Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

PP1b2

Što, kako i za koga

Program Galerije Nova
Program Galerije Nova u 2014. godini temelji se na uvjerenju da suvremena umjetnost može artikulirati kritičku raspravu od društvenog značenja, i komunicirati sa širokim krugom publike. Program obuhvaća 5 međunarodnih izložbi, 10 predavanja, seriju događanja “WHW arhiv”, seminar i čitalačku grupu. Tematski, program obrađuje niz gorućih pitanja koja uključuju: jačanje ekstremno desničarke ideologije u Europi, pa tako i u Hrvatskoj, te mogućnosti suprotstavljanja ovom regresivnom trendu kroz kulturu; artikulaciju društvenih promjena u odnosu na masovne protestne društvene pokrete posljednjih godina; odnos kulturne djelatnosti i obrazovanja u svjetlu negativnog trenda privatizacije javnih dobara i rastakanja socijalne države. Glavni ciljevi programa su: produkcija i prezentacija novih umjetničkih radova s područja društveno angažirane suvremene umjetnosti; jačanje razumijevanja suvremene umjetnosti kao prostora za dijalog i preispitivanje aktualnih društvenih pitanja; razvoj novih oblika suradnje i razmjene znanja te osnaživanje resursa domaće izvaninstitucionalne scene; jačanje međunarodne relevantnosti domaće umjetničke produkcije; jačanje znanja vezanog za društveni aktivizam koji umjetničke geste na kreativne načine isprepliće s formom javnog protesta. Program Galerije Nova usmjeren je prema širem krugu kritičke kulturne javnosti i obraća se različitim krugovima publike. Primarni korisnici programa su: profesionalna publika suvremene umjetnosti iz Hrvatske; članovi udruga koje se bave izvaninstitucionalnom kulturom: studenti i istraživači iz različitih humanističkih i društvenih znanosti; aktivisti u području edukacije, ljudskih prava, ekologije, razvoja demokracije, antiglobalizacijskih pokreta te međunarodna profesionalna publika suvremene umjetnosti.

Multimedijalni institut

Kulturni i društveni centar MaMa
Osnovni cilj MaMe u području kulture jest promicanje inovativnih kulturnih praksi povezanih ponajprije s razvojem komunikacijskih tehnologija i novih tendencija u umjetnosti i teoriji, dok MaMa kao društveni centar i svojevrsni inkubator potiče artikulaciju kritičkih društvenih pozicija. MaMa kao kulturni centar potiče širok spektar novih umjetničkih i kulturalnih praksi: od novomedijske umjetnosti preko filma i glazbe pa sve do filozofije, izdavaštva i pitanja kulturnih politika. Posebni naglasak leži na pitanju slobodnog pristupa u čemu je MaMa prepoznata kao predvodnica u ovom dijelu Europe. Kao društveni centar MaMa je stalno okupljalište raznih inicijativa i udruga koje bilo da promoviraju manjinske identitete ili kritički propituju ustaljene društvene norme. Programom će se realizirati preko 80 programskih jedinica u organizaciji Multimedijalnog instituta, a očekuje se ukupno više od 150 javnih događanja u MaMi (što uključuje brojne gostujuće programe). Predloženi program u 2014. čine tri segmenta:
a) programi Multimedijalnog instituta - 5 skupova (novac i umjetnost kao mašine apstrakcije / sofistika / javna biblioteka / rani radovi / ‪internet nakon komercijalizacije, novinski mediji nakon propasti) i 3 cjelogodišnja programa (četvrti četvrtak / razmjena vještina / hacklab)
b) Događanja u organizaciji drugih korisnika MaMe
c) Servisi u MaMi: prostor za ne-javna događanja; uredski prostor za druge organizacije te medijski arhiv.
Program MaMe se primarno obraća mlađoj publici, zainteresiranoj za nove tendencije u kulturnoj proizvodnji (društvena teorija, glazba i dr.) kao i za razvoj novih tehnologija. No programi u MaMi su otvoreni i za najšire građanstvo - što se posebno odnosi na brojne aktivističke inicijative.

K.V.A.R.K.

Klub kulture - multimedijalni i kulturni centar
Cilj je projekta Klub kulture - multimedijalni centar komplementarno integrirati pet segmenata unutar prostora: kulturnu ponudu kluba, prostor za probe glazbenih sastava i drugih skupina, dnevni boravak (alternativna čitaonica), edukativni program te besplatni pristup internetu. Tih pet segmenata imaju za cilj pružiti jedinstveno mjesto za razvoj i afirmaciju nezavisne kulture i kulture mladih kroz jačanje i različitost programskog sadržaja. Projektom se nastoje obogatiti i upotpuniti sadržaji koji se nude u Gradu Križevcima i na području SZRH s ciljem uključivanja umjetnika, aktivista, kulturnih radnika i mladih u korištenje resursa kluba. Kroz neformalni sadržaj se potiču mladi na korištenje alternativnih i nedovoljno zastupljenih formi obrazovanja. Klub nastoji pružiti kontinuiranu materijalnu i ljudsku platformu za razvoj kulturnog potencijala te poticati kulturnu afirmaciju umjetnika. Aktivnosti Kluba uključuju: organizaciju likovnih (izložbe slika, skulptura) i audiovizualnih (projekcije, instalacije, perfomansi) programa te glazbenih događanja (koncerti, DJ programi, slušaonice), kao i organizaciju kazališnih programa (kazališne predstave, performansi) i edukativnih programa (radionice vezane za likovnost, glazbu, književnost, nove tehnologije i medije, upravljanja opremom). Dio prostora Kluba funkcionira kao galerijski prostor u kojem se izlažu slike, skulpture, audiovizualni radovi instalacije i slično, dok dio prostora služi i kao prostor za probe (za kazališne skupine, bendove, DJ-eve i slobodne umjetnike), a za šire građanstvo tu je i internet caffe s besplatnim pristupom računalima i internetu uz provođenje edukativnih programa vezanih za nove tehnologije i medije.

