Pitanja se mogu postavljati u razdobljima od 16. 6. 2020. do 29. 7. 2020. te od 17. 8. 2020. do 27. 8. 2020.

empty empty

Sve opće informacije o javnim pozivima pruža Zaklada. S obzirom na to da Zaklada ne može ulaziti u specifičnosti pojedinih programa/projekata te da, u svrhu osiguranja ravnopravnosti svih prijavitelja, ne daje savjete organizacijama prilikom podnošenja prijava na javne pozive, na pitanja o konkretnim programima/projektima Zaklada ne može odgovarati.

Prijavitelji će na postavljena pitanja o javnim pozivima u najkraćem mogućem roku dobiti odgovor na e-adresu s koje je upućeno pitanje, a sva pitanja i odgovori bit će objavljeni u rubrici PiO na mrežnoj stranici Zaklade. Prije postavljanja pitanja prijavitelji mogu u rubrici PiO provjeriti je li pitanje na koje se traži odgovor već postavljeno ili mogu provjeriti Pojmovnik koji se nalazi na kraju Vodiča za prijavu.

Pitanja se mogu postavljati isključivo na e-adresu: podrska@kulturanova.hr u razdobljima od 16. 6. 2020. do 29. 7. 2020. te od 17. 8. 2020. do 27. 8. 2020.

************************************************

1. Pitanje: Je li turistička zajednica koja obavlja poslove i zadaće iz djelatnosti u području kulture i umjetnosti prihvatljiv prijavitelj u okviru Programa podrške 2020 s rokom prijave 2. 9. 2020.?

Odgovor: Svrha Zaklade "Kultura nova", koja je propisana člankom 3. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11) je promicanje i razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti. U skladu s navedenom svrhom Programi podrške namijenjeni su organizacijama civilnog društva – udrugama i umjetničkim organizacijama – koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti i koje su upisane u Registar udruga Republike Hrvatske, odnosno u Registar umjetničkih organizacija te Registar neprofitnih organizacija. S obzirom na navedeno, turističke zajednice, gospodarski subjekti, pojedinci i institucije u kulturi nisu prihvatljivi prijavitelji na javne pozive u okviru Programa podrške.

2. Pitanje: Hoće li prijave biti validne ako se prijavljuju dvije umjetničke organizacije među čijim osnivačima je ista osoba? Npr. Pero Perić je osnivač Umjetničke organizacije A i Umjetničke organizacije B. Da li se obje organizacije u tom slučaju mogu prijaviti na isti PP bez da prijave budu diskvalificirane?

Odgovor: Dvije umjetničke organizacije koje među osnivačima imaju istu osobu mogu se prijaviti na Program podrške 2020 s rokom prijave 2. 9. ako su kao zasebne pravne osobe upisane u Registar umjetničkih organizacija kao i u Registar neprofitnih organizacija te zadovoljavaju i ostale uvjete navedene u Vodiču za prijavu.

3. Pitanje: Ako je organizacija dobila potporu u okviru Programa podrške 2018 (za realizaciju u 2019.) u programskom području Podrška za organizacijsko i umjetničko pamćenje, u kategoriji A (jednogodišnji projekt), može li ove godine prijaviti projekt u isto programsko područje, ali u kategoriji B (dugoročni, vremenski neograničeni projekt)?

Odgovor: Prijavitelji kojima je odobrena podrška u Programskom području 7, kategoriji a) podrška za jednokratne projekte nemaju pravo podnošenja prijava na Javni poziv u istom programskom području dvije (2) godine od dana donošenja odluke o dodjeli bespovratnih sredstava. U skladu s navedenim, prijavitelji koji su podršku ostvarili na temelju Odluke Upravnog odbora Zaklade od 3. prosinca 2018. godine još ove godine nemaju pravo na podnošenje prijava u Programskom području 7.

4. Pitanje: Mogu li se udruge mlađe od 1 godine prijaviti na Program podrške 2020 s rokom 2. 9. 2020., ili se program odnosi na neprofitne udruge osnovane prije minimalno jedne godine?

Odgovor: Propisano aktivno djelovanje prijavitelja od dana registracije do dana zaključivanja javnog poziva ovisi o tome na koje programsko područje prijavitelj podnosi prijavu.

U Programskim područjima 2: Osmišljavanje i priprema novih programa/projekta i 3: Razvoj novih umjetničkih ideja ne postoji ograničenje koliko dugo organizacija mora postojati pa prijavu u tim programskim područjima može podnijeti i novoosnovana udruga ili umjetnička organizacija na području suvremene kulture i umjetnosti, što znači da organizacija mora biti upisana u matični registar i Registar neprofitnih organizacija do dana zatvaranja javnih poziva.

