Pitanja se mogu postavljati u razdobljima od 16. 6. 2020. do 29. 7. 2020. te od 17. 8. 2020. do 27. 8. 2020.

empty empty

Sve opće informacije o javnim pozivima pruža Zaklada. S obzirom na to da Zaklada ne može ulaziti u specifičnosti pojedinih programa/projekata te da, u svrhu osiguranja ravnopravnosti svih prijavitelja, ne daje savjete organizacijama prilikom podnošenja prijava na javne pozive, na pitanja o konkretnim programima/projektima Zaklada ne može odgovarati.

Prijavitelji će na postavljena pitanja o javnim pozivima u najkraćem mogućem roku dobiti odgovor na e-adresu s koje je upućeno pitanje, a sva pitanja i odgovori bit će objavljeni u rubrici PiO na mrežnoj stranici Zaklade. Prije postavljanja pitanja prijavitelji mogu u rubrici PiO provjeriti je li pitanje na koje se traži odgovor već postavljeno ili mogu provjeriti Pojmovnik koji se nalazi na kraju Vodiča za prijavu.

Pitanja se mogu postavljati isključivo na e-adresu: podrska@kulturanova.hr u razdobljima od 16. 6. 2020. do 29. 7. 2020. te od 17. 8. 2020. do 27. 8. 2020.

************************************************

1. Pitanje: Je li turistička zajednica koja obavlja poslove i zadaće iz djelatnosti u području kulture i umjetnosti prihvatljiv prijavitelj u okviru Programa podrške 2020 s rokom prijave 2. 9. 2020.?

Odgovor: Svrha Zaklade "Kultura nova", koja je propisana člankom 3. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11) je promicanje i razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti. U skladu s navedenom svrhom Programi podrške namijenjeni su organizacijama civilnog društva – udrugama i umjetničkim organizacijama – koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti i koje su upisane u Registar udruga Republike Hrvatske, odnosno u Registar umjetničkih organizacija te Registar neprofitnih organizacija. S obzirom na navedeno, turističke zajednice, gospodarski subjekti, pojedinci i institucije u kulturi nisu prihvatljivi prijavitelji na javne pozive u okviru Programa podrške.

2. Pitanje: Hoće li prijave biti validne ako se prijavljuju dvije umjetničke organizacije među čijim osnivačima je ista osoba? Npr. Pero Perić je osnivač Umjetničke organizacije A i Umjetničke organizacije B. Da li se obje organizacije u tom slučaju mogu prijaviti na isti PP bez da prijave budu diskvalificirane?

Odgovor: Dvije umjetničke organizacije koje među osnivačima imaju istu osobu mogu se prijaviti na Program podrške 2020 s rokom prijave 2. 9. ako su kao zasebne pravne osobe upisane u Registar umjetničkih organizacija kao i u Registar neprofitnih organizacija te zadovoljavaju i ostale uvjete navedene u Vodiču za prijavu.

3. Pitanje: Ako je organizacija dobila potporu u okviru Programa podrške 2018 (za realizaciju u 2019.) u programskom području Podrška za organizacijsko i umjetničko pamćenje, u kategoriji A (jednogodišnji projekt), može li ove godine prijaviti projekt u isto programsko područje, ali u kategoriji B (dugoročni, vremenski neograničeni projekt)?

Odgovor: Prijavitelji kojima je odobrena podrška u Programskom području 7, kategoriji a) podrška za jednokratne projekte nemaju pravo podnošenja prijava na Javni poziv u istom programskom području dvije (2) godine od dana donošenja odluke o dodjeli bespovratnih sredstava. U skladu s navedenim, prijavitelji koji su podršku ostvarili na temelju Odluke Upravnog odbora Zaklade od 3. prosinca 2018. godine još ove godine nemaju pravo na podnošenje prijava u Programskom području 7.

4. Pitanje: Mogu li se udruge mlađe od 1 godine prijaviti na Program podrške 2020 s rokom 2. 9. 2020., ili se program odnosi na neprofitne udruge osnovane prije minimalno jedne godine?

Odgovor: Propisano aktivno djelovanje prijavitelja od dana registracije do dana zaključivanja javnog poziva ovisi o tome na koje programsko područje prijavitelj podnosi prijavu.

U Programskim područjima 2: Osmišljavanje i priprema novih programa/projekta i 3: Razvoj novih umjetničkih ideja ne postoji ograničenje koliko dugo organizacija mora postojati pa prijavu u tim programskim područjima može podnijeti i novoosnovana udruga ili umjetnička organizacija na području suvremene kulture i umjetnosti, što znači da organizacija mora biti upisana u matični registar i Registar neprofitnih organizacija do dana zatvaranja javnih poziva.

U slučaju podnošenja prijave na PP1: Razvojna podrška za organizacije, PP4: Razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj, PP5: Razvoj suradničkih platformi u Europi, PP6: Podrška za razvoj publike i PP7: Podrška za organizacijsko i umjetničko pamćenje, prijavitelj može biti udruga ili umjetnička organizacija na području suvremene kulture i umjetnosti, registrirana u Republici Hrvatskoj, koja aktivno djeluje najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana zatvaranja Javnog poziva.

5. Pitanje: Možemo li se prijaviti na Podrške 2020 u PP1 i ove godine s istim programom (s kojim nastavljamo i u sljedećoj godini), a za koji smo lani dobili jednogodišnju podršku u navedenom programskom području? Konkretno, radi se o postotku plaće za voditelja projekta koji smo lani započeli.