URK

Močvara - multimedijalni kulturni centar za mlade
Svojim djelovanjem klub Močvara stvara važan socijalno-kulturni kontekst u kojem se generiraju i isprepliću kreativnost i inovativnost unutar specifičnog kulturnog polja, produkcija i prezentacija interdisciplinarnih i često međunarodnih kulturnih sadržaja, stjecanje vještina i znanja putem neformalne edukacije, poticanje suradničkih projekata i društvenog angažmana. Pritom je naglasak na mladima, uz osjetljivost prema potrebama različitih subkulturnih i drugih skupina, koje se putem programa educiraju i otvara im se “prozore u svijet”. Močvara svoje ciljeve postiže redovitom organizacijom likovnih, glazbenih, književnih, kazališnih i filmskih programa te programa neformalne edukacije i javnih diskusija. Program Močvare je uređen prema kriteriju kulturne i društvene relevantnosti, a ne prema kriteriju profita, odnosno komercijalne uspješnosti izvođača. Zapravo, možda najvažnija društvena uloga ovog kluba je ona koja omogućuje i potiče interes za suvremenu kulturu, kulturno obrazovanje, ali i aktivno kulturno djelovanje i kritičko preispitivanje kulture kod novih generacija. Inzistiranje na tako raznolikim programima utjecalo je na to da u zadnjih nekoliko godina i drugi klubovi u svoje programe unose sve češće i ne-glazbene sadržaje i tako obogaćuju i proširuju poimanje „scene“. Tijekom godina Močvara se profilirala i kao svojevrsni socijalni i edukacijski inkubator mladih, a također je i ključan i utjecajan akter u kreiranju javnih kulturnih politika vezanih uz mlade.

Kulturtreger

Klub Booksa
Klub Booksa predstavlja specifičan model prostora u kulturi s obzirom da posjetiteljima nudi program tijekom cijele godine te ih potiče na aktivno uključivanje u sve programske aktivnosti i rad kluba. Danas, nakon deset godina rada, klub je prepoznat kao mjesto nezavisne kulture i kao poligon za predstavljanje novih ideja i inicijativa. Glavni cilj projekta je razvijanje kritičke kulture i poticanje na društvenu odgovornost i angažman. Također, klub kreira prostor za sudjelovanje i interakciju te na taj način uključuje lokalnu zajednicu u kulturnu razmjenu. Brojnim suradničkim projektima povećava vidljivost kako same udruge tako i cijelog nezavisnog kulturnog i civilnog sektora. Aktivnosti koje se provode u klubu uključuju sve - od dnevnog boravka s infrastrukturom za smisleno i kreativno provođenje slobodno vremena (čitaonica, bežični internet, info punkt, dnevna štampa...) do dnevnih i večernjih programa koje čine razne kreativne radionice, strukturirana tematska okupljanja, prezentacije, javni razgovori s umjetnicima i kulturnim radnicima, okrugli stolovi, prezentacije projekata drugih udruga i sl. Korisnici programa prvenstveno su mladi, studenti i mladi profesionalci, ali i šira publika zainteresirana za kulturu i umjetnost te stručna javnost iz područja kulture i umjetnosti. Tematski naglasak kluba je na književnosti, promociji knjiga i čitanja, ali se knjige uzimaju i kao polazište za šire društvene rasprave, pri čemu se mladima nastoji ukazati na značaj i ulogu književnosti u razvoju modernog i otvorenog društva te njezine relevantnosti za njihov razvoj i život.

HIPP

Zagrebački plesni centar
Zagrebački plesni centar (ZPC), smješten u srcu grada Zagreba, funkcionira kao koreografsko-plesni centar te hibridni prostor potpore za nezavisnu plesnu scenu u kojem se uz istraživačko-kreativne aktivnosti, istovremeno provode i izvedbeni, edukativni i participatorni programi, uz razne druge programe (predavanja, izložbe, festivale itd.). Kao koreografsko-plesni centar ZPC autorima nezavisne plesne scene pruža prostorno-tehničke uvjete za istraživanje, svakodnevni rad na kreaciji, za treninge i izvedbe. Edukativni program usmjeren je ka profesionalnim plesačima, ali i širem građanstvu te se provodi kroz cijelu godinu. Popratni događaji u ZPC-u održavaju se tijekom cijele sezone, i to u obliku gostujućih festivala, izložbi, promocija i predavanja iz područja kulture, a i šire. ZPC udomljuje i četiri EU projekta u kojima Hrvatski institut za pokret i ples (HIPP) sudjeluje kao ravnopravni partner te tako doprinosi spajanju domaće i inozemne plesne scene, promociji hrvatskih umjetnika u inozemstvu te širi mogućnosti njihovih suradnji unutar međunarodnog konteksta. ZPC je otvoren prema cijeloj suvremenoj plesnoj sceni kao inkubator, mjesto za istraživanje i kreaciju, mjesto realizacije suradničkih platformi, prezentacija i uvida u recentna domaća i strana ostvarenja uz mogućnosti profesionalnog usavršavanja. ZPC djeluje i na području širenja interesa za suvremeni ples kroz rad s građanstvom te nastoji u suradnji s umjetnicima sustavno razvijati publiku za ples. Kroz edukativni program građanstvu se nudi raznolik program participatornih plesnih aktivnosti s ciljem da se njeguje i širi interes za ples. Edukativne programe provode aktivni i renomirani plesni umjetnici čime se osigurava visoka kvaliteta ponuđenog programa.

Zagrebački plesni ansambl

Mediteranski plesni centar
U Mediteranskom plesnom centru (MPC) umjetnicima se omogućava prostor i vrijeme za propitivanje, eksperimentiranje te istraživanja koja će rezultirati novim spoznajama, znanjima i vještinama u suvremenoj plesnoj umjetnosti te kao krajnji cilj doprinijeti kreiranju i redefiniranju hrvatske plesne prakse. Misija je aktivno pomaknuti granice izvrsnosti u svim aspektima plesne umjetnosti; izvedbenim, obrazovnim, teorijskim, kritičkim. MPC je zamišljen kao vrsta partnerstva između lokalne uprave (Općina Svetvinčenat) koja osigurava infrastrukturu, i neprofitnog društvenog segmenta; umjetničke organizacije ZPA koja osigurava programski sadržaj. MPC kao osnovne pojmove kojima obuhvaća svoje djelovanje koristi Edukaciju, Prezentaciju i Kreaciju. Ovi pojmovi također su nazivi modula kroz koje MPC kreira svoje programe: organizaciju rezidencijalnih boravaka umjetnika i razvojnu podršku projekata, produkciju projekata u suradnji s međunarodnim partnerima, umjetničkim organizacijama i sličnim rezidencijalnim centrima te edukativne radionice za različite dobne skupine, amatere i profesionalce. MPC svojim akcijama i raznovrsnim programskim sadržajem teži očuvanju i promociji plesne umjetnosti, a time potiče međukulturalni dijalog i suradnju u duhu otvorenosti i nekomercijalne kulturne razmjene. Stvaranjem dinamičnog sociokulturnog okruženja, kako za sudionike tako i za korisnike Centra, a u sinergiji s edukacijom i stvaralaštvom, potiče se kreativnost, unaprjeđuje poznavanje suvremene umjetnosti, ostvaruje se decentralizacija plesa te potiče svjesnost o prednostima kulturološke raznolikosti Istre kao dijela europskog identiteta. Rezidencijalni centri svojevrstan su novitet u Hrvatskoj, za razliku od zemalja EU za koje je to dio već uvriježene prakse i svakodnevice.

