Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

Radna grupa za pravedne prakse

Zaklada je 29. siječnja 2024. objavila Javni poziv na iskaz interesa za članove Radne grupe za pravedne prakse.

Rok: 12. veljače 2024.

Na temelju Odluke Upravnog odbora donesene 26. siječnja 2024. godine Zaklada "Kultura nova" objavljuje

JAVNI POZIV
na iskaz interesa za članove Radne grupe za pravedne prakse

1. Zaklada "Kultura nova" (u daljnjem tekstu: Zaklada) poziva organizacije civilnoga društva koje djeluju u području suvremene kulture i umjetnosti da predlože kandidate zainteresirane za sudjelovanje u Radnoj grupi za pravedne prakse koja će djelovati u okviru participativnog procesa za pravedne prakse.

2. U cilju poboljšanja uvjeta rada u organizacijama civilnog društva u suvremenoj kulturi i umjetnosti Zaklada je otvorila participativni proces za pravedne prakse kako bi s predstavnicima organizacija raspravila buduće mehanizme pravednih praksi u Zakladi te potencijale njihove šire primjene u kulturnom sektoru.

3. Participativni proces za pravedne prakse ostvaruje se kroz dva formata sudjelovanja: Forum za pravedne prakse (u daljnjem tekstu: Forum) i Radnu grupu za pravedne prakse (u daljnjem tekstu: Radna grupa).

4. Forum je sastavljen od predstavnika organizacija civilnog društva u suvremenoj kulturi i umjetnosti zainteresiranih za pravedne prakse koji sudjeluju na Forumima. Forum je centralno tijelo participativnog procesa. On je otvoren, dinamičan, fluidan, fleksibilan i volonterski format za sudjelovanje. Forum vodi i usmjerava participativni proces, predlaže teme relevantne za pravedne prakse u Zakladi i šire, raspravlja o prijedlozima Radne grupe, donosi zaključke te predlaže daljnje korake procesa.

5. Svrha, sastav, uvjeti i način odabira članova Radne grupe za pravedne prakse su usuglašeni na 2. Forumu.

6. 1. Radna grupa je stručno tijelo koje se sastoji od najmanje 9, a najviše 11 članova, od toga najmanje 7, a najviše 9 članova bira Forum, a 2 predstavnika na temelju Odluke Upravnog odbora delegira Zaklada "Kultura nova" (jednog iz Odjela za programe podrške i jednog iz Odjela za istraživanje i razvoj).  

6. 2. Članovi Radne grupe biraju se u sljedeće 4 kategorije:
1.    radnici (programski voditelj, kustos, selektor, urednik i/ili drugi kreativni radnici, kulturni menadžer, administrativni radnik, tehnički radnik) – 3 predstavnika
2.    umjetnici – 2 predstavnika
3.    poslodavci (osoba odgovorna za zastupanje) u udruzi ili umjetničkoj organizaciji – 2 predstavnika
4.    član strukovnog ili sindikalnog udruženja – 2 predstavnika.  

6. 3. Kandidati predloženi za jednu od 4 kategorije mogu biti stručnjaci u sljedećim kulturno-umjetničkim područjima:
1.    audio-vizualne umjetnosti
2.    inter/trans/kros-disciplinarne umjetnosti
3.    izvedbene umjetnosti
4.    glazba
5.    književnost
6.    kulturne prakse i društveno-humanističke discipline
7.    vizualne umjetnosti.

6.4. Radna grupa mora biti raznolika i s obzirom na navedena područja što se osigurava posebnom metodologijom izbora članova koja je definirana u članku 10. ovog Javnog poziva.

6.5. U slučaju da na ovaj Javni poziv ne pristignu prijave u pojedinoj kategoriji ili kulturno-umjetničkom području, odabrat će se više članova u preostalim kategorijama, odnosno kulturno-umjetničkim područjima, u skladu s brojem glasova dok se ne zadovolji najmanji broj članova Radne grupe koje bira Forum, uz uvjet da su zastupljene najmanje 3 kategorije i 3 kulturno-umjetnička područja.

6.6. Članovi Radne grupe biraju se za razdoblje od 12 mjeseci s tim da njihov angažman može biti skraćen ili produljen u skladu s potrebama participativnog procesa i zaključcima Foruma te odlukom Upravnog odbora.  

7. Zadaća Radne grupe je priprema i razrada tema koje predlaže Forum te oblikovanje prijedloga za raspravu u okviru Foruma. Radna grupa radi na zajedničkim sastancima, a sastaje se najmanje jedanput mjesečno, odnosno prema potrebi. Svi odabrani članovi Radne grupe za svoj rad primaju naknadu u iznosu od 100 Eura neto za svaki radni sastanak na kojem sudjeluju. U svrhu prikupljanja dodatnih uvida i informacija vezanih uz geografske, disciplinarne, pravne, financijske i druge specifičnosti djelovanja u kulturi, a za potrebe formuliranja prijedloga Radne grupe, Zaklada se može konzultirati i s vanjskim akterima.

