Pitanja se mogu postavljati u razdobljima od 18. 6. 2019. do 25. 7. 2019. te od 16. 8. 2019. do 27. 8. 2019.

Sve opće informacije o javnim pozivima pruža Zaklada. S obzirom na to da Zaklada ne može ulaziti u specifičnosti pojedinih programa/projekata te da, u svrhu osiguranja ravnopravnosti svih prijavitelja, ne daje savjete organizacijama prilikom podnošenja prijava na javne pozive, na pitanja o konkretnim programima/projektima Zaklada ne može odgovarati.

Prijavitelji će na postavljena pitanja o javnim pozivima u najkraćem mogućem roku dobiti odgovor na e-adresu s koje je upućeno pitanje, a sva pitanja i odgovori bit će objavljeni u rubrici PiO na mrežnoj stranici Zaklade. Prijavitelji prije postavljanja pitanja u rubrici PiO mogu provjeriti je li pitanje na koje se traži odgovor već postavljeno ili mogu provjeriti Pojmovnik koji se nalazi na kraju Vodiča za prijavu.

Pitanja se mogu postavljati isključivo na e-adresu: podrska@kulturanova.hr u razdobljima od 18. 6. 2019. do 25. 7. 2019. te od 16. 8. 2019. do 27. 8. 2019.

************************************************

1. Pitanje: Zanima nas prijava na Program podrške 2019, PP7: Podrška za organizacijsko i umjetničko pamćenje. Je li u navedenom programskom području prihvatljiva prezentacija rada umjetnika putem internetske stranice umjesto videa, monografije ili kataloga?

Odgovor: Zaklada nije specificirala koje sve formate prijavitelj može koristiti u svrhu organizacijskog i umjetničkog pamćenja. Bitno je naglasiti da je podrška u ovom Programskom području usmjerena ne samo prema istraživanju, prikupljanju, sistematizaciji i obradi nego i tumačenju građe, materijala i podataka suvremenoga umjetničkog i kulturnog djelovanja koji će svjedočiti o razvoju i djelovanju pojedinih organizacija, umjetnika ili umjetničkih i kulturnih područja te na taj način stvarati nova znanja koja će biti javno i trajno dostupna budućim generacijama.

2. Pitanje: Može li umjetnička strukovna udruga (uz ispunjen uvjet da je njeno sudjelovanje opravdano doprinosom razvoju platforme) biti članica platforme u programskom području Razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj (kategorija b) zagovaračka platforma na subnacionalnoj razini? Zanima nas koji je točan broj organizacija (odnosno članica) koje platforma treba uključiti?

Odgovor: Umjetnička strukovna udruga je prihvatljiva članica suradničke platforme. U suradničku platformu mora biti uključeno najmanje 5 organizacija iz iste lokalne/regionalne samouprave (koordinator i 4 članice). Ako je zadovoljen uvjet od 5 organizacija iz iste lokalne/regionalne samouprave, u rad zagovaračke platforme moguće je uključiti organizacije iz drugih dijelova Republike Hrvatske, s tim da njihovo sudjelovanje mora biti opravdano doprinosom cjelokupnom razvoju platforme.

3. Pitanje: U oglednom primjerku prijavnice za PP1a2 24. pitanje glasi: "Opišite kulturne/umjetničke programske/projektne aktivnosti (npr. kazališne predstave, akcije, performansi, audio, film i video produkcija, fotografija, filmske i video projekcije, izložbe, koncerti, publikacije, itd.) koje namjeravate provoditi u 2020. godini." U tablici koja slijedi imamo dva stupca: prvi traži od prijavitelja "Naziv programske/projektne linije", a drugi "Opis aktivnosti (mora sadržavati kratak opis planirane aktivnosti unutar programske/projektne linije te osobu odgovornu za provedbu aktivnosti). Sam pojmovnik ne objašnjava što je "programska/projektna linija", pa Vas molim objašnjenje pojma "programska/projektna linija.

Odgovor: Programska/projektna linija je širi pojam od aktivnosti te označava skup sličnih aktivnosti. Svaka organizacija definira programske/projektne linije ovisno o svojim potrebama i djelovanju organizacije. Npr. 1. Programska linija: Koncertni program, Aktivnost: koncert određenog izvođača 2. Izložbeni program: Aktivnost: izložba određenog umjetnika ili 1. Programska/projektna linija: Produkcija predstava; Aktivnost: Produkcija određene predstave. 2. Programska/projektna linija: Distribucija predstava, Aktivnost: Distribucija određene predstave. U slučaju da organizacija provodi samo jedan projekt, u prijavnici naziv programske/projektne linije može biti izjednačen s nazivom aktivnosti.

4. Pitanje: U 24. pitanju oglednog primjerka prijavnice za PP1a2 od prijavitelja se traži opis aktivnosti definiran na sljedeći način: "Opis aktivnosti (mora sadržavati kratak opis planirane aktivnosti unutar programske/projektne linije te osobu odgovornu za provedbu aktivnosti)". Budući da distribuiramo književna djela suvremenih hrvatskih autorica i autora, pretpostavljamo da samu aktivnost možemo definirati pomoću imena i prezimena autora/autorice i naslova samog književnog djela, no sam opis može biti kraći ili dulji, usredotočen na formu ili sadržaj, generički ili detaljan itd. Očekuje li se od prijavitelja da navodi kraći opis usredotočen na sadržaj u ovom slučaju za određeno djelo ili se očekuje kraći generički opis tehničke naravi?

Odgovor: Pitanje iz prijavnice na koje se referirate mišljeno je na način da se kroz kratak, ali sadržajan opis predstavi određena aktivnost koju se namjerava provoditi tijekom 2020. godine, a koja se odnosi na distribuciju i/ili produkciju umjetničkih radova, djela i projekata. Opis uz pojedinu aktivnost trebao bi biti konzistentan u odnosu na koncept programa/projekta i odabrane prioritete Programa podrške 2019 koji u najvećoj mjeri oslikavaju predloženi program/projekt. U tom smislu generalna preporuka je izbjegavati generičke opise primarno tehničke naravi kako bi Povjerenstvo na temelju tog, ali i svih ostalih odgovora u prijavnici steklo najbolji mogući uvid u program/projekt koji planirate realizirati. Također, napominjemo da u zagradi navedena programska/projektna linija može prijaviteljima omogućiti da u slučaju planirane provedbe velikog broja aktivnosti te aktivnosti grupiraju tematski/sadržajno/stilski/žanrovski ili na bilo koji drugi način.

5. Pitanje: Voditelj sam Ljetnog glazbenog kampa koji se kontinuirano održava. Može li se srednja škola kao ustanova s ovim projektom prijaviti na Program podrške 2019?

Odgovor: Svrha Zaklade "Kultura nova", koja je propisana člankom 3. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11) je promicanje i razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti. U skladu s navedenom svrhom Programi podrške namijenjeni su organizacijama civilnog društva – udrugama i umjetničkim organizacijama – koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti i koje su upisane u Registar udruga Republike Hrvatske, odnosno u Registar umjetničkih organizacija te Registar neprofitnih organizacija. S obzirom na navedeno, javne ustanove nisu prihvatljivi prijavitelji na javne pozive u okviru Programa podrške.

6. Pitanje: Možemo li u administrativne troškove uvrstiti mjesečni iznos računa knjigovodstvene agencije koja nam vodi knjigovodstvo?

Odgovor: U administrativne troškove mogu se uvrstiti knjigovodstveni troškovi vanjskog knjigovodstvenog servisa.