Popis svih faza postupka provedbe javnih poziva s rokovima izvršenja.

Faze provedbe

Rokovi

Objava javnih poziva

16. 6. 2020.

Razdoblje za postavljanje pitanja

16. 6. 2020. – 29. 7. 2020. i

17. 8. 2019. – 27. 8. 2020.

Rok za predaju prijava

2. 9. 2020. (16h)

Komisijska provjera formalnih uvjeta

3. 9. 2020. – 8. 9. 2020.

Slanje obavijesti o zadovoljavanju formalnih uvjeta

10. 9. 2020.

Nadopuna i ispravak prijava

11. 9. 2020. – 14. 9. 2020.

Slanje obavijesti o zadovoljavanju formalnih uvjeta nakon nadopuna i ispravaka prijava

15. 9. 2020.

Procjena kvalitete prijava

16. 9. 2020. – 30.11. 2020.

Provjera organizacijskih, programskih i financijskih kapaciteta organizacija predloženih za višegodišnju podršku

27. 10. 2020. – 30. 11. 2020.

Donošenje odluka o dodjeli bespovratnih sredstava do 1.12.2020.

Objava rezultata

2. 12. 2020.

Rok za podnošenje prigovora

14. 12. 2020.

Dostava dodatne dokumentacije i njena provjera

3. 12. 2020. – 10. 12. 2020.

Potpisivanje ugovora

do 23. 12. 2020.

Očitovanje na prigovore

24. 12. 2020.

Objava imena članova Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava

30. 12. 2020.