Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

Kriteriji za dodjelu sredstava

Kriteriji za dodjelu sredstava čine temelj za procjenjivanje kvalitete prijava, a definirani su u skladu s općim i posebnim ciljevima za ovo programsko područje i kategorije.

S obzirom na to da svi potencijalni prijavitelji na ovaj Javni poziv nisu provodili programe/projekte u 2019. godini uz podršku Zaklade, za svaku kategoriju definirane su dvije grupe kriterija: Grupa A i Grupa B.

Grupa A

Organizacije kojima su odobrena bespovratna sredstva za provedbu programa/projekata tijekom 2019. godine u okviru Programa podrške 2018 s rokom prijave 30. 8. 2018., Programa podrške 2019 s rokom prijave 20. 3. 2019. i/ili Programa podrške 2019 s rokom prijave 14. 6. 2019. bit će vrednovane na temelju Grupe A Kriterija za dodjelu sredstava, u koju su uključene sljedeće skupine kriterija: 4. skupina – Kriteriji vrednovanja administrativne kvalitete provedbe programa/projekata i 5. skupina – Kriteriji za vrednovanje sadržajne kvalitete provedenih programa/projekata.

Grupa B

Organizacije koje nisu provodile programe/projekte u 2019. godini uz financijsku podršku Zaklade bit će vrednovane na temelju Grupe B Kriterija za dodjelu sredstava u koju nisu uključene 4. i 5. skupina kriterija.

Kriteriji za dodjelu sredstava podijeljeni su u pet skupina:

1. skupina: Prihvatljivost prijavljenoga projekta

Za svaku kategoriju definirana su tri kriterija prihvatljivosti prijavljenoga projekta, koja procjenjuju članovi Povjerenstva: djeluje li organizacija u skladu s prioritetima Programa podrške 2020; je li projekt u skladu s prioritetima Programa podrške 2020 te je li prijava usklađena s programskim područjem i kategorijom u kojima je prijavljena.

Prijavitelji prilikom prijave na Program podrške 2020 u e-prijavnici sami odabiru 3 od 5 prioriteta (kritičnost i refleksivnost, otklon od dominantnih koncepcija, angažiranost, inovativnost i/ili istraživački pristup) koji u najvećoj mjeri oslikavaju djelovanje organizacije te odabiru 3 od 5 prioriteta koji u najvećoj mjeri oslikavaju predloženi projekt pri čemu se prioriteti koji oslikavaju djelovanje organizacije mogu razlikovati od prioriteta koji u najvećoj mjeri oslikavaju predloženi program/projekt. Usklađenost s odabranim prioritetima potrebno je obrazložiti u e-prijavnici. Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava u ovoj skupini kriterija procjenjuje isključivo usklađenost projekta s odabranim prioritetima, dok se relevantnost predloženoga projekta s obzirom na odabrane prioritete bodovno ocjenjuje u okviru podskupine kriterija Relevantnost projekta s obzirom na prioritete Programa podrške 2020, pri čemu odabrani prioriteti imaju jednaku važnost te nose isti broj bodova.

Ako članovi Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava utvrde da područje djelovanja organizacije nije u skladu s prioritetima Programa podrške 2020, da prijavljeni projekt nije u skladu s prioritetima Programa podrške 2020 i/ili da prijava nije usklađena s programskim područjem i kategorijom u kojima je prijavljena, prijava će biti isključena iz daljnjeg postupka dodjele bespovratnih sredstava. Prijavitelji čije prijave budu isključene na temelju ove skupine kriterija, o tome će biti obaviješteni u pisanom obliku prilikom objave rezultata.