GOKUL

Predgrađe Subkulture 2014.
Predgrađe Subkulture godišnje su aktivnosti udruge Gokul mješovitog tipa koje će se u najvećoj mjeri održavati u Zelenoj dvorani. Riječ je o izložbama, promocijama knjiga, filmskim projekcijama, koncertima, kazališnim predstavama, radionicama i predavanjima. Uz to Zelena dvorana mjesto je druženja, tj. dnevni boravak za mlade zamišljen i kao internet caffe. U redovne i glavne aktivnosti spadaju izlagački programi Green Room galerije, filmski programi pod nazivom Green Room Cinema i glazbeni program pod nazivom Green Room Sessions. Cilj je ojačati nezavisnu kulturnu scenu Krapinsko-zagorske županije nudeći kvalitetan i redovit program što podrazumijeva izložbe suvremene umjetnosti, književna događanja, projekcije nezavisnog filma i koncerte nezavisne glazbe. Nastoji se potaknuti lokalnu zajednicu da podrži nezavisnu kulturnu scenu i angažira se u području umjetnosti. Programi su namijenjeni osnovnoškolskoj, srednjoškolskoj, studentskoj i populaciji 30+. Ciljana publika su stanovnici područja cijele Krapinsko-zagorske županije čemu u prilog ide dobra pozicija i povezanost s gradom Zabokom gdje se Zelena dvorana i nalazi. Kvalitetnim programom moguće je privući i publiku iz Zagreba i okolice za što je preduvjet postizanje šire vidljivosti programa.

LAE XXI

Djelatnost KuC-a "Lamparna" u 2014.
Djelovanjem KuC-a „Lamparna“ u 2014. godini predstavit će se, kao i do sada, najnoviji trendovi na domaćoj i svjetskoj kulturno-umjetničkoj sceni, poticat će se razvoj novih umjetničkih praksi te promicati korištenje novih medija i tehnologija na lokalnoj i regionalnoj razini. Poticat će se i aktivno, kreativno provođenje slobodnog vremena, osobito kulturno-umjetničko stvaralaštvo mladih (16-30 god.) na Labinštini i općenito u Istarskoj županiji s ciljem da se unaprijedi kvaliteta njihova življenja i potakne njihov veći društveno-politički angažman, posebno na području zaštite okoliša i vrijedne industrijske baštine u Podlabinu. Putem izložbi, koncerata, performansa, projekcija i akcija alternativnog "off" predznaka, radionica, tribina, predavanja i drugih edukativnih aktivnosti, besplatnom distribucijom atraktivnih, moderno dizajniranih promotivnih materijala te intenzivnom medijskom kampanjom u lokalnim i regionalnim, tiskanim i elektronskim medijima, korisnici KuC "Lamparna" imat će mogućnost upoznavanja i sagledavanja suvremenih kulturno-umjetničkih praksi u svijetu. Osim toga, korisnici programa bit će informirani o trenutnoj društveno-političkoj, gospodarskoj i općoj situaciji na Labinštini i Istarskoj županiji te o mogućnostima koje im stoje na raspolaganju da sudjeluju u procesima odlučivanja na lokalnoj razini i da utječu na kvalitetu življenja u vlastitoj lokalnoj zajednici čime bi se usporio i dalje prisutan trend odlaska mladih obrazovanih ljudi u druge sredine i inozemstvo. Jedan od ciljeva jest pomoći mladima u stjecanju raznih znanja i vještina potrebnih za organizirano djelovanje u svrhu postizanja vlastitih ciljeva unutar njihovog svakodnevnog okruženja. Projekt će se realizirati u suradnji s dvanaestak tuzemnih i inozemnih udruga i organizacija.

AKC Attack

Program Autonomnog kulturnog centra Attack
Program AKC Attack! je najaktivniji program organizacije i mjesečno se realizira u prosjeku 25 programa. Attack svojim dugogodišnjim djelovanjem uporno pokušava pružiti mogućnost i prostor u kojem bi mladi/e umjetnici/e, glazbenici/e i razni kulturni stvaratelji/ce dobili mjesto za prezentaciju javnosti. Program se temelji na neformalnoj edukaciji, stvaralaštvu, prezentaciji i kvalitetno ispunjenom slobodnom vremenu. Osim glazbenog programa, Attack! svoj program temelji i na neformalnoj edukaciji kroz kreativne radionice, tribine, čitaonicu, slobodan pristup internetu, ali i ustupanje prostora i opreme za produkciju iz različitih polja: glazbene, filmske, kazališne te vizualnih umjetnosti. Program je prepoznatljiv u gradu Zagrebu te istovremeno predstavlja vrlo bitnu točku za potencijalne inozemne goste, jer se o programu i prostoru pisalo u časopisima kao što su Guardian i Time Out Croatia. Ciljevi programa su: ostvariti središnje okupljalište zagrebačkih i hrvatskih nezavisnih i neafirmiranih umjetnika i aktivista koje bi djelovalo na dnevnoj i večernjoj bazi; ostvariti informativno središte gdje se uvijek mogu dobiti informacije o raznim događanjima ili akcijama u Hrvatskoj i svijetu; ponuditi mjesto na kojem se za kulturu ne mora plaćati; ponuditi prostor za sve vrste multimedijalnog programa (izložbe, koncerte, partije, sastanke, tribine, prezentacije, performanse); ponuditi besplatan prostor glazbenim skupinama, likovnim umjetnicima i kazališnim skupinama za njihov rad i produkciju; stvoriti “resource” centar za pomoć grupama u nastajanju i kulturnim/kreativnim inicijativama u Zagrebu i Hrvatskoj; omogućiti neformalnu i besplatnu edukaciju putem radionica, tribina i predavanja.

