Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

PP1a2

KONTEJNER | biro suvremene umjetničke prakse

Device_art 5.015.

Device_art je međunarodni komparativni i istraživački projekt koji se bavi umjetnošću tehnoloških naprava i robotikom u suvremenim umjetničkim praksama. Projekt potiče domaće suvremene umjetnike na istraživačko i produkcijsko bavljenje umjetnošću i tehnologijom te kritičko promišljanje naprave kao sredstva umjetničkog izražavanja. Komunicirajući i interpretirajući domaću umjetničku scenu u međunarodnim okvirima, projekt kontekstualizira i teorijski promišlja razvoj lokalne novomedijske scene u odnosu na svjetske trendove i globalna zbivanja. Na lokalnoj razini, projekt navedene specifične umjetničke tendencije detektira i stimulira od 2004. godine i do sada ih je uspješno povezao sa srodnim regionalnim umjetničkim zbivanjima (2004.), razvijenom kalifornijskom scenom (2006.), Dalekim istokom i Japanom (2009./10.) te češkim novomedijskim strujanjima (2012./2013.). U sljedećoj godini, produkcijski i istraživački rad s domaćim umjetnicima dodatno se intenzivira kroz povezivanje lokalne scene s kanadskom kao jednom od danas najsofisticiranijih, financijski najpodržanijih i produkcijski najrazvijenijih u svijetu, uz predstavljanje komparativnih posebnosti koje domaću umjetnost naprava definiraju u regionalnom kontekstu. Kroz osnovne aktivnosti realizacije novih umjetničkih produkcija domaćih autora, međunarodnu izložbu, performanse, stručni simpozij, radionice i publikaciju, projekt stimulira razvoj domaće suvremene umjetničke scene i usmjerava ga ka istraživačkom promišljanju stvarnosti, stvarajući pritom dinamični poligon za suradnju između geografski udaljenih, ali konceptualno veoma bliskih suvremenih umjetničkih krugova.

LOKALNA BAZA ZA OSVJEŽAVANJE KULTURE

UrbanFestival

UrbanFestival je festival umjetnosti u javnom prostoru koji kontinuirano predstavlja novoproducirane radove domaćih i inozemnih umjetnika osmišljene na temelju istraživanja i najčešće u suradnji sa stručnjacima iz različitih disciplina. Pored toga što u fokus stavlja svoj prostorni kontekst i društvene procese koji ga proizvode, obrađuje se i specifična tema, te se na taj način otvara prostor za umjetničku artikulaciju društveno relevantnih tema. UF13 Natrag na trg! III. dio, završna faza prve trogodišnje edicije, problematizira ulogu trga u suvremenom gradu te propituje mogućnost repolitizacije ove urbanističke jedinice u lokalnom kontekstu. Aktivnosti obuhvaćaju sedam novih produkcija u Zagrebu i jednu u Sinju, katalog, postprodukciju.
U kontekstu dominacije reprezentativnih formata, UF je platforma za proizvodnju umjetničkih projekata, i to u cjelogodišnjem vremenskom okviru koji umjetnicima omogućuje istraživanje, eksperimentiranje s medijima i formatima te postprodukciju. Umjetničkim sredstvima artikuliraju se pitanja od javnog interesa koja su podzastupljena u medijskom polju, zagovarajući javni prostor i kulturnu produkciju kao javno dobro. Projekt afirmira interdisciplinarno istraživanje i kolektivni rad, propitujući ustaljene podjele i demistificirajući instituciju umjetnika Genija.

Montažstroj

Stabilizacija udruge u razvoju multimedijalnih projekata i novih produkcijskih modela

Projekt je usmjeren na distribuciju već izvršenih projekata, pripremu i produkciju novih projekata te umrežavanje s drugim organizacijama u svrhu razvijanja partnerstva. U sljedećoj godini distribuirat će se dokumentarni film Potrošeni koji se bavi populacijom starije životne dobi pri čemu će se osigurati prikazivanje filma na internacionalnim filmskim festivalima. Dovršit će se faza razvoja dokumentarnog filma Protunapad koji sučeljava filmsku i plesnu umjetnost u borbi protiv minskog problema u Hrvatskoj. Time je planiran i ulazak u produkcijsku fazu projekta koji u mnogo čemu predstavlja najveći umjetnički i aktivistički pothvat Montažstroja do sada. U polju kazališta distribuirat će se predstava A gdje je revolucija stoko? koja se kroz hibridnu formu kazališta i glazbenog koncerta bavi spregom umjetničke slobode i cenzure. U sljedećoj godini bit će pokrenut kazališno-medijski projekt CRNA KNJIGA koji je posvećen kolateralnim žrtvama kapitalizma. Pored jedinstvenih umjetničkih rješenja koji provokativno udaraju u bolne točke naše zajedničke stvarnosti, Montažstroj u stvaralačke procese uključuje članove obespravljenih društvenih skupina preispitujući tako emancipacijski potencijal umjetnosti.