Odgovor: Na Program podrške 2020 s rokom prijave 2.9. u Programskom području 1 moguće je prijaviti se s istim programom, bilo da je riječ o produkciji i distribuciji, bilo da je riječ o upravljanju prostorima za kulturu i umjetnost. Potrebno je voditi računa o tome da taj program u sljedećoj godini obuhvaća aktualne programske aktivnosti koje će se provoditi od siječnja 2021. do prosinca 2021. Također, što se tiče proračuna, moguće je prijaviti naknadu za rad osobe/radnog mjesta koje je bilo sufinancirano tijekom 2020. godine.

U Vodiču za prijavu na Program podrške 2020 s rokom prijave 2. 9. detaljno su navedeni uvjeti pod kojima je moguće ostvariti bodove za pojedino radno mjesto te Vas upućujemo da ih proučite prije ispunjavanja e-prijavnice.

6. Pitanje: Javljam se vezano za javne pozive Zaklade "Kultura nova" kao tajnica udruge te glavna i odgovorna urednica časopisa. Dolazi li u obzir pomoć našoj udruzi i pod kojom točkom javnih poziva?

Odgovor: Svrha Zaklade "Kultura nova", koja je propisana člankom 3. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11) je promicanje i razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti. U skladu s navedenom svrhom Programi podrške namijenjeni su organizacijama civilnog društva – udrugama i umjetničkim organizacijama – koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti i koje su upisane u Registar udruga Republike Hrvatske, odnosno u Registar umjetničkih organizacija te Registar neprofitnih organizacija.

Zaklada "Kultura nova" pruža isključivo opće informacije o javnim pozivima te ne može ulaziti u specifičnosti pojedinih programa/projekata. Međutim, napominjemo da prijava koja se podnosi na javni poziv mora odgovarati definiciji programskog područja i kategorije na koje se upućuje. Svako programsko područje opisano je i definirano u Vodiču za prijavu u kratkom tekstu u kojem je navedena njegova svrha te je dodatno specificirano kroz posebne ciljeve pa vas upućujemo da ih proučite prije ispunjavanja prijave. Sve prijave koje zadovolje propisane formalne uvjete procjenjivat će nezavisno stručno tijelo – Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava na temelju definiranih kriterija koji su također navedeni u Vodiču za prijavu.

7. Pitanje: Koji tip dokumentacije treba dostaviti kao dokaz financijskog poslovanja udruge i koliko dugo unazad za prijavu na Program podrške 2020 s rokom prijave 2. 9. 2020.?

Odgovor: Prijava na Program podrške 2020 predaje se isključivo u elektroničkom obliku, a obavezna dokumentacija odnosi se na e-prijavnicu koja se ispunjava online (opisni i proračunski dio) za programsko područje i kategoriju u kojoj se prijavljuje, a koja je dostupna na mrežnim stranicama Zaklade. Samo u Programskim područjima 4 i 5 potrebno je uz e-prijavnicu dostaviti i dodatnu dokumentaciju, odnosno Izjave članica o suradnji (https://kulturanova.hr/podrska/program-podrske-2020-rok-2-9-2020/dokumentacija-za-prijavu).

Zaklada u ovoj fazi prijave programa/projekata od prijavitelja ne traži dostavljanje nikakve dodatne financijske dokumentacije. Podatke o tome je li organizacija upisana u odgovarajući registar Zaklada provjerava uvidom u Registar udruga, Registar umjetničkih organizacija te Registar neprofitnih organizacija. Za organizacije koje su imale poslovne aktivnosti u prethodnoj godini Zaklada će financijske izvještaje prijavitelja za 2019. godinu provjeravati uvidom u Registar neprofitnih organizacija, dok će za one koje u prethodnoj godini nisu imale poslovnih aktivnosti Zaklada uvidom u Registar neprofitnih organizacija provjeravati je li u roku propisanom za predaju godišnjih financijskih izvještaja Ministarstvu financija dostavljena Izjava o neaktivnosti za 2019. Predstavnici organizacije – osoba ovlaštena za zastupanje organizacije i voditelj programa/projekta zaključavanjem e-prijavnice jamče istinitost svih podataka navedenih u e-prijavnici. Ako Zaklada utvrdi da podaci navedeni u e-prijavnici nisu istiniti, Zaklada može isključiti prijavu iz postupka dodjele bespovratnih sredstava. 

8. Pitanje: U okviru Programskog područja 3, Razvoj novih umjetničkih ideja, u Vodiču za prijavu navedeno je da istraživanje mogu provoditi isključivo umjetnici. Što to točno podrazumijeva? Moraju li biti akademski obrazovani ili?

Odgovor: Prijavu na Javni poziv u Programskom području 3, Razvoj novih umjetničkih ideja, podnosi umjetnička organizacija ili udruga koja djeluje na području suvremene kulture i umjetnosti, ali samo istraživanje provodi umjetnik. Za prijavu unutar ovog programskog područja nije postavljen uvjet da umjetnik mora biti član u Hrvatskoj zajednici samostalnih umjetnika niti da mora biti akademski obrazovan, već se recentno umjetničko iskustvo umjetnika opisuje i obrazlaže u e-prijavnici u kojoj se mogu navesti i poveznice (linkovi) koje ilustriraju navedeno recentno umjetničko djelovanje i postignuća umjetnika.

