Popis faza postupka provedbe Javnog poziva s rokovima izvršenja:

Faze provedbe Rokovi

Objava Javnog poziva

3. 2. 2020.

Razdoblje za postavljanje pitanja

3. 2. 2020. – 12. 3. 2020.

Rok za predaju prijava

19. 3. 2020. (16 h)

Komisijska provjera formalnih uvjeta

20. 3. 2020. – 23. 3. 2020.

Slanje obavijesti o zadovoljavanju formalnih uvjeta

24. 3. 2020.

Nadopuna i ispravak prijava

25. 3. 2020. – 26. 3. 2020.

Slanje obavijesti o zadovoljavanju formalnih uvjeta nakon nadopuna i ispravaka prijava

27. 3. 2020.

Procjena kvalitete prijava

30. 3. 2020. – 19. 5. 2020.

Objava rezultata

26. 5. 2020.

Rok za podnošenje prigovora

27. 5. 2020. – 5. 6. 2020.

Dostava dodatne dokumentacije i njena provjera

27. 5. 2020. – 5. 6. 2020.

Očitovanje na prigovore

18. 6. 2020.

Potpisivanje ugovora

do 26. 6. 2020.

Objava imena članova Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava

29. 6. 2020.