Drugo more

Pogled u svijet

Cilj projekta je razvoj lokalne produkcije, međunarodne koprodukcije u koju su uključeni lokalni umjetnici i stavljanje ove produkcije u suodnos sa suvremenim trendovima u Hrvatskoj i svijetu. Aktivnosti u projektu su produkcije iz područja vizualnih i izvedbenih umjetnosti. Osim same produkcije, projekt je usmjeren i na razvoj kapaciteta umjetnika što se postiže organizacijom niza diskurzivnih i edukativnih aktivnosti poput seminara, konferencija, radionica kroz koje se razmatraju ključni fenomeni i trendovi u području suvremene umjetničke produkcije. Prezentacija umjetničkih radova iz vlastite produkcije, ali i distribucija drugih radova domaćih i inozemnih umjetnika odvija se kroz prezentacijske platforme: dva festivala, Zoom i Moje, tvoje, naše te galerijski program. Festival Zoom je sljedeće godine posvećen pitanju dramaturgije gdje će se tematizirati različiti dramaturški aspekti izvedbe, ali i značaj dramaturgije u vizualnim umjetnostima. Moje, tvoje, naše problematizira pitanje javne sfere na internetu. U okviru oba festivala održavaju se i seminari, radionice i glazbeni program. U okviru galerijskog programa predstavljaju se novomedijski i vizualni radovi domaćih i inozemnih umjetnika, a lokalnim umjetnicima pruža se i produkcijska podrška za razvoj njihovih projekata. U okviru galerije razvijaju se kapaciteti umjetnika te organiziraju razgovori, distribucija stručne literature i kataloga.

Multidisciplinarni autorski projekti i akcije - MAPA

Kreativne strategije: Početnica

Projekt "Kreativne strategije: Početnica" dio je dugoročnog multidisciplinarnog istraživačkog projekta "Kreativnih strategija" koji obuhvaća teorijska istraživanja, umjetničku produkciju i procese kritičke refleksije. Projekt je započela Andreja Kulunčić 2010. godine s ciljem mapiranja i poticanja kreativnih strategija i konkretnih platformi za artikulaciju društvenih problema te pružanje podrške traženju njihovih rješenja na mikro i makro razinama. Polazišna točka projekta je potencijal samoorganizacije pojedinaca i grupa za umrežavanje i jačanje zajedničkog političkog djelovanja. Uz istraživačko-aktivistički dio, koji se kontinuirano realizira u suradnji sa širokim brojem sudionika, drugi dio projekta čini umjetnička produkcija realizirana u nekoliko zasebnih modula. "Početnica" je produkt i nastavak izložbenog projekta pri čemu je jedan od ciljeva izaći iz prostora galerija i doprijeti do zajednica uglavnom zatvorenih za mogućnosti suradnje kroz prakse suvremene umjetnosti i organiziranja u zajednice kritičkog promišljanja političke i kulturne stvarnosti. To je prostorna i prenosiva instalacija koja uz to što kreira prostorni i estetski okvir diskurzivnih događanja istodobno funkcionira i kao "toolkit" s pojmovnikom, arhivom dosadašnjih borbi i literaturom iz područja sindikalizma, direktne demokracije, feminizma, teologije oslobođenja, Prava na grad, ekologije i angažirane umjetnosti s ciljem edukacije, informiranja i otvaranja dijaloga. Strateški raspoređenim gostovanjima koja čine izložbe i diskurzivni program ostvaruje se jedan od glavnih ciljeva programa - predstavljanje suvremene umjetnosti kao infrastrukture edukacije i, slijedom toga, pozitivnih promjena u percepciji suvremene umjetničke kulturne produkcije kao mogućih alata društvenih promjena.

Umjetnička organizacija "Bezimeno autorsko društvo" - kazališna družina

Produkcija i distribucija umjetničkih radova BADco. u 2015. godini

Projekt obuhvaća redovni godišnji ciklus produkcije i prezentacije. Poseban naglasak stavlja se na prijenos znanja te propitivanje institucionalnog okvira. Dugogodišnje eksperimentiranje kreiralo je poetiku koja nailazi na priznanje umjetničkih akademija. U fokusu projekta je produkcija nove predstave, distribucija dosadašnjih radova, koreografski laboratorij i radionica s mladim plesačima, rad sa studentima međunarodnih umjetničkih akademija, predstavljanje monografije te organizaciju i provedbu projekta pod naslovom “Institucije treba graditi”, a koji se temelji na formatu privremenog naseljavanja novih institucija za nezavisnu kulturu.