9. Pitanje: Može li se provedba projekta umjetničkog istraživanja odraditi online s obzirom na trenutnu situaciju s pandemijom bolesti COVID-19?

Odgovor: Zaklada nije propisala na koji se način provodi projekt te to ovisi isključivo o potrebama i metodologiji istraživanja, odnosno razvoja nove umjetničke ideje. U skladu s navedenim, ako je metodologija istraživanja postavljena na taj način, prihvatljivo je da se aktivnosti provode online. Napominjemo samo da u ovom programskom području prijava neće biti prihvatljiva ako se prijavi produkcija i/ili distribucija već definirane umjetničke ideje ili je istraživanje samo metoda u realizaciji cjelokupnog umjetničkog djela, rada ili projekta.

10. Pitanje: Kako bi funkcionirao, tj. kako bi projekt Razvoja suradničkih platformi u Europi provodio ako se pandemija nastavi i tijekom iduće godina, a u kojoj je planirana provedba projekta?

Odgovor: Zaklada je u Programskom području 5, Razvoj suradničkih platformi u Europi, propisala formalne uvjete kao i prihvatljive vrste aktivnosti, ali ne i način na koji bi se one trebale provoditi. Dakle, ovisno o potrebama i načinu funkcioniranja određene platforme članice platforme trebaju se dogovoriti na koji način mogu provoditi aktivnosti u novonastalim okolnostima, pri čemu treba voditi računa o tome da su zadovoljeni svi propisani uvjeti.

11. Pitanje: Koliko bi vremenski trebala trajati provedba projekta prijavljenog u okviru Programskog područja 7, Podrška za organizacijsko i umjetničko pamćenje, ako bi se prijavili za jednokratnu podršku?

Odgovor: Da bi prijava u kategoriji a) podrška za jednokratne projekte bila prihvatljiva provedba aktivnosti može započeti i završiti bilo kad u 2021. godini. Dakle, nije propisano koliko projekt mora trajati, može se provoditi tijekom cijele godine ili kraće, što ovisi o samom projektu, ali važno je da rezultat projekta, odnosno format postane javno dostupan tijekom razdoblja trajanja projekta. Iskustvo je pokazalo da je bolje konzervativno planirati i ostaviti nešto više vremena, u okviru prihvatljivog razdoblja provedbe, za samu realizaciju.

12. Može li se na Program podrške 2020 prijaviti novoosnovana umjetnička organizacija. Imamo li se pravo prijaviti na neko od 7 programskih područja s obzirom na to da postojimo tako kratko?

Odgovor: Svrha Zaklade, koja je propisana člankom 3. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11), je promicanje i razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti. U skladu s navedenom svrhom Programi podrške namijenjeni su organizacijama civilnog društva (udrugama i umjetničkim organizacijama) koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti i koje su upisane u Registar udruga Republike Hrvatske, odnosno u Registar umjetničkih organizacija te Registar neprofitnih organizacija.

Što se tiče aktivnog djelovanja prijavitelja, u Programskim područjima 2: Osmišljavanje i priprema novih programa/projekta i 3: Razvoj novih umjetničkih ideja ne postoji ograničenje koliko dugo organizacija mora postojati pa prijavu u tim programskim područjima može podnijeti i novoosnovana udruga ili umjetnička organizacija na području suvremene kulture i umjetnosti, što znači da organizacija mora biti upisana u matični registar i Registar neprofitnih organizacija do dana zatvaranja javnih poziva.

U svim ostalim programskim područjima - PP1: Razvojna podrška za organizacije, PP4: Razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj, PP5: Razvoj suradničkih platformi u Europi, PP6: Podrška za razvoj publike i PP7: Podrška za organizacijsko i umjetničko pamćenje - prijavitelj mora aktivno djelovati najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana zatvaranja javnih poziva. 

13. Pitanje: Pripremamo se za prijavu natječaja u nekoliko kategorija ali imamo neka pitanja. U kategorijama PP1 a1) razvoj produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 50.000 kn i a2) razvoj produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 100.000 kn zanima nas je li potrebno dokazati imanje vlastitog prostora. Mi smo već duže od godine dana, osim ureda koji je na adresi na kojoj nam je sjedište, nomatkinje u smislu programskih aktivnosti zbog neadekvatnosti dotičnog prostora za veći dio našeg programa. Prostor nam je neformalno dodijeljen na korištenje jer riječki MMSU za istim nije imao potrebe i vjerojatno možemo ishoditi potvrdu o tome ali nas zanima i kakav tip potvrde trebamo (ako trebamo).

Odgovor: U Programskom području 1 u kategorijama koje se odnose na produkciju i/ili distribuciju umjetničkih radova, djela i projekata organizacije ne moraju imati vlastiti prostor niti uredski, niti za provedbu programskih aktivnosti. Prilikom odabira kategorije a1) razvoj produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 50.000 kn ili a2) razvoj produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 100.000 kn potrebno je voditi računa o dosadašnjim kapacitetima organizacije (organizacijskim, materijalnim i financijskim) kao i prihodima ostvarenima u prethodnoj godini, ili prethodne tri godine s obzirom na to da se navedeno vrednuje prilikom procjenjivanja kvalitete prijave.

