Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

PP4: Razvoj suradničkih platformi u Jugoistočnoj Europi

Rok: 09. rujna 2014.

Izravna suradnja između organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti u zemljama Jugoistočne Europe intenzivno se razvija u posljednjih 10-ak godina. Međutim na razini nacionalnih kulturnih politika tih zemalja ne postoje programi sustavne podrške koji bi kontinuirano poticali razvoj suradnje između više zemalja Jugoistočne Europe kroz razmjenu programa, znanja, iskustava i dobrih praksi organizacija civilnog društva koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti. 

Hrvatske organizacije civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti već su dugi niz godina usredotočene na suradnju sa sličnim organizacijama u regiji Jugoistočne Europe. Budući da većina zemalja Jugoistočne Europe nije u članstvu Europske unije, trenutni politički kontekst pridruženja Hrvatske Europskoj uniji otvara opasnost da političke i administrativne podjele povećaju asimetriju u ekonomskim, kulturnim i drugim aspektima razvoja u ovoj regiji. S obzirom na to da su hrvatske organizacije kapacitirane i zainteresirane za programsku razmjenu, provođenje zagovaračkih aktivnosti kao i prijenos znanja, iskustava i dobrih praksi u druge zemlje Jugoistočne Europe, one značajno mogu doprinijeti razvoju dugoročne suradnje u regiji. Na taj način te organizacije mogu hrvatskoj publici omogućiti kontinuirani doticaj s kulturnom i umjetničkom scenom zemalja Jugoistočne Europe, a istovremeno se Hrvatska unutar Europske unije može razviti u središte za susrete s kulturnim i umjetničkim praksama Jugoistočne Europe. 

Svrha

Ovo se programsko područje ostvaruje putem Javnog poziva na iskaz interesa za suradnju sa Zakladom, kojim se razvija suradnja kroz provedbu zagovaračkih aktivnosti te razmjenu programa, znanja, iskustava i dobrih praksi između organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti iz Republike Hrvatske i drugih zemalja Jugoistočne Europe. U okviru ovoga Javnog poziva Zaklada nastavlja istraživati postojeće platforme, formalne i neformalne, koje u različitim područjima kulturnog i umjetničkog djelovanja razvijaju različite oblike suradnji. Svrha Javnog poziva je nasloniti se na platforme koje već imaju povijest suradnje te rezultat zajedničkog usmjerenog poduhvata vidljive i prije raspisivanja ovog Javnog poziva, a koje su otvorene različitim organizacijama te usmjerene prema dugoročnom djelovanju. Posebno će se poticati razvoj multidisciplinarnih platformi. Za ovo je programsko područje alocirano 500.000 kn, a odluka o broju podržanih platformi bit će donesena na temelju iskazanoga interesa.    

Posebni ciljevi

 • poticati i unapređivati dugoročnu suradnju između organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti u zemljama Jugoistočne Europe
 • omogućiti veću protočnost kulturnih proizvoda te mobilnost umjetnika i kulturnih radnika na području suvremene kulture i umjetnosti u Jugoistočnoj Europi
 • poticati razmjenjivanje znanja i iskustava te jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti u regiji Jugoistočne Europe
 • poticati razvoj zagovaračkih aktivnosti, posebno onih koje će doprinijeti usmjeravanju nacionalnih kulturnih politika u regiji prema pružanju sustavne podrške razvoju suradnje u Jugoistočnoj Europi na području kulture i umjetnosti

Uloga organizacija uključenih u platformu 

Koordinator platforme je organizacija koja je nositelj prijave i koja se obavezuje koordinirati aktivnosti tijekom njihove provedbe. Koordinator je odgovoran za sve razine provedbe – sadržajne i financijske, podnosi prijavu i sve izvještaje, potpisuje sporazum sa Zakladom te je zadužen za komunikaciju sa Zakladom tijekom svih faza provedbe. Koordinator odgovara za odobrena sredstva, koja se uplaćuju na njegov poslovni račun. 

Članica platforme je organizacija koja sudjeluje u osmišljavanju i provedbi aktivnosti te pridonosi njihovu financiranju. Sudjelovanje svih članica mora biti jasno naznačeno u opisnom dijelu prijavnice, a svaka članica mora popuniti, ovjeriti i potpisati Izjavu članice o suradnji kojom izražava svoj pristanak da koordinator preuzima koordinacijsku ulogu te da će sudjelovati u razvoju suradničke platforme. Članica svojim potpisom također preuzima odgovornost za sudjelovanje u provedbi, kako na sadržajnoj, tako i na financijskoj razini. 

Formalni uvjeti

Komisija za otvaranje prijava provjerava zadovoljava li prijava formalne uvjete koji su propisani za sva programska područja, kao i one koji se odnose na svako pojedino programsko područje i kategoriju. 

a) Tko se može prijaviti?

Kao koordinator platforme, na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti, registrirane u Republici Hrvatskoj, koje aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana zaključivanja ovog Javnog poziva, a koje trenutno ne koordiniraju suradničku platformu koju Zaklada financijski podržava u okviru ovoga programskog područja.