25 FPS, Udruga za audio-vizualna istraživanja

Produkcija, distribucija i afirmacija programa Udruge 25 FPS

Projekt obuhvaća tri osnovne kontinuirane aktivnosti udruge: produkciju godišnje međunarodne filmske manifestacije Festivala 25 FPS; edukaciju i istraživanje u novomedijskoj i filmskoj kulturi kroz projekt Kratke baze; izdavaštvo, promociju i distribuciju kratkometražnog filma. Projekt je usmjeren na razvijanje i vrednovanje nekomercijalnih kulturnih sadržaja, istraživanje i oblikovanje novih produkcijsko-organizacijskih modela u kulturi te promicanje umjetničkih i medijskih sadržaja koji su u Hrvatskoj na marginama institucionalne i izvaninstitucionalne kulture (suvremeni eksperimentalni, inovativni i kratki film i njihove medijske ekstenzije). Udruga 25 FPS na domaćoj i svjetskog razini svojim djelovanjem i navedenim projektima omogućuje produkcijsku, prikazivačku i edukacijsku platformu sadržajima koje kao dionik u audiovizualnoj industriji promovira kao umjetnička djela i dobra s kulturnom, a ne isključivo ekonomskom vrijednošću.

FANTASTIČNO DOBRA INSTITUCIJA - FADE IN

FANTASTIČNO DOBRI DOKUMENTARCI

Program obuhvaća sustavno i usmjereno djelovanje na području razvoja produkcije i distribucije dokumentarnih projekata. Riječ je o istraživačkim dokumentarnim filmovima, kreativnim dokumentarcima, ali i animirano-dokumentarnim projektima i transmedijskim eksperimentima. Predloženi program zagovara i kritički obrađuje društveno relevantne teme kroz dokumentarne forme u najširem smislu, potiče autorsku produkciju te poboljšava vidljivost, doseg i utjecaj tih djela, olakšava njihovu distribuciju i samoodrživost takve, nekomercijalne umjetničke prakse. Provedbom ovog programa doprinosi se razvoju ideja i projekata, otvaranju mogućnosti za umjetnički izražaj i neprepoznatim autorima u okružju profesionalne produkcije, edukaciji publike, širenju svijesti o značaju vidljivosti drugačijih sadržaja te stvaranju platforme za bolju suradnju među kulturnim i društvenim inicijativama kao i distribuciju radova u javnosti. Razvoj međunarodnih suradnji i koprodukcija, umrežavanje i izgradnja međunarodne prepoznatljivosti neka su od prioritetnih područja ovog programa. Stabilna suradnja s javnom televizijom ima za cilj edukaciju građana, posebice mladih, za razumijevanje, propitivanje i prezentiranje društveno relevantnih tema kroz kreativni autorski dokumentaristički pristup. Dokumentarno-animirani projekti i transmedijski eksperimenti otvaraju novo područje istraživanja, ali i šire doseg ka novoj publici.

RESTART

Restartov program edukacije

Restartov produkcijsko medijski program sačinjen je od niza aktivnosti i sadržaja koji omogućuju uključivanje šire javnosti, nudeći im pritom besplatne kulturne i filmske sadržaje. Posebnu vrijednost predstavljaju producirana audiovizualna djela koja su produkt procesa edukacije korisnika, a čija se daljnja distribucija i promocija provodi kroz Restart distribuciju "Restart Label". Cilj i aktivnosti programa sukladni su viziji i misiji Restarta: popularizacija i stvaranje veće vidljivosti dokumentarne forme i socijalno-angažiranog videa uz promoviranje domaćih i stranih autora kroz produkciju i distribuciju novih umjetničkih djela. Sinergijom pet različitih projekata program se uključuje u strateški i interaktivni proces razvoja publike s ciljem približavanja umjetnosti dokumentarne forme publici kroz njeno razumijevanje i korištenje.

