Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

Biblioteka "Kultura nova"

Zaklada "Kultura nova" u okviru aktivnosti Odjela za istraživanje i razvoj objavljuje raznolike publikacije kojima obrađuje relevantne teme za njeno područje djelovanja.

  • Radna bilježnica za DKC-e

Godine 2015. Zaklada je objavila "Radnu bilježnicu za društveno-kulturne centre" koji su utemeljeni na ideji civilno-javnog partnerstva i sudioničkog upravljanja. Publikacija je nastala povodom Radnog skupa "Prema Institucionalnom pluralizmu: Razvoj društveno-kulturnih centara" koji je Zaklada organizirala od 12. do 14. studenoga 2015. godine u Gliptoteci HAZU u Zagrebu. Društveno-kulturne centre se razmatra iz perspektive kulturne politike i smješta ih se u kulturni krajolik, iscrtavajući i opisujući njihove specifičnosti, uključujući širu historijsku perspektivu. Radna bilježnica upozorava na to da nema jedinstvenih rješenja i rasprava o društveno-kulturnim centrima jer je svaka sredina drugačija; svaki društveno-kulturni centar kreira svoj model u skladu sa svojom lokalnom situacijom – kulturnom, društvenom, ekonomskom i političkom okolinom te dostupnim resursima i informacijama. Radna bilježnica donosi radne definicije koncepata i pojmova koji su ponuđeni za daljnju razradu u svakom pojedinom društveno-kulturnom centru. Svi ponuđeni elementi mogu se birati, kombinirati i izbacivati, nizovi dopisivati ili skraćivati, ovisno o lokalnim situacijama i potrebama.

  • Osvajanje prostora rada

U okviru biblioteke "Kultura nova" Zaklada je 2016. objavila publikaciju "Osvajanje prostora rada. Uvjeti rada organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti" autora Valerije Barade, Jake Primorac i Edgara Buršića. Studija donosi sveobuhvatnu analizu svakodnevnih praksi i uvjeta stvaranja, koja daje važne uvide u sustav civilnog sektora u suvremenoj kulturi i umjetnosti. Podaci su prikupljeni kroz kvantitativno i kvalitativno istraživanje, a obrađeni su zahvaćajući sektorsku, organizacijsku i individualnu razinu. Vrlo važan aspekt publikacije odnosi se na uvjete rada u kulturnom i kreativnom sektoru na međunarodnoj razini gdje se pokazuje da je svijet rada također nesiguran i nestabilan, a na razmatranje su ponuđene i preporuke koje mogu poslužiti daljnjim unapređenjima institucionalnog i zakonodavnog okvira za podršku razvoju umjetnosti, kulture i civilnog društva.

  • Krojeno po mjeri?

Studija "Krojeno po mjeri? Prakse i tendencije kulturnog obrazovanja u Hrvatskoj" autorice Ane Žuvele objavljena je 2016. u biblioteci "Kultura nova". Studija se bavi obrazovanjem u kulturnom sektoru u Republici Hrvatskoj s fokusom na obrazovne programe koje provode ili u koje ulažu organizacije u kulturi u javnom i civilnom sektoru, a kojima se razvijaju i/ili dodatno nadograđuju kreativne vještine trenutačne i buduće publike ili profesionalni kapaciteti umjetnika i kulturnih profesionalaca, zaposlenih u svim djelatnostima organizacije. Problematika obrazovanja i kulture zahvaćena je široko, od razumijevanja uloge i značaja kulture u suvremenom društvu, kao i kulturnog i umjetničkog obrazovanja, do analize politika i primjera dobre prakse u Europi te uvida u hrvatski sustav kulturne i obrazovne politike, ispitujući pritom prednosti, ali i slabosti razvojne kulturne politike u primjeni na obrazovanje i zagovarajući važnost umjetničkog i kulturnog obrazovanja za održivi razvoj kulturnog sektora.

  • Uradimo zajedno

U okviru biblioteke "Kultura nova" Zaklada je 2018. godine objavila zbornik radova "Uradimo zajedno. Prakse i tendencije sudioničkoga upravljanja u kulturi u Republici Hrvatskoj." na hrvatskom i engleskom jeziku. Zbornik je nastao u okviru dvogodišnjeg projekta "Approaches to Participatory Governance of Cultural Institutions" koji je Zaklada provodila uz podršku UNESCO-vog Fonda za kulturnu raznolikost (IFCD). Na temelju podataka prikupljenih kroz istraživanje provedeno u okviru projekta, provedenih analiza i stečenih uvida kroz zajednički rad istraživača i upraviteljice Zaklade nastao je ovaj zbornik radova kao bilješke za kulturnu politiku. Pored širokog teorijskog obuhvata i analize koncepata, kao što su sudjelovanje u kulturi, decentralizacija, lokalni razvoj i sudioničko upravljanje u kulturi, zbornik je uključio i izradu sedam studija slučajeva kojima je obuhvaćeno sedam različitih modela sudioničkoga upravljanja društveno-kulturnim centrima koji se razvijaju u različitim dijelovima Hrvatske - Društveni centar Lazareti u Dubrovniku, Društveni centar Čakovec u Čakovcu, Društveno-kulturni centar u Karlovcu, Molekula u Rijeci, Društveni centar Rojc u Puli, Dom mladih u Splitu i Pogon — Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade u Zagrebu. Zbornik također donosi preporuke i analitičku podlogu za promjene u kulturnoj politici.

