Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

Pilot program podrške

Pilot program podrške osmišljen je s ciljem pružanja financijske podrške organizacijama civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti kroz nekoliko programskih područja u 2013. godini.

Pilot program usmjeren je na postizanje triju ciljeva unutar odabranih prioritetnih programskih područja, koji su usmjereni jačanju organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti:

 • pridonijeti razvoju organizacija i jačanju njihovih kapaciteta za produkciju, prezentaciju, distribuciju i/ili medijaciju domaće suvremene umjetnosti, odnosno za vođenje javnih prostora za suvremenu kulturu i umjetnost;
 • unaprijediti programski rad organizacija te poticati razvoj novih suvremenih umjetničkih i kulturnih projekata;
 • pridonijeti umrežavanju i povezivanju organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti te njihovom povezivanju s udrugama građana na drugim područjima, kao i javnim kulturnim ustanovama.

Aktivnosti koje će biti podržane u okviru Pilot programa podrške pripadaju trima glavnim programskim područjima.

Programska područja

Razvoj pojedinih djelatnosti organizacije (Programsko područje 1)

Prvo programsko područje ostvaruje se putem javnog poziva na predlaganje projekata i programa za razvoj sljedećih djelatnosti organizacija: (a) produkciju, promociju, medijaciju i/ili distribuciju radova domaćih umjetnika u svim disciplinama suvremene umjetnosti ili (b) upravljanje javnim prostorima (galerije, klubovi, centri i sl.) za suvremenu kulturu i umjetnost.

Razvoj umjetničkih ideja, partnerskih projekata ili festivala/manifestacija (Programsko područje 2)

Drugo programsko područje ostvaruje se putem javnog poziva na predlaganje projekata usmjerenih na razvoj umjetničkih ideja, razvijanje novih suradničkih međunarodnih projekata i/ili selekciju međunarodnog programa festivala / manifestacija.

Razvoj suradničkih platformi (Programsko područje 3)

Treće programsko područje ostvaruje se putem javnog poziva na iskaz interesa za suradnju sa Zakladom, kojim se potiče dugoročna suradnja i umrežavanje organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti, i/ili njihovo povezivanje s udrugama građana koje djeluju na drugim područjima i/ili s javnim kulturnim ustanovama.

Postupak odabira

Dodjela financijskih sredstava Zaklade temeljena je na načelima transparentnosti, jednakog tretmana i nediskriminacije. Kako bi se osigurao transparentan postupak odabira, definirane su specifične skupine kriterija: kriteriji prihvatljivosti, kriteriji isključenja, kriteriji odabira i kriteriji za dodjelu sredstava.

Prijave se razmatraju unutar svake navedene skupine kriterija, a postupak odabira završava kada su svi koraci ispunjeni.

Zaklada zadržava pravo dodatne provjere i informiranja o prijavitelju.

Kriteriji prihvatljivosti

Kriteriji prihvatljivosti koji se odnose na sva programska područja Pilot programa podrške nalaze se u nastavku. Kako bi zadovoljio kriterije prihvatljivosti prijavitelj mora:

 • imati registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj;
 • biti registriran kao udruga građana ili umjetnička organizacija.

Specifične kriterije prihvatljivosti za pojedina programska područja možete naći u poglavljima koja obrađuju svako od tri programska područja.

Kriteriji isključenja

Na Pilot program podrške ne mogu se prijaviti:

 • udruge građana koje nisu upisane u Registar udruga RH;
 • umjetničke organizacije koje nisu upisane u Registar umjetničkih organizacija;
 • udruge građana i umjetničke organizacije koje nisu upisane u Registar neprofitnih organizacija;
 • udruge građana i umjetničke organizacije koje nisu ispunile svoje ugovorne obveze u provedbi odobrenih podrški od strane tijela državne uprave, čime su izgubile pravo da se javljaju na natječaje davatelja financijskih podrški iz javnih izvora na razdoblje od 2 (dvije) godine od dana izricanja navedene mjere;
 • organizacije čiji osnivači su pravne osobe profitnog sektora;
 • ostale neprofitne organizacije koje nisu registrirane kao udruge građana ili umjetničke organizacije;
 • aktivnosti kojima se isključivo traže investicijska ulaganja za izgradnju ili adaptaciju objekata;
 • aktivnosti za koje se isključivo traži kupnja opreme.

Kriteriji odabira i kriteriji za dodjelu sredstava

Prijave koje su prošle provjeru propisanih kriterija prihvatljivosti i isključenja upućuju se na procjenu nezavisnoj stručnoj skupini – Povjerenstvu za procjenu kvalitete prijava, koje prijave procjenjuje na temelju kriterija odabira i kriterija za dodjelu sredstava.

Kriteriji odabira odnose se na kapacitete prijavitelja (stručne i organizacijske sposobnosti) koje Povjerenstvo procjenjuje prema sljedećim elementima:

 • prijavitelj mora imati profesionalne vještine i kvalifikacije za provedbu predloženih aktivnosti (stručne sposobnosti);
 • prijavitelj mora imati odgovarajuće organizacijske vještine i kapacitete te financijske resurse za provedbu predloženih aktivnosti (organizacijske sposobnosti).

Kriteriji odabira bodovno su definirani za svako od tri programska područja.

Kriteriji za dodjelu sredstava čine temelj za ocjenjivanje kvalitete prijava u odnosu na opće, specifične i posebne ciljeve svakog pojedinog programskog područja Pilot programa podrške. Ovi su kriteriji bodovno definirani za svako od tri programska područja.

Tijekom postupka procjene kvalitete prijava informacije o rezultatima svake pojedine prijave ne smiju se davati.

Nakon obavljene procjene kvalitete prijava Povjerenstvo upućuje Upravnom odboru svoj prijedlog i zahtjev za odobravanje iznosa za financiranje odabranih prijava, zajedno s popisom procjenjivanih prijava, prikazom odobrenih projekata i obrazloženjem za one kojima podrška nije odobrena. Upravni odbor na svojoj sjednici raspravlja zaprimljene prijedloge Povjerenstva te prihvaća prijedlog i usvaja zahtjev Povjerenstva za odobravanje ukupnih iznosa sredstava za financijske podrške.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type