de facto, kazališna grupa

Visiting Arts

Projekt Visiting Arts u 2015. ostvaruje se kroz tri programske smjernice. Prva se odnosi na proizvodnju, a obuhvaća umjetničke, međunarodne koprodukcije: UNI-FORM u Bruxellesu, Zurichu, Zagrebu, Berlinu i Munchenu. Druga smjernica odnosi se na distribuciju plesnih produkcija de facta u Lyonu, Parizu, Stockholmu, Beogradu, a treća na razvoj hrvatske i međunarodne umjetničke suradničke platforme kroz projekt On entertainment. Visiting Arts – Umjetnost koja posjećuje ili Umjetnost koju netko posjećuje kroz tri smjernice ima za cilj proširiti znanje o suvremenim izvedbenim tehnikama; približiti suvremeni ples i kazalište široj publici; povezati hrvatske i međunarodne umjetnike u promišljanju inovativnih načina produkcije i distribucije radova u suvremenom umjetničkom okruženju. Osnovne su aktivnosti projekta produkcija međunarodnog projekta UNI-FORM, gostovanja Trilogije (Love will tear us apart/Boys don't cry/the_beatles) diljem Europe čija turneja traje već četvrtu godinu te razvoj suradničkog projekta On entertainment koji će započeti predstavom Born to please u 2015. godini u koprodukciji s domaćim partnerskim organizacijama. Korisnici projekta su plesači, koreografi, glumci, dramaturzi i pedagozi, kazališni teoretičari, umjetničke organizacije i institucije, plesne akademije, partneri u projektima, festivali izvedbenih umjetnosti, šira publika. Projekti na ovaj način posjećuju publiku dok umjetnici i publika sudjeluju u tim projektima, iskustveno, radionički i edukacijski.

Komikaze

Komikaze 2015

Projekt je usmjeren na rast domaće umjetničke produkcije i distribucije autorskog stripa. Komikaze su mreža za proizvodnju i širenje strip aktivnosti na internetu te elektronsku i fanzinsku distribuciju stripova pretežito mladih autora regije i svijeta. Kontinuirano se promovira autorski strip i najmlađa generacija (koja ima prioritet iako se uključuju i ostale generacije ako zadovolje kvalitetom). Prostorni prioriteti su vezani za neprofitne autonomne zone kulture čime se kontinuirano mapira nezavisna scena kroz suradnju s novim udrugama, autorima i zemljama. Izlagačka praksa njeguje akcije koje funkcioniraju kao mjesto kreativnog druženja, razmjene ideja, proizvoda i čitaonica. Aktivnosti koje se provode u okviru projekta obuhvaćaju internetska izdanja, radionice, izložbe, fotoreportaže. Ciljevi mreže su poticanje i razvoj samizdata scene vođene DIY načelom; motivacija i popularizacija stripa te edukacija i promocija mladih; integracija ljudi različitih kulturnih pripadnosti putem radionica; stvaranje mogućnosti za mlade da se izražavaju stvarajući vlastitu urbanu kulturu; stvaranje alternative potrošačkoj (ne)kulturi i kreativnoj stagnaciji; ostvarivanje međunarodne kulturne razmjene; rad na razvoju interkulturalnog dijaloga i kulture tolerancije u svrhu demokratizacije Hrvatske i Balkana.

Udruga Blank

Blankov istraživački inkubator

Blankov istraživački inkubator intermedijalni je program s filmom kao ključnim medijem, koji spaja dokumentarni film i istraživačko novinarstvo. Projekt Blankov istraživački inkubator podrazumijeva produkciju i distribuciju dokumentarnih filmova koji se temelje na ozbiljnom istraživačkom radu (trenutno je u fazi razvoja dugometražni dokumentarni film „Gazda“ koji se bavi temom pretvorbe nekad i danas, kroz lik i djelo jedne osobe) te komplementarne aktivnosti poput održavanja teorijsko-praktičnih radionica istraživačkog novinarstva i primjene istog sadržaja na filmski medij (polaznici radionice osposobljavaju se za autonomno stvaranje filmova društveno osjetljivih tema, nakon čega započinje produkcija najzanimljivijih ideja), kao i pokretanje tiskanog mjesečnog časopisa Kiosk (16 stranica velikog novinskog formata) s pratećim youtube kanalom istraživačkih videovijesti. Na taj način zaokružena je programska slika koja uključuje radionice koje su u službi edukacije i inkubator novih autora i novih ideja, produkciju filmova neafirmiranih, ali i afirmiranih autora te distribuciju filmova i tiskane novine Kiosk istraživačkih članaka s pratećim video kanalom.

