Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

Programska područja

PP1: Razvojna podrška za organizacije
Programsko područje 1 ostvaruje se putem javnog poziva na predlaganje programa i projekata za razvojnu podršku u jednoj od sljedećih kategorija:

a1) razvoj domaće umjetničke produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 50.000 kn
a2) razvoj domaće umjetničke produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 100.000 kn
b1) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 50.000 kn
b2) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 100.000 kn

Vrste podrški
U okviru ovog programskog područja Zaklada dodjeljuje:

 • jednogodišnju podršku (u kategorijama a1, a2, b1 i b2) za realizaciju programa/projekata u 2018. godini
 • višegodišnju podršku (u kategorijama a2 i b2) za realizaciju programa/projekata u 2018., 2019. i 2020. godini

U kategorijama a1 i b1 moguće je ostvariti samo jednogodišnju podršku.

U kategorijama a2 i b2 moguće je ostvariti jednogodišnju ili višegodišnju podršku. Prilikom prijavljivanja prijavitelji se odlučuju za jednogodišnju ili višegodišnju podršku. Prijavitelji ne mogu nakon zaključavanja prijavnica mijenjati vrstu podrške koju su izabrali, ali svi prijavitelji kojima ne bude odobrena prijavljena višegodišnja podrška mogu ostvariti jednogodišnju podršku ako prema zbroju bodova ulaze na rang listu koju Povjerenstvo predlaže za dodjelu jednogodišnje podrške.

Formalni uvjeti

 • prijavitelj može biti udruga ili umjetnička organizacija na području suvremene kulture i umjetnosti, registrirana u Republici Hrvatskoj, koja aktivno djeluje najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana zatvaranja ovog Javnog poziva
 • aktivnosti se moraju provoditi kontinuirano tijekom 12 mjeseci, od 1.1.2018. do 31.12.2018.
 • prijavitelj mora osigurati sredstva iz drugih izvora za provedbu programskih aktivnosti
 • traženi iznos mora se uskladiti s iznosima propisanim u kategoriji (a1, a2, b1 ili b2) u kojoj se prijavljuje
 • prijavitelj u ovom programskom području može uputiti samo jednu prijavu

PP2: Osmišljavanje i priprema novih programa/projekata
Programsko područje 2 ostvaruje se putem javnog poziva na predlaganje programa i projekata u 2 sljedeće kategorije:

a) priprema međunarodnih suradničkih projekata do 15.000 kn
b) putovanje u inozemstvo radi selekcije programa do 15.000 kn

Dva ciklusa javnih poziva za kategorije b i c

Ovaj Javni poziv odnosi se na aktivnosti čija provedba mora započeti u razdoblju od 1.1.2018. do 30.6.2018., a završiti u razdoblju od 1.1.2018. do 31.12.2018.

U okviru ovog programskog područja za aktivnosti čija provedba započinje i završava u drugoj polovici godine (od 1.7.2018. do 31.12.2018.) bit će raspisan novi javni poziv početkom 2018. godine na koji organizacije kojima bude dodijeljena podrška u kategorijama a ili b u okviru ovog Javnog poziva neće imati pravo na podnošenje prijave u ovom programskom području.

Formalni uvjeti

 • prijavitelj može biti udruga ili umjetnička organizacija na području suvremene kulture i umjetnosti koja je registrirana u Republici Hrvatskoj
 • provedba aktivnosti mora započeti u razdoblju od 1.1.2018. do 30.6.2018., a završiti u razdoblju od 1.1.2018. do 31.12.2018.
 • traženi iznos mora se uskladiti s iznosom propisanim u kategoriji u kojoj se prijavljuje
 • prijavitelj u ovom programskom području može uputiti samo jednu prijavu

PP3: Razvoj novih umjetničkih ideja

Programsko područje 3 ostvaruje se putem javnog poziva na predlaganje programa i projekata kojim se pridonosi stvaranju stabilnijih i kvalitetnijih preduvjeta za razradu i propitivanje novih umjetničkih ideja.

Iznos sredstava
Najviši iznos sredstava koji se može zatražiti u ovom programskom području je 20.000 kn.