8. Kandidate za članove Radne grupe prijavljuju organizacije civilnog društva u suvremenoj kulturi i umjetnosti. Moguće je prijaviti jednog ili više kandidata koji se u svojem radu bave temom pravednih praksi u suvremenoj kulturi i umjetnosti što se dokazuje obrazloženjem prijedloga u e-prijavnici. Svaki kandidat se predlaže za jednu kategoriju i jedno kulturno-umjetničko područje. Iskustvo u bavljenju temom pravednih praksi odnosi se na širok dijapazon problema uvjeta rada u suvremenoj kulturi i umjetnosti kao što su: pravedne naknade, financiranje, legislativni okvir, pravedni uvjeti razmjene i suradnje, ugovorni aranžmani, adekvatno radno okruženje, autorska prava, mobilnost ili bilo koji drugi oblik pravednih praksi u stvaralačkom, organizacijskom, administrativnom i tehničkom radu u suvremenoj kulturi i umjetnosti. Iskustvo se može odnositi na praktičan, istraživački i/ili zagovarački rad.

9. Stručna služba Zaklade provjerava zadovoljavaju li pristigle prijave kandidata formalne uvjete navedene u članku 8. ovog Javnog poziva. Zaklada će kontaktirati sve predložene kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete radi potvrde prihvaćanja kandidature. Popis kandidata, koji su zadovoljili formalne uvjete i potvrdili kandidaturu, s pratećim obrazloženjima za svaku od 4 kategorije iz članka 6. 1. ovog Javnog poziva, Zaklada objavljuje na svojim mrežnim stranicama.  

10. 1. Forum bira najmanje 7, a najviše 9 članova Radne grupe u skladu s brojem prijavljenih kandidata koji su zadovoljili uvjete i potvrdili kandidaturu.

10. 2. Izbor se vrši na način da svaki sudionik 3. Foruma ima pravo u kategoriji 1 dati glas za 3 kandidata, a u kategorijama 2, 3 i 4 za 2 kandidata.

10. 3. U svrhu postizanja geografske raznolikosti članova Radne grupe prilikom glasanja će se primijeniti indeks razvijenosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave , a metodologija će biti definirana u skladu s brojem prijavljenih kandidata, geografskom raznolikošću kandidata i brojem sudionika 3. Foruma te prije glasanja usuglašena sa sudionicima 3. Foruma.

10. 4. Na temelju dodijeljenih glasova formirat će se jedinstvena rang lista svih kandidata. Kako bi se osigurala zastupljenost svih kategorija i kulturno-umjetničkih područja iz članka 6., stavaka 2. i 3. ovog Javnog poziva, članovi Radne grupe birat će se na temelju najvećeg broja glasova popunjavajući kvote u kategorijama i kulturno-umjetničkim područjima.

10. 5. U slučaju da dva ili više kandidata u istoj kategoriji i/ili kulturno-umjetničkom području osvoje jednak broj glasova primijenit će se rodni kriterij kako bi se postigla raznolikost zastupljenih perspektiva.

11. U slučaju da na ovaj Javni poziv ne pristigne dovoljan broj prijava kandidata koji zadovoljavaju uvjete za popunjavanje najmanjeg broja članova Radne grupe koje bira Forum ili da ne pristigne dovoljan broj prijava kandidata za popunjavanje najmanjeg broja članova Radne grupe koje bira Forum, uz uvjet da su zastupljene najmanje 3 kategorije i 3 kulturno-umjetnička područja ovaj Javni poziv se poništava, a participativni proces nastavlja se provoditi isključivo kroz rad Foruma.

12. E-prijavnica dostupna je na mrežnim stranicama Zaklade. Ispunjenu e-prijavnicu potrebno je do roka za podnošenje prijava pohraniti u e-sustav Zaklade. Prijava se podnosi isključivo elektroničkim putem.

13. Rok za podnošenje prijava je 12. veljače 2024., 23.59 h.

14. Nepotpune prijave te prijave koje nisu pravodobno podnesene neće se uzimati u obzir.

15. Sva eventualna pitanja mogu se uputiti na e-adresu razvojni_programi@kulturanova.hr.

16. Zaklada na svojim mrežnim stranicama objavljuje popis kandidata koji su zadovoljili uvjete i potvrdili kandidaturu s pratećim obrazloženjima za svaku kategoriju najkasnije do 19. veljače 2024.

17. Glasanje za članove Radne grupe vrši se na 3. Forumu koji će biti održan u utorak, 27. veljače 2024., od 10 do 13 sati putem platforme Zoom.

18. Upravni odbor donosi odluku o osnivanju i imenovanju članova Radne grupe na temelju glasova sudionika 3. Foruma.  


Klasa: 713-01/24-01/01
Ur. broj: 1000-24-01

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type