14. Pitanje: Nije nam jasno da li u PP4 u kategoriji b) zagovaračka platforma na subnacionalnoj razini do 90.000 kn suradničke organizacije/institucije trebaju djelovati u kulturi ili ne i ako nije registrirana kao organizacija/institucija koja djeluje direktno u kulturi kako to dokazujemo. Na str. 16 vodiča piše da se prijava isključuje ako: Članice platforme (…) ne djeluju primarno na području kulture dok na str. 16. piše da su prihvatljive članice udruge iz bilo kojeg područja djelovanja civilnog društva (…) pod uvjetom da je njihovo sudjelovanje opravdano doprinosom cjelokupnom razvoju platforme. Da li postoji neki omjer organizacija/institucija koje djeluju primarno u kulturi i onih koje djeluju u drugim područjima.  

Odgovor: U Programskom području 4 prihvatljive članice, osim udruga ili umjetničkih organizacija na području suvremene kulture i umjetnosti koje su registrirane u Republici Hrvatskoj, mogu biti udruge iz bilo kojeg područja djelovanja civilnog društva, registrirane u Republici Hrvatskoj, pod uvjetom da je njihovo sudjelovanje opravdano doprinosom cjelokupnom razvoju platforme pri čemu njihov broj u platformi nije ograničen.

Ostale prihvatljive članice su ustanove u kulturi te drugi pravni subjekti u kulturi, pod uvjetom da je njihovo sudjelovanje opravdano doprinosom cjelokupnom razvoju platforme, te je prilikom prijave potrebno priložiti skenirani dokument o registraciji takvih članica iz kojega je vidljivo njihovo djelovanje na području kulture.

15. Pitanje: Postoji li u Zakladi mogućnost prijave na neki projekt koji financira digitalizaciju postojećeg sadržaja, konkretno kreiranje digitalnog novinskog arhiva? Ako da, molim sve propozicije i informacije o procesu prijave.

Odgovor: Svrha Zaklade "Kultura nova", koja je propisana člankom 3. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11) je promicanje i razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti. U skladu s navedenom svrhom javni pozivi koji su otvoreni u okviru Programa podrške 2020 namijenjeni su organizacijama civilnog društva – udrugama i umjetničkim organizacijama – koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti. Zaklada u okviru Programa podrške ne dodjeljuje bespovratna sredstva za medijske programe/projekte, osim ako medijska djelatnost nije uklopljena u šire postavljen kulturni/umjetnički program/projekt organizacije, ovisno o specifičnostima svakoga pojedinog programskog područja.

U okviru trenutno otvorenih javnih poziva Programsko područje 7 Podrška za organizacijsko i umjetničko pamćenje usmjereno je na dokumentiranje i tumačenje djelovanja pojedinih organizacija, umjetnika ili specifičnih suvremenih i/ili progresivnih umjetničkih i kulturnih područja koji nisu na adekvatan i/ili dostatan način istraženi i zabilježeni, a koji su značajni za razvoj određenog umjetničkog i kulturnog područja te sredine u kojoj djeluju ili su djelovali. U skladu s navedenim prijaviti se mogu projekti koji se realiziraju kroz različite formate poput javnih dokumentacijskih prostora, publikacija, monografija, kataloga, filmova, video radova, interaktivnih aplikacije, digitalnih arhiva i sl., ali koji svjedoče o suvremenom i/ili progresivnom umjetničkom i kulturnom razvoju i djelovanju pojedinih organizacija, umjetnika ili umjetničkih i kulturnih područja.

Više podataka o svim trenutno otvorenim javnim pozivima možete pronaći na mrežnim stranicama Zaklade: https://kulturanova.hr/podrska/program-podrske-2020-rok-2-9-2020.

16. Pitanje: Zanima me, vezano uz Program podrške, da li se mogu prijaviti udruge koje imaju u statutu unesenu umjetničku djelatnost i upisane su u Registar udruga, no nisu u registru umjetničkih udruga?

Odgovor: Program podrške 2020 namijenjen je organizacijama civilnog društva – udrugama i umjetničkim organizacijama – koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti i koje su upisane u svoj matični registar. Umjetnička organizacija je neprofitna pravna osoba koja može obavljati samo umjetničku djelatnost za koju je registrirana, osnivaju je umjetnici, a pravnu osobnost stječe upisom u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture, nakon čega počinje s radom. Udruga je svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih, odnosno pravnih osoba koje se okupljaju, radi zaštite njihovih probitaka ili zauzimanja za zaštitu uvjerenja i ciljeva koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom, a bez namjere stjecanja dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi. Udruga stječe pravnu osobnost danom upisa u Registar udruga Republike Hrvatske.

Dakle, organizacija koja prijavu podnosi na javne pozive u okviru Programa podrške mora biti upisana ili u Registar udruga ili u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture. I udruge i umjetničke organizacije moraju biti upisane u Registar neprofitnih organizacija što je uvjet je za dobivanje sredstava iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih javnih izvora.

