Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

Poziv na radionicu "Poslovanje i računovodstvo neprofitnih organizacija"

Zaklada "Kultura nova" objavila je poziv za popunjavanje preostalih mjesta za sudjelovanje u radionici na temu poslovanja i računovodstva neprofitnih organizacija

Rok: 24. rujna 2018.

Prijave su zatvorene

Na temelju Odluke Upravnog odbora donesene na sjednici održanoj 18. rujna 2018. godine Zaklada “Kultura nova” objavljuje


JAVNI POZIV
za popunjavanje preostalih mjesta za sudjelovanje u radionici "Poslovanje i računovodstvo neprofitnih organizacija"


Zaklada “Kultura nova” poziva predstavnike organizacija civilnog društva u suvremenoj kulturi i umjetnosti u Republici Hrvatskoj da se prijave na sudjelovanje u petodnevnoj radionici "Poslovanje i računovodstvo neprofitnih organizacija".

Radionica se organizira u okviru programa "Obrazovanje u kulturnom menadžmentu", a održat će se u Zagrebu od 1. do 5. listopada 2018.

Na radionici se očekuje ukupno 60 sudionika od čega je 51 mjesto popunjeno na temelju Javnih poziva objavljenih 1. lipnja i 3. rujna 2018., dok će se na temelju ovog Javnog poziva popuniti preostalih 9 mjesta.

Svrha radionice

Svrha edukacijske radionice je rad na izgradnji kapaciteta organizacija civilnog društva kroz stjecanje vještina koje će sudionici moći primijeniti u financijskom upravljanju i administriranju  svojih organizacija.

Polaznici radionice će dobiti osnovna znanja i vještine iz dvaju područja – Poslovanja neprofitnih organizacija i Računovodstva neprofitnih organizacija, u okviru kojih će biti upoznati s općim poslovanjem neprofitnih organizacija, evidentiranjem poslovnih događaja odnosno vođenjem poslovnih knjiga, primjenom raznovrsnih propisa iz područja financija i računovodstva relevantnih za poslovanje neprofitnih organizacija. Sudionici radionice također će usvojiti i praktična znanja iz sustava rada neprofitnih organizacija s naglaskom na posebnosti u odnosu na način stjecanja i priznavanja prihoda, kao i nastanak troškova.

Metodologija

Tijekom radionice koristi se participativni i interaktivni pristup (kombinacija teorije i iskustvenoga učenja prilagođenog principima učenja odraslih osoba) te različite tehnike i metode koje uključuju: kvalitetna, kratka i jasna izlaganja, različite praktične primjere, rad na slučaju te različite druge grupne i individualne tehnike i metode. Radionica konstantno pruža okruženje za obostranu komunikaciju između voditelja radionice i sudionika te razmjenu iskustava i savjeta.

Voditelji radionice

Radionice će provesti stručni tim Centra za poreze, računovodstvo i reviziju – Ustanova za obrazovanje odraslih, koji ima teorijska znanja, višegodišnje praktično iskustvo u izgradnji kapaciteta organizacija civilnog društva i rada s neprofitnim organizacijama te iskustvo suradnje s nadležnim institucijama.

Tko se može prijaviti?

Na ovaj Javni poziv na sudjelovanje u radionici "Poslovanje i računovodstvo neprofitnih organizacija" mogu se prijaviti najviše po dva predstavnika organizacija civilnog društva (udruge ili umjetničke organizacije) koje djeluju u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti uz uvjet da su prijavljeni kandidati zaduženi za obavljanje poslova iz područja financija u organizaciji.

Pored organizacija koje nisu uputile prijavu na Javne pozive objavljene 1. lipnja i 3. rujna 2018. godine, prijavu za drugog predstavnika mogu uputiti i organizacije koje su na Javne pozive objavljene 1. lipnja i 3. rujna 2018. prijavile jednog kandidata.

Prilikom odabira sudionika prednost će imati prijavitelji koji su ranije uputili svoju prijavu na ovaj Javni poziv.

U odabiru sudionika radionice također će se voditi računa o uravnoteženoj regionalnoj zastupljenosti organizacija civilnog društva koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti.

U slučaju da broj prijavljenih bude veći od broja slobodnih mjesta, Zaklada se ne obavezuje primiti oba predstavnika jedne organizacije bez obzira na to na temelju kojeg Javnog poziva je primljen prvi predstavnik.

Pokrivanje troškova

Sudjelovanje na radionici je besplatno, a Zaklada će svim sudionicima koji nisu iz Zagreba pokriti putne troškove do i od Zagreba (put i smještaj u dvokrevetnim sobama). Prehrana nije uključena.

Putni troškovi bit će nadoknađeni u punom iznosu za javni prijevoz najnižih tarifa (autobus, brodski prijevoz, vlak). Sudionici prilikom kupnje putnih karata trebaju zatražiti R-1 račun na Zakladu "Kultura nova" (Frankopanska 5/2, Zagreb, OIB 36948235505). Računi za putne karte koji ne glase na Zakladu neće se priznavati. Svi sudionici dužni su u roku od 8 dana od dana završetka radionice, na adresu sjedišta Zaklade (Frankopanska 5/2, Zagreb) dostaviti ispunjen, potpisan i ovjeren Zahtjev za isplatu putnih troškova, putni nalog, njegov obračun i izvještaj s puta te priloge (putne karte i R-1 račune). Troškovi puta će biti nadoknađeni sudionicima radionice nakon primitka navedene dokumentacije. Ako navedena dokumentacija ne bude poslana u propisanom roku i/ili ako predstavnik organizacije ne bude evidentiran na popisu sudionika, Zaklada zadržava pravo ne isplatiti troškove puta.

Ako predstavnik organizacije nije u mogućnosti sudjelovati u edukaciji, dužan je najkasnije 3 radna dana prije početka edukacije o tome obavijestiti Zakladu. U suprotnom će Zaklada za troškove smještaja teretiti organizaciju.

Prijava

Prijava na radionicu podnosi se isključivo putem ispunjene e-prijavnice na mrežnim stranicama Zaklade "Kultura nova": www.kulturanova.hr

Ispunjenu e-prijavnicu potrebno je do roka za podnošenje prijava pohraniti u elektroničku bazu Zaklade.

Rok za prijavu

Rok za podnošenje prijava je 24. rujna 2018.

Objava rezultata

Zaklada će na službenim mrežnim stranicama objaviti popis organizacija čiji su predstavnici odabrani za sudjelovanje na radionici, kao i popis onih organizacija čiji predstavnici nisu odabrani.

Zaklada će na službenim mrežnim stranicama također objaviti i rezervnu listu na kojoj će se nalaziti svi oni kandidati koji zadovoljavaju uvjete ali koji zbog velikog interesa nisu odabrani za sudjelovanje u radionici. U slučaju da netko od odabranih kandidata odustane od sudjelovanja u radionici, na radionicu će biti pozvani kandidati koji se nalaze prvi na rezervnoj listi, a koja će biti kreirana prema redoslijedu zaprimanja prijava.

Zaklada će sve prijavitelje obavijestiti o rezultatima na e-adresu navedenu u e-prijavnici.

Rezultati Javnog poziva će biti objavljeni najkasnije do utorka 25. rujna 2018. godine.

Napomena

Organizacije čiji sudionici bez opravdanog razloga otkažu svoje sudjelovanje na radionici neće moći uputiti prijavu na edukacijske programe u organizaciji Zaklade "Kultura nova" u iduće dvije godine računajući od dana raspisivanja ovog Javnog poziva.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type