Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

Program podrške 2014

Zaklada "Kultura nova" je 3. lipnja 2014. godine u okviru Programa podrške 2014 objavila javne pozive na predlaganje projekata i programa te javne pozive na iskaz interesa za suradnju sa Zakladom.

Rok: 09. rujna 2014.

U skladu s člankom 3., stavkom 2. i člankom 15. Zakona o Zakladi “Kultura nova” (NN 90/11) te člancima 6. i 26. Statuta Zaklade, odredbama Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade, Kodeksom pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga te Odlukom Upravnog odbora Zaklade od 23. svibnja 2014. godine, Zaklada je 3. lipnja 2014. objavila javne pozive na predlaganje projekata i programa te javne pozive na iskaz interesa za suradnju sa Zakladom u okviru Programa podrške 2014 za programe i projekte organizacija civilnog društva (udruge i umjetničke organizacije) na području suvremene kulture i umjetnosti, koji se provode u 2015. godini te za višegodišnje projekte/programe koji se provode u 2015., 2016. i 2017. godini.

Na javne pozive u okviru Programa podrške 2014 mogu se prijaviti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti:

  • koje su upisane u matični registar
  • koje su upisane u Registar neprofitnih organizacija
  • koje vode uredno financijsko poslovanje
  • koje su ispunile svoje ugovorne obaveze u provedbi odobrenih podrški od strane tijela državne uprave i tijela javne vlasti
  • koje zadovoljavaju i sve druge uvjete propisane u Vodiču za prijavu na Program podrške 2014

Indikativni proračun za javne pozive u okviru Programa podrške 2014 iznosi 5.660.000 kn. 

Program podrške 2014 obuhvaća četiri programska područja:

Programsko područje 1: Razvojna podrška za organizacije
Podrška u Programskom području 1 ostvaruje se putem javnog poziva na predlaganje projekata i programa za razvojnu podršku u jednoj od sljedećih kategorija:

  a1) razvoj domaće umjetničke produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 50.000 kn
  a2) razvoj domaće umjetničke produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 115.000 kn
  b1) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 50.000 kn
  b2) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 115.000 kn

U okviru ovog Javnog poziva Zaklada će dodjeljivati:

  • jednogodišnju podršku (u kategorijama a1, a2, b1 i b2) za realizaciju projekata/programa u 2015. godini
  • višegodišnju podršku (u kategorijama a2 i b2) za realizaciju projekata/programa u 2015., 2016. i 2017. godini

Programsko područje 2: Osmišljavanje i priprema novih projekata/programa
Podrška u Programskom području 2 ostvaruje se putem javnog poziva na predlaganje projekata i programa u tri sljedeće kategorije:

  a) umjetničko istraživanje do 20.000 kn
  b) priprema međunarodnih suradničkih projekata do 15.000 kn
  c) putovanje u inozemstvo radi selekcije programa do 15.000 kn

Javni pozivi za kategorije b i c provode se u dva ciklusa. Ovaj Javni poziv odnosi se na aktivnosti čija provedba mora započeti u razdoblju od 1.1.2015. do 30.6.2015., a završiti u razdoblju od 1.1.2015. do 31.12.2015. Za aktivnosti čija provedba započinje i završava u drugoj polovici godine (od 1.7.2015. do 31.12.2015.) bit će raspisan novi javni poziv početkom 2015. godine. 

Programsko područje 3: Razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj
Podrška u Programskom području 3 ostvaruje se putem javnog poziva na iskaz interesa za suradnju sa Zakladom, u jednoj od dvije sljedeće kategorije:

  a) programska platforma na nacionalnoj razini do 140.000 kn
  b) zagovaračka platforma na subnacionalnoj razini do 90.000 kn

Programsko područje 4: Razvoj suradničkih platformi u Jugoistočnoj Europi
Programsko područje 4 ostvaruje se putem javnog poziva na iskaz interesa za suradnju sa Zakladom, kojim se razvija suradnja kroz provedbu zagovaračkih aktivnosti te razmjenu programa, znanja, iskustava i dobrih praksi između organizacija civilnog društva, koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti, iz Republike Hrvatske i drugih zemalja Jugoistočne Europe.

Svaki prijavitelj ima pravo podnijeti po jednu prijavu za Programska područja 1, 3 i 4 dok za Programsko područje 2 može u svakoj od tri kategorije podnijeti po jednu prijavu.

Cjelokupna dokumentacija Programa podrške 2014, e-prijavnice za sve kategorije i programska područja te dodatni obrasci za Programska područja 3 i 4 (PP3 i PP4), dostupni su na mrežnim stranicama Zaklade. Nakon što je e-prijavnica ispunjena i poslana u Zakladinu elektroničku bazu prijavnica, potrebno je ispisanu, potpisanu i ovjerenu prijavnicu, zajedno s propisanom dodatnom dokumentacijom, poslati isključivo preporučenom poštom, uz napomenu "Za javni poziv" i “Ne otvarati do sjednice Komisije za otvaranje prijava”, na adresu sjedišta Zaklade:

Zaklada "Kultura nova"
Za javni poziv _ _ _ _ _ _ _ (unesite ime programskog područja za koje se prijavljujete)
Frankopanska 5/2
10000 Zagreb
Ne otvarati do sjednice Komisije za otvaranje prijava

Rok za podnošenje prijava je 9. rujna 2014. godine, u elektroničkom obliku do 16h, a u papirnatom obliku do 23.59h.

Pitanja o Programu podrške 2014 mogu se postavljati isključivo na e-adresu: podrska@kulturanova.hr u razdobljima: od 3. 6. 2014. do 31. 7. 2014. i od 16. 8. 2014. do 3. 9. 2014.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type