku za putovanja u inozemstvo radi selekcije programa. Kako bi se razvio kvalitetan kulturni i umjetnički program domaćih manifestacija ili redovnih programa, koji će publici predstaviti suvremene trendove međunarodne kulturne i umjetničke scene, potrebno je omogućiti kvalitetnu selekciju programa: putovanja na događanja (festivale i druge manifestacije) u inozemstvu te praćenja redovnih programa organizacija u inozemstvu. Ako prijavitelj u ovoj kategoriji prijavi gostovanje svog programa u inozemstvu ili ne opiše u e-prijavnici namjeru da selektira program, prijava neće biti prihvatljiva.

Kategorije
  b) priprema međunarodnih suradničkih projekata do 15.000 kn
  c) putovanje u inozemstvo radi selekcije programa do 15.000 kn

Posebni ciljevi:

 • pridonijeti uravnoteženoj regionalnoj zastupljenosti kulturnih i umjetničkih programa organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti
 • doprinijeti razvoju novih projekata/programa organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti
 • poticati umjetničke prakse koje su slabije razvijene i/ili marginalizirane

Dva javna poziva za kategorije b i c

Ovaj Javni poziv na predlaganje projekata i programa u Programskom području 2, kategorijama b i c raspisuje se za aktivnosti koje moraju započeti i završiti u razdoblju od 1.7.2017. do 31.12.2017.

Za aktivnosti čija provedba započinje u razdoblju od 1.1.2017. do 30.6.2017. prijave su se podnosile na javni poziv na predlaganje projekata i programa u Programskom području 2 u kategorijama b i/ili c raspisanom u okviru Programa podrške 2016 s rokom prijave 27.9.2016.

Formalni uvjeti

Komisija za provjeru formalnih uvjeta provjerava zadovoljava li prijava propisane formalne uvjete. 

a) Tko se može prijaviti?
Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje su registrirane u Republici Hrvatskoj, a kojima nije odobrena podrška u okviru Programa podrške 2016 s rokom prijave 27.9.2016. u Programskom području 2 u onoj kategoriji (b i/ili c) u kojoj podnosi prijavu.

b) Broj prijava
Prijavitelj ima pravo na ovaj Javni poziv uputiti 2 prijave, najviše jednu prijavu u svakoj kategoriji.

c) Što se može prijaviti? 

Da bi prijava bila prihvatljiva:

 • provedba aktivnosti mora započeti i završiti u razdoblju od 1.7.2017. do 31.12.2017.
 • prijavitelj ne može tražiti iznos veći od propisanoga za kategoriju u kojoj se prijavljuje

Prihvatljivi troškovi:

 • troškovi naknada za rad umjetnika/stručnjaka/autora angažiranih u aktivnostima
 • putni troškovi (put, smještaj, dnevnice/prehrana, viza) uz ograničenje za kategoriju c: svako putovanje po jedna osoba
 • troškovi najma prostora za provedbu aktivnosti, opreme, alata i sl.
 • troškovi nabave literature, opreme, alata, materijala i sl.
 • troškovi dokumentiranja
 • ostali troškovi nužni za provođenje projekta, u iznosu do najviše 5% ukupno traženog proračuna od Zaklade