Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

Javni poziv na Program podrške 2021 s rokom prijave 7. 10. 2021.

Zaklada "Kultura nova" je 7. rujna 2021. godine objavila Javni poziv na predlaganje programa i projekata u okviru Programa podrške 2021 s rokom prijave 7. 10. 2021.

Rok: 07. listopada 2021.

Prijave su zatvorene

U skladu s člankom 3. stavkom 2. i člankom 15. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11) te člancima 6. i 26. Statuta Zaklade, odredbama Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) te Odlukom Upravnog odbora Zaklade "Kultura nova" od 25. kolovoza 2021. godine, Zaklada je 7. rujna 2021. u okviru Programa podrške 2021 s rokom prijave 7. 10. 2021. objavila Javni poziv u Programskom području 9: Program podrške za pomoć u kriznim situacijama. Taj je Javni poziv namijenjen za dodjelu bespovratnih sredstava programima i projektima organizacija civilnog društva (udruga i umjetničkih organizacija) na području suvremene kulture i umjetnosti koje su tijekom 2021. producirale i/ili distribuirale kulturne i/ili umjetničke radove, djela ili projekte (npr. kazališne predstave, akcije, performanse, audio, filmske i video sadržaje, fotografije, filmske i video projekcije, izložbe, koncerte, publikacije itd.) u polju suvremene kulture i umjetnosti, ali bez podrške Zaklade u 2021.

Na Javni poziv u okviru Programa podrške 2021 mogu se prijaviti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje:

 • ne provode programe/projekte u 2021. uz podršku Zaklade
 • su upisane u matični registar u Republici Hrvatskoj
 • su upisane u Registar neprofitnih organizacija
 • su uskladile svoj statut ili drugi opći akt na temelju kojeg su osnovane i na temelju kojeg djeluju s odredbama važećih propisa
 • vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija
 • aktivno djeluju u području koje je predmet financiranja
 • su ispunile svoje ugovorne obaveze u provedbi odobrenih podrški od strane tijela državne uprave i tijela javne vlasti
 • nemaju dug prema državi i jedinicama lokalne samouprave po osnovi javnih davanja
 • nemaju pokrenut kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje organizacije
 • imaju osobu ovlaštenu za zastupanje (i potpisivanje ugovora o financiranju programa/projekta u mandatu što se potvrđuje uvidom u matični registar ili na drugi odgovarajući način)
 • zadovoljavaju sve ostale uvjete navedene u Vodiču za prijavu na Program podrške 2021.

Prioriteti

Prioriteti Programa podrške 2021 su:

 • kritičnost i refleksivnost (analitičko i kritičko preispitivanje i prikazivanje umjetničkog, kulturnog, društvenog, ekonomskog, političkog ili bilo kojeg drugog područja u kojem se djeluje)
 • otklon od dominantnih koncepcija (pozicioniranje u odnosu na dominantne koncepcijske, organizacijske i prostorne paradigme, odnosno afirmiranje problema/trendova/pitanja koje dominantne strukture značenja ne zahvaćaju)
 • angažiranost (utjecaj na umjetničko, kulturno, društveno, ekonomsko, političko ili bilo koje drugo područje)
 • inovativnost (korištenje novih pristupa, materijala, metoda, formata, medija i sl. ili otvaranje novih pogleda, shvaćanja, orijentacija i sl. u svijetu umjetnosti i kulture)
 • istraživački pristup (procesi i postupci ispitivanja, pronalaženja, otkrivanja, razvijanja, opisivanja, objašnjavanja, interpretiranja novih funkcija, metoda, formacija, vrijednosti, načina rada, organiziranja, koncepcija, pozicija itd. u svijetu umjetnosti i kulture).

Sve prijave kako na razini organizacijskog djelovanja tako i na razini predloženih programa/projekata moraju zadovoljiti 3 od 5 navedenih prioriteta.

Proračun

Indikativni proračun za Program podrške 2021 s rokom prijave 7. 10. 2021. iznosi 200,000 kn.

Programsko područje 9

Najviši iznos sredstava koji se može zatražiti na ovom Javnom pozivu je 10,000 kn.

Provedba aktivnosti može započeti i završiti bilo kad tijekom 2021., a prijava može sadržavati aktivnosti koje su se provodile ili će se provoditi do kraja tekuće godine.

Na Javni poziv prijavu mogu podnijeti samo one organizacije koje u 2021. ne provode programe i projekte uz podršku Zaklade (osim organizacija koje su podršku ostvarile u okviru PP8).

Svaki prijavitelj ima pravo podnijeti jednu (1) prijavu na ovaj Javni poziv.

Dokumentacija za prijavu

Obavezna dokumentacija u elektroničkom obliku:

 • ispunjena prijavnica u elektroničkom obliku (opisni i proračunski dio), a koja je dostupna na mrežnim stranicama Zaklade.

Podaci koje će Zaklada provjeravati uvidom u e-registre:

 • Zaklada će podatke o tome je li organizacija upisana u odgovarajući registar provjeravati uvidom u Registar udruga, Registar umjetničkih organizacija te Registar neprofitnih organizacija.
 • Za organizacije koje su imale poslovne aktivnosti u prethodnoj godini Zaklada će financijske izvještaje prijavitelja za 2020. godinu provjeravati uvidom u Registar neprofitnih organizacija.
 • Za organizacije koje u prethodnoj godini nisu imale poslovnih aktivnosti Zaklada će uvidom u Registar neprofitnih organizacija provjeravati je li u roku propisanom za predaju godišnjih financijskih izvještaja Ministarstvu financija dostavljena Izjava o neaktivnosti za 2020.

Postupak prijave

Prijave se predaju isključivo u elektroničkom obliku. E-prijavnica dostupna je na mrežnim stranicama Zaklade.

Vodič za prijavu, koji sadrži praktične informacije o tome kako se prijaviti, koje je dokumente potrebno dostaviti, koja se proceduralna i ugovorna pravila primjenjuju te koji detaljno navodi sve upute, pravila, uvjete, programsko područje i kriterije, kao i ostala dokumentacija Programa podrške 2021 s rokom prijave 7. 10. 2021. dostupni su na mrežnim stranicama Zaklade.

Rok

Rok za podnošenje prijava je 7. listopada 2021., 16 h.

Pitanja i odgovori

Pitanja se mogu postavljati isključivo na e-adresu: podrska@kulturanova.hr u razdoblju od 7. 9. 2021. do 4. 10. 2021.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type