Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

Opća pitanja

1. Pitanje: Prvi put planiramo aplicirati na Programe podrške Zaklade "Kultura nova. Što trebamo napraviti kako bismo u korisničkom profilu mogli prijaviti projekte?

Odgovor: Prijava na Programe podrške predaje se isključivo u elektroničkom obliku. E-prijavnicama možete pristupiti putem e-korisničkog profila koji se otvara u Zakladinoj elektroničkoj bazi prijavnica na sljedećoj poveznici: http://prijave.kulturanova.hr/login. Ako se organizacija prvi put prijavljuje u Zakladinu elektroničku bazu prijavnica potrebno se registrirati, odnosno otvoriti e-korisnički profil organizacije. Detaljne upute za registraciju nalaze se na naslovnoj stranici Zakladine elektroničke baze prijavnica. Putem e-adrese i lozinke, koje ste upisali prilikom registracije, možete se zatim prijaviti u Zakladinu elektroničku bazu prijavnica. Prijavitelj iz određene organizacije koji se prvi registrira postaje glavni administrator korisničkog profila za tu organizaciju te on ostalima, koji žele pristupiti i uređivati prijavnice te organizacije, mora poslati odobrenje za pristup korisničkom profilu. Korisnik će odobrenjem dobiti administratorske ovlasti za korisnički profil te organizacije, koje uključuju uređivanje, pohranjivanje i slanje prijavnica. Tijekom procesa prijavljivanja samo registrirani korisnici profila organizacije imaju pristup prijavnicama te organizacije. Napominjemo da u e-korisničkom profilu nije moguće započeti ispunjavanje opisnog i proračunskog dijela e-prijavnice prije nego što se ispune podaci o organizaciji.

2. Pitanje: Kod podataka o organizaciji, na pitanje o broju ukupno odobrenih bespovratnih potpora organizaciji u prethodnoj godini odgovaramo li prema broju potpisanih ugovora u toj godini ili prema broju izvršenih uplata? Primjerice, nama su odobrena sredstva od strane Grada za projekt u 2017., ali nam je Grad uplatio tek u 2018, a sam projekt realiziran je u 2017.

Odgovor: Prilikom odgovora na pitanje o broju ukupno odobrenih bespovratnih potpora organizaciji u 2017. godini u obzir se uzima ukupan broj odobrenih potpora za projekte koji se provode u 2017. godini, bez obzira na to kada su sredstva primljena na račun.

3. Pitanje: Što se točno misli pod "bespovratnim potporama organizaciji"?

Odgovor: Bespovratna sredstva su sredstva iz javnih izvora namijenjena financiranju aktivnosti neprofitnog karaktera koje su od opće ili javne koristi, bez obzira na izvor sredstava (državni proračun, proračun jedinica lokalne ili područne/regionalne samouprave, sredstva Europske unije) itd. Sve financijske podrške koje Zaklada dodjeljuje putem javnih poziva bespovratna su sredstva.

4. Pitanje: Da li pod ukupan iznos isplaćen za plaće u godini smatrate bruto 1 (to su neto plaće + mirovinsko, porezi i prirez i definirane su ugovorom) ili bruto 2 koji još uključuje i doprinose na plaću?

Odgovor: Zaklada "Kultura nova" nije propisala treba li u proračunski dio e-prijavnice upisati bruto 1 ili bruto 2 iznos. U skladu s navedenim prijavitelj  sam odlučuje hoće li prikazati bruto 1 ili bruto 2 iznos, odnosno cjelokupan trošak poslodavca. Napominjemo da u bruto 2 ne ulazi naknada za prijevoz. U slučaju da od Zaklade "Kultura nova" tražite pokrivanje plaće u stopostotnom iznosu, potrebno je upisati bruto 2 iznos u tablicu.

5. Pitanje: Postoji li mogućnost financiranja troškova loko vožnje kroz stavku putnih troškova, ili neku drugu, gdje aktivnosti projekta to zahtijevaju?

Odgovor: U Proračunu u okviru pitanja Putni troškovi moguće je prikazati troškove loko vožnje, odnosno korištenja privatnog vozila u službene svrhe na udaljenosti manjoj od 30 km od samog sjedišta organizacije, isključivo ako je ona opravdana aktivnostima programa/projekta. Napominjemo da neoporeziva naknada za korištenje osobnog automobila za službeni put iznosi najviše 2 kn po prijeđenom kilometru, u skladu s člankom 7. stavkom 2. r. br. 31. i člankom 22. stavkom 3. točkom 5.5.1. Pravilnika o porezu na dohodak (NN 1/17, 128/17, 106/18, 01/19)

6. Pitanje: Sam pojmovnik ne objašnjava što je "programska/projektna linija", pa Vas molim objašnjenje pojma "programska/projektna linija“ koji se navodi u prijavnici.

Odgovor: Programska/projektna linija je širi pojam od aktivnosti te označava skup sličnih aktivnosti. Svaka organizacija definira programske/projektne linije ovisno o svojim potrebama i djelovanju organizacije. Npr. 1. Programska linija: Koncertni program, Aktivnost: koncert određenog izvođača 2. Izložbeni program: Aktivnost: izložba određenog umjetnika ili 1. Programska/projektna linija: Produkcija predstava; Aktivnost: Produkcija određene predstave. 2. Programska/projektna linija: Distribucija predstava, Aktivnost: Distribucija određene predstave. U slučaju da organizacija provodi samo jedan projekt, u prijavnici naziv programske/projektne linije može biti izjednačen s nazivom aktivnosti.

7. Pitanje: Možemo li u administrativne troškove uvrstiti mjesečni iznos računa knjigovodstvene agencije koja nam vodi knjigovodstvo?

Odgovor: U administrativne troškove mogu se uvrstiti knjigovodstveni troškovi vanjskog knjigovodstvenog servisa.

8. Pitanje: Možemo li se prijaviti na Program  podrške ako smo za 2017. predali FINI izjavu o neaktivnosti? Osnovani smo sredinom 2017. tako da te godine nismo imali nikakve financijske aktivnosti. Pisali smo natječaje i dobili sredstva za javne potrebe u kulturi za 2018., što spada u prihode za 2018. godinu.

Odgovor: U okviru Programa podrške prijavu mogu podnijeti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje su registrirane u Republici Hrvatskoj i koje aktivno djeluju od dana registracije do dana zaključivanja javnog poziva onoliko vremena koliko je propisano za pojedino programsko područje i/ili kategoriju, bez obzira na to jesu li organizacije imala financijskih aktivnosti ili ne, ako zadovoljavaju ostale uvjete javnog poziva u programskog područja i/ili kategorije u kojoj se prijavljuju.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type