Na ovaj Javni poziv prijavu dostavlja samo koordinator platforme. 

Prijavitelj prilikom prijave prilaže i ispunjene, potpisane i ovjerene Izjave članice o suradnji svih članica suradničke platforme. 

Kao članice, na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti isključivo: 

 • udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje su registrirane u Republici Hrvatskoj;
 • organizacije civilnog društva (nevladine i neprofitne organizacije) na području suvremene kulture i umjetnosti koje su registrirane u zemljama koje su navedene u odlomku b) Geografski fokus

b) Geografski fokus

Ovaj Javni poziv stavlja u fokus zemlje Zapadnog Balkana, što podrazumijeva da se većina programa mora realizirati u: Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Kosovu, Makedoniji, Sloveniji i Srbiji. Ako je zadovoljen najmanji propisani broj organizacija iz navedenih zemalja te ako se aktivnosti provode u najmanjem propisanom broju zemalja iz navedenoga geografskog fokusa, moguće je uspostaviti i suradnju te provoditi aktivnosti u susjednim zemljama izvan ovog fokusa: Albanija, Austrija, Bugarska, Grčka, Italija, Mađarska i Rumunjska. 

c) Broj prijava

Koordinator 
Prijavitelj (organizacija koordinator) ima pravo na ovaj Javni poziv dostaviti samo jednu prijavu. Organizacija koja kao koordinator podnosi prijavu unutar ovog programskog područja, ima pravo sudjelovati kao članica u drugim prijavama u ovom programskom području. Organizacija koja koordinira platformu, a koju Zaklada već podržava u ovom programskom području ne može dostaviti prijavu na ovaj Javni poziv, ali može sudjelovati kao članica u neograničenom broju prijava u okviru ovog Javnog poziva. 

Članica
Jedna organizacija ima pravo kao članica suradničke platforme sudjelovati u neograničenom broju prijava na ovaj Javni poziv.

d) Što se može prijaviti?

Da bi prijava bila prihvatljiva: 

 • aktivnosti se moraju provoditi kontinuirano tijekom 12 mjeseci, od 1. 1. 2015. do 31. 12. 2015.
 • aktivnosti se moraju provoditi u najmanje 4 zemlje (uz Hrvatsku još najmanje 3 zemlje iz navedenoga geografskog fokusa)
 • u provedbu aktivnosti moraju biti uključene najmanje 4 organizacije (koordinator i 3 članice) iz najmanje 4 zemlje iz navedenoga geografskog fokusa
 • platforma mora imati osigurana sredstva iz drugih izvora za aktivnosti koje se provode na teritoriju Jugoistočne Europe, a koje nisu navedene u prihvatljivim troškovima

Prihvatljive vrste aktivnosti

 • aktivnosti razmjene kulturnog i umjetničkog programa (predstave, projekcije, koncerti, izložbe itd.)
 • aktivnosti suradnje u svim fazama pripreme i realizacije kulturnog i umjetničkog programa 
 • aktivnosti usmjerene prema podizanju svijesti javnosti o specifičnom problemu i njegovu rješavanju (informiranje, oglašavanje, okrugli stolovi, direktne akcije, radionice itd.)
 • aktivnosti prijenosa znanja i iskustava između uključenih organizacija
 • edukacijske aktivnosti za uključene organizacije, a koje su relevantne za područje djelovanja platforme (seminari, radionice, obuka itd.)
 • aktivnosti provedbe istraživanja manjeg opsega
 • izrada prijedloga i preporuka
 • aktivnosti prikupljanja sredstava 
 • susreti članova platforme

Prihvatljivi troškovi

 • troškovi nastali na teritoriju Republike Hrvatske
 • troškovi nastali na teritoriju Jugoistočne Europe koji se odnose na: 

- troškove naknada za rad menadžera / autora / izvođača / umjetnika / suradnika, koji imaju hrvatsko državljanstvo ili prebivalište u RH, a angažirani su u aktivnostima koje se provode na teritoriju zemalja Jugoistočne Europe

- putne troškove (put, smještaj, dnevnice/prehrana, viza) za putovanja menadžera / autora / izvođača / umjetnika / suradnika, koji imaju hrvatsko državljanstvo ili prebivalište u RH, u druge zemlje Jugoistočne Europe 

Financijski uvjeti 

U proračunski dio prijavnice unosi se pregled troškova po aktivnostima, a posebno se navode troškovi koji se odnose na aktivnosti koje se provode u Republici Hrvatskoj, odnosno troškovi za aktivnosti koje se provode na teritoriju Jugoistočne Europe. Ako prijava bude odobrena, proračun se dodatno definira i specificira u suradnji sa Zakladom te se prikazuju svi troškovi koji će biti pokriveni iz sredstava Zaklade. Zaklada odobrena sredstva uplaćuje koordinatoru platforme, s kojim potpisuje sporazum.  

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type