Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

Program podrške 2017 s rokom 6.9.2017.

Zaklada "Kultura nova" je 8. lipnja 2017. godine u okviru Programa podrške 2017 s rokom prijave 6.9.2017. objavila javne pozive na predlaganje programa i projekata.

Rok: 06. rujna 2017.

Prijave su zatvorene

U skladu s člankom 3., stavkom 2. i člankom 15. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11) te člancima 6. i 26. Statuta Zaklade, odredbama Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) te Odlukom Upravnog odbora Zaklade "Kultura nova" od 16. svibnja 2017. godine, Zaklada je 8. lipnja 2017. u okviru Programa podrške 2017 s rokom prijave 6.9.2017. objavila javne pozive za dodjelu bespovratnih sredstava programima i projektima organizacija civilnog društva (udruga i umjetničkih organizacija) na području suvremene kulture i umjetnosti, koji se provode u 2018. godini te za višegodišnje programe/projekte koji se provode u 2018., 2019. i 2020. godini.

Na javne pozive u okviru Programa podrške 2017 mogu se prijaviti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje:

 • su upisane u matični registar u Republici Hrvatskoj
 • su upisane u Registar neprofitnih organizacija
 • su uskladile svoj statut ili drugi opći akt s odredbama važećih propisa na temelju kojeg su osnovane i na temelju kojeg djeluju
 • vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija
 • aktivno djeluju u području koje je predmet financiranja
 • su ispunile svoje ugovorne obaveze u provedbi odobrenih podrški od strane tijela državne uprave i tijela javne vlasti
 • nemaju dug prema državi i jedinicama lokalne samouprave po osnovi javnih davanja
 • nemaju pokrenut kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje organizacije
 • imaju osobu ovlaštenu za zastupanje (i potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava) u mandatu što se potvrđuje uvidom u matični registar ili na drugi odgovarajući način
 • svojim programima i projektima te svojim djelovanjem nisu u suprotnosti s vrijednostima ustavnog poretka Republike Hrvatske
 • zadovoljavaju sve ostale uvjete navedene u Vodiču za prijavu

Indikativni proračun za javne pozive koji se raspisuju u okviru Programa podrške 2017 s rokom 6.9.2017. iznosi 8.250.000 kn, a po programskim područjima raspoređen je na sljedeći način:

 • Programsko područje 1:         5.400.000 kn
 • Programsko područje 2:            150.000 kn
 • Programsko područje 3:            200.000 kn
 • Programsko područje 4:         1.000.000 kn
 • Programsko područje 5:         1.000.000 kn
 • Programsko područje 6:            250.000 kn
 • Programsko područje 7:            250.000 kn

Zaklada u okviru Programa podrške 2017 s rokom prijave 6.9.2017. raspisuje javne pozive u sedam programskih područja.

Programsko područje 1: Razvojna podrška za organizacije

Podrška u Programskom području 1 ostvaruje se putem javnog poziva na predlaganje programa i projekata za razvojnu podršku u jednoj od sljedećih kategorija:

   a1) razvoj domaće umjetničke produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 50.000 kn
   a2) razvoj domaće umjetničke produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 100.000 kn
   b1) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 50.000 kn
   b2) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 100.000 kn

U okviru ovog Javnog poziva Zaklada dodjeljuje:

 • jednogodišnju podršku (u kategorijama a1, a2, b1 i b2) za realizaciju programa/projekata u 2018. godini
 • višegodišnju podršku (u kategorijama a2 i b2) za realizaciju programa/projekata u 2018., 2019. i 2020. godini

U Programskom području 1 aktivnosti se moraju provoditi kontinuirano tijekom 12 mjeseci, od 1.1.2018. do 31.12.2018.

