Svaki prijavitelj ima pravo podnijeti po jednu (1) prijavu u svakom programskom području.

Prijavitelj ima pravo na Program podrške 2020 s rokom prijave 2. 9. 2020. ukupno podnijeti najviše sedam (7) prijava:

  • Programsko područje 1: najviše 1 prijava
  • Programsko područje 2: najviše 1 prijava
  • Programsko područje 3: najviše 1 prijava
  • Programsko područje 4: najviše 1 prijava
  • Programsko područje 5: najviše 1 prijava
  • Programsko područje 6: najviše 1 prijava
  • Programsko područje 7: najviše 1 prijava

Ako prijavitelj dostavi veći broj prijava od propisanoga broja u programskom području, sve prijave za to programsko područje bit će odbijene zbog nezadovoljavanja formalnih uvjeta.