Festival mediteranskog filma Split

Kino Mediteran

Projekt "Kino mediteran" ima za cilj revitalizaciju kino programa na dalmatinskim otocima i u Zagori. Program se kontinuirano tijekom čitave godine održava u četiri grada Lastovo, Hvar, Jelsa i Komiža čime projekt oživljava cjelogodišnji kino program u manjim gradovima te stvara mrežu malih, nezavisnih kina. Prikazivanjem filmova europske i svjetske kinematografije kroz "Kino Mediteran" senzibilizira se lokalno stanovništvo o važnosti filma kao kulturnog proizvoda te se stvara svijest o potrebi za revitalizacijom kino programa kroz čitavu godinu. Filmskim i edukativnim programima za djecu i najmlađe govori se o važnosti odlaska u kino, a suradnjom sa školama doprinosi se edukaciji na području medijske kulture. Posebnost projekta leži i u činjenici da niti jedan grad domaćin prije 2012. nije imao aktivan filmski program te da su kino dvorane zatvorene u nekim sredinama i preko 20 godina. Organizatori projekta putuju od grada do grada, realizirajući program u svim segmentima i stvarajući mrežu malih kino dvorana.

Eurokaz Festival

Eurokaz Sezona 2015

Eurokaz festival je model "produkcijske kuće" koja nezavisnoj sceni omogućava ambiciozne projekte i adekvatne uvjete za rad kao što su prostor (dvorana Gorgona), tehnička oprema, distribucija i sl. kako bi se i izvan institucija ostvarili veliki projekti kao i ostali programi (radionice, tribine, edukacije, istraživanja). Eurokaz okuplja domaće umjetnike raznolikih profila, stavova i izražajnosti (naravno, mlade i mlađe koji se, iako smješteni izvan rubova lokalne paradne topografije, ne snalaze u krajnjim razlozima, medijski razbibrigom pogonjene, umjetničke utilitarnosti, ali, i nepravedno, zapostavljene i ne više tako mlade redatelje, glumce, dramaturge, producente…) te ih, kreativnim programskim ponudama, dovodi u zanimljive, nepredvidive suradnje sa značajnim izvedbenim umjetnicima svjetskog renomea. Namjera je umjetnike potaknuti na izlazak iz vlastitih, za njihove poetike karakterističnih, 'zona ugoda' i ohrabriti njihov ulazak u produktivnu zonu estetskih rizika. Eurokaz razvija projekte čiji je naglasak na inovativnosti i originalnosti umjetničkog pristupa i provedbe (nesvakidašnji spojevi i suradnje koji umjetnike postavljaju pred nove izazove) te većoj vidljivosti i kontekstualizaciji marginaliziranih umjetničkih pojava (prešućeni autori, novi scenski rakursi čitanja dramske literature, nove tehnologije u izvedbenoj praksi). Korisnici su hrvatski umjetnici, profesionalci s područja teorije i prakse izvedbenih umjetnosti, studenti ponajprije umjetničkih akademija i humanističkih znanosti te svi ostali zainteresirani sudionici kulturnog života grada.

Udruga za kulturu i sport "Pozitivna sila"

Eksperimentalna izvedbena kompanija ROOM 100

Projekt obuhvaća produkciju i distribuciju predstava suvremenog cirkusa, performansa i eksperimentalnog kazališta, prezentaciju predstava inozemnih suvremenih cirkuskih kompanija i projekciju filmova cirkuske tematike u prostoru udruge - HALA 100 i partnerskom prostoru, glazbeno-kulturnom klubu Judino drvo u Splitu te kroz sudjelovanje u projektu "Circus Next" ključne međunarodne platforme za razvoj suvremenog cirkusa u Europi. Realizacijom projekta izravno se djeluje na razvoj suvremenog cirkusa u Hrvatskoj i njegovu relevantnost u lokalnom, nacionalnom i međunarodnom okviru. Inovativnim, istraživačkim i angažiranim pristupom u produkcijskom i distribucijskom radu izravno se utječe na poimanje suvremenog cirkusa kao izvedbene umjetnosti i njegovog postavljanja u ravnopravni položaj s tradicionalnim kazališnim žanrovima. Prezentacijskim radom širi se kulturna ponuda grada inovativnim i novim formama suvremenog izvedbenog stvaralaštva, a lokalna se zajednica stavlja u europski kontekst. Tako se i kontinuirano stvara nova i njeguje postojeća publika te se širi edukacijsko i informacijsko polje djelovanja u upoznavanju povijesti, razvoja, slojevitosti i značaja suvremene cirkuske umjetnosti.