Formalni uvjeti

 • prijavitelj može biti udruga ili umjetnička organizacija na području suvremene kulture i umjetnosti koja je registrirana u Republici Hrvatskoj
 • provedba aktivnosti mora započeti i završiti bilo kad u 2018. godini
 • traženi iznos mora se uskladiti s iznosom propisanim u kategoriji u kojoj se prijavljuje
 • prijavitelj u ovom programskom području može uputiti najviše jednu prijavu

PP4: Razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj
Programsko područje 4 ostvaruje se putem javnog poziva na predlaganje programa i projekata u jednoj od dviju sljedećih kategorija:

a) programska platforma na nacionalnoj razini do 140.000 kn
b) zagovaračka platforma na subnacionalnoj razini do 90.000 kn

Vrste podrški
U okviru ovog programskog područja Zaklada dodjeljuje:

 • jednogodišnju podršku (u kategorijama a i b) za realizaciju programa/projekata u 2018. godini
 • višegodišnju podršku (u kategorijama a i b) za realizaciju programa/projekata u 2018., 2019. i 2020. godini

Prilikom prijavljivanja prijavitelji se odlučuju za jednogodišnju ili višegodišnju podršku. Prijavitelji ne mogu nakon zaključavanja prijavnice mijenjati vrstu podrške koju su izabrali, ali svi prijavitelji kojima ne bude odobrena prijavljena višegodišnja podrška mogu ostvariti jednogodišnju podršku ako prema zbroju bodova ulaze na rang listu koju Povjerenstvo predlaže za dodjelu jednogodišnje podrške.

Formalni uvjeti

 • koordinator platforme može biti udruga ili umjetnička organizacija na području suvremene kulture i umjetnosti, registrirana u Republici Hrvatskoj, koja aktivno djeluje najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana zaključivanja ovog Javnog poziva
 • članice platforme mogu biti isključivo udruge ili umjetničke organizacije koje aktivno djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti ili udruge iz bilo kojeg područja djelovanja civilnog društva ili ustanova u kulturi, čiji su osnivači Republika Hrvatska i/ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili drugi pravni subjekti u kulturi, pod uvjetom da je njihovo sudjelovanje opravdano doprinosom cjelokupnom razvoju platforme, a sve članice moraju biti registrirane u Republici Hrvatskoj
 • u programsku platformu mora biti uključeno najmanje 7 organizacija (koordinator i 6 članica) iz najmanje 3 regije, koje provode aktivnosti također u najmanje 3 regije; regije su definirane u Vodiču za prijavu (Poglavlje 10)
 • u zagovaračku platformu mora biti uključeno najmanje 5 organizacija (koordinator i 4 članice)
 • aktivnosti se moraju provoditi kontinuirano tijekom 12 mjeseci, od 1.1.2018. do 31.12.2018.
 • traženi iznos mora se uskladiti s iznosom propisanim u kategoriji (a, b) u kojoj se prijavljuje
 • u ovom programskom području jedna organizacija može kao koordinator uputiti samo jednu prijavu, dok kao članica može sudjelovati u neograničenom broju prijava
 • organizacija koja koordinira platformu, a koju Zaklada podržava u programskom području za razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj, može dostaviti prijavu na ovaj Javni poziv

PP5: Razvoj suradničkih platformi u Europi

Programsko područje 5 ostvaruje se putem javnog poziva na predlaganje programa i projekata, kojim pridonosi stabilizaciji regionalne i međuregionalne suradnje i umrežavanja u Europi kroz zagovaranje, programsku razmjenu i suradnju te širenje znanja, iskustava i dobre prakse.

Iznos sredstava
Najviši iznos sredstava koji se može zatražiti u ovom programskom području je 220.000 kn.

Vrste podrški
U okviru ovog programskog područja Zaklada dodjeljuje:

 • jednogodišnju podršku za realizaciju programa/projekata u 2018. godini
 • višegodišnju podršku za realizaciju programa/projekata u 2018., 2019. i 2020. godini

Prilikom prijavljivanja prijavitelji se odlučuju za jednogodišnju ili višegodišnju podršku. Prijavitelji ne mogu nakon zaključavanja prijavnice mijenjati vrstu podrške koju su izabrali, ali svi prijavitelji kojima ne bude odobrena prijavljena višegodišnja podrška mogu ostvariti jednogodišnju podršku ako prema zbroju bodova ulaze na rang listu koju Povjerenstvo predlaže za dodjelu jednogodišnje podrške.

