Organizacija kojoj se odobre bespovratna sredstva bit će obavezna, u skladu s potpisanim ugovorom, Zakladi dostaviti Završni opisni i financijski izvještaj o provedbi, zajedno s preslikama računa i drugom relevantnom dokumentacijom koju Zaklada zatraži. Završni izvještaj (na propisanim obrascima Zaklade) potrebno je dostaviti u papirnatom i elektroničkom obliku. Završni izvještaji mogu biti javno objavljeni.

Završni izvještaj s preslikama računa treba dostaviti najkasnije dvadeset (20) dana od dana završetka aktivnosti. Korisnici se obavezuju sve troškove i financijske obaveze nastale tijekom provedbe prikazati u izvještaju.

Ako korisnik ne dostavi završni izvještaj (s obaveznim prilozima), postupit će se kao što je navedeno u poglavlju 8.3. Vodiča za prijavu.

Ako tijekom kontinuiranog praćenja provedbe aktivnosti Zaklada utvrdi da korisnik ne izvršava preuzete obaveze  korisnik je dužan vratiti neutrošena sredstva na poslovni račun Zaklade.