Institut Tomislav Gotovac

Retrospektiva Tomislava Gotovca

Retrospektiva Tomislava Gotovca je projekt koji će po prvi put cjelovito prezentirati opus multimedijskog umjetnika Tomislava Gotovca (1937-2010). Namjera je projekta da se Gotovčev intrigantni umjetnički rad integralno prezentira i postavi u širi kontekst lokalne i internacionalne kulturne scene. Pri tom se poseban naglasak stavlja na vremenski i društveni okvir u kojem se Gotovčeva djelatnost odvijala. Interdisciplinarnim pristupom ukazuje se na poveznice između individualnog umjetničkog opusa i društvene i političke situacije u drugoj polovini 20. stoljeća. Posebna pažnja u projektu bit će posvećena Gotovčevom snažnom utjecaju na nove generacije umjetnika, intelektualaca i aktivista. Projekt će biti realiziran tijekom tri godine u više etapa. Prva faza odnosi se na iscrpni istraživački projekt koji se nastavlja na prethodnu djelatnost Instituta. Istovremeno, uz pomoć Stručnog tima, definirat će se izložbeni koncept retrospektive. Nakon toga slijedi središnji dio projekta: izložba u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci, zajedno s publikacijom, simpozijem i pratećim aktivnostima (radionice, projekcije, predavanja, dokumentarne izložbe, itd.). Završni dio projekta obuhvaća izložbe u muzejima u inozemstvu.

Udruga za razvoj audio vizualne umjetnosti Metamedij

NoMeN - Novi Medijski Narativi

Projekt pod nazivom "Novi medijski narativi" odnosi se na kratke oblike digitalne medijske proizvodnje (pod)sjećanja i obnavljanja znanja o gradu kojima se ponovo rekreiraju višeslojni identiteti grada Pule i Istarske županije. Poigravajući se s raznim socijalnim, ekonomskim, kulturnim i povijesnim temama kroz proces istraživanja višeslojnih identiteta Istre i mapiranja memorije grada stvaraju se digitalni mash upovi. Projekt uključuje istraživanje i arhiviranje materijala vezano uz memorije grada Pule, urbane kulture mladih; kreiranje online baze podataka o mladim autorima iz područja novih medijskih kultura; neformalnu edukaciju iz stvaralaštva u digitalnom okruženju te multimedijalnih instalacija u javnim prostorima; umjetničke produkcije s fokusom na (ne)vidljivim memorijama gradova/identiteta, dualnim identitetima mladih; prezentaciju kroz festivalsko umrežavanje; distribuciju umjetničkih djela putem novih medija i tehnologija; izdavaštvo i distribuciju, brendiranje proizvoda "Made in Rojc". Projekt je multidisciplinaran (umjetnička produkcija, distribucija te istraživanje i edukacija) i tematizira i kritički preispituje vidljive i nevidljive identitete lokalne zajednice. Promovira nove umjetničke prakse, multimedijalne instalacije u javnim prostorima i video igre.

IKS FESTIVAL

Inovativna kazališna scena Split

Inovativna kazališna scena Split djeluje kao snažno središte inovativnih praksi, suvremenih plesnih, suvremenih dramskih, performans art i intermedijskih. Kroz umjetničke programe, predstave, predavanja, refleksije, razgovore i tribine koji se bave istraživanjem suvremenih umjetničkih praksi kroz interdisciplinarni pristup umjetnosti, ohrabruje se one radove i djelovanja koja odstupaju od tradicije. Inovativna kazališna scena Split sastoji se prvenstveno od produkcije i distribucije novih radova domaćih umjetnika u sve regionalne centre umjetnosti kao što su Zagreb, Zadar, Rijeka, Karlovac i Varaždin, ali stavlja poseban naglasak na razvoj potencijala splitske kulturne scene - umjetnika i publike kroz aktivnosti (produkcijske, edukativne i distribucijske) tijekom cijele godine i konačno koncem akademske godine u lipnju, posebne projekte od značaja za splitsku javnost uvrštava u festivalskoj formi na već nacionalno i internacionalno prepoznat projekt IKS Festival - međunarodni festival suvremenog kazališta Split.

