Svaki prijavitelj ima pravo podnijeti samo jednu (1) prijavu na ovaj Javni poziv u Programskom području 8.

Ako prijavitelj dostavi veći broj prijava od propisanoga broja, sve prijave bit će odbijene zbog nezadovoljavanja formalnih uvjeta.