Nisu dopuštene promjene aktivnosti, odnosno predstavnik organizacije mora sudjelovati u obrazovnom programu "Europska diploma kulturnog projektnog menadžmenta 2020./2021."