17. Pitanje: Imamo pitanje vezano za Program podrške 2020 - Programsko područje PP5: Razvoj suradničkih platformi u Europi. Kao uvjet za sudjelovanje u međuregionalnoj suradničkoj platformi (između zemalja koje pripadaju dvjema različitim regijama od kojih je jedna ona u kojoj je smještena RH) je navedeno: Da bi prijava bila prihvatljiva u platformu moraju biti uključene najmanje 4 organizacije, od kojih uz Hrvatsku najmanje 1 organizacija mora pripadati istoj regiji, a najmanje 2 organizacije moraju biti iz druge regije s kojom se uspostavlja suradnja. Od 4 organizacije jedna je iz Hrvatske, druga organizacija treba biti iz iste regije kao Hrvatska. Da li ostale dvije organizacije moraju pripadati istoj regiji ili mogu biti iz dvije različite regije? 

Odgovor: U slučaju da u Programskom području 5: Razvoj suradničkih platformi u Europi prijavljujete međuregionalnu suradnju u sastav platforme moraju biti uključene četiri organizacije: uz Hrvatsku najmanje jedna organizacija mora pripadati istoj regiji te dvije organizacije moraju biti iz zemalja koje pripadaju jednoj odabranoj regiji s kojom se uspostavlja suradnja. Ako je zadovoljen najmanji propisani broj organizacija, moguće je uspostaviti i suradnju te provoditi aktivnosti u ostalim europskim zemljama iz ostalih regija.

18. Pitanje: Umjetnička organizacija planira prijaviti program u programskom području PP5: Razvoj suradničkih platformi u Europi. Kroz taj program planiramo sprovesti niz susreta s partnerima kroz koje bi putem radionica/labova razmjenjivali umjetničke i zagovaračke metodologije i prakse, objedinjeno s gostovanjima predstava pojedinih partnera, kao i naših programa u njihovim zemljama. Vezano uz planirani program, da li Kultura nova podržava projekte u kojima u cjelokupnom budžetu dio sredstava ide iz EU fonda?

Odgovor: Da bi prijava u Programskom području 5: Razvoj suradničkih platformi u Europi bila prihvatljiva platforma mora imati osigurana sredstva iz drugih izvora, što je potrebno navesti u e-prijavnici. Zaklada „Kultura nova“ ne ulazi u strukturu samog proračuna koji ovisi o mogućnostima i potrebama same platforme te je u skladu s navedenim prihvatljivo i da dio proračuna bude osiguran iz EU fondova. Napominjemo samo da je u ovom programskom području jedan od uvjeta da članice suradničke platforme moraju imaju povijest suradnje te moraju biti usmjerene prema dugoročnom djelovanju i otvorene za uključivanje novih organizacija.

19. Pitanje: Umjetnička organizacija planira prijaviti program u programskom području PP5: Razvoj suradničkih platformi u Europi te pozvati partnere iz Njemačke, Slovenije (srednja Europa) i Makedonije i Bugarske (jugoistočna Europa). Hrvatska spada u obje regije. Da li je to po pravilima prihvatljivo kao međuregionalna suradnja?

Odgovor: U Programskom području 5: Razvoj suradničkih platformi u Europi moguće je prijaviti međuregionalnu suradnju između regija Centralna Europa i Jugoistočna Europa pri čemu ćete sami odlučiti u koju regiju ćete svrstati Hrvatsku te je potrebno voditi računa o tome da u sastav platforme moraju biti uključene najmanje četiri organizacije: uz Hrvatsku najmanje 1 organizacija mora pripadati istoj regiji, a najmanje 2 organizacije moraju biti iz druge odabrane regije s kojom se uspostavlja suradnja.

20. Pitanje:  Mi smo udruga koja djeluje najviše u području kulture i zanima nas prijava za Program podrške 2020, područja 4 i 5. U tom smislu vidimo da se provjerava je li udruga upisana u neki registar (mi nismo umjetnička organizacija nego samo udruga), u koji registar bi se trebalo upisati? Jesu li druge pravne osobe (tipa d.o.o. - produkcijska kuća) prihvatljivi prijavitelji za područja 4 i 5?

Odgovor: Program podrške 2020 namijenjen je organizacijama civilnog društva – udrugama i umjetničkim organizacijama – koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti i koje su upisane u svoj matični registar. Svi prijavitelji koji su registrirani kao udruge moraju biti upisani u Registar udruga Republike Hrvatske dok prijavitelji koji su registirani kao umjetničke organizacije moraju biti upisani u Registar umjetničkih organizacija. Također, svi prijavitelji, bez obzira na to jesu li registrirani kao udruge ili kao umjetničke organizacije, moraju biti upisani u Registar neprofitnih organizacija. Ostale pravne osobe, gospodarski subjekti, pojedinci i institucije u kulturi nisu prihvatljivi prijavitelji na javne pozive u okviru Programa podrške, ali u Programskim područjima 4 i 5 mogu biti članice u suradničkoj platformi. Prihvatljive članice su udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje su registrirane u Republici Hrvatskoj; udruge iz bilo kojeg područja djelovanja civilnog društva; ustanove u kulturi i drugi pravni subjekti u kulturi, pod uvjetom da je njihovo sudjelovanje opravdano doprinosom cjelokupnom razvoju platforme.

21. Pitanje: Uz programe koje planiramo za 2021., planiramo i potpunu digitalizaciju arhivske građe od početka festivala do danas te osmišljavanje i izradu digitalne platforme preko koje će svi materijali biti dostupni javnost. Zanima nas da li je moguće taj projekt prijaviti posebno u neku od kategorija programa podrške, i ako da, koju?

