Program podrške 2020 provodi se s ciljem pružanja financijske podrške udrugama i umjetničkim organizacijama koje djeluju primarno na području suvremene kulture i umjetnosti. Bespovratna se sredstva dodjeljuju kroz nekoliko programskih područja kako bi se stvorili kvalitetniji uvjeti za rad organizacija i doprinijelo njihovoj stabilizaciji i razvoju organizacijskih i programskih kapaciteta.

Program podrške 2020 kroz sedam je programskih područja usmjeren prema postizanju sljedećih ciljeva:

 • pridonijeti razvoju organizacijskih i programskih kapaciteta za produkciju i distribuciju radova, djela i projekata u svim disciplinama umjetnosti te za upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost
 • pridonijeti stvaranju stabilnijih i kvalitetnijih uvjeta za osmišljavanje i pripremu novih kulturnih i umjetničkih programa i projekata
 • pridonijeti stvaranju stabilnijih i kvalitetnijih uvjeta za razradu i propitivanje novih umjetničkih ideja
 • pridonijeti stabilizaciji suradnje i umrežavanja u Republici Hrvatskoj kroz programsku razmjenu i suradnju, širenje znanja, iskustava i dobre prakse te zagovaranje
 • pridonijeti stabilizaciji regionalne i međuregionalne suradnje i umrežavanja u Europi kroz programsku razmjenu i suradnju, širenje znanja, iskustava i dobre prakse te zagovaranje
 • pridonijeti stvaranju stabilnijih i kvalitetnijih uvjeta za sveobuhvatni organizacijski pristup razvoju publike
 • pridonijeti stvaranju stabilnijih i kvalitetnijih uvjeta za organizacijsko i umjetničko pamćenje

Zaklada u okviru Programa podrške 2020 raspisuje javne pozive na predlaganje programa i projekata u sljedećim programskim područjima:

 • PP1: Razvojna podrška za organizacije
 • PP2: Osmišljavanje i priprema novih programa/projekata
 • PP3: Razvoj novih umjetničkih ideja
 • PP4: Razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj
 • PP5: Razvoj suradničkih platformi u Europi
 • PP6: Podrška za razvoj publike
 • PP7: Podrška za organizacijsko i umjetničko pamćenje

Prioriteti Programa podrške 2020 su:

 • kritičnost i refleksivnost (analitičko i kritičko preispitivanje i prikazivanje umjetničkog, kulturnog, društvenog, ekonomskog, političkog ili bilo kojeg drugog područja u kojem se djeluje)
 • otklon od dominantnih koncepcija (pozicioniranje u odnosu na dominantne koncepcijske, organizacijske i prostorne paradigme, odnosno afirmiranje problema/trendova/pitanja koje dominantne strukture značenja ne zahvaćaju)
 • angažiranost (utjecaj na umjetničko, kulturno, društveno, ekonomsko, političko ili bilo koje drugo područje)
 • inovativnost (korištenje novih pristupa, materijala, metoda, formata, medija i sl. ili otvaranje novih pogleda, shvaćanja, orijentacija i sl. u svijetu umjetnosti i kulture)
 • istraživački pristup (procesi i postupci ispitivanja, pronalaženja, otkrivanja, razvijanja, opisivanja, objašnjavanja, interpretiranja novih funkcija, metoda, formacija, vrijednosti, načina rada, organiziranja, koncepcija, pozicija itd. u svijetu umjetnosti i kulture)

Sve prijave kako na razini organizacijskog djelovanja tako i na razini predloženih programa/projekata moraju zadovoljiti 3 od 5 navedenih prioriteta. Prijavitelji prilikom podnošenja prijave na Program podrške 2020 u e-prijavnici sami odabiru 3 prioriteta koji u najvećoj mjeri opisuju djelovanje organizacije te 3 prioriteta koji u najvećoj mjeri opisuju predloženi program/projekt, pri čemu je odabrane prioritete potrebno obrazložiti u e-prijavnici. Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava ocjenjuje organizaciju i relevantnost predloženoga programa/projekta s obzirom na odabrane i u e-prijavnici obrazložene prioritete.