Mala performerska scena

Cirkuski informacijski centar
Cirkuski informacijski centar nacionalni je informacijsko-dokumentacijski punkt za vaninstitucionalne sektore cirkusa, sideshowa, burleske, kabareta i street arta. Cilj mu je pratiti i dokumentirati razvoj ovih umjetničkih područja na našim prostorima, pozicionirati ih unutar svjetskih trendova, ali i pridonijeti njihovu razvoju kroz dostupnost svojih resursa cirkuskim umjetnicima, istraživačima, novinarima te široj javnosti. Tako se u sklopu Centra odvijaju sljedeće aktivnosti: prikupljaju se informacije, dokumentacija, literatura, video zapisi i drugi arhivski materijali za Cirkuski informacijski arhiv te se isti pružaju na korištenje zainteresiranim stranama. Centar radi na diseminaciji informacija kroz kontakte na sceni, ali i šire kroz izdavačku djelatnost koja uključuje publiciranje besplatnog mjesečnog Cirkuskog newslettera, jedne godišnje publikacije/knjige (u 2014. godini planira se tisak knjige Tomija Purovaare Conversations on Circus Pedagogy), letke i informiranje putem weba (vlastite i Facebook stranice). U lipnju 2014. godine bit će održan Circus Advocacy Day na kojem će gostujući međunarodni predavači prenositi pozitivna europska iskustva u razvoju suvremenog cirkuskog sektora. Za studeni 2014. planira se organiziranje radionice za studente teatrologije, dramaturgije te buduće kazališne kritičare s inozemnim mentorom kako bi i se educiralo polaznike o egzistiranju i evoluciji ovih umjetničkih formi. Centar kontinuirano radi na održavanju aktivnih kontakata na međunarodnom nivou kroz dijeljenje know-how tehnologija koje se svake godine implementiraju u razvoj domaće scene. Uz to Mala performerska scena aktivno djeluje u međunarodnim mrežama kao što su Circostrada ili Meridians čiji je i član, a razvija i odnose s onim mrežama čiji će član tek postati. Centar javno zastupa cirkuski sektor i njegov razvoj te također pruža konzultantski servis za domaće umjetnike.

Pulska filmska tvornica

Klub Pulske filmske tvornice
Klub Pulske filmske tvornice posvećen je razvitku, unaprjeđenju i promociji kratkog filmskog i videostvaralaštva te filmske umjetnosti općenito. Cilj koji se želi postići je osiguranje kvalitetnog i konstantnog obrazovanja građana, stvaranje i podržavanje filmskih i videoumjetnika, pružanje sve potrebne tehničke i logističke potpore autorima te usluge promocije i distribucije njihovih radova. U konačnici se želi postići kvalitetna produkcija suvremenih dokumentarnih, igranih i eksperimentalnih filmova koji će biti konkurentni na domaćim i inozemnim festivalima. Aktivnosti Kluba dijele se na edukaciju, produkciju, promociju te distribuciju po domaćim i inozemnim festivalima. Tijekom cijele godine u Klubu se održavaju projekcije filmova, predstavljanja domaćih i inozemnih autora, diskusije, revije i susreti sa stručnjacima iz područja filmske umjetnosti koji građanima dočaravaju ljepotu i moć filma u svim njegovim tehničkim i umjetničkim aspektima. Klub ugošćuje teorijske i praktične edukacijske radionice – osnovnu i naprednu Školu animiranog filma namijenjenu djeci te Ljetnu i Zimsku radionicu izrade filma koje za proizvod imaju kratki animirani, igrani ili dokumentarni film. Zahvaljujući cjelogodišnjoj produkciji, osobe koje su savladale osnove izrade filma te vizualni umjetnici mogu se posvetiti kvalitetnoj realizaciji kratkometražnih igranih i dokumentarnih filmova koji njeguju suvremene redateljske i dramaturške pristupe, kao i eksperimentalnih filmova. U planu je i otvaranje Filmske čitaonice. Raznolikost programa doprinijela je tomu da je Klub postao svakodnevno mjesto okupljanja filmskih entuzijasta svih uzrasta, od osnovnoškolaca do umirovljenika, koji u poticajnom ambijentu razmijenjuju iskustva i ideje te razvijaju autorske projekte.

Zebra

Galerija Greta
Galerija Greta je nezavisni umjetnički prostor koji kontinuirano djeluje već tri godine, a pokrenut je kao neprofitna kulturna prostorna inicijativa na frekventnoj gradskoj poziciji u prostoru napuštenog butika kraj Britanskog trga. U tom prostoru u periodu od tri godine (do rujna 2013.) održano je 120 različitih događaja, od toga 90 izložbi, a u istom je razdoblju svoje radove predstavilo više od 200 različitih umjentika, od toga 106 kroz pojedinačne izložbe. Program je prvenstveno usmjeren na prezentaciju suvremenog umjetničkog stvaranja s ciljem svaranja jednakih prilika za prezentiranje kako afirmiranih umjetnika, tako i onih koji prvi put dobivaju svoju priliku za javno predstavljanje. Greta u tom smislu predstavlja potpuno novi koncept izložbenog djelovanja na ovim prostorima. Za razliku od ostalih galerija, Greta funkcionira kao otvorena platforma za kreativne prezentacije koja zbog jedinstvenog pristupa u organizaciji, zaobilazeći uobičajene institucionalizirane procedure, u program kontinuirano uključuje različite inovativne modele umjetničke prakse. Intenzivnim tempom otvaranja novih izložbi svakog ponedjeljka, te održavanjem prezentacija, projekcija, performansa i radionica kroz ostatak tjedna, Greta je danas prerasla u jedan od glavnih generatora suvremene umjetničke scene. Svojim programom Greta intenzivno djeluje na široki krug korisnika. Kontinuiranim, dinamičnim i inovativnim sadržajima ovaj program vrši evidentan utjecaj na društvenu zajednicu te otvara konkretne mogućnosti za dodatno zapošljavanje na području suvremene kulture, kao i nove modele umreženja i daljnjeg širenja djelovanja.