Udruga za poticanje kvalitetnog likovnog i općenito kulturnog razvoja, 90 60 90

Galerija 90-60-90

Projekt Galerija 90 60 90 obuhvaća niz likovnih događanja u kojima sudjeluju mladi neafirmirani kao i afirmirani umjetnici iz zemlje i inozemstva nastavljajući kontinuitet promoviranja suvremene likovne umjetnosti u okviru alternativnih izložbenih prostora i propitujući zahtjeve umjetnika i publike kao i poziciju institucije galerije u kontekstu suvremene kulturne proizvodnje. Programska koncepcija galerije usmjerena je na novomedijske oblike suvremene umjetničke prakse što uključuje prostorne i zvučne instalacije, videoprojekcije te interdisciplinarne i intermedijalne radove. Program se definira na prožimanju socijalnog i kulturnog polja djelovanja u suvremenom kulturnom kontekstu. Specifičnost Galerije su programi koji uključuju različite kulturne subjekte i isprepliću polja njihova djelovanja - umjetnici, udruge, učenici, različiti stručnjaci (psiholozi, sociolozi, filozofi, filmolozi, arhitekti itd.) te različite prezentacijske oblike i programe koje karakterizira tematska objedinjenost unutar jednog izlagačkog ciklusa ili programa. U potrebi za preispitivanjem slike suvremenog svijeta, u programu se polazi od tematiziranja svakodnevnih prezentacija stvarnosti, međusobnih odnosa i modela komunikacije te odabira životnih strategija. 

Mavena - 36 njezinih čuda

NovoMedijska Galerija NMG

NMG - NovoMedijska Galerija je platforma suvremene novomedijske umjetnosti u okviru koje se producira, koproducira, prezentira, promovira i distribuira novomedijska umjetnost i umjetnici, posebno hrvatski umjetnici mlađe generacije te se uspostavljaju i razvijaju međunarodne suradnje hrvatskih i inozemnih umjetnika. Ima istraživački i edukativni pristup radu ne samo u smislu promišljanja i prezentiranja novih vrsta i načina produkcije, prezentacije i promocije umjetnosti, nego i načina uključivanja studenata, stručnjaka i građana u zajedničko kreiranje umjetničkih koncepata zasnovanih na aktivizmu i društvenim promjenama te potiče, omogućava i producira susrete i suradnje hrvatskih i inozemnih umjetnika na zajedničkim projektima. Koncept projekta usmjeren je na istraživačke projekte vezane za teme aktivnog sudjelovanja u suvremenom globalnom društvu, a koji rezultiraju kustoskim konceptima, intermedijskim događajima, međunarodnim novomedijskim suradnjama te kreiranjem novih kooperacijskih medijskih projekata. NMG ima za cilj uključiti mlade stručnjake (povjesničare umjetnosti, umjetnike, kustose, producente, sociologe, psihologe, novinare i druge) u svoj rad te približiti metode rada međunarodnih umjetnika mladim hrvatskim umjetnicima i obratno.

SODABERG KOREOGRAFSKI LABORATORIJ

URGENTNE FANTAZIJE 2015.

Program Urgentnih fantazija 2015. obuhvaća nekoliko različitih autorskih projekata iz područja plesne umjetnosti i proširene koreografske prakse. Radi se o sadržinskoj cjelini koja će se realizirati kroz fokusiranje na specifične, pojedinačne aspekte i probleme iz navedenog umjetničkog polja. U sklopu programa realiziraju se različiti izvedbeni formati: izvedbeno istraživanje, autorske plesne predstave, izvedbeno-plesne multimedijske mape, katalog koreografskih osvrta i kontinuirani niz razgovora. Program također uključuje redovite aktivnosti distribucije radova te razvoj novih formata za buduće sezone, kao i umjetničke rezidencije u partnerskim organizacijama i prostorima koje će popratiti i otvorene prezentacije radova i projekata. Realizacija programa odvija se u suradnji s nekoliko renomiranih institucija u području plesa i umjetnosti. U programu, u njegovim različitim aktivnostima, sudjeluje niz domaćih i međunarodnih renomiranih plesnih umjetnika i teoretičara različitih generacija. Program Urgentnih fantazija ima za cilj da svoje (umjetničko i intelektualno) okruženje transformira na takav način da ga usmjeri na ona mjesta gdje ne samo da se bolje razumije što znači promjena ili afirmacija društvenosti, već gdje se prije svega pita "kojom promjenom se putuje do promjene". U tom smislu, angažiranost programa sastoji se u vizurama koji izazivaju nove načine razmišljanja o osovini društva i umjetničke suvremenosti te suvremenosti i njene političke dimenzije.

