Postupak prijave sastoji se od dva kruga podnošenja prijava. U prvom krugu predaje se prijava na ovaj Javni poziv u Zakladinu elektroničku bazu prijavnica. Nakon komisijske provjere formalnih uvjeta te procjene kvalitete prijava u okviru ovog Javnog poziva Zaklada će donijeti odluku o selekciji najviše 5 kandidata koji ulaze u drugi krug. Svi kandidati koji budu selektirani morat će najkasnije do 15. 1. 2020. ispuniti i predati prijavu na obrazovni program "Europska diplome kulturnog projektnog menadžmenta 2020. / 2021.". Konačan odabir najviše 2 kandidata koji će sudjelovati u obrazovnom programu vrši udruga Marcel Hicter nakon čega Upravni odbor Zaklade donosi odluku o dodjeli bespovratnih sredstava odabranim organizacijama.