Seasplash

Seasplash klub - Punta Christo
Seasplash klub čine različiti prostori unutar utvrde Punta Christo u kojima se provode programi za mlade i širu javnost s ciljem artikuliranja prava na javni prostor, njegovo višenamjensko korištenje, otvorenost i dostupnost mladima i široj javnosti sa svrhom razvoja kulturnog i socijalnog kapitala. Tijekom trajanja različitih programa u okružju kulturno-povijesne baštine stvara se nova glazbeno-umjetnička i zabavna zona, okupljalište mladih grada te područje novih društvenih i kulturnih atrakcija. Bogat program svake godine uključuje različite sadržaje u koje su mladi uključeni kao posredni i neposredni kreatori ili kao primarna publika, a koji obuhvaćaju različite prakse suvremene umjetnosti, urbane kulture, kulture mladih. Naseljavanjem i oživljavanjem povijesno i kulturno vrijednog prostora tvrđave želi se ukazati na vrijednosti arhitekture tog prostora te istaknuti prostorni i kulturni potencijal grada Pule koji može biti iskorišten za razvoj kulture, kulturnog turizma i drugih javnih potreba.
Osnovni cilj programa je s jedne strane doprinijeti kvalitetnom i profesionalnom razvoju organizacije kroz osnaživanje njezinih kapaciteta putem pažljivo osmišljenih i ciljano usmjerenih glazbenih, umjetničkih i edukacijskih programa, dok je s druge strane općeniti cilj uključivanje novih mladih zainteresiranih osoba u rad organizacije ne bi li se tako osigurao programski razvoj. Glavni korisnici programa su mladi i neafirmirani autori te mladi (studenti i mladi nezaposleni) kao ciljana publika koji se kroz sudjelovanje u edukacijskim programima koje udruga provodi, program kluba i angažman u organizaciji mogu trajnije uključiti u nezavisnu kulturnu produkciju.

Savez udruga Molekula

Upravljanje novim prostorima Saveza udruga Molekula u Rijeci
Savez udruga Molekula nastaje zajedničkom inicijativom udruga riječke nezavisne kulturne scene, a 2. veljače 2007. godine ideja poprima svoj cjelovit oblik. U nedostatku prostora potrebnih za neometan zajednički rad Savez ulazi u sadašnji prostor (Delta 5/I) i afirmira ga u relevantan kulturni centar gdje spajajem različitih načina rada Molekula poprima svoj položaj. Nakon prvih izvještaja grada Rijeke o novom modelu upravljanja Palachom, dijelom prostorija Filodrammaticae i Marganova, započinje ciklus uzajamnih rasprava o mogućnosti predlaganja progama za navedene prostore. Započinje početak suradnje između starih i novih članica na razradi prijedloga natječaja za podnošenje kulturnog programa koji će se održavati u prostorima kluba "Palach", Filodrammaticae te Marganova. Savez će nastaviti raditi na produkciji kulturnog sadržaja koji će obuhvatiti sljedeće aktivnosti: glazbeni program; program izvedbenih umjetnosti; izložbeni program vizualnih umjetnosti; program nove medijske kulture; književni te audiovizualni program. Cilj je projekta nastavak ulaganja u nezavisni kulturni sektor Rijeke, suradnja s novoosnovanim Studentskim Kulturnim Centrom te afirmacija grada prema prijestolnici kulture u nadolazećem razdoblju. Dosadašnji korisnici programa Saveza su studenti i građani, intelektualci i naturščici, šira javnost u što većem broju. Ipak, u novom prostoru poradit će se na sve većoj uključenosti mladih osoba koje time dobivaju priliku sudjelovati i kreirati kulturni sadržaj. Prema tome, rad kroz definiranje kulturnih dobara dobiva na vidljivosti jasno artikuliranim perspektivama za koje će se pobrinuti udruge Saveza u suradnji s korisnicima.

SU Rojca

Program Dnevnog boravka
Dnevni boravak Društvenog centra (DC) Rojc zamišljen je kao zajednički prostor korisnika DC Rojc. Prostor je prije svega namijenjen prezentaciji programa rada udruga iz DC Rojc, ali i drugim neprofitnim udrugama i inicijativama. Osim toga, to je prostor u kojem se članovi udruga mogu okupljati, družiti, izmjenjivati ideje, znanja i vještine. Za korisnike programa udruga to je prostor u kojem mogu saznati više informacija o svim udrugama i programima koji se odvijaju u DC Rojc (svojevrsni Info pult udruga iz DC Rojc). Ciljevi programa su sljedeći: poticati udruge u DC Rojc na međusobnu suradnju; unaprijediti komunikaciju i suradnju među udrugama u DC Rojc i ostalim korisnicima DC Rojc; unaprijediti vidljivost rada i programa udruga u DC Rojc; stvoriti prepoznatljiv i ugodan prostor s dostupnim informacijama o DC Rojc; koordinacija zajedničkih programa udruga koji se odvijaju u Dnevnom boravku; poticati i prezentirati visokokvalitetne nezavisne kulturne događaje. Planirane aktivnosti uključuju: jednom u mjesecu otvorenje izložbe, predavanja, performanse i predstave, jednom tjedno glazbene/video slušaonice, koncerte mladih bendova, projekcije filmova, okrugle stolove i tribine, prezentacije rada udruga, književne večeri. Izravni korisnici programa su udruge članice Saveza udruga Rojca i ostale udruge i inicijative u DC Rojc (njih trenutačno 104), a neizravni korisnici su korisnici usluga i programa udruga u Rojcu, opća populacija građana te organizacije civilnog društva u Hrvatskoj i inozemstvu i slični kulturni i društveni centri koji okupljaju više organizacija civilnog društva. Osim redovitih posjetitelja, organizira se veliki broj festivala, radionica i drugih aktivnosti koje posjećuju domaći i inozemni gosti.

Kazalište Mala scena

Podrška za upravljanje hladnim pogonom kazališta Mala scena
Aktivnosti Kazališta Mala scena uključuju pripremu i izvođenje predstava za djecu i mlade od 1,5 do 16 godina u prostoru na Medveščaku 2, a korisnici programa su publika (djeca, odrasli, studenti) i umjetnici koji rade predstave za djecu i mlade. U 2014. godini kazalište Mala scena namjerava napraviti četiri premijerna naslova: Godišnja doba, Priča o zvuku, Opera, opera i Sudbinske priče. Osim ovih premijernih naslova igrat će se i reprizni naslovi za sve uzraste, njih 16. Također, Mala scena njeguje suvremeni repertoar, a mnoge dramske tekstove koji su premijeru imali u Nizozemskoj, Danskoj i Njemačkoj, koje su vodeće zemlje koje njeguju suvremeni izričaj u dramskom pismu za djecu, Mala scena je preznetirala našoj javnosti. Glavni cilj je omogućavanje nastavka rada Male scene kao najstarijeg poduzetničkog subjekta u kulturi u Hrvatskoj za djecu i mlade. Financijska podrška za održavanje hladnog pogona kazališta Mala scena program je čiju osnovnu zadaću prije svega predstavlja mogućnost daljnjeg preživljavanja, a također i omogućavanje kvalitetnijeg rada ove umjetničke organizacije. Mala scena nalazi se na lokaciji Medveščak 2 u Zagrebu od 1. rujna 1988. godine. Osnivači kazališta, uz četiri stalna zaposlenika, angažiraju godišnje i četrdesetak autora i vanjskih suradnika. Mala scena je umjetnička organizacija koja, u odnosu na ostale slične organizacije, zapošljava najveći broj djelatnika na neodređeno vrijeme i to već 18 godina. Poslovni prostor koji kazalište ima u najmu od Grada Zagreba sastoji se od kancelarije, garderobe za posjetitelje, velike dvorane i garderobe za glumce, a sveukupna je površina prostora približno 190 kvadrata. U najmu je također i garaža za skladištenje scenografije s obzirom na veliki broj naslova koji se igraju. Kazalište se za svoj program javlja na različite natječaje, ali za financiranje hladnoga pogona sredstva osigurava iz vlastitih izvora što je, uz četiri plaće zaposlenika, postalo gotovo nemoguće. Kazalište samo održava i cjelokupnu vlastitu opremu u prostoru koje su njegovi osnivači sami sagradili i opremili. Navedeno je potrebno stalno obnavljati, a to uključuje svjetlosnu i tonsku opremu, održavanje pozornice, zidova, informatičke opreme, kao i materijala koji ne spadaju u program.

