Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

Novi Javni natječaj za imenovanje upravitelja/ice Zaklade "Kultura nova"

Zaklada "Kultura nova" objavila je 10. srpnja 2024. godine u Narodnim novinama broj 81/2024 novi Javni natječaj za imenovanje upravitelja/ice Zaklade "Kultura nova"

Rok: 08. rujna 2024.

Na temelju članka 8. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN, 90/2011), članka 15. Statuta Zaklade "Kultura nova" te članaka 6. i 7. Poslovnika o radu upravitelja Zaklade "Kultura nova", Upravni odbor Zaklade raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
ZA IMENOVANJE UPRAVITELJA/ICE ZAKLADE "KULTURA NOVA"

Pojmovi korišteni u ovom Javnom natječaju koji imaju rodni značaj, bez obzira na to koriste li se u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Upravitelja Zaklade imenuje i razrješava Upravni odbor većinom glasova ukupnog broja članova Upravnog odbora.

Mandat upravitelja Zaklade traje četiri godine, s pravom ponovnog imenovanja.

Mandat upravitelja Zaklade imenovanog na temelju ovog Javnog natječaja počinje najranije 1. 10. 2024.

Uvjeti:

- završen diplomski sveučilišni studij, odnosno visoka stručna sprema u skladu s ranijim propisima
- deset godina iskustva na poslovima menadžmenta u kulturi (organizacijsko, programsko i financijsko upravljanje)
- izvrsno poznavanje djelovanja civilnog društva u RH na području suvremene kulture i umjetnosti
- izvrsno poznavanje okvira kulturne politike u RH i Europi
- izvrsno poznavanje institucionalnoga okvira EU, EU programa i fondova za kulturu te filantropskog sektora
- izvrsna znanja i vještine organizacijskog razvoja i upravljanja
- izvrsna znanja i vještine strateškog razmišljanja i planiranja, upravljanja projektima, prikupljanja sredstava i financijskog upravljanja
- izvrsne vještine upravljanja radnim timovima i ljudskim resursima te koordiniranja kompleksnih zadataka u dinamičnom okruženju
- izvrsna znanja i vještine umrežavanja i izgradnje partnerstava
- izvrsne komunikacijske vještine u internoj i javnoj komunikaciji
- aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
- dobro poznavanje rada na računalu.

Prijava kandidata za upravitelja Zaklade mora sadržavati sljedeće:

- motivacijsko pismo koje uključuje smjernice razvoja Zaklade u narednom četverogodišnjem razdoblju
- životopis kojim se potvrđuje relevantno iskustvo i znanje
- pisane preporuke ako ih posjeduje
- preslika diplome ili uvjerenje o završenom studiju iz kojih je vidljiv najviši stečeni stupanj obrazovanja
- preslika potvrde evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o obveznom mirovinskom osiguranju u svrhu dokazivanja radnog iskustva
- preslika e-uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana od dana raspisivanja Javnog natječaja)
- preslika potpisanog Informiranog pristanka i suglasnosti za korištenje i obradu osobnih podataka čiji se obrazac može preuzeti i ispisati za potpisivanje ovdje.

Rok za podnošenje prijava je 60 dana od dana objave ovog Javnog natječaja u "Narodnim novinama".

Prijave se dostavljaju isključivo elektroničkim putem na e-adresu: info@kulturanova.hr, s naznakom "Prijava kandidata za upravitelja/icu Zaklade 'Kultura nova'".

Upravni odbor odabire najbolje kandidate prijavljene na ovaj Javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete za razgovor radi utvrđivanja stručnih znanja, sposobnosti i vještina te dosadašnjih rezultata u radu. Za kandidata koji bude pozvan na razgovor, a ne odazove se pozivu i ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na ovaj Javni natječaj.

Opis poslova, koeficijent i način izračuna plaće radnog mjesta koje se popunjava ovim Javnim natječajem naveden je ovdje.

Na Javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati osobe oba spola.

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima Javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkim putem u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o imenovanju upravitelja Zaklade.


Klasa: 123-06/24-01/02
Urbroj: 1000-24-01

 

Zaklada "Kultura nova"

Zagreb

 

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type