Osnivanjem Zaklade "Kultura nova" napravljen je značajan pomak u kulturnom sustavu jer je stvoren novi mehanizam koji daje stručnu i financijsku podršku organizacijama civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti te doprinosi izgradnji snažnog, stabilnog i raznolikog civilnog društva u suvremenoj kulturi i umjetnosti koje kreira nove umjetničke prakse i/ili prakse kritičkoga javnog djelovanja i/ili potiče pozitivne društvene promjene u Republici Hrvatskoj. Zaklada nije konkurentski niti zamjenski izvor financiranja u kulturi postojećim izvorima na nacionalnoj ili subnacionalnim razinama, kroz koje se i dalje osiguravaju sredstva za provedbu kulturnih i umjetničkih programa civilnog sektora, već je "Kultura nova" komplementarna i nadopunjujuća mjera u sustavu financiranja kulture koja doprinosi stabilizaciji i razvoju organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti. Komplementarnost je ugrađena u sve aspekte djelovanja Zaklade pa tako i u Program podrške 2020 s rokom prijave 19. 3. 2020.

Zaklada "Kultura nova" suvremenu kulturu i umjetnost shvaća kao eksperimentalnu i istraživačku i/ili kritičku i društveno angažiranu praksu, a organizacije civilnog društva vidi kao ključne nositelje novih tendencija u kulturi i umjetnosti. Takve su suvremene kulturne i umjetničke prakse usmjerene prema istraživanju i ispitivanju granica disciplina i područja, uspostavljanju novih pristupa i kretanja, poduzimanju estetskih i konceptualnih iskoraka, inovativnom korištenju materijala, metoda, formata i medija te sveukupno otvaranju novih pogleda, shvaćanja i orijentacija u svijetu umjetnosti. To su također i one prakse koje su usmjerene prema društvenom angažmanu te orijentirane na zajednicu i sudjelovanje građana, i koje danas predstavljaju razvojni potencijal jer uočavaju i artikuliraju raznovrsne probleme s kojima se suvremeno društvo susreće te se bave zaštitom ljudskih prava, kulturne raznolikosti i javnog dobra, doprinose jačanju zajednice, izgradnji društvene kohezije, lokalnom razvoju itd. Suvremene kulturne i umjetničke prakse kroz različite oblike, pristupe i kanale djelovanja omogućavaju građanima aktivno uključivanje i sudjelovanje u različitim kulturnim sadržajima, čime se podiže svijest građana o važnosti njihovog angažmana i aktivnog sudjelovanja u zajednici.

Na mrežnim stranicama Zaklade "Kultura nova" (http://www.kulturanova.hr) 3. 2. 2020. objavljen je Javni poziv na predlaganje projekata u Programskom području 2 u okviru Programa podrške 2020 s rokom prijave 19. 3. 2020. (u daljnjem tekstu: Program podrške 2020). Upravni odbor usvojio je Vodič za prijavu na sjednici održanoj 20. 12. 2019.

Dokumentacija ovog Javnog poziva dostupna je na mrežnim stranicama Zaklade, a sastoji se od sljedećih dokumenata:

  • Pravilnik o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade "Kultura nova"
  • Vodič za prijavu. Upute, pravila, uvjeti i kriteriji
  • Pravilnik o upravljanju sukobom interesa u Zakladi "Kultura nova"
  • Poslovnik o načinu postupanja i izvještavanja Zaklade "Kultura nova"
  • Prijavnica u elektroničkom obliku (opisni i proračunski dio) za svaku kategoriju

Prijavljivanjem na ovaj Javni poziv u okviru Programa podrške 2020 svi prijavitelji pristaju na propisane uvjete i postupke, što uključuje i propisani način procjene kvalitete prijava. Podnošenje prijave na ovaj Javni poziv ne znači sigurno dobivanje podrške.