HDD

HDD galerija
HDD galerija je prostor za izlaganje, diskusiju i edukaciju o suvremenim dizajnerskim praksama, povijesti dizajna i općenito ulozi dizajna u kontekstu društva, kulture i ekonomije. U tom smislu prostor paralelno funkcionira kao galerija, mjesto održavanja javnih razgovora i okruglih stolova, stručnih radionica i različitih istraživanja vezanih za pojedine projekte Društva. Ujedno, dio prostora funkcionira i kao otvorena knjižnica s naslovima iz područja dizajna, vizualne kulture, teorije i stručne periodike. Ciljevi ovog projekta, od otvaranja galerije 2009. godine do danas, su višestruki te uključuju sustavno dokumentiranje i promociju suvremene dizajnerske produkcije, reevaluaciju i predstavljanje povijesnih dosega dizajna s naglaskom na razdoblju od sredine 20. stoljeća do danas, poticanje i produkciju novih autorskih eksperimentalnih projekata na sjecištima disciplina te poticanje i produkciju projekata angažiranog karaktera koji propituju dizajn kao etički odgovornu disciplinu. Bitan cilj projekta je i poticanje te kontinuirano održavanje stručnog i javnog diskursa o dizajnu. Svi izložbeni i produkcijski programi stoga su popraćeni javnim razgovorima, okruglim stolovima i predavanjima u sklopu posebnog programa - razgovori, kao i stručnim radionicama i radionicama za djecu. U skladu s ciljevima, u programima Galerije često sudjeluju autori najmlađe generacije otvoreni inovativnim i eksperimentalnim promišljanjima dizajna, profesionalni dizajneri koji svoje kompetencije koriste u različitim izložbenim projektima formirajući nove hibridne oblike kustosko-dizajnerske prakse, suradnici povjesničari umjetnosti, predstavnici edukacijskih ustanova, kao i organizacije civilnog društva ponajviše u području socijalne inkluzije i društvenog poduzetništva.

F.R.E.E. D.A.N.C.E.

''Supporting and stimulating dance in Karlovac!''
Cilj ovoga projekta je osigurati da Karlovac dugoročno bude centar za plesnu kulturu kroz izvedbe predstava, održavanje radionica, seminara, izložbi, videoprojekcija i organiziranja međunarodnog plesnog druženja. Projekt stoga uključuje edukaciju, istraživanje, umjetničko stvaralaštvo i izvedbu plesnih predstava, te razvoj publike suvremenog plesa. Planira se održavanje sljedećih edukativnih plesnih programa: ples za predškolski uzrast, ritmika i plesa za školski uzrast, suvremeni ples i balet za početnike, napredni tečaj suvremenog plesa i baleta i treninzi za profesionalne plesače, improvizacija, kontakt improvizacija, glazba za ples i korepeticija. Stvaralaštvo obuhvaća održavanje profesionalnih suvremenih plesnih predstava u karlovačkoj produkciji, održavanje plesno-edukativnog programa u sklopu Festivala suvremenog plesa i izvedbenih umjetnosti KARLOVAC DANCE FESTIVAL te izvedbe plesnih predstava u međunarodnoj suradnji. Također se planira multikulturalna produkcija i umjetničke suradnje u kojima će glavni naglasak biti na aktivnom uključivanju i suradnji različitih umjetničkih organizacija i umjetnika, produkciji i organizaciji visoko kvalitetnog programa festivala kao i produkciji transnacionalnog multikulturalnog plesnog projekta. Korisnici ovog projekta su umjetnici, stvaraoci projekta i sudionici festivala (plesači, koreografi, pedagozi i ostali plesni, dramski, video umjetnici, i glazbenici) te polaznici radionica (mladi grada Karlovca) kao i publika, odnosno građanstvo svih uzrasta.

Zagreb Film Festival

Kino Europa
Kino Europa kultno je zagrebačko kino. Sagradila ga je 1924./25. godine bogata zagrebačka obitelj Muller prema nacrtu arhitekta Srećka Florshutza sa željom da se napravi najljepše, najvažnije i najmodernije kino na ovim prostorima. Grad Zagreb otkupio ga je u listopadu 2007. nakon uspješne akcije Zagreb Film Festivala i Hrvatskog Filmskog Saveza "Daj mi kino". Hrvatska filmska i kulturna javnost te svi zaljubljenici u film apelirali su na gradske vlasti da otkupe ovu dvoranu i ostave je korištenju u filmske svrhe. Početkom 2008. upravljanje kinom Europa povjereno je Zagreb Film Festivalu s namjerom da kino postane regionalni centar filma i filmske umjetnosti. Od tada je programski ono postalo vodeća regionalna prikazivačka institucija nezavisnog suvremenog filma i dom gotovo svih zagrebačkih festivala i manifestacija. U redovnom programu tijekom svih 365 dana u godini prikaže se četrdesetak nezavisnih suvremenih filmova iz svih krajeva svijeta te svih kategorija – cjelovečernjih, kratkih igranih, animiranih, dokumentarnih, eksperimentalnih, filmova namijenjenih dječjem uzrastu i ostalih filmova. Svoj dom je u Varšavskoj 3 našlo čak 17 hrvatskih filmskih festivala i manifestacija, godišnje se održi i tridesetak filmskih premijera svih žanrova, a posebna pažnja posvećena je djeci i kvalitetnim filmovima namjenjenim predškolskom i osnovnoškolskom uzrastu. 2013. godine Ministarstvo kulture donijelo je Rješenje prema kojem je kino Europa zaštićeno kulturno dobro te nacionalno blago Republike Hrvatske. Interijer kina se sa svojim bogatim štukaturskim dekoracijama i postsecesijskim klasicističkim detaljima smatra jednim od naljepših gradskih prostora.