U slučaju podnošenja prijave na PP1: Razvojna podrška za organizacije, PP4: Razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj, PP5: Razvoj suradničkih platformi u Europi, PP6: Podrška za razvoj publike i PP7: Podrška za organizacijsko i umjetničko pamćenje, prijavitelj može biti udruga ili umjetnička organizacija na području suvremene kulture i umjetnosti, registrirana u Republici Hrvatskoj, koja aktivno djeluje najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana zatvaranja Javnog poziva.

5. Pitanje: Možemo li se prijaviti na Podrške 2020 u PP1 i ove godine s istim programom (s kojim nastavljamo i u sljedećoj godini), a za koji smo lani dobili jednogodišnju podršku u navedenom programskom području? Konkretno, radi se o postotku plaće za voditelja projekta koji smo lani započeli.

Odgovor: Na Program podrške 2020 s rokom prijave 2.9. u Programskom području 1 moguće je prijaviti se s istim programom, bilo da je riječ o produkciji i distribuciji, bilo da je riječ o upravljanju prostorima za kulturu i umjetnost. Potrebno je voditi računa o tome da taj program u sljedećoj godini obuhvaća aktualne programske aktivnosti koje će se provoditi od siječnja 2021. do prosinca 2021. Također, što se tiče proračuna, moguće je prijaviti naknadu za rad osobe/radnog mjesta koje je bilo sufinancirano tijekom 2020. godine.

U Vodiču za prijavu na Program podrške 2020 s rokom prijave 2. 9. detaljno su navedeni uvjeti pod kojima je moguće ostvariti bodove za pojedino radno mjesto te Vas upućujemo da ih proučite prije ispunjavanja e-prijavnice.

6. Pitanje: Javljam se vezano za javne pozive Zaklade "Kultura nova" kao tajnica udruge te glavna i odgovorna urednica časopisa. Dolazi li u obzir pomoć našoj udruzi i pod kojom točkom javnih poziva?

Odgovor: Svrha Zaklade "Kultura nova", koja je propisana člankom 3. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11) je promicanje i razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti. U skladu s navedenom svrhom Programi podrške namijenjeni su organizacijama civilnog društva – udrugama i umjetničkim organizacijama – koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti i koje su upisane u Registar udruga Republike Hrvatske, odnosno u Registar umjetničkih organizacija te Registar neprofitnih organizacija.

Zaklada "Kultura nova" pruža isključivo opće informacije o javnim pozivima te ne može ulaziti u specifičnosti pojedinih programa/projekata. Međutim, napominjemo da prijava koja se podnosi na javni poziv mora odgovarati definiciji programskog područja i kategorije na koje se upućuje. Svako programsko područje opisano je i definirano u Vodiču za prijavu u kratkom tekstu u kojem je navedena njegova svrha te je dodatno specificirano kroz posebne ciljeve pa vas upućujemo da ih proučite prije ispunjavanja prijave. Sve prijave koje zadovolje propisane formalne uvjete procjenjivat će nezavisno stručno tijelo – Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava na temelju definiranih kriterija koji su također navedeni u Vodiču za prijavu.

7. Pitanje: Koji tip dokumentacije treba dostaviti kao dokaz financijskog poslovanja udruge i koliko dugo unazad za prijavu na Program podrške 2020 s rokom prijave 2. 9. 2020.?

Odgovor: Prijava na Program podrške 2020 predaje se isključivo u elektroničkom obliku, a obavezna dokumentacija odnosi se na e-prijavnicu koja se ispunjava online (opisni i proračunski dio) za programsko područje i kategoriju u kojoj se prijavljuje, a koja je dostupna na mrežnim stranicama Zaklade. Samo u Programskim područjima 4 i 5 potrebno je uz e-prijavnicu dostaviti i dodatnu dokumentaciju, odnosno Izjave članica o suradnji (https://kulturanova.hr/podrska/program-podrske-2020-rok-2-9-2020/dokumentacija-za-prijavu).

Zaklada u ovoj fazi prijave programa/projekata od prijavitelja ne traži dostavljanje nikakve dodatne financijske dokumentacije. Podatke o tome je li organizacija upisana u odgovarajući registar Zaklada provjerava uvidom u Registar udruga, Registar umjetničkih organizacija te Registar neprofitnih organizacija. Za organizacije koje su imale poslovne aktivnosti u prethodnoj godini Zaklada će financijske izvještaje prijavitelja za 2019. godinu provjeravati uvidom u Registar neprofitnih organizacija, dok će za one koje u prethodnoj godini nisu imale poslovnih aktivnosti Zaklada uvidom u Registar neprofitnih organizacija provjeravati je li u roku propisanom za predaju godišnjih financijskih izvještaja Ministarstvu financija dostavljena Izjava o neaktivnosti za 2019. Predstavnici organizacije – osoba ovlaštena za zastupanje organizacije i voditelj programa/projekta zaključavanjem e-prijavnice jamče istinitost svih podataka navedenih u e-prijavnici. Ako Zaklada utvrdi da podaci navedeni u e-prijavnici nisu istiniti, Zaklada može isključiti prijavu iz postupka dodjele bespovratnih sredstava.