Odgovor: Zaklada "Kultura nova" pruža opće informacije o javnim pozivima te ne može ulaziti u specifičnosti pojedinih programa/projekata. Međutim, napominjemo da prijava koja se podnosi na javni poziv mora odgovarati definiciji programskog područja i kategorije na koje se upućuje. Zaklada "Kultura nova" kroz Programsko područje 7 koje se odnosi na organizacijsko i umjetničko pamćenje nastoji osigurati stabilnije i kvalitetnije uvjete za dokumentiranje i tumačenje djelovanja pojedinih organizacija, umjetnika ili specifičnih suvremenih i/ili progresivnih umjetničkih i kulturnih područja koji nisu na adekvatan i/ili dostatan način istraženi i zabilježeni, a koji su značajni za razvoj određenog umjetničkog i kulturnog područja te sredine u kojoj djeluju ili su djelovali te Vas upućujemo da razmotrite navedeno programsko područje u kontekstu Vašeg upita. Zaklada nije specificirala koje sve formate prijavitelj može koristiti u svrhu organizacijskog i umjetničkog pamćenja, te u tom smislu svaki prijavitelj može odrediti u kojem formatu će osigurati javnu dostupnost materijala i obrađivane građe. Bitno je naglasiti da je podrška u Programskom području 7 usmjerena ne samo prema istraživanju, prikupljanju, sistematizaciji i obradi nego i tumačenju građe, materijala i podataka suvremenoga umjetničkog i kulturnog djelovanja koji će svjedočiti o razvoju i djelovanju pojedinih organizacija, umjetnika ili umjetničkih i kulturnih područja te na taj način stvarati nova znanja koja će biti javno i trajno dostupna budućim generacijama.

U skladu s navedenim, projekt koji se prijavljuje u Programskom području 7 trebao bi pored samog bilježenja i dokumentiranja donositi i tumačenje i interpretiranje istraživane građe i materijala. Također napominjemo da je u okviru ovog Programskog područja jedan od prihvatljivih troškova i trošak nabave, izrade i/ili održavanja digitalnih alata, platformi i sl. za organizacijsko i umjetničko pamćenje. Sve podatke o navedenom programskom području možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://kulturanova.hr/podrska/pp7 nakon čega možete donijeti odluku o tome odgovara li planirani projekt propisanim uvjetima.

22. Pitanje: Imam pitanja vezano uz registracijski dio prijave u kojem se traže odgovori na sljedeća pitanja: Je li Vaša organizacija imala poslovnih aktivnosti u prethodnoj godini? te Ako niste imali poslovnih aktivnosti u prethodnoj godini, jeste li predali Izjavu o neaktivnosti u roku za predaju financijskih izvještaja? Budući da u prošloj godini, kada smo i osnovani kao udruga nismo imali nikakve aktivnosti niti prihode, ali nismo bili u stanju mirovanja, zanima me jesmo li trebali predati izjavu o neaktivnosti i diskvalificira li nas to u ovom natječaju.

Odgovor: Organizacija koja prijavu podnosi na javne pozive u okviru Programa podrške 2020 mora biti upisana u matični registar, odnosno u Vašem slučaju u Registar udruga, te u Registar neprofitnih organizacija što je uvjet za dobivanje sredstava iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih javnih izvora.

Zaklada „Kultura nova“ je u Vodiču za prijavu na str. 15. i 16. te na mrežnim stranicama detaljno  propisala formalne uvjete koje nije moguće naknadno ispraviti/nadopuniti, a među njima su i „Prijavitelj nije upisan u Registar neprofitnih organizacija“ te „Prijavitelj ne vodi uredno financijsko poslovanje te financijske izvještaje, ako je obavezan, ili drugu financijsku dokumentaciju nije u roku predao nadležnim institucijama“. Naime, u skladu s čl. 28 st. 2. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija ona organizacija koja je imala poslovnih aktivnosti u prethodnoj godini, trebala je za tu godinu predati financijske izvještaje Ministarstvu financija, odnosno drugoj instituciji koju Ministarstvo financija ovlasti za zaprimanje i obradu financijskih izvještaja. Napominjemo da se pod poslovnim aktivnostima računa i ako ste samo otvorili račun u banci i plaćali npr. bankovnu naknadu. U slučaju da organizacija nije imala poslovnih aktivnosti, niti u poslovnim knjigama ima podatke o imovini i obvezama, bila je dužna u skladu s čl. 28 st.5. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija u roku propisanom za predaju godišnjih financijskih izvještaja Ministarstvu financija dostaviti Izjavu o neaktivnosti za prethodnu poslovnu godinu.

U skladu s navedenim, Vaša organizacija trebala je predati bilo financijske izvještaje bilo Izjavu o neaktivnosti. Samo one organizacije koje zadovolje sve propisane formalne uvjete mogu biti upućene u daljnji postupak procjene kvalitete prijava.

23. pitanje: Može li se za Programsko područje 6: Podrška za razvoj publike tražiti udio u plaći zaposlenice koja će raditi na tom dijelu poslova, u kategoriji Troškovi naknada za rad voditelja programa/projekta razvoja publike? Odnosno, priznaju li se troškovi nastali temeljem Ugovora o radu?

Odgovor: U Programskom području 6: Podrška za razvoj publike u stavki proračuna „Troškovi naknada za rad voditelja programa/projekta razvoja publike te suradnika angažiranih u programu/projektu razvoja publike“ prihvatljive su sve vrste ugovora, odnosno i ugovor o radu kao i  ugovor o djelu, ugovor o suradnji, autorski ugovor i sl.