  • Rezultati istraživanja o pandemiji i potresu

Početkom 2021. godine Zaklada je u okviru biblioteke "Kultura nova" objavila publikaciju "Utjecaj pandemije COVID-19 i zagrebačkog potresa na OCD-e u suvremenoj kulturi i umjetnosti. Rezultati testne faze istraživanja", koju su napisali Krešimir Krolo, Željka Tonković, Dea Vidović i Ana Žuvela. Riječ je o rezultatima prve faze longitudinalnog istraživanja o utjecaju pandemije COVID-19 i potresa, koji je 22. ožujka 2020. pogodio Zagreb, na organizacije civilnog društva u suvremenoj kulturi i umjetnosti, a koje je Zaklada u okviru Odjela za istraživanje i razvoj pokrenula u svibnju 2020. Neki od ključnih motiva za ovo istraživanje, osim očite potrebe da se empirijski sagledaju posljedice utjecaja globalne krize i potresa na kulturni i umjetnički sektor, uključuju nužnost da se te posljedice istraže iz nekoliko perspektiva – uloge i pozicije kulture i umjetnosti u društvenim i ekonomskim procesima tijekom krize, simultanih procesa ranjivosti i otpornosti kulturnog sektora, posljedica prelijevanja negativnih učinaka krize na kulturni i umjetnički sektor na cjelokupni ekosustav te kreiranja politika, tj. instrumenata, mehanizama i mjera međunarodnih, nacionalnih i lokalnih javnih politika implementiranih radi suzbijanja neposrednih i dugoročnih utjecaja krize.

  • Utjecaj pandemije COVID-19 i potresa na kulturni sektor u RH

Nakon testne faze istraživanja Zaklade "Kultura nova", čiji su rezultati objavljeni krajem 2020. godine, Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske je u suradnji sa Zakladom provelo istraživanje o utjecaju pandemije bolesti COVID-19 i potresa na cjelokupni kulturni sektor u  Hrvatskoj. Rezultati istraživanja objavljeni su u publikaciji "Utjecaj pandemije COVID-19 i potresa na kulturni sektor u Republici Hrvatskoj. Izvještaj o rezultatima istraživanja". Istraživanje je osmišljeno i provedeno u suradnji s istraživačima dr. sc. Željkom Tonković, dr. sc. Anom Žuvelom i dr. sc. Krešimirom Krolom. Voditeljica istraživanja bila je dr. sc. Dea Vidović, upraviteljica Zaklade, a koordinatorica Marta Jalšovec, suradnica u Zakladinom Odjelu za istraživanje i razvoj dok su stručnu podršku ispred Ministarstva pružili Nevena Tudor Perković i Dinko Klarić.Istraživanje analizira različite segmente pogođenosti i otpornosti kulturnog sektora, kao i mjere podrške sektoru koje su implementirane kao odgovor na krizu. Podaci istraživanja potvrdili su da su pandemija bolesti COVID-19 i potresi drastično pogodili kulturni sektor u Hrvatskoj. Autori istraživanja su na temelju provedene analize uobličili preporuke za nadogradnju kulturnog sustava i implementiranje budućih mjera koje bi mogle odgovoriti na specifične potrebe različitih aktera kulturnog sektora te time ubrzati i olakšati njihov oporavak.

  • Izvana i iznutra

U okviru biblioteke "Kultura nova" Zaklada je objavila publikaciju "Izvana i iznutra. Metode i prakse organizacijske transformacije prema sudjelovanju u kulturi". Publikacija donosi pregled razvoja i odnosa kulturne politike prema sudjelovanju, razmatra proturječja i nesporazume oko publike, kao i ključne izazove koji stoje pred kulturnim sektorom kad je riječ o sudjelovanju te predstavlja različite prakse integracije sudjelovanja u cjelokupno djelovanje organizacija. Publikacija je nastala u okviru europskog projekta ADESTE+ (Audience DEvelopment STrategies for cultural organisations in Europe), usmjerenog na razvoj metodologije koja će pomoći organizacijama u kulturi da provedu transformaciju i sudjelovanje u kulturi smjeste u središte svoga rada. Stoga ova publikacija ujedno i dokumentira iskustava, znanja i uvide prikupljene kroz različite susrete i rad na projektu. Zamišljena je kao svojevrsni priručnik koji stoji na raspolaganju svima onima koji su zainteresirani dublje zaroniti u problematiku razvoja publike, uključivanja i sudjelovanja građana u kulturi. Urednica publikacije je Antonija Letinić, a dizajn potpisuje Petra Milički. Publikacija je objavljena na engleskom i hrvatskom jeziku, u tiskanom i elektronskom izdanju.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type