Udruga "Kazalište, vizualne umjetnosti i kultura Gluhih - DLAN"

Osnaživanje Kulture i Umjetnosti Gluhih kroz kazalište

Udruga "Kazalište, vizualne umjetnosti i kultura Gluhih – DLAN" okuplja gluhe dramske umjetnike, gluhe plesne umjetnike, gluhe pjesnike na znakovnom jeziku, gluhe performere, gluhe slikare, gluhe pisce i gluhe ponosne pripadnike kulture Gluhih koji na svim stranama i svim silama promiču umjetnost Gluhih, kulturu Gluhih i znakovni jezik, koji kroz različite formate razmjenjuju ideje, iskustva, promišljanja i individualne pristupe umjetnosti i kulturi Gluhih, a istovremeno predstavljaju svoj stvaralački rad. Program je usmjeren na produkciju i distribuciju izvedbenih djela i časopisa, te obuhvaća sljedeće aktivnosti: izvedbe produkcije i distribucije dramskih predstava, scensko-izvedbene forme novijeg tipa, multimedijalne (prijenosni kompjuteri, video projekcije i elektronska glazba) i dramsko-plesne komade s dijelovima poezije na znakovnom jeziku. Osim scensko-izvedbenih radova u planu su i istraživačke radionice koje će pomoći ne samo u pripremi dramsko-plesnih komada nego i istraživanju novijih trendova kao video i fotografija u scenskom stvaralaštvu Gluhih, Deaf Music i znakovni jezik (kao inovacija na našem i širem području). Ciljevi programa su distribucija, promocija, afirmacija i razvoj lokalne, regionalne i međunarodne kulturne suradnje kroz umrežavanje, razmjenu i realizaciju različitih programa i projekata (kazališnih predstava, glazbenih i plesnih performansa te časopisa).

KA-MATRIX - Udruga za društveni razvoj

Nova Kultura_Hibridni Grad 015

Nova Kultura_Hibridni Grad 015 bavi se provedbom aktivnosti koje direktno utječu na umjetničko, kulturno i društveno okruženje u kojem se provode, ali i šire. Program predstavlja različite programe koji na interdisciplinarni način sagledavaju i spajaju pitanja suvremene kulture, prostora/urbanizma i medija. Hibridni Grad 015 okuplja umjetnike i društvene aktiviste koji povezuju zabavni, participativni i kulturno-izvedbeni pristup uz poziv široj lokalnoj zajednici na aktivno uključivanje i kritičko promišljanje. Navedene aktivnosti u programu, čiji je primarni fokus na provedbi u neiskorištenim javnim prostorima kao mjestima dijaloga u kojem se šalju poruke, djeluju kao "subverzivna" kritika dominantne kulture i prostorne paradigme. Poseban naglasak se stavlja na marginalizirane umjetničke prakse zbog njihove estetske subverzije te kritičkog odnosa prema dominantnom kulturnom, umjetničkom, političkom i društvenom okruženju. Projekt obuhvaća interaktivne izložbe, instalacije i radionice, Mobile Art Dome program, predstavljanje afirmacije i razvoja nezavisne kulturne scene kroz "Instaliranje Rijeke" i Attack!2015. kao i zabavno, edukativni i kritički dio "Berlin Super 80".

Umjetnička organizacija Grupa Kugla, glumačka trupa

Izvođenje Šahtofonije

Koncept projekta sastoji se od koncertnog performansa "Četiri Šahtofonije"; eksperimentalnog videa Pokretne slike Šahtofon zida; instalacije za interaktivni performans Krilate slike; te izvođenja ekstremnog muzičkog kazališta Fantom Planinšak. Radi se o multimedijalnom konceptu koji ima za cilj udružiti se oko ideje Šahtofonije raznovrsne umjetničke prakse – glazbene, plesno-performerske, interaktivno instalacijske, video eksperimentalne i ekstremno glazbene. Koncertni performans obuhvaća plan za istraživanje, pripremu i izvođenje umjetničkih djela kojima je osnova izum ideje Šahtofona i grafičkih kolorističkih partitura vokalno instrumentalnog karaktera. Pokretne slike Šahtofon Zida predstavlja eksperimentalni videorad u trajanju od 343 sekunde. Šahtofon Zid, model 343 je audio-vizualna instalacija za izvođenje dvostrukog šahtofonskog zvučnog zida, jednog u unutrašnjosti njegove konstrukcije nadziranog snimkama četiriju internih nadzornih kamera i drugog u izvanjskosti njegove konstrukcije, a nadziran je sa snimkama četiriju eksternih nadzornih kamera. Instalacije za interaktivne performanse su još jedan od istraživačkih i umjetničkih ciljeva koji svoje porijeklo imaju u ideji postojanja opružnih mreža u akustičnoj crnoj kutiji koja će se istraživati i realizirati kroz projekt Krilate slike. Predstava "Fantom Planinšak" odvijat će se u četiri etape-četiri dana: Tri na autentičnim lokacijama atentata - eksterijerima grada Zagreba i četvrti, u Teatru Itd, kao studijska rekonstrukcija-forenzična estetika atentatora - fantoma s Gornjeg grada.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type