24. pitanje: Molim Vas da mi pojasnite kategoriju Podrška za organizacijsko i umjetničko pamćenje: što u tu kategoriju i na koji način je moguće aplicirati. Upravo, naime pripremam dokumentaciju za projekt koji se djelomice sastoji u prikupljanju i umjetničkoj artikulaciji raznorodnog arhivskog materijala, te snimanja vođenih intervjua s velikim brojem potencijalnih protagonistica.

Odgovor: Zaklada "Kultura nova" pruža opće informacije o javnim pozivima te ne može ulaziti u specifičnosti pojedinih programa/projekata. Međutim, napominjemo da prijava koja se podnosi na javni poziv mora odgovarati definiciji programskog područja i kategorije na koje se upućuje.

Zaklada "Kultura nova" kroz Programsko područje 7 koje se odnosi na organizacijsko i umjetničko pamćenje nastoji osigurati stabilnije i kvalitetnije uvjete za dokumentiranje i tumačenje djelovanja pojedinih organizacija u suvremenoj kulturi i umjetnosti, umjetnika ili specifičnih suvremenih i/ili progresivnih umjetničkih i kulturnih područja koji nisu na adekvatan i/ili dostatan način istraženi i zabilježeni, a koji su značajni za razvoj određenog umjetničkog i kulturnog područja te sredine u kojoj djeluju ili su djelovali. Da bi Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava navedeno moglo procijeniti u prijavnici je potrebno opisati relevantnost organizacije, umjetnika ili umjetničkog i kulturnog područja koji se obrađuju i istražuju s obzirom na prioritete Programa podrške 2020 te navesti djelovanje, postignuća i značaj organizacije, umjetnika ili umjetničkog i kulturnog područja koji se obrađuju i istražuju za umjetničku, kulturnu i/ili društvenu zajednicu kao i obrazložiti njegovu/njihovu nedovoljnu i/ili neadekvatnu obrađenost.

Zaklada nije specificirala koje sve formate prijavitelj može koristiti u svrhu organizacijskog i umjetničkog pamćenja, te u tom smislu svaki prijavitelj može odrediti u kojem formatu će osigurati javnu dostupnost materijala i obrađivane građe. To mogu biti javni dokumentacijski prostori, publikacije, monografije, katalozi, filmovi, video radovi, interaktivne aplikacije i sl. Bitno je naglasiti da je podrška u Programskom području 7 usmjerena ne samo prema istraživanju, prikupljanju, sistematizaciji i obradi nego i tumačenju građe, materijala i podataka suvremenoga umjetničkog i kulturnog djelovanja koji će svjedočiti o razvoju i djelovanju pojedinih organizacija, umjetnika ili umjetničkih i kulturnih područja te na taj način stvarati nova znanja koja će biti javno i trajno dostupna budućim generacijama. U skladu s navedenim, projekt koji se prijavljuje u Programskom području 7 trebao bi pored samog bilježenja i dokumentiranja donositi i tumačenje i interpretiranje istraživane građe i materijala o umjetnicima, organizacijama i/ili umjetničkim područjima.

Više podataka o programskom području, kriterijima za dodjelu sredstava te ogledni primjerak prijavnice nalaze se na sljedećoj poveznici: https://kulturanova.hr/podrska/pp7, dok se e-prijavnica može ispuniti ovdje: https://prijave.kulturanova.hr/.

25. Pitanje: Prošle smo godine dobili podršku u PP7: Podrška za organizacijsko i umjetničko pamćenje za kontinuirane projekte. Ove bismo godine prijavili novo istraživanje za jednokratne projekte. Je li to moguće ili je potrebna pauza od dvije (2) godine?

Odgovor: Prijavitelji kojima je u okviru Programa podrške 2019 odobrena podrška u Programskom području 7, kategoriji b) podrška za kontinuirane projekte imaju pravo podnošenja prijava na Javni poziv u istom programskom području i ove godine. Dakle, moguće je prijaviti i nastavak projekta za koji je odobrena podrška za kontinuirane projekte. Navedeno ograničenje da mora proći najmanje dvije (2) godine od dana donošenja odluke o dodjeli bespovratnih sredstava prijavitelju do podnošenja nove prijave odnosi se na projekte kojima je podrška bila odobrena u kategoriji a) podrška za jednokratne projekte.

26. Pitanje: Prijavljujemo projekt na PP4. Zanima nas može li se među članicama suradničke platforme razmjenjivati program tj. predstave umjetnika iz regije ili se programska razmjena i suradnja isključivo odnosi na umjetnike iz Hrvatske?

Odgovor: Programsko područje 4: Razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj usmjereno je na razvoj i stabilizaciju dugoročnih suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj. U okviru tog programskog područja u fokusu kategorije a) programska platforma na nacionalnoj razini je razmjena umjetničkog i kulturnog programa te programska/projektna suradnja organizacija koje djeluju u Hrvatskoj. Same aktivnosti razmjene umjetničkog i kulturnog programa među članicama platforme, edukacijske aktivnosti za uključene organizacije, a koje su relevantne za područje djelovanja platforme i ostale prihvatljive aktivnosti za programske platforme mogu uključivati i strane izvođače/umjetnike.

27. Pitanje:  Prijavljujemo projekt na PP5. Može li prvih šest mjeseci jedna osoba koordinirati platformom, a zatim druga?