Formalni uvjeti

 • koordinator platforme može biti udruga ili umjetnička organizacija na području suvremene kulture i umjetnosti, registrirana u Republici Hrvatskoj, koja aktivno djeluje najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana zaključivanja ovog Javnog poziva
 • članice platforme mogu biti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti, registrirane u Republici Hrvatskoj te organizacije civilnog društva (nevladine i neprofitne organizacije) na području suvremene kulture i umjetnosti ili drugi pravni subjekti u kulturi koji su registrirani u nekoj od europskih država pod uvjetom da je njihovo sudjelovanje opravdano doprinosom cjelokupnom razvoju platforme
 • aktivnosti se moraju provoditi kontinuirano tijekom 12 mjeseci, od 1.1.2018. do 31.12.2018.
 • u platformu moraju biti uključene najmanje 4 organizacije (koordinator i 3 članice) iz najmanje 4 europske države: Hrvatska i još najmanje 3 zemlje iz iste regije ili Hrvatska i još najmanje 1 zemlja iz iste regije te najmanje 2 zemlje iz druge regije u Europi; regije su definirane u Vodiču za prijavu (Poglavlje 11)
 • aktivnosti se moraju provoditi u najmanje 4 europske zemlje: Hrvatska i još najmanje 3 zemlje iz iste regije ili Hrvatska i još najmanje 1 zemlja iz iste regije te najmanje 2 zemlje iz druge regije u Europi; regije su definirane u Vodiču za prijavu (Poglavlje 11)
 • jedna organizacija kao koordinator u ovom programskom području može uputiti samo jednu prijavu, dok kao članica može sudjelovati u neograničenom broju prijava
 • platforma mora imati osigurana sredstva iz drugih izvora za pokrivanje troškova nastalih u provedbi aktivnosti izvan Hrvatske, a koji nisu navedeni u prihvatljivim troškovima za ovo programsko područje
 • organizacija koja koordinira platformu, a koju Zaklada podržava u programskom području za razvoj suradničkih platformi u Jugoistočnoj Europi u 2017. godini, može dostaviti prijavu na ovaj Javni poziv

PP6: Podrška za razvoj publike

Programsko područje 6 ostvaruje se putem javnog poziva na predlaganje programa i projekata za razvoj publike kojim se pridonosi stvaranju stabilnijih i kvalitetnijih uvjeta za sveobuhvatni organizacijski pristup razvoju publike.

Iznos sredstava
Najviši iznos sredstava koji se može zatražiti u ovom programskom području je 40.000 kn.

Formalni uvjeti

 • prijavitelj može biti udruga ili umjetnička organizacija na području suvremene kulture i umjetnosti, registrirana u Republici Hrvatskoj, koja aktivno djeluje najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana zatvaranja ovog Javnog poziva
 • aktivnosti se moraju provoditi kontinuirano tijekom 12 mjeseci, od 1.1.2018. do 31.12.2018.
 • traženi iznos mora se uskladiti s propisanim iznosom za programsko područje
 • prijavitelj u ovom programskom području može uputiti samo jednu prijavu

PP7: Podrška za organizacijsko i umjetničko pamćenje

Programsko područje 7 ostvaruje se putem javnog poziva na predlaganje programa i projekata kojim se pridonosi stvaranju stabilnijih i kvalitetnijih uvjeta za organizacijsko i umjetničko pamćenje.

Iznos sredstava
Najviši iznos sredstava koji se može zatražiti u ovom programskom području je 40.000 kn.

Formalni uvjeti

 • prijavitelj može biti udruga ili umjetnička organizacija na području suvremene kulture i umjetnosti, registrirana u Republici Hrvatskoj, koja aktivno djeluje najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana zatvaranja ovog Javnog poziva
 • provedba aktivnosti mora započeti i završiti bilo kad u 2018.
 • traženi iznos mora se uskladiti s propisanim iznosom za programsko područje
 • prijavitelj u ovom programskom području može uputiti samo jednu prijavu
×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type