Programsko područje 2: Osmišljavanje i priprema novih programa/projekata

Podrška u Programskom području 2 ostvaruje se putem javnog poziva na predlaganje programa i projekata u dvije sljedeće kategorije:

  a) osmišljavanje međunarodnih suradničkih projekata do 15.000 kn
  b) putovanje u inozemstvo radi selekcije programa do 15.000 kn

Ovaj Javni poziv odnosi se na aktivnosti čija provedba mora započeti u razdoblju od 1.1.2018. do 30.6.2018., a završiti u razdoblju od 1.1.2018. do 31.12.2018. Za aktivnosti čija provedba započinje i završava u drugoj polovici godine (od 1.7.2018. do 31.12.2018.) bit će raspisan novi javni poziv početkom 2018. godine.

Programsko područje 3: Razvoj novih umjetničkih ideja

Podrška u Programskom području 3 ostvaruje se putem javnog poziva na predlaganje programa i projekata.

Najviši iznos sredstava koji se može zatražiti u ovom programskom području je 20.000 kn.

Provedba aktivnosti u ovom programskom području mora započeti i završiti bilo kad u 2018. godini.

Programsko područje 4: Razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj

Podrška u Programskom području 4 ostvaruje se putem javnog poziva na predlaganje programa i projekata, u jednoj od dvije sljedeće kategorije:

  a) programska platforma na nacionalnoj razini do 140.000 kn
  b) zagovaračka platforma na subnacionalnoj razini do 90.000 kn

U okviru ovog Javnog poziva Zaklada dodjeljuje:

 • jednogodišnju podršku za realizaciju projekata u 2018. godini
 • višegodišnju podršku za realizaciju projekata u 2018., 2019. i 2020. godini

U Programskom području 4 aktivnosti se moraju provoditi kontinuirano tijekom 12 mjeseci, od 1.1.2018. do 31.12.2018.

Programsko područje 5: Razvoj suradničkih platformi u Europi

Podrška u Programskom području 5 ostvaruje se putem javnog poziva na predlaganje programa i projekata.

Najviši iznos sredstava koji se može zatražiti u ovom programskom području je 220.000 kn.

U okviru ovog Javnog poziva Zaklada dodjeljuje:

 • jednogodišnju podršku za realizaciju projekata u 2018. godini
 • višegodišnju podršku za realizaciju projekata u 2018., 2019. i 2020. godini

U Programskom području 5 aktivnosti se moraju provoditi kontinuirano tijekom 12 mjeseci, od 1.1.2018. do 31.12.2018.

Programsko područje 6: Podrška za razvoj publike

Podrška u Programskom području 6 ostvaruje se putem javnog poziva na predlaganje programa i projekata.

Najviši iznos sredstava koji se može zatražiti u ovom programskom području je 40.000 kn.

U Programskom području 6 aktivnosti se moraju provoditi kontinuirano tijekom 12 mjeseci, od 1.1.2018. do 31.12.2018.

Programsko područje 7: Podrška za organizacijsko i umjetničko pamćenje

Podrška u Programskom području 7 ostvaruje se putem javnog poziva na predlaganje programa i projekata.

Najviši iznos sredstava koji se može zatražiti u ovom programskom području je 40.000 kn.

U Programskom području 7 provedba aktivnosti mora započeti i završiti bilo kad u 2018.

Broj prijava

Svaki prijavitelj ima pravo podnijeti po jednu prijavu u svakom programskom području.

Dokumentacija

Cjelokupna dokumentacija Programa podrške 2017 kao i e-prijavnice za sve kategorije i programska područja, dostupni su na mrežnim stranicama Zaklade.

Prijave se predaju isključivo u elektroničkom obliku.

Rok

Rok za podnošenje prijava je 6. rujna 2017. do 16h.

Razmatrat će se samo programi/projekti koji su pravodobno prijavljeni.

Pitanja i odgovori

Pitanja o Programu podrške 2017 mogu se postavljati isključivo na e-adresu: podrska@kulturanova.hr u razdobljima: od 8.6.2017. do 31.7.2017. te od 16.8.2017. do 1.9.2017.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type