Svaki prijavitelj ima pravo podnijeti samo jednu prijavu na ovaj Javni poziv na predlaganje projekata u Programskom području 2.

Ako prijavitelj dostavi veći broj prijava od propisanoga broja u programskom području, sve prijave bit će odbijene zbog nezadovoljavanja formalnih uvjeta.