Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

Prvih 10 godina

Zaklada "Kultura nova" 15. srpnja 2021. obilježava desetu obljetnicu svoga djelovanja.

Na današnji dan prije deset godina Republika je Hrvatska, posebnim Zakonom o Zakladi "Kultura nova" usvojenim u Hrvatskom saboru 15. srpnja 2011., osnovala prvu javnu zakladu u kulturi. Zaklada, u skladu sa Zakonom, promiče i razvija civilno društvo u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti. Tu je svrhu tijekom čitavog jednog desetljeća Zaklada ostvarivala kroz programe podrške te svoje istraživačke i razvojne programe i projekte.

Relevantnost suvremene kulture i civilnog društva
Svojom konceptualnom orijentacijom i operativnim aktivnostima, "Kultura nova" doprinosi kulturno-umjetničkom izražavanju građana, čije je djelovanje formalizirano kroz organizacije civilnog društva koje imaju vrlo važnu ulogu u hrvatskom kulturnom sektoru. Te organizacije uvode nove teme, načine rada i proizvodnje u suvremenu kulturu i umjetnost, redefiniraju postojeće vrijednosti i šire horizonte umjetničkog stvaralaštva i kulturnog djelovanja, podižu svijest i razvijaju rasprave o osjetljivim pitanjima, potiču empatiju, toleranciju i međusobno razumijevanje, štite i promiču kulturnu raznolikost te uspostavljaju nove tendencije u hrvatskoj kulturnoj stvarnosti obilježenoj posttranzicijskim procesima, ranjivom demokracijom i trajnom društveno-ekonomskom krizom.

Program podrške
Temeljna djelatnost Zaklade ostvaruje se kroz Program podrške u okviru kojega se raspisuju javni pozivi za dodjelu sredstava programima i projektima organizacija civilnog društva (udruga i umjetničkih organizacija) u području suvremene kulture i umjetnosti. Sredstva se dodjeljuju kroz nekoliko programskih područja i kategorija koje su kreirane kao komplementarna mjera postojećim izvorima financiranja na nacionalnoj, regionalnim i lokalnim razinama te kao odgovor na aktualne potrebe i probleme organizacija. Dodjelom podrški u različitim programskim područjima Zaklada pridonosi održivom razvoju organizacija, unapređuje uvjete njihovog rada i potiče razvoj novih kulturno-umjetničkih programa i projekata. Također pridonosi razvoju naprednih oblika suradnji i sudjelovanja u kulturi, potiče stvaranje novih znanja i podržava angažman i sudjelovanje građana u kulturi.

Prvi javni pozivi raspisani su 2012., a od tada do danas:

  • provedena su 52 javna poziva
  • podržano je 1.106 programa/projekata/aktivnosti
  • dodijeljeno je 72.611.645,50 kn
  • podršku za provedbu programa/projekata/aktivnosti koristilo je 200 različitih organizacija
  • podrška je dodijeljena u 40 različitih gradova diljem Republike Hrvatske
  • aktivnosti su se provodile u više od 400 gradova u Hrvatskoj i izvan nje.

Nastojeći unaprijediti uvjete rada zaposlenika organizacija civilnog društva koje su izložene projektnoj logici i nestandardnim oblicima rada, Zaklada je svojim djelovanjem i dodjelom bespovratnih sredstava u prethodnih 10 godina sufinancirala više od 1320 plaća u ukupnom iznosu većem od 31.000.000 kn. Na taj je način, kao i provedbom raznolikih edukacijskih programa, doprinijela rastu zapošljavanja u organizacijama civilnog društva te izgradnji i unapređenju njihovih organizacijskih kapaciteta.

Istraživanje i razvoj
Godine 2014. Zaklada je započela s provođenjem svojih istraživačkih i razvojnih programa i projekata kojima pridonosi održivom razvoju organizacija i unapređenju okvira kulturnih politika. Aktivnosti se provode kroz različite obrazovne programe u području upravljanja u kulturi, istraživanja o aktualnim temama kulturnog razvoja i kulturne politike te kroz realizaciju međunarodnih projekata.

Od 2014. godine Zaklada je organizirala više od 70 različitih aktivnosti (radionica, seminara, konferencija itd.) na kojima je sudjelovalo više od 2.600 predstavnika organizacija civilnog društva, umjetnika, kulturnih djelatnika, stručnjaka, istraživača, teoretičara, donositelja politika, aktivista i drugih.

