empty

Financijski i drugi uvjeti

Prihvatljivo razdoblje provedbe

Aktivnosti za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva u okviru ovog Javnog poziva odnose se na razdoblje provedbe obrazovnog programa "Europska diploma kulturnog projektnog menadžmenta 2020. / 2021.".

Prihvatljivo razdoblje provedbe aktivnosti koje Zaklada financira navodi se u ugovoru, a u skladu s definiranim vremenskim razdobljem za ovo programsko područje.