Monteparadiso

Monteparadiso klub 2014. - Učenje kroz rad
Područje djelovanja udruge su izvaninstitucionalna i nezavisna kultura te “uradi sam” princip djelovanja gdje nestaje razlika između proizvođača i potrošača kulturnog programa. Upravo to čini i posljedicu i uzrok demokratizacije kulture. Mladi najčešće imaju priliku biti samo obični potrošači, dok je Monteparadiso oduvijek razvijao participativnu kulturu gdje su često korisnici programa i sami proizvođači. U ovom je slučaju važniji proces proizvodnje kulture nego njezin rezultat, težište se stavlja na umrežavanje izvođača i sličnih inicijativa te ostalih pojedinaca uključenih u rad. Naglasak se stavlja na learning-by-doing način učenja vještina koji se pokazao najučinkovitijim u prenošenju znanja i vještina.

Oppidum

Kulturno-umjetnički ured Oppidum
S općim ciljem razvoja i poticanja fotografskog stvaralaštva u Požeško-slavonskoj županiji i gradu Pleternici želi se uspostaviti jedinstveno mjesto u toj županiji i šire za provedbu kulturno-umjetničkog programa. Specifičan cilj je kroz zapošljavanje novih osoba osposobiti i promovirati Fotoklub Oppidum kao sekciju Udruge Oppidum kako bi postao prepoznatljiv prostor u Požeško-slavonskoj županiji i šire za kulturno-umjetnička događanja vezana uz fotografiju i druge oblike umjetnosti te na taj način doprinijeti zapošljavanju u organizacijama civilnog društva i boljoj regionalnoj zastupljenosti kulturnih i umjetničkih programa. Uz financijsku podršku zaposlit će se voditelj ureda, voditelj projekta i voditelj programa te tako dobiti osobe zadužene za vođenje kulturno-umjetničkog prostora Fotokluba Oppidum. Uz mogućnost podmirivanja režijskih troškova prostor će biti besplatan svima zainteresiranima za izlaganje svojih umjetničkih radova koji ne moraju izričito biti vezani uz fotografiju. Potrebno je i osnovno opremanje ureda (nabavka pisača, fotoaparata, uredskih materijala, računala i softwarea) kako bi se ostvarili uvjeti za kvalitetnu provedbu promocije i pomoć u pripremi kulturno-umjetničkih događanja za korisnike prostora. Kroz medijsku promotivnu kampanju (zakupljeni banneri, letci, plakati, podsjetnice, pingvin) promovirat će se postojanje kulturno-umjetničkog prostora i pozivati javnost da istraži mogućosti koje im se nude. Korisnici prostora bit će članovi Foto kluba Oppidum koji će ga koristiti za kreiranje sadržaja, organizaciju radionica i izložbi, ali i svi ostali umjetnici s područja Požeško-slavonske županije i šire koji će javnim pozivom biti pozvani na korištenje prostora i gostovanje u njemu.

Francuska Alijansa Osijek

Francuska Alijansa Osijek - Vaš prozor u svijet
Cilj projekta je osnaživanje Francuske Alijanse u upravljanju javnim prostorom radi iskorištavanja postojećeg potencijala te izgradnje reputacije udruge kao ponuditelja alternativnog kulturno-umjetničkog sadržaja. Projekt "Francuska Alijansa Osijek - Vaš prozor u svijet" ne predviđa razvoj novih aktivnosti i programa udruge već usavršavanje, stabiliziranje i osnaživanje postojećeg programa u cilju diversifikacije publike, veće vidljivosti te pronalaženja novih izvora samofinanciranja. Opći ciljevi projekta stoga uključuju: osnaživanje i usavršavanje rada udruge kao javnog prostora iz oblasti umjetnosti i kulture u Osijeku; diversifikaciju publike i korisnika programa te perenizaciju postojeće publike; pronalaženje novih izvora samofinanciranja kulturno-umjetničkog programa. Specifične ciljeve projekta čine: povećanje ljudskih resursa angažiranih na provedbi kulturno-umjetničkog programa; stabilizacija izvora financiranja kulturno-umjetničkog programa; ulaganje u promidžbu i komunikaciju. Među predviđenim aktivnostima u sklopu projekta su : zapošljavanje asistenta u izradi i provedbi kulturno-umjetničkog programa radi poboljšanja kvalitete sadržaja i provedbe kulturno-umjetničkog programa; izmjena vizualnog identita udruge (ulaganje u opću promidžbu udruge); ugovaranje vanjskog "community managera" radi intenziviranja i poboljšanja komunikacije s publikom te promidžbe putem društvenih mreža; razrada i sastavljanje detaljnog komunikacijskog plana koji uključuje konkretne statističke i druge podatke o korisnicima. Korisnike projekta predstavlja osječka populacija od 16 godina i više koja je u potrazi za alternativnim kulturno-umjetničkim sadržajima te izvorima informacija o europskim i svjetskim trendovima iz oblasti umjetnosti i kulture.

Lauba

Kuća za ljude i umjetnost
Kuća za ljude i umjetnost Lauba na zagrebačkom Črnomercu zamišljena je i od 2011. godine djeluje kao izložbeni prostor u kojem se sustavno predstavljaju i promoviraju radovi hrvatskih suvremenih umjetnika. Izlazeći iz okvira uobičajenog djelovanja komercijalnih galerija i bez statusa muzejske institucije, Lauba se formirala kao mjesto okupljanja i interakcije različitih profila publike sa zajedničkim interesom za suvremenu umjetničku produkciju koja ne obuhvaća samo vizualne umjetnosti. Kontinuirani izložbeni program uključuje neku vrstu stalnog postava zbirke koja se sastoji od oko 600 umjetnina te privremene izložbe u vlastitoj produkciji, a praćen je raznovrsnom ponudom interpretacijskih sadržaja (vodstva, radionice, letci) kojima je cilj na više razina kontekstualizirati i interpretirati suvremeno likovno stvaralaštvo i tako ga približiti publici različitih znanja i interesa. Laubin jedinstveni pristup u odnosu prema umjetnicima s kojima radi sastoji se u pružanju sustavne podrške u obnašanju umjetničke prakse od začetka ideje preko produkcije radova i postavljanja izložbi u skladu s najvišim standardima pa sve do kontinuirane promocije umjetnika u zemlji i inozemstvu. Kao hibridni prostor koji sjedinjuje likovne i izvedbene umjetnosti s kafićem/restoranom i prostorom za co-working, prostor Laube živi svakodnevno do 23 sata i potiče korisnike na direktniji i bliskiji odnos prema različitim oblicima suvremenog stvaralaštva. Većina korisnika pripada jednoj od sljedećih grupa, a to su: stručnjaci na području suvremene umjetnosti, umjetnici i studenti srodnih fakulteta s boravištem u Zagrebu i okolici; mladi urbani ljudi između 25 i 50 godina s pojačanim interesom za kulturna događanja te brojni sljedbenici profila na društvenim mrežama s boravištem izvan Zagreba.