Zaklada u okviru Programa istraživanja provodi ciljana istraživanja u suvremenoj kulturi i umjetnosti kako bi na temelju prikupljenih podataka donosila zaključke o specifičnim problemima, potrebama i trendovima te u skladu sa znanstvenim i stručnim procjenama učinaka pojedinih politika i mjera donosila utemeljene odluke i preporuke za budući razvoj. U okviru istraživačkih aktivnosti objavljeno je pet publikacija:

Trenutno Zaklada u suradnji s Ministarstvom kulture i medija RH finalizira istraživanje o utjecaju pandemije COVID-19 i potresa na kulturni sektor u Republici Hrvatskoj, a u partnerstvu s Europskom kulturnom zakladom i MitOst-om provodi istraživanje o mobilnosti u kulturi.

Međunarodni projekti i umrežavanje
Zaklada provedbom međunarodnih projekata osigurava diverzifikaciju sredstava te njihovu provedbu financira uz podršku programa, fondova ili zaklada kao što su Kreativna Europa, Europska kulturna zaklada, UNESCO-ov Međunarodni fond za kulturnu raznolikost ili Srednjoeuropska inicijativa. Pored europskog projekta "Audience DEvelopment STrategies for cultural organisations in Europe (ADESTE+)", financiranog kroz program "Kreativna Europa" Europske unije, Zaklada trenutno s Europskom kulturnom zakladom i organizacijom MitOst provodi projekt "i-Portunus Houses" koji je inicirala i financijski podržala Europska komisija. Zaklada, u okviru inicijative "European Pavilion" Europske kulturne zaklade, osmišljava novu shemu podrške za kulturne i umjetničke programe i projekte koji će adresirati različite izazove pred kojima se nalazi Europa te specifične potrebe i interese lokalnih zajednica širom Europe.

Zaklada je svoje kapacitete razvijala i kroz članstvo u međunarodnim mrežama kroz koje produbljuje postojeća partnerstva, uspostavlja nove suradnje i razmjenjuje znanja i iskustva sa sličnim organizacijama iz područja kulture i umjetnosti, civilnog društva, filantropije, financiranja itd. Sudjelovanjem u radu četiriju mreža Zaklada je obuhvatila raznolika područja djelovanja koja su komplementarna i relevantna za njen rad, od zagovaranja u kulturi i umjetnosti na europskoj razini (Culture Action Europe - CAE) ili umrežavanja s umjetničkim vijećima, ministarstvima kulture i sličnim institucijama koje financiraju umjetnost i kulturu širom svijeta (International Federation of Arts Councils and Culture Agencies - IFACCA), preko povezivanja s institucijama i profesionalcima aktivnim u obrazovanju i istraživanjima u području kulturnog menadžmenta i kulturne politike (European Network on Cultural Management and Policy - ENCATC), do svijeta filantropije (European Foundation Centre - EFC). 

Obilježavanje 10. godišnjice
Kriza izazvana pandemijom bolesti COVID-19 u Hrvatskoj je pojačana nizom potresa koji su pogodili zemlju tijekom 2020. godine. Kulturni sektor, među kojima i organizacije civilnog društva u suvremenoj kulturi i umjetnosti, dramatično je pogođen tom krizom koja je u prvi plan stavila brojne izazove i probleme s kojima su se akteri kulturnog sektora suočavali i prije pandemije te im nadodala nove izazove rada u uvjetima fizičkog distanciranja, zabrane i/ili ograničavanja javnih okupljanja. Istovremeno, kulturni je sektor tijekom krize potvrdio važnost svog svakodnevnog rada i prisutnosti u životima ljudi jer su se upravo kulturno-umjetnički sadržaji pokazali kao važan element u očuvanju i razvoju društvenosti i mentalnog zdravlja, kao i u oporavku i okupljanju zajednice.

U trenutnim turbulentnim okolnostima Zaklada svojih prvih 10 godina postojanja obilježava nastavkom djelovanja i pružanja stabilne podrške organizacijama civilnog društva u suvremenoj kulturi i umjetnosti te se nastavlja zalagati za promjene koje će donijeti sistemske odgovore na vitalna pitanja nestabilnosti i nesigurnosti kojima su ove organizacije kontinuirano izložene.

Zaklada zahvaljuje svim suradnicima, partnerima, korisnicima sredstava, polaznicima radionica i seminara, sudionicima konferencija i svima koji su u prethodnih 10 godina doprinijeli izgradnji Zaklade kao stabilne, otvorene i transparentne institucije. Tim putem će Zaklada i nastaviti.  

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type