Odgovor: Koordinator suradničke platforme je organizacija koja koordinira aktivnosti suradničke platforme tijekom njihove provedbe te je odgovoran za sve razine njihove provedbe – sadržajne i financijske. Organizacija koja je koordinator također potpisuje ugovor sa Zakladom, zadužena je za komunikaciju sa Zakladom tijekom svih faza provedbe te bi ista organizacija tijekom jedne godine provedbe trebala koordinirati platformu. Međutim, osoba koja je unutar organizacije koordinatora zadužena za koordinaciju platformom može se promijeniti, što ovisi isključivo o potrebama platforme te dogovoru s ostalim članicama platforme, a Zakladu će u tom slučaju biti dovoljno obavijestiti.

28. Pitanje: Molimo odgovore na dva pitanja vezana za prijavu na PP1: Razvojna podrška za organizacije. 1. U Vodiču za prijavu navedeno je da: "Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje su registrirane u Republici Hrvatskoj." Naša se udruga bavi raznim područjima, pa tako i kulturom. Zanima nas treba li se udruga isključivo baviti suvremenom kulturom i umjetnošću ili joj to može biti jedna od djelatnosti za koju je naravno i registrirana? 2. Projekt koji bi željeli prijaviti zapravo se dijeli na 3 projekta, sva tri su neovisna jedan od drugog, od kojih bi svaki provodili tijekom 4 mjeseca, a kontinuirano tijekom 2021. Je li po Vašem mišljenju nešto ovakvog tipa prihvatljivo? Svjesni smo da ne možete davati konkretne odgovore, pogotovo što se tiče drugog pitanja, ali bi Vas ipak molili da nam po Vašem dosadašnjem iskustvu i praksi savjetujete što činiti jer ne bismo htjeli biti odbijeni u formalnom dijelu.

Odgovor: Svrha Zaklade, koja je propisana člankom 3. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11), je promicanje i razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti. U skladu s navedenom svrhom Programi podrške namijenjeni su organizacijama civilnog društva (udrugama i umjetničkim organizacijama) koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti. Pri tome napominjemo da suvremena kultura i umjetnost, kako u području djelovanja udruge, tako i u predloženom projektu, moraju činiti okosnicu aktivnosti i predloženog programa/projekta i misije organizacije. Pod pojmom suvremene kulture i umjetnosti Zaklada "Kultura nova" ne podrazumijeva cjelokupnu kulturu i umjetnost koja nastaje u suvremenosti. U Vodiču za prijavu koji se objavljuje za svaki javni poziv u uvodnom tekstu opisano je kako Zaklada "Kultura nova" shvaća suvremenu kulturu i umjetnost. U Vodiču su također navedeni prioriteti Programa podrške (kritičnost i refleksivnost, otklon od dominantnih koncepcija, angažiranost, inovativnost i istraživački pristup) iz kojih je moguće iščitati koje su za Zakladu ključne odrednice suvremene kulture i umjetnosti.

Što se tiče drugog pitanja, kao što ste i sami naveli, Zaklada "Kultura nova" pruža isključivo opće informacije o javnim pozivima te ne može ulaziti u specifičnosti pojedinih programa/projekata. Međutim, napominjemo da prijava koja se podnosi na određeni javni poziv mora odgovarati definiciji programskog područja i kategorije na koje se upućuje. Svako programsko područje opisano je i definirano u Vodiču za prijavu u kratkom tekstu u kojem je navedena njegova svrha te je dodatno specificirano kroz posebne ciljeve pa vas upućujemo da ih proučite prije ispunjavanja prijave. Napominjemo da je u okviru opisa Programskog područja 1 navedeno da se program/projekt mora provoditi tijekom cijele 2021. godine te da je moguće prijaviti program koji predstavlja niz projekata ili aktivnosti sa zajedničkim općim ciljem ili ciljevima.

29. Pitanje: Javljam se ovim putem kako bih postavio par pitanja vezano za natječaj PP5. Naime, u uvjetima natječaja nije nigdje točno određeno koji je postotak dodatnih sredstava koje nositelj projekta mora osigurati i koliko je to striktno? S tim u svezi ide i pitanje može li se kao taj dodatan resurs koristiti usluge glume, smještaja ili prostora za probu i izvedbu koje inače koštaju, a koje umjetnička organizacija može osigurati? Vezano za dodatna financiranja nas također zanima da li se umjetničke organiziranje mogu pokušati prijaviti na lokalne natječaje te da li se to računa kao eventualni izvor dodatnog financiranja?

Odgovor: Da bi prijava u Programskom području 5: Razvoj suradničkih platformi u Europi bila prihvatljiva potrebno je osigurati sredstva iz drugih izvora za djelovanje platforme, pri čemu Zaklada nije definirala postotak sredstava iz drugih izvora koji organizacije moraju osigurati te on ovisi o mogućnostima i potrebama svake platforme. Sredstva iz drugih izvora odnose se na sredstva iz javnih ili privatnih izvora, kao i ona stečena samoprihodovanjem, volonterskim i in-kind doprinosima, a koja su namijenjena financiranju aktivnosti projekta. U skladu s navedenim, kao sredstva iz drugih izvora moguće je koristiti i doprinos u naravi (nenovčanu isplatu), a prihvatljiva su i dodatna sredstva koje organizacije osiguraju na lokalnim natječajima.