Fotoakademija Split

Kultura i fotografija dostupna svima
Fotoakademija Split ovim projektom pridonosi ostvarivanju razmjene kulturno-umjetničkih iskustava mladih iz raznih djelova Hrvatske, a u program uključuje rad sa specifičnim kategorijama korisnika kao što su invalidne osobe, djeca, mladi, ali i osobe treće životne dobi. Program uključuje suvremene interaktivne edukacije, izlaganja i inovativan pristup fotografiji. Glavni ciljevi programa su sljedeći: ukazivanje na nova inovativna rješenja u suvremenom pristupu fotografiji, poticanje korisnika na promišljanje i istraživanje novih, eksperimentalnih pristupa fotografskim tehnikama, kao i omogućavanje dostupnosti kulturnog napretka te poboljšanje kvalitete života invalidnih osoba kroz osiguravanje uvjeta za njihov kreativan rad i umjetničko izražavanje. Cilj je poticati kreativnost, stvaralaštvo i realizaciju vlastitih projekata specifičnih kategorija korisnika kao što su invalidne osobe i/ili osobe treće životne dobi, ohrabrivanje i mobiliziranje mladih za preuzimanje aktivnije uloge u umjetničkim i kulturnim procesima te osiguravanje pristupa suvremenoj fotografiji osobama iz slabije razvijenih djelova Hrvatske putem projekta razmjene mladih. Navedeni ciljevi ostvarit će se kroz slijedeće aktivnosti: interaktivne radionice u projektu razmjene mladih „Svijest donosi promjene“, interaktivne radionice u projektu „Kreativni ulazak u macro svijet“, mjesečne radionice fotografije, tematske vikend radionice, edukativne video projekcije, digitalne izložbe, inovativna edukacija u projektu „Pretvaranje prostorije u fotoaparat“ te inovativne interaktivne radionice u projektu „Akt radionica digitalne camere obcure“.

VANIMA

Kino Galerija
Četverogodišnji ugovor između Filmsko-kreativnog studija VANIMA i Pučkog otvorenog učilišta kojim se prava upravljanja i korištenja društvenog prostora u Gajevoj 1 u Varaždinu (Kino Gaj) prenose s Pučkog otvorenog učilišta na VANIMU potpisan je 12. srpnja 2012. godine. Na taj ugovor Grad je dao suglasnost, a na temelju Odluke Gradskog vijeća donesene na sjednici 19. lipnja 2012. godine prihvaćen je prijedlog programa Vanime za razvijanje audiovizualne djelatnosti u sklopu spomenutog društvenog prostora. Bila je to revolucionarna i nadasve hrabra odluka kojom se prostor kina u samom centru Varaždina povjerio na upravljanje udruzi koja ga je odlučila iskoristiti u kulturno-umjetničke svrhe: programskim sadržajem koji pruža alternativu komercijalnim kinima i prostorom koji se može koristiti i u druge svrhe osim projekcija filmova. Velik naglasak u programu je stavljen na organiziranu edukaciju djece o medijskoj kulturi kroz programe “Crtići – vrtići” s varaždinskim vrtićima i programom KID (“Kino i djeca”) gdje će se u organizaciji s varaždinskim osnovnim škola dio nastave održavati u kinu, a u skladu s prioritetima koje je odredio Hrvatski audiovizualni centar, krovna državna institucija za film i komplementarne djelatnosti. Program kina uz filmove uključuje izložbe mladih umjetnika, predavanja, tribine, radionice, razna gostovanja, održavanje VAFI festivala, mogućnost iznajmljivanja prostora te poseban program “MUGI” gdje će se mladi pojedinci ili udruge iz Varaždina u kino Galeriju moći svojim programom besplatno prezentirati. Film kao takav ne smije umrijeti. Kina ne smiju postati groblja koja beživotno žude za svjetlima reflektora i publikom. Moderna kina kojima je jedini cilj zarada i zabava ne smiju postati mjestom koje će zvati centar filmske umjetnosti jer ona to nisu. Moderna kina, senzacionalizam i hitovi američkih studija kojima je cilj prodati sve, samo ne film, ne smiju postati jedini izbor. Važno je imati protutežu – a upravo ta protuteža je ponuđena Varaždincima krog program kina Galerija gdje je naglasak stavljen na nezavisni europski i hrvatski film.

Društvo povjesničara umjetnosti

Upravljanje prostorom DPUH-a
Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske strukovna je udruga s 531 članom, koja svojim aktivnostima – tribinama, posjetima aktualnim izložbama i stručnim ekskurzijama te osobito izdavačkom djelatnošću – predstavlja središnje mjesto okupljanja struke na nacionalnoj razini. Društvo također pokreće akcije koje su od interesa za cjelokupno društvo te pridonosi rasvjetljavanju pojedinih problema vezanih uz nacionalnu likovnu, arhitektonsku i urbanističku baštinu kao i odnos starog i novog čime aktivno sudjeluje u kreiranju svijesti civilnog društva o važnosti umjetnosti.

Zvuci tišine

LAUS Akademija
Ako želimo očuvati i unaprijediti hrvatsku glazbenu kulturu, posebnu pažnju treba posvetiti obrazovanju i usavršavanju mladih te je u tom smislu neophodno povezati nastavni proces od osnovne i srednje škole preko akademije do koncertnih podija. U tom lancu neophodna je suradnja pedagoga, kulturnih djelatnika i institucija u kulturi. Iz tog razloga smatra se optimalnim povezivanje seminara za profesore, seminara za učenike i studente te nacionalnih i međunarodnih natjecanja s koncertima na pozornicama Hrvatske i svijeta tijekom cijele godine. Na taj način omogućit ćemo najboljima da se predstave publici, ali i da steknu neophodno iskustvo javnih nastupa, a istovremeno osigurati da se i nakon što osvoje svjetske pozornice uvijek vraćaju u Hrvatsku.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type