2. skupina: Kvantitativni kriteriji

U ovoj skupini kriterija nalaze se kriteriji koji su mjerljivi i čije su vrijednosti unaprijed točno propisane u ovom Vodiču te su bodovno definirani za svaku kategoriju. Kriterije iz ove skupine Povjerenstvo neće procjenjivati niti će im biti vidljivi prilikom procjenjivanja. Svaki propisani kvantitativni kriterij povezan je s određenim pitanjem u e-prijavnici te se u svrhu osiguranja objektivnosti procjene bodovi za te kriterije dodjeljuju automatski, a na temelju odgovora prijavitelja

3. skupina: Kriteriji kvalitete

Kriteriji kvalitete podijeljeni su u nekoliko podskupina, bodovno su definirani za svaku kategoriju, a procjenjuje ih Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava. Za svaku kategoriju definirane su podskupine kriterija te je za većinu podskupina određen najmanji potreban zbroj bodova, odnosno definiran je bodovni prag. Prijave koje u bilo kojoj podskupini za koju je definiran bodovni prag budu imale zbroj bodova manji od određenog najmanjeg zbroja bodova za tu podskupinu, bit će isključene iz daljnjeg postupka procjene kvalitete prijava. Prijavitelji čije prijave budu isključene zbog nedovoljnog zbroja bodova u pojedinoj podskupini, o tome će biti obaviješteni u pisanom obliku prilikom objave rezultata.

4. skupina: Kriteriji vrednovanja administrativne kvalitete provedbe

Kriteriji za vrednovanje administrativne kvalitete provedbe su skupina kriterija na temelju kojih Stručna služba vrednuje administrativni programski i financijski dio provedbe projekta za koji su odobrena bespovratna sredstva, bodovno su definirani i njihov ukupan iznos je 5 % ukupnog zbroja bodova Kriterija za dodjelu sredstava za određeno programsko područje i kategoriju. Vrednovanje provedbe programa/projekata odnosi se na organizaciju bez obzira na to koliko programa/projekata ona tijekom jedne godine provodi. Na temelju ove skupine kriterija procjenjuju se one organizacije kojima su odobrena bespovratna sredstva za provedbu programa/projekata tijekom 2019. godine.

5. skupina: Kriteriji za vrednovanje sadržajne kvalitete provedenih programa/projekata

Kriteriji za vrednovanje sadržajne kvalitete provedenih programa/projekata su skupina kriterija u okviru Kriterija za dodjelu sredstava koji su bodovno definirani i njihov ukupan iznos čini 5 % ukupnog zbroja bodova Kriterija za dodjelu sredstava za svaku kategoriju. Vrednovanje sadržajne kvalitete provedenih programa/projekata vrše nezavisni stručnjaci koji su kao članovi Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava sudjelovali u procjenjivanju programa/projekata prijavljenih na javne pozive na temelju kojih su programi/projekti provođeni tijekom 2019, a odnosi se na organizaciju bez obzira na to koliko programa/projekata ona tijekom jedne godine provodi. Kvalitetu svakog programa/projekta vrednuje jedan stručnjak na temelju propisanih kriterija. Na temelju ove skupine kriterija procjenjuju se one organizacije kojima su odobrena bespovratna sredstva za provedbu programa/projekata tijekom 2019. godine.

Vrednovanje kvalitete provedbe

Tijekom 2020. godine vrednovat će se na dvije razine kvaliteta provedbe projekata kojima u okviru Programa podrške 2020 s rokom prijave 19. 3. 2020. budu odobrena bespovratna sredstva. Stručna služba će na temelju propisanih kriterija vrednovati administrativnu kvalitetu provedbe programa/projekata, dok će utjecaj podržanih projekata i njihovu sadržajnu kvalitetu vrednovati nezavisni stručnjaci. Navedeni kriteriji bit će sastavni dio Ugovora o financiranju projekta. Ako korisnik sredstava podnese prijavu na bilo koji javni poziv u okviru Programa podrške 2021, prilikom procjene kvalitete prijava uzimat će se u obzir kriteriji za vrednovanje administrativne provedbe kao i kriteriji za vrednovanje sadržajne kvalitete provedenih projekata koji će biti sastavni dio Kriterija za dodjelu sredstava.

 

 

 

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type